Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 Sätt att arbeta med åtagande - Marcus Widerberg

829 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

10 Sätt att arbeta med åtagande - Marcus Widerberg

 1. 1. 10 sätt att arbeta med åtagande ◘ Marcus widerberg
 2. 2. Allting börjar med våra behov…
 3. 3. Åtagande? <ul><li>Löfte </li></ul><ul><li>Ägandeskap </li></ul><ul><li>Mål </li></ul><ul><ul><li>Uppgift </li></ul></ul><ul><ul><li>Uppdrag, projekt, roll </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisation, Team, Person </li></ul></ul><ul><li>Attityd! </li></ul><ul><ul><li>Komponenter: Känsla, kognitiv & beteende </li></ul></ul><ul><ul><li>Har ett mål </li></ul></ul>
 4. 4. Vi har många åtaganden... <ul><li>Definition </li></ul><ul><ul><li>X behöver göras, av... </li></ul></ul><ul><ul><li>Åtagande som en attityd </li></ul></ul><ul><li>Nivåer </li></ul>
 5. 5. Åtaganden är personliga...
 6. 6. ...skilj på processerna. <ul><li>Gruppbildningen för arbetslag </li></ul><ul><li>Personlig utveckling </li></ul><ul><li>Personligt ”åtagandeskap” </li></ul>
 7. 7. Gruppsligt synk!
 8. 8. Att förändra attityder – att övertyga
 9. 9. Dra nytta av existerande åtaganden
 10. 10. Uppskatta åtaganden – oavsett önskvärdhet
 11. 11. Erbjud flexibilitet
 12. 12. Ställ förväntningar
 13. 13. The black team
 14. 14. Förebilder!
 15. 15. Öppna inspirerande vägar
 16. 16. Gynna slutförande
 17. 17. Utmana!
 18. 18. Vad är meningen med produkten?
 19. 19. Vem bryr sig, egentligen?
 20. 20. Uppmuntra till utveckling
 21. 21. Värdera drömmar & ambitioner
 22. 22. TACK! 10 sätt att arbeta med åtagande ◘ Marcus widerberg

×