Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Motyvacija

1,096 views

Published on

Published in: Education, Business, Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Motyvacija

  1. 1. Respublikinė konferencija „Mokyklos nelankymo prevencija ir mokinių grąžinimo į švietimo sistemą galimybės“ <ul><li>MOKINIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJOS SKATINIMAS NAUDOJANT IKT </li></ul><ul><li>V. Guščiuvienė, </li></ul><ul><li>N. Urbonavičienė </li></ul><ul><li>Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla </li></ul><ul><li>Jonava </li></ul><ul><li>2010 </li></ul>
  2. 2. <ul><li>MOTYVACIJA – </li></ul><ul><li>veiklos skatinimo sistema ir aktyvumo šaltinis. </li></ul>
  3. 3. Naujos IKT taikymo galimyb ės
  4. 4. Pamokos organizavimas Mokinių įtraukimas Motyvuojantis vertinimas Grįžtamasis ryšys Mokymosi aplinka Mokymosi m otyvacijos skatinimas naudojant IKT Mokymo(si) med ž iaga
  5. 5. Elektroninio mokymosi turinio panaudojimo galim ybės mokinių motyvacijai didinti

×