Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mokymas mokytis

3,322 views

Published on

Published in: Education, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mokymas mokytis

 1. 1. MOK YMAS MOKYTIS IR IKT Pranešimas Parengė: Nomeda Urbonavičienė Jonava, 200 8 JONAVOS „NERIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
 2. 2. Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija (2007-05-23) <ul><li>Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija </li></ul>
 3. 3. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS (2008-08-26). Naujas požiūris į ugdymo procesą
 4. 5. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS (2008-08-26) <ul><li>5. Rengiant ir įgyvendinant Bendrąsias programas laikomasi šių ugdymo turinio atnaujinimo krypčių: </li></ul><ul><li>5.1. orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, ypatingą dėmesį kreipiant mokymuisi mokytis . </li></ul>
 5. 6. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS. Bendr ųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas
 6. 7. Kompetencijos samprata Ž inios ir supratimas Gebėjimai Nuostatos
 7. 8. Nuostatos
 8. 9. Gebėjimai
 9. 10. Žinios ir supratimas
 10. 11. www.infveikla.projektas.lt/mokykis/index.html
 11. 12. www.karjera.projektas.lt
 12. 13. Mokėjimas mokytis <ul><li>Mokėjimo mokytis tikslas – skatinti moksleivius tapti savarankiškais mokymesi . </li></ul>
 13. 14. <ul><li>4.6.5. Mokėjimą mokytis informacinių technologijų mokiniai parodo gebėdami: </li></ul><ul><li>kelti informacinių technologijų mokymosi uždavinius; </li></ul><ul><li>atsižvelgti į savo asmenines savybes, padedančias mokytis; </li></ul><ul><li>pagal pateiktą aprašymą savarankiškai pasirinkti tinkamus būdus, priemones ir atlikti praktinę užduotį; </li></ul><ul><li>naudotis mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis ir kompiuterių programomis mokantys kitų dalykų; </li></ul><ul><li>planuoti savo mokymosi veiklą, taikyti įvairias mokymosi strategijas , reflektuoti mokymosi procesą. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>A ČIŪ UŽ DĖMESĮ </li></ul>

×