Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JONAVOS „NERIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI
           Sudarė:
          ...
DALYKINĖ RODYKLĖ

   Dalykas          Darbo pavadinimas        Psl.
   Dailė   Vilniaus katedros l...
1
Pavadinimas - VILNIAUS KATEDROS LOBYNAS

Autoriai – Kulpis Evaldas, Narušas Vytenis,
      Petrošius Vytautas
   ...
Auksakalystės dirbiniai:
Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI  4
Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI  5
2
Pavadinimas - TRANSPORTO ISTORIJA

Autorius –   MOTIEJUS DIDŢBALIS, 7 kl. moksleivis

IT kūrybinis darbas

Turinys -

...
3
Pavadinimas - M.MAŢVYDAS

Autorius –   6 kl. moksleiviai

IT kūrybinis darbas

Turinys -
Nomeda Urbonavičienė MOKS...
4
Pavadinimas - MESOPOTAMIJA

Autorius –   BENAS URBONAVIČIUS, 7 kl. moksleivis


IT kūrybinis darbas

Turinys –
Nom...
5
Pavadinimas - FOSILIJOS

Autoriai –   6 kl. moksleiviai


Mokytojai –  Z. Venckienė,
        N. Urbonavičienė...
6
Pavadinimas - GAMTA POEZIJOJE

Autoriai –   5-6 kl. moksleiviai


Mokytojai –  R. Ţiţenė,
        N. Urbonavi...
Kiekvieną mėnesį atspindi atskiras paukštelis:
Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI  11
7
Pavadinimas - MATEMATIKOS ŢINYNAS

Autorius –  8 kl. moksleiviai


Mokytojai –  D. Prochorovienė,
       N. Ur...
8
Pavadinimas - SKAIČIŲ ŠALIS

Autorius –   2 KL, 8 KL. moksleiviai

IT kūrybinis darbas

Turinys –
    Antros k...
Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI  14
9
Pavadinimas - Cholesterolis ir kraujagyslių suųsirgimai

Autorius –  Benas Urbonavičius, 8 kl. moksleivis


Mokytojai ...
10


Pavadinimas - Elizabeth
Autorius –  Ţivilė Belejevaitė, Rūta Jukonytė, 6 kl. moksleivėsMokytojai – D. Černiausk...
11


Pavadinimas - Kuo norėtum būti
Autorius –  Robertas Janecka, 6 kl. moksleivis


IT kūrybinis darbas

Turinys –
...
12
Pavadinimas - DUJŲ IR MAISTO MEDŢIAGŲ JUDĖJIMAS
ORGANIZME

Autorius –   Benas Urbonavičius, 8 KL. moksleivis


Mokyto...
Meniu:
 1. Iš ko sudarytas kraujas

    Šiame meniu punkte aprašomas kraujas, jo sudėtis, kuo teka kraujas. Pateikiamo...
2. Kraujo tekėjimas organizme

   Šiame meniu punkte aprašoma kraujotakos sistema, pateikiamos uţduotys.
  Papildo...
3. Praktiniai darbai

  Pateikiamos uţduotys iš Šuminienė A. Biologija 7 klasei. 1 pratybų sąsiuvinis. – Vilnius,
  2000...
13


Pavadinimas - VILNIAUS ARCHITEKTŪRA

Autorius –   6 kl. moksleiviai

Mokytojai –  N. Urbonavičienė,
       ...
14
Pavadinimas - Koralai

Autorius –  Paulius Urbonavičius, 7 kl. moksleivis


IT kūrybinis darbas

Turinys:
    ...
15

Pavadinimas - GEDIMINO SAPNAS

Autoriai –   Emilija Rugyrė, Rapolas Karuţas, 6 kl. moksleiviai


Mokytojai –  D. Če...
16

Pavadinimas - LIETUVOS PILYS

Autoriai –   6 kl. moksleiviai

IT kūrybinis darbas

Turinys –
          ...
17

Pavadinimas - KALĖDINĖ PASAKA

Autorė –   Inga Vilkaitytė, 7 kl. mokinė

IT kūrybinis darbas

Turinys –
    ...
18

Pavadinimas - SAULĖS SISTEMA

Autorius –  Ramūnas Kuncius, 4 kl. mokinys

Mokytojai –  A. Aksinavičienė,
     ...
19

Pavadinimas - ŠALYS PRIE BALTIJOS JŪROS. DANIJA

Autorius –  Rūta Verikaitė,Ugnė Andriulaitytė, 6 kl. mokiniai

IT k...
20

Pavadinimas - INFOBALT-2004

Autorius –  Tadas Syčiovas, Deividas Baliukevičius, 6 kl.. mokiniai

IT kūrybinis darba...
21

Pavadinimas - VISKAS APIE SAULĘ

Autorius –  Paulius Urbonavičius, 8kl.. mokiniai

IT kūrybinis darbas


Turinys -

...
Testas leidţia pasitikrinti savo ţinias:
        Suklydus yra galimybė sugrįţti į pradinį puslapį.Nomeda U...
22

Pavadinimas - INFORMACIJOS ĮVESTIES ĮRENGINIAI

Autorius –  Roma Tamulionytė, Marija Zigmantaitė, 7kl. mokinės

IT k...
Įvesties įrenginio
                            garsinis
                   ...
Galimybė grįţti į
                              aprašo puslapį
3       Ţodynėlis

...
23

Pavadinimas - KAS ČIA PRAĖJO?

Autoriai –  4-6 kl. mokiniai

IT kūrybinis darbas, 2006 m.

Turinys –

Darbas publiku...
24

Pavadinimas - EGIPTO DIEVAI

Autorius –  Vesta Ţemelytė,8 kl. mokinė

IT kūrybinis darbas, 2006 m.Turinys -
...
25

Pavadinimas - SEPTYNI VIDURAMŢIŲ STEBUKLAI

Autorius –  Laura Pereckaitė, 8 kl. mokinė

Mokytojai – J. Drėgvienė, N....
26

Pavadinimas - EVERY DAY

Autorius –  Miglė Goštautaitė, 8 kl. mokinė

Mokytojai – D. Černiauskienė, N. Urbonavičienė...
Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI  39
27

Pavadinimas - VIVALDI. PAVASARIS
Autorius –  Inga Vilkaitytė, 8 kl. mokinė

IT kūrybinis darbas, 2006 m.


Turinys -
...
28

Pavadinimas - MEDŢIAI LIAUDIES DAINOSE
Autoriai –  5-8 kl. mokiniai

IT kūrybinis darbas, 2006 m.


Turinys -

Darbas...
29

Pavadinimas - PINIGAI EUROPOJE

Autoriai –  Kotryna Varašinskaitė, Lukas Jelisejevas, Jonas Montvilas,
7 kl. mokiniai...
30

Pavadinimas - PREKĖS IŠ KITŲ ŠALIŲ

Autorius –  Povilas Matiušovas, 6kl. mokinys

IT kūrybinis darbas, 2006 m.


Tur...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kd

1,941 views

Published on

Published in: Education, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kd

 1. 1. JONAVOS „NERIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI Sudarė: Nomeda Urbonavičienė 2004 JONAVA
 2. 2. DALYKINĖ RODYKLĖ Dalykas Darbo pavadinimas Psl. Dailė Vilniaus katedros lobynas 3 Mesopotamija 8 Vilniaus architektūra 22 Kalėdinė pasaka 26 Vivaldi. Pavasaris 40 Gamta, biologija Fosilijos 9 Gamta poezijoje 10 Cholesterolis ir kraujagyslių susirgimai 15 Dujų ir maisto medžiagų judėjimas organizme 18 Koralai 23 Kas čia praėjo? 35 Medžiai liaudies dainose 41 Istorija Vilniaus katedros lobynas 3 Transporto istorija 6 M.Mažvydas 7 Mesopotamija 8 Gedimino sapnas 15 Vilniaus architektūra 22 Lietuvos pilys 25 Egipto dievai 36 Septyni viduramžių stebuklai 37 Matematika Matematikos žinynas 12 Skaičių šalis 13 Anglų k. Elžbieta 10 Gedimino sapnas 15 Every day 38 Pradinis ugdymas Transporto istorija 6 Skaičių šalis 13 Saulės sistema 27 Kas čia praėjo? 35 Ugdymas karjerai Kuo norėtum būti 17 Astronomija Saulės sistema 27 Viskas apie Saulę 30 Geografija Šalys prie Baltijos jūros 28 Informacinės Inforbalt’2004 29 technologijos Informacijos įvesties įrenginiai 32 Muzika Vivaldi. Pavasaris 40 Ekonomika, Pinigai Europoje 42 verslumo Prekės iš kitų šalių 43 pagrindai Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 2
 3. 3. 1 Pavadinimas - VILNIAUS KATEDROS LOBYNAS Autoriai – Kulpis Evaldas, Narušas Vytenis, Petrošius Vytautas 6 kl. IT kūrybinis darbas Mokytoja – N. Urbonavičienė Turinys – Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 3
 4. 4. Auksakalystės dirbiniai: Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 4
 5. 5. Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 5
 6. 6. 2 Pavadinimas - TRANSPORTO ISTORIJA Autorius – MOTIEJUS DIDŢBALIS, 7 kl. moksleivis IT kūrybinis darbas Turinys - Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 6
 7. 7. 3 Pavadinimas - M.MAŢVYDAS Autorius – 6 kl. moksleiviai IT kūrybinis darbas Turinys - Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 7
 8. 8. 4 Pavadinimas - MESOPOTAMIJA Autorius – BENAS URBONAVIČIUS, 7 kl. moksleivis IT kūrybinis darbas Turinys – Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 8
 9. 9. 5 Pavadinimas - FOSILIJOS Autoriai – 6 kl. moksleiviai Mokytojai – Z. Venckienė, N. Urbonavičienė Turinys – Fosilijos yra gyvų organizmų liekanos, kurios virto uoliena, arba mineralizavosi. Jos paprastai susideda iš kietų organizmo dalių, pavyzdţiui, kriauklių, kaulų, dantų,medienos. Fosilijos teikia fosilinių duomenų, kurios duoda evoliucijos įrodymų. Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 9
 10. 10. 6 Pavadinimas - GAMTA POEZIJOJE Autoriai – 5-6 kl. moksleiviai Mokytojai – R. Ţiţenė, N. Urbonavičienė Turinys - „Kaip ir visi, taip ir mūsų protėviai mėgo žvilgčioti į ateitį... Spėliojo ne šiaip sau, o pasižiūrėdami į augalus (medžius, žoles), ir į paukščius, ir į žuvis, spėliojo ir į orą atsižvelgdami... Ne kokio vieno augalo ar gyvūno lėmimu vadovavosi, bet rinkosi tuos, kurie geriau sutapdavo...“ /E.Šimkūnaitė/ Tai kompiuterinė priemonė – paukščių horoskopas, parengtas pagal dr. E.Šimkūnaitės paukščių horoskopą. Kiekvieną mėnesį atspindi atskiras paukštelis – apie jį surinkti dr. E.Šimkūnaitės pastebėjimai, lietuvių poetų posmai, paukščių balsai. Darbas publikuojamas internete www.gamtosprojektas.projektas.lt Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 10
 11. 11. Kiekvieną mėnesį atspindi atskiras paukštelis: Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 11
 12. 12. 7 Pavadinimas - MATEMATIKOS ŢINYNAS Autorius – 8 kl. moksleiviai Mokytojai – D. Prochorovienė, N. Urbonavičienė Turinys – Tai 5-8 klasių matematikos kurso taisyklių sąvadas. Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 12
 13. 13. 8 Pavadinimas - SKAIČIŲ ŠALIS Autorius – 2 KL, 8 KL. moksleiviai IT kūrybinis darbas Turinys – Antros klasės moksleivių kūrybinis darbas, kurio metu moksleiviai, naudodami grafinį redaktorių Paint, tekstų rengyklę Word Pad rašė eilėraščius, kūrė uţduotis ir piešė piešinukus apie skaičius Kompiuterinė programa, skirta paruošiamosios grupės ir pirmos klasės moksleiviams, kuri supaţindina su skaitmenimis ir elementariais veiksmais su jais. Darbas publikuojamas internete www.gamtosprojektas.projektas.lt Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 13
 14. 14. Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 14
 15. 15. 9 Pavadinimas - Cholesterolis ir kraujagyslių suųsirgimai Autorius – Benas Urbonavičius, 8 kl. moksleivis Mokytojai – Z. Venskienė, N. Urbonavičienė Turinys – Projektinis tiriamasis darbas, kuriame buvo bandoma atsakyti į sekančius klausimus: kas yra cholesterolis? kokius organizmo pakitimus sukelia padidėjęs cholesterolio kiekis? kas įtakoja cholesterolio padidėjimą? Sukurta kompiuterinė priemonė, skirta 7 klasės moksleiviams, besimokantiems pagal A. Šuminienės vadovėlį. Darbas publikuojamas internete http://www.mit.lt/includes/bin/10_226207_pristatymas.ppt Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 15
 16. 16. 10 Pavadinimas - Elizabeth Autorius – Ţivilė Belejevaitė, Rūta Jukonytė, 6 kl. moksleivės Mokytojai – D. Černiauskienė, N. Urbonavičienė Turinys – Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 16
 17. 17. 11 Pavadinimas - Kuo norėtum būti Autorius – Robertas Janecka, 6 kl. moksleivis IT kūrybinis darbas Turinys – Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 17
 18. 18. 12 Pavadinimas - DUJŲ IR MAISTO MEDŢIAGŲ JUDĖJIMAS ORGANIZME Autorius – Benas Urbonavičius, 8 KL. moksleivis Mokytojai – V. Venskienė, N. Urbonavičienė Tai kompiuterinė mokymo priemonė, skirta mokant ir mokantis biologijos 7 klasėje pagal Audronės Šuminienės vadovėlį „Biologija 7 klasei“. Ši kompiuterinė mokymo/si priemonė skirta ir moksleiviui, ir pedagogui. Darbe išdėstytos sekančios temos:  Iš ko sudarytas kraujas.  Kraujo tekėjimas organizme.  Pasitikrink, ką išmokai. Taip pat pateiktos uţduotys iš pratybų sąsiuvinio Audronė Šuminienė. Biologija 7 klasei. 1 pratybų sąsiuvinis.- Vilnius, 2000 Pedagogai šiame darbe ras pateiktis duotų temų pristatymui, testų kūrimo programą, naudingus internetinius adresus ir kt. Darbas publikuojamas internete www.gamtosprojektas.projektas.lt Turinys: Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 18
 19. 19. Meniu: 1. Iš ko sudarytas kraujas Šiame meniu punkte aprašomas kraujas, jo sudėtis, kuo teka kraujas. Pateikiamos uţduotys Papildomas meniu:  Kraujo sudėtis  Kuo teka kraujas  Uţduotys  Mokytojui Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 19
 20. 20. 2. Kraujo tekėjimas organizme Šiame meniu punkte aprašoma kraujotakos sistema, pateikiamos uţduotys. Papildomas meniu:  Kaip sudaryta širdis  Kraujas organizme teka ratais  Uţduotys  Mokytojui Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 20
 21. 21. 3. Praktiniai darbai Pateikiamos uţduotys iš Šuminienė A. Biologija 7 klasei. 1 pratybų sąsiuvinis. – Vilnius, 2000. 4. Ţaidimas Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 21
 22. 22. 13 Pavadinimas - VILNIAUS ARCHITEKTŪRA Autorius – 6 kl. moksleiviai Mokytojai – N. Urbonavičienė, V. Vyčienė Turinys – Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 22
 23. 23. 14 Pavadinimas - Koralai Autorius – Paulius Urbonavičius, 7 kl. moksleivis IT kūrybinis darbas Turinys: Pristatomas nuostabus povandeninis koralų pasaulis. Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 23
 24. 24. 15 Pavadinimas - GEDIMINO SAPNAS Autoriai – Emilija Rugyrė, Rapolas Karuţas, 6 kl. moksleiviai Mokytojai – D. Černiauskienė, N. Urbonavičienė, Turinys – Darbas pateikiamas dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 24
 25. 25. 16 Pavadinimas - LIETUVOS PILYS Autoriai – 6 kl. moksleiviai IT kūrybinis darbas Turinys – IT projektas apie seniausias Lietuvos pilis – fotoalbumas. Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 25
 26. 26. 17 Pavadinimas - KALĖDINĖ PASAKA Autorė – Inga Vilkaitytė, 7 kl. mokinė IT kūrybinis darbas Turinys – Virtuali kompiuterinės grafikos parodėlė Internete www.gamtosprojektas.projektas.lt Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 26
 27. 27. 18 Pavadinimas - SAULĖS SISTEMA Autorius – Ramūnas Kuncius, 4 kl. mokinys Mokytojai – A. Aksinavičienė, N. Urbonavičienė, Turinys – Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 27
 28. 28. 19 Pavadinimas - ŠALYS PRIE BALTIJOS JŪROS. DANIJA Autorius – Rūta Verikaitė,Ugnė Andriulaitytė, 6 kl. mokiniai IT kūrybinis darbas Turinys – Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 28
 29. 29. 20 Pavadinimas - INFOBALT-2004 Autorius – Tadas Syčiovas, Deividas Baliukevičius, 6 kl.. mokiniai IT kūrybinis darbas Turinys - Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 29
 30. 30. 21 Pavadinimas - VISKAS APIE SAULĘ Autorius – Paulius Urbonavičius, 8kl.. mokiniai IT kūrybinis darbas Turinys - Elektroninis klausimynas Elektroninį klausimyną sudaro 20 klausimų su atsakimais ir juos iliustruojančiais vaizdais: Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 30
 31. 31. Testas leidţia pasitikrinti savo ţinias: Suklydus yra galimybė sugrįţti į pradinį puslapį. Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 31
 32. 32. 22 Pavadinimas - INFORMACIJOS ĮVESTIES ĮRENGINIAI Autorius – Roma Tamulionytė, Marija Zigmantaitė, 7kl. mokinės IT kūrybinis darbas, 2005 m. Turinys - 1 2 3 4 Turinys: 1 Informacijos įvesties įrenginiai Plačiau pateikiami įvesties įrenginiai: Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 32
 33. 33. Įvesties įrenginio garsinis pristatymas Įvesties įrenginio aprašas Testas – galimybė pasitikrinti savo įgytas ţinias 2 Testas Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 33
 34. 34. Galimybė grįţti į aprašo puslapį 3 Ţodynėlis 4 Naudotos literatūros sąrašas. Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 34
 35. 35. 23 Pavadinimas - KAS ČIA PRAĖJO? Autoriai – 4-6 kl. mokiniai IT kūrybinis darbas, 2006 m. Turinys – Darbas publikuojamas Internete http://www.jonavpagrindine.puslapiai.lt/dokumentai/01.pps Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 35
 36. 36. 24 Pavadinimas - EGIPTO DIEVAI Autorius – Vesta Ţemelytė,8 kl. mokinė IT kūrybinis darbas, 2006 m. Turinys - Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 36
 37. 37. 25 Pavadinimas - SEPTYNI VIDURAMŢIŲ STEBUKLAI Autorius – Laura Pereckaitė, 8 kl. mokinė Mokytojai – J. Drėgvienė, N. Urbonavičienė, 2006 m. Turinys - Darbas publikuojamas Internete www.gamtosprojektas.projektas.lt Meniu – Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 37
 38. 38. 26 Pavadinimas - EVERY DAY Autorius – Miglė Goštautaitė, 8 kl. mokinė Mokytojai – D. Černiauskienė, N. Urbonavičienė, 2006 m. Turinys – Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 38
 39. 39. Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 39
 40. 40. 27 Pavadinimas - VIVALDI. PAVASARIS Autorius – Inga Vilkaitytė, 8 kl. mokinė IT kūrybinis darbas, 2006 m. Turinys - Darbas publikuojamas Internete http://www.informatika.projektas.lt/darbai/pavasaris2.pps Pažiūrėk ir paklausyk! Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 40
 41. 41. 28 Pavadinimas - MEDŢIAI LIAUDIES DAINOSE Autoriai – 5-8 kl. mokiniai IT kūrybinis darbas, 2006 m. Turinys - Darbas publikuojamas Internete www.gamtosprojektas.projektas.lt Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 41
 42. 42. 29 Pavadinimas - PINIGAI EUROPOJE Autoriai – Kotryna Varašinskaitė, Lukas Jelisejevas, Jonas Montvilas, 7 kl. mokiniai IT kūrybinis darbas, 2006 m. Turinys - Kas yra Europos Sąjunga? Kas yra Eurozona? Kas yra euras? Kaip euras atrodo? Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 42
 43. 43. 30 Pavadinimas - PREKĖS IŠ KITŲ ŠALIŲ Autorius – Povilas Matiušovas, 6kl. mokinys IT kūrybinis darbas, 2006 m. Turinys - Nomeda Urbonavičienė MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIAI DARBAI 43

×