Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anglu2

560 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Jogando.net/mu - 15

  Olá, venho divulgar o melhor servidor de MU on-line do
  Brasil.
  -Season 6 Ep. 3 em todos os Servers. Sendo 7 servers diferenciados proporcionando sua diversão,
  VEJA ALGUMAS NOVIDADES :
  - NOVOS KITS : DEVASTATOR e SUPREMO DIAMOND V2 com Rings e Pendat Mysthical ;
  - Novos Shields Power v3 18 opts;
  - Novas Asas, Rings e Shields JDiamonds;
  - Novas compras com troca de asas e shields para asas e shields JDiamond.
  - Conheça também o site de Animes Cloud: http://www.animescloud.com, mais de 20.000 videos online.
  E NÃO PERCA ~> 1ª Mega Maratona Jogando.net ~> MAIS DE 30 DIAS DE EVENTOS .
  ENTRE JÁ NO SITE : http://www.jogando.net/mu/ >> CADASTRE-SE E GANHE 5 DIAS DE VIP
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Anglu2

 1. 1. IAN SERRAILLERTHE SILVER SWORD (an extract)
 2. 2. Vertė: Aistė Eimontaitė ir Justė Rukšėnaitė, 8 kl. mokinėsIliustravo: Inga Vilkaitytė, 7 kl. mokinė Mokytojos: Danguolė Černiauskienė, Nomeda UrbonavičienėJonavos Neries pagrindinė mokykla
 3. 3. Joseph decided to escape. During the first winter he was too ill to try to run away. He sat in the hut ant thought of his family and looked at the photos of them. He thought of his school and what was happening there now. During the summer his health grew better – but the number of guards was doubled. Several prisoners – he was one of them – tried to run away, but attempt failed. Next winter he was ill again but still determines to escape. Very carefully he made his plans. He could not cut the wire fence, but he could try to dress him self as one of the guards. The greatest difficulty was to get the uniform. He thought of a good plan how to get it. Džozefas nusprendė ištrūkti. Pirmąją žiemą jis buvo per daug išsekęs, kad galėtų pabėgti. Jis sėdėjo trobelėje ir, galvodamas apie savo šeimą vartė namiškių nuotraukas. Džozefas mąstė apie mokyklą, ir apie tai, kas dabar joje galėtų vykti. Vasarą sveikata kiek pagerėjo, bet kalėjimo sargų skaičius padvigubėjo. Keli kaliniai, vaikinas buvo vienas jų, bandė pabėgti, tačiau šis planas žlugo. Kitą žemą Džozefas vėl sirgo, bet noras ištrūkti jo širdyje negeso. Savo planus jis kūrė labai atsargiai. Išardyti grotas buvo ne jo jėgoms, tad vaikinas nutarė persirengti sargu. Sunkiausia buvo gauti uniformą, tačiau Džozefas surezgė puikų planą.Jonavos Neries pagrindinė mokykla
 4. 4. At the back of each block of huts there was a hut. The guards called it “the cooler”. It was newer heated and had several cells to which prisoners were sent when they were punished. Joseph decided to try to kill the guard there. So one March morning during the morning hut inspection Joseph threw a paper ball at the guard which hit the soldier behind the ear. The guard turned round. The next ball hit the guard’s nose. In five minutes Joseph was in “the cooler”. For two days Joseph did not lie down or sit, he was afraid to fall asleep and never wake up again. Twice a day a guard brought him food. Už kiekvieno lūšnelių kvartalo stovėjo po trobelę, sargų vadinama „šaltąja“. Jos niekuomet nebuvo šildomos bei turėjo keletą vienučių, į kurias būdavo siunčiami nusikaltę kaliniai. Džozefas nusprendė ten nužudyti sargybinį. Vieną saulėtą kovo rytą, rytinio patikrinimo metu, maištininkas paleido į kareivį popieriaus gumulėlį, pralėkusį sargui pro ausį. Vyras atsisuko. Kitas gumulėlis kliudė sargybinio nosį. Per penkias minutes Džozefas atsidūrė „šaltojoje“. Dvi dienas jis negulėjo ir nesėdėjo, bijodamas užmigti ir niekuomet nebepabusti. Dukart per dieną sargas jam atnešdavo maisto.Jonavos Neries pagrindinė mokykla
 5. 5. On the evening of the third day guard came as usual. When Joseph heard his footsteps in the snow he sat on the floor at the back of the cell. He had a smooth round stone and a catapult in his hands. He made the catapult of a pine twigs and the elastic side of his boots. He looked at the flap in the door. In a moment the guard would unlock it, look inside and hand in the food. Joseph heard how the unlocks the outside door of “the cooler” and lighted a lamp. Kaip įprasta, trečiąjį vakarą į lūšnelę atėjo kareivis. Išgirdęs sargo žingsnius sniege, Džozefas atsisėdo ant grindų kameros gale. Rankose jis laikė glotnų akmenėlį ir timpą, kurią pasigamino iš pušies šakelės ir bato gumos. Džozefas nenuleido akių nuo durų sklendės. Po akimirkos kareivis ją atrakins, žvilgters į vidų ir paduos kaliniui maistą. Džozefas išgirdo, kaip sargas atveria duris ir uždega lempąJonavos Neries pagrindinė mokykla

×