Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anglu1[2]

704 views

Published on

Published in: Education, Business, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Anglu1[2]

  1. 1. WASHINGTON IRVINGTHE DEVIL AND TOM WALKER (an extract)
  2. 2. Vertė: Aistė Eimontaitė ir Justė Rukšėnaitė, 8 kl. mokinėsIliustravo: Inga Vilkaitytė, 7 kl. mokinėMokytojos: Danguolė Černiauskienė, Nomeda UrbonavičienėJonavos Neries pagrindinė mokykla
  3. 3. A few miles from Boston in Massachustts, there is a deep inlet, winding several miles into the interior of the country from Charles Bay, and terminating in a thickly – wooded swamp or morass. On one side of this inlet is a beautiful dark grove; on the opposite side the land rises abruptly from wate‘s edge into high ridge, on which grow few scattered oaks of great age and immense size. Under one of these gigantic trees, according to old stories, there was a great amount of treasure buried by Kidd the pirate. Masačiusetse, už kelių mylių nuo Bostono, yra gili siaura įlanka, vingiuojanti į Čarlzo Bėjaus šalies gilumą ir užsibaigianti klampyne, tankiai apaugusia medžiais. Vienoje tos įlankos pusėje auga žavi tamsi giraitė. Kitoje pusėje vietovė staiga kyla į aukštą gūbrį, ant kurio auga keli ilgaamžiai ąžuolai. Pasak legendos, po vienu iš šių medžių-milžinų piratas Kidas užkasė didžiulį lobį..Jonavos Neries pagrindinė mokykla
  4. 4. The inlet allowed a facility to bring the money in a boat secretly and at night to the very foot of the hill; the elevation of the place permitted a good lookout to be kept that no one was at hand; while the remarkable trees formed good landmarks by which the place might easily be found out again. The old stories add, moreover, that the devil presided at the hiding of the money, and took it under his guardianship; but this it is well known he always does with buried treasure, particularly when it has been ill-gotten. Be that as it may, Kidd never returned to recover his wealth; being shortly after seized at Boston, sent out to England and there hanged for a pirate. Įlankoje buvo patogu slapčia nunešti pinigus į valtį; nuo gūbrio buvo paprasta stebėti vietovę. Laikui bėgant nepaprastieji medžiai ženklais, pagal kuriuos buvo lengva vėl rasti tą vietą. Be to, legendoje užsimenama, kad pinigų slėpimui vadovavo velnias. Tačiau puikiai žinoma, ką jis padaro su paslėptu lobiu, ypač jei anas neteisėtai įgytas. Kaip ten bebūtų, Kidas niekad negrįžo susigrąžinti savo turtų; netukus jis buvo sučiuptas Bostone, išsiųstas į Angliją ir ten pakartas už piratavimą.Jonavos Neries pagrindinė mokykla
  5. 5. About the year 1727, just at the time that earthquakes were prevalent in New England, and shook many tall sinners down upon their knees, there lived near this place a meager, miserly fellow, of the name of Tom Walker. He had a wife miserly as himself: they were so miserly that they even conspire to cheat each other. Whatever the women could lay hands on, she hid away; a hen could not cackle but she was on the alert to secure new-laid egg. Maždaug 1727 metais, kaip tik tuo metu, kai Naująją Angliją purtė žemės drebėjimai, privertę daugelį didžiųjų nusidėjėlių pulti ant kelių, netoli tos vietos gyveno šykštus vyriokas, skurdžius, vardu Tomas Volteris. Jis turėjo žmoną, tokią pat šykščią kaip ir jis pats. Jiedu buvo tokie šykštuoliai, kad nesibodėjo regzti planų, kaip apgauti vienas kitą. Toji moteriškė ką tik sugriebdavo, tuoj pat paslėpdavo. Dar višta nespėdavo sukudakuoti, o žmonelė jau būdavo pasiruošusi pasirūpinti šviežutėliu kiaušiniu.Jonavos Neries pagrindinė mokykla
  6. 6. Her husband was continually prying about to detect her secret hoards, and many and fierce were the conflicts that took place about what ought to have been common property. They lived in a forlorn-looking house that stood alone, and had an air of starvation. Tomas nuolat stengėsi aptikti paslėptas žmonos santaupas. Daug karštų konfliktų kildavo dėl to, kas turėjo būti bendra nuosavybė. Jie gyveno apleistoje nuošalioje trobelėje, o aplink sklandė bado mirtisJonavos Neries pagrindinė mokykla

×