Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Integruotos_pam2004

8,345 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Integruotos_pam2004

 1. 1. JONAVOS „NERIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA INTEGRUOTOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR DALYKŲ PAMOKOS,PROJEKTAI Sudarė Nomeda Urbonavičienė JONAVA, 2004
 2. 2. RINKINYJE NAUDOJAMOS PIKTOGRAMOS: Padalomoji medžiaga Vaizdinė medžiaga, plakatai Įrašyta į CD 2
 3. 3. TURINYS Dalykas Klasė Tema Psl. 7-8 Dailės – IT projektas 47 Rudenėlio šventei. 59 2-4 Linksmosios daržovės Dailė 2 Velykų margučiai 62 Mano mėgstamiausias 75 2 žaislas Mano pirmoji knygelė 70 Lietuvių k. 5 „Metų laikai“ 6 Fosilijų medžioklė 5 Gamta E.Šimkūnaitės paukščių 45 5-7 horoskopas Cholesterolis ir 51 Biologija 8 kraujagyslių susirgimai Statistinių duomenų 21 7 rinkimas ir tvarkymas 2,8 Skaičių šalis 68 Matematika Triženklio skaičiaus 3 sudėties ir atimties 40 įtvirtinimas 72 Ugdymas karjerai 8 Aš pasirinkčiau Kūrybinė Piešimo programa Tux 2 86 informatika Paint. Forma. Linija 3
 4. 4. ĮVADAS Jonavos pagrindinėje mokykloje informacinių technologijų mokymas pradedamas pradinėse klasėse ir tęsiamas vėlesnėse klasėse: 5-6 klasėse pasirenkamų informacinių technologijų pamokų metu ir 7-8 klasėse papildomojo ugdymo užsiėmimų metu (pav.1). Moksleivių kūrybiniai darbai Mokinių įgytų IT žinių taikymas Pagrindinių Projektiniai darbai informacinių technologijų žinių sistema 8 kl. Integruotos pamokos 7 kl. 6 kl. Mokomosios 5 kl. kompiuterinės programos Pradinė mokykla pav.1 Mokiniams suteikiamos pagrindinės informacinių technologijų žinios bei įgūdžiai – jie išmoksta dirbti su grafikos redaktoriais, teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengimu, susipažįsta su hipertekstu ir multimedija, geba ieškoti informacijos žiniatinklyje, ją sisteminti ir apdoroti – formuojama moksleivio e-darbo vieta. Tai sudaro prielaidas dalykų mokytojams plačiau ir giliau taikyti naujas technologijas savo pamokose– projektinėje veikloje, integruotose pamokose, atliekant kūrybinius darbus ir kt. (pav. 1). 4
 5. 5. 1. Pamokos tema – FOSILIJŲ MEDŽIOKLĖ Dalykas – gamta ir žmogus, informacinės technologijos; Mokytojai - Zita Venckienė, biologijos mokytoja metodininkė, Nomeda Urbonavičienė, informatikos mokytoja metodininkė; Pamokos trukmė – 2 ak.val; Dalyviai – 6 klasės mokiniai. Tikslai ir uždaviniai – • Skatinti moksleivius domėtis fosilijomis ir sužinoti kuo daugiau apie mūsų žemės praeitį, gyvūnijos ir augmenijos vystymąsi. • Ugdyti gebėjimus dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti, kartu su kitais projektuoti. • Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus. • Gilinti darbo kompiuteriu įgūdžius. Taikyti įgytas žinias praktinėms užduotims atlikti. • Parengti pateiktis duota tema Pamokai reikalinga – kompiuterių klasė. Mokomoji medžiaga – autorių kolektyvo vadovėlis „Gamta ir žmogus 6 klasei“, piešiniai „Organizmų karalystė“, kortelės su fosilijų aprašymų fragmentais, kortelės su internetiniais adresais, užduočių lapai – „fosilijų pasai“. Darbo metodai – • vaidmenų atlikimas, • darbas grupėse, • savarankiškas darbas kompiuteriu (MS Internet Explorer, Power Point aplinkos), • paskaita, diskusija, • grupės pranešimas. 5
 6. 6. Mokytojų pasiruošimas pamokai – • surasti iš papildomos literatūros kuo daugiau žinių apie įvairias fosilijas Literatūra: 1. Lekevičius E., Motiejūnienė E., Kunskaitė L., Gamta ir žmogus. Mokytojo knyga.- Vilnius, 1977. 2. Gamtos mokslų klausimai ir atsakymai.- Vilnius, 2000. 3. Taylor B. Uolienos, mineralai ir fosilijos.-Kaunas, 2000. 4. Uolienos ir mineralai.- Vilnius, 2001. 5. Evoliucija. Žvilgsnis į pasaulį.- Vilnius, 2001. • paruošti grupėms užduotis (Priedas Nr.6), • paruošti korteles su fosilijų aprašais (Priedas Nr.2), • paruošti „fosilijų pasus“ (Priedas Nr.1), • susipažinti su informacijos duomenų bazėmis, suskirstyti www adresus pagal numatytas temas, • paruošti grupėms korteles su internetiniais adresais (Priedas Nr.3); • paruošti kompiuterių klasę. Pamokos turinys – 1. Vaidinimas „Susitikimas su garsiu paleontologijos profesoriumi“ (Priedas Nr.5) 2. „Fosilijų medžioklė“ • Mokiniai suskirstomi į grupes po 3-4 moksleivius. • Iškeliami tikslai, paaiškinami uždaviniai. • Grupėms išdalinamos užduotys ( Priedas Nr.6), vokai su užduotimis ir „fosilijų pasais“. Kiekviena grupė turi parengti pristatymą apie konkrečias fosilijas. • Primenamos darbo su internetine naršykle taisyklės. Paaiškinama, kaip fiksuoti paieškos rezultatus ir juos pateikti. • Darbas grupėse. Savarankiškas moksleivių darbas kompiuteriu - informacijos paieška, naudojant pateiktus internetinus adresus. Informacijos fiksavimas ir atranka. Pateikties rengimas su MS Power Point. „Fosilijos pasų“ pildymas naudojantis fosilijos aprašymu ir rasta informacija. 3. „Medžioklės laimikio“ pristatymas (Priedas Nr.4). Kiekviena grupė pristato savo pateiktis. Darbai aptariami,diskutuojama. 4. Apibendrinimas. Fosilijos – tai lyg pačios gamtos sukurtas muziejus, kuriame, padedant mokslininkams, galima pamatyti ir sužinoti, kokie gyvūnai gyveno, kokie augalai augo prieš dešimt ir šimtus metų. Vertinimas – grupių darbų pristatymas. 6
 7. 7. Priedas Nr.1 FOSILIJOS PASAS 1. FOSILIJOS PAVADINIMAS 2. Į KĄ FOSILIJA PANAŠI? 3. KOKIAI ORGANIZMŲ KARALYSTEI, GRUPEI PRIKLAUSO? 4. WWW ADRESAS 5. PASĄ UŽPILDĖ ŠIE MOKINIAI: 7
 8. 8. Priedas Nr.2 FOSILIJŲ APRAŠAI AUGALŲ FOSILIJOS Suakmenėjusių augalų liekanų (fosilijų) randama nedaug, nes augalai neturi kietų dalių, kaip kriauklė ar kaulas. Dažniausiai randami tik suakmenėję augalų lapai, sėklos, kankorėžiai ar medienos gabalėliai. Greitai palaidoti nuosėdų, augalai gali suakmenėti. Labai iš lėto pūdami, jie palieka ploną juodą anglies sluoksnį, kuris įsispaudžia uolienoje, akmenyje, nelyginant paveikslėlis knygoje. Tai iš ko sužinome, kad daug panašių į šiandieninius paparčius augalų augo maždaug prieš 350 mln. metų. ŽUVŲ FOSILIJOS Žuvų kūnai greitai yra, todėl jų fosilijų randama nedaug. Dažniausiai pavyksta rasti kaulingų žuvų, atsiradusių prieš maždaug 400 mln. metų. Rykliai ir rajos turi kremzlinius skeletus, kurie yra per minkšti, kad suakmenėtų, bet kieti jų dantys akmenėja greitai. 8
 9. 9. INKLIUZAI Inkliuzais vadinamos augalų ir gyvūnų liekanos gintare. Gintaras susidarė iš labai sakingų pušų, augusių dabartinės Baltijos jūros skalaujamuose plotuose. Į sakus įklimpdavo įvairiausi vabzdžiai (skruzdės, musės) ir vorai. Sakai, patekę į miško dirvožemį, sukietėjo ir virto gintaru. AMONITAI Amonitų kriauklės – vienos iš dažniausiai randamų fosilijų. Kaip ir kalmarai, amonitai turėjo ilgus čiuptuvus. Jie jau išnykę, bet prieš 190-64 mln. metų klestėjo šiltose jūrose. Amonitai buvo panašūs į dabar gyvenantį nautilą – vandens bestuburį gyvūną. Dažniausiai amonitų kriauklės randamos klintyse, retai iškasamos pavienės. Šiaurės Anglijoje seniau buvo manoma, kad spirale susisukę amonitai yra gyvatės, kurias šventasis pavertė akmeniu. Žmonės kartais išraižydavo ant šių „akmens gyvačių“ galvą. DINOZAURŲ FOSILIJOS Dinozaurai gyveno Žemėje daugiau kaip prieš 65 mln. metų. Dinozaurai – „galingi driežai“- yra didžiausi kada nors gyvenę gyvūnai (ropliai). Jie gyveno sausumoje, vandenyje, ore. Vandenyje gyveno ichtiozaurai, labai panašūs į delfiną. Dauguma dinozaurų buvo augalėdžiai, bet buvo ir mėsėdžių. Atšalus klimatui, daugelis didelių roplių išmirė. Dinozaurų kaulai lengvi, todėl retai kur išliko. Pirmoji milžiniška dinozauro kaulo liekana buvo iškasta 1677 m. geriau akmenėja dantys, nes jie sudaryti iš tankaus emalio. 9
 10. 10. Priedas Nr.3 INTERNETINIAI ADRESAI AUGALŲ FOSILIJOS www.fossilfinds.com Plants www.fossilnews.com Articles www.fossinews.com/2000/mazon/mazon.html ŽUVŲ FOSILIJOS www.fossilfinds.com Miscellaneaus www.fossilnews.com Articles www.fossinews.com/2000/grnrv/grnrv.html www.fossinews.com/2000/hughmiller/fishstory.html 10
 11. 11. INKLIUZAI www.ambergallery.lt/muziejus-inkliuzai.htm www.fossilfinds.com Amber TRILOBITAI www.fossilnews.com Articles www.fossinews.com/2001/ruinwash/ruinwash.html www.fossinews.com/2000/ffrilo/ffmayoo.html DINOZAURAI www.fossilnews.com Articles www.fossinews.com/1999/throne.html www.fossinews.com/1999/cindy.html www.fossinews.com/1999/bolivia.html 11
 12. 12. DINOZAURAI www.fossilfinds.com Dinozaur Bone Dinozaur Eggshell Dinozaur Eggs Dinozaur teeth Dinozaur Claws AMONITAI www.fossilfinds.com Ammonites www.fossilnews.com Articles www.fossinews.com/1998/rufesnow2.html www.fossinews.com/2001/lymeregis.html 12
 13. 13. Priedas Nr.5 VAIDINIMAS „SUSITIKIMAS SU GARSIU PALENTOLOGIJOS PROFESORIUMI“ Veikėjai: profesorius Evaldas, grupės vadovė Ringailė Ringailė: Laba diena, aš esu 6b grupės vadovė Ringailė. Taigi dabar visi keliausime į susitikimą su garsiu palentologijos profesoriumi. Norime, kad Jūs, profesoriau, papasakotumėte apie savo įdomų darbą. Profesorius: Laba diena, Jūs turbūt žinote, kad fosilija yra gyvūno ar augalo suakmenėjusi liekana (rodo fosiliją). Ringailė: Kur ją radote? Profesorius: Ją radome vienos ekspedicijos metu Šventosios upės atodangoje. Ringailė: O kam ji reikalinga? Profesorius (nustebęs): Negi Jūs nežinote, kad iš įvairių fosilijų galima daug sužinoti apie mūsų Žemės praeitį, prieš milijonus metų buvusius augalus ir gyvūnus. Kreida, kuria rašote lentoje taip pat yra susidariusi iš paprastos sandaros pirmykščių gyvūnėlių (rodo kreidos gabalėlį). Fosilijoms priskiriame akmens anglį, kurią žmogus kūrena ir šildo savo namus (rodo akmens anglies gabaliuką), susidariusią iš senovėje augusių medžio didumo paprčių. Nulūžę, jie grimzdo į vandenį ir, negaudami deguonies, per milijomus metų suakmenėjo ir virto akmens anglimi. Anksčiau žmonės manė, kad fosilijos turi įvairių magiškų galių. Pavyzdžiui, ledynmečio medžiotojai iš jų darė vėrinius, kad sektųsi medžioklėje. Ringailė: Oi, kaip įdomu. Apie tai norėčiau sužinoti dar daugiau. Profesorius: Kviečiu tave kartu su tavo draugais keliauti į fosilijų medžioklę. Kiekviena komanda gaus vokus su maršruto koordinatėmis, paaiškinamąjį tekstą ir fosilijos pasą, kurį komandos nariai turės užpildyti. Linkiu Jums visiems sėkmės ir gerų laimikių. 13
 14. 14. Priedas Nr. 6 UŽDUOTYS MOKSLEIVIAMS 1. Gavote korteles su internetiniais adresais ir fosilijos aprašymu, fosilijos pasą. 2. Naudodamiesi naršykle <Internet Explorer>, prisijunkite prie duotų svetainių. 3. Rastus fosilijų vaizdus nukopijuokite į <Power Point> 3.1. 14
 15. 15. 3.2. Start ⇒ Programs ⇒ Power Point 3.3. 4. Susisteminkite rastą informaciją ir parenkite pateiktį. 5. Užpildykite fosilijos pasą, naudodamiesi fosilijos aprašymu ir rasta informacija. 15
 16. 16. Priedas Nr.4 MOKSLEIVIŲ DARBAI 16
 17. 17. Žuvų fosilijos: Trilobitų fosilijos: 17
 18. 18. Inkliuzai: 18
 19. 19. Dinozaurų fosilijos: 19
 20. 20. Augalų fosilijos: Amonitų fosilijos: 20
 21. 21. 2. Pamokos tema – STATISTINIŲ DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS Dalykas - matematika, informacinės technologijos; Mokytojai - Dalė Prochorovienė, matematikos mokytoja; Nomeda Urbonavičienė, informatikos mokytoja metodininkė; Pamokos trukmė – 2 ak.val; Dalyviai – 7 klasės mokiniai. Tikslai ir uždaviniai – • Išmokyti rinkti duomenis. • Išmokyti užrašyti surinktus duomenis variacine eilute ir dažnių lentele, rasti duomenų aritmetinį vidurkį. • Praktiškai tvarkyti suriktus duomenis kompiuterio pagalba. • Ugdyti gebėjimus dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti, kartu su kitais projektuoti. • Ugdyti gebėjimus daryti išvadas ir jas argumentuoti. • Gilinti darbo kompiuteriu įgūdžius. Taikyti įgytas žinias praktinėms užduotims atlikti. Pamokai reikalinga – kompiuterių klasė. Mokomoji medžiaga – autorių kolektyvo vadovėlis ,,Matematika 7. II dalis”, dalomoji medžiaga ir vaizdinė medžiaga. Darbo metodai – • paskaita, • darbas grupėse, • savarankiškas darbas kompiuteriu (MS Word, Excel, Power Point aplinkos), • diskusija. 21
 22. 22. Mokytojų pasiruošimas pamokai – • parengti vaizdinę ir padalomąją medžiagą (Priedas Nr. 4,5,6); • parengti užduotis, remiantis 7a, 7b, 7c, 7d klasių dienynais (Priedas Nr.2,3); • paruošti kompiuterių klasę. Pamokos turinys : 1. Praeitos temos kartojimas : • Kaip registruojami statistiniai duomenys? • Ką vadiname variacine eilute? • Kas yra dažnis? • Kas tai yra dažnių lentelė ir kam ji reikalinga? • Kaip apskaičiuoti duomenų aritmetinį vidurkį? • Kokie yra grafiniai duomenų vaizdavimo būdai? 2. Projektinio darbo pristatymas : Temos paskelbimas – “7-ų klasių pirmojo ir antrojo trimestrų matematikos pažymių palyginimas”, tikslų ir uždavinių iškėlimas. 3. Moksleivių suskirstymas į grupes ,užduočių pasidalijimas ir aiškinimasis: • Mokiniai suskirstomi į grupes po 3 moksleivius (Priedas Nr.1), kiekvienai grupei pateikiamos užduotys (Priedas Nr.2, 3,), jos pakomentuojamos. • Lentoje pakabinama vaizdinė medžiaga, kurioje dar kartą nurodyta, kokį darbą turi pristatyti grupės (Priedas Nr.4, 5) • Moksleiviams paaiškinamos darbo kompiuteriu užduotys ir išdalinama padalomoji medžiaga (Priedas Nr.6) 22
 23. 23. 4. Savarankiškas moksleivių darbas kompiuteriu (MS Word, Excel, Power Point aplinkos). 5. Grupių darbų pristatymas ir aptarimas, diskusija. Vertinimas – grupių darbų pristatymas. 23
 24. 24. Priedas Nr.1 Moksleivių suskirstymas į grupes: 1 grupė tvarkys 7a klasės I trimestro duomenis; 2 grupė tvarkys 7a klasės II trimestro duomenis; 3 grupė tvarkys 7b klasės I trimestro duomenis; 4 grupė tvarkys 7b klasės II trimestro duomenis; 5 grupė tvarkys 7c klasės I trimestro duomenis; 6 grupė tvarkys 7c klasės II trimestro duomenis; 7 grupė tvarkys 7d klasės I trimestro duomenis; 8 grupė tvarkys 7d klasės II trimestro duomenis; 9 grupė tvarkys visų 7 klasių pamokų ruošos duomenis. 24
 25. 25. Priedas Nr.2 ....GRUPĖS UŽDUOTIS DUOTI PRADINIAI DUOMENYS: 7... klasės ... trimestro matematikos pažymiai: SUTVARKYTI STATISTINIUS DUOMENIS: (atverti C:My Documents7pamoka) … KLASĖS …TRIMESTRO MATEMATIKOS PAŽYMIAI: VARIACINĖ EILUTĖ: DAŽNIŲ LENTELĖ: ARITMETINIS VIDURKIS: SKRITULINĖ DIAGRAMA: … KLASĖS I IR II TRIMESTRO MATEMATIKOS PAŽYMIŲ PALYGINIMAS (stulpelinė diagrama) …… KLASĖS I IR II TRIMESTRO MATEMATIKOS PAŽYMIŲ VIDURKIŲ PALYGINIMAS (stulpelinė diagrama) 25
 26. 26. Priedas Nr.3 ....GRUPĖS UŽDUOTIS DUOTI PRADINIAI DUOMENYS: Kiek laiko 7a klasės mokiniai ruošia matematikos namų darbus: Kiek laiko 7b klasės mokiniai ruošia matematikos namų darbus: Kiek laiko 7c klasės mokiniai ruošia matematikos namų darbus: Kiek laiko 7d klasės mokiniai ruošia matematikos namų darbus: 26
 27. 27. SUTVARKYTI STATISTINIUS DUOMENIS: (atverti C:My Documents7pamoka2) 7A KLASĖS MOKINIAI RUOŠIA MATEMATIKOS NAMŲ DARBUS: VARIACINĖ EILUTĖ DAŽNIŲ LENTELĖ VIDURKIS 7B KLASĖS MOKINIAI RUOŠIA MATEMATIKOS NAMŲ DARBUS: VARIACINĖ EILUTĖ DAŽNIŲ LENTELĖ VIDURKIS 7C KLASĖS MOKINIAI RUOŠIA MATEMATIKOS NAMŲ DARBUS: VARIACINĖ EILUTĖ DAŽNIŲ LENTELĖ VIDURKIS 7D KLASĖS MOKINIAI RUOŠIA MATEMATIKOS NAMŲ DARBUS: VARIACINĖ EILUTĖ DAŽNIŲ LENTELĖ VIDURKIS 7A, 7B, 7C, 7D VIDURKIŲ PALYGINIMAS: (stulpelinė diagrama) 27
 28. 28. Priedas Nr.4 … KLASĖS …TRIMESTRO MATEMATIKOS PAŽYMIAI VARIACINĖ EILUTĖ DAŽNIŲ LENTELĖ ARITMETINIS VIDURKIS SKRITULINĖ DIAGRAMA 28
 29. 29. … KLASĖS I IR II TRIMESTRO MATEMATIKOS PAŽYMIŲ PALYGINIMAS (stulpelinė diagrama) … KLASĖS I IR II TRIMESTRO MATEMATIKOS PAŽYMIŲ VIDURKIŲ PALYGINIMAS (stulpelinė diagrama) 29
 30. 30. Priedas Nr.5 7... KLASĖS MOKINIAI RUOŠIA MATEMATIKOS NAMŲ DARBUS: VARIACINĖ EILUTĖ DAŽNIŲ LENTELĖ VIDURKIS 7A, 7B, 7C, 7D VIDURKIŲ PALYGINIMAS (stulpelinė diagrama): 30
 31. 31. Priedas Nr.6 1.Atverk Word bylą C:My Documents7pamoka. 2. Atverk Excel langą. 3. Word. Byloje <pamoka> surašyk pažymius. 4. Excel. Surašyk pažymius į stulpelį A: Pradėk nuo antros eilutės 5. Excel.Pažymėk stupelį A ir surūšiuok įvestus pažymius mygtuko pagaba 6. Word. Surašyk variacinę eilutę į bylą <pamoka>. 7. Excel. Stulpelio A paskutiniame narvelyje suskaičiuok pažymių vidurkį (pasinaudok 31
 32. 32. 8. Word. Vidurkio reikšmę nukopijuok į bylą <pamoka> 9. Excel. Iš surūšiuotų duomenų stulpeliuose B ir C sukurk dažnių lentelę: 10. Word. Dažnių lentelę nukopijuok į bylą <pamoka>. 11. Excel. Sukurk iš stulpelių B ir C duomenų skritulinę diagramą (pasinaudok ) I tr <2> <3> <4> 3 1 1 2 <5> 4 4 <6> <7> 3 <8> 7 3 <9> <10> 32
 33. 33. 12. Word. Skritulinę diagramą nukopijuok į bylą <pamoka> -------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Excel. Į stulpelį D surašyk antro trimestro rezultatus (neužmiršk pavadinti stulpelių C ir D pirmoje eilutėje) Pavadink stulpelius I tr. II tr. 14. Excel. Sukurk iš stulpelių B, C, D duomenų stulpelinę diagramą. Neužmiršk 8 8 Data label 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 I tr 3 3 3 3 II tr. 2 2 2 1 1 0 0 <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> 15. Word. Diagramą nukopijuok į bylą <pamoka>. 33
 34. 34. 16.Excel Surašyk abiejų trimestrų vidurkius Excel 17. Excel. Sukurk vidurkių palyginimo stulpelinę diagramą. vidurkis 7,2 2 vidurkis 6,7 1 6 6,5 7 7,5 18. Word. Nukopijuok diagramą į bylą <pamoka> Išsaugo bylą <pamoka> ir pakviesk mokytoją. Spausdink <pamoka> File – Print – OK 19. PowerPoint. Parenk pateiktį. Išsaugok bylą vardu <Pristatymas> 34
 35. 35. Priedas Nr. 7 MOKSLEIVIŲ DARBAI 1 ir 2 grupių pristatytas darbas: 35
 36. 36. 3-4 grupių pristatytas:darbas: 36
 37. 37. 5-6 grupių pristatytas darbas: 37
 38. 38. 7-8 grupių pristatytas darbas; 38
 39. 39. 9 grupės pristatytas darbas: 39
 40. 40. 3. Pamokos tema – TRIŽENKLIO SKAIČIAUS SUDĖTIES IR ATIMTIES ĮTVIRTINIMAS Dalykas – matematika, informacinės technologijos; Mokytojai - Ramutė Jankauskienė. pradinių klasių vyr. mokytoja Nomeda Urbonavičienė, informatikos mokytoja metodininkė Pamokos trukmė – 1 ak.val; Dalyviai – 3a klasės mokiniai. Tikslai ir uždaviniai – • Įtvirtinti triženklio skaičiaus sudėtį. • Įtvirtinti triženklio skaičiaus atimtį. • Lavinti moksleivių dėmesį, savikontrolę. • Ugdyti darbo grupėje įgūdžius. • Ugdyti informacinę kultūrą, gilinti darbo kompiuteriu įgūdžius. Pamokai reikalinga – kompiuterių klasė. Mokomoji medžiaga – • Kortelių rinkinys (priedas Nr.1). • D. Kiseliovų vadovėlis „Skaičių šalis 3 klasei“. • Dalomoji medžiaga (Priedas Nr.2). Darbo metodai – • Demonstravimas. • Darbas grupėse, bendradarbiavimas. • Savarankiškas darbas kompiuteriu. Pamokos turinys – Žinių kartojimas. 1. Rodomos kortelės su skaičiais: 5 3 4 594 473 639 716 (Priedas Nr.1) Pateikiami šie klausimai: • Kokie yra šio skaičiaus kaimynai? • Iš šių skaitmenų sudaryti didžiausią triženklį skaičių. Jį užrašyti lentoje. • Iš šių skaitmenų sudaryti mažiausią triženklį skaičių. Jį užrašyti lentoje. 40
 41. 41. • Su užrašytais triženkliais skaičiais atliekami atimties veiksmai: darbas grupėse: dirba suolo draugai - vienas moksleivis atlieka veiksmus prie lentos, kitas moksleivis - naudodamasis kompiuterio pagalba (prie kompiuterių - dalomoji medžiaga (Priedas Nr.2)). Sutikrinami gauti rezultatai. Gautas skaičius užrašomas dešimtaine trupmena. • Su užrašytais triženkliais skaičiais atliekami sudėties veiksmai: darbas grupėse: dirba suolo draugai - vienas moksleivis atlieka veiksmus prie lentos, kitas moksleivis - naudodamasis kompiuterio pagalba. Sutikrinami gauti rezultatai. Gautas skaičius užrašomas dešimtaine trupmena. 2. Parašomi skaitmenys lentoje: 1 2 3 4 5 Pateikiami šie klausimai: • Su šiais skaičiais sudaryti 5 triženklius skaičius • Surašyti juos didėjimo tvarka. Prie lentos dirba vienas moksleivis. • Surašyti juos mažėjimo tvarka. Prie lentos dirba vienas moksleivis. • Su šiais skaičiais sudaryti 5 sudėties veiksmus. Jie užrašomi lentoje. • Su šiais skaičiais sudaryti 5 atimties veiksmai. Jie užrašomi lentoje. • Atliekami lentoje užrašyti veiksmai. Darbas grupėse: dirba suolo draugai – vienas moksleivis atlieka veiksmus prie lentos, kitas – naudodamasis kompiuterio pagalba. Gauti rezultatai sutikrinami. Pamokos pabaigoje skelbiami namų darbai. 41
 42. 42. Priedas Nr.1 534 594 473 639 42
 43. 43. 716 43
 44. 44. Priedas Nr.2 3 4 2 1 44
 45. 45. 4. Projekto tema – E. ŠIMKŪNAITĖS PAUKŠČIŲ HOROSKOPAS Dalykas – informacinės technologijos, biologija Mokytojai – Rima Žižienė, biologijos mokytoja metodininkė, Nomeda Urbonavičienė, informatikos mokytoja metodininkė Dalyviai – 5-7 kl. mokiniai Tikslai, uždaviniai – • Supažindinti su E.Šimkūnaitės palikimu. • Skatinti moksleivius domėtis Lietuvos gamta, ją saugoti. • Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus. • Ugdyti gebėjimą dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti. • Integruoti įvairių klasių moksleivius viename projekte. Darbo metodai – • paskaitos, • darbas grupėse, • savarankiškas darbas kompiuteriu 45
 46. 46. Projekto turinys – Klasė 5 kl. 7 kl. E. Šimkūnaitė. E. Šimkūnaitės paukščių horoskopas. Diskusija apie Lietuvos paukščius. Eilėraščių apie paukščius rinkimas. Mokiniams pristatoma projekto tema. Mokiniai pasidalina į grupes. Apibrėžiamos užduotys, nustatoma informacijos paieškos strategija ir paieškos šaltiniai. Turinys Mokiniai renka poetų eiles apie paukščius, dr. E.Šimkūnaitės pastebėjimus apie paukščius. Mokiniai susistemina 5 Mokiniai renka ir maketuoja tekstus klasės mokinių surinktą kompiuteriu, papildo sumaketuotus tekstus medžiagą. Kuriamas grafiniais objektais. hipertekstinis dokumentas Darbo pristatymas Rezultatų analizė, vertinimas - Sukurta kompiuterinė pažintinė-mokomoji priemonė pristatyta mokyklos bendruomenei: Darbas publikuojamas internete adresu www.gamtosprojektas.projektas.lt 46
 47. 47. 5. DAILĖS – INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROJEKTAS Projekto dalyviai – 7-8 klasių mokiniai Mokytojai – Zosė Sadlauskienė, dailės mokytoja metodininkė, Nomeda Urbonavičienė, informatikos mokytoja metodininkė Tikslai, uždaviniai • Ugdyti mokinių kūrybinį aktyvumą ir meninę saviraišką. • Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus. • Gilinti darbo kompiuteriu įgūdžius: mokyti dirbti su įvairiais grafiniais redaktoriais, mokyti publikuoti darbus Internete. • Ugdyti gebėjimą dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti. • Skatinti mokinių savivertę. Darbo metodai – • demonstravimas, • savarankiškas darbas kompiuteriu. Naudota programinė įranga – Grafiniai redaktoriai: Paint, NeoPaint 4.5a : Ulead Foto Express 3.0: FrontPage 2000; 47
 48. 48. Projekto turinys – • Projekto pristatymas. Darbų tematikos pasirinkimas. • Grafinis redaktorius NeoPaint. Darbo su šiuo redaktoriumi galimybių (Paruoštukas Nr.1) demonstravimas. • Mokinių savarankiškas darbas kompiuteriu. Kūrybiniai darbai. • Grafinių darbų apdorojimas. Programa Ulead Foto Express (Paruoštukas Nr.2) • Darbų parengimas publikuoti Internete. Programa Front Page. • Darbų publikavimas Internete. www.puslapiai.lt. • Darbų aptarimas. Vertinimas – virtualios darbų parodėlės Internete: www.projektas.projektas.lt 48
 49. 49. Paruoštukas Nr.1 Trintukas Tekstūros Pieštukai Purkštukas Spalvų paletė Geometrinės figūros Teptukai Užpildas spalva 49
 50. 50. Paruoštukas Nr.2 PHOTO File Open Decorate Frame Apply 50
 51. 51. 6. Projekto tema - CHOLESTEROLIS IR KRAUJAGYSLIŲ SUSIRGIMAI Dalykas - biologija, informacinės technologijos Mokytojai – Zita Venckienė, biologijos mokytoja metodininkė, Nomeda Urbonavičienė, informatikos mokytoja metodininkė Dalyviai – 7 kl. mokiniai. Situacija - Audronės Šuminienės parengtame 7 klasės biologijos vadovėlyje, kartojant 3 skyrių „Dujų ir maisto medžiagų judėjimas organizme“, viena iš užduočių yra: „Paruošk trumpą reportažą televizijos žinių laidai apie kraujagyslių susirgimus, kuriuos sukelia kraujyje esantis cholesterolis, tavo pasirinktu būdu“. Remiantis šia užduotimi, buvo atliktas projektinis tiriamasis darbas „Cholesterolis ir kraujagyslių susirgimai“. Tikslai, uždaviniai - Biologija: Išsiaiškinti cholesterolio kiekį kraujyje įtakojančius faktorius. • Išsiaiškinti, kas yra cholesterolis. • Išsiaiškinti, kokius kraujagyslių susirgimus sukelia padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje. • Remiantis pasirinkta metodika, ištirti gyvenimo būdo įpročius, įtakojančius cholesterolio kiekį kraujyje Informacinės technologijos: Gilinti darbo kompiuteriu įgūdžius. • Taikyti skaičiuoklę praktinėms užduotims atlikti. • Parengti projektinio darbo pristatymą – pateiktį. Bendrieji gebėjimai: • Ugdyti gebėjimą dirbti grupėje. • Ugdyti gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti, pasitikėti savimi. 51
 52. 52. Tyrimo metodai • Dokumentų analizė. • Anketinė apklausa. • Pokalbiai. Tyrimo metodika Šio projekto metu buvo atliekama anketinė apklausa.. Anketa buvo sudaryta atsižvelgiant į tyrimo tikslus ir uždavinius (Priedas Nr.2) Tiriamųjų aprašymas Tyrime dalyvavo 64 Jonavos pagrindinės mokyklos 7-8 klasių moksleivių šeimų nariai. Projekto turinys – • Moksleiviams pristatoma projekto tema. Mokiniai pasidalina į grupes. Apibrėžiamos užduotys, nustatoma informacijos paieškos strategija ir paieškos šaltiniai (Priedas Nr. 1). Aptariami galimi tyrimo metodai. • Moksleivių tyrimo sritys: Cholesterolis ir kraujagyslių susirgimai: 1 Cholesterolis kiekio įtaka kraujagyslių susirgimams 2 Gyvenimo būdas ir cholesterolis 2.1 Mitybos įpročiai 2.2 Žalingi rūkymo įpročiai 2.3 Fizinis aktyvumas 2.4 Kūno masės indeksas • Pasirenkamas tyrimo metodas – anketinė apklausa, sudaroma anketa (Priedas Nr.2). Anketą sudaro 19 klausimų - 4 klausimų blokai : mitybos įpročiai, rūkymas, fizinis aktyvumas, kūno masės indekso tyrimas. Mitybos įpročiams tirti anketoje buvo pateikta 14 klausimų iš KMU parengto klausimyno (http://info.kmu.lt/sveikas). • Vykdoma anketinė apklausa. Projekto metu apklausoje dalyvavo mokyklos 7-8 klasių moksleivių šeimų nariai. • Mokiniai, naudodamiesi skaičiuokle Excel, apdoroja anketinės apklausos duomenis. Nnaudojama KMU vertinimo metodika (http://info.kmu.lt/sveikas). Tiriamasis darbas apibendrinamas, daromos išvados, rekomendacijos (Priedas Nr.3) Parengiamas projektinio darbo aprašymas – ataskaita. • Mokiniai, naudodamiesi programa Power Point, parengia projekto pristatymą – pateiktį (Priedas Nr.4). Vertinimas – projektinis tiriamasis darbas pristatytas mokyklos bendruomenei. 52
 53. 53. Priedas Nr.1 Informacijos šaltiniai 1 Šuminienė A. Biologija 7 klasei. 1 pratybų sąsiuvinis. - Vilnius, 2003. 2 Šuminienė A. Biologija 7 klasei. – Vilnius, 2000. 3 Burnie D. Mokyklinė enciklopedija Gamta. - Vilnius, 2000. 4 Lale Ch., Daniels A., Duke M. Gamtos mokslai. - Vilnius, 1998. 5 http://info.kmu.lt 6 http://www.vpc.lt 7 http://ausis.gf.vu.lt 8 http://nordfarm.5ci.lt 9 http://www.sveikas.lt/ 10 http://www.shaping.lt/RimasStukas/Apie%20mityba.htm 11 http://infosveikata.sam.lt/puslapis3-2-2.htm 12 http://www.medcentras.lt/sveikata/ar_verta_laukti_infarkto.htm 13 http://www.kmu.lt/profilaktika/Chol.html 14 http://info.kmu.lt/sveikas/vertinim/rizik_v/lipid_ap.htm 53
 54. 54. Priedas Nr.2 Anketa (http://info.kmu.lt/sveikas). Ačiū, kad sutikote atsakyti į anketos teiginius. Ačiū už bendradarbiavimą. Vyras Moteris Amžius: 30-40 metų 40-50 metų 50-60 metų virš 60 metų TEIGINYS TAIP NE Aš valgau šviežius vaisius (obuolius, kriaušes, bananus, apelsinus ir kt.) bent penkis kartus per savaitę Valgydamas vištą aš paprastai suvalgau ir odelę Aš valgau konditerijos gaminius (sausainius, pyragaičius, bandeles ir kt.) bent penkis kartus per savaitę Vartoju tik liesą pieną (1% riebumo) ir liesus pieno produktus Valgau bulvių traškučius, riebaluose virtas bulves bent tris kartus per savaitę Aš kasdien valgau daržoves Aš kasdien suvalgau bent tris riekeles duonos Valgau skaidulinių medžiagų turintį maistą (duoną iš rupaus malimo miltų, dribsnius, grikių, avižinių, kvietinių, miežinių kruopų košes) bent penkias dienas per savaitę Valgau ankštines daržoves (pupeles, žirnius) bent tris dienas per savaitę Valgau keptą maistą (kiaušinienę, mėsą, žuvį, paukštieną, bulves) bent penkis kartus per savaitę Ruošdamas maistą ar valgydamas visada pašalinu riebalus nuo mėsos ir paukštienos Į puodelį arbatos arba kavos dedu ne mažiau 2 šaukštelių cukraus Aš niekada nesūdau pagaminto maisto papildomai Valgau žuvį bent dvi dienas per savaitę Aš rūkau Aš kasdien vaikštau, bėgioju, atlieku kitus fizinius pratimus ne mažiau kaip 30min Mano kūno svorio ir ūgio kvadratu santykis lygus (pvz. 70,5kg : 1,822m = 38,73) 54
 55. 55. Priedas Nr.3 SVEIKOS MITYBOS REKOMENDACIJOS (http://info.kmu.lt/sveikas) SVEIKOS MITYBOS TAISYKLĖS 1. Valgykite maistingą, įvairų, dažniau augalinės nei gyvulinės kilmės maistą 2. Kelis kartus per dieną valgykite duonos, kruopų, makaronų ar bulvių 3. Kelis kartus per dieną valgykite įvairių, dažniau šviežių, vietinių daržovių ir vaisių (bent 400g per dieną) 4. Išlaikykite normalų kūno svorį (kūno masės indeksas – 20-25). Kasdien aktyviai fiziškai judėkite 5. Kontroliuokite riebalų vartojimą (ne daugiau kaip 30% paros maisto davinio energijos); gyvulinius riebalus, kuriuose yra daug sočiųjų riebalų rūgščių, keiskite augaliniais aliejais ir minkštais margarinais, sudarytais iš nesočiųjų riebalų rūgščių. 6. Riebią mėsą ir mėsos produktus pakeiskite ankštinėmis daržovėmis, žuvimi, paukštiena ar liesa mėsa. 7. Vartokite liesą pieną ir liesus, nesūrius pieno produktus (rūgpienį, kefyrą, jogurtą, varškę, sūrį). 8. Rinkitės maisto produktus, turinčius mažai cukraus; rečiau vartokite rafinuoto cukraus, saldžių gėrimų, saldumynų. 9. Valgykite nesūrų maistą. Bendras druskos kiekis maiste, įskaitant gaunamą su rūkytais, sūdytais, konservuotais produktais, duona, neturi viršyti vieno arbatinio šaukštelio (6g). Vartokite druską su jodu. 10. Ruoškite maistą, laikydamiesi higienos taisyklių. Virkite, troškinkite, naudokitės mikrobangomis krosnelėmis, kad reikėtų dėti mažiau riebalų. 55
 56. 56. Cholesterolio Maisto produktai kiekis, mg Jautiena, Aukščiausios rūšies , tik liesa, kepta 84 100 g Liesa, vidutiniškai apkepta 87 Mėsos Maltinis iš kiaulienos ir jautienos 47 produktai, Parūkytos kiaulienos, jautienos pieniškos dešrelės 71 100 g Rūkytos jautienos dešrelės 48 Kiaulienos ir jautienos saliami dešra 79 Kiauliena, Visiškai liesa kumpio išpjova 45 100g Troškinta, vien liesa kiaulės nugarinė 111 Troškinta kiaulienos šoninė 121 Naminiai Kepta vištiena: 85 paukščiai, balta mėsa be odelės 84 100g balta mėsa su odele 93 tamsi mėsa su odele 91 vištos odelė 83 Žuvis, Atlanto menkė (kepta orkaitėje) 58 100g Ešerys su prieskoniais (keptas orkaitėje) 115 Tunas (be riebalų keptas orkaitėje) 49 Skumbrė (be riebalų kepta orkaitėje) 75 Moliuskai, Moliuskai su prieskoniais (troškinti garuose) 67 austrės, Austrės (troškintos garuose) 109 krabai, 100g Krabai (troškinti garuose) 100 Kepenys ir Virtos vištos kepenys 631 smegenys, Troškintos jaučių kepenys 389 100g Virtos kiaulės smegenys 2552 Kiaušiniai Kiaušinio trynys (virtas ar žalias) 272 1 trynys = Kiaušinio baltymas (virtas ar žalias) 0 17g Virtas kiaušinis 272 1 baltymas = 33g Visas =50 g Riešutai ir Skrudintos saulėgrąžų sėklos 0 sėklos, 100g Skrudinti migdolai 0 Skrudinti kaštonai 0 Džiovinti graikiniai riešutai 0 Džiovinti pistacijos riešutai 0 Džiovinti žemės riešutai 0 Džiovinti braziliški riešutai 0 Vaisiai, 100g Švieži persikai 0 Švieži apelsinai 0 Šviežios braškės (žemuogės) 0 Švieži obuoliai su odele 0 56
 57. 57. Daržovės, Virtos, džiovintos: 100g bulvės su lupena 0 morkos 0 špinatai 0 brokoliai 0 žalios ir geltonos pupelės 0 moliūgai 0 kukurūzai 0 Avokado vaisiai (be odelės ir sėklų): Floridos 0 Kalifornijos 0 Grūdiniai ir Virti skaldyti žirniai 0 ankštiniai, Virto paprastos pupelės 0 100g Virti avižiniai dribsniai 0 Pienas ir Nugriebtas pienas 4 grietinėlė, Pasukos (0,9% rieb.) 9 1 stiklinė Pienas (1% rieb.) 10 Natūralus pienas (3,7% rieb.) 35 Neriebi grietinėlė 159 Riebi, plakta grietinėlė 326 Jogurtas ir Jogurtas iš nugriebto pieno (be priedų) 4 grietinė, Neriebus grynas jogurtas (1,6% rieb.) 14 1 stiklinė Grynas jogurtas iš natūralaus pieno 29 Grietinė 102 Minkšti Varškės sūris (1% rieb.) 4,4 sūriai, Riebus sūris 109,6 100g Fermentiniai Priklausomai nuo riebumo 57,9 - 104,4 (kieti) sūriai, 100g Aliejai, Saulėgrąžų 0 1 stiklinė Kukurūzų 0 Alyvų 0 Sojos 0 Margarinas 0 Žemės riešutų aliejus 0 Palmių 0 Kokoso 0 Gyvulių Vištos taukai 174 taukai, Kiaulės taukai 195 1 stiklinė Avies taukai 209 Jaučio taukai 223 Sviestas 496 57
 58. 58. Priedas Nr.4 58
 59. 59. 7. Pamokos tema – RUDENĖLIO ŠVENTEI. LINKSMOSIOS DARŽOVĖS Dalykas – dailė, informacinės technologijos Mokytoja - Nomeda Urbonavičienė Pamokos trukmė – 1 ak.val; Dalyviai – pradinių klasių mokiniai. Tikslai ir uždaviniai – • Ugdyti kūrybiškumą, gebėjimą eksperimentuoti, ieškoti originalių sprendimų. • Ugdyti informacinę kultūrą. • Gilinti darbo kompiuteriu įgūdžius. Pamokai reikalinga – kompiuterių klasė, Internetas Mokomoji medžiaga – • Paruoštukas (Priedas Nr.1) • Video medžiaga (Priedas Nr.2) • Internetinis puslapis http://www.alfy.com/arcade/YoungKids/MrPotatohead/index.asp Mokytojo pasiruošimas pamokai - • Parengti kompiuterių klasę, multimediją. • Parengti demonstracinę video medžiagą (Priedas Nr.2). Darbo metodai – • Pokalbis • Demonstravimas. • Savarankiškas darbas kompiuteriu. Pamokos turinys – • Pokalbis apie atrėjantčią Rudenėlio šventę mokykloje. • Temos skelbimas. • Darbo kompiuteriu užduoties aiškinimas. Video medžiagos demonstravimas • (Priedas Nr.1, Nr. 2). • Savarankiškas darbas kompiuteriu – linksmosios daržovės kūrimas. Darbelio spausdinimas • Darbų rengimas demonstravimui – piešinuko rėminimas. • Pamokos apibendrinimas. Vertinimas – vieša darbų parodėlė mokykloje. http://www.pradinukas.ku.lt/Konkursas.htm 59
 60. 60. Priedas Nr.1 http://www.alfy.com/arcade/YoungKids/MrPotatohead/index.asp 60
 61. 61. Priedas Nr.2 61
 62. 62. 8. Pamokos tema – VELYKŲ MARGUČIAI Dalykai – dailės, informacinės technologijos. Mokytojai - Rosita Kriūnienė, Nomeda Urbonavičienė Pamokos trukmė – 1 ak.val; Dalyviai – 2 klasės mokiniai. Tikslai ir uždaviniai – • Ugdyti norą ir gebėjimą išreikšti save kūryba. • Supažindinti moksleivius su Velykų papročiais. • Skatinti vaikus laisvai pasirinkti piešimo technikas. • Mokyti moksleivius apipavidalinti, eksponuoti, saugoti savo kūrybos darbus. • Ugdyti kūrybiškumą, gebėjimą eksperimentuoti, ieškoti originalių sprendimų. • Ugdyti darbo grupėje įgūdžius. • Ugdyti informacinę kultūrą, gilinti darbo kompiuteriu įgūdžius. Pamokai reikalinga – kompiuterių klasė. Mokomoji medžiaga – • Video medžiaga. Mokytojų pasiruošimas pamokai - • Parengti demonstracinę video medžiagą (Priedas Nr.3). • Parengti pateiktį apie margučius (Priedas Nr.1). • Nupiešti plakatą darbų pristatymui – pintinę margučiams. • Parengti kompiuterių klasę. Darbo metodai – • Pokalbis • Demonstravimas. • Darbas grupėse, bendradarbiavimas. • Savarankiškas darbas kompiuteriu. 62
 63. 63. Pamokos turinys – • Pokalbis apie Velykų papročius ir tradicijas. Pateikties demonstravimas (Priedas Nr.1). • Temos skelbimas. • Darbo kompiuteriu užduoties aiškinimas. Video medžiagos demonstravimas • (Priedas Nr.2, Nr. 3). • Savarankiškas darbas kompiuteriu – velykinio margučio kūrimas. • Moksleivių kompiuteriu sukurto piešinio spalvinimas. • Darbų demonstravimas – darbai kabinami prie plakato -pintinės. • Apibendrinimas, vertinimas. Vertinimas – vieša darbų parodėlė mokykloje. 63
 64. 64. Priedas Nr.1 64
 65. 65. Priedas Nr.2 65
 66. 66. http://www.crayola.com/kids/games/ 3 1 2 4 1 3 4 2 66
 67. 67. Priedas Nr.3 Video pristatymas 67
 68. 68. 9.Projekto tema - SKAIČIŲ ŠALIS Dalykas - informacinės technologijos, matematika Mokytoja – Nomeda Urbonavičienė Dalyviai – 2, 8 kl. mokiniai Tikslai, uždaviniai – • Sukurti kompiuterinę priemonę, skirtą pradinių klasių moksleiviams mokant ir mokantis aritmetikos. • Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus. • Gilinti darbo kompiuteriu įgūdžius, taikyti įgytas žinias atliekant praktinius darbus. • Integruoti įvairių klasių moksleivius viename projekte. Darbo metodai: • darbas grupėse, • paskaitos, • savarankiškas darbas kompiuteriu. Projekto turinys – 2 klasė 8 klasė Klasė Mokiniams pristatoma projekto tema, uždaviniai. Mokiniai susipažinę su grafinio Mokiniai mokosi kurti hipertekstinius redaktoriaus “Paint” aplinka. dokumentus. Mokiniai piešia piešinius skaičių, Gilina Interneto galimybių Turinys matematikos tematika. panaudojimo žinias. Mokiniai supažinę su tekstų rengykle Mokiniai susistemina pradinių klasių WordPad. moksleivių sukauptą medžiagą, Mokiniai renka ir maketuoja tekstus – kuriama kompiuterinė priemonė. eilėraščius – apie skaičius. Rezultatų analizė, vertinimas – „SKAIČIŲ ŠALIS“- tai kompiuterinė priemonė, skirta parengiamosios ir pradinės klasės moksleiviams, mokantis aritmetikos. Eilėraščių, moksleivių sukurtų piešinukų pagalba mokiniai supažindinami su skaitmenimis, paprasčiausiais aritmetiniais veiksmais. Šia priemone gali naudotis tiek mokiniai, tiek mokytojai. Projektas pristatytas mokyklos bendruomenei. 68
 69. 69. Atskiram skaitmeniui skirta atskira nuoroda: IŠVADOS Sukurtą kompiuterinę priemonę bus galima toliau papildyti ir tęsti. Mokytojams pageidavus, bus galima papildyti aritmetines praktines užduotis – įdėti įvairesnių ir daugiau užduočių. 69
 70. 70. 10. Projekto tema – MANO PIRMOJI KNYGELĖ „METŲ LAIKAI“ Dalykai – lietuvių k., informacinės technologijos Mokytojai – lietuvių kalbos mokytojos, informatikos mokytoja Projekto dalyviai – 5 klasės mokiniai Tikslai, uždaviniai • Kurti eilėraščių knygelę. • Ugdyti mokinių filologinę kultūrą. • Ugdyti kūrybinį aktyvumą ir meninę saviraišką. • Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus. • Gilinti darbo kompiuteriu įgūdžius. • Ugdyti gebėjimą dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti. • Skatinti mokinių savivertę. Darbo metodai – • paskaitos, • diskusijos, • darbas grupėse, • savarankiškas darbas kompiuteriu. Projekto turinys - Dalykas Lietuvių kalba Informacinės technologijos Mokiniams pristatoma projekto tema. Mokiniai pasidalina į grupes. Apibrėžiamos užduotys, darbo metodai. Mokiniai kuria eilėraščius, rašinėlius, Mokiniai maketuoja tekstus, renka mįsles apie įvairius metų naudodami tekstų rengyklę. laikus. Mokiniai piešia piešinius, naudodami Turinys grafikos redaktorių Paint. Mokiniai papildo sumaketuotus tekstus grafiniais objektais. Maketuojama eilėraščių knygelė. Projekto pristatymas. Mokiniai pristato savo kūrybinius darbus klasės draugams. Vyksta jų aptarimas. 70
 71. 71. Vertinimas – • Vieša darbų paroda mokyklos bendruomenei. Į projekto pristatymą kviečiami nepriklausomi vertintojai- mokyklos administracijos atstovai. • Dalyvavimas respublikiniame konkurse „Kompiuterinė Kalėdinė pasaka“. • Pristatoma knygelė. 71
 72. 72. 11. Projekto tema – AŠ PASIRINKČIAU Dalykas – ugdymas karjerai, informacinės technologijos; Mokytoja - Nomeda Urbonavičienė Dalyviai – 8 klės mokiniai Tikslai ir uždaviniai – • Skatinti mokinius pamastyti apie savo tolimesnį profesinio gyvenimo kelią. • Supažindinti mokinius su profesijos aprašo sąvoka. • Padėti rasti informacijos apie mokinį dominančias profesijas. • Padėti susisteminti rastą, mokiniui naudingą, informaciją. Išmokyti kurti hipertekstinį dokumentą. Standartų atitikimas Lietuvos švietimo koncepcijoje pažymima, jog vienas iš mokyklos tikslų ir uždavinių – “ugdyti asmenį, pasirengusį profesinei veiklai, pasiryžusį ir gebantį adaptuotis besikeičiančiame socialiniame, ekonominiame gyvenime. Siekiant šio tikslo, laiduojant jo kokybę, neapsieinama be nuolatinio vertinimo.„Bendrojo lavinimo mokyklos audito metodikoje“ nurodomas 4 veiklos rodiklis:„Pagalba moksleiviams“: 4.3. „Profesinis švietimas“: moksleivių orientavimo kokybė, informacijos tikslingumas ir tikslumas, konsultacijų tikslingumas. Tad ugdymas karjerai yra integrali mokyklos veiklos sritis, tačiau nelaikoma tokia specifine ugdymo sritimi, kad mokykloje jo veikla turėtų būti pradėta nuo nulio. Bendrajame lavinime visada į ugdymą karjerai yra užuominų, kuriomis remiantis galima jį išplėtoti. Mokinio gebėjimas tinkamai pasirinkti profesiją neatsiejamas nuo jo informacinės kultūros – gebėjimo naudotis informacinėmis technologijomis, gebėjimo rasti ir tinkamai apdoroti sau naudingą informaciją. Tad šis projektas visus šiuos gebėjimus ir ugdo. Šį projektą gali realizuoti integraliai įvairių dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, psichologai, socialiniai pedagogai. Projektas gali būti vykdomas ir 9-12 klasėse. 72
 73. 73. Projektas ugdymo programos kontekste - Mokiniai turi: • paaiškinti profesijos aprašo sąvoką, • žinoti profesijos aprašo sudedamąsias dalis, • gebėti rasti reikiamą informaciją žiniatinklyje ir ją apdoroti, • paaiškinti hiperteksto sąvoką, • mokėti kurti elementarų hipertekstinį dokumentą. Projektui reikalinga – Užsiėmimai vedami kompiuterių klasėje, būtinas internetinis ryšys. Naudojamas multimedija projektorius demonstravimui, praktinių užduočių aiškinimui. Mokomoji medžiaga – Dalomoji medžiaga (Paruoštukai Nr.1,2,3),pateiktis, video medžiaga Darbo metodai – • paskaita, • demonstravimas, • darbas grupėse, • savarankiškas darbas kompiuteriu. Situacijos analizė – Mokiniai yra susipažinę su profesijos, specialybės, profesijos rinkimosi racionalumo sąvokomis. Žino kaip klasifikuojamos profesijos, yra atlikę Klimovo, Hollando testus.. Projekto turinys – I. Mokinių apklausa (Priedas Nr.1) II. • Kas yra profesijos aprašas. Profesijos aprašo sudėtinės dalys (Paruoštukas Nr.1). • Informacijos paieška žiniatinklyje (Paruoštukas Nr.2, pateiktis) • Kas yra hipertekstas. Hipertekstinio dokumento kūrimas (Paruoštukas Nr.3, video medžiaga). III. • Mokinių pasiskirstymas į interesų grupes. 73
 74. 74. • Mokinių savarankiškas darbas kompiuteriu. IV. Mokinių darbų pristatymas. V. Mokinių apklausa (Priedas Nr.1) Vertinimas – grupių darbų pristatymas. 74
 75. 75. Priedas Nr.1 MOKINIŲ APKLAUSA Projekto pradžioje ir pabaigoje atliekama nedidelė mokinių apklausa. Pateikti šie klausimai: 1. Kokią profesiją rinktumeisi? 2. Kurioje mokymo įstaigoje norimą profesiją galima įgyti? 3. Kokie pasirinktos profesijos keliami reikalavimai žmogui? 4. Paaiškink pasirinktos profesijos darbo turinį. Gauti tokie apklausos rezultatai: 100 98 92 88 81 80 60 55 procentai Prieš projektą 41 Po projekto 40 22 16 20 0 Moksleivių dalis, Moksleivių dalis, žinanti Moksleivių dalis, galinti Moksleivių dalis, galinti tinkamai vartojanti kurioje mokymo paaiškinti profesijos apibudinti pasirinktos profesijų pavadinimus įstaigoje galima įgyti keliamus reikalavimus profesijos darbo turinį norimą profesiją žmogui 75
 76. 76. Paruoštukas Nr.1 PROFESIJOS APRAŠAS Profesija, kurią norėčiau įgyti...................................................................... Profesijos poreikis ir perspektyvos Darbo pagal specialybę turinys Ką dirbsi, kokius darbus dirbsi įgijęs šią specialybę. Kokių žinių, mokėjimų, įgūdžių Tau reikės dirbant. Darbo pobūdis (lauke, patalpose, agresyvi aplinka, darbas su žmonėmis, instrumentais, reikalauja fizinės įtampos ir pan.). Žmogus darbo procese Moralinės – charakteriologinės savybės, kurių iš žmogaus reikalauja ši profesija. Psichofiziologinės savybės (gabumai, fizinės jėgos it t.t.) Medicininės ir psichologinės kontraindikacijos. Ekonominiai – socialiniai profesijos ypatumai Darbo sąlygos (laikas, darbo apsauga, atostogos ir kt.) Uždarbis, atlyginimo sistema, pajamų didėjimas. Pareigos, darbo vieta, kurią galima užimti baigus šią specialybę. Karjeros galimybės, tobulėjimo perspektyvos. Mokymo įstaigos, kuriose galima įgyti specialybę, mokymosi sąlygos ir reikalavimai 76
 77. 77. Paruoštukas Nr.2 www.mokykla.smm.lt www.profesijupasaulis.lt www.nrcg.lt www.vdu.lt/jkc www.sociumas.lt www.kurstudijuoti.lt www.ldb.lt 77
 78. 78. Paruoštukas Nr.3 HIPERTEKSTINIO DOKUMENTO KŪRIMAS ŽYMELĖS ĮTERPIMAS Įterpimas →Žymelė → Žymelės pavadinimas → Pridėti
 79. 79. HIPERNUORODOS ĮTERPIMAS Į DOKUMENTĄ Įterpimas → Hipersaitas → Vieta šiame dokumente → <Žymelės pavadinimas> → Gerai 79
 80. 80. HIPERNUORODOS ŠALINIMAS Kontekstinis meniu > Šalinti hipersaitą HIPERNUORODOS REDAGAVIMAS Kontekstinis meniu > Redaguoti hipersaitą 80
 81. 81. 12. Pamokos tema – MANO MĖGSTAMIAUSIAS ŽAISLAS Dalykas – informacinės technologijos, dailė. Mokytojai - Rosita Kriūnienė, Nomeda Urbonavičienė Pamokos trukmė – 1 ak.val; Dalyviai – 2 klasės moksleiviai. Tikslai ir uždaviniai – • Ugdyti norą ir gebėjimą išreikšti save kūryba. • Skatinti vaikus laisvai pasirinkti piešimo technikas. • Mokyti moksleivius apipavidalinti, eksponuoti, saugoti savo kūrybos darbus. • Ugdyti kūrybiškumą, gebėjimą eksperimentuoti, ieškoti originalių sprendimų. • Ugdyti darbo grupėje įgūdžius. • Ugdyti informacinę kultūrą, gilinti darbo kompiuteriu įgūdžius. Pamokai reikalinga – kompiuterių klasė. Mokomoji medžiaga – • Video medžiaga. Mokytojų pasiruošimas pamokai - • Parengti demonstracinę video medžiagą (Priedas Nr.2). • Nupiešti plakatą darbų pristatymui – žaislų dėžę. • Paskatinti vaikus atsinešti į pamoką savo mėgstamą žaislą. Darbo metodai – • Diskusija • Demonstravimas. • Darbas grupėse, bendradarbiavimas. • Savarankiškas darbas kompiuteriu. 81
 82. 82. Pamokos turinys: • Diskusija „Ar mėgstate žaisti su žaislais?“(Priedas Nr.3). • Temos skelbimas. • Video medžiagos demonstravimas. Darbo kompiuteriu užduoties aiškinimas (Priedas Nr.1, 2). Mokinių savarankiškas darbas kompiuteriu. • Mokinių kompiuteriu sukurto piešinio spalvinimas. • Darbų demonstravimas. • Apibendrinimas. Vertinimas – vieša darbų parodėlė mokykloje 82
 83. 83. Priedas Nr.1 http://www.crayola.com/kids/games/ 83
 84. 84. Priedas Nr.2 video video 84
 85. 85. Priedas Nr.3 Diskusija „Ar mėgstate žaisti su žaislais?“ -Turbūt nerasime nei vieno vaiko, kuris namuose neturėtų žaislų. Tik vieni jų turi daugiau, kiti – mažiau.Ir jūs turbūt turite savo mėgstamiausią žaislą (Vaikai pristato savo atsineštus žaislus) -O gal bandėte pasigaminti patys žaislą? -Iš ko mes galime pasigaminti žaislą? (iš medžio, nusimegzti, pasisiūti… Mokytoja rodo pačios pasiūtą lėlę). Temos skelbimas. -Ir šiandien jūs visi pabūsite kūrėjais, išradėjais – kompiuterio pagalba susikursite sau žaislą, kurį apgyvendinsite “stebuklingoje” žaislų dėžėje. Ir, gal būt, vieną dieną įvyks stebuklas – ir jūsų popieriniai žaislai atgis ir taps ūsų mėgstamiausiais. O belaukdami stebuklo, mes jų nepamiršime – šių žaislų pagalba kursime pasakas, scenarijus. Darbo kompiuteriu užduoties aiškinimas. Savarankiškas darbas prie kompiuterio. Moksleiviai kuria piešinius, juos atsispausdina. Moksleivių kompiuteriu sukurto piešinio spalvinimas. -Savo žaislą nuspalvinkite naudodamiesi įvairia technika: guašu, akvarele, pieštukais, flomasteriais, kreidelėmis. Po to iškirpkite. Sugalvokite savo žaislui vardą ir kaip jį pristatyti savo draugams. Darbų demonstravimas. Moksleiviai savo “žaislą” pristato visai klasei, apibūdina jį bei klijuoja žaislą į “stebuklingą žaislų dėžę”. Apibendrinimas. 85
 86. 86. 13. Pamokos tema – PIEŠIMO PROGRAMA TUX PAINT. LINIJA. FORMA Dalykas – kūrybinė informatika. Mokytoja - Nomeda Urbonavičienė. Pamokos trukmė – 1 ak. val. Dalyviai – 2 klasės mokiniai. Integracija – • dailė, • matematika - „Geometrinės figūros: atkarpa, trikampis, skritulys, kvadratas, stačiakampis, kubas, rutulys, piramidė. Keturkampio sąvoka. Įvairių objektų padėties plokštumoje ir erdvėje nusakymas (sąvokos: dešinėje, kairėje, viršuje, apačioje, viduryje, priekyje ir pan.)“(Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai.-Vilnius, 2003). Tikslai ir uždaviniai – • Išmokyti pasileisti piešimo programą Tux Paint. • Supažindinti su piešimo įrankiais „Linijos“, „Formos“, „Štampas“ • Mokyti išsaugoti/atverti atliktą darbą. Pamokai reikalinga – kompiuterių klasė. Mokomoji medžiaga – • Video pristatymai. • Paruoštukai. • Kompiuterinė mokomoji programa Tux Paint: 86
 87. 87. Šią programą galima rasti LAISVŲ PROGRAMŲ CD Rinkinio autorius – visuomeninė organizacija „Atviras kodas Lietuvai“ . Platintojas „UAB AKELOTĖ IR KO“. Mokytojo pasiruošimas pamokai • Parengti kompiuterių klasę • Parengti demonstracinę video medžiagą (Priedas Nr.2) • Parengti paruoštukus (Priedas Nr.1, Priedas Nr.3) Darbo metodai – • Pokalbis • Demonstravimas. • Savarankiškas darbas kompiuteriu. Situacija- Moksleiviai jau minimaliai susipažinę su Tux Paint aplinka (Priedas Nr.1): moka atverti programą, moka naudotis įrankiais „Tapyti”, „Atšaukti“, „Grąžinti“, „Stebuklai“, „Trintukas“, „Naujas“. Pamokos turinys – • Temos skelbimas. • Darbo kompiuteriu užduoties aiškinimas. Video medžiagos demonstravimas (Priedas Nr.2). • Kūrybinių užduočių moksleiviams pristatymas. Moksleivių savarankiškas darbas kompiuteriu, užduoties pasirinkimas. • Darbų demonstravimas ir aptarimas. • Apibendrinimas, vertinimas. 87
 88. 88. Priedas Nr.1 1 2 3 4 1 video pristatymas 88
 89. 89. pristatymas.pps 89
 90. 90. Priedas Nr.2 4 video pristatymas 90
 91. 91. 5 video pristatymas 91

×