Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dokumentas

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dokumentas

  1. 1. KAS YRA DOKUMENTAS N. Urbonavi čienė
  2. 2. Dokumentas – informacija užfiksuota kurioje nors laikmenoje
  3. 4. <ul><li>Bet kurią rašytinę informaciją paprastai vadiname tekstu. </li></ul><ul><li>Tekstas – tai grafinių ženklų visuma, kuria pateikiama norima mintis ar žodinis kūrinys. </li></ul>

×