Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dokumentas

6,487 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Dokumentas

 1. 1. TEKSTINIO DOKUMENTO ELEMENTAI N.Urbonavičienė Jonavos Neries pagrindinė mokykla
 2. 2. <ul><li>Dokumentas – informacija, užfiksuota kurioje nors laikmenoje. </li></ul><ul><li>Bet kurią rašytinę informaciją paprastai vadiname tekstu. </li></ul><ul><li>Tekstas – tai grafinių ženklų visuma, kuria pateikiama norima mintis ar žodinis kūrinys . </li></ul>
 3. 3. Tekstinio dokumento elementai Fiziniai Loginiai Byla Skyrius Pastraipa Sakinys Žodis Puslapis Eilutė Simbolis
 4. 4. FIZINIAI TEKSTINIO DOKUMENTO ELEMENTAI <ul><li>Byla (file) - tai automatinė duomenų grupė, pavadinta vienu vardu ir laikoma kompiuterio atmintinėje ar kurioje nors laikmenoje. </li></ul><ul><li>Puslapis (page) – fizinė sritis (pvz., popieriaus lapas, skaidrė), kurioje talpinamas tikrasis dokumento vaizdas. </li></ul><ul><li>Eilutė (line) – tai bet kuri simbolių seka nuo kairiosios iki de š iniosios para štės. </li></ul><ul><li>Simbolis (symbol) – tai mažiausias tekstinės informacijos vienetas. </li></ul>
 5. 5. FIZINIŲ TEKSTINIO DOKUMENTO ELEMENTŲ CHARAKTERISTIKOS Puslapis 1. Lapo formatas 2 . Orientacija ( portrait, landscape ) 3 . Paraštės 4 . Antraštės (header, footer) 5. Puslapio numeris Simbolis 1. Šriftas 2. Tipas/stilius 3. Dydis 4. Spalva
 6. 6. Failas  Puslapio parametrai <ul><li>Vienas standartinis popieriaus lakštas, vadinamas A0 formato lapu. Šis dalijamas į 16 A4 formato lapų. Poligrafijoje 16 A4 formato lapų vadinama spaudos lanku . </li></ul><ul><li>A4 formato puslapio aukštis ir plotis atitinkamai yra lygūs 297mm ir 210mm. </li></ul>
 7. 7. Failas  Puslapio parametrai <ul><li>Puslapio paraštės – tušti laukeliai nuo lapo krašto iki teksto. </li></ul>
 8. 8. Rodymas  Viršutinis ir apatinis kolontitulas <ul><li>Puslapinė antraštė  (header,footer) – tai tekstas ir/arba grafika, dažniausiai dedama puslapio viršutinėje ir/arba apatinėje paraštėje. Joje yra glaustai teksto esmę nusakantis sakinys. </li></ul>
 9. 9. Įterpimas  Puslapių numeriai <ul><li>Puslapio numeris – automatiškai formuojamas skaičius, kuris gali būti įrašomas bet kurioje puslapio vietoje, dažniausiai vienoje iš puslapių antraščių. </li></ul>
 10. 10. Formatavimas  Šriftas <ul><li>Šriftas – abėcėlės ženklų grafinė forma. </li></ul><ul><li>Šrifto tipai - paprastasis (normal), pusjuodis (bold), pasviręs šriftas vadinamas kursyvu (italic). </li></ul><ul><li>Simbolio dydis matuojamas punktais. Punktas yra lygus 0,353 mm. Dažniausiai vartojamas 12 punktų dydis. </li></ul>
 11. 11. LOGINIAI TEKSTINIO DOKUMENTO ELEMENTAI <ul><li>Skyrius (section) – dokumento fragmentas, kurio visi puslapiai turi vienodą struktūrą, t.y. sutampa paraščių, puslapių dydžiai, orientacijos ir kt. Paprasčiausiu atveju dokumentas sudarytas iš vieno skyriaus. </li></ul><ul><li>Pastraipa (paragraph) – nedidelė teksto dalis, keletas sakinių, kurių mintys yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Pastraipa turi būti pradedama naujoje eilutėje. T ai teksto dalis tarp dviejų pastraipos pabaigos simbolių (dažniausiai – < Enter > klavišų paspaudimų). </li></ul><ul><li>Sakinys - vieno/kelių žodžių seka, baigiama sakinio pabaigos ženklu: tašku, klaustuku, šauktuku, pastraipos pabaigos simboliu. </li></ul><ul><li>Žodis (word) - simbolių seka tarp dviejų žodžių skyriklių, kuriais dažniausiai būna tarpo, kablelio, taško simboliai. </li></ul>
 12. 12. LOGINIŲ TEKSTINIO DOKUMENTO ELEMENTŲ CHARAKTERISTIKOS Pastraipa Įtraukos Kraštų lygiavimas Tarpas virš ir po pastraipa Tarpai tarp eilučių
 13. 13. Formatavimas  Pastraipa <ul><li>Pastraipos pirmos eilutės patraukimas į dešinę vadinamas įtrauka . </li></ul>
 14. 14. LITERATŪRA <ul><li>Dagienė V. (2003).Informacinės technologijos IX-X klasėms 1 dalis. Vilnius: TEV. </li></ul><ul><li>Burgis B., Kulikauskas A. (2000). Kompiuterija. Kaunas: Naujasis lankas. </li></ul>

×