Jaarbericht 2012 MEE Gelderse Poort

683 views

Published on

Met plezier presenteert MEE Gelderse Poort u het Jaarbericht 2012. Het is een beknopt overzicht van enkele aansprekende projecten en activiteiten die we de afgelopen periode in de regio Gelderse Poort hebben uitgevoerd.

Het centrale thema is samen transformeren en participeren. Immers, MEE maakt participatie van burgers met een beperking in de samenleving mogelijk. In onze onafhankelijke cliëntondersteuning is naast advisering onze expertise gericht op het versterken van de eigen kracht en benutten van het sociaal netwerk van cliënten.

Op deze manier is er daadwerkelijk sprake van MEEdoen in de samenleving.
Een uiterst actueel onderwerp dat in de transformatie van het sociaal beleid ook bij de Rijksoverheid en gemeenten hoog op de agenda staat.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
683
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaarbericht 2012 MEE Gelderse Poort

 1. 1. Samen transformeren MEE uw participatiepartner Jaarbericht 2012
 2. 2. 3  •  MEE uw participatiepartner MEE uw participatiepartner Het échte gesprek, dat is de rode draad in dit jaarbericht 2012 van MEE Gelderse Poort. Het gesprek met cliënten, hun sociale omgeving en professionals die hen terzijde staan, over waar het nu eigenlijk om gaat. Hoe kan iemand met een beperking zo zelfstandig mogelijk leven, zelf de regie houden en deelnemen aan de samenleving? Vaak gaat het om eenvoudige aanpassingen. Zoals zelfstandig leren reizen of voor jezelf opkomen. Of om interventies waardoor meer begrip ontstaat voor mensen met een beperking bij de kookclub, cultuur- of sportactiviteiten. Of helpen bij de juiste schoolkeuze en toeleiding naar werk. Soms is het ingewikkelder. Wanneer de problemen complex zijn vanwege de gezinssituatie of meerdere beperkingen, of wanneer er op meerdere levensgebieden iets aan de hand is. Dan zijn er tegelijkertijd oplossingen nodig in het gezin, op woongebied, tijdens het werk of op school. Cliënten raken in zo’n geval het spoor snel bijster in alle wet- en regelgeving. Of het is ingewikkeld omdat de omgeving niet goed begrijpt wat het betekent om een beperking te hebben. Dat deze altijd aanwezig is, soms zelfs plotseling, en dat je je leven erop in moet richten. Dat jij niet kunt wat voor een ander vanzelfsprekend is, of dat het heel veel inspanning vraagt. Reis maar eens in een rolstoel van de ene plaats naar de andere. Wij staan kwetsbare burgers met onafhankelijke cliëntondersteuning ter- zijde met verstand van en begrip voor hun bijzondere situatie. Regelmatig ontmoeten we jong volwassenen die als lastig worden ervaren, waarvan jarenlang niet is gezien dat zij een licht verstandelijke beperking hebben. Tijdige en goede diagnostiek is daarom van groot belang. Consulenten van MEE stellen snel de niet onderkende beperking vast. Het jaar 2012 heeft ook in het teken gestaan van de aanloop naar de- centralisatie in het sociaal domein: het Passend Onderwijs, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Er wordt veel nagedacht over ontschotting, terug naar de burger in de wijk en integraal werken. MEE neemt actief deel aan deze transformaties. We zetten onze expertise in en dragen deze over aan andere professionals, zodat mensen met een beperking begrip ontmoeten en adequaat geholpen worden. Participatie staat hierbij voor ons voorop! J.E.C. Jacobs MBA Directeur/bestuurder MEE Gelderse Poort Beleid verbinden MEE Gelderse Poort kent de verhalen van mensen met een beperking uit de dagelijkse praktijk. Verhalen over schulden, dreigende huisuit- zettingen, schooluitval, werkloosheid, opvoedingsproblemen, verslaving of eenzaamheid. Maar ook positieve verhalen over successen. We kunnen daarom inzichtelijk maken welke praktijk schuilgaat achter de cijfers over overlast en maatschappelijke uitval. Omdat we thuis zijn in de wereld van arbeid, zorg, welzijn én onderwijs, ervaren we dagelijks hoe bestaand beleid uitpakt in de praktijk en herkennen we kansen voor verbinding. Dat delen we graag met gemeenten, bijvoorbeeld door hen te adviseren in de beleidsontwikkeling. Zo dragen we bij aan de ontwik- keling van integraal beleid dat goed aansluit op de ondersteuningsvraag. Een goede aansluiting tussen zorg, onderwijs en arbeid is cruciaal. MEE ziet volop kansen voor verbinding. 1 “MEE is voor ons een belangrijke partner. Consulenten zijn experts op het gebied van leven met een beperking. Als casemanagers, jeugdhulpverleners of andere professionals worstelen met een cliënt, leggen MEE-consulenten de vinger snel op de zere plek; zij herkennen de beperking achter het gedrag. En ze weten welke problemen daarmee samenhangen. MEE kan professionals ondersteunen in hun werk met deze mensen. Dat vergroot het succes van alle inspanningen.” Igor van der Vlist, adviseur gemeente Nijmegen
 3. 3.   MEE uw participatiepartner  • 4 5  •  MEE uw participatiepartner Preventief aanpakken Preventieve, kortdurende ondersteuning is hét recept om meedoen voor kwetsbare mensen echt mogelijk te maken. Daarvan zien wij dagelijks het bewijs. Onze cliënten, mensen met een beperking, nemen dankzij de juiste ondersteuning de regie in eigen hand. Zij voelen zich sterker, zelfstandiger en onafhankelijker. Ze zijn beter opgewassen tegen even- tuele nieuwe problemen in de toekomst en kunnen gewoon meedoen. Ook de samenleving profiteert daarvan. MEE verdient elke euro voor de samenleving vier keer terug. 2 Leren en Werken Voor cliënten vanaf 16 jaar zorgt MEE Gelderse Poort voor toeleiding naar passend onderwijs, werk, dagbesteding en uitkering. Samen met een cliënt brengen we mogelijkheden en beperkingen rondom werk in kaart. Daarna adviseren we over het werkniveau en de benodigde werkaanpassingen. Gezamenlijk worden passende voorzieningen aangevraagd, zoals Wajong, een indicatie sociale werkvoorziening, WWB of een re-integratietraject. En waar nodig gaat onze consulent Leren en Werken met de cliënt mee naar instanties. We maken ons sterk voor de juiste voorzieningen en omstandigheden zodat de cliënt zo snel mogelijk aan het werk kan. Gesterkt door een convenant, werken we samen met (speciale) scholen en het UWV om schoolverlaters soepel naar werk te begeleiden. Eventuele belemmeringen, zoals problemen in de thuissituatie pakken we ook op. Zo wordt de weg naar werk begaanbaar en voorkomen we dat jongeren aanspraak maken op een uitkering. De belangenbehartiging voor mensen met een beperking is steeds be- langrijker gezien de bezuinigingen, veranderende wetgeving en decentra- lisaties. Zo zijn we in gesprek met de gemeenten over kennisoverdracht en samenwerking rondom de (uitgestelde) Participatiewet. Met het oog op de verslechterde arbeidsmarkt, wordt actiever samengewerkt met de Vrijwilligerscentrale. Als vrijwilliger blijven cliënten in een werk­­ritme en doen zij waardevolle ervaring op. Triple P helpt ouders positief opvoeden Voorkomen is beter dan genezen. MEE Gelderse Poort ondersteunt ouders van kinderen met een beperking daarom met een positieve opvoeding. Daarvoor gebruiken we een methode die bewezen effectief is: het ‘Positief Pedagogisch Programma’ Triple P. Hierin werken we samen met andere organisaties die werken voor jeugd. Omdat uiteenlopende organisaties samenwerken in één programma, spreken professionals steeds vaker dezelfde taal. Zij delen kennis en er- varing en brengen het opvoedingsprogramma samen op een hoger plan. Dat leidt tot betere resultaten en een betere communicatie met ouders. Door opvoedingsproblemen vroegtijdig op te lossen, voorkomen we dat problemen onnodig escaleren. MEE consulenten zijn speciaal geschoold in Stepping Stones; een onderdeel van Triple P dat de eigen kracht van ouders van kinderen met een beperking ontwikkelt en hen helpt beter om te gaan met de beperking. Preventieve aanpak MEE betaalt zich terug Onderzoek van Ernst & Young (2012) ‘De publieke waarde van MEE’ bevestigt wat onze consulenten zelf dagelijks ervaren; dat de preventieve aanpak van MEE maatschappelijke kosten verlaagt, uitstelt en voorkomt. Door kwetsbare burgers in hun kracht te zetten, belanden minder jongeren in een Wajong-uitkering, doen minder kinderen een beroep op speciaal onderwijs en maken minder mensen gebruik van specialistische zorg en hulp. Onze preventieve aanpak zorgt bijvoorbeeld ook voor minder huisuit- zettingen, minder overlast in de wijk, minder schulden, een lager beroep op de Wsw of dagbesteding. Landelijk bedraagt het maatschappelijk ren- dement maar liefst 390 miljoen euro per jaar. “Jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs hebben extra aandacht nodig. In onze regio zetten we samen met MEE Gelderse Poort voor alle zorgleerlingen een gezamenlijk traject uit. MEE heeft een heel belangrijke rol in de ondersteuning van de leerling en de begeleiding van de ouders. Zo zijn we in staat om tot een totaalpakket te komen dat echt werkt. Onze zorgleerlingen komen zo op hun plek terecht.” Marian Eijkemans, regiomanager UWV Werkbedrijf Gelderland Zuid
 4. 4. In 2012 bestond 70% van de geleverde diensten van MEE Gelderse Poort uit informatieverstrekking en advi­ sering, vraagverduidelijking en kortdurende en kort cyclische ondersteuning. Met deze vormen van onafhankelijke ondersteuning voorkomen we zwaardere zorg. Dit doen we door de zelf- redzaamheid van onze cliënten binnen hun eigen leefomgeving te stimuleren met gemiddeld twee diensten per cliënt. MEE uw participatiepartner  • 6 7  •  MEE uw participatiepartner Eigen kracht versterken MEE Gelderse Poort helpt kwetsbare burgers zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomst. Dat doen we door als onafhankelijke adviseur náást de cliënt te gaan staan en uit te gaan van zijn eigen kracht. Vaak is een klein steuntje in de rug al voldoende om weer grip te krijgen op de problemen; een weerbaarheidstraining of leren omgaan met de gevolgen van een beperking. Soms is de situatie complex en hebben mensen meer nodig. MEE zet dan snel en op maat een effectief traject in gang, waarin cliënten en eventuele gezinsleden samen met de mensen in hun netwerk oplossingen zoeken. Vaak is een klein steuntje in de rug al voldoende om weer grip te krijgen. 3 Ondersteuning in zelfstandig wonen en samenleven Wim Teunissen is consulent bij MEE Gelderse Poort en werkt veel met mensen met een lichamelijke beperking, chronisch zieken en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). “Wie in z’n leven met dit soort ingrijpende zaken te maken krijgt, kan ook vragen krijgen over wonen en samenleven. Als consulent ondersteun ik daarin. De kunst is om naar het individu te kijken en diens vraag en persoonlijkheid voorop te stellen. Als je daarnaast creatief kunt zijn, lukt het meestal om een goede oplossing te vinden.” Teunissen geeft direct een aansprekend voorbeeld: “Ik onder- steunde een mevrouw die door haar chronische ziekte niet meer zelfstandig kon blijven wonen. Al snel kwam naar voren dat het doen van zware boodschappen en zware huishoudelijke taken het probleem waren. Eerst keken we in haar eigen netwerk: haar zus kon de zware boodschappen doen. In overleg met de gemeente heeft mevrouw een indicatie voor drie uur per week zwaar huishoudelijk werk gekregen uit de Wmo. Het mooie is dat ze op deze manier wél in haar eigen huis kon blijven wonen.” Kwaliteit van contact In dit soort zoektochten voor cliënten is samenwerking met andere partijen van groot belang. “De kern is de kwaliteit van het contact,” vertelt Teunissen. “Als intermediair breng ik de vraag van de cliënt zo helder en concreet mogelijk over het voetlicht, zodat de andere partij duidelijk heeft wat er nodig is. In feite stem je als consulent dus vraag en aanbod op elkaar af en ben je ondersteunend in dat proces. Mijn ervaring is dat een goede samenwerking tussen alle partijen meestal een positief resultaat voor de cliënt oplevert.” In de ondersteuning kijkt Teunissen niet alleen naar de vraag van de cliënt: “Vaak is er ook familie bij betrokken. Zeker in het geval van NAH hebben ook partners en kinderen met de gevolgen van NAH te maken. Daarom stellen we ook praatgroepen samen voor partners of voor kinderen van mensen met NAH. Oog houden voor de cliënt én zijn omgeving is voor mij één van de belangrijkste uitgangspunten in mijn werk.” Weerbaarheidstraining leert cliënten problemen voorkomen “Je hoeft je nergens voor te schamen. Deze training doe je voor jezelf én je hebt er profijt van,” is één van de reacties van de deelnemers aan de weerbaarheidstraining voor mannen. Tijdens de training leren cliënten met een beperking zich verdedigen en duidelijk ‘nee’ zeggen. Michelle Coenen is consulent bij MEE en één van de trainers: “Soms is het lastig voor hen om goed voor zichzelf op te komen. Bijvoorbeeld als iemand hen wil overhalen om iets te doen wat ze eigenlijk niet willen, zoals geld uitlenen. En ook mannen kunnen zich onveilig voelen op straat.” De weerbaarheidstraining gaat over ‘voelen en ervaren’. Coenen: “Voor mensen met een beperking is leren vaak lastig. Voelen en ervaren heeft meer effect dan praten over moeilijkheden. In de training besteden we dan ook veel aandacht aan houding, ademhaling en stemgebruik. We oefenen ook fysiek verdedigen. Deelnemers voelen zich daardoor sterker en komen beter voor zichzelf op.” Een cursist geeft een treffend voorbeeld: “In moeilijke situaties denk ik terug aan de training. Vroeger werd ik snel boos als ik me onzeker voelde. Dankzij de training heb ik geleerd om oplossingen te zoeken door met anderen te praten en vragen te stellen.”
 5. 5.   MEE uw participatiepartner  • 8 9  •  MEE uw participatiepartner Sociale netwerken activeren Met Sociale Netwerk Strategieën (SNS) helpen we mensen hun eigen ondersteuning te organiseren. MEE Gelderse Poort kijkt samen met de cliënt welke vragen hij heeft en welke mensen uit zijn netwerk kunnen meedenken over oplossingen. Een zus helpt met de financiën. Een buurman doet de boodschappen. Zo ontstaat er een fijnmazig, informeel steunsysteem om mensen heen. Pas als cliënten of de mensen uit hun netwerk de problemen niet zelf kunnen oplossen komt professionele zorg of hulp in beeld. MEE-consulenten zijn geschoold in deze SNS en delen methodieken met professionals in andere organisaties. Door mensen uit het netwerk van de cliënt te betrekken, sluiten oplossingen beter aan op de hulpvraag. MEE verlicht druk op betaalde zorg en welzijn Gemeenten krijgen door de decentralisatie van de AWBZ-functies Begeleiding en Persoonlijke verzorging te maken met een doelgroep met zwaardere en complexere langdurige beperkingen dan voorheen. Ook hebben de beperkingen gevolgen op meer levensdomeinen dan bij de doel- groep die voorheen aanspraak maakte op de Wmo. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van het ‘keukentafelgesprek’ en voor de competenties van de gespreksvoerder. Het ene keukentafel- gesprek is het andere niet. Het gaat niet alleen gaat om het inschatten van benodigde voorzien- ingen, maar vooral ook om over alle levensdomeinen heen te kijken. Vanuit eigen regie Elsbeth Kamphuis, consulent bij MEE Gelderse Poort, deed onderzoek naar effectieve inter- venties van consulenten en knelpunten bij het bevorderen van steun binnen het sociale netwerk. “Het blijkt dat effectieve interventies juist de informele en professionele netwerken aan elkaar verbinden. Het uitgebalanceerde samenspel tussen professionele zorg en ondersteuning en de informele steun van familie, vrienden, buren en vrijwilligers uit de wijk, zorgt ervoor dat de cliënt optimaal kan participeren en vanuit eigen regie kan meedoen.” De meer traditionele aanpak waarbij meer dwingende ‘klussen’ worden uitgedeeld aan burgers roept weerstand op. Burgers willen zich vrij voelen om ondersteuning te geven of niet. Juist door het leggen van verbindingen ontstaat ook eigen verantwoordelijkheid voor het geven van steun om situaties te verbeteren. Alle betrokkenen verzamelen “Consulenten bevorderen een optimaal samenspel tussen alle betrokken partijen bij een vraagstuk door in een zo vroeg mogelijk stadium alle betrokkenen te verzamelen die ermee te maken hebben,” aldus Kamphuis. Deze partijen worden uitgenodigd en uitgedaagd mee te denken over hoe te komen van de huidige naar de gewenste situatie en welk aandeel zij hierbij kunnen en willen hebben. Een keukentafelgesprek leent zich hier goed voor. Dat is dicht bij de cliënt en zijn leefwereld. “En dat sluit ook precies aan bij het gedachtegoed van MEE: het ondersteunen van op empowerment gerichte praktijk. We creëren situaties waarin partijen keuzes maken, beslissingen nemen en tot eigen en gezamenlijke oplossingen komen. Zo breng je participatie duurzaam op gang.” Aansprekende voorbeelden Kamphuis geeft een voorbeeld vanuit ‘Gewoon Meedoen in Dukenburg’, een pilotproject van de gemeente Nijmegen, het Zorgkantoor, Tandem Welzijn en MEE Gelderse Poort. “Een mevrouw met een verstandelijke beperking wilde meedoen aan een kookclub, maar ze wist niet hoe ze dit aan moest pakken. De vrijwilligers van de kookclub vonden het ook spannend. Je zou kunnen zeggen; onbekend maakt onbemind. Als je dan informatie geeft aan de andere leden van de kookclub over wat het betekent om een verstandelijke beperking te hebben en over hoe je daar als omgeving mee om kunt gaan, sla je een brug.” Het project ‘Gewoon Meedoen’ is in 2012 genomineerd voor de Vrij- willigersprijs ‘Meer dan handen’ in de categorie Samenwerking door gemeenten. Stevig in onze schoenen Alle consulenten van MEE Gelderse Poort zijn getraind in Sociale Netwerk Strategieën (SNS). Ze zijn dus uitstekend toegerust om netwerken van cliënten te activeren en te ondersteunen in de woonomgeving. Zo geven ze hun rol om participatie van burgers in de wijk te bevorderen nog steviger vorm. “We hebben daarmee nauwe aansluiting met andere organisaties binnen Nijmegen die ook werken volgens sociale netwerk strategieën,” besluit Kamphuis. Of-of-of denken: wat kun je zelf, wat kunnen anderen uit de omgeving, wat blijft er over voor professionals Informele en formele steun: elk een vak apart Uitgaan van betrokkenheid bij een cliënt/individu/familie Sociale netwerk in kaart brengen en analyseren Steun is product, valt te regelen en te organiseren Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid is de norm En-en-en denken: gericht op samenspel Informele en formele steun in samenspel Uitgaan van betrokkenheid bij een vraagstuk Betrokken partijen bij het vraagstuk in kaart brengen en gezamenlijk analyseren Steun is een vorm van interactie, coachen van het proces Bewustwording van interafhankelijkheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid verleggen van de focus 4 Voordelen van Sociale Netwerk Strategieën (SNS) • oplossingen sluiten beter aan bij de hulpvraag, omdat cliënten en het sociale netwerk gestimuleerd en uitgedaagd worden om tot oplossingen te komen • cliënten zijn minder afhankelijk van professionals • de druk op betaalde zorg en welzijn wordt verlicht • er is minder terugval, want oplossingen zijn duurzamer • mantelzorgers raken minder snel overbelast door een optimaal samenspel tussen formele en informele partijen “Veranderingen zijn gericht op het versterken van mogelijkheden van mensen, op zelfregie en op sociale netwerkondersteuning. De zorgvragers, maar ook de mantelzorgers raken daardoor snel overbelast. Dit is geen onwil, maar onmacht.” Ans Jurrius, voorzitter Cliëntenraad MEE Gelderse Poort
 6. 6.   MEE uw participatiepartner  • 10 11  •  MEE uw participatiepartner Expert in vraagverheldering Omdat we expert zijn op het gebied van vraagverheldering, komt in het gesprek met de cliënt het héle verhaal op tafel. Zo maken we de échte ondersteuningsvraag van kwetsbare mensen zichtbaar. MEE Gelderse Poort past methodes van vraagverheldering overal toe waar mensen met een beperking aankloppen voor hulp; bij het Wmo- of Zorgloket, in de wijk of in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), zowel in front- als in backoffices. Ook helpen we cliënten na doorverwijzing of werken we outreachend op het moment dat er zorgen zijn die maatschappelijke problemen veroorzaken. Dankzij onze grondige kennis van de Sociale Kaart maken wij de benodigde ondersteuning snel inzichtelijk. Zo dragen we bij aan een optimale toegang tot ondersteuning en zorg. Door onze expertise op het gebied van vraag- verheldering, organiseren wij samen met de cliënt effectieve zorg- en ondersteuningspakketten, die naadloos aansluiten op de vraag. Goede vraagverheldering betekent snel verder kunnen met observatie en diagnostiek. 5 Sociale Kaart: zorg en welzijn optimaal toegankelijk Wie doet wat, waar, voor welke mensen? De Sociale Kaart van MEE geeft een compleet, digitaal overzicht. Het is een röntgenfoto van alle organisaties, projecten en initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg, zowel landelijk als op wijkniveau. Veel gemeenten, Wmo- en CJG-loketten maken hiervan dankbaar gebruik. Inzoomen tot op wijkniveau De Sociale Kaart is een logisch resultaat van het werk van MEE. We werken op alle levensgebieden, stelseloverstijgend, voor jong én oud. We hebben daarom een uitstekend beeld van het aanbod aan zorg, hulp en ondersteuning. We zijn gewend snel te schakelen tussen alle organisaties die iets kunnen betekenen voor een cliënt. Of het nu gaat om schuldhulp- verlening, buddyzorg, specialistische of medische zorg, lotgenotencontact, een geschikte woonplek of arbeidsprojecten voor jeugd. Gemeente Neder-Betuwe en MEE organiseren 1-loket “MEE Gelderse Poort is één van onze kernpartners,” vertelt Nicolien de Geus, projectleider 1-loket bij de gemeente Neder-Betuwe. Zij is nauw betrokken bij de opzet van dit nieuwe loket. “We stelden ons als gemeente de vraag hoe we op een goede manier antwoord kunnen geven op de nieuwe taken die we hebben gekregen en nog krijgen in het sociale domein. Bij het 1-loket kunnen inwoners van de gemeente Neder-Betuwe straks terecht voor alle vragen op het gebied van wonen, werk, welzijn en zorg. We kijken eerst naar de eigen mogelijkheden: wat kan iemand zelf en wat doet de omgeving? En dan naar hoe professionals dit aanvullen als dat nodig is.” De gemeente Neder-Betuwe startte het project op en kwam al snel tot de conclusie dat ze dit samen met andere partijen moest doen. MEE bleek een prima partner om het loket mee te ontwikkelen. De Geus: “MEE heeft veel kennis van mensen met een beperking en consulenten van MEE kennen de gemeente en haar inwoners goed. Ik merk heel duidelijk dat MEE verder kijkt, medewerkers stellen zich open en meedenkend op. We zijn nu bezig met de concrete uitwerking en streven ernaar het loket begin 2014 te openen. De onder- steuning van MEE heeft zeker bijgedragen aan dit resultaat.” Servicepunt MEE in vier ziekenhuizen levert tijdswinst “In Nijmegen hebben we in korte tijd vier MEE-servicepunten geopend: in het Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis, in de Sint Maartenskliniek, bij de polikliniek Psychiatrie in het UMC St Radboud en in het servicecentrum ’t Hert waar mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) terecht kunnen,” vertelt Monique Onck, consulent bij MEE Gelderse Poort. “Als organisatie willen we daar zijn waar mensen vragen hebben.” Snel inspringen Eind 2011 zette MEE Gelderse Poort de eerste stappen om servicepunten te openen. “Het Radboud hoorde daarvan en vroeg of we bij hen ook een servicepunt wilden opzetten. Het laat zien dat we met deze dienst een duidelijke vraag uit de samenleving beantwoorden. Mensen die zorg nodig hebben, komen in een achtbaan van emoties terecht en moeten desondanks veel praktische zaken regelen. Met de servicepunten kunnen we snel inspringen of zelfs preventief werken. Behandelaren of maatschappelijk werkers van het ziekenhuis sturen patiënten door naar het servicepunt van MEE. In het Canisius bezoeken onze consulenten patiënten in het ziekenhuis op verzoek van bijvoorbeeld de transferverpleegkundige en bij het Radboud kop- pelen patiënten hun bezoek aan de specialist vaak aan een bezoek aan MEE. Of de specialist schuift aan. Bij ’t Hert spreken we bezoekers juist ter plekke. We leveren altijd maatwerk, de lijnen zijn kort en we maken deel uit van het zorgteam. Dat is prettig voor de patiënt, want we kunnen direct een vervolg geven aan praktische of inhoudelijke vragen.” Doordat de consulenten van MEE zo snel kunnen handelen, is er tijdswinst en kan de begeleiding zelfs kosten- besparend zijn. Onck: “We gaan hierover in overleg met zorgverzekeraars om op die manier ook andere geldstromen aan te kunnen boren.” “We verwachten van professionals dat ze niet over de cliënt, maar mét de cliënt praten.” Ans Jurrius, voorzitter Cliëntenraad MEE Gelderse Poort “Als onafhankelijk verwijzer is MEE heel sterk in het helder maken van de hulpvraag. Als ouders en kinderen bij Driestroom binnenkomen, is er dan ook vaak al een goed beeld van de problemen en de mogelijke oplossingen. Of is het grotendeels duidelijk welke vragen nog beantwoord moeten worden, zodat wij meteen verder kunnen met observatie en diagnostiek. Dankzij MEE kunnen wij ouders en kinderen direct de hulp en ondersteuning bieden die zij nodig hebben.” Martienke van Til, projectleider innovatie, kinderzorg en onderwijs Driestroom
 7. 7.   MEE uw participatiepartner  • 12 13  •  MEE uw participatiepartner Optimale balans tussen formeel en informeel MEE Gelderse Poort coördineert het initiatief STIP. Cliënten en ex- cliënten van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz), ervaringsdeskundigen dus, helpen mensen die vastlopen en op informele wijze hulp zoeken. Bijvoorbeeld aan de hand van informatie, begeleiding en advies en soms gewoon met een arm om iemands schouder. Dankzij het luisterend oor van lotgenoten vinden mensen nieuwe kracht om hun problemen op te lossen. De inzet van betrokken lotgenoten is vaak niet alleen effectiever, het is ook goedkoper. Het vermindert de druk op de formele hulp en zorg. Deze komt pas in beeld als de samenleving zélf geen oplossingen kan bieden. Betrokken lotgenoten bereiken soms meer dan professionele hulpverleners. 6 Ervaringsdeskundigen belangrijke schakel STIP GGz Arnhem is het steunpunt voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). MEE Gelderse Poort is verantwoordelijk voor de coördinatie ervan. STIP is een bijzonder steunpunt. Bij STIP werken mensen die hun eigen ervaring als GGz-cliënt en/of als OGGz-cliënt met scholing, trainingen en coaching dooront- wikkeld hebben tot ervaringsdeskundigheid. Werken in een betaalde baan is vaak niet meer haalbaar. De meeste ervaringsdeskundigen van STIP hebben een professionele achtergrond binnen zorg en welzijn. Werken bij STIP betekent dat zij binnen hun mogelijkheden een zinvolle invulling geven aan hun dagelijks bestaan en betekenisvol zijn voor de samenleving. Vanuit STIP ondersteunen ervaringsdeskundigen onder meer cliënten bij hun administratie, zijn ze maatje en treden ze op als intermediair. Ze empoweren cliënten, hebben een voorbeeldfunctie en bieden hoop, een belangrijke pijler in het persoonlijk herstelproces. De positie van de cliënt is het centrale uitgangspunt. Dat betekent concreet dat de ervarings- deskundige aansluit bij de vraag van de cliënt en ‘dezelfde taal’ spreekt als de cliënt. Door juist binnen de verschillende levensgebieden ervaringen te delen en een voorbeeld te zijn, vervullen de ervaringsdeskundigen een belangrijke schakel tussen de formele en informele zorg. Naast de individuele trajecten met cliënten biedt STIP ook groepsgerichte activiteiten aan en werkt STIP samen met professionals van verschillende andere organisaties. Meer lezen? Download de notitie Sacha van Geel, coördinator STIP, is projectleider netwerk ervarings- deskundigheid bij hogeschool Saxion. Samen met ervaringsdeskundige Janite Brands schreef zij de notitie ‘Samenwerken met ervaringsdes- kundigen’. U vindt de notitie op www.meegeldersepoort.nl Empowerment van cliënten door studenten Een Student Informele Netwerk Ondersteuning (INO) is maar op één ding uit: zichzelf overbodig maken. MEE-consulent Lucy Auch: “We noemen dat empoweren. Iemand zo sterk maken dat hij het zelf kan. De inzet van studenten en het zelfstandiger maken van de cliënt leidt vaak tot minder of zelfs afzien van beroep op professionele zorg of voorzieningen.” De INO- student helpt het netwerk van de cliënt te versterken of te vergroten. Daarnaast is er aandacht voor de sociale vaardigheden van de cliënt. Bij MEE Gelderse Poort zijn stagiaires werkzaam die ongeveer vier maanden Informele Netwerk Ondersteuning bieden. Meestal zijn dat tweedejaars hbo-studenten Pedagogiek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening. MEE deelt haar expertise op het gebied van mensen met een beperking met de stagiaires en zorgt voor de afstemming, zodat we elkaar informeel en professioneel versterken. Lucy: “Een optimale match met de cliënt realiseren we door een gedifferentieerd aanbod van INO-coaches.” STIP in 2012 • 700 cliëntcontacten en 350 gesprekken • 200 cliënten in groepsbijeenkomsten • 22 individuele trajecten • 300 bezoeken op de website per maand • 78 personen volgen STIP via Twitter Mevrouw M. uit Nijmegen oefent onder begeleiding van haar INO-coach om zelfstandig te reizen met de bus. Dat scheelt een hoop taxikosten. “Nog even en ik reis in mijn eentje naar de dagbesteding. Dat ik dit zou durven, had ik nooit verwacht.” Meneer A. werd door zijn INO-coach ondersteund bij lezen en schrijven. Hij heeft hier- door zelfvertrouwen gekregen. Dat was precies wat hij nodig had om zich aan te melden bij het ROC om Nederlands te gaan leren. Hij zit nu in een klas waar hij veel leert en leuke contacten opdoet. “We hebben capaciteit om veel mensen te ondersteunen op een kostenbesparende manier.” Lucy Auch, consulent MEE Gelderse Poort
 8. 8.   MEE uw participatiepartner  • 14 15  •  MEE uw participatiepartner Stelseloverstijgend werken MEE Gelderse Poort werkt met maatschappelijke partners aan integrale, nieuwe vormen van dienstverlening. Omdat wij stelseloverstijgend en interdisciplinair werken, zit het in onze natuur om te zoeken naar ver- binding en vernieuwing. Door onze deelname aan het regionale netwerk voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bijvoorbeeld, waarin professionals hun kennis en kunde bundelen om de dienstverlening te verbeteren. Of als coördinator van de Integrale Vroeghulp in de regio. Onderwijs, medische zorg en hulpverlening werken daarin samen om ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen al direct aan te pakken. Verbinden en vernieuwen zit in onze natuur. 7 Kartrekker Integrale Vroeghulp De Integrale Vroeghulpteams in de regio’s Arnhem, Tiel en Nijmegen bestaan uit onder meer Gz-psychologen, kinderartsen en logopedisten. Zij geven advies aan ouders of verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar, die door bijvoorbeeld Kijk op kleintjes, Zorg Advies Teams (ZAT), de consultatiebureaus en kinderopvang op vermoeden van een (dreigende) ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen naar hen worden door- verwezen. MEE Gelderse Poort is coördinator van deze Integrale Vroeg- hulpteams en biedt casemanagement. Korte lijnen domein Opvoeding en Ontwikkeling Integrale Vroeghulp (IVH) vormt een goed praktijkvoorbeeld van effec- tieve samenwerking tussen ketenpartners. De samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en de vindplaatsen is afgelopen jaar geïntensiveerd. De integrale benadering en de vroegtijdige aanpak van de eventuele problematiek sluiten direct aan bij de beleidsaanpak van de gemeenten. Alle samenwerkende organisaties: revalidatie, ziekenhuizen, thuiszorg, BOSK, GGD, peuterspeelzalen, MEE Gelderse Poort, gehan- dicaptenzorg en jeugdpsychiatrie, hebben zich ingespannen om de multi- disciplinaire samenwerking en uitvoering op stabiele wijze uit te voeren. IVH heeft in het werkgebied van MEE in 2012 opnieuw een stijgend aantal cliënten geholpen. Kinderen van ouders met NAH in hun kracht Het leven van mensen verandert ingrijpend als ze getroffen worden door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Maar niet alleen hún leven staat op z’n kop, ook dat van partners en kinderen. De verandering in de persoon- lijkheid van partner of ouder heeft z’n weerslag op het gezinsleven en de dagelijkse bezigheden. Monique Onck, consulent bij MEE Gelderse Poort: “Het netwerk NAH van de landelijke NAH Stichting is ook actief in de regio Nijmegen. Er over praten, verhalen met elkaar delen, herkenning vinden, dat is belangrijk. Uit onze overleggen bleek dat er extra aandacht voor kinderen van een ouder met NAH nodig is.” Doosje met tips Samen met één van de netwerkleden, zorginstelling Pluryn, ontwikkelde Monique in 2012 een Kinderdag voor kinderen van tien tot veertien jaar. “We merkten dat het lastig is om kinderen bij elkaar te krijgen. Ze zijn loyaal naar hun ouders toe, het voelt als klikken als ze met anderen over hun vader of moeder met NAH praten. Ook voor ouders is het confronterend om hun kind naar zo’n bijeenkomst te brengen. Daarom hebben we de Kinderdag bewust laagdrempelig gehouden. Kinderen ontmoeten elkaar, we vertellen wat het betekent om NAH te hebben en kinderen kunnen dat zelf ervaren. Bijvoorbeeld door hen eerst rond te draaien, waarna ze over een touw moeten lopen. Samen met de kinderen praten we over hoe je ermee omgaat als je vader of moeder NAH heeft. En we gaan creatief aan de slag. Elk kind versiert een doosje waar andere kinderen briefjes met tips in doen.” De resultaten van de eerste Kinderdag waren veelbelovend. Monique: “Kinderen zijn opgelucht en voelen zich gehoord. Daardoor staan ze sterker in hun schoenen en kunnen ze meer aan.” Het doel van Integrale Vroeghulp (IVH) is een ketennetwerk van vroegtijdige signalering, integrale diagnostiek, gezinsondersteuning, onderwijs en zorg voor kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand. Hierbij staat de erkenning van de positie van ouders als regisseur centraal, omdat zij te allen tijde de constante factor in het leven van hun kind zijn en de eerste belangrijke opvoeders. ’Integrale Vroeghulp is een gespecialiseerd Zorg Advies Team dat zeer waardevol is. De verbinding met het medische circuit is binnen IVH heel goed geregeld.’ Luuk van Geffen, wethouder gemeente Arnhem In 2012 is het aantal cliënten naar 6000 per jaar gestegen ten op­ zichte van 2011. Het merendeel van onze activiteiten betreft het domein Opvoeding Ontwikkeling, 45% van onze cliënten is jonger dan 20 jaar. Mensen met autisme en een psychische beperking doen steeds vaker een beroep op MEE. Maar liefst 60% van onze cliënt­ en is anders beperkt dan verstandelijk. Er is in toenemende mate sprake van complexe en dubbele diagnoseproblematiek.
 9. 9.   MEE uw participatiepartner  • 16 17  •  MEE uw participatiepartner Bereikbaarheid in de wijk Met gemeenten en andere lokale partijen werkt MEE Gelderse Poort aan een wijkgerichte aanpak. Dat vergroot het succes van de maatschappelijke ondersteuning. De invulling van de wijkaanpak verschilt per gemeente, de kracht van MEE is steeds herkenbaar. Met onze verbindende aanpak brengen wij lokale partners snel samen en dragen we bij aan integrale oplossingen. Daarnaast delen we onze kennis van beperkingen, en de daarmee samenhangende specifieke vragen en problemen, met alle part- ners in het wijkteam. Zoals in Nijmegen, waar MEE deel uitmaakt van de sociale wijkteams. Met onze verbindende aanpak brengen wij lokale partners in de wijk snel samen. 8 MEE combineert huisvesting met slim werken Op 2 januari 2012 verhuisde het Regiokantoor Arnhem naar Kadestraat 3. In Nijmegen werd in 2012 toegewerkt naar een gezamenlijke huis- vesting met Swon en Tandem in welzijnskwartier Castella begin 2013. Hanneke Jacobs, directeur/bestuurder MEE Gelderse Poort: “We hebben elk afzonderlijk veel kennis in huis. Door deze kennis te bundelen staan we samen sterker, we vullen elkaar aan. Onze medewerkers kunnen vanuit een gezamenlijke locatie nog beter hun expertise delen en daar hebben de bewoners van Nijmegen profijt van.” De inrichting en de ICT-voorzieningen zijn op de nieuwe locaties helemaal op Het Nieuwe Werken toegerust. “Minder werkplekken, meer flexibiliteit. Daarnaast ondersteunt het een open en transparante cultuur, waarin we niet ‘in hokjes en eilandjes’ kunnen denken en werken,” zo vertelt Mark Leppink, manager HRM van MEE Gelderse Poort. Met de nieuwste technieken en werkwijzen en met Castella als uitvals- basis zijn de consulenten van MEE op buurt- en wijkniveau goed bereik- baar voor cliënten en samenwerkingspartners. Dini Burgers, manager Bedrijfsbureau benadrukt dat medewerkers heel bewust de ruimte en tijd kiezen die passend is bij de taak die ze gaan doen. Dat is dus wel wat anders dan tussen 9 en 5 werken. Sociale wijkteams Nijmegen In Nijmegen neemt MEE Gelderse Poort deel aan de sociale wijkteams. Organisaties op het gebied van zorg en welzijn werken daarin samen om de problemen in de wijk op te lossen, van onveiligheid en overlast tot schooluitval en werkloosheid. In het sociale wijkteam zoomen de deel- nemers in op de problemen, tot in de straat en tot achter de voordeur. Daar komen de problemen vaak samen binnen een gezin. “Bijvoorbeeld als ouders schulden hebben, met een verslaving kampen én de kinderen problemen hebben op school,” zegt MEE-consulent Jackie Wijnroks. “Het wijkteam zorgt dat er één plan komt voor het hele gezin. Daarin komen alle zorg en hulp en ondersteuning samen.” Het wijkteam legt veel verantwoordelijkheid bij mensen zelf. Bewoners geven zélf aan wat volgens hen het probleem is en wat zij denken nodig te hebben om hun problemen op te lossen. Dat is de basis voor het onder- steuningsplan. Wijkbewoners worden betrokken bij de ondersteuning aan kwetsbare wijkgenoten. Net als buren en vrijwilligers, de biljartclub en de moskee. Wijnroks: “Pas als mensen het zelf niet redden, kijken we welke profes- sionele zorg en hulp nodig is. Kennis van specifieke beperkingen is daarbij in de praktijk onmisbaar,” zegt ze. “In veel gezinnen met complexe pro- blemen is er sprake van een beperking. Een licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Of autisme. Dat wordt door hulpverleners vaak niet herkend. In gesprek met wijkbewoners en gezinnen krijgen MEE-consulenten snel de vinger achter het probleem.” “Ook in de oplossing speelt MEE een belangrijke rol. Omdat MEE stelsel- overstijgend werkt en mensen begeleidt op álle levensgebieden, overzien consulenten snel het geheel. Zij weten wie het best kan ondersteunen bij welke problemen en kunnen snel een effectief traject in gang zetten. Een MEE-consulent bemiddelt bijvoorbeeld in het contact tussen ouders en school, waardoor een kind met een beperking beter wordt begeleid. Verslavingszorg wordt ingeschakeld. En een MEE-consulent bespreekt met de betrokken casemanager bij het UWV wat de beperking betekent voor de bemiddeling naar werk. Alleen door problemen gezamenlijk en in samenhang aan te pakken, kunnen ze succesvol worden opgelost.” “Plek en tijd zijn keuzes, elke dag en elk uur weer.” Dini Burgers, manager Bedrijfsbureau MEE Gelderse Poort In 2012 heeft MEE Gelderse Poort in aanslui­ting op de toe­nemende samen­werking met gemeenten veel geïnvesteerd in maat­ schappelijke taken. De uren die hieraan zijn besteed, zijn dan ook hoger dan in 2011. Dit heeft vooral te maken met de vraag van gemeenten naar de inzet van MEE-consulenten in hun ­initiatieven op wijkniveau (wijkteams, gebieds­ teams, projecten).
 10. 10.   MEE uw participatiepartner  • 18 19  •  MEE uw participatiepartner Werken aan een inclusieve samenleving MEE neemt de hindernissen weg die meedoen voor mensen met een be- perking in de weg staan. Zo werken we aan een samenleving die niemand uitsluit. Dat doen we overal waar mensen tegen drempels aanlopen. Op scholen, waar we docenten voorlichten over specifieke beperkingen. Op het werk, waar we leidinggevenden laten zien hoe je een functie zo aanpast dat iemand met autisme geen problemen ondervindt. Op de sport- club en bij gemeenten, waar we vrijwilligers, consulenten en casemana- gers leren hoe zij kunnen communiceren met mensen met een beperking. Door maatschappelijke drempels te slechten worden veel collectieve voorzieningen gewoon toegankelijk voor mensen met een beperking. Een kleine aanpassing heeft vaak al groot effect. 9 Project Vinden en Verbinden “Naast de problematiek van onze cliënten kijken we bij MEE Gelderse Poort nadrukkelijk ook naar hun welbevinden: waar worden ze gelukkig van?” Aan het woord is Ineke Kleinpenning, consulent bij MEE en initiatiefnemer van het project Vinden en Verbinden. “De essentie van Vinden en Verbinden is dat we bemiddelen tussen de vraag van cliënten op het gebied van kunst en cultuur en het aanbod dat er in hun omgeving is.” Deskundigheidsbevordering In de periode van 2011 tot 2013 ontving elke nieuwe MEE-cliënt een kunst- en cultuurkaart. Die kaart was aanleiding voor consulenten om het onder- werp bij hen aan te snijden. Kleinpenning: “Dat was in het begin nieuw. Consulenten richtten zich voornamelijk op de problematiek. Hobby’s, talenten en mogelijkheden vormen een belangrijk onderdeel in iemands leven. Dát zijn onderwerpen waar cliënten enthousiast over zijn, het verrijkt hun leven. Als ze deelnemen aan activiteiten versterkt dat hun gevoel van acceptatie en waardering. Tegelijkertijd leren medewerkers van bijvoorbeeld centra voor de kunsten, amateurverenigingen of welzijns- organisaties mensen met een beperking kennen. Als ze handvatten nodig hebben om met hen om te gaan, zorgen we vanuit MEE voor deskundig- heidsbevordering of coaching. In de afgelopen jaren namen cliënten van MEE deel aan allerlei verschillende activiteiten, zoals muziek, fotografie en creatieve ateliers. Een bijkomend voordeel is dat hun enthousiasme voor deze activiteiten hun gevoel van eigenwaarde versterkt of hun zelfstandig- heid vergroot. Met dit project hebben we een stevig fundament gelegd dat we de aankomende jaren blijven uitbouwen.” Jeugd leert zelfstandig reizen en samen spelen “Wewillenkinderenmeteenbeperkinglerenzelfstandig(er)tezijn,”vertellen MEE-consulenten Marieke Moen en Yuraima Henriquez. Moen is in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd in 2012 gestart met speelmiddagen voor kinderen met een beperking. Henriquez werkte samen met De Radar, een basisschool in Arnhem, in 2012 een plan uit om leerlingen met een beperking zelfstandig naar school te laten reizen in plaats van met geor- ganiseerd leerlingenvervoer. Twee mooie initiatieven die zelfredzaamheid bevorderen. Samen spelen in de eigen wijk Moen: “We vingen signalen op van ouders dat kinderen met een beperking niet makkelijk aansluiting vonden bij andere jeugd in de wijk. Samen spelen bleek moeilijk; er was onvoldoende begrip bij andere kinderen en hun ouders. Samen met welzijnsorganisatie Rijnstad hebben we een plan gemaakt. We vonden een plek in Jongerencentrum The Base en hebben scholen en ouders uit onze netwerken benaderd. Al snel volgden de speel- middagen: één middag voor kinderen met een beperking en een inloop- middagvoorallekinderenuitdewijk.Doormetelkaartespelenlerenzeelkaar kennen en ontstaat er begrip voor de beperking van leeftijdsgenootjes.” MEE Gelderse Poort ondersteunt Rijnstad in de begeleiding. “Herkennen van signalen van kinderen met een beperking is moeilijk, MEE leert jongeren- werkers daar mee om te gaan. Kennisuitwisseling met netwerkpartners blijft continu een punt van aandacht,” besluit Moen. Zelf naar school Henriquez: “In een gesprek met de gemeente ontdekten we dat zij bezig waren met een verbeterplan voor leerlingenvervoer in het speciaal onder- wijs. Het vervoer in taxibusjes is kostbaar. De Radar had een vervoersplan op de plank liggen, maar geen mogelijkheden voor begeleiding. Stagiaires Informele Netwerkondersteuning (INO) leerden de eerste groep van vijf kinderen zelfstandig te reizen. Deze kinderen uit groep 8 reisden met bus- lijn 5 van de ene kant van Arnhem naar de andere. Alle facetten van het reizen kwamen aan bod, zoals in- en uitchecken en op het juiste moment op het uitstapknopje drukken. Langzaam lieten de studenten de kinderen steeds meer los en na acht weken reisden ze alleen. Een feestelijke uit- reiking van certificaten op het gemeentehuis bewees dat ze het voortaan zelf kunnen! Het project is succesvol, ook financieel. De tweede groep staat bij De Radar al in de startblokken. • in de periode van 2011 tot 2013 zijn 3565 cliënten van MEE Gelderse Poort gewezen op het project Vinden en Verbinden • 989 van die cliënten zijn bemiddeld naar activiteiten in de kunst- en cultuursector • kijk voor een overzicht van het aanbod voor cliënten op www.vrijetijdsportaal.nl
 11. 11.   MEE uw participatiepartner  • 20 21  •  MEE uw participatiepartner Verrassend kort per regio Arnhem • Kort pedagogische opvoedingsondersteuning verbetert de gezinsondersteuning • Binnen het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) zorgt MEE Gelderse Poort voor een geïntegreerd zorgaanbod voor mensen met autisme • Inzet expertise in het Autisme Informatie Centrum van de NVA • Samenwerking OGGZ inzake casuïstiek opvang en begeleiding van dak- en thuislozen en veiligheidshuis • Inzet ervaringsdeskundigheid bij het Steun- en Informatiepunt (STIP) voor mensen met GGZ- en verslavingsproblematiek • Deelname screeningsoverleg bij Bureau Jeugdzorg Arnhem, waardoor cliënten altijd aan het juiste loket komen • Vraagverduidelijking en indicatie aanvraag voor cliënten met een beperking bij Wmo-loket in samenwerking met gemeenten • Signaleren van zorgelijke situaties van 0-23 jarigen middels VIRA, verwijsindex risico-jeugd • Ketensamenwerking schoolverlaters praktijkscholen en scholen voor speciaal onderwijs; begeleiden richting indicatie en/of zinvolle dagbesteding • Participatie in platform schuldhulpverlening (waarin vertegenwoordigd zijn schuldhulpverleners van gemeente Arnhem, vrijwilligerswerk, MEE Gelderse Poort, STMG, IrisZorg, woningcorporaties en OGGZ/MO) • Scholenoverleg MEE Gelderse Poort, CWI, UWV, praktijkonderwijs; convenant met UWV en praktijkonderwijs; schoolverlaters Nijmegen • Participatie Meldpunt Bijzondere Zorgw (MBZ), onder andere bij Zorgoverleg Huiselijk Geweld • Managementdeelname Platform Jeugdzorg-Jeugdbeleid • Organisatie weerbaarheidstrainingen in wijk Hatert • Opzet oudergespreksgroepen in de wijk Neerbosch Oost voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme • Participatie in Netwerk Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Nijmegen • Spreekuur vestigingen van sociale werkvoorziening BREED; informatie, advies en signalering • Afstemming hulpverlening met Bureau Jeugdzorg Nijmegen in convenant vastgelegd; route ingang voor cliënt niet (meer) relevant • Op verzoek van Tandem en Jongerenwerk Dukenburg ondersteuning bij trainingen jongerenwerkers in de omgang van kinderen met een beperking (ASS/ADHD en VG) • Bijdrage aan Vriendenkring ASS in samenwerking met Tandem waar mensen met autisme en een normale tot hoge intelligentie terecht kunnen Tiel • Deelname OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) interventie- team Rivierenland; samenwerking GGD, Gelderse Roos, Jeugdzorg, STMR, IrisZorg, RIBW en MEE Gelderse Poort • Ketenoverleg met gemeenten/v(mb)o-scholen/diverse hulpverlenings- welzijnsinstellingen en organisaties op het gebied van arbeid en re-integratie • Spreekuur Downsyndroom in Ziekenhuis Rivierenland • Scholenoverleg MEE Gelderse Poort, CWI, UWV, praktijkonderwijs; convenant met UWV en praktijkonderwijs; schoolverlaters • Telefonisch CJG-loket Rivierenland (tot 1 oktober 2012) • Participatie in platform schuldhulpverlening (waarin vertegenwoordigd schuldhulpverleners van 7 regiogemeenten, vrijwilligerswerk, MEE Gelderse Poort, STMR, IrisZorg, woningcorporaties en OGGZ/MO) • Samenwerkingsconvenant BJZ – MEE Gelderse Poort • Veiligheidshuis • Deelname Verwijsindex Risicojongeren • ASS café; informatief en lotgenotencontact • Betrokkenheid bij ontwikkeling en vormgeving van het Wmo-loket in Neder-Betuwe en participatie in zowel regie- als in werkgroep Arnhem, Nijmegen, Tiel • Wethouders en ambtenaren maken kennis met dienstverlening en met de cliënten van MEE Gelderse Poort tijdens ‘Regio op reis’ • Initiatief project Vinden Verbinden; cliënten de weg helpen vinden naar een vorm van kunst en cultuur • Participatie NAH netwerkoverleg Rivierengebied • Inzet Sociale kaart MEE Gelderse Poort in bijna alle gemeenten • Stijgende lijn in totaal aantal aanmeldingen Integrale Vroeghulp door steeds nauwere samenwerking met partners
 12. 12.   MEE uw participatiepartner  • 22 23  •  MEE uw participatiepartner Realisatie 2012 Begroting 2012 BATEN Subsidie AWBZ € 9.948.827 € 9.895.500 Overige baten € 1.038.486 € 664.800 Totale baten € 10.987.313 € 10.560.300 LASTEN Personeelskosten € 8.100.495 € 7.878.100 Huisvestingskosten € 946.952 € 969.400 Materiële kosten € 1.715.301 € 1.733.000 Totale lasten € 10.762.748 € 10.580.500 RESULTAAT € 224.565 € -20.200 Colofon Jaarbericht 2012 Het Jaarbericht 2012 is een uitgave van MEE Gelderse Poort Coördinatie Afdeling communicatie MEE Gelderse Poort Tekst Prima Donna Vinding MEE Gelderse Poort Druk Ontwerp Druk: Boom van Ketel grafimedia Ontwerp: The Others © juni 2013 Hoofdkantoor en Regiokantoor Arnhem Kadestraat 3 6811 CA Arnhem regioarnhem@meegeldersepoort.nl Regiokantoor Nijmegen De Ruyterstraat 242 6512 GG Nijmegen regionijmegen@meegeldersepoort.nl Regiokantoor Tiel Hertog Karellaan 142 4001 KR Tiel regiotiel@meegeldersepoort.nl Telefoon 088 633 00 00 Fax 088 633 00 17 www.meegeldersepoort.nl “De cliënttevredenheid bij MEE Gelderse Poort is het afgelopen jaar verbeterd. De organisatie kreeg van cliënten gemiddeld een 8,4. Dat is een mooi compliment van cliënten aan consulenten. Op het onderdeel ‘eigen keuzes kunnen maken’ werd met name goed gescoord.” Ans Jurrius, voorzitter Cliëntenraad MEE Gelderse Poort Aantal in 2012 geleverde diensten en producten, per leefgebied Wonen en Samenleven (5272) Overig (1276) Totaal 12568* Leren en Werken (1514) Opvoeding en Ontwikkeling (2846) Regelgeving en Geldzaken (1660) 10% 12% 23% 13% 42% * diensten die aan projecten zijn verleend worden niet meegeteld Aantal in 2012 begeleide cliënten per leeftijdsgroep 20-64 jr (3181) 65 jr en ouder (220) Totaal 5820 0-4 jr (608) 05-12 jr (805) 13-19 jr (1006) 4% 10% 14% 17%55% NB: MEE Gelderse Poort heeft in 2012 1800 VG-cliënten jonger dan 24 jaar begeleid Resultatenrekening boekjaar 2012 2010 2011 2012 AG (Autisme Spectrum Stoornis) 863 808 804 IVH (Integrale Vroeghulp 0-7 jr) 695 664 726 LG (Lichamelijk Gehandicapt) 1071 956 1037 PS (Psychische Stoornis) 900 773 862 VG (Verstandelijk Gehandicapt) 2683 2323 2288 ZG (Zintuigelijk Gehandicapt) 104 98 103 Totaal 6316 5622 5820 2012 Aantal begeleide cliënten per doelgroep 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2011 2010 804808863 726664 695 1037 956 1071 862 773 900 2288 2323 2683 103 98 104
 13. 13. 24  •  MEE uw participatiepartner

×