Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller secundària 1 (Conceptes previs)

531 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taller secundària 1 (Conceptes previs)

 1. 1. EINES I RECURSOS D’INFORMACIÓ Taller per a tutors de treballs de recerca de batxillerat Lluís Agustí agusti@ub.edu Universitat de Barcelona Facultat de Biblioteconomia i Documentació 1 Conceptes previs
 2. 2. Objectius i metodologia <ul><li>Descobrir la terminologia específica de l'àmbit de la bibliografia, les biblioteques i el món de la informació i la documentació. </li></ul><ul><li>Descobrir estratègies de cerca i comprendre'n la sintaxi. </li></ul><ul><li>Analitzar algunes funcions dels cercadors d’Internet més estesos, en especial Google. </li></ul><ul><li>Descobrir les tècniques bàsiques de referència mitjançant el programa Zotero. </li></ul>1/16
 3. 3. Objectius i metodologia <ul><li>Descobrir i saber fer ús d’una selecció de fonts d'informació primàries i secundàries útils per a l’alumnat que fa el treball de recerca. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Internet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Catàlegs de biblioteques </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fonts per a la localització d’articles de revistes i tesis doctorals </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dipòsits i biblioteques digitals </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Participació dels assistents amb noves propostes . </li></ul>2/16
 4. 4. Terminologia bàsica <ul><li>Arxius </li></ul><ul><li>Biblioteques </li></ul><ul><li>Centres de documentació </li></ul><ul><li>CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) </li></ul><ul><li>Pàgines web, llocs web </li></ul><ul><li>Portals </li></ul><ul><li>Biblioteques digitals o virtuals </li></ul><ul><li>Dipòsits institucionals o cooperatius </li></ul>3/16
 5. 5. Terminologia bàsica <ul><li>Bases de dades </li></ul><ul><li>Bibliografies </li></ul><ul><li>Catàlegs </li></ul><ul><ul><li>Opac (Catàleg d'accés públic en línia) </li></ul></ul><ul><ul><li>Catàlegs col·lectius </li></ul></ul><ul><li>Guies de lectura, itineraris de lectura, lectures recomanades </li></ul><ul><li>Selecció de recursos </li></ul>4/16
 6. 6. Terminologia bàsica <ul><li>Llibres / Monografies </li></ul><ul><li>Revistes / Sèries / Publicacions periòdiques </li></ul><ul><li>Fonts d'informació primàries </li></ul><ul><li>Fonts d'informació secundàries </li></ul><ul><li>Bases de dades </li></ul><ul><li>Registres, referències, citacions </li></ul><ul><li>Abstracts / Resums </li></ul><ul><li>Literatura grisa </li></ul>5/16
 7. 7. Terminologia bàsica <ul><li>Obres de referència </li></ul><ul><li>Diccionaris / Vocabularis </li></ul><ul><li>Enciclopèdies </li></ul><ul><li>Anuaris </li></ul><ul><li>Directoris </li></ul><ul><li>Guies </li></ul><ul><li>Cronologies </li></ul><ul><li>Estadístiques </li></ul><ul><li>Sumaris de revistes </li></ul>6/16
 8. 8. Terminologia bàsica <ul><li>Punts d‘accés </li></ul><ul><ul><li>Autoritats/Creadors: autors, editors, institucions </li></ul></ul><ul><ul><li>Títols </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries i descriptors: llistats de matèries i thesauri </li></ul></ul><ul><ul><li>Classificacions: CDU, Dewey, LC </li></ul></ul><ul><ul><li>Codis Internacionals identificatius: ISBN, ISSN </li></ul></ul><ul><ul><li>Paraules claus </li></ul></ul><ul><ul><li>Filtres: any, llengua, tipus de document </li></ul></ul>7/16
 9. 9.
 10. 10. Estratègies de cerca <ul><li>Un llenguatge controlat </li></ul><ul><ul><li>Els motors de cerca, les bases de dades utilitzen de manera sistemàtica un llenguatge controlat i una lògica de cerca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Signes convencionals que en una base de dades identifiquen el tipus d'operació entre conjunts que es requereixen per a una finalitat específica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els operadors booleans permeten definir les equacions de cerca en la recuperació de la informació: </li></ul></ul><ul><li>I, O, No, Prop, Adj., etc. </li></ul>8/16
 11. 11. Estratègies de cerca <ul><li>Operadors booleans </li></ul><ul><li>I / Y / AND </li></ul><ul><li>Quan volem que la sentència inclogui els dos termes. </li></ul><ul><li>En ocasions “ I ” és l’operador per defecte. </li></ul>9/16 Història Espanya “ I” Història d’Espanya
 12. 12. Estratègies de cerca <ul><li>Operadors booleans </li></ul><ul><li>O / OR / + </li></ul><ul><li>Quan volem que a la cerca apareguin qualsevol dels dos termes. </li></ul><ul><li>En ocasions “ O ” és l’operador per defecte. </li></ul><ul><li> &quot;O&quot; </li></ul>10/16 Aus Ocells
 13. 13. Estratègies de cerca <ul><li>Operadors booleans </li></ul><ul><li>NO / NOT / - </li></ul><ul><li>Quan volem que la primera paraula o sentència no aparegui en el mateix context que la segona. </li></ul>11/16 Luter King
 14. 14. Estratègies de cerca <ul><li>Truncament </li></ul><ul><li>* / ? / $ </li></ul><ul><li>Quan volem abastar totes les variacions, desinències o desconeixem la grafia correcte. </li></ul><ul><li>El símbol més freqüentment usat –però no l’únic- és l’asterisc *. </li></ul><ul><li>Pot significar la substitució d’un o més caràcters. </li></ul><ul><li>Antivir* [Antiviral, antivirus, antivírico] </li></ul><ul><li>Navid? [Navidad, Navidades, navideño] </li></ul><ul><li>$iménez [Giménez, Jiménez] </li></ul><ul><li>Gon*arov [Gonxarov, Gontxarov, Goncharov] </li></ul>12/16
 15. 15. Estratègies de cerca <ul><li>Frase exacta </li></ul><ul><li>“ ... ... ... “ </li></ul><ul><li>Quan volem que el nom, frase o sentència aparegui d’una manera determinada. </li></ul><ul><li>Són presents a la majoria de les bases de dades, cercadors i catàlegs. </li></ul><ul><li>“ Manuel Vázquez Montalbán” </li></ul><ul><li>“ Guerra Civil Española” </li></ul><ul><li>“ Nou Testament” </li></ul><ul><li>“ New York Public Library” </li></ul>13/16
 16. 16. Estratègies de cerca <ul><li>Enllaços de proximitat </li></ul><ul><li>Ady. / Adj. / Next </li></ul><ul><li>Cerc. / Prop </li></ul><ul><li>Els termes de la consulta apareguin dins del document pròxims, junts o separats por un nombre determinat. </li></ul><ul><li>La proximitat pot ser d’adjacència, si els termes es troben junts, o ampliada a un rang prefixat d’intervals específics. El rang fixat s'anomena enllaç de proximitat. </li></ul><ul><li>Reyes ADY Católicos </li></ul><ul><li>Jaume PROP Conqueridor </li></ul><ul><li>Rey CERC Borbón </li></ul>14/16
 17. 17. Estratègies de cerca <ul><li>Altres operadors </li></ul><ul><li>El parèntesi ( ... I / O / NO ... ) </li></ul><ul><li>Quan és necessari que l’operació d’una cerca o sentència es realitzi amb anterioritat a una altra operació. </li></ul><ul><li>Especifica, matisa, jerarquitza. </li></ul><ul><li>(Chile y DVD) no documentales </li></ul><ul><li>(Historia i Àmèrica i Espanya) no (XIX i XX) </li></ul><ul><li>(Aus i Ocells) no (literatura o contes o poemes) </li></ul>15/16
 18. 18. Estratègies de cerca <ul><li>Alfabets, majúscules, accents i errors ortogràfics </li></ul><ul><li>Bona part de les bases de dades actuals estan preparades per a suportar sistemes d’alfabets internacionals i no discriminen majúscules ni accents gràfics. </li></ul><ul><li>En general doncs, no caldria escriure les consultes en majúscules ni amb accents, malgrat que de vegades aquests últims poden donar sorpreses, poden discriminar i donar resultats erronis. </li></ul><ul><li>En els cercadors (Google, Yahoo, etc.) cal tenir en compte com afecta els errors d’accentuació: </li></ul><ul><ul><li>Gabriel García Márquez vs. Gabriel Garcia Marquez </li></ul></ul>16/16

×