Strategisk kommunikation og PR - Et kursus til virksomheder i it-branchen

349 views

Published on

Mannov og IT-Branchen tilbyder nu et tredages kursus med fokus på
strategisk kommunikation og PR henvendt specifikt til virksomheder
i it-branchen, der enten ikke selv har kommunikationsfolk ansat, eller
som har behov for opkvalificering af medarbejdere, der skal lære at
håndtere kommunikationsarbejdet. Kurset vil fokusere på at udvikle
teknologivirksomheders viden og værktøjer til at arbejde mere
professionelt med strategisk kommunikation og PR.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
148
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategisk kommunikation og PR - Et kursus til virksomheder i it-branchen

  1. 1. Strategiskkommunikation& PREt kursus til virksomheder i it-branchen
  2. 2. “Communication worksfor those who work at it”– John Powell
  3. 3. Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt ogeksternt, ved kriser og opbygning af brands. Jo bedre dinvirksomheds kommunikation er, jo bedre er virksomhedensomdømme. Kommunikation hjælper, når du skal sælge, når du skaltiltrække nye medarbejdere, og når du skal holde på de medarbejdere,du har. God og rettidig kommunikation er rettidig omhu.Mannov og IT-Branchen tilbyder nu et tredages kursus med fokus påstrategisk kommunikation og PR henvendt specifikt til virksomhederi it-branchen, der enten ikke selv har kommunikationsfolk ansat, ellersom har behov for opkvalificering af medarbejdere, der skal lære athåndtere kommunikationsarbejdet. Kurset vil fokusere på at udvikleteknologivirksomheders viden og værktøjer til at arbejde mereprofessionelt med strategisk kommunikation og PR.Hvem kan deltage? Kurset retter sig mod ledere, marketingansvarligeeller andre i virksomhederne, der har et kommunikationsansvar ogefterlyser en værktøjskasse og baggrundsviden til at håndtere denproaktive såvel som reaktive kommunikation.Kursusform: Kurset foregår over tre mødegange á tre timer med etspecifikt tema pr. gang inden for strategisk kommunikation og PR. Detbliver holdt tre tirsdage i træk, henholdsvis d. 4., 11. og 18. juni fra 9-12.Kurset bliver afholdt hos Mannov på Ewaldsgade 3, København N.Undervisningsform: Du vil møde tre forskellige eksperter fra Mannov,som vil stå for hver deres undervisningsgang. Vi tager udgangspunkti aktuelle cases og sørger for, at du får mulighed for at byde ind medpraktiske udfordringer fra hverdagen i din egen virksomhed.Indhold og temaer for de tre kursusgange:1. Ekstern kommunikation for it- og teknologivirksomheder2. Intern kommunikation og stakeholder-kommunikation3. Sociale medier som værktøj i kommunikation og brandingPris: 5.500 kr. for alle tre kursusgange.Pris for medlemmer af IT-Branchen: 4.500 kr.Tilmelding tilKim Ege Møller påkem@mannov.dkeller på tlf. 7026 3838
  4. 4. Mannov‘Du er, hvad du kommunikerer’ - og jo bedre du er til atkommunikere, jo bedre forudsætninger har du for at skaberesultater; at styrke dit omdømme og løse problemer.Mannov har i næsten 40 år hjulpet virksomheder med atkommunikere - det gør os til en af de største og mest erfarnekommunikationsvirksomheder i Danmark.Mannovs 40 kommunikations- og marketingkonsulenter ersammensat på tværs af uddannelser og specialer, så vi til enhvertid kan stille et stærkt team til opgaven. Til sammen har vi bådebred viden om kommunikationsværktøjer og specialviden inden forbestemte brancher. Det gør os i stand til at skabe virkningsfuldeindsatser, der flytter mennesker, opfattelser og salgstal.
  5. 5. Ekstern kommunikation for it- ogteknologivirksomheder4. juni 9-12Dag 1:Fokus på første kursusdag er det professionelle arbejde medekstern kommunikation og PR, hvor det overordnede formål erat give offentligheden, investorer, partnere, ansatte, kunder ogandre interessenter en særlig forståelse af virksomheden, denskompetencer, budskaber, formål etc.PR kræver forståelse for den gode historie, og hvis det lykkes atfange offentlighedens interesse, kan værdien af dette blive størreog stærkere end f.eks. marketing. Endvidere er der ved PR ofteikke særligt store produktionsomkostninger, hvilket dog samtidiger det, der gør PR til en kompleks kommunikationsdisciplin – forhvordan får man andre til at tale og synes godt om en, uden at gørebrug af dyrebare virkemidler der kan tryllebinde modtagerne?På første kursusdag ser vi specifikt på forhold, der kendetegnerteknologidrevne virksomheder, herunder indførsel i pressensmetoder og arbejdsgange, og i hvorledes man som virksomhedarbejder aktivt med eksterne medier, herunder:- Hvilken tilgang bør man som teknologivirksomhed have til PR?- Hvordan får man taletid til de proaktive budskaber?- Hvorledes sikrer man, at man ramme den rigtige målgruppe?- Hvordan håndterer man kritiske emner?Underviser: Rikke Sternberg rådgiver i krydsfeltet mellemteknologi og erhvervsliv og tager sig både af talsmandstræning,ledelseskommunikation og strategisk kommunikationsrådgivning– proaktivt og reaktivt. Med frem års redaktionel erfaring fraComputerworld i bagagen hjælper hun kunderne med at navigerei deres egen og mediernes dagsorden – også i den digitale verden.Hun viser kunderne forskellen mellem social media-hype ogværdifulde, langvarige onlinerelationer.EKSTERN KOMMUNIKATION
  6. 6. Intern kommunikation ogstakeholder-kommunikation11. juni 9-12Dag 2:Alle it-virksomheder er dybt afhængige af velkvalificeretarbejdskraft. God og engageret arbejdskraft er noget, der kanmåles på bundlinjen, men det kan være yderst svært at skaffe den.Employer brading er et velkendt og effektivt værktøj til eksternt atviseenattraktivarbejdsplads.Samtidigerdetdogessentieltogsåat huske de eksisterende medarbejdere og opbygge en god internkommunikation blandt disse. Medarbejdere skal være de første,der orienteres om væsentlige forhold i virksomheden, og det eressentielt, at de forstår og accepterer strategier, mål og værdier.Når kernen er på plads, bliver det desuden muligt at agere meretroværdigt eksternt. Dette har relevans, når det kommer tilvirksomhedens mange stakeholders, som omfatter kunder,partnere, leverandører, politikere og en række andre grupper. Itilfælde af kriser, store som små, er det vigtigt ikke blot at havedet interne på plads, men også at vide hvorledes man skal agere iforhold til det eksterne.På den anden kursusdag sætter vi således fokus på den internekerne og de relevante eksterne stakeholders. Vi giver rådom kanaler, metoder og timing i den interne kommunikation.Desuden ser vi på, hvordan man kan tilrettelægge stakeholder-kommunikation både proaktivt og reaktivt.Underviser:KimEgeMøllererekspertistrategiskkommunikation,krisekommunikation, intern kommunikation og PR. Han hargennem de seneste 15 år arbejdet med virksomheder i især it- ogteknologibranchen, byggebranchen og finanssektoren.INTERN KOMMUNIKATION
  7. 7. Sociale medier som værktøj18. juni 9-12Dag 3:Den tredje og sidste dag skal handle om sociale medier, som i dissedage er noget nær umulige at komme uden om både som B2C- ogB2B-virksomhed, hvis man vil være i direkte dialog med kunderog have nogle meget direkte kanaler i forbindelser med kriser ogissues.Men det er ikke uden udfordringer. Man er nødt til at forholde sigstrategisk til den og andre overvejelser, og finde ud af hvad payoffskal være for tilstedeværelsen - Facebook har ét formål, Twitter etandet og LinkedIn kan noget helt tredje. Men når overvejelserne ergjort og valget truffet, er det mindst lige så vigtigt at bidrage medrelevant indhold og ikke blot bruge det til marketingaktiviteter –de sociale medier er brugernes talerør, og netop derfor handler altom dialog frem for højtråbende klassisk markedsføring. Vi giverindspark til overvejelserne omkring:- Hvor skal man være til stede?- Hvordan kan man bruge sociale medier som en integreret del afkommunikationsstrategien og kundearbejdet?- Hvem bør styre de sociale medier, og hvordan måler manresultater og værdi af indsatsen?- Hvordan spiller de sociale medier sammen med de klassiskemedier, når kritiske historier når pressen – og hvordan håndtererman så det?Underviser: Allan Fatum er specialist i virksomheders ogorganisationersbrugafnyemedier.Hanharensolidballastfraflereårs intensivt arbejde med medierelationer og er derfor ekspert i atskabeløsninger,derforbinderkommunikationitraditionelleognyemedier. Her er Allan i sit es, og det gælder uanset, om der er taleom ren markedsføring eller eksempelvis håndtering af en krise.SOCIALE MEDIER
  8. 8. Mannov MalmøS:a FörstadsgatanSE-211 43 MalmöTlf. +46 40 630 75 00Mannov KøbenhavnEwaldsgade 32200 Kbh NTlf.: +45 7026 3838www.mannov.dkMannov AarhusPark Allé 5, st. th.8000 Aarhus CTlf. +45 70 27 75 00

×