Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Image lab

13,820 views

Published on

Hvad styrer virksomheds image? 10 bud baseret på 10 års i Berlingske Nyhedsmagasins Imageanalyse

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Image lab

 1. 1. Hvad styrer virksomhedens image?10 bud baseret på 10 års udvikling i Berlingske Nyhedsmagasins Imageanalyse 1
 2. 2. BAGGRUND:Gennem 10 år har Mannov samarbejdet med IFO og BerlingskeNyhedsmagasin om Imageanalysen, hvor danske direktører i enrundspørge bedømmer danske virksomheders image ogudviklingen i deres omdømme.De følgende 10 teser om imageudvikling er udarbejdet via enanalyse af resultaterne over de 10 år i samarbejde med CBS.For yderligere information om Imageanalysen, kontakt SteffenLüders på sl@mannov.dk.
 3. 3. 1 IMAGE ER STABILT Til trods for mediestorme og økonomiske op- og nedture for virksomheder er image overraskende stabilt over tid – og tendensen er stigende. I 2012 var der således 93% chance for at virksomhedens image ville være det samme næste år som i år. Det var 92% i 2010 - og 86% i 2008. 3
 4. 4. 2 FALD OG STIGNINGER I IMAGE ER OGSÅ STABILE. Hører virksomheden til den gruppe, hvis image er faldet mærkbart, er det mest sandsynligt, at faldet er kommet for at blive. Det samme gælder stigninger. Men lykkes det at skabe ro efter krisen, vil image forbedres langsomt. - med 7-8 pladser om året på Imageanalysens liste. 4
 5. 5. 3 TYNGDELOVEN GÆLDER OGSÅ IMAGE. Hører virksomheden til den gruppe, hvis image er faldet mærkbart, er det mest sandsynligt, at faldet er kommet for at Fald iDet samme gælder stigninger. Menhurtigt som stigninger. blive. image sker ca. dobbelt så lykkes det at skabe Det tager altså image forbedresat (gen)opbygge et godt ro efter krisen, vil længere tid langsomt. - med 7-8 image end at ødelægge et. 5
 6. 6. 4 NOGLE VIRKSOMHEDER ER MERE SÅRBARE END ANDRE Underskud i virksomheden er den største risikofaktor for at opleve et fald i image-score. Ejerskabsmæssigt er de fonds-ejede Virksomheder mindst sårbare for fald. 6
 7. 7. 5 IMAGEDRIVERE BESTEMMER UDVIKLINGEN 76% af virksomhedens image er generelt omdømme og meget stabilt. Det er få men vigtige parametre, der er bestemmende for fald og stigninger – de såkaldte imagedrivere. De er som led i kæde. Løfter du et, vil andre følge med. Det samme gælder i modsat retning. 7
 8. 8. 6 STYRKEN KAN BLIVE EN SÅRBARHED. Sås der tvivl om virksomhedens vigtigste kerne-styrker, skaber det stor risiko for omdømmet. Det fjerner det fundament som en virksomheds image hviler på, og hele bygningen kan vakle eller falde.Virksomhedens kriseberedskab skal være gearet til at forhindre, at dette kan ske. 8
 9. 9. 7 LEDELSEN ER DEN VIGTIGSTE IMAGEDRIVER Dog er det vigtigt, at toplederen ikke overskygger brandet eller bliver synonym med virksomhedens succes, da ledere kommer og går. Virksomheder med lang historik, stor omsætning og gode resultater ligger dog generelt altid højt på Imagebarometeret. 9
 10. 10. 8 IMAGE AFHÆNGER AF BRANCHE OG EJERSKAB Offentlige virksomheder har dårligst image, mens erhvervsdrivende fonde har det bedste. Byggeribranchen scorer lavest mens pharmabranchen score højest. 10
 11. 11. RESULTATER OG9 DYGTIGHED ER VIGTIGST Økonomisk og dermed ledelsesmæssig dygtighed skaber den troværdighed, der bygger et godt image. Forvent et kraftigt fald i image, hvis virksomheden præsterer dårligt økonomisk og ledelsen bliver udskiftet. 11
 12. 12. 10 PAS PÅ KRISEN I KRISEN! af Virksomhedsledere er kommunikatører. Håndtering kommunikations- og ledelsesudfordringer er en ledelsesdisciplin i sig selv. Uanset udkommet af selve problemstillingen i en krisesag, vurderes ledelsen i højere og højere grad på evnen til hurtig og klog kommunikation. 12
 13. 13. 13

×