Bestyrelseshåndbogen

13,564 views

Published on

Hvor synlig skal en bestyrelse være i offentligheden? Hvornår skal en bestyrelsesformand træde frem kommunikationsmæssigt? Det er nogle af de vigtige spørgsmål, som vi får fra bestyrelser og ledelser, der ønsker at være afklarede om ledelsens og bestyrelsens kompetencer og roller i offentligheden. Læs hvornår og hvordan bestyrelsen skal kommunikere i Mannovs bidrag til Bestyrelseshåndbogen fra Børsens Forlag

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
13,564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12,286
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bestyrelseshåndbogen

  1. 1. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel udgivet i Bestyrelseshåndbogen Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk online og/eller på print, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100 % opdateret inden for et bestemt område – selvom du har en travl hverdag. Børsen Ledelseshåndbøger, 2012Møntergade 19 | DK-1140 København K | Tel.: 70 127 129 | kundeservice@borsen.dk | blh.dk
  2. 2. 7.4. Bestyrelsens kommunikationsansvar Steffen Lüders | adm. direktør | Mannov A/S | sl@mannov.dk Hvor synlig skal en bestyrelse være i offentligheden, hvor- når skal en bestyrelsesformand træde frem kommunikati- onsmæssigt, og hvor går grænsen mellem bestyrelsens og ledelsens kommunikationsansvar? Det er spørgsmål, som bestyrelsen og ledelsen skal være afklarede om for at sikre, at de tjener virksomhedens interesser bedst muligt, og der ikke opstår tvivl eller forvirring om ledelsens og bestyrel- sens kompetencer og roller. Som øverste ledelse i et selskab eller en forening vil der være tidspunkter, hvor det er påkrævet for bestyrelsen at indtage en kommunikerende rolle. Ligeledes vil der være tidspunkter, hvor det er vigtigt, at bestyrelsen ikke blander sig i den eksterne kommunikation. Hvornår og hvordan blev gennemgået på Netværk Danmarks bestyrelsesuddan- nelse af Public Relations virksomheden Mannov A/S for en række erfarne erhvervsfolk den 18. november 2010. De tan- ker, der blev fremlagt, og den følgende diskussion danner udgangspunktet for denne artikel om bestyrelsens kommu- nikationsansvar og rollefordelingen mellem bestyrelsen og direktionen. Mannov A/S har rig erfaring med at rådgive bestyrelser og direktioner i, hvordan man bedst løser virksomhedens kommunikationsudfordringer, og hvordan man definerer© Børsen Forum | Børsen Ledelseshåndbøger | blh.dk ledelsens og bestyrelsens opgaver i den strategiske og praktiske kommunikationsudførelse. 1. Bestyrelsen skal definere sin kommunika- tionsrolle For bestyrelsesmedlemmer er der ikke nogen tvivl om, at en bestyrelses opgave først og fremmest er at forestå den over- #1 | marts 2011 Bestyrelsens kommunikationsansvar 7.4. | 1
  3. 3. ordnede ledelse af et selskab eller en forening og at sikre ansættelsen af en kvalificeret daglig ledelse. Men hvad er bestyrelsens ansvar og rolle, når det kommer til kommuni- kation? Skal virksomhedens bestyrelse overhovedet være synlig, og hvis den skal, hvor går så snitfladerne i forhold til den administrerende direktør? Svarene på de spørgsmål er ikke mejslet i sten, og fortolk- ningen af, hvordan det skal praktiseres, kan variere fra virk- somhed til virksomhed og fra bestyrelsesformand til besty- relsesformand. Tillid eller tvivl Det vil oftest være på baggrund af en nøje afvejning, når en bestyrelse melder sig på banen i en kommunikerende rolle over for offentligheden. Hvis en virksomhed eksempelvis befinder sig i en alvorlig økonomisk krise, og situationen til- trækker sig stor medieopmærksomhed, kan der spekuleres i, om virksomhedens retning er den rigtige, og om den daglige ledelse er opgaven voksen. Her er det direktionens opgave at forklare situationen og fortælle, hvad man gør. Bestyrelsen skal desuden overveje situationens alvor og vurdere såvel interessenternes som egen tillid til ledelsens evne til at håndtere problemstillingen. I forlængelse heraf skal besty- relsen beslutte, om situationens alvor kræver, at der kom- munikeres en tillidserklæring til eksempelvis den valgte ret- ning og/eller direktionens evne til at håndtere udfordringerne. Tillidserklæringen kan bidrage til at skabe ro, men kan samtidig være gift for virksomheden, hvis der i stedet sås tvivl om ledelsens kompetence, eller hvorvidt ledelsen overhovedet kan fortsætte. Meningerne delt Det er mulige konsekvenser som beskrevet herover, besty- relsen nøje skal overveje, inden den kommunikerer offent- ligt, og selv blandt betydningsfulde bestyrelsesformænd og eksperter er meningerne herom delte:Behov for mere end én “Det er ikke fordi, jeg ønsker at komme i pressen – snarere person i det offentlige tværtimod. Men direktøren kan blive fyret, køre galt eller rum sige op. Er det så forsvarligt, at virksomheden hænger på © Børsen Forum | Børsen Ledelseshåndbøger | blh.dk én person i det offentlige rum?”, lyder spørgsmålet fra Fritz Schur, der ikke selv tøver med at træde frem. Ulempen, der ifølge Fritz Schur træder tydeligt frem under krisen, er, at formændene nærmest synes at være flygtet fra offentlighedens søgelys. “Vi er blevet lidt skræmte. Vi fik lovændringen for børsno- terede selskaber, der forbyder arbejdende formænd. Men2 | 7.4. Bestyrelseshåndbogen #1 | marts 2011
  4. 4. den er tåbelig. For set med mine øjne er formænd, der laver for lidt, et større problem, end formænd der laver for meget,” siger han. Berlingske Nyhedsmagasin, nr. 23, 2009 Fritz Schur er i skrivende stund blandt andet formand for DONG Energy, Posten og SAS. Michael Pram Rasmussen har svært ved at forstå argumen- tationen (fra Fritz Schur, red.). Han bifalder ikke flere stem- mer. Hvis den problemstilling opstår, så må man reagere derfra. Delt system med klare “Opgaverne er totalt forskellige for en administrerende roller direktør og en bestyrelsesformand. Jeg sætter stor pris på, at vi i den danske ledelsesmodel har et delt system, hvor den daglige ledelse tager sig af den daglige ledelse, og hvad dertil hører, og hvor bestyrelsesformanden tager sig af de overordnede retningslinjer, strategien og kontrollen. Det er check and balance. Hvis du bliver for involveret som for- mand, så har du ødelagt den opdeling, der ligger i syste- met.” Han mener kun, at der kan være behov for at bakke op om en administrerende direktør, hvis der er tvivl om retningen eller direktørens opbakning. Berlingske Nyhedsmagasin, nr. 37, 2009 Michael Pram Rasmussen er i skrivende stund bestyrelses- formand for blandt andet A. P. Møller Mærsk og Coloplast. Lukkethed kan give “Der kan let foregå kasketforvirring, så af hensyn til virk- bagslag somheden skal det aftales nøje,” fortæller Steen Thomsen, landets måske mest aktive iagttager af bestyrelsesarbejde fra sin post som leder af Center for Corporate Governance på Copenhagen Business School, CBS. “Formændene kommer typisk på banen, når den admini-© Børsen Forum | Børsen Ledelseshåndbøger | blh.dk strerende direktør er truet. Så sikrer de kontinuitet. Danske Banks formand Alf Duch-Pedersen bakkede op om Peter Straarup, da han følte sig kaldet til det. Og det var fint. Der er behov for autoritet, for det er dødbringende, hvis der opstår tvivl,” siger Steen Thomsen. Åbenheden vil og skal på længere sigt vokse, vurderer Steen Thomsen, selv om vi nok især vil se, at de globale virksomhe- #1 | marts 2011 Bestyrelsens kommunikationsansvar 7.4. | 3
  5. 5. der vil koncentrere sig om internationale medier. Lukkethe- den kan give bagslag, mener Steen Thomsen. Berlingske Nyhedsmagasin, nr. 37, 2009 Umiddelbart kan udtalelserne fra to så fremtrædende besty- relsesformænd virke som hinandens modsætninger. Men forklaringen på deres forskellige syn kan givet vis i høj grad tilskrives de forskellige virksomhedstyper, de er formænd for. Forskellige Hvor SAS, Posten og DONG Energy har offentligt ejerskab virksomhedstyper og befinder sig i krydsfeltet mellem samfundsvitale opgaver og markedsdrevet forretningsledelse, så er A. P Møller Mærsk og Coloplast fondsejede og børsnoterede virksomhe- der uden offentligt ejerskab og uden en særlig samfunds- mæssig forpligtelse som leverandør af infrastruktur eller public service. De to typer af virksomheder har vidt forskel- lige politiske agendaer og ansvar, og det har en betydning for formandens rolle. Ansvaret ikke givet på Men det er naturligvis ikke i sig selv forklaringen på de for- forhånd skellige syn på formandens og bestyrelsens rolle i forhold til direktionen. En mere dækkende forklaring er, at den mest hensigtsmæssige fordeling af kommunikationsansvaret og spørgsmålet om synlighed i forhold til omverden går ud over virksomhedens ejerskabsstruktur (offentlig, privat, fond, aktie, etc.) afhænger spørgsmålet også af en lang række fak- torer som eksempelvis virksomhedens synlighed og stør- relse, virksomhedens historie, de personer der udgør ledel- sen og bestyrelsen – men først og fremmest den virkelighed, som virksomheden står over for i forhold til såvel interne som eksterne udfordringer og hændelser. Formandens og bestyrelsens rolle i forhold til direktionen er med andre ord ikke givet på forhånd. Derfor er det afgø- rende, at bestyrelsen på baggrund af en grundig analyse og vurdering tager det op til diskussion og får fastsat en klar beskrivelse af bestyrelsens kommunikationsansvar og den © Børsen Forum | Børsen Ledelseshåndbøger | blh.dk rette fordeling mellem bestyrelse og ledelse, som passer til den enkelte virksomheds situation. Når vi herunder taler om kommunikation, er det vigtigt at påpege, at vi ikke udelukkende mener i forhold til medier, som Fritz Schur specifikt nævner i citatet herover. Det kan også være kommunikation i forhold til samarbejdspartnere, større kunder, banker, andre finansielle samarbejdspartnere etc.4 | 7.4. Bestyrelseshåndbogen #1 | marts 2011
  6. 6. Drøftes i bestyrelsen Med dette udgangspunkt er det vores anbefaling, at kommu- nikationsansvaret drøftes i bestyrelsen mindst én gang om året, og oftere hvis virksomheden står over for eller i en større transformationsproces. Denne artikel redegør for en række principper, der kan inspirere bestyrelsen til at definere den rigtige kommunika- tionspolitik, men først et nærmere kig på de forskellige udgangspunkter for at kommunikere, som forskellige typer af virksomheder giver deres bestyrelser. 2. Fem forskellige situationer for bestyrelser Der er stor forskel på bestyrelsens rolle fra virksomhed til virksomhed. Dette afspejles i kommunikationsbehovet. I det følgende afsnit er nævnt nogle eksempler, der dog ikke er dækkende for alle typer af virksomheder i Danmark… Om forfatteren Steffen Lüders Steffen har været adm. direktør for PR-virksomheden Man- nov siden 1. januar 1995. Han har rådgivet en række danske og internationale virksomheder om strategisk kommunika- tion samt issues -og krisemanagement. Han sidder i besty- relsen og forretningsudvalget i Dansk Erhverv, hvor han også er formand for udvalget for Rådgivning og Videnser- vice, ligesom han er bestyrelsesmedlem hos International Chamber of Commerce ICC Denmark og Danish Corporate Governance Network. Dette er et uddrag af artiklen som er bragt i Ledelses- håndbogen. Prøv en gratis Ledelseshåndbog online Bestil på boss.blh.dk, send en e-mail til© Børsen Forum | Børsen Ledelseshåndbøger | blh.dk kundeservice@borsen.dk eller ring på telefon 70 127 129. #1 | marts 2011 Bestyrelsens kommunikationsansvar 7.4. | 5

×