SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
Istraživanje javnog mnijenja za Ured 
Predsjednika Republike Hrvatske 
Listopad 2014. © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and 
may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
Metodologija i ciljevi istraživanja 
1. Metoda: 
1. Telefonsko istraživanje (CATI). 
2. Datum: od 3. do 7. listopada 2014. 
2. Uzorak: 
1. Slučajan, nacionalno reprezentativan uzorak od 1007 punoljetnih 
ispitanika iz cijele Hrvatske. 
2. Uzorak je stratificiran prema dobi, spolu, obrazovanju, veličini naselja i 
regiji 
3. Upitnik: 
1. Stavovi o Ustavnim promjenama 
2. Vjerojatnost izlaska na referendum o Ustavnim promjenama 
2
3 
N % 
Demografska struktura uzorka 
Cijeli uzorak 1007 100% 
Spol 
Muški 478 47% 
Ženski 529 53% 
Dob 
Do 30 godina 186 18% 
Od 31 do 44 godina 251 25% 
Od 45 do 60 godina 272 27% 
Više od 60 godina 298 30% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 24% 
Srednja škola 574 57% 
Viša škola/Fakultet 191 19% 
Tip naselja 
Grad 612 61% 
Selo 395 39% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 26% 
Sjeverna Hrvatska 172 17% 
Slavonija 166 16% 
Lika, Banovina, Kordun 84 8% 
Istra i Primorje 123 12% 
Dalmacija 199 20%
Smatrate li da treba ojačati odgovornost i unutarnju demokraciju u političkim strankama, na 
način da članovi stranke imaju mogućnost utjecaja na izbor stranačkog vodstva i na izbor 
stranačkih kandidata za izbore u Sabor? 
4 
u % 
38,7 37,4 
100 
80 
60 
40 
20 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
5,4 
11,4 
7 
0 
Da, u potpunosti Uglavnom da Uglavnom ne Nikako ne Ne zna - Bez 
odgovora 
76% 17%
Ojačati odgovornost i unutarnju demokraciju u političkim strankama – prema 
demografiji 
5 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 76% 17% 7% 
Spol 
Muški 478 76% 18% 6% 
Ženski 529 76% 16% 8% 
Dob 
Do 30 godina 186 78% 17% 4% 
Od 31 do 44 godina 251 79% 13% 8% 
Od 45 do 60 godina 272 78% 15% 7% 
Više od 60 godina 298 71% 21% 9% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 73% 15% 12% 
Srednja škola 574 76% 18% 6% 
Viša škola/Fakultet 191 81% 16% 3% 
Tip naselja 
Grad 612 77% 17% 7% 
Selo 395 75% 17% 8% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 82% 12% 7% 
Sjeverna Hrvatska 172 75% 18% 6% 
Slavonija 166 74% 18% 8% 
Lika, Banovina, Kordun 84 70% 23% 7% 
Istra i Primorje 123 72% 20% 8% 
Dalmacija 199 77% 16% 7%
Ojačati odgovornost i unutarnju demokraciju u političkim strankama – prema 
glasanju 2011. 
6 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 76% 17% 7% 
Izbori 2011. 
HDZ-HGS 190 75% 15% 10% 
Kukuriku 334 83% 14% 3% 
Laburisti 42 88% 7% 5% 
Ostale 245 69% 21% 10% 
Nisu glasali 196 72% 20% 8%
7 
u % 
Prema Vašem mišljenju, na koji način bi građani trebali birati svoje 
zastupnike u Saboru: 
16,2 
100 
80 
60 
40 
20 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
79,4 
4,5 
0 
Kao i do sada, birajući stranačke 
liste koje sastavlja čelništvo stranaka 
Tako da se zastupnici biraju imenom 
i prezimenom - polovica izravno 
apsolutnom većinom, a druga 
polovica sa stranačkih lista uz pravo 
građana da sami određuju redoslijed 
kandidata (preferencijalno 
glasovanje) 
Ne zna - Bez odgovora
8 
Na koji način bi građani trebali birati svoje zastupnike – prema demografiji 
N 
Kao i do sada, 
birajući stranačke 
liste 
Tako da se 
zastupnici biraju 
imenom i 
prezimenom 
Ne zna - Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 16% 79% 4% 
Spol 
Muški 478 16% 79% 5% 
Ženski 529 16% 80% 4% 
Dob 
Do 30 godina 186 29% 70% 1% 
Od 31 do 44 godina 251 12% 81% 7% 
Od 45 do 60 godina 272 12% 85% 3% 
Više od 60 godina 298 15% 79% 6% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 14% 79% 7% 
Srednja škola 574 18% 79% 3% 
Viša škola/Fakultet 191 13% 81% 5% 
Tip naselja 
Grad 612 15% 81% 4% 
Selo 395 18% 77% 6% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 13% 83% 5% 
Sjeverna Hrvatska 172 17% 80% 3% 
Slavonija 166 19% 78% 2% 
Lika, Banovina, Kordun 84 17% 78% 5% 
Istra i Primorje 123 14% 79% 7% 
Dalmacija 199 19% 76% 5%
Na koji način bi građani trebali birati svoje zastupnike – prema glasanju 2011. 
9 
N 
Kao i do sada, 
birajući 
stranačke liste 
Tako da se 
zastupnici biraju 
imenom i 
prezimenom 
Ne zna - Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 16% 79% 4% 
Izbori 2011. 
HDZ-HGS 190 25% 72% 3% 
Kukuriku 334 14% 84% 2% 
Laburisti 42 10% 88% 2% 
Ostale 245 13% 82% 5% 
Nisu glasali 196 16% 74% 10%
Treba li ojačati odgovornost dužnosnika, kao što su zastupnici, ministri i slično, na način da ih se 
suspendira s dužnosti u slučaju da je protiv njih pokrenut kazneni progon? 
10 
u % 
Da Ne Ne zna / Bez odgovora 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
95,3 3,71
11 
Treba li ojačati odgovornost dužnosnika na način da ih se suspendira s dužnosti u 
slučaju da je protiv njih pokrenut kazneni progon? – prema demografiji 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 95% 4% 1% 
Spol 
Muški 478 95% 4% 1% 
Ženski 529 96% 3% 1% 
Dob 
Do 30 godina 186 91% 9% 
Od 31 do 44 godina 251 95% 4% 1% 
Od 45 do 60 godina 272 98% 1% 1% 
Više od 60 godina 298 95% 3% 2% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 94% 5% 1% 
Srednja škola 574 96% 3% 1% 
Viša škola/Fakultet 191 96% 3% 1% 
Tip naselja 
Grad 612 95% 4% 1% 
Selo 395 95% 4% 1% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 98% 2% 
Sjeverna Hrvatska 172 96% 3% 1% 
Slavonija 166 91% 7% 1% 
Lika, Banovina, Kordun 84 95% 5% 
Istra i Primorje 123 95% 4% 2% 
Dalmacija 199 95% 3% 2%
12 
Treba li ojačati odgovornost dužnosnika na način da ih se suspendira s dužnosti u 
slučaju da je protiv njih pokrenut kazneni progon? – prema glasanju 2011. 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 95% 4% 1% 
Izbori 
2011. 
HDZ-HGS 190 95% 3% 2% 
Kukuriku 334 96% 3% 1% 
Laburisti 42 100% 
Ostale 245 96% 3% 1% 
Nisu glasali 196 92% 7% 1%
13 
u % 
Smatrate li da Ustavom treba odrediti da osuđenim zastupnicima i drugim nositeljima javnih 
funkcija nakon pravomoćnosti presude treba prestati mandat i da moraju otići s dužnosti? 
80,5 
100 
80 
60 
40 
20 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
15,5 
1,4 1,6 0,9 
0 
Da, u potpunosti Uglavnom da Uglavnom ne Nikako ne Ne zna - Bez 
odgovora 
96% 3%
14 
Odrediti da osuđenim zastupnicima i drugim nositeljima javnih funkcija 
nakon pravomoćnosti presude treba prestati mandat – prema demografiji 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 96% 3% 1% 
Spol 
Muški 478 96% 3% 1% 
Ženski 529 96% 3% 1% 
Dob 
Do 30 godina 186 95% 5% 
Od 31 do 44 godina 251 95% 4% 1% 
Od 45 do 60 godina 272 98% 2% 1% 
Više od 60 godina 298 96% 3% 2% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 92% 6% 2% 
Srednja škola 574 98% 2% 1% 
Viša škola/Fakultet 191 96% 3% 1% 
Tip naselja 
Grad 612 96% 3% 1% 
Selo 395 96% 3% 1% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 96% 3% 0% 
Sjeverna Hrvatska 172 97% 2% 1% 
Slavonija 166 93% 5% 2% 
Lika, Banovina, Kordun 84 97% 2% 1% 
Istra i Primorje 123 98% 2% 0% 
Dalmacija 199 96% 3% 1%
Odrediti da osuđenim zastupnicima i drugim nositeljima javnih funkcija 
nakon pravomoćnosti presude treba prestati mandat – prema glasanju 2011. 
15 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 96% 3% 1% 
Izbori 2011. 
HDZ-HGS 190 96% 2% 2% 
Kukuriku 334 96% 3% 1% 
Laburisti 42 100% 
Ostale 245 96% 3% 1% 
Nisu glasali 196 94% 5% 1%
16 
u % 
Smatrate li da, uz pravo na referendum, građanima Ustavom treba omogućiti da prikupljanjem 
10 tisuća potpisa stave na dnevni red Hrvatskoga sabora određeni problem? 
44,2 
100 
80 
60 
40 
20 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
32,1 
9,1 11 
3,5 
0 
Da, u potpunosti Uglavnom da Uglavnom ne Nikako ne Ne zna - Bez 
odgovora 
76% 20%
17 
Ustavom omogućiti da prikupljanjem 10 tisuća potpisa stave na dnevni red 
Hrvatskoga sabora određeni problem – prema demografiji 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 76% 20% 4% 
Spol 
Muški 478 73% 24% 3% 
Ženski 529 79% 17% 4% 
Dob 
Do 30 godina 186 83% 16% 1% 
Od 31 do 44 godina 251 85% 14% 1% 
Od 45 do 60 godina 272 77% 20% 3% 
Više od 60 godina 298 64% 28% 8% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 74% 19% 7% 
Srednja škola 574 78% 19% 2% 
Viša škola/Fakultet 191 73% 25% 3% 
Tip naselja 
Grad 612 76% 21% 3% 
Selo 395 77% 18% 5% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 75% 21% 4% 
Sjeverna Hrvatska 172 82% 14% 4% 
Slavonija 166 73% 23% 5% 
Lika, Banovina, Kordun 84 73% 24% 3% 
Istra i Primorje 123 79% 19% 2% 
Dalmacija 199 76% 21% 3%
18 
Ustavom omogućiti da prikupljanjem 10 tisuća potpisa stave na dnevni red 
Hrvatskoga sabora određeni problem – prema glasanju 2011. 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 76% 20% 4% 
Izbori 2011. 
HDZ-HGS 190 79% 15% 6% 
Kukuriku 334 71% 27% 2% 
Laburisti 42 75% 25% 
Ostale 245 78% 18% 4% 
Nisu glasali 196 81% 15% 3%
19 
u % 
Treba li redefinirati ulogu Državnog odvjetništva (koje prema sadašnjem uređenju ima poziciju 
suodlučivanja s Vladom RH po pitanju upravljanja državnom imovinom) kako bi se ojačalo 
poziciju Vlade u pogledu efikasnijeg upravljanja državnom imovinom i vođenja gospodarske 
politike, te posebice otklanjanja blokada u donošenju investicijskih odluka? 
Da Ne Ne zna / Bez odgovora 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
73,9 15,4 10,7
20 
Treba li redefinirati ulogu Državnog odvjetništva – prema demografiji 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 74% 15% 11% 
Spol 
Muški 478 77% 13% 10% 
Ženski 529 71% 17% 11% 
Dob 
Do 30 godina 186 78% 18% 4% 
Od 31 do 44 godina 251 68% 20% 12% 
Od 45 do 60 godina 272 77% 13% 10% 
Više od 60 godina 298 74% 12% 14% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 71% 14% 15% 
Srednja škola 574 77% 14% 9% 
Viša škola/Fakultet 191 67% 23% 10% 
Tip naselja 
Grad 612 72% 17% 11% 
Selo 395 76% 13% 10% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 71% 18% 11% 
Sjeverna Hrvatska 172 76% 15% 9% 
Slavonija 166 74% 11% 15% 
Lika, Banovina, Kordun 84 81% 12% 6% 
Istra i Primorje 123 74% 17% 9% 
Dalmacija 199 72% 17% 10%
21 
Treba li redefinirati ulogu Državnog odvjetništva – prema glasanju 2011. 
N DA NE 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 74% 15% 11% 
Izbori 
2011. 
HDZ-HGS 190 74% 15% 11% 
Kukuriku 334 80% 12% 8% 
Laburisti 42 77% 19% 4% 
Ostale 245 69% 18% 14% 
Nisu glasali 196 70% 17% 13%
22 
u % 
Prema Vašem mišljenju, na koji bi se način trebao birati Predsjednik 
Republike Hrvatske? 
93,6 
4,4 2 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
Na isti način kao i do sada, da 
ga građani neposredno biraju 
na izborima 
Predsjednika treba birati sabor 
većinom glasova zastupnika 
Ne zna / Bez odgovora 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007
23 
Prema Vašem mišljenju, na koji bi se način trebao birati Predsjednik 
Republike Hrvatske? – prema demografiji 
N 
Na isti način kao i do 
sada, da ga građani 
neposredno biraju na 
izborima 
Predsjednika treba 
birati sabor većinom 
glasova zastupnika 
Ne zna – Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 94% 4% 2% 
Spol 
Muški 478 92% 6% 2% 
Ženski 529 95% 3% 2% 
Dob 
Do 30 godina 186 93% 4% 2% 
Od 31 do 44 godina 251 91% 6% 2% 
Od 45 do 60 godina 272 96% 3% 1% 
Više od 60 godina 298 94% 4% 2% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 94% 3% 2% 
Srednja škola 574 93% 5% 2% 
Viša škola/Fakultet 191 93% 5% 2% 
Tip naselja 
Grad 612 95% 3% 2% 
Selo 395 92% 6% 2% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 98% 1% 1% 
Sjeverna Hrvatska 172 92% 8% 0% 
Slavonija 166 95% 4% 2% 
Lika, Banovina, Kordun 84 96% 3% 2% 
Dalmacija 123 93% 4% 3%
24 
Prema Vašem mišljenju, na koji bi se način trebao birati Predsjednik 
Republike Hrvatske? – prema glasanju 2011. 
N 
Na isti način kao i do 
sada, da ga građani 
neposredno biraju na 
izborima 
Predsjednika 
treba birati sabor 
većinom glasova 
zastupnika 
Ne zna – Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 94% 4% 2% 
Izbori 
2011. 
HDZ-HGS 190 91% 5% 4% 
Kukuriku 334 96% 3% 1% 
Laburisti 42 97% 3% 
Ostale 245 94% 4% 2% 
Nisu glasali 196 91% 7% 2%
25 
u % 
Treba li Ustavom omogućiti Predsjedniku Republike da odbije potpisati zakon kojeg 
smatra neustavnim te da od Sabora zatraži ponovno razmatranje takvog zakona? 
Da Ne Ne zna / Bez odgovora 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
86,9 10,3 2,8
26 
Treba li Ustavom omogućiti Predsjedniku Republike da odbije potpisati 
zakon kojeg smatra neustavnim? – prema demografiji 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 87% 10% 3% 
Spol 
Muški 478 85% 13% 2% 
Ženski 529 88% 8% 3% 
Dob 
Do 30 godina 186 87% 12% 1% 
Od 31 do 44 godina 251 83% 14% 3% 
Od 45 do 60 godina 272 89% 8% 3% 
Više od 60 godina 298 88% 8% 4% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 84% 11% 4% 
Srednja škola 574 90% 8% 2% 
Viša škola/Fakultet 191 82% 16% 3% 
Tip naselja 
Grad 612 86% 11% 2% 
Selo 395 88% 9% 3% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 89% 10% 1% 
Sjeverna Hrvatska 172 90% 8% 2% 
Slavonija 166 88% 8% 4% 
Lika, Banovina, Kordun 84 82% 16% 2% 
Istra i Primorje 123 85% 10% 5% 
Dalmacija 199 83% 12% 4%
27 
Treba li Ustavom omogućiti Predsjedniku Republike da odbije potpisati 
zakon kojeg smatra neustavnim? – prema glasanju 2011. 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 87% 10% 3% 
Izbori 
2011. 
HDZ-HGS 190 84% 11% 5% 
Kukuriku 334 94% 5% 1% 
Laburisti 42 91% 9% 
Ostale 245 83% 14% 3% 
Nisu glasali 196 81% 15% 4%
Je li potrebno ojačati podjelu vlasti i međusobni nadzor zakonodavne, izvršne i sudske vlasti radi 
sprečavanja zlouporaba, ne dirajući pritom u neovisno obavljanje zadaća svake od njih? 
28 
u % 
Da Ne Ne zna / Bez odgovora 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
90,4 5,1 4,5
Je li potrebno ojačati podjelu vlasti i međusobni nadzor zakonodavne, izvršne 
i sudske vlasti – prema demografiji 
29 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 90% 5% 4% 
Spol 
Muški 478 91% 5% 4% 
Ženski 529 90% 5% 5% 
Dob 
Do 30 godina 186 90% 8% 2% 
Od 31 do 44 godina 251 93% 5% 2% 
Od 45 do 60 godina 272 93% 4% 3% 
Više od 60 godina 298 86% 5% 9% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 82% 8% 10% 
Srednja škola 574 93% 4% 3% 
Viša škola/Fakultet 191 93% 4% 4% 
Tip naselja 
Grad 612 90% 6% 5% 
Selo 395 92% 4% 4% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 91% 3% 6% 
Sjeverna Hrvatska 172 92% 5% 3% 
Slavonija 166 87% 7% 5% 
Lika, Banovina, Kordun 84 89% 6% 5% 
Istra i Primorje 123 90% 8% 2% 
Dalmacija 199 91% 5% 4%
Je li potrebno ojačati podjelu vlasti i međusobni nadzor zakonodavne, izvršne 
i sudske vlasti – prema glasanju 2011. 
30 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 90% 5% 4% 
Izbori 
2011. 
HDZ-HGS 190 87% 7% 6% 
Kukuriku 334 92% 5% 3% 
Laburisti 42 98% 2% 
Ostale 245 92% 5% 3% 
Nisu glasali 196 87% 5% 8%
Treba li ojačati funkciju Ustavnog suda u zaštiti ustavnih prava i sloboda tako da mu se omogući 
nadzor nad usklađenosti međunarodnih ugovora s Ustavom Republike Hrvatske? 
31 
u % 
Da Ne Ne zna / Bez odgovora 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
89 5,8 5,2
32 
Treba li ojačati funkciju Ustavnog suda – prema demografiji 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 89% 6% 5% 
Spol 
Muški 478 87% 9% 5% 
Ženski 529 91% 3% 6% 
Dob 
Do 30 godina 186 88% 9% 3% 
Od 31 do 44 godina 251 88% 7% 5% 
Od 45 do 60 godina 272 92% 4% 4% 
Više od 60 godina 298 88% 4% 8% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 88% 4% 8% 
Srednja škola 574 90% 6% 4% 
Viša škola/Fakultet 191 86% 9% 5% 
Tip naselja 
Grad 612 89% 7% 5% 
Selo 395 90% 5% 6% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 86% 7% 7% 
Sjeverna Hrvatska 172 90% 3% 6% 
Slavonija 166 89% 8% 3% 
Lika, Banovina, Kordun 84 92% 4% 5% 
Istra i Primorje 123 84% 9% 7% 
Dalmacija 199 94% 4% 2%
33 
Treba li ojačati funkciju Ustavnog suda – prema glasanju 2011. 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 89% 6% 5% 
Izbori 
2011. 
HDZ-HGS 190 90% 4% 6% 
Kukuriku 334 90% 5% 5% 
Laburisti 42 87% 6% 7% 
Ostale 245 91% 6% 3% 
Nisu glasali 196 84% 9% 7%
Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba više decentralizirati i više poslova i 
sredstava povjeriti lokalnoj samoupravi - to jest regijama, gradovima i općinama? 
34 
u % 
Da Ne Ne zna / Bez odgovora 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
80,2 14,8 5
35 
Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba više decentralizirati – 
prema demografiji 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 80% 15% 5% 
Spol 
Muški 478 80% 16% 3% 
Ženski 529 80% 13% 6% 
Dob 
Do 30 godina 186 83% 15% 2% 
Od 31 do 44 godina 251 81% 16% 4% 
Od 45 do 60 godina 272 84% 13% 3% 
Više od 60 godina 298 75% 16% 9% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 79% 13% 9% 
Srednja škola 574 82% 14% 3% 
Viša škola/Fakultet 191 75% 18% 6% 
Tip naselja 
Grad 612 79% 16% 5% 
Selo 395 81% 13% 6% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 71% 23% 6% 
Sjeverna Hrvatska 172 81% 14% 5% 
Slavonija 166 79% 14% 6% 
Lika, Banovina, Kordun 84 87% 11% 3% 
Istra i Primorje 123 88% 7% 5% 
Dalmacija 199 85% 11% 4%
36 
Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba više decentralizirati – 
prema glasanju 2011. 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 80% 15% 5% 
Izbori 
2011. 
HDZ-HGS 190 81% 13% 6% 
Kukuriku 334 81% 18% 1% 
Laburisti 42 76% 22% 2% 
Ostale 245 80% 13% 6% 
Nisu glasali 196 79% 12% 9%
Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba reorganizirati na način da 
se umjesto sadašnjih županija osnuje 5 do 8 regija? 
37 
u % 
Da Ne Ne zna / Bez odgovora 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
65,2 25,7 9,1
Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba reorganizirati na način da 
se umjesto sadašnjih županija osnuje 5 do 8 regija – prema demografiji 
38 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 65% 26% 9% 
Spol 
Muški 478 69% 23% 8% 
Ženski 529 62% 28% 10% 
Dob 
Do 30 godina 186 53% 39% 8% 
Od 31 do 44 godina 251 67% 25% 8% 
Od 45 do 60 godina 272 71% 21% 8% 
Više od 60 godina 298 66% 22% 12% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 53% 32% 15% 
Srednja škola 574 68% 25% 8% 
Viša škola/Fakultet 191 73% 20% 6% 
Tip naselja 
Grad 612 68% 22% 10% 
Selo 395 61% 32% 7% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 67% 20% 13% 
Sjeverna Hrvatska 172 56% 35% 9% 
Slavonija 166 72% 19% 9% 
Lika, Banovina, Kordun 84 65% 26% 9% 
Istra i Primorje 123 64% 28% 7% 
Dalmacija 199 66% 29% 6%
Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba reorganizirati na način da 
se umjesto sadašnjih županija osnuje 5 do 8 regija – prema glasanju 2011. 
39 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 65% 26% 9% 
Izbori 
2011. 
HDZ-HGS 190 54% 35% 10% 
Kukuriku 334 77% 18% 4% 
Laburisti 42 74% 15% 11% 
Ostale 245 63% 26% 11% 
Nisu glasali 196 56% 31% 13%
40 
u % 
Treba li Ustavom održivi razvoj i zaštitu okoliša, te zdrav život postaviti kao 
temeljne društvene vrijednosti? 
Da Ne Ne zna / Bez odgovora 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
92 5,72,2
41 
Treba li Ustavom održivi razvoj i zaštitu okoliša, te zdrav život postaviti kao 
temeljne društvene vrijednosti? – prema demografiji 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 92% 6% 2% 
Spol 
Muški 478 89% 9% 3% 
Ženski 529 95% 3% 2% 
Dob 
Do 30 godina 186 87% 11% 2% 
Od 31 do 44 godina 251 93% 6% 1% 
Od 45 do 60 godina 272 94% 5% 1% 
Više od 60 godina 298 92% 3% 4% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 92% 5% 3% 
Srednja škola 574 92% 6% 2% 
Viša škola/Fakultet 191 92% 7% 1% 
Tip naselja 
Grad 612 91% 6% 3% 
Selo 395 94% 5% 1% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 89% 8% 3% 
Sjeverna Hrvatska 172 97% 2% 0% 
Slavonija 166 88% 9% 4% 
Lika, Banovina, Kordun 84 92% 8% 
Istra i Primorje 123 93% 4% 3% 
Dalmacija 199 94% 3% 2%
42 
Treba li Ustavom održivi razvoj i zaštitu okoliša, te zdrav život postaviti kao 
temeljne društvene vrijednosti? – prema glasanju 2011. 
N Da Ne 
Ne zna / Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 92% 6% 2% 
Izbori 
2011. 
HDZ-HGS 190 91% 6% 3% 
Kukuriku 334 95% 3% 2% 
Laburisti 42 96% 3% 1% 
Ostale 245 91% 8% 2% 
Nisu glasali 196 90% 8% 2%
Ukoliko bi se referendum o Ustavnoj reformi, o kojoj smo upravo razgovarali, 
održao idući vikend, koliko je vjerojatno da biste izašli na taj referendum? 
43 
u % 
51,8 
100 
80 
60 
40 
20 
Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 
30,3 
6,5 8,8 
2,7 
0 
Sigurno bi izašao Vjerojatno bi izašao Vjerojatno ne bi 
izašao 
Sigurno ne bi izašao Ne zna - Bez 
odgovora
Namjera izlaska na referendum o ustavnim promjenama – prema demografiji 
44 
N 
Sigurno bi 
izašao 
Vjerojatno bi 
izašao 
Vjerojatno 
ne bi izašao 
Sigurno ne bi 
izašao 
Ne zna – Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 52% 30% 6% 9% 3% 
Spol 
Muški 478 57% 26% 6% 9% 3% 
Ženski 529 47% 34% 7% 9% 3% 
Dob 
Do 30 godina 186 41% 45% 7% 6% 1% 
Od 31 do 44 godina 251 45% 39% 5% 8% 3% 
Od 45 do 60 godina 272 58% 29% 5% 5% 2% 
Više od 60 godina 298 58% 15% 8% 14% 4% 
Obrazovanje 
Osnovna škola 242 52% 27% 7% 8% 7% 
Srednja škola 574 54% 31% 5% 9% 1% 
Viša škola/Fakultet 191 46% 32% 12% 8% 2% 
Tip naselja 
Grad 612 50% 32% 7% 9% 2% 
Selo 395 55% 28% 5% 9% 3% 
Regija 
Zagreb i okolica 262 50% 30% 9% 9% 2% 
Sjeverna Hrvatska 172 63% 22% 3% 11% 1% 
Slavonija 166 55% 30% 6% 5% 4% 
Lika, Banovina, Kordun 84 49% 33% 5% 8% 4% 
Dalmacija 123 46% 31% 6% 13% 4%
45 
Namjera izlaska na referendum o ustavnim promjenama – prema glasanju 
2011. 
N 
Sigurno bi 
izašao 
Vjerojatno bi 
izašao 
Vjerojatno 
ne bi izašao 
Sigurno ne bi 
izašao 
Ne zna – Bez 
odgovora 
Cijeli uzorak 1007 52% 30% 6% 9% 3% 
Izbori 
2011. 
HDZ-HGS 190 52% 33% 4% 5% 6% 
Kukuriku 334 55% 26% 7% 11% 1% 
Laburisti 42 68% 21% 8% 1% 2% 
Ostale 245 59% 31% 4% 4% 2% 
Nisu glasali 196 33% 36% 12% 16% 4%
Sažetak i zaključci 
46
Sažetak i zaključci 
 Potrebno je napomenuti kako se kod većine pitanja radi o socijalno poželjnim odgovorima na koje 
ispitanici ne moraju nužno dati iskrene odgovore nego su skloni dati odgovor za koji smatraju da 
će biti bolje prihvaćen od strane ispitivača. 
 Tri četvrtine ispitanika podržava prijedlog da članovi stranke imaju mogućnost biranja vodstva i 
kandidata za Sabor. Nešto češće se protive stariji ispitanici, a ispitanici iz Zagreba i birači koji su 
2011. glasali za Kukuriku koaliciju i Laburiste su češće za. 
 Gotovo 80% glasača podržava izbor zastupnika imenom i prezimenom, tj. preferencijalno 
glasovanje. Protivi se 16%, dok 4,5% nema mišljenje. Prijedlog podržava 84% birača SDP-a i 72% 
birača HDZ-a sa parlamentarnih izbora 2011. godine. 
 Očekivano, velika većina građana se slaže sa sankcioniranjem dužnosnika koji se nađu pod 
istragom ili su već osuđeni. Oko 95% birača podržava suspenziju dužnosnika čim se protiv njih 
pokrene kazneni progon, a jednak postotak ispitanika podržava automatsko uklanjanje s dužnosti 
onih dužnosnika koji su pravomoćno osuđeni. 
 Nešto je manja podrška inicijativi da se građanima omogući stavljanje problema na dnevni red 
Sabora skupljanjem 10.000 potpisa. Ovo podržava 76% građana, a protivi se 20%. 
 Redefiniranje uloge Državnog odvjetništva podržava 74% građana. 
47
Sažetak i zaključci 
 Očekivano, građani nadmoćnom većinom od 94% smatraju kako bi oni, a ne Sabor trebali 
odlučivati o tome tko će biti Predsjednik Republike. Samo 4% ispitanika je za to da se izbor 
Predsjednika prepusti Saboru, a 2% nema mišljenje. 
 Nadalje, oko 87% građana bi dozvolilo Predsjedniku da odbije potpisati zakon koji smatra 
neustavnim, i time ga vrati Saboru na ponovno razmatranje. 
 Otprilike 9 od 10 ispitanika smatra da treba ojačati podjelu vlasti, a jednako toliko ih smatra 
da treba osnažiti ulogu Ustavnog suda. 
 Decentralizacija ima znatno veću podršku od ukidanja županija i osnivanja regija. 
Decentralizaciju podržava ukupno 80% ispitanika. Podržava ju i 70% ispitanika iz Zagreba, dok 
je podrška u ostalim dijelovima Hrvatske još i veća. Najveća je podrška u Istri i Primorju, te u 
Lici, Banovini i Kordunu. S druge strane, ukidanje Županija i podjelu Hrvatske na manji broj 
velikih regija podržava 65% ispitanika, a protiv je 26%. Protivljenje je veće među ženama, 
mlađim ispitanicima, niže obrazovanima i ispitanicima sa sela. Regionalno, protivljenje je 
najveće u Sjevernoj Hrvatskoj (35% protiv), a najmanje u Zagrebu i Slavoniji (20% protiv). 
 Deklarativno je zainteresiranost za izlazak na referendum vrlo visoka, no mora se uzeti u obzir 
kako su ispitanici uvijek skloni davati socijalno poželjan odgovor na pitanje o izlaznosti na 
izbore i referendume te stoga treba očekivati izlaznost sličnu prijašnjim nedavno održanim 
referendumima. 
48

More Related Content

Viewers also liked

Latinports Boletín Informativo Septiembre-Diciembre 2012
Latinports Boletín Informativo Septiembre-Diciembre 2012Latinports Boletín Informativo Septiembre-Diciembre 2012
Latinports Boletín Informativo Septiembre-Diciembre 2012latinports
 
Propuesta Oficina Nutricional (SOFI 4218)
Propuesta Oficina Nutricional (SOFI 4218)Propuesta Oficina Nutricional (SOFI 4218)
Propuesta Oficina Nutricional (SOFI 4218)XiomaraMPG
 
Recopilación examenes algebra
Recopilación examenes algebraRecopilación examenes algebra
Recopilación examenes algebraAmando Ferrer
 
Pteg i-grupo5- cap 6-lenguaje de programacion
Pteg i-grupo5- cap 6-lenguaje de programacionPteg i-grupo5- cap 6-lenguaje de programacion
Pteg i-grupo5- cap 6-lenguaje de programacionErikValladarez
 
Alpenliebe in-app multimedia zone on RockeTalk, a mobile marketing case study
Alpenliebe in-app multimedia zone on RockeTalk, a mobile marketing case studyAlpenliebe in-app multimedia zone on RockeTalk, a mobile marketing case study
Alpenliebe in-app multimedia zone on RockeTalk, a mobile marketing case studyArvind Joshi
 
Job # aug6206 n (1) (1) (1) (2)
Job # aug6206 n (1) (1) (1) (2)Job # aug6206 n (1) (1) (1) (2)
Job # aug6206 n (1) (1) (1) (2)Deepak Chiripal
 
Brand24 Oferta
Brand24 OfertaBrand24 Oferta
Brand24 OfertaBrand24
 
Vellon rico 16 mar.
Vellon rico 16 mar.Vellon rico 16 mar.
Vellon rico 16 mar.Rafa Dzcr
 
L'affresco
L'affrescoL'affresco
L'affrescoBabBeba
 
Plan estratsaúde apresentação
Plan estratsaúde apresentaçãoPlan estratsaúde apresentação
Plan estratsaúde apresentaçãocarloantoniosouza
 
IMPROVING FINANCIAL EFFICIENCIES, SERVICE DELIVERY AND PATIENT-CENTRICITY BY ...
IMPROVING FINANCIAL EFFICIENCIES, SERVICE DELIVERY AND PATIENT-CENTRICITY BY ...IMPROVING FINANCIAL EFFICIENCIES, SERVICE DELIVERY AND PATIENT-CENTRICITY BY ...
IMPROVING FINANCIAL EFFICIENCIES, SERVICE DELIVERY AND PATIENT-CENTRICITY BY ...Amanda Brinkmann
 

Viewers also liked (16)

Conjugaison
ConjugaisonConjugaison
Conjugaison
 
Aktuelles zu ISO 27000
Aktuelles zu ISO 27000Aktuelles zu ISO 27000
Aktuelles zu ISO 27000
 
Latinports Boletín Informativo Septiembre-Diciembre 2012
Latinports Boletín Informativo Septiembre-Diciembre 2012Latinports Boletín Informativo Septiembre-Diciembre 2012
Latinports Boletín Informativo Septiembre-Diciembre 2012
 
Propuesta Oficina Nutricional (SOFI 4218)
Propuesta Oficina Nutricional (SOFI 4218)Propuesta Oficina Nutricional (SOFI 4218)
Propuesta Oficina Nutricional (SOFI 4218)
 
Web Forum2009
Web Forum2009Web Forum2009
Web Forum2009
 
Material El Salvador Ogalde
Material El Salvador OgaldeMaterial El Salvador Ogalde
Material El Salvador Ogalde
 
Soul Transformation
Soul Transformation Soul Transformation
Soul Transformation
 
Recopilación examenes algebra
Recopilación examenes algebraRecopilación examenes algebra
Recopilación examenes algebra
 
Pteg i-grupo5- cap 6-lenguaje de programacion
Pteg i-grupo5- cap 6-lenguaje de programacionPteg i-grupo5- cap 6-lenguaje de programacion
Pteg i-grupo5- cap 6-lenguaje de programacion
 
Alpenliebe in-app multimedia zone on RockeTalk, a mobile marketing case study
Alpenliebe in-app multimedia zone on RockeTalk, a mobile marketing case studyAlpenliebe in-app multimedia zone on RockeTalk, a mobile marketing case study
Alpenliebe in-app multimedia zone on RockeTalk, a mobile marketing case study
 
Job # aug6206 n (1) (1) (1) (2)
Job # aug6206 n (1) (1) (1) (2)Job # aug6206 n (1) (1) (1) (2)
Job # aug6206 n (1) (1) (1) (2)
 
Brand24 Oferta
Brand24 OfertaBrand24 Oferta
Brand24 Oferta
 
Vellon rico 16 mar.
Vellon rico 16 mar.Vellon rico 16 mar.
Vellon rico 16 mar.
 
L'affresco
L'affrescoL'affresco
L'affresco
 
Plan estratsaúde apresentação
Plan estratsaúde apresentaçãoPlan estratsaúde apresentação
Plan estratsaúde apresentação
 
IMPROVING FINANCIAL EFFICIENCIES, SERVICE DELIVERY AND PATIENT-CENTRICITY BY ...
IMPROVING FINANCIAL EFFICIENCIES, SERVICE DELIVERY AND PATIENT-CENTRICITY BY ...IMPROVING FINANCIAL EFFICIENCIES, SERVICE DELIVERY AND PATIENT-CENTRICITY BY ...
IMPROVING FINANCIAL EFFICIENCIES, SERVICE DELIVERY AND PATIENT-CENTRICITY BY ...
 

More from Krešimir Macan

Vrijeme je za dobar PR ili vas nema
Vrijeme je za dobar PR ili vas nemaVrijeme je za dobar PR ili vas nema
Vrijeme je za dobar PR ili vas nemaKrešimir Macan
 
Kresimir Macan o predsjednickoj kampanji 2014 i svemu pomalo
Kresimir Macan o predsjednickoj kampanji 2014 i svemu pomaloKresimir Macan o predsjednickoj kampanji 2014 i svemu pomalo
Kresimir Macan o predsjednickoj kampanji 2014 i svemu pomaloKrešimir Macan
 
Izborna anketa Ipsos Parlamentarni izbori BiH 2014
Izborna anketa Ipsos Parlamentarni izbori BiH 2014Izborna anketa Ipsos Parlamentarni izbori BiH 2014
Izborna anketa Ipsos Parlamentarni izbori BiH 2014Krešimir Macan
 
PROPR broj 13 podlistak Dnevnog lista o PRu
PROPR broj 13 podlistak Dnevnog lista o PRuPROPR broj 13 podlistak Dnevnog lista o PRu
PROPR broj 13 podlistak Dnevnog lista o PRuKrešimir Macan
 
Odnosi s javnoscu Odnosi s medijima
Odnosi s javnoscu Odnosi s medijimaOdnosi s javnoscu Odnosi s medijima
Odnosi s javnoscu Odnosi s medijimaKrešimir Macan
 
Krešimir Macan: Društveni mediji i turizam TZ Splitsko-dalmatinske županije
Krešimir Macan: Društveni mediji i turizam TZ Splitsko-dalmatinske županijeKrešimir Macan: Društveni mediji i turizam TZ Splitsko-dalmatinske županije
Krešimir Macan: Društveni mediji i turizam TZ Splitsko-dalmatinske županijeKrešimir Macan
 
20130510 tvitomanija krizno komuniciranje on line handout
20130510 tvitomanija krizno komuniciranje on line handout20130510 tvitomanija krizno komuniciranje on line handout
20130510 tvitomanija krizno komuniciranje on line handoutKrešimir Macan
 
Društveni mediji i knjižnice
Društveni mediji i knjižniceDruštveni mediji i knjižnice
Društveni mediji i knjižniceKrešimir Macan
 
Krešimir Macan Web strategija 15 - Bez cilja nema ROI-ja
Krešimir Macan Web strategija 15 - Bez cilja nema ROI-jaKrešimir Macan Web strategija 15 - Bez cilja nema ROI-ja
Krešimir Macan Web strategija 15 - Bez cilja nema ROI-jaKrešimir Macan
 
Krešimir Macan o društvenim medijima - prezentacija
Krešimir Macan o društvenim medijima - prezentacijaKrešimir Macan o društvenim medijima - prezentacija
Krešimir Macan o društvenim medijima - prezentacijaKrešimir Macan
 
Ipsos Puls Crobarometar - EU referendum 2012
Ipsos Puls Crobarometar - EU referendum 2012Ipsos Puls Crobarometar - EU referendum 2012
Ipsos Puls Crobarometar - EU referendum 2012Krešimir Macan
 
Program gospodarskog oporavka
Program gospodarskog oporavkaProgram gospodarskog oporavka
Program gospodarskog oporavkaKrešimir Macan
 
Stjepan Mesić Moć Uvjeravanja - Mojih 10 komunikacijskih godina
Stjepan Mesić Moć Uvjeravanja - Mojih 10 komunikacijskih godinaStjepan Mesić Moć Uvjeravanja - Mojih 10 komunikacijskih godina
Stjepan Mesić Moć Uvjeravanja - Mojih 10 komunikacijskih godinaKrešimir Macan
 
Gerila marketing izbori 2007
Gerila marketing izbori 2007Gerila marketing izbori 2007
Gerila marketing izbori 2007Krešimir Macan
 
20090212 Primjena.Com Moderna Izborna Kampanja On Line
20090212 Primjena.Com Moderna Izborna Kampanja On Line20090212 Primjena.Com Moderna Izborna Kampanja On Line
20090212 Primjena.Com Moderna Izborna Kampanja On LineKrešimir Macan
 
Guerilla Marketing In Action
Guerilla Marketing In ActionGuerilla Marketing In Action
Guerilla Marketing In ActionKrešimir Macan
 

More from Krešimir Macan (17)

Vrijeme je za dobar PR ili vas nema
Vrijeme je za dobar PR ili vas nemaVrijeme je za dobar PR ili vas nema
Vrijeme je za dobar PR ili vas nema
 
Kresimir Macan o predsjednickoj kampanji 2014 i svemu pomalo
Kresimir Macan o predsjednickoj kampanji 2014 i svemu pomaloKresimir Macan o predsjednickoj kampanji 2014 i svemu pomalo
Kresimir Macan o predsjednickoj kampanji 2014 i svemu pomalo
 
Izborna anketa Ipsos Parlamentarni izbori BiH 2014
Izborna anketa Ipsos Parlamentarni izbori BiH 2014Izborna anketa Ipsos Parlamentarni izbori BiH 2014
Izborna anketa Ipsos Parlamentarni izbori BiH 2014
 
PROPR broj 13 podlistak Dnevnog lista o PRu
PROPR broj 13 podlistak Dnevnog lista o PRuPROPR broj 13 podlistak Dnevnog lista o PRu
PROPR broj 13 podlistak Dnevnog lista o PRu
 
Odnosi s javnoscu Odnosi s medijima
Odnosi s javnoscu Odnosi s medijimaOdnosi s javnoscu Odnosi s medijima
Odnosi s javnoscu Odnosi s medijima
 
Krešimir Macan: Društveni mediji i turizam TZ Splitsko-dalmatinske županije
Krešimir Macan: Društveni mediji i turizam TZ Splitsko-dalmatinske županijeKrešimir Macan: Društveni mediji i turizam TZ Splitsko-dalmatinske županije
Krešimir Macan: Društveni mediji i turizam TZ Splitsko-dalmatinske županije
 
20130510 tvitomanija krizno komuniciranje on line handout
20130510 tvitomanija krizno komuniciranje on line handout20130510 tvitomanija krizno komuniciranje on line handout
20130510 tvitomanija krizno komuniciranje on line handout
 
Društveni mediji i knjižnice
Društveni mediji i knjižniceDruštveni mediji i knjižnice
Društveni mediji i knjižnice
 
Krešimir Macan Web strategija 15 - Bez cilja nema ROI-ja
Krešimir Macan Web strategija 15 - Bez cilja nema ROI-jaKrešimir Macan Web strategija 15 - Bez cilja nema ROI-ja
Krešimir Macan Web strategija 15 - Bez cilja nema ROI-ja
 
Krešimir Macan o društvenim medijima - prezentacija
Krešimir Macan o društvenim medijima - prezentacijaKrešimir Macan o društvenim medijima - prezentacija
Krešimir Macan o društvenim medijima - prezentacija
 
Ipsos Puls Crobarometar - EU referendum 2012
Ipsos Puls Crobarometar - EU referendum 2012Ipsos Puls Crobarometar - EU referendum 2012
Ipsos Puls Crobarometar - EU referendum 2012
 
Program gospodarskog oporavka
Program gospodarskog oporavkaProgram gospodarskog oporavka
Program gospodarskog oporavka
 
Stjepan Mesić Moć Uvjeravanja - Mojih 10 komunikacijskih godina
Stjepan Mesić Moć Uvjeravanja - Mojih 10 komunikacijskih godinaStjepan Mesić Moć Uvjeravanja - Mojih 10 komunikacijskih godina
Stjepan Mesić Moć Uvjeravanja - Mojih 10 komunikacijskih godina
 
Aiguille Du Midi
Aiguille Du MidiAiguille Du Midi
Aiguille Du Midi
 
Gerila marketing izbori 2007
Gerila marketing izbori 2007Gerila marketing izbori 2007
Gerila marketing izbori 2007
 
20090212 Primjena.Com Moderna Izborna Kampanja On Line
20090212 Primjena.Com Moderna Izborna Kampanja On Line20090212 Primjena.Com Moderna Izborna Kampanja On Line
20090212 Primjena.Com Moderna Izborna Kampanja On Line
 
Guerilla Marketing In Action
Guerilla Marketing In ActionGuerilla Marketing In Action
Guerilla Marketing In Action
 

Istrazivanje Ipsos Puls o prijedlogu ustavnih promjena PRH

 • 1. Istraživanje javnog mnijenja za Ured Predsjednika Republike Hrvatske Listopad 2014. © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
 • 2. Metodologija i ciljevi istraživanja 1. Metoda: 1. Telefonsko istraživanje (CATI). 2. Datum: od 3. do 7. listopada 2014. 2. Uzorak: 1. Slučajan, nacionalno reprezentativan uzorak od 1007 punoljetnih ispitanika iz cijele Hrvatske. 2. Uzorak je stratificiran prema dobi, spolu, obrazovanju, veličini naselja i regiji 3. Upitnik: 1. Stavovi o Ustavnim promjenama 2. Vjerojatnost izlaska na referendum o Ustavnim promjenama 2
 • 3. 3 N % Demografska struktura uzorka Cijeli uzorak 1007 100% Spol Muški 478 47% Ženski 529 53% Dob Do 30 godina 186 18% Od 31 do 44 godina 251 25% Od 45 do 60 godina 272 27% Više od 60 godina 298 30% Obrazovanje Osnovna škola 242 24% Srednja škola 574 57% Viša škola/Fakultet 191 19% Tip naselja Grad 612 61% Selo 395 39% Regija Zagreb i okolica 262 26% Sjeverna Hrvatska 172 17% Slavonija 166 16% Lika, Banovina, Kordun 84 8% Istra i Primorje 123 12% Dalmacija 199 20%
 • 4. Smatrate li da treba ojačati odgovornost i unutarnju demokraciju u političkim strankama, na način da članovi stranke imaju mogućnost utjecaja na izbor stranačkog vodstva i na izbor stranačkih kandidata za izbore u Sabor? 4 u % 38,7 37,4 100 80 60 40 20 Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 5,4 11,4 7 0 Da, u potpunosti Uglavnom da Uglavnom ne Nikako ne Ne zna - Bez odgovora 76% 17%
 • 5. Ojačati odgovornost i unutarnju demokraciju u političkim strankama – prema demografiji 5 N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 76% 17% 7% Spol Muški 478 76% 18% 6% Ženski 529 76% 16% 8% Dob Do 30 godina 186 78% 17% 4% Od 31 do 44 godina 251 79% 13% 8% Od 45 do 60 godina 272 78% 15% 7% Više od 60 godina 298 71% 21% 9% Obrazovanje Osnovna škola 242 73% 15% 12% Srednja škola 574 76% 18% 6% Viša škola/Fakultet 191 81% 16% 3% Tip naselja Grad 612 77% 17% 7% Selo 395 75% 17% 8% Regija Zagreb i okolica 262 82% 12% 7% Sjeverna Hrvatska 172 75% 18% 6% Slavonija 166 74% 18% 8% Lika, Banovina, Kordun 84 70% 23% 7% Istra i Primorje 123 72% 20% 8% Dalmacija 199 77% 16% 7%
 • 6. Ojačati odgovornost i unutarnju demokraciju u političkim strankama – prema glasanju 2011. 6 N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 76% 17% 7% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 75% 15% 10% Kukuriku 334 83% 14% 3% Laburisti 42 88% 7% 5% Ostale 245 69% 21% 10% Nisu glasali 196 72% 20% 8%
 • 7. 7 u % Prema Vašem mišljenju, na koji način bi građani trebali birati svoje zastupnike u Saboru: 16,2 100 80 60 40 20 Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 79,4 4,5 0 Kao i do sada, birajući stranačke liste koje sastavlja čelništvo stranaka Tako da se zastupnici biraju imenom i prezimenom - polovica izravno apsolutnom većinom, a druga polovica sa stranačkih lista uz pravo građana da sami određuju redoslijed kandidata (preferencijalno glasovanje) Ne zna - Bez odgovora
 • 8. 8 Na koji način bi građani trebali birati svoje zastupnike – prema demografiji N Kao i do sada, birajući stranačke liste Tako da se zastupnici biraju imenom i prezimenom Ne zna - Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 16% 79% 4% Spol Muški 478 16% 79% 5% Ženski 529 16% 80% 4% Dob Do 30 godina 186 29% 70% 1% Od 31 do 44 godina 251 12% 81% 7% Od 45 do 60 godina 272 12% 85% 3% Više od 60 godina 298 15% 79% 6% Obrazovanje Osnovna škola 242 14% 79% 7% Srednja škola 574 18% 79% 3% Viša škola/Fakultet 191 13% 81% 5% Tip naselja Grad 612 15% 81% 4% Selo 395 18% 77% 6% Regija Zagreb i okolica 262 13% 83% 5% Sjeverna Hrvatska 172 17% 80% 3% Slavonija 166 19% 78% 2% Lika, Banovina, Kordun 84 17% 78% 5% Istra i Primorje 123 14% 79% 7% Dalmacija 199 19% 76% 5%
 • 9. Na koji način bi građani trebali birati svoje zastupnike – prema glasanju 2011. 9 N Kao i do sada, birajući stranačke liste Tako da se zastupnici biraju imenom i prezimenom Ne zna - Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 16% 79% 4% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 25% 72% 3% Kukuriku 334 14% 84% 2% Laburisti 42 10% 88% 2% Ostale 245 13% 82% 5% Nisu glasali 196 16% 74% 10%
 • 10. Treba li ojačati odgovornost dužnosnika, kao što su zastupnici, ministri i slično, na način da ih se suspendira s dužnosti u slučaju da je protiv njih pokrenut kazneni progon? 10 u % Da Ne Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 95,3 3,71
 • 11. 11 Treba li ojačati odgovornost dužnosnika na način da ih se suspendira s dužnosti u slučaju da je protiv njih pokrenut kazneni progon? – prema demografiji N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 95% 4% 1% Spol Muški 478 95% 4% 1% Ženski 529 96% 3% 1% Dob Do 30 godina 186 91% 9% Od 31 do 44 godina 251 95% 4% 1% Od 45 do 60 godina 272 98% 1% 1% Više od 60 godina 298 95% 3% 2% Obrazovanje Osnovna škola 242 94% 5% 1% Srednja škola 574 96% 3% 1% Viša škola/Fakultet 191 96% 3% 1% Tip naselja Grad 612 95% 4% 1% Selo 395 95% 4% 1% Regija Zagreb i okolica 262 98% 2% Sjeverna Hrvatska 172 96% 3% 1% Slavonija 166 91% 7% 1% Lika, Banovina, Kordun 84 95% 5% Istra i Primorje 123 95% 4% 2% Dalmacija 199 95% 3% 2%
 • 12. 12 Treba li ojačati odgovornost dužnosnika na način da ih se suspendira s dužnosti u slučaju da je protiv njih pokrenut kazneni progon? – prema glasanju 2011. N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 95% 4% 1% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 95% 3% 2% Kukuriku 334 96% 3% 1% Laburisti 42 100% Ostale 245 96% 3% 1% Nisu glasali 196 92% 7% 1%
 • 13. 13 u % Smatrate li da Ustavom treba odrediti da osuđenim zastupnicima i drugim nositeljima javnih funkcija nakon pravomoćnosti presude treba prestati mandat i da moraju otići s dužnosti? 80,5 100 80 60 40 20 Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 15,5 1,4 1,6 0,9 0 Da, u potpunosti Uglavnom da Uglavnom ne Nikako ne Ne zna - Bez odgovora 96% 3%
 • 14. 14 Odrediti da osuđenim zastupnicima i drugim nositeljima javnih funkcija nakon pravomoćnosti presude treba prestati mandat – prema demografiji N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 96% 3% 1% Spol Muški 478 96% 3% 1% Ženski 529 96% 3% 1% Dob Do 30 godina 186 95% 5% Od 31 do 44 godina 251 95% 4% 1% Od 45 do 60 godina 272 98% 2% 1% Više od 60 godina 298 96% 3% 2% Obrazovanje Osnovna škola 242 92% 6% 2% Srednja škola 574 98% 2% 1% Viša škola/Fakultet 191 96% 3% 1% Tip naselja Grad 612 96% 3% 1% Selo 395 96% 3% 1% Regija Zagreb i okolica 262 96% 3% 0% Sjeverna Hrvatska 172 97% 2% 1% Slavonija 166 93% 5% 2% Lika, Banovina, Kordun 84 97% 2% 1% Istra i Primorje 123 98% 2% 0% Dalmacija 199 96% 3% 1%
 • 15. Odrediti da osuđenim zastupnicima i drugim nositeljima javnih funkcija nakon pravomoćnosti presude treba prestati mandat – prema glasanju 2011. 15 N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 96% 3% 1% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 96% 2% 2% Kukuriku 334 96% 3% 1% Laburisti 42 100% Ostale 245 96% 3% 1% Nisu glasali 196 94% 5% 1%
 • 16. 16 u % Smatrate li da, uz pravo na referendum, građanima Ustavom treba omogućiti da prikupljanjem 10 tisuća potpisa stave na dnevni red Hrvatskoga sabora određeni problem? 44,2 100 80 60 40 20 Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 32,1 9,1 11 3,5 0 Da, u potpunosti Uglavnom da Uglavnom ne Nikako ne Ne zna - Bez odgovora 76% 20%
 • 17. 17 Ustavom omogućiti da prikupljanjem 10 tisuća potpisa stave na dnevni red Hrvatskoga sabora određeni problem – prema demografiji N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 76% 20% 4% Spol Muški 478 73% 24% 3% Ženski 529 79% 17% 4% Dob Do 30 godina 186 83% 16% 1% Od 31 do 44 godina 251 85% 14% 1% Od 45 do 60 godina 272 77% 20% 3% Više od 60 godina 298 64% 28% 8% Obrazovanje Osnovna škola 242 74% 19% 7% Srednja škola 574 78% 19% 2% Viša škola/Fakultet 191 73% 25% 3% Tip naselja Grad 612 76% 21% 3% Selo 395 77% 18% 5% Regija Zagreb i okolica 262 75% 21% 4% Sjeverna Hrvatska 172 82% 14% 4% Slavonija 166 73% 23% 5% Lika, Banovina, Kordun 84 73% 24% 3% Istra i Primorje 123 79% 19% 2% Dalmacija 199 76% 21% 3%
 • 18. 18 Ustavom omogućiti da prikupljanjem 10 tisuća potpisa stave na dnevni red Hrvatskoga sabora određeni problem – prema glasanju 2011. N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 76% 20% 4% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 79% 15% 6% Kukuriku 334 71% 27% 2% Laburisti 42 75% 25% Ostale 245 78% 18% 4% Nisu glasali 196 81% 15% 3%
 • 19. 19 u % Treba li redefinirati ulogu Državnog odvjetništva (koje prema sadašnjem uređenju ima poziciju suodlučivanja s Vladom RH po pitanju upravljanja državnom imovinom) kako bi se ojačalo poziciju Vlade u pogledu efikasnijeg upravljanja državnom imovinom i vođenja gospodarske politike, te posebice otklanjanja blokada u donošenju investicijskih odluka? Da Ne Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 73,9 15,4 10,7
 • 20. 20 Treba li redefinirati ulogu Državnog odvjetništva – prema demografiji N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 74% 15% 11% Spol Muški 478 77% 13% 10% Ženski 529 71% 17% 11% Dob Do 30 godina 186 78% 18% 4% Od 31 do 44 godina 251 68% 20% 12% Od 45 do 60 godina 272 77% 13% 10% Više od 60 godina 298 74% 12% 14% Obrazovanje Osnovna škola 242 71% 14% 15% Srednja škola 574 77% 14% 9% Viša škola/Fakultet 191 67% 23% 10% Tip naselja Grad 612 72% 17% 11% Selo 395 76% 13% 10% Regija Zagreb i okolica 262 71% 18% 11% Sjeverna Hrvatska 172 76% 15% 9% Slavonija 166 74% 11% 15% Lika, Banovina, Kordun 84 81% 12% 6% Istra i Primorje 123 74% 17% 9% Dalmacija 199 72% 17% 10%
 • 21. 21 Treba li redefinirati ulogu Državnog odvjetništva – prema glasanju 2011. N DA NE Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 74% 15% 11% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 74% 15% 11% Kukuriku 334 80% 12% 8% Laburisti 42 77% 19% 4% Ostale 245 69% 18% 14% Nisu glasali 196 70% 17% 13%
 • 22. 22 u % Prema Vašem mišljenju, na koji bi se način trebao birati Predsjednik Republike Hrvatske? 93,6 4,4 2 100 80 60 40 20 0 Na isti način kao i do sada, da ga građani neposredno biraju na izborima Predsjednika treba birati sabor većinom glasova zastupnika Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007
 • 23. 23 Prema Vašem mišljenju, na koji bi se način trebao birati Predsjednik Republike Hrvatske? – prema demografiji N Na isti način kao i do sada, da ga građani neposredno biraju na izborima Predsjednika treba birati sabor većinom glasova zastupnika Ne zna – Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 94% 4% 2% Spol Muški 478 92% 6% 2% Ženski 529 95% 3% 2% Dob Do 30 godina 186 93% 4% 2% Od 31 do 44 godina 251 91% 6% 2% Od 45 do 60 godina 272 96% 3% 1% Više od 60 godina 298 94% 4% 2% Obrazovanje Osnovna škola 242 94% 3% 2% Srednja škola 574 93% 5% 2% Viša škola/Fakultet 191 93% 5% 2% Tip naselja Grad 612 95% 3% 2% Selo 395 92% 6% 2% Regija Zagreb i okolica 262 98% 1% 1% Sjeverna Hrvatska 172 92% 8% 0% Slavonija 166 95% 4% 2% Lika, Banovina, Kordun 84 96% 3% 2% Dalmacija 123 93% 4% 3%
 • 24. 24 Prema Vašem mišljenju, na koji bi se način trebao birati Predsjednik Republike Hrvatske? – prema glasanju 2011. N Na isti način kao i do sada, da ga građani neposredno biraju na izborima Predsjednika treba birati sabor većinom glasova zastupnika Ne zna – Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 94% 4% 2% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 91% 5% 4% Kukuriku 334 96% 3% 1% Laburisti 42 97% 3% Ostale 245 94% 4% 2% Nisu glasali 196 91% 7% 2%
 • 25. 25 u % Treba li Ustavom omogućiti Predsjedniku Republike da odbije potpisati zakon kojeg smatra neustavnim te da od Sabora zatraži ponovno razmatranje takvog zakona? Da Ne Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 86,9 10,3 2,8
 • 26. 26 Treba li Ustavom omogućiti Predsjedniku Republike da odbije potpisati zakon kojeg smatra neustavnim? – prema demografiji N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 87% 10% 3% Spol Muški 478 85% 13% 2% Ženski 529 88% 8% 3% Dob Do 30 godina 186 87% 12% 1% Od 31 do 44 godina 251 83% 14% 3% Od 45 do 60 godina 272 89% 8% 3% Više od 60 godina 298 88% 8% 4% Obrazovanje Osnovna škola 242 84% 11% 4% Srednja škola 574 90% 8% 2% Viša škola/Fakultet 191 82% 16% 3% Tip naselja Grad 612 86% 11% 2% Selo 395 88% 9% 3% Regija Zagreb i okolica 262 89% 10% 1% Sjeverna Hrvatska 172 90% 8% 2% Slavonija 166 88% 8% 4% Lika, Banovina, Kordun 84 82% 16% 2% Istra i Primorje 123 85% 10% 5% Dalmacija 199 83% 12% 4%
 • 27. 27 Treba li Ustavom omogućiti Predsjedniku Republike da odbije potpisati zakon kojeg smatra neustavnim? – prema glasanju 2011. N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 87% 10% 3% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 84% 11% 5% Kukuriku 334 94% 5% 1% Laburisti 42 91% 9% Ostale 245 83% 14% 3% Nisu glasali 196 81% 15% 4%
 • 28. Je li potrebno ojačati podjelu vlasti i međusobni nadzor zakonodavne, izvršne i sudske vlasti radi sprečavanja zlouporaba, ne dirajući pritom u neovisno obavljanje zadaća svake od njih? 28 u % Da Ne Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 90,4 5,1 4,5
 • 29. Je li potrebno ojačati podjelu vlasti i međusobni nadzor zakonodavne, izvršne i sudske vlasti – prema demografiji 29 N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 90% 5% 4% Spol Muški 478 91% 5% 4% Ženski 529 90% 5% 5% Dob Do 30 godina 186 90% 8% 2% Od 31 do 44 godina 251 93% 5% 2% Od 45 do 60 godina 272 93% 4% 3% Više od 60 godina 298 86% 5% 9% Obrazovanje Osnovna škola 242 82% 8% 10% Srednja škola 574 93% 4% 3% Viša škola/Fakultet 191 93% 4% 4% Tip naselja Grad 612 90% 6% 5% Selo 395 92% 4% 4% Regija Zagreb i okolica 262 91% 3% 6% Sjeverna Hrvatska 172 92% 5% 3% Slavonija 166 87% 7% 5% Lika, Banovina, Kordun 84 89% 6% 5% Istra i Primorje 123 90% 8% 2% Dalmacija 199 91% 5% 4%
 • 30. Je li potrebno ojačati podjelu vlasti i međusobni nadzor zakonodavne, izvršne i sudske vlasti – prema glasanju 2011. 30 N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 90% 5% 4% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 87% 7% 6% Kukuriku 334 92% 5% 3% Laburisti 42 98% 2% Ostale 245 92% 5% 3% Nisu glasali 196 87% 5% 8%
 • 31. Treba li ojačati funkciju Ustavnog suda u zaštiti ustavnih prava i sloboda tako da mu se omogući nadzor nad usklađenosti međunarodnih ugovora s Ustavom Republike Hrvatske? 31 u % Da Ne Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 89 5,8 5,2
 • 32. 32 Treba li ojačati funkciju Ustavnog suda – prema demografiji N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 89% 6% 5% Spol Muški 478 87% 9% 5% Ženski 529 91% 3% 6% Dob Do 30 godina 186 88% 9% 3% Od 31 do 44 godina 251 88% 7% 5% Od 45 do 60 godina 272 92% 4% 4% Više od 60 godina 298 88% 4% 8% Obrazovanje Osnovna škola 242 88% 4% 8% Srednja škola 574 90% 6% 4% Viša škola/Fakultet 191 86% 9% 5% Tip naselja Grad 612 89% 7% 5% Selo 395 90% 5% 6% Regija Zagreb i okolica 262 86% 7% 7% Sjeverna Hrvatska 172 90% 3% 6% Slavonija 166 89% 8% 3% Lika, Banovina, Kordun 84 92% 4% 5% Istra i Primorje 123 84% 9% 7% Dalmacija 199 94% 4% 2%
 • 33. 33 Treba li ojačati funkciju Ustavnog suda – prema glasanju 2011. N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 89% 6% 5% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 90% 4% 6% Kukuriku 334 90% 5% 5% Laburisti 42 87% 6% 7% Ostale 245 91% 6% 3% Nisu glasali 196 84% 9% 7%
 • 34. Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba više decentralizirati i više poslova i sredstava povjeriti lokalnoj samoupravi - to jest regijama, gradovima i općinama? 34 u % Da Ne Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 80,2 14,8 5
 • 35. 35 Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba više decentralizirati – prema demografiji N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 80% 15% 5% Spol Muški 478 80% 16% 3% Ženski 529 80% 13% 6% Dob Do 30 godina 186 83% 15% 2% Od 31 do 44 godina 251 81% 16% 4% Od 45 do 60 godina 272 84% 13% 3% Više od 60 godina 298 75% 16% 9% Obrazovanje Osnovna škola 242 79% 13% 9% Srednja škola 574 82% 14% 3% Viša škola/Fakultet 191 75% 18% 6% Tip naselja Grad 612 79% 16% 5% Selo 395 81% 13% 6% Regija Zagreb i okolica 262 71% 23% 6% Sjeverna Hrvatska 172 81% 14% 5% Slavonija 166 79% 14% 6% Lika, Banovina, Kordun 84 87% 11% 3% Istra i Primorje 123 88% 7% 5% Dalmacija 199 85% 11% 4%
 • 36. 36 Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba više decentralizirati – prema glasanju 2011. N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 80% 15% 5% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 81% 13% 6% Kukuriku 334 81% 18% 1% Laburisti 42 76% 22% 2% Ostale 245 80% 13% 6% Nisu glasali 196 79% 12% 9%
 • 37. Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba reorganizirati na način da se umjesto sadašnjih županija osnuje 5 do 8 regija? 37 u % Da Ne Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 65,2 25,7 9,1
 • 38. Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba reorganizirati na način da se umjesto sadašnjih županija osnuje 5 do 8 regija – prema demografiji 38 N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 65% 26% 9% Spol Muški 478 69% 23% 8% Ženski 529 62% 28% 10% Dob Do 30 godina 186 53% 39% 8% Od 31 do 44 godina 251 67% 25% 8% Od 45 do 60 godina 272 71% 21% 8% Više od 60 godina 298 66% 22% 12% Obrazovanje Osnovna škola 242 53% 32% 15% Srednja škola 574 68% 25% 8% Viša škola/Fakultet 191 73% 20% 6% Tip naselja Grad 612 68% 22% 10% Selo 395 61% 32% 7% Regija Zagreb i okolica 262 67% 20% 13% Sjeverna Hrvatska 172 56% 35% 9% Slavonija 166 72% 19% 9% Lika, Banovina, Kordun 84 65% 26% 9% Istra i Primorje 123 64% 28% 7% Dalmacija 199 66% 29% 6%
 • 39. Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba reorganizirati na način da se umjesto sadašnjih županija osnuje 5 do 8 regija – prema glasanju 2011. 39 N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 65% 26% 9% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 54% 35% 10% Kukuriku 334 77% 18% 4% Laburisti 42 74% 15% 11% Ostale 245 63% 26% 11% Nisu glasali 196 56% 31% 13%
 • 40. 40 u % Treba li Ustavom održivi razvoj i zaštitu okoliša, te zdrav život postaviti kao temeljne društvene vrijednosti? Da Ne Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 92 5,72,2
 • 41. 41 Treba li Ustavom održivi razvoj i zaštitu okoliša, te zdrav život postaviti kao temeljne društvene vrijednosti? – prema demografiji N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 92% 6% 2% Spol Muški 478 89% 9% 3% Ženski 529 95% 3% 2% Dob Do 30 godina 186 87% 11% 2% Od 31 do 44 godina 251 93% 6% 1% Od 45 do 60 godina 272 94% 5% 1% Više od 60 godina 298 92% 3% 4% Obrazovanje Osnovna škola 242 92% 5% 3% Srednja škola 574 92% 6% 2% Viša škola/Fakultet 191 92% 7% 1% Tip naselja Grad 612 91% 6% 3% Selo 395 94% 5% 1% Regija Zagreb i okolica 262 89% 8% 3% Sjeverna Hrvatska 172 97% 2% 0% Slavonija 166 88% 9% 4% Lika, Banovina, Kordun 84 92% 8% Istra i Primorje 123 93% 4% 3% Dalmacija 199 94% 3% 2%
 • 42. 42 Treba li Ustavom održivi razvoj i zaštitu okoliša, te zdrav život postaviti kao temeljne društvene vrijednosti? – prema glasanju 2011. N Da Ne Ne zna / Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 92% 6% 2% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 91% 6% 3% Kukuriku 334 95% 3% 2% Laburisti 42 96% 3% 1% Ostale 245 91% 8% 2% Nisu glasali 196 90% 8% 2%
 • 43. Ukoliko bi se referendum o Ustavnoj reformi, o kojoj smo upravo razgovarali, održao idući vikend, koliko je vjerojatno da biste izašli na taj referendum? 43 u % 51,8 100 80 60 40 20 Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 30,3 6,5 8,8 2,7 0 Sigurno bi izašao Vjerojatno bi izašao Vjerojatno ne bi izašao Sigurno ne bi izašao Ne zna - Bez odgovora
 • 44. Namjera izlaska na referendum o ustavnim promjenama – prema demografiji 44 N Sigurno bi izašao Vjerojatno bi izašao Vjerojatno ne bi izašao Sigurno ne bi izašao Ne zna – Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 52% 30% 6% 9% 3% Spol Muški 478 57% 26% 6% 9% 3% Ženski 529 47% 34% 7% 9% 3% Dob Do 30 godina 186 41% 45% 7% 6% 1% Od 31 do 44 godina 251 45% 39% 5% 8% 3% Od 45 do 60 godina 272 58% 29% 5% 5% 2% Više od 60 godina 298 58% 15% 8% 14% 4% Obrazovanje Osnovna škola 242 52% 27% 7% 8% 7% Srednja škola 574 54% 31% 5% 9% 1% Viša škola/Fakultet 191 46% 32% 12% 8% 2% Tip naselja Grad 612 50% 32% 7% 9% 2% Selo 395 55% 28% 5% 9% 3% Regija Zagreb i okolica 262 50% 30% 9% 9% 2% Sjeverna Hrvatska 172 63% 22% 3% 11% 1% Slavonija 166 55% 30% 6% 5% 4% Lika, Banovina, Kordun 84 49% 33% 5% 8% 4% Dalmacija 123 46% 31% 6% 13% 4%
 • 45. 45 Namjera izlaska na referendum o ustavnim promjenama – prema glasanju 2011. N Sigurno bi izašao Vjerojatno bi izašao Vjerojatno ne bi izašao Sigurno ne bi izašao Ne zna – Bez odgovora Cijeli uzorak 1007 52% 30% 6% 9% 3% Izbori 2011. HDZ-HGS 190 52% 33% 4% 5% 6% Kukuriku 334 55% 26% 7% 11% 1% Laburisti 42 68% 21% 8% 1% 2% Ostale 245 59% 31% 4% 4% 2% Nisu glasali 196 33% 36% 12% 16% 4%
 • 47. Sažetak i zaključci Potrebno je napomenuti kako se kod većine pitanja radi o socijalno poželjnim odgovorima na koje ispitanici ne moraju nužno dati iskrene odgovore nego su skloni dati odgovor za koji smatraju da će biti bolje prihvaćen od strane ispitivača. Tri četvrtine ispitanika podržava prijedlog da članovi stranke imaju mogućnost biranja vodstva i kandidata za Sabor. Nešto češće se protive stariji ispitanici, a ispitanici iz Zagreba i birači koji su 2011. glasali za Kukuriku koaliciju i Laburiste su češće za. Gotovo 80% glasača podržava izbor zastupnika imenom i prezimenom, tj. preferencijalno glasovanje. Protivi se 16%, dok 4,5% nema mišljenje. Prijedlog podržava 84% birača SDP-a i 72% birača HDZ-a sa parlamentarnih izbora 2011. godine. Očekivano, velika većina građana se slaže sa sankcioniranjem dužnosnika koji se nađu pod istragom ili su već osuđeni. Oko 95% birača podržava suspenziju dužnosnika čim se protiv njih pokrene kazneni progon, a jednak postotak ispitanika podržava automatsko uklanjanje s dužnosti onih dužnosnika koji su pravomoćno osuđeni. Nešto je manja podrška inicijativi da se građanima omogući stavljanje problema na dnevni red Sabora skupljanjem 10.000 potpisa. Ovo podržava 76% građana, a protivi se 20%. Redefiniranje uloge Državnog odvjetništva podržava 74% građana. 47
 • 48. Sažetak i zaključci Očekivano, građani nadmoćnom većinom od 94% smatraju kako bi oni, a ne Sabor trebali odlučivati o tome tko će biti Predsjednik Republike. Samo 4% ispitanika je za to da se izbor Predsjednika prepusti Saboru, a 2% nema mišljenje. Nadalje, oko 87% građana bi dozvolilo Predsjedniku da odbije potpisati zakon koji smatra neustavnim, i time ga vrati Saboru na ponovno razmatranje. Otprilike 9 od 10 ispitanika smatra da treba ojačati podjelu vlasti, a jednako toliko ih smatra da treba osnažiti ulogu Ustavnog suda. Decentralizacija ima znatno veću podršku od ukidanja županija i osnivanja regija. Decentralizaciju podržava ukupno 80% ispitanika. Podržava ju i 70% ispitanika iz Zagreba, dok je podrška u ostalim dijelovima Hrvatske još i veća. Najveća je podrška u Istri i Primorju, te u Lici, Banovini i Kordunu. S druge strane, ukidanje Županija i podjelu Hrvatske na manji broj velikih regija podržava 65% ispitanika, a protiv je 26%. Protivljenje je veće među ženama, mlađim ispitanicima, niže obrazovanima i ispitanicima sa sela. Regionalno, protivljenje je najveće u Sjevernoj Hrvatskoj (35% protiv), a najmanje u Zagrebu i Slavoniji (20% protiv). Deklarativno je zainteresiranost za izlazak na referendum vrlo visoka, no mora se uzeti u obzir kako su ispitanici uvijek skloni davati socijalno poželjan odgovor na pitanje o izlaznosti na izbore i referendume te stoga treba očekivati izlaznost sličnu prijašnjim nedavno održanim referendumima. 48