Tugasan 2 Power Point Presentation

2,562 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Tugasan 2 Power Point Presentation

  1. 1. PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2<br />BIDANG 5.1<br />MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK<br />
  2. 2. HASIL PEMBELAJARAN<br />KEPENTINGAN PERSEKITARAN YANG SELAMAT UNTUK KANAK-KANAK.<br />SEBAB KANAK-KANAK PERLU HIDUP DALAM PERSEKITARAN YANG SELAMAT.<br />TINDAKAN UNTUK MEMELIHARA PERSEKITARAN YANG SELAMAT DI RUMAH, SEKOLAH DAN TEMPAT AWAM.<br />
  3. 3. KEPENTINGAN PERSEKITARAN YANG SELAMAT UNTUK KANAK-KANAK.<br />Membesardalampersekitaran yang selamattanpaancaman.<br />Tidakterdedahkepadaaktiviti yang tidaksihat.<br />Membesardanbelajardalampersekitaran yang selamat.<br />Tidakakanmempelajarikativiti-aktivitinegatif.<br />Masadepan yang lebihbaik.<br />
  4. 4. SEBAB KANAK-KANAK PERLU HIDUP DALAM PERSEKITARAN YANG SELAMAT<br />Salahsatuhakasasi.<br />Perkembanganfizikal mental yang sihat.<br />Kejayaandiri, keluarga, masyarakat, negarabermulasejakzamankanak-kanak.<br />Mewujudkanpemikiran yang positif – terhindardaripadamasalahsosial.<br />Sihatdarisegiminda, emosidanfizikal.<br />
  5. 5. TINDAKAN UNTUK MEMELIHARA PERSEKITARAN YANG SELAMAT DI RUMAH, SEKOLAH DAN TEMPAT AWAM.<br />Tanggungjawabibubapadanahlikeluarga.<br />Tanggungjawab guru danpihaksekolah.<br />Komuniti yang pekaterhadapkeselamatanmasyarakatsekitar.<br />Mengadakankempenkesedaran.<br />Penguatkuasaanundang-undang.<br />Kerjasamadaripadaorganisasibukankerajaan.<br />

×