Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Davos Dünya İletişim Forumu 2015

2,741 views

Published on

Davos Dünya İletişim Forumu
9-11 Mart 2015 tarihlerinde İsviçre’nin Davos kentinde 96 ülkeden iletişim profesyonelleri, akademisyenler, diplomatlar ve iş adamlarının katılımlarıyla gerçekleştiriliyor. Davos Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında paneller düzenleniyor, konuşmacılar ilgili konularda deneyimlerini ve gelecek projeksiyonlarını paylaşa- caklar. Detaylı bilgi : http://manifestoiletisim.com.tr

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Davos Dünya İletişim Forumu 2015

  1. 1. DAVOS DÜNYA İLETİŞİM FORUMU 9-11 Mart 2015
  2. 2. Davos Dünya İletişim Forumu 9-11 Mart 2015 tarihlerinde İsviçre’nin Davos kentinde 96 ülkeden iletişim profesyonelle- ri, akademisyenler, diplomatlar ve iş adamlarının katılımlarıyla gerçekleştiriliyor. Davos Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında paneller düzenleniyor, konuşmacılar ilgili konularda deneyimlerini ve ge- lecek projeksiyonlarını paylaşa- caklar. Davos Dünyaİletişim Forumu
  3. 3. Düzenlendiği ilk yıl olan 2010’da, 21 farklı ülkeden irili ufaklı şirketleri ve 65 katılım- cıyı ağırlayan Dünya İletişim Forumu, farklı gruplardan ve kültürlerden dinleyicileri ve iletişim profesyonellerini bir araya getire- rek bir ilke imza attı. Aynı zamanda forum süresince internetten sağlanan erişimle dünyanın dört bir yanından dinleyiciler canlı olarak foruma katıldılar. İlk yılından itibaren katlanarak artan katılımcı sayısı ve genişle- yen hedef kitlesi ise, organizasyonun 2015 yılında daha güçlü bir şekilde yeniden dü- zenleneceğinin işareti olarak görülüyor. 2010 yılında, sosyal ve kurumsal internet iletişimi ve medya, siyasi iletişim, değişim iletişimi ve pazarlama iletişimi gibi konu- lara odaklanan forum, 2011 yılında itibar yönetimi, 2012 yılında bilim iletişimi ve ino- vasyon, iletişim derneklerinin günümüzdeki misyonları ve bölgesel itibar yönetimi ko- nularını derinlemesine ele aldı. 2013 yılında forum daha da ilginç konulara odaklanarak lokal vs global, sosyal ve geleneksel PR, viral değişim, kitle güveni ve günümüzün dijital gerçekliği gibi konularda konuşmacı- larının fikirlerine başvurdu. Etkinliğin 2014 yılında yapılan en son organizasyonunda da 2 gün boyunca 30’dan fazla ülkeden gelen katılımcılarla veri ve insan gücü, yeni med- ya, öznellik ve güven konuşuldu. 2015 yılında düzenlenecek olan foruma Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Macaristan, İtalya, Malezya, Meksika, Hollanda, Portekiz, Rusya, İsviçre, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Amerika Bir- leşik Devletleri gibi birçok ülkeden halkla ilişkiler profesyonelleri katılıyor. Forum es- nasında Davos’ta bir araya gelecek olan ile- tişim dünyasının önde gelen isimleri, sek- tördeki gelişmeleri ve değişimleri konuşma fırsatı yakalayacaklar. Dünya İletişim Forumu (World Communication Forum), bugüne kadar 44 ül- keden 195 konuşmacının katıldığı, önde gelen iletişim uzmanlarını bir araya getiren ve genel olarak küresel iletişim trendlerinin, kriz iletişiminin, itibar yönetiminin ve yatırımcı ilişkilerinin konuşulduğu bir organizasyon.
  4. 4. İletişimForumuTürkiyeiçin nedenönemli? Dünyada iletişim gün geçtikçe açık ve şeffaf bir şekil alıyor. Küresel platformda iletişim arenası birçok profesyonel değişikliğe de şahit oldu. Geçtiğimiz yıllarda siyasetten ekonomiye birçok alanda sorunlar karmaşıklaştı, toplumsal meseleler ve bunların çözümleri konvansiyonel metotları devre dışı bıraktı. Yeni ve durumsal çözümlerin benimsenme- si ancak bu anlayışı içselleştirmiş bir birikim yaratılmasıyla mümkün oluyor. Bu birikimi yaratmak sektör- deki en iyi örneklerin, uzman değer- lendirmelerinin ve hatta söz konusu sorunların paylaşılmasıyla mümkün kılınabilir. Davos Dünya İletişim Forumu, böl- gesinde en büyük asimetrik sorun- larla mücadele eden, sürekli değişen çevresel parametrelere uyum sağla- mak zorunda kalan ülkemiz için söz konusu birikimin değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan farklı bakış açıla- rına başvurulabilmesi adına hayati rol oynuyor. Foruma diplomasiden, akademiye, iş dünyasından, iletişim profesyonellerine, her biri kendi ala- nında uzman, onlarca profesyonel katılıyor, sürekli evrim geçiren kü- resel iletişim sektörü kültürlerarası bir yöntemle masaya yatırılıyor. Davos iletişim Forumu’na 5 senede 100’den fazla şirket, 150’den fazla danışmanlık şirketi ve 500’ü aşkın delege katıldı. Davos Dünya İleti- şim Forumlarında 5 kıta, 44 ülkeden toplam 195 konuşmacı analizlerini paylaştı, 140 uzmanlık sunumu ka- tılımcıların dikkatine sunuldu. 23 keynote sunumun yapıldığı Davos İletişim Forumlarında, 95 partner kuruluş görev aldı, 15’i aşkın ulus- lararası kurum ve 6 devlet bakanlı- ğı temsil edildi. ‘Türkiye Markası’nı çalıştıkları şirketlere ve toplumlara aktaracak elçilere ulaşma şansını yakalayacağımız Davos Dünya İleti- şim Forumu; doğru mesajların doğ- ru kanallara iletilmesi imkanını be- raberinde getiriyor. Davos Dünya İletişim Forumu tüm dünyadan seçkin konukların katıl- dığı elit bir toplantı olmasının yanı sıra, dünya basını ve sosyal medya- nın da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 2014 Davos İletişim Forumu sırasın- da WCF hesabında 125 video payla- şıldı. Forumda ele alınan konulardan tam 300 yayın çıktı. Forum videola- rı 220.00 kere izlendi, 7 farklı dilde 1000’den fazla çalışma forumda ka- muoyuna sunuldu. 250.000’e yakın iletişim profesyoneline ulaşıldı. Kü- resel Türkiye algısını şekillendiren medya kanallarını ve onların takip- çilerini, uzmanların dilinden, objek- tif içeriklerle angaje etmek, Türkiye Markası’nın ve Türkiye algısının yö- netimi için çok daha verimli bir yön- tem olacak. İletişim dünyasının ‘gatekeeper’ları olarak adlandırılabilecek yüzlerce katılımcıya Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli anlatmak Türkiye Markası’nın doğru anlatılması adına eşsiz bir adım. mottosuyla büyük bir tanıtım atağı- na kalkan Türkiye, ülke markası ile- tişimi alanında küresel bir etki ağı kurmayı arzuluyor. Davos İletişim Forumu’nun ilgili panelinde bir mar- ka olarak Türkiye, küresel tanınırlığa sahip Türk Şirketleri ve bu şirketle- rin iletişim stratejileri tüm dünyadan katılımcılarla birlikte ele alınacak. Küresel şirketler ve onların karar mekanizmalarında pozitif bir Türkiye Markası algısı yaratmak için Davos çok uygun bir mecra. `Turkey Discover the Potential’
  5. 5. Davos Dünya İletişim Forumu 10 Mart 2015 9 Mart 2015 11 Mart 2015 09:00 - 09:20 Kayıt 19:00 - 22:00 Açılış Kokteyli 09:00 - 09:10 Karşılama 09:20 - 09:30 Açılış Konuşması 09:30 - 10:15 Panel: Küresel İletişim Ajandası 2015 10:15 - 11:00 Panel: Siyaset ve İletişim – Gelişmeler ve Düzenlemeler 11:00 - 11:30 Kahve Arası 11:30 - 12:15 Panel: Diplomasi 2.0. 12:15 - 13:00 Panel: Küresel Angajman: Yatırımlar, Ülke Markası Yaratmak, Turizm 13:00 - 14:00 Öğle Yemeği 14:00 - 15:30 Panel: İletişim ve Liderlik. İletişim Şirketlere Nasıl Yardım Eder? 15:30 - 16:15 Panel: Asya’da İletişim – Asya’ya Has Unsurlar 16:15 - 16:45 Kahve Arası 16:45 - 18:15 Sanayi Oyunu Dura Lex. İletişim Sektöründe Yasal Düzenlemeler: İnternet, Medya, İş Dünyası 18:15 - 18:30 İlk Gün Değerlendirmesi: Anahtar Meselelerin Ele Alınması 19:30 - 22:00 C4F Davos Ödülleri Gala Töreni 09:10 - 09:30 Yeni Para: Daha İyi Sonuçlar İçin Adil Anlaşmalar- Sosyal Krediden Paylaşan Küresel Ekonomiye 09:30 - 10:15 Tartışma: Kültürlerarası vs Küresel, Geleceğin İletişimi Hangisi Olacak? 10:15 - 11:00 Panel: Çalışan İletişimi 10:15 - 11:00 Panel: Çalışan İletişimi 11:30 - 12:15 Panel: Marka Güvenini Ne Oluşturur: İletişim vs. Müşteri Deneyimi 12:15 - 13:00 Panel: Üniversite/Bilim Dünyası/Endüstri İşbirliği 13:00 - 14:00 Yemek Arası 14:00 - 14:45 Panel: KSS Kampanyaları – Daha İyi Bir Dünya İdeali mi? İş Çözümleri Sağlamak mı? 14:00 - 14:45 Paralel Tartışmalar 14:45 - 16:30 İçselleştirme Seansı: Kurumsal İletişim Müdürleri Partner Ajans Seçiyor! 16:30 - 17:00 Kahve Arası 17:00 - 17:45 Panel: Hikaye Anlatımı mı, Hikaye Paylaşımı mı? Hikaye Satımı mı? Ve etik sorunu 17:45 - 18:15 Özel Sunum: Üst Düzey Bir Endüstri Liderinin Gerçek Hayat Hikayesi 18:15 - 18:30 Forum‘un Değerlendirilmesi: Hayati Konular ve Çıkarımlar 18:30 - 19:00 Kapanış Kokteyli 11:00 - 11:30 Kahve Arası www.forumdavos.com/programme Program 2015 9-10-11 Mart 2015, Davos-İsviçre Davos Kongre Merkezi başlıklı panelde Türkiye’den 3 konuş- macı yer alıyor. 1 saat 30 dakika sürecek panel tüm katılımcılarca takip edilecek. Söz konusu panelin moderasyonu da Türk delegasyonu tarafından yapılıyor. Panel sonunda düzenlenecek soru-ce- vap bölümüne dünyaca ünlü 2 iletişim uzmanı da katılıyor. Aynı gün tüm zir- ve katılımcılarına açık bir brunch dü- zenlenmesi ve lobi faaliyetlerine imkan sağlanması planlanıyor. ÖZEL PANEL: Küresel Angajman Yaratmak, Yatırımlar, Ülke Markası ve Turizm
  6. 6. TAM PAKET 2 Gün (Karşılama + Otel + Transfer + C4F Ödül Töreni) Kayıt Ücreti; 2010 € 2 Kasım 2014 – 10 Ocak 2015 arası kayıtlar için geçerlidir. 11 Ocak 2015 – 5 Mart 2015 arası arası kayıtlar için ücret; 2200 € Kayıt Detayları 2 Günlük Tam Paketin İçeriği – fiyata dahil olanlar: • 9 Mart 2015 tarihinde yapılacak açılış partisine giriş • 10-11 Mart tarihlerinde düzenlenecek tüm panellere giriş • Forum programında belirtilen yemeklere ve kahve aralarına kabul • Konferans salonu rezervasyonu • Katılımcı Portfolyosu: çıktılar, kitapçık, not defteri, kalem, yaka kartı • Toplantı bilgileri ve panel-oturum değerlendirmeleri, fotoğraf ve video kayıtlarına, sunumlara linkler • 10 Mart 2015 tarihli, C4F Davos Ödül Töreni ve Gala Yemeği’ne katılım • Otel ve uçak rezervasyon bilgilerinin zamanında iletilmesi kaydıyla havaalanına gidiş-dönüş transfer • 4 yıldızlı bir Davos Oteli’nde 3 gece konaklama Bilgi Notu: 2 Günlük tam paket uçak biletini içermemektedir. Belirtilen fiyata KDV dahil değildir. Dünya İletişim Forumu partnerlerine ve komite üyelerine uygulanacak şartlar farklılık gösterebilir. Tek günlük kayıt seçenekleri için lütfen temasa geçiniz. Bilgi İçin; Oben Çoban +90 212 352 91 91 +90 507 789 89 26 oben@manifesto.tc Davos Dünya İletişim Forumu 2015 Resmi İletişim Partneri www.manifesto.tc
  7. 7. 96 ülkeden iletişim profesyonelleri, akademisyenler, diplomatlar ve iş adamları dünyanın iletişim gündemini tartışıyor, ortak aklı yaratıyor. Davos, İsviçre Bilgi için; Davos Dünya İletişim Forumu Türkiye İletişim Partneri www.manifesto.tc • oben@manifesto.tc 9-11 Mart 2015

×