เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1,529 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 1. 1. ก ก1. ก F ก2. F ก3. ก4.5. ก ก
 2. 2. ก ก F ก( F ก ก F ก F ก ) F Flow chart / ก ก ก F ก1 F F 1.1 ก ก - 1 - กF ก ก ก ก F - ก ก - ก - F F - F ก 1.2 ก F 1 F F ก 1.2.1 1.3 + 1 1.4 2 F 1.5 F 3 DEMS F 1.5.1 F 1.5.2 1.5.3 F F ก ก F 1.5.4 ก ก 1.5.5 ก F F F
 3. 3. ก ก F กF Flow chart / ก ก ก F ก 1.5.6 F F 1.5.7 F F F 1.5.8 F F 1.5.9 F F F F 1.5.10 1.5.11 ก F F F ก F F F F 1.6 ก ก F ก F ก 1. ก F ก 2. F F 3. ก F F ก F 4. ก F กF 5. กก ก F 6. ก ก
 4. 4. ก ก F Flow chart / ก ก ก F ก1. F F 1. ก ก F - 1 - ก ก ก ก ก ก F F F F F - - ก ก F 5 ก 1.1 ก 2526 ก 1.2 ก 1.3 ก 1.4 ก 1.5 ก2. F F 1. กF 2 - ก ก ก ก 1.1 ก ก 26 - ก ก กF - - F - F 1. Fก F3 . . - ก F F ก - 2. F . F - F F / ก F -ก 3. F F F 4. ..... ........ . . ....... 5. F F 6. F F
 5. 5. ก ก F Flow chart / ก ก ก F ก 7. F F F F F (F ) 8. F 30 ก 9. ก ก 10. F F F - ก ก F .......... 26 ..... 11. ก ก 1 F 2 F 12. F F , F F, F F F F กก 13. ก กF F F F ก 3 F F 1 14. ก F1 F3. F F 1.2 กF 30 - ก ก F - 1. Fก ก 1.5 26 - . . 2. F ก ก / F - ก ก ............. - 3. F - 4. ... .... . ............ - 5. - F
 6. 6. ก ก F Flow chart / ก ก ก F ก 6. - F 7. ก ก - - FF F/ F 8. 1 F 2 F 9. FF , F, F F F กก 10. ก กF F F ก 3 F F 1 F F4. F F 1.3 ก - 4 ก กF F 1. Fก F3 . . 2. ..... F 3. ....... F 4. F F ก ก F Fก ก F F ก กF F F F ก 3 F F 1 5. ก F 2 F ก2 F F
 7. 7. ก ก F Flow chart / ก ก ก F ก5. F F 1.4 กF - 3 - ก ก 1. ก 3 . . F 2. ..... - 3. ก 4. F F F -ก F 5. F F .. ..... . . ... - ก 6. F 7. F F / F/ F - F F กก - FF / F/ 8. 1 F 2 F 9. FF / F/ F F F กก 10. ก กF F F F ก 3 F F 1 11. ก F F ก F F ก F F F F F F F F F F ก 1. F 2. ก F
 8. 8. ก ก F Flow chart / ก ก ก F ก1. F F 1. ก F ก F - ก -ก F ก ก F F ก F - - ก2. 2. กF F F - 4 -ก ..... - ...../..... - .......... ...... - ....... .... .... . . ..... ....... ก ก กF F F F ... ... F ก ...... F ......... ... . ..3 3. F - ก 3.1 F F 3.2 F F 3.3 F FF F FF 3.4 F F ก 3.5 F F F F ก 3.6 ก F14. 4. F F F F ก F F ก F5. 5. ก F1 ก ก
 9. 9. กF Flow chart / ก ก ก F ก F ก 1. ก F F ก - - F ก - กF ก 5 - ก F ก F F F - ก - ก F ก .. - F F F ก F 2526 F ก 2. F ก ก ก ก -ก ก F ก ก ก - ก F F 3. F ก ก F ก F ก 4. F ก F ก ก ก - F F F ก 15 F F ก F F Fก F 2526 - F F F F F F - กF 6. ก F ก ก F F F กF กF
 10. 10. กF Flow chart / ก ก ก F ก 6. F ก F ก F F กก ก F ก 7. F ก ก F ก - ก Scan ก - ก ก F - F ก F F 1-2 - F F F F .. F ก 2526 - Scan F ก - ก F - กF ก F - ก F - ก Setup Scan ก ก Show Gut - ก OK, ก Scan - ก black and white F F - ก Scan F ก Save - ก กF F - ก ก
 11. 11. ก ก กF Flow chart / ก ก ก F ก F ก 1. ก ก - ก ก ก ก - ก ก , F F 30 - F ก ก ( 60 ) - ก ก ก กF . . 2526 F ก - ก กF - F ก 2. ก ก ก F ก ก ก F ก - F ก FF F F ก กก ก F ก 3. F ก ก ก ก - , F ก ก ก - F กF ก 3 ก ก ก F F F - F ก ก - F F 3 . . 2526 ก 4. -ก F ก ก ก ก ก F 5. F F 3 F ก ก ก ก F F ก
 12. 12. ก ก กF Flow chart / ก ก ก F ก F ก 6. F ก ก F 5 - , F ก F ก ก ก ก ก ก 7. F ก ก ก ก - F F ก F ก X F ก 68 F - F F F 25 F F ก F ก 8. F ก - กก ก F ก 9. กก ก -ก ก ก ก ก ก - ก F F F ก F - ก F ก F F ก 10. ก F ก
 13. 13. ก ก กF Flow chart / ก ก ก F ก F ก 11. ก - ก ก F ก F ก - ก ก ก 12. ก ก ก ก ก ก F ก ก ก F ก ก 13. ก F ก - ก F ก ก F - F Fก F F ก ก 14. ก ก ก ก ก F ก F F

×