Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VFOSSA 5 tuổi
Quyết tâm thay đổi trong giai đoạn mới
Nguyễn Hồng Quang
nguyen.hong.quang@vfossa.vn
CLB Phần mềm Tự do Nguồ...
Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 2
NỘI DUNG
Mục tiêu và sứ mệnh của VFOSSA
Phương tiện và cách tiếp cận
Hiện trạ...
Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 3
Mục tiêu và sứ mệnh của VFOSSA
Mục tiêu “ nơi kết nối các cộng đồng Nguồn mở ...
Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 4
Phương tiện và cách tiếp cận
Tuyên truyền nâng cao nhận thức về PMNM
đối tượn...
Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 5
Hiện trạng VFOSSA sau 5 năm
Truyền thông yếu, nhận thức nội bộ về PMNM nói ch...
Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 6
Thay đổi hay là chết!
5 năm đã là một chặng đường đủ dài
Đã 2 kỳ Đại hội, chu...
Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 7
Thay đổi từ ngày hôm nay
Đã có cuộc họp chuyên đề thay đổi truyền thông
Hôm n...
Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 8
Xin trân trọng cảm ơn!
http://vfossa.vn
ĐOÀN KẾT-HỢP TÁC-CHIA SẺ-SÁNG TẠO-ĐOÀ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VFOSSA 5 years

55 views

Published on

Nhìn lại những tồn đọng và thách thức chính của VFOSSA sau
5 năm, chủ trương và quyết tâm thay đổi sâu sắc và toàn diện VFOSSA trong giai đoạn mới và chuẩn bị cho Đại hội III (Nguyễn Hồng Quang, CT VFOSSA )

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

VFOSSA 5 years

  1. 1. VFOSSA 5 tuổi Quyết tâm thay đổi trong giai đoạn mới Nguyễn Hồng Quang nguyen.hong.quang@vfossa.vn CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam
  2. 2. Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 2 NỘI DUNG Mục tiêu và sứ mệnh của VFOSSA Phương tiện và cách tiếp cận Hiện trạng VFOSSA sau 5 năm Thay đổi hay là chết! Thay đổi từ ngày hôm nay
  3. 3. Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 3 Mục tiêu và sứ mệnh của VFOSSA Mục tiêu “ nơi kết nối các cộng đồng Nguồn mở ở Việt Nam, để có tiếng nói chung tham gia vào các hoạt động phát triển nền Công nghệ thông tin nước nhà, mang lại lợi ích chính đáng cho các hội viên, đóng góp tích cực cho xã hội, góp phần đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc CNTT trên thế giới.” Sứ mệnh “đề cao vai trò, tư tưởng, ảnh hưởng của Nguồn mở tới xã hội hiện đại, đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng Nguồn mở ở Việt Nam nhằm xây dựng một nền CNTT vững mạnh dựa trên Nguồn mở, đưa các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của Nguồn mở vào cuộc sống.”
  4. 4. Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 4 Phương tiện và cách tiếp cận Tuyên truyền nâng cao nhận thức về PMNM đối tượng: nội bộ, DN, Nhà nước và xã hội nhận thức: công nghệ , mô hình sử dụng/phát triển, mô hình kinh doanh PMNM phương tiện: web, FB, hội thảo, trainings,... Xây dựng mạng lưới expert PMNM trình độ cao về chuyên môn, nhận thức đúng về PMNM có thể tập hợp, đủ đáp ứng cho nhu cầu của DN, NN, XH được XH thừa nhận và trân trọng Chia sẻ thông tin cộng đồng biết sản phẩm, thế mạnh của nhau có thể phối hợp, chia sẻ để có lợi ích nhiều hơn trở thành lực lượng có tiếng nói có trọng lượng trong nền CNTT
  5. 5. Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 5 Hiện trạng VFOSSA sau 5 năm Truyền thông yếu, nhận thức nội bộ về PMNM nói chung yếu thông tin nghèo nàn, thiếu nhất quán, chậm thiên về kỹ thuật, nhẹ về sử dụng, ít chia sẻ thiếu ví dụ thành công, chưa có hệ sinh thái PMNM Chuyên gia PMNM ít chuyên gia giỏi không thu hút được chuyên gia giỏi (không có hoạt động hấp dẫn) không nắm được thông tin về các chuyên giỏi trong cộng đồng Kết nối DN PMNM không biết ai có sản phẩm gì, thế mạnh gì DN kết nối tự phát, vai trò VFOSSA mờ nhạt chưa làm được vai trò cầu nối B2B, B2G
  6. 6. Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 6 Thay đổi hay là chết! 5 năm đã là một chặng đường đủ dài Đã 2 kỳ Đại hội, chuẩn bị ĐH III còn khá xa mục tiêu chưa hoàn thành sứ mệnh nhiệt huyết giảm bớt, niềm tin bị xói mòn, mâu thuẫn phát sinh, … Thay đổi là yêu cầu sống còn Truyền thông phải thay đổi tư duy, phải hướng đến phục vụ, đem lại lợi ích cho hội viên Tạo môi trường chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và phát triển PMNM đúng và bền vững Tạo ra các chuỗi sự kiện để thu hút chuyên gia giỏi, xây dựng mạng lưới chuyên gia PMNM của VFOSSA Tạo ra chính sách nội bộ để hình thành liên kết DN trong nội bộ và với các tổ chức khác
  7. 7. Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 7 Thay đổi từ ngày hôm nay Đã có cuộc họp chuyên đề thay đổi truyền thông Hôm nay Chia sẻ mô hình xây dựng và phát triển hệ sinh thái PMNM theo chuẩn mực cộng đồng PMNM quốc tế trong điều kiện Việt nam Trần Kiêm Dũng, Trưởng BĐH cộng đồng OpenCPS Dự án "Hội tụ chuyên gia: góp phần nâng cao năng lực cộng đồng và doanh nghiệp nguồn mở" Lê Phú Cường (OpenCPS), Lê Quang Hiếu (VietOpenStack) và Trần Hữu Cường (Docker HN) ý tưởng kết nối DN VFOSSA để phối hợp kinh doanh/dịch vụ dựa trên PMNM, tạo nên giá trị của cộng dồng DN VFOSSA Nguyễn Quang Toán, PCT VFOSSA khu vực miền Nam
  8. 8. Cộng đồng PMTDNM Việt Nam vì sự phát triển 8 Xin trân trọng cảm ơn! http://vfossa.vn ĐOÀN KẾT-HỢP TÁC-CHIA SẺ-SÁNG TẠO-ĐOÀN KẾT-HỢP TÁC-CHIA SẺ-SÁNG TẠO- CÙNG PHÁT TRIỂNCÙNG PHÁT TRIỂN Proudly powered by

×