Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El delta del Llobregat

277 views

Published on

Delta Llobregat

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El delta del Llobregat

  1. 1. EL DELTA DELEL DELTA DEL LLOBREGATLLOBREGAT Dani, Biel i Sara 5ADani, Biel i Sara 5A
  2. 2. SITUACIÓSITUACIÓ  Està situada a la desembocadura del riuEstà situada a la desembocadura del riu Llobregat a la província de Barcelona.Llobregat a la província de Barcelona.
  3. 3. LLOCS PER VISITAR OLLOCS PER VISITAR O ACTIVITATS PER FERACTIVITATS PER FER  Les basses de Can DimoniLes basses de Can Dimoni  L´ estany de MurtraL´ estany de Murtra  La platja de ViladecansLa platja de Viladecans  La pineda de Can CaminsLa pineda de Can Camins  La platja del PratLa platja del Prat
  4. 4. Per què s´ha de visitarPer què s´ha de visitar  S’ha de visitar perquè es l’ única reservaS’ha de visitar perquè es l’ única reserva natural de Catalunya, i es l’ única que nonatural de Catalunya, i es l’ única que no es pot entrar, però es pot anar a altreses pot entrar, però es pot anar a altres llocs i veure la reserva.llocs i veure la reserva.
  5. 5. DATA DE CREACIÓ IDATA DE CREACIÓ I SUPERFICIESUPERFICIE  La superfície es de 9,23kms quadratsLa superfície es de 9,23kms quadrats aproximadament i va ser nomenat espaiaproximadament i va ser nomenat espai natural el 3 de maig de 2005.natural el 3 de maig de 2005.
  6. 6. CUROSITATSCUROSITATS  Sabíeu que el delta del Llobregat és unSabíeu que el delta del Llobregat és un punt important d’ immigració i hivernadapunt important d’ immigració i hivernada d´aus.d´aus.  I està considerat que te importància perI està considerat que te importància per la Unió Europea com a lloc d’hivernadala Unió Europea com a lloc d’hivernada d’aus.d’aus.
  7. 7. AQUÍ S’HA ACABAT LAAQUÍ S’HA ACABAT LA NOSTRA EXPOSICIÓNOSTRA EXPOSICIÓ ESPEREM QUE US HAGIESPEREM QUE US HAGI AGRADAT I SI TENIUAGRADAT I SI TENIU ALGUNA PREGUNTA?ALGUNA PREGUNTA? ARA ÈS EL MOMENT.ARA ÈS EL MOMENT.

×