Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tipologies textuals

Estructura tipologías tetuales

 • Login to see the comments

Tipologies textuals

 1. 1. TIPOLOGIES TEXTUALS L’APRENENTATGE PRÀCTIC DE LA LLENGUA
 2. 2. QUÈ NO SÓN ? (o què no haurien de ser) • Unitats tancades en sí mateixes, com els temes d’un llibre. Cada tipologia és un paquet de continguts amb l’objectiu de memoritzar-los. • Una manera d’organitzar els continguts que ofereixen les editorials. Les tipologies concebudes com a optimització del llibre de text.
 3. 3. ANATOMIA DE LA TIPOLOGIA TEXTUAL
 4. 4. Lectura del text
 5. 5. Característiques formals
 6. 6. Característiques funcionals
 7. 7. Característiques lingüístiques
 8. 8. Tipologies: aportacions
 9. 9. Comprensió lectora Aquests nivells estan elaborats a partir de la Taxonomia de Bloom
 10. 10. Comprensió lectora. Nivell 5
 11. 11. Ortografia, lèxic, morfosintaxi • Continguts seleccionats per curs o cicle. • El més complicat és l’ortografia. Mentre la sintaxi, la morfologia i el lèxic poden es poden extreure del text, el treball ortogràfic queda pobre. Per tant, cal treballar els continguts ortogràfics al llarg de tot el curs de forma esglaonada i sistemàtica.
 12. 12. Exemple d’introducció ortogràfica
 13. 13. Quina avaluació volem?
 14. 14. El conte
 15. 15. EL CONTE
 16. 16. TEXT DESCRIPTIU
 17. 17. TEXT INSTRUCTIU
 18. 18. AVALUACIÓ (Amb el registre de les ACL’s i Prova Velocitat Lectora)

×