Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація опису досвіду роботи Мандзій О.Р.

Історія

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація опису досвіду роботи Мандзій О.Р.

 1. 1. З досвіду роботи учителя Миколаївського НВК м.Миколаєва Львівської області Мандзій О.Р. “ГРУПОВЕ НАВЧАННЯ - ОДНА ІЗ ФОРМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ”
 2. 2. Моє педагогічне кредо “Не той вчитель, що дає дітям готові знання, а той ,хто навчить дітей вчитися.” В.Сухомлинський
 3. 3. МОЄ ЗАВДАННЯ Формування історичних знань, розвиток мислення учнів, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу, в його різноманітності і суперечливості, здатність застосовувати історичні знання й набуті уміння; виховання в учнів особистісних рис громадянина України, загальнолюдських, духовних ціннісних орієнтацій, сприйняття ідей гуманізму та демократизму, патріотизму і взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення; підготовка учнів до свідомої активної участі в суспільному житті держави, усвідомлення її ролі та місце в Європі й світі.
 4. 4. Вимоги до групової роботи методично обгрунтовано обирати той чи інший вид групової навчальної роботи на конкретному уроці, що визначається метою уроку, особливостями матеріалу, який вивчається; правильно формувати групи; ретельно продумувати структуру уроку з використанням групових форм навчальної діяльності; розробляти інструкції, пам'ятки, які спрямовують групову навчальну діяльність; регулювати міру вчительської допомоги групам у процесі їх роботи; вчити школярів співпраці під час виконання групових завдань.
 5. 5. Основні положення, на яких будується технологія групової навчальної діяльності необхідно навчати школярів прийомів ділової співпраці; забезпечувати спеціальний добір дітей у групи; актуалізувати активність кожного учня; поєднувати всі форми навчальної діяльності школярів на занятті.
 6. 6. Правила проведення уроків, які грунтуються на групових методах вчитель ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в малих групах; після того як вичерпався час на обговорення, кожна група представляє лише один аспект проблеми, яку ви обговорювали; групи висловлюються по черзі, поки не буде вичерпано всі відповіді; під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей; коли всі ідеї з вирішення проблеми висловлені, можна звернутись до розгляду .
 7. 7. Завдання групової навчальної діяльності навчати школярів співпраці у виконанні групових завдань; стимулювати моральні переживання взаємного навчання, зацікавленості в успіхові товариша; формувати комунікативні вміння школярів; формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: цілеспрямованість, планування, контроль, оцінку; поєднувати фронтальну, індивідуальну та групову форми навчальної діяльності.
 8. 8. Переваги групових форм навчальної діяльності за той самий проміжок часу обсяг виконаної роботи набагато більший; висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь; формується вміння співпрацювати; формуються мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки між дітьми; розвивається навчальна діяльність (планування, рефлексія, самоконтроль, взаємоконтроль).
 9. 9. Варіанти організації роботи груп. «Діалог». Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішення. Це знаходить своє відображення у кінцевому тексті, переліку ознак, схемі тощо. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи тієї групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших. Клас об'єднується у 5-6 робочих груп і групу експертів з сильних учнів. Робочі групи отримують 5-10 хвилин для виконання завдання. Група експертів складає свій варіант виконання завдання, стежить за роботою груп і контролює час. По завершенні роботи представники від кожної робочої групи на дошці або на аркушах паперу роблять підсумковий запис. Потім, по черзі, надається слово одному доповідачеві від кожної групи. Експерти фіксують спільні погляди, а на завершення пропонують узагальнену відповідь на завдання. Групи обговорюють і доповнюють її. До зошитів занотовується кінцевий варіант. (Візантія, 7 клас .Всесвітня історія)
 10. 10. Варіанти організації роботи груп. «Синтез думок». Після об'єднання в групи і виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, які доповнюють його своїмидумками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. Опрацьовані таким чином аркуші передаються експертам, які знову ж таки зіставляють написане з власним варіантам, роблять загальний звіт, котрий обговорює весь клас. (Національно-визвольний рух в умовах десталінізації. 11 клас. Історія України)
 11. 11. Варіанти організації роботи груп. “Спільний проект” Має таку саму мету та об'єднання в групи, що й діалог. Завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з різних боків. По завершенні роботи кожна група звітує і записує на дошці певні положення. В результаті з відповідей представників груп складається спільний проект, який рецензується та доповнюється групою експертів. (Відновлені та нові незалежні держави. 11 клас. Всесвітня історія)
 12. 12. “Спільний проект”
 13. 13. Варіанти організації роботи груп. «Пошук інформації». Різновидом, прикладом роботи в малих групах є командний пошук інформації (зазвичай тієї, що доповнює раніше прочитану вчителем лекцію або матеріал попереднього уроку, домашнє завдання), а потім відповіді на запитання. Використовується для того, щоб оживити сухий, іноді нецікавий матеріал. Для груп розробляються запитання, відповіді на які можна знайти в різню джерелах інформації.
 14. 14. Варіанти організації роботи груп. «Пошук інформації». До них належать: роздатковий матеріал; документи; підручники; * довідкові видання; доступна інформація на комп'ютері; артефакти (пам'ятки матеріальної культури); прилади. Учні об'єднуються в групи. Кожна група отримує запитання по темі уроку Визначається час на пошук та аналіз інформації. Наприкінці уроку заслуховуються повідомлення від кожної групи, які потім повторюються і, можливо, розширюються всім класом. (6 клас. Пунічні війни. Всесвітня історія)
 15. 15. «Пошук інформації».
 16. 16. Варіанти організації роботи груп. «Коло ідей» (Раунд робін, кругова система). Метою «Кола ідей» є вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, коли всі групи мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з декількох питань (позицій), які групи представляють по черзі.
 17. 17. «Коло ідей»
 18. 18. “Акваріум” Учитель об'єднує учнів у групи по 4-6 осіб і пропонує їм ознайомитися із завданням. Одна з груп сідає в центр класу (або на початку середнього ряду в класі, де стоять парти). Це необхідно для того, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню. Ця група отримує завдання для проведення групової дискусії, сформульоване приблизно так: прочитайте завдання вголос; обговоріть його в групі; за 3-5 хвилин дійдіть спільного рішення або підсумуйте дискусію. Поки діюча група займає місце в центрі, вчитель знайомить решту класу з завданням і нагадує правила дискусії у малих групах. Групі пропонується вголос протягом 3-5 хвилин обговорити можливі варіанти розв'язання проблемної ситуації. Учні, що знаходяться у зовнішньому колі, слухають, не втручаючись у хід обговорення. По закінченні відведеного для дискусії часу група повертається на свої місця, а вчитель ставить до класу такі запитання:; — Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? Чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною? Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим? (Внутрішня і зовнішня політика Української держави. Історія України.10 клас)
 19. 19. “Акваріум”
 20. 20. Функції групової навчальної діяльності Функції групової навчальної діяльності МОТИВАЦІЙНА ВИХОВНА ОРГАНІЗАЦІЙНАРОЗВИВАЛЬНАНАВЧАЛЬНА
 21. 21. Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку
 22. 22. Засідання методоб’єднання класних керівників
 23. 23. Тематична лінійка, присвячена пам’яті Героїв Крут
 24. 24. Доповідь – презентація–“Печера– ґрот Прийма І” (Обласний семінар) Перший галичанини- найстаріший неандерталець материкової України. Місцезнаходження кісток - верхній грот. Кількість і приналежність кісток. Гіпотеза Л.Мацкевого щодо долі жінки -неандертальця. Імовірність канібалізму у неандертальців.
 25. 25. “Печера – ґрот Прийма І”
 26. 26. Під час поїздки в с. Дроговиж до Чудотворної ікони Богоматері (обласний семінар)
 27. 27. Учасники обласного семінару з історії
 28. 28. Відкритий урок-віртуальна подорож на тему: “Бароко” (районний семінар)
 29. 29. Відкритий урок-віртуальна подорож на тему: “Бароко” (районний семінар)
 30. 30. Переможці олімпіад і конкурсів з історії: 1) Сколоздра Юрій – ІІ місце в області за найкраще написання ессе про відзначення 70-ї річниці “Операції Вісла” 2) Кісіль Юрій – ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії 3) Мізік Марта – ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії 4) Трухим Наталія – ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії 5) Осмак Богданна – ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії 6) Хасанова Діана – І місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії 7) Табінська Ірина – член районної команди “Юних істориків”, що зайняла ІІІ місце на обласному турнірі 8) Ляшук Анна – член районної команди “Юних істориків”, що зайняла ІІІ місце на обласному турнірі

×