Presentatie Geeske Steeneken

534 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
534
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
87
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • (C) Grip op ICT
 • Groep Educatieve Uitgeverijen Dit filmpje illustreert de veranderende behoefte van lerenden. Filmpje : Sociaal Media Wijs.mpg - http://youtu.be/hT4yIQ8aNdM Duur: 2:07 Social Media Wijs maakt programma’s en trainingen op het gebied van social media voor kinderen, jongeren en hun leerkrachten en ouders.
 • (C) Grip op ICT De maatschappij is de laatste jaren flink in ontwikkeling geraakt. Dit komt onder meer vanwege globalisering en de technologische ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen . En zeker de ontwikkeling van internet . Organisaties en mensen zijn niet langer gebonden aan één rol of één positie in hun keten, maar spelen diverse rollen in diverse communities . Organisaties en mensen die zich bewust zijn van hun omgeving en daar flexibel op kunnen inspelen hebben meer invloed op hun succes en hun toekomst. Dynamiek, complexiteit en flexibiliteit zijn kenmerken van de maatschappij van nu en van de toekomst. Dit vraagt zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, creativiteit en flexibiliteit van mensen. Het onderwijs moet mensen voorbereiden op hun leven en werk in de maatschappij. Een verandering in de maatschappij vraagt dus ook verandering in het onderwijs . Die verandering vindt nu plaats.
 • (C) Grip op ICT Het onderwijssysteem zoals we dat kennen is ontstaan tijdens de industriële revolutie, toen er behoefte aan geschoolde mankracht ontstond en er tegelijkertijd door de toegenomen welvaart en industrialisering geld en tijd beschikbaar kwam voor onderwijs. Het Tayloriaans denken uit die tijd is nu nog zichtbaar in het onderwijs: leerlingen (van gelijke leeftijd) worden in groepen bijeengebracht om dezelfde leerstap door te maken. De logistieke optimalisatie van het onderwijsaanbod was het leidend principe. Dit principe wringt met de realiteit: de verschillen tussen leerlingen en hun talenten zijn groot. Inmiddels is er al een aantal jaren een kentering gaande: het onderwijs flexibiliseert. De leerbehoefte van het individu is centraler komen te staan en er wordt meer ingespeeld op de individuele leerstijl en leervermogens. Het onderwijs bevat meer maatwerk, niet alleen in het leeraanbod (denk maar aan plaats- en tijd-onafhankelijk leren). Digitalisering is een belangrijke enabler (geweest) voor deze ontwikkeling.
 • (C) Grip op ICT De lerenden zijn de trekkende kracht . Zij zullen hun keuze voor onderwijsinstellingen laten afhangen van de mate waarin die aantrekkelijk onderwijs bieden dat aansluit op hun belevingswereld. De manier waarop een onderwijsinstelling digitalisering inzet in het onderwijs is daarin mede bepalend. Onderwijsinstellingen zullen zich daarin dus ook van elkaar willen onderscheiden . Onderwijsinstellingen hebben hulp nodig bij het concreet inrichten van digitaal onderwijs volgens hun eigen visie. Deze ontwikkeling leidt tot veel vragen in scholen t.a.v. digitale didactiek.
 • (C) Grip op ICT Over een jaar of vijf zal de meerderheid van de onderwijsinstellingen digitale leermiddelen in het onderwijs inzetten. Dit is al zichtbaar in alle onderwijssectoren. De snelheid en reikwijdte van digitaliserinsproces is wel groter bij HBO en MBO dan bij VO en PO. Op welke gebieden in het onderwijsproces heeft de digitalisering direct zichtbare toegevoegde waarde ? ontwikkeling van concrete kennis en vaardigheden ondersteuning van samenwerking tussen lerenden onderling, lerenden en docenten en docenten onderling informele leren buiten de school (ook buiten huiswerkklas) de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind Door digitalisering in te zetten op diverse gebieden wordt de docent ontzorgd, zodat deze zijn aandacht kan blijven richten (of intensiveren) op persoonlijke vorming en socialiserende vaardigheden , met zijn kennis van pedagogiek, didactiek, ontwikkelingspsychologie en leerpsychologie. Dus zowel door de op maat ingerichte digitale voorzieningen als in de aandacht van de docent, staat de lerende centraler dan ooit.
 • (C) Grip op ICT Digitalisering als middel : Met als doel het leerrendement vergroten Vanuit een doordachte digitale didactiek: “we gaan niet experimenteren over de rug van leerlingen”
 • (C) Grip op ICT Door de mogelijkheden van de digitalisering en de behoefte aan flexibilisering zijn de educatieve uitgeverijen hun leermateriaal ook in andere vormen gaan aanbieden dan enkel het traditionele leerboek in folio. Leermateriaal wordt in kleinere eenheden aangeboden en in digitale vorm. Leermateriaal is er zowel gesloten (gelicentieerd) als open (vrij beschikbaar; ook van andere bronnen dan uitgevers). Het leermateriaal is multimediaal geworden en daardoor aantrekkelijker. Docenten hebben betere mogelijkheden om in te spelen op de actualiteit en op individuele leerbehoeften door het beschikbare open en gesloten digitale materiaal flexibel te combineren met elkaar en met het papieren boek.
 • (C) Grip op ICT Toegevoegde waarde van uitgevers wordt groter door verdere ontwikkeling van de digitale leermiddelen en dienstverlening gericht op de inzet daarvan in en rondom het onderwijs. Uitgevers zullen zich meer en meer van elkaar onderscheiden door de aard en kwaliteit van hun dienstverlening rond de digitalisering in het onderwijs en de inzet van digitale leermiddelen.
 • (C) Grip op ICT Niet alleen de docent ontwikkelt zelf materiaal, maar er komt ook steeds meer materiaal van andere partijen, zoals kenniscentra. Dit materiaal concurreert potentieel met het materiaal van uitgevers.
 • (C) Grip op ICT Dit heeft voor de educatieve uitgever een grote omschakeling betekent (en het proces is nog gaande). Niet alleen opende de digitalisering een nieuw kennisgebied waar uitgevers zich in moesten bekwamen, ook moest het denken over leren, lesmethoden en lesmateriaal mee veranderen. Voor uitgevers dus een verandering in cultuur en in competenties. En daarmee natuurlijk ook de wijze waarop een uitgever is georganiseerd. Inmiddels is er geen educatieve uitgever die geen digitale producten heeft. Dit varieert van digitaal materiaal dat op een website of in een elektronische leeromgeving in de school te gebruiken is, tot educatieve apps en iPad klassen. De traditionele educatieve uitgever is een moderne educatieve uitgever geworden. Omdat de digitalisering ook liberaliseert heeft de uitgever concurrentie gekregen van andere aanbieders van digitaal leermateriaal, zoals docenten en gespecialiseerde kennisinstituten, die hun materiaal soms vrij beschikbaar stellen (open materiaal). De educatieve uitgever heeft jarenlange ervaring met methodisch leren en lesmateriaalontwikkeling en kent de onderwijspraktijk. De kwaliteit en samenhang van de producten van de educatieve uitgever is dan ook het onderscheidend kenmerk. Door dit materiaal van verschillende herkomst en verschillende aard te combineren kan een docent krachtig inspelen op de behoefte aan variatie, actualiteit en flexibiliteit.
 • (C) Grip op ICT De ontwikkeling van flexibilisering en digitalisering is nog volop aan de gang. Uitgevers zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om nog beter aan te sluiten op de behoeften. Er worden regelmatig nieuwe producten gelanceerd en nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan, zoals bijvoorbeeld het bieden van hulp aan de docent bij het in de klas implementeren van digitaal materiaal. Uitgevers leren op deze manier wat de beste mix van producten (folio, digitaal en dienstverlening) is en volgens welk commercieel model deze aangeboden kunnen worden.
 • Presentatie Geeske Steeneken

  1. 1. Leermiddelen van de 21e eeuwGeeske Steeneken
  2. 2. De GEU branchevereniging educatieve uitgeverijen behartigt belangen van uitgevers van leermiddelen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroeps- en volwassenen- educatie en hoger beroepsonderwijs 34 leden (95% van de markt) onderdeel van Nederlands Uitgeversverbond (NUV) 3
  3. 3. 4
  4. 4. 5
  5. 5. De lerende vraagt… 6
  6. 6. De maatschappij verandert versnelli ng techn olo ontw gische ikkeli ng g glo baliserin individu aliserin g s communitie 7
  7. 7. 8
  8. 8. Marktdynamiekleerling/ onderwijs- andere uitgeverstudent instelling partijen Aantrekkelijk onderwijs dat aansluit op mijn Belevings- wereld en op Mijn manier van informatie verwerken met Hulpmiddelen waar ik vertrouwd mee ben en zo voort… 9
  9. 9. De lerende centraal en de docent ontzorgen 10
  10. 10. Digitalisering in het onderwijs is… …het inzetten van digitale …in de kern leermiddelen, toetsen en andere van het hulpmiddelen… onderwijsproces,om het onderwijs: 1 …beter af te kunnenstemmen op individuele leerbehoeften… 2 …aantrekkelijker te maken… 3 4 …plaats- en …bij te sturen en te verantwoorden tijdonafhankelijker met gestructureerde informatie te maken… over leervorderingen… = …met als doel het vergroten van het leerrendement 11
  11. 11. Alleen een boek is niet meer voldoende 12
  12. 12. Van uitgever naar educatief dienstverlener Toename van dienstverlening rond het helpen benutten van digitalisering bij onderwijsinstellingen: processen didactiek / pedagogiek Inhoud tools Dus naast het lesmateriaal: toetsen tools voor monitoring en verantwoording hulpmiddelen voor ouderbetrokkenheid implementatieondersteuning in de school … 13
  13. 13. Steeds meer digitaal leermateriaal Bron: Vier in Balans, Kennisnet, 2011 14
  14. 14. Docent als ontwikkelaar Bron: Vier in Balans, Kennisnet, 2011 15
  15. 15. Educatieve uitgever staat midden in dezeontwikkeling uitgevers hebben steeds meer digitaal leermateriaal in de vorm van content, apps en toepassingen uitgevers maken eigen materiaal combineerbaar met materiaal van anderen (open leerlijnen) 16
  16. 16. Uitgevers onderzoeken flexibilisering en digitalisering nog volop in ontwikkeling uitgevers onderzoeken en experimenteren om aan te blijven sluiten bij de behoeften van nu en straks: Wat is de gewenste mix van producten? Wat is het commercieel model erachter? Uitgevers gaan het gesprek aan met scholen. 17
  17. 17. Docenten kunnen eigen materiaal toevoegen aan hetmateriaal van de uitgever 18
  18. 18. Docenten kunnen hun eigen toegevoegde lesmateriaal delenmet leerlingen, collega’s en de methode community 19
  19. 19. Docenten kunnen lesmateriaal uit de methode community toevoegenaan hun eigen lesmateriaal 20
  20. 20. Arrangeren in Nova (Malmberg) 21
  21. 21. 22
  22. 22. 23
  23. 23. Zoekscenario’s bij variërenA. Zoeken vanuit de “methode” Leermateriaal zoekenB. Zoeken vanuit de vakinhoud 24
  24. 24. 25
  25. 25. Vorm:Games & gamification Interactieve tools Films & TV programma’sInteractieve films Mobiele applicaties

  ×