Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D14 local report perkupa_hu

565 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

D14 local report perkupa_hu

 1. 1. Egy év a RURENER energiapolitikájában PerkupánÉves helyi beszámoló: a helyi fejlődésre gyakorolt hatás
 2. 2. LemondásA jelen kiadvány tartalmáért a kizárólagos felelősséget a szerzők viselik, az nemfeltétlenül tükrözi az Európai Közösségek véleményét. Az Európai Közösség nemfelelős a benne foglalt információk felhasználásáért.Megjelenési adatokMinden anyag szerzői joggal szigorúan védett, és minden jog fenntartva. A lehetőlegnagyobb gondot fordítottuk arra, hogy biztosítsuk a jelen kiadványban a nyomdábaküldés idején foglalt információk pontosságát, de a hiányosságokért vagy hibákért nemvállalunk felelősséget.Ha másképp nincs jelezve, a fényképeket a RURENER partnerek szolgáltatták, vagy aRURENER projekt megszerezte a szerzők hozzájárulását a megjelentetéshez.ISBN:projekt: Kis vidéki közösségek RURENER - Hálózata ENERgetikai-semlegességhezweboldal: www.rurener.eu, e-mail: info@rurener.eukiadó:szerző:szerkesztők:megjelenés:nyomtatás:Famentes papírra nyomtatva, amely olyan rostból készült, ami 100%-ban klór nélkülfehérítettek.
 3. 3. Tárgymutató1. Bevezetés2. Projekt kontextus3. Molnár Zoltán polgármester nyilatkozata4. Helyi cselekvési tervünk5. Eredmények6. Jó gyakorlatok a helyi cselekvési tervükben7. Következtetések
 4. 4. 1. BevezetésA RURENER projekt kis vidéki közösségek hálózata (falvak és kisvárosok),amelyek semleges energia-lábnyomot szeretnének elérni helyi szinten.A Hálózat eszközöket és módszereket ad, hogy támogassa tagjaienergiastratégiájának kialakítását és értékelését.Ennek a támogatásnak köszönhetően a kis vidéki önkormányzatok konkrétcselekvési terveket valósítanak meg helyi szinten, melyek célja az energiahatékonyág. A helyi energia stratégiák középpontjában a megújulóenergiaforrások termelése áll, valamint a befektetés abba, hogy energiátspóroljanak meg az épületekben, az oktatásban, tájékoztatásban, stb. Akülönböző kidolgozott cselekvések a helyi források és lehetőségek jobbkihasználásához vezetnek, és innovatív helyi fejlődést hoznak a kis vidékiközösségek számára, Európa-szerte.A kommunikáció, és közösségek rábírása arra, hogy részt vegyenek aprojektben, nélkülözhetetlen a Rurener hálózat számára. Ugyanez a helyzet ahelyi projektünk esetében is: a kommunikáció, és hogy rábírjuk a lakosokat ésa helyi szereplőket arra, hogy részt vegyenek az energia-stratégiánkban, vagylegalább támogassák azt, nélkülözhetetlen a sikerünkhöz. Ez az oka annak,hogy elkészítettük ezt a beszámolót.A Perkupa által készített éves beszámoló bemutatja a cselekvési terv összeseredményét helyi szinten. Az energetikai semlegességnek a helyi fejlődésregyakorolt hatásaira fókuszál a vidéki területeken.A beszámoló célja, hogy megjelenjünk a közösség blogjában, és eljussunk alakossághoz, hogy bemutassuk az első eredményeket. Arra is használható,hogy meghatározza a végleges irányelvekben bemutatott legjobbgyakorlatokat az energetikai semlegesség vonatkozásában.
 5. 5. 2. Projekt kontextusEzt követően leírjuk a fennálló helyzetet Perkupán, az érintett érdekelteket(milyen érdekeik és ambícióik vannak), valamint a jogszabályozást,szabványokat és politikákat (melyik helyi vagy országos rendelkezés fontos azenergiai célhoz). Perkupa Magyarország északi részén, Borsod-Abaúj-Zemplénmegyében, a Szlovák határtól 10 km-re, a Bódva folyó völgyébenhelyezkedik el. Középkori település, amely az Árpád-házi királyok ideje alatt az ősiTorna nemzetség birtoka volt. A község neve szláv eredetű, az árok szóbólképzett. A lakosság a hagyományos mezőgazdaságban, állattenyésztésben éserdőgazdálkodásban tevékenykedik. Jelentősebb ásványi kincsei a mészkőés a gipsz. Ennek a kiművelésére és felhasználására üzemelt 1990-ig agipszbánya és a malom. 1990-től a területen márvány és műkőüzemműködött 2008-ig. A település tekintetében figyelmet érdemelnek kőhídjai, az 1800-banbarokk stílusban épült református temploma, az 1805-ben épült katolikustemploma, ahol a 18. századból való Madonna szobor áll.
 6. 6. Megújuló EnergiaforrásokJelen: Légkondicionáló és hőszivattyú összeszerelő üzem tervek. A magasköltségű gázfűtés problémát okoz az alacsony fizetőképességű lakosságkörében, főleg a magas munkanélküliség miatt.Jövő: A közintézmények fűtésrendszerének az átalakítása után anyesedékek feldolgozásával korszerű fűtésrendszer kialakítása.Ésszerű EnergiafelhasználásJelen: Projektek és kezdeményezések megújuló energia hasznosítástémakörben, valamint ehhez kapcsolódó munkahelyteremtés.Jövő: A település környékén megtermelt szilárd biomassza összegyűjtése ésfelhasználása az önkormányzati épületek fűtéséhez a gázfűtés helyett.
 7. 7. 3. Molnár Zoltán polgármester nyilatkozata“Perkupa nagyon büszke arra, hogy a RURENER hálózat tagja. Bár még csakmost ismerkedünk a magán- és középületek energiatakarékosságát szolgálómódszerekkel, a településnek több jövőbeni terve van a megújulóenergiaforrások tekintetében. Folyamatosan pályázunk, próbálunk pénzügyitámogatásokhoz jutni, sajnos eddig kevés sikerrel. Jelenleg a településfűtéskorszerűsítésén dolgozunk. Nagyon várjuk a Megújuló energia napokmegrendezését a településen, ahol az összes lakos bevonása és afigyelemfelkeltés a cél.”
 8. 8. 4. Helyi cselekvési tervünkAz egyetlen mód arra, hogy egységes energia politikát érjünk el közösségiszinten, egy cselevési terv kidolgozása. Ez lehetővé teszi a rövid és hosszútávú elképzelések előrejelzését, koordinálását, és megosztását azzalkapcsolatban, hogyan folytatható átfogó politika az eszközeinkkel és külsőtámogatással.A Cselekvési Terv a célokat, tevékenységeket, érdeketeket, a napirendet, apénzügyi és technikai eszközöket mutatja be.A helyi energia cselekvési tervünk meghatározásához a következőtáblázatokat használtuk. Három táblázat van: az első a rövid távúcselekvésekhez, a második a középtávú cselekvésekhez, és a harmadik ahosszú távú cselekvésekhez. Ezen kívül a cselekvések négy kategóriábavannak osztva az elsődleges céljuk szerint: megújuló energiák, energiamegtakarítások, kommunikáció – tudatosság és ellenőrzés.
 9. 9. Időtartam előreláthatóRövidtávú tervek ( 1év) Tevékenység megnevezése Tevékenység leírása felelős (-tól -ig) költségMegújulóenergiaforrások napkollektorok felszerelése önkormányzati 06/2010- Napkollektorok középületeken polgármester 20.000 eFt tulajdonában álló óvoda épület tetejére 11/2010Energiamegtakarítás Középületek felújítása, szigetelése energetikai polgármester, Középület felújítása, modernizációja 2010- 50.000 eFt szempontokból történő ésszerűsítése intézményvezető Középület fűtéskorszerűsítése Meglévő fűtésrendszer (gáz) cseréje biomassza 11/2010- polgármester, 25.000 eFt (Óvoda) alapú fűtésrenszerre 11/2011 intézményvezetőKommunikáció - Iskolai/óvodai tanóra az energiamegtakarítsáról ésfigyelemfelkeltés 5/2010- Óvodai/Iskolai oktató óra a megújuló energiaforrásokról, szülők és diákok intézményvezető 09/2010 figyelemfelkeltése ifromációk feltöltése a község 08/2010- Települési weboldal energiasemlegesség irányába tett polgármester 11/2011 tevékenységeiről a weboldalraMonitoring RURENER eszközökkel történő település 12/2008 - BZAKA, Értékelés monitoring, éves energiamérleg 11/2011 polgármester
 10. 10. Középtávú tervek ( 2- Tevékenység Időtartam (- Tevékenység leírása projektfelelős előrelátható költség5év) megnevezése tól -ig)Megújulóenergiaforrások Napkollektorok napkollektorok felszerelése további 01/2011- polgármester középületeken önkormányzati épületekre 11/2014 GENEX További szélturbinák fölállítása, 10/2010- kapacitásbővítés, gyártástechnológiai fejlesztéssel cégvezetés 10/2012 technológiafejlesztés egybekötveEnergiamegtakarítás Középületek felújítása, szigetelése Középület felújítása, polgármester, energetikai szempontokból történő 2010- modernizációja intézményvezető ésszerűsítése Középület Meglévő fűtésrendszer (gáz) cseréje 11/2010- polgármester, fűtéskorszerűsítése biomassza alapú fűtésrenszerre 11/2011 intézményvezetőKommunikáció - Ifromációk feltöltése a községfigyelemfelkeltés Rurener weboldal tevékenységeiről a Rurener weboldalra, 12/2010- polgármester helyi akciótervMonitoring RURENER eszközökkel történő település Értékelés 12/2011 monitoring, éves energiamérleg BZAKA, polgármester
 11. 11. Hosszútávú tervek ( 5- Tevékenység Időtartam (- Tevékenység leírása projektfelelős előrelátható költség10év) megnevezése tól -ig)Megújulóenergiaforrások mezőgazdasági Biomassza üzen Növényi hulladékok hasznosítása 2011-2015 vállalkozók, építése polgármester 100%-ban energiafüggetlenekké Energiasemlegesség 2010- polgármester válásEnergiamegtakarítás köz- és magán épületek Épületmodernizáció folyamatos önkormányzat energetikai modernizációjaKommunikáció -figyelemfelkeltés ifromációk feltöltése a község tevékenységeiről a Rurener Rurener weboldal 12/2010- önkormányzat weboldalra, helyi akcióterv, energiamegtakarítás Megújuló energiaforrások bemutatása játékosan és önkormányzat, nemzeti Bemutatóház építése 2010-2015 könnyeden minden korosztály park számáraMonitoring RURENER eszközökkel történő Értékelés település monitoring, éves 12/2011 - energiamérleg BZAKA, polgármester
 12. 12. 5. EredményekAhhoz, hogy tudjuk, mennyire sikeres a helyi energia politikánk, értékelnünk kellazokat a hatásokat, amelyeket gyakorolhat az energia megtakarításra, azenergia semlegességre, és a közösségünk fenntartható fejlődésére.Az értékelés, különösen a helyi fenntartható fejlődés tekintetében, egy komplexfolyamat, hiszen sok információt kíván, és különböző eszközöket a különbözőtípusú hatások értékeléséhez, mint például környezeti, társadalmi, gazdasági ésintézményi.A RURENER létrehozta a RURENER értékelési ponttáblázatot, mindmennyiségi, mind minőségi adatokkal arról, hogy milyen hatással van azenergiapolitikánk a fenntartható közösségi fejlődésre.A következőkben bemutatjuk a helyi energia cselekvési tervünk által elérteredményeket. A táblázatban feltüntetett adatok a hatások a következőmutatókra nézve.Energia Semlegesség –Megújuló (1) Energia semlegességenergiaforrásokEnergia Megtakarítások (2) Energia megtakarítások- RUE (3) KöltséghatékonyságA helyi cselekvési terv (4) Jövedelmezőséggazdasági hatásai (5) Beruházások (6) KapacitásépítésAz intézményi hatások (7) Intézményi hatásokértékelése (8) FoglalkoztatásTársadalmi hatások (9) Társadalmi bevonódás (10) A szomszédok zavarásának elkerülése (11) Megújuló energiák használata Az energia-, víz- és anyagfogyasztás, valamint a (12) földhasználat minimalizálása Az üvegházhatású gáz kibocsátások, a föld és a vízKörnyezeti hatások (13) szennyezésének minimalizálása A források újra felhasználásának, vagy az (14) újrahasznosításnak a maximalizálása (15) Az ökológiai sokféleség fenntartása és helyreállítása
 13. 13. Energia Energia Az Társadalmi Környezeti hatások semlegesség megtakarítások A helyi cselekvési terv intézményi hatások Megújuló RUE gazdasági hatásai hatásokenergiaforrások értékelése (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Összesen 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 3 1 2 1 1 1
 14. 14. 6. Jó gyakorlatok a helyi cselekvési tervükbenA klíma – és hőszivattyú összeszerelő GENEX üzem elkészült, de a termelésmég nem kezdődött el.
 15. 15. 7. KövetkeztetésekPerkupa szeretne energetikailag függetlenné válni. A település szinte a nullárólindul, de folyamatosan pályáznak, hogy a céljaik megvalósításához pénzügyieszközökhöz jussanak. A polgármester és a lakosok tudják, milyen fontos azenergia- és költséghatékonyság, valamint megfelelő információkkalrendelkeznek a megújuló energiaforrások által kínált lehetőségekről.Reményeink szerint a település a jövőben el tudja érni a helyi cselekvésitervben kitűzött célokat a jövőben.

×