Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

KESEIMBANGAN KEFAHAMAN TERHADAP PRINSIP DA...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

2.0

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

ASAS KEFAHAMAN
Fiqh muamalat tidak te...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Ertinya: “Barangsiapa yang mengada-adakan ...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Hasilnya tidak dibenarkan untuk sesiapa di...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Mengapa ia diharuskan walau tiada yang sed...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

dilakukan oleh Nabi dengan komposisi sebag...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

daripada mu`afir6. Al mua`fir ialah pakaia...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

zaman pemerintahan beliau, bahkan mereka m...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

pemerintah kepada rakyatnya berdasarkan ke...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Rom. Sebahagian daripada mereka berkata ke...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

penggunanan nama ’sedeqah berganda’ bagi m...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Tapi jika sebaliknya, maka tidak perlu lagi memberinya kepada mereka....
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

pemerintahan Umar iaitu golongan yang tela...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

1)

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Firman Allah Taala di dalam Surah al A...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Ertinya: “Dan ketahuilah, bahawa apa sahaj...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

dalam keadaan tersebut beberapa hari sehin...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

tangan. Beliau telah menghentikan pelaksan...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Syeikh Al Madani berkata Umar sebenarnya t...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

al Qasim bin Abdul Rahman bahawa seorang l...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Pemahaman ini juga membuatkan Muaz bin Jab...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

pengurusan, politik, ekonomi dan seumpaman...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Ertinya: “Sesungguhnya aku dahulu melarang...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

daging korban mereka. Mereka mesti memasti...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

“Sebahagian ilmuwan berpegang dengan nas i...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Ertinya: Manusia (orang ramai) akan mengik...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Sheikh Soleh Munajjid mengulas erti di seb...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

‫إِنا و َّ ِ ال نولِّى ھَذا العمل َ أَحدًا...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Sebagaimana difahami oleh ramai, polisi be...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Sheikh Ali Muhd Al-Qari menjelaskan dalam ...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

1.

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Mereka yang ingin memahami dalil-dalil...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Tambahan dari itu pula, sebahagian besar s...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

12. Perlu memahami mustalahat atau istilah...
Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Dalil-dalil politik atau pentadbiran sama ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kertas Kerja Ustaz Zaharuddin (Memahami Dalil Politik Islam) Bahasa Melayu

1,207 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kertas Kerja Ustaz Zaharuddin (Memahami Dalil Politik Islam) Bahasa Melayu

 1. 1. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman KESEIMBANGAN KEFAHAMAN TERHADAP PRINSIP DAN PRAKTIS SEMASA DALAM MEMAHAMI DALIL POLITIK Oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman1 1.0 PENDAHULUAN Jika sekiranya hukum asal berkaitan ibadat diambil dengan penyerahan dan pematuhan kepada nas, maka hukum asal berkaitan perkara biasa dan muamalat – iaitu urusan hidup yang berbeza-beza – perlulah melihat kepada illah dan tujuan di sebalik pensyariatannya. Perkara-perkara ini disyariatkan sudah pasti untuk merealisasikan maslahat (perkara yang mendatangkan kebaikan) dan menolak mafsadah (perkara yang mendatangkan kemudaratan). Oleh itu, seorang mujtahid – terutamanya pemerintah yang dilantik- hendaklah mengamati apa yang tersurat dan tersirat di sebalik perintah dan larangan dalam perkara yang berkaitan dengan muamalat dari sudut illah dan tujuan yang ingin dicapai oleh syara` supaya tidak mengabaikannya ketika membuat rang undang-undang, ketika mengeluarkan fatwa atau ketika proses penghakiman agar tidak luput kebaikan yang banyak daripada manusia dan agar mereka tidak ditimpa kemudaratan yang besar. Dengan pengamatan yang baik terhadap nas, mencantumkannya antara satu sama lain, mengkaji maksud tersirat di sebaliknya, tidak tertumpu kepada luaran dan literalnya sahaja, memperelokkan pemahaman terhadap apa yang di mahukan oleh Allah dan RasulNya, seorang alim akan diberi petunjuk untuk mengetahui apa yang tersirat di sebalik nas yang terdiri dari rahsia dan tujuan yang dibekalkan oleh syara` dengannya. Inilah yang telah dicapai oleh fuqaha dari kalangan sahabat Rasulullah. Mereka tidak hanya tertumpu kepada literal nas sahaja, bahkan mereka berusaha untuk menyelami sehingga ke dasar nas tersebut dalam usaha mencungkil tujuan di sebaliknya untuk direalisasikan. 1 Penolong Profesor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Pengerusi NGO MURSHID. Boleh dihubungi di zaharuddin@yahoo.com atau hubungi 03-6201 1062 1
 2. 2. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 2.0 Dr. Zaharuddin Abd Rahman ASAS KEFAHAMAN Fiqh muamalat tidak terhad kepada hukum-hakam di dalam urusan kewangan semata-mata tetapi ia tercabang kepada seluruh urusan di antara manusia sesama mereka. Urusan politik (siyasah), pentadbiran, nikah kahwin (munakahat), hukum jenayah, cara dakwah serta akhlak juga terkandung di dalam bab fiqh muamalat. Muamalat ini juga boleh diklasifikasikan dalam bab ‘AlAdat’. Sheikh al-Islam Ibn Taymiah berkata : ‫تصرفات العباد من األقوال واألفعال نوعان : عبادات يصلح بھا دينھم وعادات يحتاجون إليھا في دنياھم‬ Ertinya : Urusan hamba (manusia) seluruhnya sama ada perkataan dan perbuatan itu boleh diklasifikasikan kepada dua jenis : Ibadah yang baik untuk agama mereka dan hal adat yang diperlukan oleh manusia untuk urusan dunia mereka (Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Nuraniyyah, hlm 111) Sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama silam dan kontemporari, urusan hukum dalam bab fiqh Ibadah adalah agak terhad dan terikat dengan dalil yang specifik (khusus) dan sebahagian dalil umum. Pendek kata ia mesti mempunyai dalil naqli sandaran yang jelas. Kaedah yang dipersetujui oleh para ulama menyebut:‫األصل في العبادة التوقف‬ Ertinya : Hukum panduan (asal) bagi urusan ibadah adalah tawaqquf (berhenti dari mencipta, mesti datang dari dalil) 2 Firman Allah Taala : َ َ ُ ُْ ْ ِِ َ ْ ُ َّ ‫أَم لَھم شرَ كاء شرَ عُوا لَھُم منَ الدين مَا لَم يَأْذن به‬ ِ ِّ ِّ Ertinya: “Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan - mana-mana bahagian dari ugama mereka - sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah?” [al Syura:21] Sabda Nabi : ‫من أحدث في أمرنا )أي ديننا( ما ليس منه فھو رد‬ 2 Rujuk kaedah ini dalam, Ibn Hajar, Fath Al-Bari, 3/54 ; Ibn Mufleh, Al-Adab Al-Syar’iyyah, 2/265 ; Al_Zarqani, Syarah Al-Muwatta’, 1/434 ; Al-Syawkani, Naylul Awtar, 2/20 2
 3. 3. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Ertinya: “Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam urusan kami (agama kami) yang bukan sebahagian darinya, maka perkara tersebut adalah tertolak”3 dengan maksud tidak diterima. Sabda Nabi : ‫إياكم ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة‬ Ertinya: “Berhati-hatilah terhadap perkara yang baru, sesungghunya setiap bid’ah adalah sesat4". Disebabkan inilah, para sahabat amat menjaga initipati tulen sesuatu ibadat, mereka tidak melakukan penambahan di dalamnya, tidak mengubah parameternya dan tidak melakukan pengurangan darinya. Jika terjadi sesuatu daripada perkara tersebut yang dilakukan oleh orang yang jahil, maka ulama mereka akan segera melarangnya. Ini fenomena yang berlaku pada zaman ibn Mas`ud, ibn Umar dan selain mereka. Para sahabat membezakan dengan jelas tujuan sesuatu perkara agama itu disyariatkan dan cara mencapainya. Mereka menjaga tujuan pensyariatannya dan mengembangkan cara mencapainya. Sheikhuna Dr. Yusuf Al-Qaradawi pula mengulas lanjut berkenaan displin hukum dalam bab ibadah dengan menjelaskan ciri sesebuah ibadah khusus itu dengan dua kaedah : ‫أال يعبد إال‬ Ertinya : Tiada yang layak diabdikan diri kepadanya kecuali Allah ( ertinya niat mestilah kerana Allah) ‫أال يعبد إال بما شرع‬ Ertinya : Tiada ibadah kecuali yang disyari’atkan ( mestilah bersumber secara specific atau umum dari nas dalil al-Quran dan hadith). Sedikit penambahan di sini iaitu kaedah yang telah disebutkan oleh Imam Hassan al Banna : Satu lagi kaedah yang penting di dalam membezakan antara ibadat dan adat ialah : hukum asal berkaitan ibadat atau perkara agama adalah dengan menuruti (apa yang dinaskan). Manakala hukum asal berkaitan perkara biasa atau urusan duniawi adalah dengan melakukan pembaharuan/inovasi. 3 4 Muttafaq `alaih daripada Aishah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al Tirmizi. 3
 4. 4. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Hasilnya tidak dibenarkan untuk sesiapa di kalangan manusia selepas kewafatan baginda nabi dan khulafa al-Rasyidin, mencipta apa jua bentuk ibadah baru yang tidak didasari oleh dalil naqli. Bukan itu sahaja, malah semua ibadah itu mestilah disandarkan kepada dalil dengan cara istidlal dan istinbad yang sohih. Manakala bagi semua hukum hakam dan cara serta bentuk dalam fiqh muamalat termasuk urusan politik atau pentadbiran, Allah s.w.t hanya meletakkan beberapa INTI sebagai asas utama yang tidak berubah (ia dinamakan thawabit), namun kebanyakan cara dan bentuk pelaksanaannya boleh berubah dengan perubahan zaman serta tempat. Namun begitu, sebarang perubahan hukum mestilah diawasi oleh para ulama berkelayakan melalui kaedah-keadah tertentu. Displin, kaedah serta syarat tertentu adalah penting agar kebebasan ini tidak disalahgunakan oleh sebahagian manusia yang berkepentingan peribadi. Hasil dari prinsip muamalat yang tetap dan pelaksanaan yang flexible, Islam dapat menyelesaikan pelbagai masalah kemanusian yang sentiasa berkembang dan pelbagai di setiap pelusuk dunia. Kaedahnya menyebut : ‫األصل في المعامالت والعادات اإللتفات إلى المعاني‬ Ertinya : Hukum ghalib dan asal bagi hal ehwal mu’amalat dan adat adalah kembali kepada penelitian objektifnya.5 Keadaan itu juga menyebabkan sebahagian besar PELAKSANAAN hukum-hakam dalam bab muamalat dan siasah berubah-ubah disebabkan oleh suasana, pertimbangan mudarat dan manfaat serta kebiasaan setempat yang dinamakan ‘uruf. Namun mestilah ‘uruf terbabit tidak secara jelas bercanggah dengan nas dan dalil yang jelas, jika itu berlaku ia dinamakan ‘uruf fasid atau kebiasaan yang tertolak dan rosak, hukumnya haram dilakukan dan mesti dihentikan. Justeru, perlulah kita fahami urusan politik adalah bab Fiqh al-muamalat antara manusia dengan manusia. Justeru, mewujudkan suatu kaedah pentadbiran yang tidak pernah wujud di zaman Nabi adalah HARUS selagi prinsip keadilan dalam penjagaan hak rakyat dan pemerintah dipelihara. Selagimana tiada larangan dan pengharaman yang bersifat thawabit serta qat’ie dilanggari. 5 Al-Muwafaqat, Al-Shatibi, 2/300 4
 5. 5. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Mengapa ia diharuskan walau tiada yang sedemikian di zaman baginda Nabi sallaallahu‘alai wasallam? Jawabnya, kerana ia adalah satu dari kebijaksanaan dalam Islam memberi keluasan serta flexible (anjal) dalam hal pentadbiran kerana perbezaan suasana dan pendidikan manusia boleh menjadi berubah menjadikan kaedah mencapai sesuatu keadilan dan keberkesanan pemerintahan juga berubah dari semasa ke semasa agar boleh mencapai objektif kebaikan terbanyak buat masyarakat. Para sahabat Nabi sallaallahu‘alaihi wasallam menggunakan konsep pembaharuan dan inovasi dalam hal pentadbiran politik. Iaitu dengan mereka cipta cara, uslub, pegangan dan mekanisma yang memajukan dunia, menggalakkan pembinaan, dan mengembangkan kehidupan kepada tahap yang lebih baik. Perkara ini bertepatan dengan hadith sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aishah dan Anas : ‫أنتم أعلم بأمر دينكم‬ Ertinya: “Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu”. Dan satu lagi hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga daripada Jariri bin Abdullah : ‫من سن سنة حسنة فله أجرھا وأجر من عمل بھا إلى يوم القيامة‬ Ertinya: “Barangsiapa yang menghidupkan suatu sunnah yang baik maka baginya pahala dan pahala orang yang beramal dengannya sehingga ke hari Qiamat”. Rangsangan inilah yang menjadikan Umar melakukan perubahan di dalam banyak perkara yang dinamakan sebagai "‫ . " أوليات عمر‬Beliau mendapat petunjuk di dalam kerja- kerja beliau dengan melakukan perbincangan dengan para sahabat terutamanya Ali bin Abi Talib yang dikatakan padanya: ‫لو ال علي لھلك عمر‬ Ertinya: “Jika tiada Ali maka binasalah Umar” 3.0 PERBEZAAN PRAKTIS KHULAFA AL RASHIDIN DARIPADA NABI DI BIDANG MUAMALAT. Antara perkara penting yang ingin diutarakan adalah kewujudan beberapa pandangan khulafa al rashidin yang zahirnya kelihatan menyalahi sunnah Nabi di dalam urusan politik, ekonomi, pengurusan, peperangan dan seumpamanya. Perkara ini berkaitan dengan apa yang disabdakan dan 5
 6. 6. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman dilakukan oleh Nabi dengan komposisi sebagai seorang pemimpin atau ketua sebuah negara Islam. Ini bermakna tingkah laku Nabi dalam perkara berkenaan merupakan asas dalam menjaga maslahat umat secara total atau keseluruhannya yang mana ianya dilakukan oleh Nabi pada zaman pemerintahan Baginda. Maslahat yang wujud pada zaman Baginda boleh berubah dan perkara yang berkaitan dengan maslahat ini boleh menerima perubahan. Ketika melakukan perubahan ini, seseorang khalifah yang menggantikan Nabi dalam menegakkan agama dan menguruskan dunia dengannya hendaklah memelihara maslahat baru. Perkara ini tidak dikira menyalahi perbuatan Nabi, bahkan pada hakikatnya dikira sebagai menuruti Nabi dalam cara yang dijalankan oleh Baginda, iaitu cara pemimpin memelihara maslahat umat ketika zaman permerintahannya. 4.0 KEFAHAMAN DALIL DAN INOVASI OLEH SAHABAT NABI Antara perubahan atau inovasi yang dilakukan ialah menyediakan kalendar khas bagi orang Islam yang bermula dari peristiwa penghijrahan Nabi, menubuhkan birokrasi, membangunkan bandar dan sebagainya. Manakala perubahan yang dilakukan oleh Uthman pula membuatkan manusia menggunakan satu mushaf (mushaf al imam), memerintahkan Ali Abu al Aswad al Duali untuk mereka cipta prinsip ilmu nahu dan seumpamanya daripada kerja-kerja yang diusahakan oleh para sahabat berkaitan urusan duniawi. Ini kerana apabila orang Islam ketinggalan, mereka menjadikan situasi sebaliknya. Mereka akan akan maju di dalam urusan duniawi, dan mula melakukan perubahan di dalam urusan agama. 4.1 Pengiraan jizyah (cukai yang dikenakan ke atas individu bukan Islam yang berlindung di negara Islam). Dari sini kita akan memahami bagaimana Umar r.a mengubah pandangan beliau dalam menetapkan kadar jizyah berbeza dengan apa dilakukan oleh Nabi. Beliau adalah seorang yang amat teliti terhadap al Quran dan sunnah Rasulnya. Dalam satu hadith : ‫أن النبي بعث معاذ بن جبل إلى اليمن, وأمره أن يأخذ من كل حالم )أي بالغ( أو عدله معافر‬ Ertinya: Nabi telah mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman, dan Nabi memerintahkan supaya beliau mengambil jizyah daripada setiap orang yang baligh satu dinar atau yang sama kadar dengannya 6
 7. 7. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman daripada mu`afir6. Al mua`fir ialah pakaian Yaman yang popular. Maknanya diharuskan bagi beliau untuk mengambil daripada golongan non muslim yang telah baligh sebagai ganti kepada duit : pakaian yang ditenun di Yaman dengan kadar yang sama dengan dinar yang diperlukan. Ini adalah untuk memudahkan dan memberi keringan kepada meraka. Inilah perkara yang diarahkan oleh Rasulullah terhadap Muaz, dan Muaz telah melaksanakannya di Yaman dengan mengambil jizyah samada dengan bayaran dinar atau pakaian Yaman yang menyamai kadar satu dinar tersebut. Tapi kita melihat bahawa Umar mempunyai pandangan yang berbeza pada zaman pemerintahannya di dalam penetapan jizyah ke atas penduduknya. Beliau bukan sahaja tidak komited dengan pembayaran dinar atau sesuatu yang menyamai kadarnya, di samping tidak menetapkan satu kadar sahaja bagi semua orang, bahkan telah membahagikan jizyah itu kepada tiga peringkat menurut tahap kemampuan mereka yang dikenakan jizyah. Maka di sana terdapat peringkat tinggi, peringkat pertengahan, dan peringkat rendah. Setiap peringkat ini sesuai dengan peringkat kemampuan orang yang dikenakan jizyah. Para sahabat memperakui pandangan Umar ini dan tidak mengganggap perkara ini bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Lalu ia boleh dianggap sebagai ijma’ para sahabat juga. Umar telah menetapkan had tertinggi bagi jizyah adalah sebanyak empat puluh lapan dirham, had pertengahan pula adalah sebanyak dua puluh empat dirham, dan had terendah pula adalah sebanyak dua belas dirham. Pandangan ini telah dipegang oleh mazhab Hanafi7. Dalam satu riwayat yang lain, beliau telah menetapkan ke atas ahli emas (wang emas) sepertimana yang ditetapkan ke atas penduduk Sham : empat dinar, ahli perak (wang perak) sepertimana yang ditetapkan ke atas penduduk Iraq : empat puluh dirham. Perkara ini telah diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya “ ‫ ”األموال‬dan pandangan ini dipegang oleh mazhab Maliki. Sebahagian fuqaha tidak memandang perbuatan Umar itu sebagai satu pandangan yang berhubungkait dengan politik syar`ie berdasarkan kepada perkara yang dikira sebagai maslahat pada 6 Lafaz hadis : (( ‫)) بعثني رسول إلى اليمن, فأمرني أن آخذ من البقر, من كل أربعين مسنة, ومن كل ثالثين تبيعا أو تبيعة, ومن كل حالم أو عدله معافر‬ Diriwayatkan oleh Ahmad (5/230), Abdul al Razzaq (6841), Abu Daud dalam bab zakat (1578), al Tirmizi dan beliau menyatakan ini hadis hasan (633), al Nasaie (5/52,62), ibn Majah (1803), al Darimi (1/283), ibn Hibban dalam Sahihnya (al Ihsan/4886), al Hakim (1/398), dan al Zahabi mengsahihkannya. 7 Lihat Fath al Qadir `ala al Hidayat karya ibn al Hummam : 4/368, 369 cetakan Bulaq, dan al Ikhtiar Syarh al Mukhtar :4/137,137. 7
 8. 8. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman zaman pemerintahan beliau, bahkan mereka memandang perbuatan Umar itu sebagai satu sunnah dari sunnah-sunnah khulafa al rasyidin al mahdiyyin yang mesti diikuti dan mesti dipegang dengan teguh. Maka mereka mengeluarkan satu resolusi berdasarkan kepada pendirian Umar ini dengan mewajibkan pengambilan jizyah dengan menuruti ketetapan yang telah diperakui oleh Umar dan mengikut pembahagian yang telah dilakukan beliau selama-lamanya. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa terdapat dua bentuk jizyah iaitu: 1) Jizyah yang ditetapkan mengikut keredhaan dan disepakati ke atasnya. Jizyah ini ditetapkan berdasarkan kepada kata sepakat dengan tidak dilebih atau dikurangkan kadarnya bagi mengelakkan berlaku pengkhianatan kepada perjanjian tersebut. 2) Jizyah yang bermula dengan perlantikan pemerintah apabila ditumpaskan orang kafir, ditakluk negara mereka dan diserahkan segala harta benda mereka. Jizyah ini mengikut jizyah yang telah diketahui, samada mereka mahu atau tidak, redha atau tidak. Diwajibkan kepada orang kaya pada setiap tahun : empat puluh lapan dirham, orang pertengahan : dua puluh empat dirham, dan orang faqir yang bekerja : dua belas dirham. Mazhab Maliki bersetuju dengan mazhab Hanafi pada jizyah yang ditetapkan mengikut keredhaan dan persepakatan. Tetapi mereka tidak bersetuju dengan kadar jizyah yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh itu, mereka menetapkan empat dinar ke atas ahli emas, empat puluh dirham ke atas ahli perak, dan mereka tidak menjadikannya tiga peringkat. Hujah mereka dalam perkara tersebut ialah satu riwayat daripada Umar8. Tetapi kedua-dua mazhab ini menghadkan jizyah pada kadarnya, tidak melampauinya. Mereka tidak melebihi kadar tersebut dan tidak menguranginya. Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika mengulas hal ini menegaskan sepatutnya kita dalam perkara berkaitan al khulafa al rasyidin : menurut sunnah mereka secara total, dan bukan mengikut sebahagian kata-kata mereka sahaja. (‫.)اتباع سنتھم الكلية, وليس اتباع أقوالھم الجزئية‬ Beliau juga menambah ”Sunnah Umar di sini ialah perubahan hukum mengikut perubahan situasi, sehingga beliau membenarkan diri beliau melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia kepada Muaz. Hakikatnya, beliau tidak melanggarnya tetapi beliau memahami Rasul dengan lebih baik. Beliau tahu perbuatan beliau itu adalah perbuatan yang dijalankan oleh seorang 8 Al Syarh al Qadir karya al Dardir ma`a Hasyiah al Sowi, cetakan al Ma`arif : 2/310-312. 8
 9. 9. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman pemerintah kepada rakyatnya berdasarkan kepada apa yang dilihatnya lebih sesuai. Beliau telah mengikut Nabi dalam perkara tersebut dan beliau sedikitpun tidak terpesong dari petunjuk Nabi. Apa yang wajar pilih menurut Al-Qaradawi daripada pendapat fuqaha dalam isu ini ialah pendapat mereka yang menyerahkan perkara ini kepada ijtihad pemerintah yang dilantik, iaitu pemerintah yang mengambil kira soal keadilan dan kesaksamaan dalam perkara yang diwajibkan ke atas non muslim supaya tidak mencabuli hak mereka dalam menjaga maslahat orang Islam. Bahkan pemerintah tersebut mestilah takut kepada Allah dengan tidak membebankan mereka melebihi kesanggupan mereka. Inilah yang ingin dicapai dan dijaga oleh Umar sebenarnya.” Ini juga merupakan adalah mazhab Sufian al Thauri, Abu Ubaid, satu riwayat dari Imam Ahmad, juga disebut oleh ibn Qudamah di dalam (al Mughni) dan beliau telah merajihkannya : Jizyah ini tidak ditetapkan dengan sebarang kadar, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan darinya. Bahkan terpulang kepada ijtihad pemerintah dalam penambahan dan pengurangannya. Al Bukhari9 berkata : ibn `Uyainah telah berkata : daripada ibn Abi Najih, aku bertanya kepada Mujahid : .‫ما شأن أھل الشام عليھم أربعة دنانير وأھل اليمن عليھم دينار ؟ قال : جعل ذلك من أجل اليسار...وألنھا عوض فلم تتقدر كاألجرة‬ "Kenapa penduduk Sham dikenakan jizyah empat dinar, manakala penduduk Yaman pula dikenakan satu dinar? Beliau menjawab : dijadikan begitu bagi tujuan kemudahan (kepada mereka)…dan ianya adalah cukai maka ia tidak ditetapkan sepertimana bayaran sewa"10. 4.2 Menghapuskan Perkataan Jizyah Daripada Bani Taghlib Dari Golongan Nasrani. Dalil-dalil sunnah menunjukkan Nabi sallaallahu‘alaihi wasallam mengenakan zakat ke atas umat Islam dan jizyah bagi penduduk bukan Islam dari kalangan yang duduk di bawah pemerintahan negara Islam, mendapat pengiktiarafan dan perlindungan serta tidak memerangi Islam. Namun, kefahaman terdapat sunnah tersebut kelihatan sedikit berubah pelaksanaannya di zaman khalifah Umar Al-Khattab. Pandangan beliau yang teliti lagi berani, yang telah beliau ambil bagi pihak Bani Taghlib dari golongan Nasrani. Mereka adalah qabilah Arab yang besar dan mereka tinggal berdekatan dengan sempadan negara Rom. Mereka mempunyai kekuatan dan kekebalan serta jumlah yang ramai. Dikhabarkan mereka telah menyeberangi Sungai Furat dan ingin menyertai 9 Dalam bab al jizyah wa al muwada`ah ma`a ahli al harb, dari kitab al jizyah. Sahih al Bukhari 4/117. Lihat al Mughni, halaman : 13/209-211 dengan analisa Dr al Turki dan Dr al Hilwu. 10 9
 10. 10. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Rom. Sebahagian daripada mereka berkata kepada Umar : Wahai Umar, Bani Taghlib merupakan golongan yang engkau telah tahu kekuatannya. Mereka mahu menyertai musuh. Kalau mereka menyertai musuh, kekuatan mereka akan bertambah. Jika sekiranya engkau melihat sesuatu yang engkau boleh berikan kepada mereka, maka berilah11. Al Baihaqi menyatakan dalam Sunannya : al Shafi`e berkata di hujung hadith ini : (( Kenakan ke atas mereka jizyah. Mereka menjawab : Kami golongan Arab, kami tidak akan menunaikan apa yang ditunaikan oleh orang ’ajam (bukan Arab). Tetapi ambillah daripada kami apa yang diambil daripada kalangan kamu – mereka maksudkan sedeqah(zakat). Umar berkata : ‫ال, ھذا فرض المسلمين فقالوا : فزد ما شئت بھذا االسم ال باسم الجزية‬ Ertinya: Tidak, ini merupakan kewajipan orang Islam. Mereka berkata : Maka gunalah nama apa yang engkau mahu, tetapi selain dari nama jizyah. Maka Umar berbuat demikian dan mereka saling meredhai untuk menggandakan ke atas mereka sedeqah (zakat)”12. Ibn Qudamah menyatakan pandangan Umar kekal begitu tanpa sebarang perselisihan daripada para sahabat maka pandangan tersebut dikira sebagai ijma`. Ramai di kalangan fuqaha selepas para sahabat yang menganggapnya ijma` termasuklah ibn Abi Laila, al Hasan bin Soleh, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan al Shafi`e13. Sesungguhnya perbuatan Umar ini dilakukan oleh ahli yang dibangkitkan pada setiap kurun bagi menyelesaikan setiap perkara yang berlaku pada kurun tersebut. Apa yang diambil dari Bani Taghlib walaupun dinamakan sedeqah(zakat), ianya bukannya dikira sedeqah (zakat). Ianya tidak diberikan kepada lapan asnaf yang disebut di dalam Surah al Taubah, sebaliknya dikategorikan sebagai jizyah14. Pandangan politik Umar ini tentulah berbeza dengan praktis Nabi di zamannya, ia merupakan kebijaksanaan ijtihad politik oleh Umar yang dibina di atas dasar maslahat mencapai manfaat dan menolak kemudaratan. Sekiranya Umar tidak bekerjasama membenarkan 11 Al Kharraj karya Yahya bin Adam, disemak oleh al Syeikh Ahmad Syakir, halaman : 66, dan lihat : Kharraj karya Abu Yusuf, halaman : 120, cetakan al Salafiah wa al Sunan al Kubro : 9/216. 12 Lihat : al Sunan al Kubro karya al Baihaqi : 9/116. 13 Disebut oleh ibn Qudamah di dalam al Mughni : 13/224. 14 Al Amwal : 227,723. 10
 11. 11. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman penggunanan nama ’sedeqah berganda’ bagi melayani permintaan mereka, Bani Taghluib mungkin sudah menjauhi Islam dan menyertai musuh Islam khususnya Rom di ketika itu. 4.3 Umar r.a tidak memberi zakat kepada yang dijinak hati mereka ijtihad Umar dengan tidak memberikan zakat kepada al muallafat qulubuhum seperti apa yang mereka terima pada zaman permerintahan Rasulullah. Sebahagian oreintalis cuba berpandukan kes ini dengan mendakwa perbuatan Umar bersalahan dengan firman Allah yang telah menetapkan bahagian sedeqah(zakat) bagi golongan ini (al muallafat qulubuhum) sebagaimana yang dinaskan di dalam ayat 60 Surat al Taubah. Nabi juga telah memberikan zakat kepada mereka yang mempunyai kriteria ini pada zaman Baginda, antaranya : Uyainah bin Hisn al Fazari, al Akra` bin Habis al Tamimi, Abbas bin Mirdas dan selain mereka. Abu Bakar pada zaman khilafahnya juga telah memberikan zakat kepada golongan ini. Namun begitu, Umar telah menolak dari memberikan mereka zakat selepas itu dengan berkata : ‫اإلسالم وأغني عنكم‬ ‫عليه وسلم ـ تأليفا لكم ، فأما اليوم فقد أعز‬ ‫ـ صلى‬ ‫ھذا شيء كان يعطيكموه رسول‬ Ertinya: “Ini adalah sesuatu yang dahulunya Rasululllah sallaallahu‘alaihi wasallam memberikannya kepada kamu untuk menjinakkanmu, adapun hari ini Allah telah memuliakan Islam dan Allah tidak tidak berhajat kepada kamu”.15 Maka tiada lagi keperluan kepada proses menarik orang kepada Islam dan tiada lagi antara kita golongan al muallafat qulubuhum. Kriteria ini boleh berubah seperti kriteria faqir. Seseorang itu faqir sebelum ini, maka dia berhak mendapat bahagian zakat. Kemudian apabila dia telah menjadi kaya, maka dia tidak layak lagi menerima zakat. Tidak sepatutnya golongan ini merasakan bahawa mereka berhak memiliki kriteria ini sepanjang umur mereka, atau merasakan bahawa pemerintah wajib menganggap mereka begitu sehingga hujung usia. Tetapi perkara ini merupakan penilaian maslahat mengikut pandangan pemerintah. Jika sekiranya dia berijtihad bahawa mereka patut mendapat zakat maka berikanlah. 15 Az-Zayla’ie, Nasab Al-Rayah, 2/476 ; Rashid Ridha, Tafsir Al-Manar, 10/427 11
 12. 12. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Tapi jika sebaliknya, maka tidak perlu lagi memberinya kepada mereka. Dr. Zaharuddin Abd Rahman 16 Inilah juga fatwa yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Golongan ini (orientalis dan sekular barat) berkata : Inilah dia Umar yang membatalkan nas Quran, menghentikan beramal dengan ayat atau sebahagian ayat dari Kitab Allah, yang mana telah diamalkan oleh Rasulullah sebelumnya. Ini merupakan dalil yang jelas bahawa antara hak seorang pemerintah atau mujtahid secara umum, menghentikan beramal dengan nas dan tidak menjalankannya apabila nas itu bercanggah dengan maslahah, atau maslahah itu bercanggah dengan nas. Golongan ini mendakwa sekiranya kita mengikut jejak Umar ini – ijtihad yang bebas secara mutlak dari sebarang batasan, yang mendahulukan akal dari nas dan maslahat dari nas – maka kita akan dapat menyelesaikan banyak masalah orang Islam masa kini, dan memuaskan hati manusia dengan syariat Islam yang bersifat fleksibel, mampu untuk berkembang, mengikut maslahah yang sentiasa berubah dan memenuhi kehendak manusia pada setiap zaman dan tempat. Sebenarnya golongan ini tidak menyedari bahawa Shariah yang bersifat fleksibel ini, yang boleh diumpamakan sebagai adunan lembut yang berada di tangan setiap orang, di mana dia boleh membentuknya mengikut citarasanya yang tersendiri : bukanlah syariat yang diturunkan oleh Allah Taala – atau yang diturunkan asas-asasnya – untuk mengawal manusia, yang mana manusia perlu kembali kepada nas-nas dan maqasidnya ketika mereka berbalah berdasarkan firman Allah Taala : ً‫فإِن َت َنازعْ تم فِي شيْ ء فردُّ وهُ إِ َلى ّ ِ والرَّ سُول إِن كنتم تؤمنونَ با ّ ِ وا ْليَوم اآلخِر ذلِكَ خيْرٌ وأَحْ سَ نُ َتأْويال‬ َ ِ َ ُ َ ٍ َ َ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ْ َ ِ ُ ِ ُْ ْ ُ ُ Ertinya: “Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya”. [al Nisa : 59]. Ramai dari kalangan ulama dan fuqaha memberi respon berkenaan dakwaan yang tersebar luas ini yang mana ianya berakhir dengan resolusi pembekuan nas-nas dan pembatalan syariat Pencipta menurut hawa nafsu makhluk. Syeikh Muhammad al Madani memberi maklum balas tentang dakwaan ini menyatakan dakwaan oreintalis ini ditolak dengan hujah bahawa al muallafat qulubuhum wujud pada zaman 16 Al-Qaradawi, hlm 171-180 12
 13. 13. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman pemerintahan Umar iaitu golongan yang telah dijinakkan oleh Rasulullah. Tetapi Umar telah menghalang mereka dari menerima zakat sedangkan golongan tersebut ada. Maka tidak boleh dikatakan : ‘zakat tidak perlu diberi kerana tiada asnaf’, tetapi ia adalah kerana maslahat yang telah diijtihadkan oleh Umar al-khattab r.a iaitu : “Allah telah memuliakan Islam, dan tiada sebarang sebab untuk menarik manusia kepada Islam”. Perkara ini bertepatan dengan apa yang diperakui oleh sebahagian ulama yang mana pemberian zakat kepada al muallafat qulubuhum adalah hukum yang berillahkan keperluan agama Islam kepada proses menarik orang kepada Islam. Apabila ‘illah ini tiada, maka hukumnya pun tiada kerana ianya adalah hukum yang mempunyai illah. Hukum yang mempunyai illah ini akan beredar mengikut illahnya. 4.4 Keengganan Umar r.a membahagikan tanah yang dirampas kepada tentera. Kes kajian seterusnya adalah pendirian Umar r.a berkaitan isu pembahagian tanah rampasan perang kepada tentera yang terdiri daripada para sahabat yang meminta beliau membahagikannya kepada mereka dengan alasan ghanimah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi iaitu ketika pembahagian tanah Khaibar kepada tentera yang menaklukinya yang mana Umar r.a sendiri adalah di kalangan tentera tersebut. Para sahabat meminta tanah dibahagikan sebagaimana ketika Sa`ad bin Abi Waqqas membuka Parsi dan Iraq. Kawasan terseut dinamakan’ al suwad’ (‫ )السواد‬ekoran kesuburan dan kehijauannya yang sekiranya orang yang melihat kawasan tersebut dari jauh seolah-olah dia melihat satu jisim hitam. Para sahabat juga meminta untuk dibahagikan tanah Syam ketika mana tanah tersebut dibuka. Mereka meminta pemimpin mereka ketika itu Amru bin al `As membahagikan tanah ketika pembukaan Mesir. Namun begitu, Umar enggan berbuat demikian dan tidak memenuhi permintaan para sahabat kerana beliau berpendapat ada perkara yang lebih utama mengikut neraca syara` dari pembahagian tersebut, walaupun pembahagian tersebut dianggap oleh mereka yang meminta sebagai hak yang telah ditetapkan kepada mereka oleh Allah di dalam al Quran dan sunnah RasulNya. Pandangan Umar ini di sokong dengan pandangan Ali, Muaz, Uthman dan Talhah iaitu tiada pembahagian tanah kepada tentera ekoran mafsadah yang bakal berlaku. Inilah yang dikenalpasti dari pelbagai riwayat daripada Umar. Jika kita melihat kepada nas panduan dalam hal ini antaranya adalah: 13
 14. 14. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 1) Dr. Zaharuddin Abd Rahman Firman Allah Taala di dalam Surah al Anfal : ْ َ ْ ْ ُ َ ٍ َ (( ...‫)) واعْ لَمُو ْا أَ َّنمَا غَ نِمْ تم مِّن شيْ ء فأَنَّ ِ ّ ِ خمُسَ ه وَ لِلرَّ سُول ولِذِي القُرْ بَى وَ ال َي َتامَى والمَسَ اكِين وابْن السَّ بيل‬ ُ ُ َ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ Ertinya: “Dan ketahuilah, bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya satu perlimanya (dibahagikan) untuk (jalan) Allah, dan untuk RasulNya, dan untuk kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ibnus-sabil (orang musafir yang putus bekalan)…”[al Anfal : 41]. Ayat ini mewajibkan pembahagian harta ghanimah kepada tentera samada harta tersebut berbentuk manqul (boleh alih) atau ghair manqul (tidak boleh alih). Tetapi Umar dengan sengaja meninggalkan ayat ini dan tidak mengamalkan tuntutannya dengan tidak membahagikan tanah rampasan perang. 2) Hadith sahih yang mana Nabi ketika memerangi Khaibar dan menawannya dengan menggunakan kekerasan, Baginda telah membahagikan tanah Khaibar kepada semua orang Islam yang menyertai Baginda dalam proses penawanannya. Namun begitu, Umar meninggalkan literal nas Quran dan sunnah bagi mengambil kira ruh dan maslahat yang dilihatnya serta diyakininya. Beliau tidak membahagikan tanah tawanan perang kepada golongan yang memintanya secara terang-terangan supaya beliau berbuat demikian. Ada di kalangan mereka yang berkeras dan bertegas dalam perkara ini. Antaranya Bilal -meskipun beliau mempunyai kelebihan yang banyak dan merupakan antara yang terawal memeluk Islam - dan ramai lagi di kalangan para sahabat yang berbuat demikian sehinggakan Umar terpaksa berdoa ke atas mereka dengan berkata : ‫اللھم اكفني بالال وأصحابه‬ Ertinya: “Ya Allah cukupkanlah (bebaskanlah) aku daripada (desakan) Bilal dan sahabat-sahabatnya”. Kita sepatutnya melihat apa yang telah dilakukan oleh Umar dengan pandangan fiqh Adakah beliau menyanggahi nas qat`ie thubut dan dilalah di dalam Quran dan sunnah dalam memahami nas yang berkait dengan keputusan pentadbiran dan politik ini? Pemerhatian Kepada Ayat Ghanimah: Firman Allah Ta’ala: ْ َ ْ ْ ُ َ ٍ َ (( ...‫)) واعْ لَمُو ْا أَ َّنمَا غَ نِمْ تم مِّن شيْ ء فأَنَّ ِ ّ ِ خمُسَ ه وَ لِلرَّ سُول ولِذِي القُرْ بَى وَ ال َي َتامَى والمَسَ اكِين وابْن السَّ بيل‬ ُ ُ َ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ 14
 15. 15. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Ertinya: “Dan ketahuilah, bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya satu perlimanya (dibahagikan) untuk (jalan) Allah, dan untuk RasulNya, dan untuk kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ibnus-sabil (orang musafir yang putus bekalan)…”[al Anfal : 41]. Justeru itu, empat perlima yang berbaki adalah milik ahli ghanimah. Ayat ini tidak syak lagi merupakan ayat qat`ie thubut. Perihal keseluruhan Quran thabit dengan tawatir yang diyakini yakni tiada sebarang keraguan padanya. Tetapi adakah ayat ini qat`ie dilalah merangkumi semua harta ghanimah boleh alih dan tidak boleh alih, dan juga merangkumi semua tanah, gunung-ganang dan sungai-sungai? Al-Qaradawi menegaskan tiada faqih yang begitu celik dengan Quran, gaya bahasa dan dilalahnya bagi mengatakan ayat ini menunjukkan qat`ie dilalah. Ini kerana apa yang dikategorikan sebagai ghanimah ialah : apa yang dikuasai dan dimiliki. Perkara ini logik dan munasabah pada senjata, pakaian, wang, alatan dan seumpamanya yang boleh dikutip, dibawa dan dipindahkan. Berbeza dengan tanah yang terbentang, dataran yang luas, gunung yang tinggi, sungai yang besar, siapa yang akan mengatakan : dia telah memiliki dan menguasainya kecuali dengan menggunakan prosa yang melampau dalam berbahasa dan bukan secara realiti. Jadi dalam isu ini, Umar seakan-akan mengatakan kepada para sahabat yang meminta darinya pembahagian tanah tersebut : kamu semua tidak memiliki tanah ini secara hakiki, maka ayat ghanimah tidak boleh menjadi hujah kepada kamu kerana ianya berkisar pada harta boleh alih dan seumpamanya sahaja. Sandaran Umar Kepada Quran : Umar r.a sebenarnya berhujah dengan menggunakan beberapa ayat Quran dari Surah al Hasyr dalam melakukan apa yang dlihatnya. Ayat-ayat ini berkaitan dengan pembahagian al fai (harta yang diperolehi daripada kafir harbi tanpa peperangan). Abu Yusuf berkata di dalam kitabnya al Kharraj : ketika Umar menawan ‘al suwad’ (‫)السواد‬ beliau telah berbincang dengan para tentera. Ramai di kalangan mereka yang ingin membahagikan tanah tersebut dan Bilal bin Rabah merupakan sahabat yang menonjol dalam perkara itu. Abdul Rahman bin `Auf sependapat dengan Bilal, manakala Uthman, Ali dan Talhah sependapat dengan Umar. Pendapat Umar ialah meninggalkan tanah tersebut tanpa membahagikannya. Mereka kekal 15
 16. 16. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman dalam keadaan tersebut beberapa hari sehinggalah Umar berkata : Aku telah mendapati hujah supaya tidak membahagikannya, firman Allah Taala : َ ُ ِْ َ َ ِْ ِ َ . َ‫ل ِْلفُقرَ اء المھَاجرينَ الَّذِينَ أُخرجُوا مِن دِيارھم وأَمْ والِھم َي ْب َتغونَ فضْ الً مِّنَ َّ ِ ورضْ وانا ً ويَنصُرُونَ َّ َ ورَ سُولَه أ ُ ْولَئِكَ ھم الصَّادقُون‬ ُ ِ َ َ َ ِ َ ُُ ِ ْ ِِ ُْ ْ َ َ ِْ ُِ َ ِْ َّ ِّ ً ِ ْ َ ُ ِ ُ ِْ َ َ‫وَ الَّذِينَ َتبَوَّ ؤُ وا الدارَ وَ اإلِيمَانَ مِن ق ْبلِھم يحبُّونَ مَنْ ھَاجَ رَ إِ َليْھم وَ ال َيجدونَ فِي صدُورھم حَ اجَ ة ممَّا أُوتوا ويُؤثرُونَ عَ لَى أَنفُسِ ھم ولَ ْو كان‬ ِْ ِ ُ ُْ ‫بھم خصَ اصَ ة وَ مَن يُوقَ شحَّ َنفسِ ه فأ‬ ٌ ُْ ْ ُ ُ ُ ِْ ِ ْ َ ِِْ ‫ُ ْ ِ َ ولَئِكَ ھم المفلِحُونَ . والَّذِينَ جَ اؤُ وا مِن َبعْ دھم َيقولُونَ رَ َّب َنا اغفِرْ لَ َنا وَ إلخوانِ َنا الَّذِينَ سَ َبقو َنا باإليمَان‬ َِِْ َ ِ ِْ ِ ُ ّ َ َ َُ ْ ‫وال َتجْ عَ ل فِي قُلُوب َنا غِ الً لِّلَّذِينَ آمنوا رَ َّب َنا إِ َّنكَ رَ ؤُ وفٌ رَّ حِيم‬ ٌ ِ Ertinya: “(Pemberian itu hendaklah diperuntukkan) kepada orang-orang fakir yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya (kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam), untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaanNya, serta menolong (ugama) Allah dan RasulNya; mereka itulah orang-orang yang benar (imannya dan amalnya). Dan orang-orang (Ansar) yang tinggal di negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orangorang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Dan orangorang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan Kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah Belas kasihan dan RahmatMu". [al Hasyr : 8-10]. Umar berkata : Bagaimana boleh aku bahagikan kepada kamu, dan meninggalkan sesiapa yang datang kemudian tanpa sebarang bahagian? Maka mereka berijma` untuk tidak membahagikannya, mengumpulkan hasil buminya, membiarkannya di tangan pemiliknya, di samping mengenakan cukai kharraj atas hasil buminya dan jizyah kepada setiap individu17. 4.5 Umar r.a menghentikan hukuman hudud bagi pencuri pada tahun kebuluran (al maja`ah). Antara hujah yang dipegang oleh golongan yang mendakwa pembatalan nas-nas syara` - walaupun qat`ie thubut dan qat`ie dilalah – yang diulang-ulang oleh golongan yang bercakap tentang isu pendirian Umar dan ijtihadnya yang popular mengenai had al sariqah (mencuri) iaitu potong 17 Al Kharraj karya Abu Yusuf, halaman : 35. 16
 17. 17. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman tangan. Beliau telah menghentikan pelaksanaan had ini pada tahun al maja`ah (kebuluran) yang masyhur pada zaman pemerintahannya, dan ianya lebih dikenali sebagai tahun kelabu (‫.)عام الرمادة‬ Golongan yang bercakap mengenai pembatalan nas ini berkata : Allah Taala telah menyebut di dalalm Surah al Maidah, antara ayat yang akhir diturunkan : َ ْ َ َُِ ٌ ِ َ َ َ ُ ِ ‫والسَّارق والسَّارقة فاقطعُو ْا أَ ْيد َيھمَا جَ زاء بِمَا كسَ بَا َنكاالً مِّنَ ّ ِ و ّ ُ عَ زيز حَ كِيم‬ َ َ ُ ِ َ ٌ “Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”.[al Maidah : 38]. Ayat ini qat`ie thubut tanpa sebarang pertikaian kerana Quran keselurahannya qat`ie thubut. Ayat ini juga qat`ie dilalah atas kewajipan memotong tangan pencuri lelaki dan perempuan sebagai satu balasan apa yang mereka telah usahakan. Nas Quran ini datang secara umum dan mutlak, di mana Allah Taala memerintahkan supaya memotong tangan semua pencuri, tanpa mengkhususkan dengan masa dan keadaan atau situasi tertentu. Bahkan hukum ini datang secara umum dan mutlak tanpa terikat kepada keadaan kebuluran atau kesengsaraan yang menimpa manusia. Mereka mengatakan : Nabi memahami umum ayat ini dan bersabda : ‫والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت, لقطع محمد يدھا‬ Ertinya: “Demi (Allah) yang nyawaku berada di genggamanNya, sekiranya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka Muhammad akan memotong tangannya”18. Tiada rekod yang menyatakan Nabi menjalankan pemotongan itu ketika pencuri dalam keadaan senang (tidak terdesak), dan tidak menjalankannya ketika dalam keadaan terdesak. Maka dari mana Umar ambil syarat ini?. Kemudi an Umar tidak berusaha mengetahui keadaan pencuri : adakah dia di dalam keadaan terpaksa atau berhajat, atau di dalam keadaan senang. Tetapi beliau memadai dengan keadaan umum manusia pada tahun al maja`ah itu. Kadang-kadang pencuri itu sendiri tidak berhajat walaupun dalam keadaan kebuluran yang menyelubungi kebanyakan manusia. Bagaimana Umar boleh menghentikan had potong tangan sebelum tiba masanya? Ini tidak lain tidak bukan melainkan Umar sendiri yang memberikan hak menjalankan nas, menyekatnya, menghentikannya berdasarkan kepada maslahat yang dilihatnya. 18 Diriwayatkan oleh jamaah muhaddithin. 17
 18. 18. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Syeikh Al Madani berkata Umar sebenarnya tidak menghentikan pelaksanaan nas, tidak mengubahnya dan tidak memansuhkannya, tetapi beliau memahami bahawa pengambil harta pada tahun al maja`ah tidak dikategorikan sebagai pencuri. Ini kerana dia mengetahui haknya pada apa yang diambil. Mencuri pula ditakrikan sebagai mengambil harta orang lain tanpa hak secara sembunyi. Penerangan bagi perkara ini : antara asas-asas Islam yang qat`ie, saling bantu-membantu antara manusia. Ini bermakna menjadi fardu kifayah kepada masyarakat unutk menghulurkan bantuan kepada mereka yang ditimpa musibah dan menjauhkan mereka dari lembah darurat. Jika masyarakat tidak menjalankan kewajipan ini kepada golongan terdesak ini maka berdosa. Manakala orang yang terdesak ini boleh mengambil apa yang memenuhi keperluan asasnya dan menojauhkan daruratnya. Tahun al maja`ah ini tanpa sebarang keraguan merupakan satu tempoh yang yang mengundang kewujudan ramai golongan terdesak dan faktor ini yang mewajibkan masyarakat menghulurkan bantuan kepada mereka. Perkara ini tidak boleh dibangkitkan untuk mengiktiraf darurat atau tidak terhadap seseorang yang mencuri. Tetapi ini merupakan salah satu skop hudud dan hudud gugur dengan perkara syubhah. Maka memadailah bagi seorang hakim untuk berkata : barangkali fulan ini mencuri kerana darurat yang menyebabkannya mencuri. Ini merupakan syubhah yang kuat yang boleh menggugurkan hudud. Namun sekiranya tahun itu bukannya tahun al maja`ah tetapi tahun yang makmur sejahtera, syubhah ini tidak kuat dan tidak boleh menggugurkan hudud dengannya. Ini kerana perkara yang diambil kira pada syubhah yang menggugurkan hudud ialah kadar kekuatannya dan situasi yang mendesaknya. Umar telah menghubungkan fiqhnya dengan lafaz yang datang dalam firman Allah Taala : َُِ ‫والسَّ ارق والسَّ ارقة‬ َ ُ ِ َ Beliau menafsirkan lafaz ini dengan pengambilan harta yang bukan hak secara sembunyi. Kemudian beliau mengimplimentasikan mafhum lafaz ini ke atas pencuri pada tahun al maja`ah dan beliau mendapati si pencuri itu mengambil sesuatu yang berhak baginya. Maka, perkara ini tidak termasuk di dalam nas dan tidak wajib memotong tangannya. Di antara dalil yang menunjukkan kepada pemahaman Umar tentang tafsiran al sariqah bahawa ianya ialah pengambilan sesorang harta yang tiada hak baginya, apa yang diriwayatkan oleh 18
 19. 19. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman al Qasim bin Abdul Rahman bahawa seorang lelaki telah mencuri harta baitul mal. Lalu Sa`ad bin Abi Waqqas telah mengutus surat kepada Umar, lalu Umar mengutus surat balas yang berbunyi : ‫أن ال قطع عليه ألن فيه نصيبا‬ Ertinya: “Tiada pemotongan ke atasnya kerana dia mempunyai bahagian di dalamnya (harta itu)”. 4.6 Ijtihad Uthman Affan, Ali Abi Talib dan Mu’adz Jabal Pada zaman Rasulullah sallaallahu‘alaihi wasallam, Abu Bakar r.a dan Umar al-Khattab r.a , jika ada unta yang hilang maka sesiapa yang menjumpainya diarahkan untuk membiarkannya sahaja di tempat itu sehinggalah tuannya mendapatkannya semula, ini adalah bagi menuruiti keputusan pentadbiran Rasulullah sallaallahu‘alaihi wasallam Namun pada zaman pemerintahan Uthamn Affan beliau mengubah polisi poltiik itu kepada arahan mereka yang menjumpainya mesti mengambil unta terbabit dan mengistiharkannya kemudian jika masih belum ada yang menuntutnya, dijual dan disimpan harganya, jika datang kemudian tuan punya, diserahkan sahaja wang yang disimpan itu.19 Lihat bagaimana Khalifah Uthman memahami sunnah nabi dan khalifah sebelumnya, beliau memahaminya menembusi teks literal kepada maqasid. Inilah juga yang membuatkan Uthman al Affan mengeluarkan arahan supaya mengguna pakai hukum al luqatah "‫( "اللقطة‬barang yang tercicir) yang mana istilah ini sering dipakai untuk selain haiwan, adapun untuk haiwan maka dikatakan dhaallah al ibil “‫ ”ضالة اإلبل‬pada zaman pemerintahan beliau. Sedangkan Rasulullah melarang perkara tersebut pada zaman pemerintahan Baginda. Ini kerana beliau melihat perubahan akhlaq manusia ketika mana orang Islam mula bercampur dengan orang bukan Islam.20 Pemahaman inilah yang membuatkan Ali bin Abi Talib mengeluarkan hukum agar pengeluar barangan atau pengilang menjamin apa yang dirosakkan oleh tangan-tangan mereka, padahal hukum asal pada perkara tersebut ialah mereka tidak perlu menjadi penjamin tetapi hanya sebagai pemegang amanah sahaja. Beliau berbuat demikian dengan tujuan menjaga harta manusia dan mencegah pengeluar barangan daripada mengeluarkan dakwaan bahawa harta mereka dirosakkan tanpa menghadirkan sebarang bukti. 19 20 Imam Malik, Al-Muwatta’, 3/129 Al-Qaradawi, Kayfa Nata’amal Ma’a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah, hlm 151-152 19
 20. 20. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Pemahaman ini juga membuatkan Muaz bin Jabal mengambil zakat daripada hasil tekstil di Yaman berbanding gandum kerana ini lebih memudahkan penduduk Yaman dan lebih memberi manfaat kepada golongan faqir dan golongan yang berhak ke atas zakat. 4.7 Menulis selain al-Quran Nabi sallaallahu‘alaihi wasallam bersabda: ُ ُ ْ َ ْ َ ِ ْ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ ‫َال تكتبوا عني ومَنْ كتب عني غ ْير القُرآن فليمحه‬ َ ِّ َ ُ ُ ْ َ Ertinya: Jangan kamu tulis dariku apa-apa jua pun, sesiapa yang telah menulis dariku selain Al-Quran hendaklah dia memadamnya. (Riwayat Muslim & Abu Daud) Imam Al-Qadhi Iyadh menegaskan ulama berbeza ijtihad dalam menyimpulkan hukum menulis selain Al-Quran di zaman tersebut tentunya, namun begitu ia tiada lagi relevan di zaman kita yang mana semua telah ditulis, yang mana ia hanyalah khas di zaman Al-Quran masih diturunkan secara berperinkgkat kepada Nabi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar. Imam Al-Nawawi pula menyatakan beberapa pandangan antaranya yang mendakwa bahawa larangan Nabi itu adalah jika menulis al-Quran dan kalam baginda di atas satu lembaran, dibimbangi bercampur.21 Apapun pandangan ulama silam, para sahabat telah terlebih dahulu menunjukkan kefahaman mereka melangkaui teks atau literal hadis, mereka tidak rigid dan jumud dalam memahaminya, lantas mereka menulis hadith baginda Nabi. Imam Ibn Hajar menjelaskan : ً ِْ َُ ْ َ َ ً ِْ ُْ َ ْ ‫كره جَ مَاعَ ة مِنْ الصَّ حَ ابَة والتابعِينَ ك َتابَة الحَ دِيث واسْ َتحَ بُّوا أَنْ يُؤخذ عَ ْنھم حفظا كمَا أَخذوا حفظا , لَكِنْ لَمَّا قصُرَ ت الھمَم‬ ِ َ َ ِ َ ِْ ْ ِ َّ َ ُ َّ ْ ْ ُ‫وخشِ ي األَئِمَّة ض َياع العِلم دَ ونوه‬ َ َ َ َ Ertinya: Sekumpulan sahabat dan tabien tidak menyukai menulis hadith namun mereka menggalakkan di kalangan mengambilnya secara hafazan sebagai diterimanya, tetapi sewaktu kurangan kemampuan, ketelitian dan bimbangnya para ulama akan hilangnya ilmu, lalu mereka telah mencatatnya (menulisnya).22 5.0 NABI JUGA MENGUBAH PANDANGAN HAL EHWAL POLITIK MENGIKUT MASLAHAT. Tiada keraguan di dalam perkara ini kerana Nabi sallaallahu‘alaihi wasallam sendiri mengamalkan cara mengubah dan menangguhkan pandangan Baginda berkaitan dengan 21 22 Syarah Sohih Muslim, Yahya Syaraf, 18/129 Fath Al-bari, Ibn Hajar Al-Asqolani, 1/208 20
 21. 21. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman pengurusan, politik, ekonomi dan seumpamanya. Atas dasar itulah para sahabat khususnya Khulafa al-Rashidin menurutinya atas kefahaman mereka yang mendalam terhadap sunnah Nabi yang menjangkaui literal kalam Baginda Nabi. Rasulullah menguruskan semua urusan ini selari dengan maslahat yang ingin dipelihara dan dicapai. a. Simpanan daging korban Sebagai contoh, sepanjang beberapa tahun Baginda melarang penyimpanan daging korban Hari Raya Adha selepas tiga hari. Ini berikutan perubahan situasi yang berlaku di Madinah dengan kehadiran delegasi Arab badwi yang datang dari luar Madinah sempena meraikan Hari Raya Adha. Ketika itu tiada lagi restoran, hotel dan seumpamanya yang boleh memberi kemudahan kepada manusia. Pandangan ini diutarakan agar manusia tidak mementingkan diri sendiri dan mengabaikan keperluan saudara mereka. Apabila situasi seperti itu telah berakhir, maka pengharaman sementara ini akan ditarik balik dan keadaan akan kembali seperti biasa iaitu diharuskan menyimpan daging korban melebihi tiga hari dan digunakan mengikut keperluan masing-masing seperti dimakan atau diberikan kepada mereka yang memerlukan. Perkara ini dijelaskan di dalam hadith yang diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim daripada Salamah bin al Akwa`, beliau berkata : Nabi telah bersabda : َ ُِْْ ُ ْ ََ ُْ ِ َ ََ ‫مَنْ ضَ حَّ ى م ْنكم ، فال يُصْ بحَ نَّ بَعْ دَ ثالِثة ، وفِي ب ْيتِه م ْنه شيْ ء . " فلمَّا كانَ العَ ام المقبل ُ قالُوا : يَا رَ سُولَ َّ ِ ، نفعَ ل ُ كمَا فعَ لنا العَ ام‬ ٌ َ ُ ِ ِ َ َ ٍ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ِ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ َ ُ ‫الماضِ ي ؟ قال َ : " كلُوا ، وأَطعموا ، وادَّ خِروا ، فإِنَّ ذلِك العام كانَ بِال َّناس جھد ، فأَردْ تُ أَنْ تعِينوا فِيھم‬ َ َ ٌْ َ ِ ُ َ ُ ِ ْ َ َْ ِْ Ertinya: ”Barangsiapa di antara kalian berkorrban, maka janganlah ada daging korban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga.” Ketika datang tahun berikutnya, para sahabat berkata, ”Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu?” Maka Baginda menjawab, ”(Adapun sekarang), makanlah sebahagian, sebahagian lagi berikan kepada orang lain dan sebahagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu manusia sedang mengalami tekanan – kesukaran dan kelaparan - maka aku ingin kalian membantu mereka dalam perkara itu”23. Hadith daripada Aishah yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda : ‫إنما نھيتكم من أجل الدافة التي دفت‬ 23 Muttafaq `alaih sebagaimana yang dijelaskan di dalam al Lukluk wa al Marjan, hadis 1290. 21
 22. 22. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Ertinya: “Sesungguhnya aku dahulu melarang kamu dari menyimpan daging qurban disebabkan oleh daffah ( kumpulan pelawat Madinah yang memerlukan makanan)”24. Berdasarkan hadith-hadith di atas, jelaslah `illah larangan tersebut. Ianya adalah untuk membaiki situasi kecemasan yang berlaku secara tiba-tiba. Apabila `illah tersebut telah berlalu, maka hukum yang diperuntukkan semata-mata kerana `illah tersebut juga akan berlalu. Terdapat hadith yang jelas membenarkan penyimpanan daging kurban melebihi tiga hari. Sabda Nabi: ُ َ َُ ُ ٍ َ َ ْ َ ِّ َ ْ ِ ُ ‫نْتُ نھ ْيتكم عنْ لُحوم األَضاحِي فوقَ ثالث ل َِي َّتسِ ع ذو الطول علَى مَنْ َال طول َ لَه فكلُوا ما بَدَ ا لَكم وأَطعموا وادَّ خِروا‬ ُ َ ُ ِ ْ َ ُْ َ َْ َ ِ ْ َّ َ ُُْ َ َ Dalam riwayat lain : ‫فأمسكوا ما بدا لكم‬ Ertinya: “Dahulu aku melarang kamu dari menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, agar orang yang memiliki harta dan makanan yang cukup memberikan bantuan kepada orang yang tidak memilikinya. Namun (sekarang), makanlah (mengikut keperluan kamu), berilah makan, dan simpanlah”25. Dr Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahawa ramai di kalangan fuqaha yang menyangka bahawa keharusan ini merupakan nasakh kepada larangan yang sebelum ini, tetapi sebenarnya tidak. Hakikatnya, keharusan ini bukannya tergolong di dalam isu nasakh sebagaimana yang dijelaskan oleh al Imam al Qurtubi di dalam tafsirnya. Beliau berkata : “Hukum tersebut diangkat ( ditinggalkan) kerana terangkatnya `illahnya, bukan kerana ianya mansukh (dimansuhkan). Perbezaan antara sesuatu hukum ditinggalkan dengan nasakh dan ditinggalkan dengan terangkatnya `illah ialah ; hukum yang ditinggalkan dengan nasakh tidak akan digunakan selama-selamanya. Manakala yang ditinggalkan dengan terangkatnya `illah akan dugunakan kembali dengan kembalinya `illah. (Contohnya) sekiranya sekumpulan manusia yang berhajat datang kepada penduduk satu kawasan sempena Hari Raya Adha, dan ketika itu penduduk kawasan tersebut tidak memiliki kesenangan (makanan dan keperluan), mereka perlu medapatkan keperluan mereka dan tidak menyimpan 24 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab ‘al Adhohi’ daripada Aishah, hadis 1971. Diriwayatkan oleh al Tirmizi dalam kitab ‘al Adhohi’ daripada Buraidah. Beliau menyatakan hadis ini hasan sahih, hadis 1510. Terdapat juga di dalam Sahih Muslim, hadis 1977. 25 22
 23. 23. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman daging korban mereka. Mereka mesti memastikan mereka tidak menyimpan daging korban tersebut melebihi tiga hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Baginda Nabi”26. Sebenarnya, larangan dan tegahan Nabi ni pada perkara tersebut adalah meupakan salah satu tanggungjawab pemerintah ke atas rakyatnya, dan merupakan tuntutan politik syar`ie yang dilakukan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Perkara ini tidak menjadi masalah kerana ianya tidak lebih dari ‫( تقييد المباح‬mengikat perkara yang dibenarkan) dan ‫ ايجاب المعونة‬memberikan pertolongan bagi situasi yang mendesak. b. 27 Tidak Merubah Bentuk Binaan Kaabah Hukum asal dalam keputusan pentabdiran dan politik sentiasa menerima perubahan mengikut zaman dan situasi sehingga menghasilkan hukum pengecualian tertentu. Target utamanya adalah kemanfaatan yang lebih besar. Sebagaimana Rasulullah pernah membatalkan hasratnya untuk mengubah bentuk Ka''bah kepada asas yang didirikan oleh Nabi Ismail a.s disebabkan desakan keadaan masyarakat, iaitu kejahilan mereka, masih barunya dengan Islam dan belum bersedia untuk Ka’abah diperlakukan sedemikian. Rasulullah bersabda kepada Aisyah: ‫لو ال أن قومك حديثو عھد بشرك لبنيت الكعبة على قواعد إبراھيم‬ Ertinya : Sekiranya tidaklah kaummu itu baru-baru sahaja (keluar) dari zaman syirik (menyembah berhala) nescaya sudah tentu akan ku bina semula Kaabah di atas binaan asal Nabi Ibrahim ( AlBukhari & Muslim) c. Arahan tidak memotong tangan pencuri sewaktu peperangan Salah satu nas yang berubah aplikasinya berdasarkan keputusan politik yang melihat kepada suasana semasa dan keadaan adalah sabda baginda Nabi sallaallahu‘alaihi wasallam: ‫ال تقطع األيدي في الغزو‬ Ertinya : Jangan dipotong tangan (pencuri) ketika dalam peperangan. (Riwayat al-Tirmizi dan alDarimi. Hadith dinilai sahih oleh al-Albani) Imam Tirmizi ketika merekodkan hadith ini menyebut: 26 27 Tafsir al Qurtubi, jilid : 12, halaman : 47-48. Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Fi Dhaw Nusu Al-Shari’ah Wa Maqasidiha, hlm 140-141 23
 24. 24. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman “Sebahagian ilmuwan berpegang dengan nas ini, antara mereka al-Auza’i, mereka berpendapat tidak dilaksanakan hudud ketika peperangan, berhadapan dengan musuh kerana dibimbangi individu yang dihukum itu akan pergi menyertai musuh…” Sebuah lagi hadith bahawa Nabi menyebut: ‫ال تقطع األيدي في السفر‬ Ertinya : Jangan dipotong tangan ketika pemusafiran atau perjalanan. (Riwayat Abu Daud. Dinilai sahih oleh al-Albani). Kedu-dua hadith di atas menunjukkan bahawa dalam keadaan tertentu, pelaksanaan hukum hudud akan ditangguhkan atas pertimbangan politik oleh pemerintah. Target atau objektifnya tidak lain kecuali menjaga kesejahteraan dan keharmonian masyarakat umumnya dan Islam khasnya. 6.0 BEBERAPA DALIL BERSIFAT POLITIK YANG PERLUKAN LEBIH DARI TEKS Berikut adalah beberapa dalil bersifat pentadbiran, politik atau muamalat yang memerlukan lebih dari hanya terikat dengan teks dan erti literalnya. Bagi saya jika dalil-dalil ini difahami hanya berdasarkan literal, ia bakal bercanggah dengan maqasid teks dan dalil itu sendiri. a. Pemimpin dari kaum Quraiysh Nabi menegaskan : ‫األئمة من قريش‬ Ertinya: Sesungguhnya pemimpin itu adalah dari kalangan kaum Quraish.28 Ibn Khaldun menjelaskan hadith ini mengkhuushkan kepada bangsa Quraish disebabkan mereka aadalah bangsa yang paling kuat dan kesatuannya. Justeru, ia paling diyakini dapat mengelak pertelingakahan antara bangsa-bangsa arab yang sebegitu banyak. 29 Hadith di atas juga boleh difahami apabila membaca ’sebab’ mengapa Quraish disarankan oleh baginda Nabi. Sebab ini tercatat dalam hadith yang lain iaitu :‫الناس تبع لقريش في ھذا الشأن , مسلمھم تبع لمسلمھم وكافرھم تبع لكافرھم‬ 28 29 Riwayat Ahmad dan dinilai sohih oleh Sheikh Syuaib Al-Arnaout. Al-Qaradawi, hlm 150 24
 25. 25. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Ertinya: Manusia (orang ramai) akan mengikut Quraish dalam hal ini, yang Muslim dari kalangan merrekea akan mengiktu yang Muslim mereka (bangsa Quraish), manakal yang kafir juga akan mengikuti yang kafir (dari kalangan Quraish). (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim). Imam Al-Nawawi mengulas rasionalnya dengan menyatakan ini adalah kerana Quraish di zaman Jahiliyah mereka adalah ketua bangsa arab, ashab tanah haram, dan ahli baitullah dan kaum arab mengguna keislaman mereka, apabila mereka Islam, berduyunlah arab menjadi Islam dan dibuka Mekkah. Imam Nawawi juga menegaskan Khalifah bagi sebuah daulat Islam mesti dari kalangan bangsa Quraish, sambil menegaskan ini adalah ijma’ dan terpakai sehingga hari qiamat sehingga hanya wujud dua orang sahaja pun, Quraish didahulukan30 Pun begitu, hadith ini secara rasionalnya terpakai dalam konteks khilafh dalam bentuk asalnya, namun apabila sistem demokrasi menguasi kebanyakan negara dunia, pastinya literal teks ini tiada lagi mampu dilaksana kecuali intinya dan maqasidnya iaitu memfokuskan kepimpinan kepada yang paling kuat dan berpengaruh masih menjadi formula penting keutuhan sesebuah kepimpinan. Justeru, kefahaman dalil dalam bab politik sebegini tidak boleh disandarkan hanya kepada literal dalil, jika tidak pemimpinan negara, gabenor wilayah, negeri malah di setiap peringkat kepimpinan mesti dilantik dari kalangan bangsa Quraish hatta kita yang berada di luar negara arab. Asalkan sahaja kita muslim teks hadith mesti dituruti. b. Nabi berlepas diri dari muslim di negera musyrik. Baginda nabi diriwayatkan bersabda: ‫أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظھر المشركين‬ Ertinya : Aku berlepas diri dari setiap orang Islam yang mendiami di kawasan persekitaran musyrikin. ( Riwayat Abu Daud & at-Tirmidzi)31 Bagi memehami dan menggunakan hadith ini, ia perlu difahami bukan bersifat am dalam semua keadaan tetapi dinyatakan oleh Nabi bagi menegaskan wajib berhijrah dari bumi Mekah ke Madinah bagi membantu Islam. 30 Syarah Sohih Muslim, Kitab al-Imarah, bab manusia mengikut Quraish Dinilai sohih. Almunziri berkata : “Dikeluarkan oleh At-Tirmidiz dan An-Nasa’ie dan Abu Daud dari jamaah secara mursal. Tiridizmi juga mengelaurkan secara mursal dan berkata inilah yang paling sahih..dan disebutkan dari AL-Bukhair beliau barakat, yang benarnya ia mursal.” 31 25
 26. 26. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Sheikh Soleh Munajjid mengulas erti di sebalik hadith ini dengan katanya .‫المقصود بإظھار الدين ھو إعالن التوحيد ، والبراءة من الشرك ، وإقامة الشعائر دون خوف‬ Ertinya: Maksud ( dari hadith itu) adalah disebabkan keggalan untuk menzahirkan agama islam iaitu mengiklankan kalimah tauhid, menjauhi syirik (seperti dipaksa berbuat syirik) dan mendirikan syiarsyiar islam tanpa takut.32 Maka apabila keadaan itu berlkau barulah perlu seseorang segera keluar dari negara terbabit atau menghadapi risiko anacaman yang terdapat dalam teks hadith. Larangan dari baginda nabi juga dapat difahami sebab musabbabnya adalah sahabat kemudiannya bertanya mengapa dilarang? Jawba baginda : ‫ال تراءى ناراھما‬ Ertinya: ”Jangan saling kau nampak api (cahaya) di antara satu sama lain” Terdapat dua maksud akan erti pharasa yang disebutkan oleh Nabi di atas, pertamanya membawa maksud simbolik agar jangan berdekatan dengan kaum msyrik sehingga mereka boleh melihat kamu dan sebaliknya. Manakala erti kedua adalah cahaya musyrik membawa kepada kekafiran dan syaitan, manakala cahaya Islam membawa kepada Allah, mana mungkin ia boleh bersama dan berdekatan.33 Justeru, kesimpulannya apabila muslim itu duduk di satu kawasan yang mana urusan dan syiar yang membawa kepada penzahiran Islam serta amalan disekat oleh pihak berkuasa kafir, tatkala itu mesti meninggalkan pemukiman di negara atau kawasan tersebut ke tempat yang lain. Al-Qaradawi pula membawakan hujjah bahawa lafaz ’berlepas diri’ bukan beerti sebuah pengharaman dan tetapi bermaksud jika dibunuh dan dicederakan oleh penentang Islam di sana, baginda tidak akan dapat bertanggung jawab. c. Jawatan tanpa diminta. Nabi pernah bersabda : 32 33 Web Sheikh Soleh Munajjid di http://islamqa.info/ar/ref/111564 Ibn Athir, Al-Nihayat Fi Gharib al-Hadith, 2/88-89 26
 27. 27. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman ‫إِنا و َّ ِ ال نولِّى ھَذا العمل َ أَحدًا سأ ََله وال حرص علَيه‬ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َُ َ َّ Ertinya: Sesungguhnya kami, demi Allah, tidak melantik untuk kerja ini (kepimpinan) seseorang yang memintanya dan tidak juga kepada yang berkeinginan padanya. ( Riwayat Al-Bukhari dan Muslim) Malah disebutkan juga, teguran Nabi kepada Abu Zar yang meminta untuk menjadi gabenor:ٌ َ َ َ ٌ ْ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ ٍّ َ ‫يا أ ََبا ذر إ َِّنك ضعِيف وإِ َّنھا أَمانة وإ َِّنھا يوم القيامة خِزي وندَ امة إِ َّال مَنْ أَخذھَا بحقھا وأَدَّ ى الَّذِي عل ْيه فِيھا‬ َ ِ ََ َ َ ِّ َ ِ َ َ َ Ertinya: Wahai Abu Zar, kamu ini lemah, sesungguhnya kerja ini adalah amanah, dan ia di akhirat kelak menjadi kekesalan dan kerugian kecuali sesiapa yang melaksanakannya dengan amanah. ( Riwayat Muslim) Nabi juga menegaskan kepada sahabat bernama Abd Rahman Bin Samurah : ‫ال تسأل اإلمارة ، فإنك إن أعطيتھا عن غير مسألة أعنت عليھا ، وإن أعطيتھا عن مسألة وكلت إليھا‬ Ertinya: Wahai Abd Rahman, jangan kamu meminta jawatan, sesungguhya jika kamu diberikan (jawatan itu) tanpa meminta, kamu akan dibantu, manakala jika kamu mendapatnya kerana memintanya, nescaya akan diserahkan (sepenuhnya) kepadamu. ( Riwayat Al-Bukhari & Muslim) Dalam konteks Malaysia, kesemua hadith ini jika dipraktikkan secara literal di dalam konteks pilihanraya sama ada di peringkat Negara melalui pilihanraya umum atau di peringkat pemilihan kepimpinan di peringkat parti atau Jemaah serta NGO. Proses menawar diri melalui pencalonan, kempen, mengeluarkan manifesto itu semua akan dikira sebagai salah serta haram. Namun penelitian kesemua hadith-hadith di atas melalui pengamatan maqasid dan konteks ia diungkapkan oleh nabi, memberikan kita kefahaman bahawa besarnya tanggungjawab kepimpinan hatta bagi mereka yang layak. Manakala hukum menjadi berbeza pula jika keinginan menjadi pemimpin dan bertandung itu atas dasar menyekat pemimpin yang jahat serta tidak layak dari naik, yang pastinya membawa seribu satu macam kemudaratan kepada ramai. Atas sebab itu, hadithhadith politik sebegini perlu dilihat dari pelbagai aspek dan juga ia terbuka kepada interpetasi dan perubahan situasi semasa. d. Gaji sebelum peluh kering 27
 28. 28. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Sebagaimana difahami oleh ramai, polisi berkaitan pemberian gaji adalah merupakan salah satu sudut politik ekonomi yang amat penting dalam sesebuah negara dan organisasi. Terdapat satu hadith keputusan pentadbiran atau politik yang dinyatakan oleh nabi iaitu :- ُ ْ ُ َ َ َّ ِ َ ‫أَعطوا األَجير حقه قبل َ أَنْ يجف عرقُه‬ ْ َ ُ َّ َ َ ِ Ertinya: Berikanlah pekerja hak mereka sebelum kering peluh mereka. ( Riwayat Ibn Majah) 34 Hadith ini tentunya sukar dilaksana di dalam konteks adat muamalat kerja hari ini yang membayar secara bulanan. Maka adakah jika upah dibayar bulanan ia dikira menyalahi sunnah Nabi? Sudah tentu tidak, dalam hal ini, hadith ini mesi difahami berdasarkan maqasid dan objektifnya yang menunjukkan peri penting bab ganjaran pekerja sentiasa dijaga sebaiknya bagi mengelakkan tidak puas hati, penindasan hak dan pertengkaran. Kerana itulah hadith ini mesti dibaca sekali dengan hadith yang lain seperti hadith Qudsi ٌ َ ٌ ُ َ ُ َ َ َ َ ًّ ُ ٌ ‫قال َّ ُ َتعَ الَى َثال َثة أَ َنا خصْ مھم يَوم القِيَامة : رَ جل أَعْ طى بي ثم غَ دَ رَ ، وَ رَ جُ ل بَاعَ حرا فأَكل َثم َنه ، ورَ جل اسْ َتأْجَ رَ أَجيرً ا‬ ِ َ ْ َ ْ ُْ ُ َ َ َ َّ ُ ِ َ ٌ ُ ِ َ ُ‫فاسْ َت ْوفى م ْنه وَ لَم يُعْ طِ ه أَجْ رَ ه‬ ِ ْ ُ ِ َ Ertinya: Rasululah bersabda bahawa Allah menyatakan: Tiga golongan yang aku adalah musuhnya di hari kiamat, lelaki yang memberi sumpah dengan (namaku) kemudian tidak memenuhinya, lelaki yang menjual manusia yang merdeka serta memakan harganya, lelaki yang mengambil pekerja dan setelah kerja dilaksanakan tidak diberikan upahnya, (Riwayat Al-Bukhari) Dari hadith di atas dapat difahami illah yang dipertekankan oleh Allah dan RasulNya, iaitu penunaian amanah kepada pekerja. Maka jika di zaman ini, di mana bentuk pembayaran gajinya berubah kepada bulanan atau suku tahun dan sebagainya, selagimana ia dibayar menurut perjanjian, itu adalah diharuskan dan menepati sunnah. e. Pembelian guna sukatan dan timbangan Mekah dan Madinah. Nabi sallaallahu‘alaihi wasallam bersabda : ْ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ ْ َْ ِ َْ ِ ‫الوزنُ وزنُ أَھْ ل مكة والمِك َيال ُ مِكيال ُ أَھْ ل المدِي َنة‬ َْ Ertinya: Timbangan adalah menuruti timbangan ahli Mekah, dan sukaaatan mengikut sukatan ahli Madinah. (Riwayat Abu Daud) 34 Albani menilainya sohih di dalam Irwa al-Ghalil. 28
 29. 29. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Sheikh Ali Muhd Al-Qari menjelaskan dalam kitab beliau Mirqat al-mafatih, baginda Nabi menyebut Madinah sebagai rujukan sukatan kerana ahli Madinah adalah yang paling berpengalaman dalam hal sukatan tanah dan hasil pertanian. Justeru ia adalah yang paling adil dan diiktiraf menurut majoriti peniaga dan pembeli. Demikian pula Ahli Mekah berpengalaman dalam hal timbangan barang perniagaan. Justeru itu, pengetahuan timbangan mereka dijadikan rujukan majoriti.35 Al-Bahuti pula menjelaskan ‫عليه وسلم.. وما ال‬ ‫عليه وسلم إنما يحمل على تبيين األحكام فما كان مكياال بالمدينة في زمنه صلى‬ ‫وكالمه صلى‬ ‫عرف له بھما اعتبر عرفه في موضعه‬ Ertinya: Sabda nabi sallaallahu‘alaihi wasallam itu dianggap suatu penjelasan berkenaan sukatan di Madinah yang wujud di zamannya. Dan sesiapa yang tiada ururf tersebut (menggunakan sukatan dan timbagan mekah dan Madinah) terpakailah uruf mereka di tempat mereka.36 Dalam konteks hari ini, adakah tidak sunnah jika pemimpin di sesebuah negara menggunakan sukatan dan timbangan selain Mekah dan Madinah dalam negara mereka?. Jawapannya, sudah tentu Islam tidak sedemikian rigid, kerana mana-mana timbangan dan sukatan yang lebih dikenali, diterima serta difahami dewasa ini adalah kilogram, gram dan juga kaki serta meter. Tatkala itu, cara kiraan itu boleh digunakan kerana ia mampu mencapai objektif redha meredhai dalam perjanjian dan kontrak komersial. Walaupun hal ini di dalam bab jual beli dan perniagaan namun ia tidak terlepas dari urusan politik dan pentadbiran kerana penetapan polisi sukat dan timbang yang dominan tentunya diiktiraf oleh sesebuah pemerintah sebelum digunapakai oleh rakyat jelata. 7.0 DHAWABID ATAU DISPLIN MEMAHAMI DALIL POLITIK Hasil dari perbincangan ringkas serta padat sebelum ini, dapatlah penulis menyimpulkan kaedah memahami nas sama ada al-Quran dan al-Hadith di dalam hal ehwal pentadbiran politik dan muamalat mestilah berdasarkan syarat-syarat berikut:37 35 Mirqah al-Mafatih, al-Qari Kasyyaf al-Qina’ Syarah Matan Al-Iqna’, Mansur Al-Bahuti, Dar al-Fikr, Damsyiq, Syria, 1982, jil 3, hlm 263 37 Al-‘I;lam al-Muwaqqi’en, Ibn Qayyim, 4/172 ; Irsyad al-Fuhul, Al-Syawkani, hlm 198 ; Kayfa Nata’amal Ma’a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah, Al-Qaradawi, Dar al-Suruq, Mesir, 2002, hlm 113-200; At-Tariq Ila At-Turath alIslamiy, Dr. Ali Jumaat, 2004, enahda, kaherah, mesir, hlm 188-190; Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Nawazil, Dr Abd Naser Abul Basal, hlm 614 (di dalam Dirasat Fiqhiyyah fi Qadhaya Tibbiyah Mu’asiroh, Dar Al-nafais, Jordan, 36 29
 30. 30. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 1. Dr. Zaharuddin Abd Rahman Mereka yang ingin memahami dalil-dalil ini mestilah disertai niat yang ikhlas bagi menghampirkan diri dengan Allah dan bukan atas asbab kepentingan duniawi diri. Beristikharah atau menyerah diri kepada Allah ketika membuat sebarang tafsiran mengharapkan panduan dariNya. Juga beristighfar serta taubat kepada Allah atas segala niat yang buruk kerana ilmu itu cahaya yang masuk ke dalam diri hamba yang bersih dari maksiat. 2. Tafsiran mestilah dilakukan oleh mereka yang layak seperti menguasai ilmu alat seperti bahasa Arab38 dan cabangnya untuk memahami teks, Usul Fiqah, Dalalat al-ahkam, Qawaid Fiqhiyah Ulum hadith, Tafsir dan lain-lain. Selain itu mereka juga mestilah mempunyai aqal dan kebijkasanaan yang terbukti sangat baik atau cemerlang. Imam Muhammad Bin Al Hasan AlSyaibani menyatakan : ‫ال يستقيم العمل بالحديث إال بالرأي وال يستقيم العمل بالرأي إال بالحديث‬ Ertinya: Tiadalah tepat menggunakan hadith kecuali disertai dengan pengamatan aqal dan tidak tepat penggunaan kebijakan aqal tanpa (dipandu)hadith. 39 3. Memahami kategori dalil yang dikaji sama ada berkait hal adat, muamalat dan politik yang ma’qulat al-ma’na serta mempunyai illah atau ia adalah darihal ibadat khusus yang bersifat ta’abudi. 4. Tidak mengambil peristiwa-peristiwa dari sirah nabawiyyah dan khulafa’ sebagai sunnah dari AlQuran dan Al-Hadith kerana sebahagian besar sirah tidak termasuk did alam katergori Sunnah Tasyri’iyyah. Takrifan ini yang dipakai oleh para ulama Usul Fiqh, mereka yang mutakhassis di dalam hal ehwal istinbad atau pengeluaran hukum. Al-Qaradawi menyatakan: ‫الحطأ الذي يقع فيه البعض ھنا أن يضع السيرة موضع السنة ويستدل بأحداث السيرة النبوية على اإللزام‬ ‫كما يستدل بالسنة والقرآن‬ Ertinya: Suatu kesilapan yang sebahagian nya jatuh di dalammya adalah ada yang meletakkan sirah di tempat sunnah serta berdalilkan peristiwa-peristiwa sirah dalam bentuk ilzam atau kewajib an sebagaimana ketika berdalilkan Al-quran dan Sunnah.40 hlmn 614 ; Dirasat fi Al-Ijtihad Fi Fahmi An-nas, Dr. Abd Majid Al-Susuh, Dar al-Bashair Al-Islmaiyyah, Beirut, 2003, hlm226-232 38 Imam As-Syatibi menyebutkan ( ‫وكل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء وال مما‬ ‫ )يستفاد منه‬Ertinya: setiap makna yang dikelaurkan(difahami) dari Al-Quran yang tidak berlandaskan lisan arab maka tidaklah ia dari ilmu Al-Quran sama sekali dan tidak pula dari jenis ilmu yang boleh diambil faedah darinya. (Al-Muwafaqat, 3/391) 39 Al-Usul, Al-Sarakhsi, hlm 113; Kasyful Asrar, Al -Bazdawi, 1/17 30
 31. 31. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Tambahan dari itu pula, sebahagian besar sirah tidak mempunyai kekuatan sanad sebagaimana hadith-hadith baginda nabi. Malahan sirah adalah juga adalah suatu sisi praktikal kehidupan rasul di zamannya yang sesuai dengan situasi di waktu tersebut, ia hanya membawa hukum ’harus’ untuk ditiru jika mampu membawa kesan yang baik, namun ia tidak wajib. Justeru, tidak wajib untuk kita mengambil masa 13 tahun menyemai aqidah sebelum berdakwah di dalam hukum hakam hanya kerana baginda melakukan di zamannya. Begitulah seterusnya. 5. Setelah klasifikasi sesuatu urusan di dalam bab muamalat pentadbiran politik itu dibuat, illah dan objektif sesuatu hukum disebut di dalam dalil mestilah dikaji antara melalui kaedah istiqra’. 6. Memahami sesuatu isu itu tergolong di dalam isu yang mutaghayyirat atau thawabit yang tidak boleh berubah. Hanya yang bersifat thawabit boleh terdedah kepada penafsiran baru berdasarkan kaedah-kaedahnya. 7. Memahami sesuatu dalil itu dari jenis penyataan wasilah yang boleh berubah dengan objektif yang kekal. Sebagai contoh bersugi dengan kayu tertentu adakah suatu kemestian menggunakan kayu tersebut bagi mencapai sunnah atau objektifnya iaitu kebersihan mulut dan gigi?. Ibn Qudamah menyatakan ‫والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من اإلنقاء‬ Ertinya: yang paling benar, sessunguhnya mendapati atau menepati sunnah itu adalah dengan kadar kebersihan yang diperolehi.41 8. Mengumpulkan dalil-dalil yang punyai kaitan rapat bagi mencapai kefahaman sebaiknya berkait objektif dan sasaran Shari’ (iaitu Allah dan RasulNya). 9. Memahami suasana politik semasa dan pertimbangan mudarat dan manfaat berdasarkan iman dan bukan hawa nafsu dan kepentingan diri. 10. Mendahulukan praktis dan kefahaman pada sahabat Nabi dan kesimpulan mereka berbanding pandangan dan pemikiran sendiri. 11. Jika membaca pandangan ulama silam dari kitab-kitab turath, perlulah mendapat gambaran jelas situasi zaman dan tempat dimana ulama terbabit hidup. Kemudian perbandingan dengan situasa terkini perlu dilakukan dengan teliti. 40 41 Min Fiqhi Al-dawlah Fil Islam, Al-Qaradawi, Dar Al-Syuruq, Kaherah, 2001, hlm 86 Al-Mughni, Ibn Qudamah, 1/69 31
 32. 32. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman 12. Perlu memahami mustalahat atau istilah-istilah syarak di dalam nas, kitab turath termasuk istilah semasa, pentadbiran, politik yang terdapat di zaman ini.42 Sebagai contoh, terdapat sebuah hadith dari Ibn Umar yang menyebut: َ ْ ‫إِنَّ السُّ لطانَ ظِ ل ُّ َّ ِ فِي األَرْ ض‬ ِ ْ Ertinya: Sessungguhnya ’sultan’ itu adalah bayangan Allah di bumi. Justeru, terdapat sebilangan pemikir gagal memahami nas ini lalu berhujjah menyatakan Sultansultan di malaysia semua mendapat kemuliaan ini kerana mereka disebut secara khusus di dalam hadith. Justeru, kedudukan mereka bukan sahaja tinggi di sudut undang-undang bahkan sudut agama. Namun kefahaman dalil tersebut tersasar sama sekali akibat tidak memehami istilah yang diguna dalam hadith terbabit, keduanya kerana menggunakannya di luar konteks, ketiga kerana memotong hadith terbabit dari matan penuhnya. Hadith itu sebenarnya berbunyi: َ َ ُ ْ ُّ ِ َّ َ َ ِِ َ ْ ُّ ْ ُ َ ُ ِ ِ َْ َ‫إِنَّ السلطانَ ظِ ل ُّ َّ ِ فِي األرْ ض ، يَأْوي إِلَ ْيه كل ُّ مَظلُوم مِنْ عِ بَاده ، فإِذا عَ دَ ل َ ; كانَ لَه األَجْ رُ وَ عَ لَى الرَّ عِ ية الشكر ، وإِذا جَ ار‬ ِ ٍ ْ َ ‫كانَ علَ ْيه اإلِصر وعلَى الرعِ ية الص ْبر‬ ُ َّ ِ َّ َّ َ َ ُ ْ ْ ِ َ Ertinya : Sessunguhnya ’Sultan’ adalah bayangan Allah di bumi yangmana menjadi tempat rujuk semua yang terzalim dari kalangan rakyatnya, dan jika dia adil, baginya pahala dan rakyat perlulah bersyukur, dan jika dia zalim, baginya balasan buruk dan atas rakyat hendaklah sabar. Justeru, istilah Sultan itu bukanlah merujuk kepada sultan atau raja di negara kita yang tidak mempunyai kuasa eksekutif tetapi merujuk kepada pemerintah yang mempunyai kuasa eksekutif seperti Perdana Menteri dan barisan menterinya. Konteks hadith juga bukan untuk memuji pemerintah secara literal, tetapi ia adalah sebuah penyataan tanggungjawab, arahan agar bersifat adil dan ancaman bagi yang zalim. Selain dari itu, hadith tersebut juga lemah sanadnya kerana terdapat perawi bernama Said bin Sinan yang bertaraf matruk.43 8.0 PENUTUP 42 Athar al-Hadis Al-Syarif Fi ikhtilaf al-Aimmah al-Fuqaha’, Muhammd Awwamah, Dar al-Bashair Al-Islamiyah, Beirut, 1997, hlm 40-43 43 Majma’ Al-Zawaid wa Manba’ al-fawaid, Ibn Abi Bakar Al-Haithami, Maktabah Al-Qudsi, 1994, nombor hadis 8998., jil 5, hlm 196 32
 33. 33. Konvensyen Fiqh Politik Islam Semasa – 15 Sept 2012 Dr. Zaharuddin Abd Rahman Dalil-dalil politik atau pentadbiran sama ada yang terkandung di dalam Al-Quran dan alhadith amat mencukupi bagi memandu manusia ke jalan yang diredhai oleh Allah. Malah sesuai dengan sifat Islam yang sentiasa praktikal merentas tempat, zaman dan masa, Shari’ telah meletakkan prinsip-prinisp am yang sentiasa menjadi objektif bagi sesebuah pentadbiran politik. Caranya mungkin berbeza sedikit atau banyak namun asal ia tidak mencerobohi hukum qat’ie thubut dan dalalah di dalam agama, ia adalah diterima dan harus dilaksanakan. Bagi ahli fiqh dan dakwah mereka tidak boleh alpa dan lalai dalam memahami ulum hadith dan fiqahnya, manaka bagi mereka yang mendalami ilmu hadith tanpa fiqah, Imam Sufyan Uyainah berkata : ‫لو كان األمر بيدنا لضربنا بالجريد كل محدث ال يشتغل بالفقه وكل فقيه ال يشتغل بالحديث‬ Ertinya: Jikalau ada kuasa di tangan kami, nescaya kami akan pukul dengan rotan (ranting) setiap ahli hadith yang tidak mempelajari Fiqah dan setiap ahli Fiqah (Faqih) yang tidak mempelajari hadith.44 Akhirnya, adalah diharapkan kertas ini dapat menjelaskan beberapa panduan memehami dalil politik di dalam Islam agar Islam sentiasa relevan dan berfungsi sebagai pemandu kehdiupan manusia dari sekecil-kecil perkara kepada yang besar seperti tampuk pemerintah dan pentadbiran politik. Sekian Dr. Zaharuddin Abd rahman UIAM Gombak 44 Kaifa Nata’mal Ma’a Al-Sunnah, Al-Qaradawi, hlm70 33

×