Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jak vytvořitmobilní webovou aplikaci      Michal Maňák  Interaction designer & UX specialista
O čem bude dnešní přednáška• Proč mobilní webová aplikace• Návrh, ovládání a fungování• Dotazy a diskuze
PROČ WEBOVÁ MOBILNÍ APLIKACE… místo jiných způsobů, které jsou k dispozici.
Typy mobilních aplikací?• Webová• Hybridní• Nativní
Nativní aplikace•  Vytváří se přímo pro specifickou platformu•  Je rychlá a spolehlivá•  Přístup ke všem funkcím zaříze...
Hybridní aplikace• Vytváří se pomocí HTML/CSS/JS• Převede se pomocí emulátoru, např. phoneGap• Větší / menší omezení v př...
Špatný návrh = nespokojení lidé
Webová aplikace• Vytváří se pomocí HTML/CSS/JS• Funguje ve webovém prohlížeči• Stále velká omezení přístupu k funkcím zař...
Který typ zvolit?
Který typ aplikace zvolit?           Nativní aplikace  Hybridní aplikace  Webová aplikaceNávrhVývojSprávaDistr...
Špatným výběrem si lze snadno srazit vaz …
Webová aplikace …• Vývoj a správa je méně nákladná• Je ideálním startovním bodem pro začátek s online na mobilních zaříze...
… webová aplikace je ve výsledku „levná“ záležitost
NÁVRH, OVLÁDÁNÍ A FUNGOVÁNÍ… aneb jak to všechno rozpohybovat.
Návrh, ovládání a fungování•  Návrh a rozložení aplikace•  Dynamické načítání dat•  Dotykové ovládání•  Práce se soubo...
≠
Mobilní zařízení je jiné!    Mobile              Desktop•  Menší zobrazovací plocha  •  Velká zobrazo...
Funkce•  Digitální kompas•  GPS•  Gyroskop•  Akcelerometr•  Mikrofon a reproduktor•  Fotoaparát•  Konektivita (Blue...
Funkce dostupné přes prohlížeč•  Digitální kompas•  GPS•  Gyroskop•  Akcelerometr•  Mikrofon a reproduktor•  Fotoapa...
Technologie• HTML - struktura , vlastnosti a význam obsahu• CSS3 - styl a forma obsahu• JavaScript – dynamika a pokročilé ...
NÁVRH A ROZLOŽENÍ APLIKACE
HlavičkaSeznam      Položka      seznamu
Název bloku Časové           - nadpis označení -    Název podnadpis   poznámky -        podnadpi...
HTML (Hypertext markup language)• Značkovací jazyk• Vytváří strukturu a smysl webu• Práce s daty (vlastnostmi)
Příklad HTML<header> <a href="menu">Menu</a> <h1>Poznámky</h1> <a href="pridat">Přidat</a></header>
Příklad HTML<header>  Značka <a href="menu">Menu</a> <h1>Poznámky</h1> <a href="pridat">Přidat</a>          Atr...
Příklad HTML<div data-type="person" data- number=„123"> <strong>Michal</strong> <p>Navrhuji digitální produkty</p></div>
Příklad HTML <divdata-type="person" data-Vlastnost         Hodnota number=„123"> <strong>Michal</strong> <p>Na...
• 50px výška• 100% šířka• Modrý gradient         •  14px         •  Arial         •  Černá ...
CSS (Cascading style sheet)• Kaskádový stylovací jazyk• Vytváří styl, formát a podobu webu• Práce s elementy
Kaskáda#obsah  {}#obsah  ul  {}#obsah  ul  li {}#obsah  ul  li p {}#obsah  ul  li p a {}
Příklad CSS#hlavicka { text-align: center; background: linear-gradient(to bottom, rgba(143,189,219,1) 0%,rgba(49,117,1...
Příklad CSS#hlavicka { Element – tzv. selektor text-align: center; background: linear-gradient(to bottom, rgba(143,189,...
Příklad CSS#telo ul.list a:last-child { ...}
Příklad CSS #telo ul.list a:last-child {  ... }     Class  PseudoID selektor       selektor  selektor
Po zmáčknutí se zobrazí menu
JavaScript• Skriptovací jazyk• Objektové programování• Vytváří dynamiku a interaktivitu aplikace v rámci klienta• Využíti...
Příklad JavaScript<script>var myEl = document.getElementById("telo");if(myEl){ myEl.text = „Existuje“;} else { alert(„E...
Příklad JavaScript<script>var myEl = Definice proměnné document.getElementById("telo");if(myEl){ myEl.text = „Existuje“;...
Příklad JavaScript<script>var myEl = document.getElementById("telo");myEl.onclick = function(event){ event.preventDefaul...
Příklad JavaScript             Definice funkce – co Nastavení chování              se bude dít...
Notifikační  lišta       Prostředí       aplikace
Notifikační  lišta        Rozhraní       prohlížečeProstředíaplikace        Rozhraní       pr...
Dynamické přizpůsobení JavaScriptem...<body onload="hideBar();"><script> function hideBar(){    setTimeout(function(){...
Dynamické             načítání dat                        Práce se soubory Animace   ...
DYNAMICKÉ NAČÍTÁNÍ Nakládám …
Běžné načítání                 Web     Tlačítko    Prohlížeč        Prohlížeč       ...
Dynamické načítání                 Tlačítko                 Prohlížeč          ...
Mobilní internet je datově-omezenýlouda!         The average web page is        now over 1MB. Nearly 200K ...
Dynamické načítání• Snižuje nároky na datové přenosy• Celkově zrychluje načítání dat• Může se vykonat více požadavků v jed...
Díky AJAXu se nemusí překreslovat celé    stránky!
Díky AJAXu senemusí vůbec nic překreslovat!
Příklad<script> var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("post", adresa-stranky, true); xhr.send(); if(xhr.status == ...
Vytvoření požadavku naPříklad       asynchronní komunikaci na             zadané adrese<script> var xh...
DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ… nebo také ovládání pomocí gest
/
Podpora v prohlížečích• Základní gesta pro touch - 1 prst• Multi-touch gesta – 2 až 10 prstů zároveň
Touch eventsDotkl jsem se  Stále se  Dotýkám se a  Dal jsem displeje   dotýkám   posouvám    prst z      ...
Touch events•  Počet doteků zároveň•  Pozici doteku•  Změnu doteku•  Zjistit a pracovat s konkrétním dotykovým  bode...
Příklad<script>window.addEventListener("touchstart", function(evt){ var touches = evt.changedTouches; for (var i=0; i<t...
Zjistíme každý nový dotek vPříklad           okně prohlížeče<script>window.addEventListener("touchstart", func...
PRÁCE SE SOUBORY
Tlačítko      Webový server
Tlačítko      Webový server
Práce se soubory•  Zpracování souborů přímo v prohlížeči•  Server zpracuje již upravená data•  Využití AJAXu pro nahráv...
Práce se soubory• File API (File Reader API)• Progress & Load API
File API•  Načítání souborů přímo v klientu•  Zjištění velikosti•  Názvu souboru•  Typu souboru•  Umožňuje možnost up...
Progress & Load API• Zobrazení stavu nahrávání – progress• Zjištění úspěšného nahrávání          Nahráno 66 %
OFFLINE FUNGOVÁNÍ… aneb když nám nejde internet nebo není potřeba přenosu dat
Nativní aplikace          Tohle ale nechceme, ne?
Offline úložiště• Šetří přenosy dat• Zrychluje odezvu aplikace• Nezávislost na připojení internetu
Ale opatrně!• Lokální úložiště je dočasné – při ztrátě zařízení• Dříve nebo později je nutné data na server uložit!
Uložení nových dat      Ne              Ano             Funguje            při...
Spuštění aplikace       – data nebyla uložena na server      Ne              Ano        ...
Offline úložištěDočasná      Persistentní• sessionStorage  • localStorage          • IndexedDB      ...
Příklad<script> var item = new Array(...); window.localStorage.setItem(name, item); window.localStorage.getItem(name) ...
Offline fungování• Tzv. cache manifest• Uložení potřebných zdrojových souborů do paměti zařízení• Funguje zcela i bez při...
Spuštění aplikace       Ne               Ano               Funguje          ...
Zprovoznění Offline Application<!DOCTYPE html><html manifest="/cache.manifest">...</html>
Zprovoznění Offline Application<!DOCTYPE html><html manifest="/cache.manifest">...       Řeknu prohlížeči, kde je u...
Zprovoznění Offline ApplicationCACHE MANIFESTCACHE:js/styles.csscss/scripts.js
ANIMACE
Animations are a design          material you can use to help         guide users through the mobile  ...
Animace• Přechody mezi obrazovkami• Interakce s rozhraním
„Aha“ moment
AnimaceJednoduché animace• CSS3• JavaScriptSložitější animace• JavaScript
Příklad HTML pro animaci<!DOCTYPE html><html><head>...</head><body><div id="mic">Míč</div></body></html>
Příklad HTML pro animaci<!DOCTYPE html><html>  Objekt, který budeme       animovat<head>...</head><body><div id="m...
Příklad JS pro animaci<script>var mic = document.getElementById(mic);function doMove() {  mic.style.left =  parseInt(m...
Získání elementu proPříklad JS pro animaci         animace<script>var mic = document.getElementById(mic);function ...
Příklad JS pro animaci<script>var mic = document.getElementById(mic);function doMove() {  mic.style.left =  parseInt(m...
Příklad JS pro animaci<script>var mic = document.getElementById(mic);function doMove() {  mic.style.left =  parseInt(m...
NĚCO NAVÍC
z Vaše           x poloha      yGeolokace    Orientace         zařízení
Geolokace• Aktuální GPS souřadnice – Zeměpisná šířka a výška, nadmořská výška• Sledování pozice (změna)• Rychlost a směr ...
Příklad<script>var gps = navigator.geolocation;gps.getCurrentPosition( function(position){   alert(„Lat: „ + position....
Požadavek na aktuálníPříklad          polohu<script>var gps = navigator.geolocation;gps.getCurrentPosition( fun...
Příklad<script>var gps = navigator.geolocation;gps.watchPosition( function(pos){   var rychlost = pos.coords.speed;  ...
Příklad   Požadavek na   sledování mé polohy<script>var gps = navigator.geolocation;gps.watchPosition( function(pos...
Využití• Mapy a navigace• Sociální sítě• Geolokační služby
Orientace zařízení• Orientace v prostoru• Sledování nasměrování zařízení v prostoru• Režim „portrét“ / „landscape“    ...
Příklad<script>window.addEventListener( deviceorientation, function(eventData){ var tiltLR = eventData.gamma; var tilt...
Využití• Ovládání her
Shrnutí• Základní technologie – HTML5, CSS3, JavaScript• Webová aplikace se může podobat nativní• Lze přistupovat k někte...
Na zamyšlení …Lidi nezajímá, jak je digitální produkt postaven ajaké jsou nároky na jeho vytvoření. Oni se chtějípředevším...
Máte nějaké dotazy?
Michal MaňákInteraction designer & UX specialistahttp://www.manakmichal.czTwitter: https://twitter.com/manakmichalLinkedIn...
DOPORUČENÁ LITERATURA
Doporučená literaturaOnline• Quirksmode - http://www.quirksmode.org/• LukeW – http://www.lukew.com• Dive into HTML5 - http...
Doporučená literaturaOnline• Firefox OS - http://www.mozilla.org/en- US/firefoxos/• Device Orientation API - http://www....
Doporučená literaturaOnline• AJAX (asynchronní komunikace) – https://developer.mozilla.org/en- US/docs/DOM/XMLHttpRequest
Doporučená literaturaKnihy• Designing mobile interfaces - http://www.amazon.com/Designing-Mobile-Interfaces- Steven-Hoob...
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci

Jaké webové technologie lze využít k vytvoření mobilní webové aplikace? Které funkce samotného zařízení lze v aplikaci využívat? Jaký je rozdíl mezi webovou aplikací a nativní?

O tom pojednává tato prezentace, která byla součástí přednášky v předmětu Web design na České zemědělské univerzitě.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Jak vytvořit mobilní webovou aplikaci

 1. 1. Jak vytvořitmobilní webovou aplikaci Michal Maňák Interaction designer & UX specialista
 2. 2. O čem bude dnešní přednáška• Proč mobilní webová aplikace• Návrh, ovládání a fungování• Dotazy a diskuze
 3. 3. PROČ WEBOVÁ MOBILNÍ APLIKACE… místo jiných způsobů, které jsou k dispozici.
 4. 4. Typy mobilních aplikací?• Webová• Hybridní• Nativní
 5. 5. Nativní aplikace• Vytváří se přímo pro specifickou platformu• Je rychlá a spolehlivá• Přístup ke všem funkcím zařízení• Možnost pracovat zcela offline
 6. 6. Hybridní aplikace• Vytváří se pomocí HTML/CSS/JS• Převede se pomocí emulátoru, např. phoneGap• Větší / menší omezení v přístupu k funkcím zařízení• Potřebuje online připojení
 7. 7. Špatný návrh = nespokojení lidé
 8. 8. Webová aplikace• Vytváří se pomocí HTML/CSS/JS• Funguje ve webovém prohlížeči• Stále velká omezení přístupu k funkcím zařízení• Potřebuje online připojení
 9. 9. Který typ zvolit?
 10. 10. Který typ aplikace zvolit? Nativní aplikace Hybridní aplikace Webová aplikaceNávrhVývojSprávaDistribuce k lidem
 11. 11. Špatným výběrem si lze snadno srazit vaz …
 12. 12. Webová aplikace …• Vývoj a správa je méně nákladná• Je ideálním startovním bodem pro začátek s online na mobilních zařízeních• Umí dost věcí, které umí i nativní aplikace
 13. 13. … webová aplikace je ve výsledku „levná“ záležitost
 14. 14. NÁVRH, OVLÁDÁNÍ A FUNGOVÁNÍ… aneb jak to všechno rozpohybovat.
 15. 15. Návrh, ovládání a fungování• Návrh a rozložení aplikace• Dynamické načítání dat• Dotykové ovládání• Práce se soubory• Offline fungování• Animace• Něco na víc
 16. 16.
 17. 17. Mobilní zařízení je jiné! Mobile Desktop• Menší zobrazovací plocha • Velká zobrazovací plocha• Spíše pomalejší internet • Rychlý internet• Ovládání dotykem, • Ovládání myší a klávesnicí joystikem nebo keypadem • Pevné napájení• Slabší výdrž baterie • Fixní používání• Využití ve více různých • Omezené funkční možnosti situacích• Více funkcí a technologií
 18. 18. Funkce• Digitální kompas• GPS• Gyroskop• Akcelerometr• Mikrofon a reproduktor• Fotoaparát• Konektivita (Bluetooth, WI-FI, …)• Snímač pro odhad vzdálenosti• Snímač okolního světla• NFC
 19. 19. Funkce dostupné přes prohlížeč• Digitální kompas• GPS• Gyroskop• Akcelerometr• Mikrofon a reproduktor• Fotoaparát• Konektivita (Bluetooth, WI-FI, …)• Snímač pro odhad vzdálenosti• Snímač okolního světla• NFC
 20. 20. Technologie• HTML - struktura , vlastnosti a význam obsahu• CSS3 - styl a forma obsahu• JavaScript – dynamika a pokročilé fungování
 21. 21. NÁVRH A ROZLOŽENÍ APLIKACE
 22. 22. HlavičkaSeznam Položka seznamu
 23. 23. Název bloku Časové - nadpis označení - Název podnadpis poznámky - podnadpisText poznámky
 24. 24. HTML (Hypertext markup language)• Značkovací jazyk• Vytváří strukturu a smysl webu• Práce s daty (vlastnostmi)
 25. 25. Příklad HTML<header> <a href="menu">Menu</a> <h1>Poznámky</h1> <a href="pridat">Přidat</a></header>
 26. 26. Příklad HTML<header> Značka <a href="menu">Menu</a> <h1>Poznámky</h1> <a href="pridat">Přidat</a> Atribut</header>
 27. 27. Příklad HTML<div data-type="person" data- number=„123"> <strong>Michal</strong> <p>Navrhuji digitální produkty</p></div>
 28. 28. Příklad HTML <divdata-type="person" data-Vlastnost Hodnota number=„123"> <strong>Michal</strong> <p>Navrhuji digitální produkty</p> </div>
 29. 29. • 50px výška• 100% šířka• Modrý gradient • 14px • Arial • Černá • Tučně• 1,3 řádkování
 30. 30. CSS (Cascading style sheet)• Kaskádový stylovací jazyk• Vytváří styl, formát a podobu webu• Práce s elementy
 31. 31. Kaskáda#obsah {}#obsah ul {}#obsah ul li {}#obsah ul li p {}#obsah ul li p a {}
 32. 32. Příklad CSS#hlavicka { text-align: center; background: linear-gradient(to bottom, rgba(143,189,219,1) 0%,rgba(49,117,162,1) 100%);}
 33. 33. Příklad CSS#hlavicka { Element – tzv. selektor text-align: center; background: linear-gradient(to bottom, rgba(143,189,219,1) Atribut 0%,rgba(49,117,162,1) 100%); (vlastnost) Hodnota}
 34. 34. Příklad CSS#telo ul.list a:last-child { ...}
 35. 35. Příklad CSS #telo ul.list a:last-child { ... } Class PseudoID selektor selektor selektor
 36. 36. Po zmáčknutí se zobrazí menu
 37. 37. JavaScript• Skriptovací jazyk• Objektové programování• Vytváří dynamiku a interaktivitu aplikace v rámci klienta• Využíti technologií prohlížeče
 38. 38. Příklad JavaScript<script>var myEl = document.getElementById("telo");if(myEl){ myEl.text = „Existuje“;} else { alert(„Element neexistuje“);}</script>
 39. 39. Příklad JavaScript<script>var myEl = Definice proměnné document.getElementById("telo");if(myEl){ myEl.text = „Existuje“; Práce s vlastnostmi objektu} else { alert(„Element neexistuje“); Volání funkce}</script>
 40. 40. Příklad JavaScript<script>var myEl = document.getElementById("telo");myEl.onclick = function(event){ event.preventDefault(); alert(„Klik");}</script>
 41. 41. Příklad JavaScript Definice funkce – co Nastavení chování se bude dít po(události) pro kliknutí<script> kliknutívar myEl = document.getElementById("telo");myEl.onclick = function(event){ event.preventDefault(); alert(„Klik");}</script>
 42. 42. Notifikační lišta Prostředí aplikace
 43. 43. Notifikační lišta Rozhraní prohlížečeProstředíaplikace Rozhraní prohlížeče
 44. 44. Dynamické přizpůsobení JavaScriptem...<body onload="hideBar();"><script> function hideBar(){ setTimeout(function(){ window.scrollTo(0,1)}, 100); } }</script>...
 45. 45. Dynamické načítání dat Práce se soubory Animace Gyroskop Geolokace Offline fungováníDotykové ovládání
 46. 46. DYNAMICKÉ NAČÍTÁNÍ Nakládám …
 47. 47. Běžné načítání Web Tlačítko Prohlížeč Prohlížeč HTTP požadavek HTTP odpověď ve formě nové stránky Webový server
 48. 48. Dynamické načítání Tlačítko Prohlížeč HTTP HTTP požadavek odpověď Webový server
 49. 49. Mobilní internet je datově-omezenýlouda! The average web page is now over 1MB. Nearly 200K of that is JS. 675K imagesScott Jehlauthor of Designing with Progressive enhancement
 50. 50. Dynamické načítání• Snižuje nároky na datové přenosy• Celkově zrychluje načítání dat• Může se vykonat více požadavků v jednom okamžiku
 51. 51. Díky AJAXu se nemusí překreslovat celé stránky!
 52. 52. Díky AJAXu senemusí vůbec nic překreslovat!
 53. 53. Příklad<script> var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("post", adresa-stranky, true); xhr.send(); if(xhr.status == 200){ alert(xhr.response); }</script>
 54. 54. Vytvoření požadavku naPříklad asynchronní komunikaci na zadané adrese<script> var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("post", adresa-stranky, true); xhr.send(); if(xhr.status == 200){ Pokud server data zpracoval a nenastala alert(xhr.response); chyba, vypíšeme si } odpověď serveru.</script>
 55. 55. DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ… nebo také ovládání pomocí gest
 56. 56. /
 57. 57. Podpora v prohlížečích• Základní gesta pro touch - 1 prst• Multi-touch gesta – 2 až 10 prstů zároveň
 58. 58. Touch eventsDotkl jsem se Stále se Dotýkám se a Dal jsem displeje dotýkám posouvám prst z prst displeje
 59. 59. Touch events• Počet doteků zároveň• Pozici doteku• Změnu doteku• Zjistit a pracovat s konkrétním dotykovým bodem (pro multi-touch)
 60. 60. Příklad<script>window.addEventListener("touchstart", function(evt){ var touches = evt.changedTouches; for (var i=0; i<touches.length; i++) { alert("X:" + touches[i].pageX + ", "Y:" + touches[i].pageY); }}, false);</script>
 61. 61. Zjistíme každý nový dotek vPříklad okně prohlížeče<script>window.addEventListener("touchstart", function(evt){ var touches = evt.changedTouches; for (var i=0; i<touches.length; i++) { alert("X:" + touches[i].pageX + ", "Y:" + touches[i].pageY); }}, false);</script> Vypsání souřadnic doteku
 62. 62. PRÁCE SE SOUBORY
 63. 63. Tlačítko Webový server
 64. 64. Tlačítko Webový server
 65. 65. Práce se soubory• Zpracování souborů přímo v prohlížeči• Server zpracuje již upravená data• Využití AJAXu pro nahrávání na pozadí• Možnost vidět průběh nahrávání
 66. 66. Práce se soubory• File API (File Reader API)• Progress & Load API
 67. 67. File API• Načítání souborů přímo v klientu• Zjištění velikosti• Názvu souboru• Typu souboru• Umožňuje možnost upravit obrázek už v klientovi
 68. 68. Progress & Load API• Zobrazení stavu nahrávání – progress• Zjištění úspěšného nahrávání Nahráno 66 %
 69. 69. OFFLINE FUNGOVÁNÍ… aneb když nám nejde internet nebo není potřeba přenosu dat
 70. 70. Nativní aplikace Tohle ale nechceme, ne?
 71. 71. Offline úložiště• Šetří přenosy dat• Zrychluje odezvu aplikace• Nezávislost na připojení internetu
 72. 72. Ale opatrně!• Lokální úložiště je dočasné – při ztrátě zařízení• Dříve nebo později je nutné data na server uložit!
 73. 73. Uložení nových dat Ne Ano Funguje připojení? Uložit do lokální pamětiUložit do lokální paměti Uložit na server
 74. 74. Spuštění aplikace – data nebyla uložena na server Ne Ano Funguje připojení? Ne Ano Byla data uložena naNačtení z lokální server? paměti Uložení na server
 75. 75. Offline úložištěDočasná Persistentní• sessionStorage • localStorage • IndexedDB (nepodporováno na Android)
 76. 76. Příklad<script> var item = new Array(...); window.localStorage.setItem(name, item); window.localStorage.getItem(name) window.localStorage.removeItem(na me);</script>
 77. 77. Offline fungování• Tzv. cache manifest• Uložení potřebných zdrojových souborů do paměti zařízení• Funguje zcela i bez připojení na internet• Potřeba úprav v nastavení serveru
 78. 78. Spuštění aplikace Ne Ano Funguje připojení? Načtení souborů Načtení potřebnýchsouborů a dat z paměti zařízení Načtení dat
 79. 79. Zprovoznění Offline Application<!DOCTYPE html><html manifest="/cache.manifest">...</html>
 80. 80. Zprovoznění Offline Application<!DOCTYPE html><html manifest="/cache.manifest">... Řeknu prohlížeči, kde je uložen</html> seznam dat pro načtení do offline paměti
 81. 81. Zprovoznění Offline ApplicationCACHE MANIFESTCACHE:js/styles.csscss/scripts.js
 82. 82. ANIMACE
 83. 83. Animations are a design material you can use to help guide users through the mobile experiences you create.Rachel HinmanSenior research scientist with the Interaction and Experience Research Group at Intel
 84. 84. Animace• Přechody mezi obrazovkami• Interakce s rozhraním
 85. 85. „Aha“ moment
 86. 86. AnimaceJednoduché animace• CSS3• JavaScriptSložitější animace• JavaScript
 87. 87. Příklad HTML pro animaci<!DOCTYPE html><html><head>...</head><body><div id="mic">Míč</div></body></html>
 88. 88. Příklad HTML pro animaci<!DOCTYPE html><html> Objekt, který budeme animovat<head>...</head><body><div id="mic">Míč</div></body></html>
 89. 89. Příklad JS pro animaci<script>var mic = document.getElementById(mic);function doMove() { mic.style.left = parseInt(mic.style.left)+1+px; setTimeout(doMove, 20);}doMove();</script>
 90. 90. Získání elementu proPříklad JS pro animaci animace<script>var mic = document.getElementById(mic);function doMove() { mic.style.left = parseInt(mic.style.left)+1+px; setTimeout(doMove, 20);}doMove();</script> Funkce říká: Posuň element míč o 1 bod doleva
 91. 91. Příklad JS pro animaci<script>var mic = document.getElementById(mic);function doMove() { mic.style.left = parseInt(mic.style.left)+1+px; setTimeout(doMove, 20);}doMove();</script>
 92. 92. Příklad JS pro animaci<script>var mic = document.getElementById(mic);function doMove() { mic.style.left = parseInt(mic.style.left)+1+px; Každých 20 ms setTimeout(doMove, 20); zavoláme tuto funkci} (něco jako rekurze)doMove();</script>
 93. 93. NĚCO NAVÍC
 94. 94. z Vaše x poloha yGeolokace Orientace zařízení
 95. 95. Geolokace• Aktuální GPS souřadnice – Zeměpisná šířka a výška, nadmořská výška• Sledování pozice (změna)• Rychlost a směr pohybu• Přesnost zaměření
 96. 96. Příklad<script>var gps = navigator.geolocation;gps.getCurrentPosition( function(position){ alert(„Lat: „ + position.coords.latitude + „, Lng:“ + position.coords.longitude); });</script>
 97. 97. Požadavek na aktuálníPříklad polohu<script>var gps = navigator.geolocation;gps.getCurrentPosition( function(position){ alert(„Lat: „ + position.coords.latitude + „, Lng:“ + position.coords.longitude); });</script> Vypsání souřadnic pozice
 98. 98. Příklad<script>var gps = navigator.geolocation;gps.watchPosition( function(pos){ var rychlost = pos.coords.speed; var směr = pos.coords.heading; });</script>
 99. 99. Příklad Požadavek na sledování mé polohy<script>var gps = navigator.geolocation;gps.watchPosition( function(pos){ var rychlost = pos.coords.speed; Získat údaje o rychlosti Získat údaje osměr = pos.coords.heading; var směru });</script>
 100. 100. Využití• Mapy a navigace• Sociální sítě• Geolokační služby
 101. 101. Orientace zařízení• Orientace v prostoru• Sledování nasměrování zařízení v prostoru• Režim „portrét“ / „landscape“ Portrét Landscape
 102. 102. Příklad<script>window.addEventListener( deviceorientation, function(eventData){ var tiltLR = eventData.gamma; var tiltFB = eventData.beta; var dir = eventData.alpha;});</script>
 103. 103. Využití• Ovládání her
 104. 104. Shrnutí• Základní technologie – HTML5, CSS3, JavaScript• Webová aplikace se může podobat nativní• Lze přistupovat k některým funkcím zařízení• Mobilní webové aplikace mohou v budoucnu nahradit ty nativní!tip: Firefox OS postavený na HTML5
 105. 105. Na zamyšlení …Lidi nezajímá, jak je digitální produkt postaven ajaké jsou nároky na jeho vytvoření. Oni se chtějípředevším dostat k informacím, které potřebují!
 106. 106. Máte nějaké dotazy?
 107. 107. Michal MaňákInteraction designer & UX specialistahttp://www.manakmichal.czTwitter: https://twitter.com/manakmichalLinkedIn: http://www.linkedin.com/in/manakmichal
 108. 108. DOPORUČENÁ LITERATURA
 109. 109. Doporučená literaturaOnline• Quirksmode - http://www.quirksmode.org/• LukeW – http://www.lukew.com• Dive into HTML5 - http://diveintohtml5.info/• Native vs. Web App - http://mobithinking.com/native-or-web-app• Touch events - https://developer.mozilla.org/en- US/docs/DOM/Touch_events
 110. 110. Doporučená literaturaOnline• Firefox OS - http://www.mozilla.org/en- US/firefoxos/• Device Orientation API - http://www.html5rocks.com/en/tutorials/device/ orientation/• Offline Applications – http://html5doctor.com/go-offline-with-application- cache/ – http://www.html5rocks.com/en/tutorials/appcache/b eginner/
 111. 111. Doporučená literaturaOnline• AJAX (asynchronní komunikace) – https://developer.mozilla.org/en- US/docs/DOM/XMLHttpRequest
 112. 112. Doporučená literaturaKnihy• Designing mobile interfaces - http://www.amazon.com/Designing-Mobile-Interfaces- Steven-Hoober/dp/1449394639• Mobile design and development - http://www.amazon.com/Mobile-Design- Development-Practical-techniques/dp/0596155441/• The Mobile Frontier - http://rosenfeldmedia.com/books/mobile-design/• Designing gestural interfaces - http://www.amazon.com/Designing-Gestural- Interfaces-Touchscreens-Interactive/dp/0596518390

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • garcon

  Nov. 29, 2012
 • MichalSldek

  Dec. 3, 2012

Jaké webové technologie lze využít k vytvoření mobilní webové aplikace? Které funkce samotného zařízení lze v aplikaci využívat? Jaký je rozdíl mezi webovou aplikací a nativní? O tom pojednává tato prezentace, která byla součástí přednášky v předmětu Web design na České zemědělské univerzitě.

Views

Total views

3,642

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

149

Actions

Downloads

16

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×