Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R070 0512 Hob Wbn

2,229 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

R070 0512 Hob Wbn

 1. 1. NR. 5 2012 WEST-BRABANT NOORD •••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL Rodecijfersenblauweenveloppen: Help, ik heb adviesnodig Kwaliteit, service en persoonlijke aandacht Veilige ondersteuning van uw bouwproject Erkend recherchebureau bespaart ondernemers geld De NEN-norm is een uitgangspunt en geen eindpunt
 2. 2. Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout T. 0162-454 471 | Twitter:@AntonvG info@a-gave.nl | www.a-gave.nl Uw administratie of boekhouding altijd bij de hand A-GAVE “Sterk door samenwerking Ondernemer met Ondernemers Altijd tijd voor u!” CLOUD SERVICES Nmbrs® AntonvanGaalenAA Ons pand in het centrum van Oosterhout
 3. 3. eL&P is uw partner in het brede spectrum van financieel advies én een ondernemend verlengstuk voor uw organisatie. D e L i n t 9 3 | 4 7 6 1 X N Z e v e n b e r g e n | 0 6 2 8 2 7 4 9 5 1 | i n f o @ b j o r n h o v e n i e r s b e d r i j f . n l Boomspecialisme Bomen zijn van zeer groot belang voor onze leefomgeving. Bomen zorgen voor schone lucht en geven schaduw, maar zorgen bovenal voor structuur aan landschap, stad en tuin. De groeiende verstedelijking brengt een spanningsveld van ruimte en veiligheid. Voor een goed evenwicht is zowel onderhoud, verwijderen en aanplanten van bomen een belangrijk aspect. Bjørn Hoveniersbedrijf heeft ervaring in diverse facetten van boomtechnische vragen, waarin een duurzaam boombehoud centraal staat. Maar natuurlijk verzorgen wij daarnaast voor u ook complete tuinaanleg en tuinonderhoud voor bedrijfs- en particulieren tuinen. O N T W E R P | A A N L E G | O N D E R H O U D Optimaal genietenv a n u w t u i n www.bjornhoveniersbedrijf.nl Camera-inspectie VOOR AL UW SCHOONMAAKWERK Schoonmaakonderhoud Rioolontstoppingen Ramen wassen Hogedrukreiniging Gevelreiniging Impregneren Graffitiverwijdering Ongediertebestrijding VAKWERK DOOR VAKMENSEN Bliek 21a 4941 SG Raamsdonksveer Tel 0162 522260 Fax 0162 517174 Email mail@hsschoonmaakbedrijf.nl www.hsschoonmaakbedrijf.nl 24 uur Calamiteiten service
 4. 4. het ONDERNEMERS BELANG Inhoud 06 VAN TILBURG: KWALITEIT, SERVICE EN PERSOONLIJKE AANDACHT MAKEN HET VERSCHIL Het is een echt familiebedrijf, met een rijke geschiedenis van ruim zeventig jaar en oog voor de toekomst. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in drie hoofd- gebieden: afvalverwerking, transport en aannemerij. In al die disciplines zijn de marges klein en is de recessie voelbaar. Tegen de stroom in blijft de omzet bij Van Tilburg groeien. Een mooie aanleiding voor een gesprek in Dinteloord, met vader Jan en dochter Nicole van Tilburg. “Iets zoeken wat een ander niet doet, dan heb je werk.’’ 07 ERKEND RECHERCHEBUREAU BESPAART ONDERNEMERS GELD Bart Homan stelt het romantische beeld van de privédetective graag even bij. Nee, hij loopt niet, gekleed in regenjas en gleufhoed, met een pistool rond. Ja, hij volgt op verzoek mogelijk overspelige echtelieden, maar die zaken voert hij slechts spora- disch uit. De eigenaar van H.B. Investigations onderzoekt vooral verdenkingen van onder meer onrechtmatig ziekteverzuim, het schenden van concurrentiebedingen en diefstal door eigen personeel. Een medewerker van een bouwbedrijf meldt zich ziek en gaat bij een ander op de steiger staan. Een chauffeur claimt niet te kunnen werken etc. Slagingspercentage: honderd procent. 08 RODE CIJFERS EN BLAUWE ENVELOPPEN: HELP, IK HEB ADVIES NODIG Eerst werd het vet weggesneden en daarna stukjes van het vlees. Ondertussen is soms het bot zichtbaar. De recessie woedt voort en het eind lijkt nog niet in zicht. Een vijftal bedrijfsadviseurs en financiële dienstverleners uit de regio wisselden onlangs in Hotel De Borgh in Zevenbergen hun ervaringen uit. Wij luisterden mee naar het verhaal achter de cijfers. “Je hebt steeds meer te maken met emoties.’’ De plek nodigt uit tot reflectie. De bibliotheek, in de hoek van het gezellige café van De Borgh. 11 ELDEKO VOOR VEILIGE ONDERSTEUNING VAN UW BOUWPROJECT Wie langs een bouwplaats loopt kan soms verwonderd zijn over de kunst van het bouwen en de inventiviteit die daarbij komt kijken. De uitbouw van een be- drijfspand op een bovenverdieping, een compleet winkelcentrum, een voetbal- stadion. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Met behulp van Eldeko! Eldeko verhuurt en verkoopt aannemersmaterieel. “De nadruk ligt op de verhuur van stalen stei- gers, stempels en schoren”, vertelt Leen Klop, oprichter van het bedrijf. “Op veel bouwplaatsen kom je onze producten tegen voor tijdelijke ondersteuning van een project in aanbouw.” Het Ondernemersbelang van West-Brabant Noord verschijnt vijf keer per jaar. Vijfde jaargang, nummer 5, 2012 OPLAGE 5.000 exemplaren COVERFOTO V.l.n.r.: Jan Timmermans, Ton Haverkamp, Anton van Gaalen, Erik van der Weerd en Marco Goovers Fotografie: Marco Magielse UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers bv Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@novema.nl www.ondernemersbelang.nl HOOFDREDACTIE Baukje Bosma T 0594 - 69 56 16 b.bosma@ondernemersbelang.nl BLADMANAGER Novema Valkenswaard Bob Kocken T 040 - 845 04 57 b.kocken@ondernemersbelang.nl VORMGEVING VDS Vormgeving!, Drachten DRUK Drukkerij Veldhuis, Raalte AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE Ben van den Aarssen Guy Ackermans Hans van Asch Nico de Beer Blinkfotografie Hans Boutkan Hans-Jorg van Broekhoven Hugo Fermont Jerry Helmers (Crown Media) Loes van der Hoeven Laurens Janus Jeroen Kuypers IngerMarlies Leeuwenburgh Marco Magielse Martin Neyt Jelmer van Nimwegen Henk Roede (strip) André Vermeulen (column) ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen, veranderingen van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. ISSN 2211-6044 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties. B E L A N G het ONDERNEMERS het ONDERNEMERS BELANG02 Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nl Precies. Dus u eist als supermarktketen 2% extra korting op uw bestelling van onze Zeur-chips?! Oké, dit gaat lukken… Nou, dan eet ik het allemaal nog liever zelf op!!
 5. 5. ■ En verder 04 Nieuws 12 Woning-APK voor slim onderhoud van je eigen huis 13 Oprechte administratieve dienstverlening 14 Overzicht fiscale eindejaarstips 2012 15 Nieuwe Mazda6 Sportbreak bij Autobedrijf Fokkema Oosterhout b.v. 17 Ondernemerspanel: Bent u voldoende voorbereid op de komst van de Flex BV? 18 Lorij Stukadoors- en afbouwbedrijf: omdat stucen vakwerk is 21 Verzekeren op maat betekent niet te veel verzekeren 22 Stralend begin voor unieke samenwerking 23 Samen op weg naar groei 24 Meer als een gedegen advies 25 WVS-groep verzorgt het complete pakket 26 Van verplichtingen naar kansen 27 Nieuw bedrijfpand in gebruik genomen het ONDERNEMERS BELANG Column het ONDERNEMERS BELANG 03 ■ In het hartkatern Spryng is het type bedrijf dat politici graag als voorbeeld nemen voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Spryng is opgericht door Alexander Wanders en Marc Rottinghuis die met hun dienst grotere organisaties in staat hebben gesteld hun efficiency aanzienlijk te verhogen. Met SMS als communicatiemiddel waarvan de attentiewaarde onverminderd hoog is gebleven en bijzonder geschikt is gebleken om klanten aan hun afspraken of betalingen te herinneren. De norm is een uitgangspunt en geen eindpunt De NEN-norm heeft geen kracht van wet maar is de voorbije eeuw wel diep verankerd geraakt in ons bewustzijn. Als een product aan deze norm voldoet, biedt het de gebruiker een basisgarantie van veiligheid. NEN-normen lijken van bovenaf opgelegd maar komen in feite met verrassend veel inspraak vanuit de markt tot stand. NEN-normen bestaan er voor nagenoeg alle producten. Volgens Stephanie Jansen, consultant bij NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut), is een norm een uitgangspunt en geen eindpunt als het op veiligheid aankomt. SMS als Smart Money System Overwerkverboden Japan heeft 127 miljoen inwoners. Ongeveer de helft heeft een baan of werkt als zelfstandig ondernemer. De andere helft is nog te jong om te werken of inmiddels te oud. Evenals in Nederland neemt de zogenoemde ver- grijzing van de bevolking enorm toe. Hier aan de Noord- zee is één op de drie landgenoten ouder dan 50 jaar. In Japan is het nog ’erger’. Ook worden steeds minder kinderen geboren. Bij ons komt dat doordat het aantal vrouwen in de vruchtbare jaren afneemt. En door de economische malaise, die nu z’n vijfde jaar ingaat. In Japan, land van de rijzende zon, heerst een geheel andere oorzaak. Daar worden steeds minder kinderen geboren omdat de jongere generaties geen zin meer hebben in seks. Dat lijkt onvoorstelbaar, maar het is de officiële lezing van de Japanse regering, die een Nationaal Bureau voor Familieplanning heeft ingesteld. Bijna de helft van de getrouwde stellen tussen 25 en 40 jaar doet het nooit met elkaar. Te druk, te moe. Het is werknemers onder de 35 jaar nu verboden om ’s avonds over te werken. Werkgevers die hier de hand mee lichten, krijgen hoge boetes. De gedachte van de Japanse hoogmogendheden is kennelijk dat jonge stellen alleen ’s avonds na het werk tot de geslachtsdaad (kunnen) komen. ’s Ochtends en in het weekeinde voeren zij andere activiteiten uit, lijkt de Japanse Staat te redeneren. Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat de welvaart op termijn daalt als het aantal werkenden afneemt. Daar stevent Nederland uiteindelijk ook op af en dat proces is al begonnen. Crisis of geen crisis, minder werknemers betekent lagere productie, minder omzet en- zovoort. De overheid heeft geen plannen om het tij te keren. DeJapansefabrikantvancomputerspelletjesNamcoBandai voorziet op lange termijn grote problemen met perso- neelsvoorziening en biedt medewerkers 2.000 euro voor het eerste kind, nog eens 2.000 voor het tweede en wie de smaak te pakken heeft en een derde baby aan het levens- licht toevertrouwt, ziet de bonus naar 18.000 euro stijgen. Ieder volgend kindje levert nog eens 18.000 euro op. Dit stimuleringsprogramma kan in Nederland voor een doorbraak zorgen. Als ieder stel een babybonus van 18.000 euro toucheert, is de calculerende Hollandse volksaard er als de kippen bij om de‘ontgroening’effectief om zeep te helpen. Daarvoor hoef je in Nederland overwerk niet te verbieden. André Vermeulen info@avoor.nl - Milieu Systemen Tiel - Biopark Terneuzen investeert in een mooie groene toekomst - Het OSB-keurmerk is er ook voor u - Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders - Ondernemers vaak stomverbaasd over besparingsmogelijkheden mobiele telefonie!
 6. 6. het ONDERNEMERS BELANG Nieuws 04 Vrijdag 5 oktober is aan Akkermans leisure & golf uit Heense Molen de Familie Funda- ment Award voor het beste familiebedrijf van Nederland uitgereikt. Het West- Brabantse recreatiebedrijf was samen met 10 andere familiebedrijven genomineerd voor de finale. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Breukelen werden de Awards uitgereikt. Uit het juryrapport bleek dat het bedrijf zich onderscheidt van haar concurrenten op een aantal belangrijke punten. Zo werd er onder andere gekeken naar klant- en medewer- kerstevredenheid, in hoeverre het bedrijf duurzaam onderneemt, de financiële stabiliteit en uitgestippelde strategie. Met name de professionaliteit waarmee over visie en strategie is nagedacht verraste de jury. Ook de veelzijdigheid van het bedrijf vond de jury bewonderenswaardig. De familie Akkermans was blij verrast. Het bedrijf is in 1988 gestart met een kam- peerterrein en heeft zich in de daaropvol- gende 2 decennia weten te ontwikkelen tot een toonaangevend recreatiebedrijf in Zuidwest-Nederland. De verkiezing werd voor de tweede keer gehouden door het Centrum van het Familiebedrijf, in samen- werking met ondernemersbladen De Zaak en de Adviesgroep Familiebedrijven van BDO Consultants BV. Akkermans leisure & golf is Beste Familiebedrijf van Nederland Bedrijven maken tegenwoordig een snelle ontwikkeling door. Innovatie is steeds meer een teamsport. Bedrijven zoeken ook de samen- werking op voor het creëren van nieuwe business. Kennis vergaren, samenwerken en partners zoeken draagt bij aan de innovatieve kracht van een onderneming. Toch is er een grote groep ondernemers die niet participeert in innovatienetwerken. Meer dan 50% van de MKB onder- nemers doet niet mee. Daar ligt een enorme verborgen potentie voor duurzame economische groei. Dat was de uitkomst van de slot- manifestatie van de campagne De ToekomstBedrijven. De Toekomst- Bedrijven is een initiatief van Syntens Innovatiecentrum in samenwerking met Kamer van Koophandel en regionale ontwikkelingsmaatschap- pijen in Zuid-Nederland. Gestart in 2008 was het doel om 2000 MKB ondernemers in de industrie en Business to Business dienstverlening te bezoeken en te betrekken bij regionale innovatienetwerken. De ervaringen en inzichten die deze bedrijfsbezoeken gebracht hebben werden gedeeld met overheden en intermediaire organisaties in Zuid- Nederland. MKB bedrijven; de verborgen potentie voor groei Innovatieadviseur Sjef van Herpt (links) overhandigt de ToekomstBedrijven aan Europarlementarier Lambert van Nistelrooij Onlangs is het platform Appwatch gelanceerd. De website biedt internet- gebruikers overzicht in de beste (web) apps. Apps zijn kleine programmaatjes voor een tablet of smartphone die het werken makkelijker en slimmer maken. Apps zijn enorm in opkomst. Er wordt veel over geschreven en gepubliceerd, maar er is geen website te vinden die alle nuttige apps verzamelt. Dit laatste heeft Appwatch zich ten doel gesteld; het bieden van een overzichtelijk plat- form met de beste (web)apps. De apps die op de website staan worden getest en dienen te voldoen aan een aantal kwalificaties als gebruikersvriendelijk- heid, oplossingsgerichtheid, nette prijs/ kwaliteitverhouding danwel kosteloos en de aanwezigheid van support. Zo wordt de kwaliteit van de apps op Appwatch gewaarborgd. De apps zijn logisch geordend en gerangschikt naar categorieën. Een bezoeker selecteert eenvoudig de tool die aansluit op zijn/ haar interesses of vakgebied. Tevens is het mogelijk om zelf een app toe te voegen. Zo wordt de database met apps steeds rijker en completer. Door de sterke zoekfunctionaliteit in de website zal het overzicht voor de gebruiker blijven. Meer informatie is te vinden op: http://www.appwatch.nl Appwatch biedt uitkomst voor overzicht in écht handige apps Internationale belangstelling voor opening vierde reactor Zondag 11 november is tijdens de Kunstweek in Ahoy de BAS Grafiekprijs 2012 uitgereikt aan Peter Franssen uit Bergen op Zoom met de aquatint/ mezzotint ‘Brugge’. De BAS Grafiekprijs is in het leven geroepen door Business Art Service (BAS) uit Raamsdonksveer om de vervaar- diging en ontwikkeling van ambachtelijke grafiek te stimuleren. Een onafhankelijke vakjury, bestaande uit Froukje Budding (Teylers Museum), Jeroen Jekel (Universi- teitsmuseum Utrecht), Sanneke van Baar (Business Art Service), Gretha Versteeg (De Alliantie) en de kunstenaars Ad Arma en Titi Zaadnoordijk, selecteerde uit 79 inzendingen tien prenten. Het publiek koos vervolgens de winnende prent. De jury was onder de indruk van de aquatint/ mezzotint ‘Brugge’. Dat het om een echte ‘Peter Franssen’ gaat, staat direct vast. BAS neemt het winnende werk van Peter Franssen in productie. Business Art Service (BAS) is de grootste kunstuitleen van Ne- derland en België. De organisatie is 25 jaar gespecialiseerd in verhuur en verkoop van kunst en collectiebeheer voor bedrijven en instellingen. Vanuit de overtuiging dat kunst op de werkplek inspireert, motiveert en de uitstraling van organisaties versterkt, verzorgt BAS de kunst voor bijna 2.000 opdrachtgevers. Peter Franssen winnaar BAS Grafiekprijs 2012 Tientallen gasten uit binnen- en buitenland, waaronder de Malei- sische ambassadeur in Nederland, hebben op donderdag 8 november de feestelijke opening bijgewoond van de nieuwe reactor van KOLB in Moerdijk. Door de uitbreiding van de productiecapaciteit is het bedrijf nu een van de grootste sites voor alkoxylaten en niet-ionische surfactants in Europa. Het team van KOLB had alles uit de kast gehaald om de keur aan nationale en inter- nationale gasten een bijzondere dag te bezorgen. Zo werden de genodigden bij aankomst begroet door site-manager Jan Peters en de topman van het Maleisische moe- derbedrijf KLK. Maar nog meer in het oog sprong een volledig in het goud geklede straattheaterartieste die door haar lange stelten hoog boven het publiek uittorende. De maatschappelijke betrokken- heid van KOLB Moerdijk werd nog eens bevestigd door de uitreiking van een cheque van 4000 euro aan de burgemeester van Goirle en tevens voorzitter van het jeugd- sportfonds, mevrouw Rijsdorp. Zij bedankte het management van KOLB en verzekerde dat het geld een goede bestemming zal krijgen voor kinderen die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging.
 7. 7. het ONDERNEMERS BELANG 05 Een ondernemer met een tweede passie… Wie heeft Het Leukste Kantoor van Nederland? Ondernemers zijn gefocust op hun bedrijf. Zeker in deze tijden is dat een essentiële mentaliteit. Maar het zijn net mensen… Als volbloed petrolhead bezocht Tom Verburg in 2010 met zes vrienden, en nog zo’n 180.000 anderen, het Festival of Speed. Een typisch Brits evenement vol traditie op het landgoed Goodwood van Lord March. Staand op de tribune tegen- over Goodwood house, na wéér een dosis verpletterend hillclimb geweld van authentieke oude en nieuwe raceauto’s, rallyauto’s, motoren en nog veel meer, ontstond de wens om dichter betrokken te zijn én eens op het balkon van Goodwood house te kunnen staan. Om dat te bereiken op dit evenement waar alle bijzondere zaken als altijd ‘op uitnodiging van de gastheer’ zijn, wilden ze een voor Goodwood interessante bijdrage leve- ren. Het opvallend lage Nederlandse bezoekersaantal werd de insteek: een solide brug slaan tussen autominnend Nederland en Goodwood. De Dutch Goodwood Connection (DGC) was geboren, aan de gang dus! Met passie zijn verbanden gesmeed. Nu in 2012 zijn er stevige Nederlandse partners voor media, hospitality, reizen en sponsoring aan Goodwood gekop- peld. Ze hebben op hét balkon een deel van het evenement beleefd. DGC kan even een tandje terug. “Beste col- lega’s, geloof me niet op mijn woord, ga het zelf beleven. Tips geef ik graag. Volgend jaar: 20 jaar Goodwood, naar de invulling is het raden maar dat het TOP wordt is zeker, ik ben erbij! Tom Verburg - Farborough.” Kijk eens op www.goodwood.com Als u een vraag heeft aan Tom Verburg mail dan naar: tom.verburg@farborough.com De online verkiezing van ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’ zal antwoord geven op deze vraag. Alle kantoren in Nederland, van zzp’er tot multina- tional en álles daar tussenin, kunnen zich nu aanmelden op website www.hetleukstekantoor.nl De kandidaten moeten laten zien wat hun kantoor een goede, bijzondere en vooral inspirerende werkplek maakt, zodat zij iedere dag fluitend naar hun werk gaan en met passie hun vak kun- nen uitoefenen. Op 1 mei 2013 wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een groots opgezette finaledag in attractiepark Toverland. Elk kantoor, iedere ondernemer in Nederland - hoe klein of groot ook - kan meestrijden om de titel. Alle informatie over ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’ is te vinden op: www.hetleukstekantoor.nl Het Leukste Kantoor van Nederland is een initiatief van KantoorArtikelen.nl en BusinessXFactor.nl en wordt mede mogelijk gemaakt door SoapBox, Gepla, Toverland Events, Revalue, Petit Verbindt, Help-IT en Koffie Compleet. Met een beetje creativiteit kunnen complex (en geldverslindende) problemen gemakkelijk wor- den opgelost. Jaarlijks spenderen bedrijven en organi- saties dan ook grote delen van hun budget aan externe bureaus en workshops. Met '75 Tools for Creative Thinking' kan iedereen nu zelf aan de slag! Leer en beheers de 75 meest toepasbare technieken om zelf problemen op te lossen, ideeën te genereren en out-of-the box te denken. Deze duurzame box is gevuld met 75 stevige kaarten die elk een andere techniek naar voren laten komen. De technieken zijn verdeeld over vijf stappen die je doorloopt bij het oplossen van een probleem. De informatie op de kaart is kort, praktisch en direct toepasbaar: wat is de techniek, wanneer zet je hem in, hoe doe je het en met welk resultaat? Daarnaast geeft een praktisch boekje verdere uitleg hoe je de kaartenset het best kunt gebruiken. '75 Tools for Creative Thinking” is toepasbaar in teams op het werk, tijdens een cursus of gewoon voor je zelf. Deze zojuist verschenen prachtige box is daarnaast een ideaal geschenk voor medewer- kers en relaties, want creatief denken en goede oplossingen zijn altijd en overal welkom! ISBN: 978-90-6369- 275-9 Uitgegeven door: BIS Publishers, www.bispublishers.nl Voor meer informatie: www.75toolsforcreativethinking.com 75 Tools for Creative Thinking De Wahoo Blue SC is de eerste fietscomputer speciaal voor de iPhone 4S. Samen met de gratis Wahoo Fitness app beschikt de fietser over alle belangrijke informatie, die hij tijdens het fietsen nodig heeft. Realtime metingen, zoals de snelheid, cadans en afgelegde afstand worden op het iPhone 4S scherm weergegeven. De Bluetooth Smart technology van de Wahoo Blue SC zorgt voor draadloze informatie naar de iPhone 4S, maar ook naar andere Bluetooth Smart Ready apparaten. Het scherm informeert de fietser onder andere over het aantal omwentelingen en de afstand. De Wahoo Blue SC wordt geleverd met de gratis Wahoo Fitness App en Odometer App. Het apparaat werkt met populaire fietsapps, zoals Cyclemeter en Strava Cycling. Voor een optimaal gebruik van de Wahoo Blue SC is geen extra hardware of key nodig. Opladen is niet vereist, daar het apparaat werkt op knoopcellen. Meer informatie: De Wahoo Blue SC kan besteld worden via: http://www.i-customs.nl Wahoo Blue SC voor iPhone 4S De inschrijving voor de achtste MKB Innovatie Top 100 is weer geopend. De MKB Innovatie Top 100 is de grootste en belangrijkste prijs voor innovatieve MKB-bedrijven, is een initiatief van Syntens Innovatiecentrum en wordt mede mogelijk gemaakt door NRC Handelsblad, Mercedes- Benz en NL Octrooicentrum. De inschrijving sluit op 26 januari 2013. Een innovatie waarbij op het moment van inschrijving nog geen omzet is gerealiseerd, wordt niet voorgedragen voor een beoordeling. Uitsluitend bij de Kamer van Koophandel geregistreerde ondernemingen en stichtingen kunnen zich nomineren. De hoogste notering in 2012 was voor Ojah uit Ochten. De tweede plaats was voor het Rotterdamse HeatMatrix Group. Deelname aan de MKB Innovatie Top 100 legt de meeste genomineerden geen windeieren. Harrie Evers van het Hengelose NormTEQ noemde eens het winnen voor hem een doorbraak in de markt. Aan de MKB Innova- tie Top 100 is bewust geen prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het MKB toe in staat is. De 100 bedrijven en hun innovaties worden medio 2013 bekend gemaakt. Inschrijven kan via www.syntens.nl/innovatietop100. Daar zijn ook videoreportages over aansprekende innovaties uit de ranglijst van de afgelopen editie te vinden. Wie wint MKB Innovatie Top 100 in 2013?
 8. 8. Van Tilburg Stoofdijk 8 4671 CR Dinteloord T 0167 - 52 23 72 F 0167 - 52 21 58 info@vantilburg-afvalverwerking.nl www.vantilburg-afvalverwerking.nl Van Tilburg: kwaliteit, service en persoonlijke aandacht maken het verschil W at Van Tilburg onderscheidt: de brede oriëntatie op de markt en de drijfveer om de klant zo goed mogelijk te helpen. Door het aanbieden van een compleet pakket aan diensten lukt het Van Tilburg om gezond te blijven. Of beter gezegd: de concurrentiepositie is er de laatste jaren alleen maar sterker op geworden. Ook nu de bouwsector het moeilijk heeft. Gaat het in de ene divisie wat minder, dan is er nog wel een andere tak van sport waarin het beter gaat. Risicospreiding, heet dat zo mooi. Natuurlijk moet er hard voor gewerkt worden. Van vroeg tot laat, en het klokje rond. Precies dat is het wat ze bij Van Tilburg doen. De medewerkers zijn niet bang om de handen uit de mouwen te steken en hebben de klantgerichte instelling die nodig is om van het werk een succes te maken. Of zoals Nicole het zegt: “Prijstechnisch zijn we concurrerend met de grote spelers in onze marktgebieden. Maar we willen per se geen prijsvechter zijn. We willen dat de men- sen voor ons kiezen vanwege de kwaliteit, de geboden service en de persoonlijke aandacht.’’ Snel schakelen Nicole zit in de laatste fase van haar studie bedrijfskunde en treedt eind dit jaar fulltime toe tot het bedrijf. Nu al houdt ze zich bezig met de dagelijkse gang van zaken, met name in de afvalverwerking. Een goed voorbeeld van de service die Van Tilburg biedt: binnen het uur staat er een rolcontainer of afzetcontainer voor de deur, als de klant daarom vraagt. En wanneer het nodig is, is een volle container binnen de kortste keren omgewisseld voor een lege. “Bij ons hoeft niemand te wachten totdat zijn bedrijf toevallig op de route ligt.’’ Snel schakelen, in een familiebedrijf is dat een vanzelfsprekende zaak. Puin, hout of groen afval, Van Tilburg zorgt voor een snelle en correcte afvoer van elk soort (bedrijfs)afval, onder andere naar de eigen puinbrekerij. Bij Van Tilburg zijn ze niet graag afhankelijk van anderen. Daarom is veel geïnvesteerd in eigen materieel. Sinds kort levert het bedrijf ook semi-ondergrondse containers. “Ideaal voor jachthavens, campings en andere plaatsen waar het gaat om een mooie aanblik.’’ Totaalconcept Van Tilburg heeft zich de laatste jaren ook gespecialiseerd in transport. Een uitgebreid wagenpark maakt het aanbieden van een totaalconcept mogelijk. Kieptrailers, (semi) diepladers, walkingfloors, zeilenwagens, kastenwagens, citytrailers en zelfs een koel- trailer voor het vervoer van verse producten, bij Van Tilburg is het allemaal op afroep beschikbaar. Net als laadschoppen, een trilwals of hydraulische kranen voor grondverzet. Daarnaast is Van Tilburg in staat om complete sloopwerkzaamheden uit te voeren en is het een betrouwbaar adres voor tal van recycling- producten, van zand en teelaarde tot grind en puingranulaat. Als echte ondernemersfamilie is Van Tilburg ook op tal van andere fronten actief, van de verhuur van oldtimers tot restau- rant en kledingzaak. Voor de vier kinderen van Jan is er straks een gezonde toekomst, elk in een eigen vakgebied. “Ze moeten elkaar niet in de weg lopen.’’ Zelf blijft Jan tot nader order aan alle touwtjes trekken. Met passie, eenvoud en de wens om de klant altijd zo goed mogelijk te helpen. Aan stoppen denkt hij niet. “Onder- nemer ben je levenslang.’’ Bedrijfsreportage Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Hans Boutkan Het is een echt familiebedrijf, met een rijke geschiedenis van ruim zeventig jaar en oog voor de toekomst. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in drie hoofdgebieden: afvalverwerking, trans- port en aannemerij. In al die disciplines zijn de marges klein en is de recessie voelbaar. Tegen de stroom in blijft de omzet bij Van Tilburg groeien. Een mooie aanleiding voor een gesprek in Dinteloord, met vader Jan en dochter Nicole van Tilburg. “Iets zoeken wat een ander niet doet, dan heb je werk.’’ het ONDERNEMERS BELANG06 In de werkplaats bij Van Tilburg wor- den installaties gebouwd op nieuwe vrachtwagens, om zo kosten te besparen en de wagens gereed te maken voor het bedrijf
 9. 9. H.B. Investigations recherchebureau Willem-Alexanderlaan 6 4761 JN Zevenbergen T 0168 - 33 80 56 F 0168 - 33 80 54 info@hb-investigations.nl www.hb-investigations.nl H.B. Investigations: “Bedrijven laat in actie bij fraude” Erkend recherchebureau bespaart ondernemers geld E en medewerker van een bouwbedrijf meldt zich ziek en gaat bij een ander op de steiger staan. Een chauffeur claimt niet te kunnen werken, maar zit intus- sen gezellig op de camping. De prijs voor meest brutale actie gaat naar de ‘bootman’, de werknemer die telkens na zijn zomer- vakantie ziek werd. Hij bleek vaar-, vis- en duiktochtjes te organiseren. “Bedrijven kunnen kapot gaan aan dergelijke frauduleuze praktijken”, weet Bart Homan. “Ze moeten vervanging inhuren en hun eigen kracht doorbetalen. Helaas komt het regelmatig voor. Verdacht ziekteverzuim staat in mijn zakelijke dienstverlening op nummer één.” Homan ondersteunt bedrijven met wet- telijk en overtuigend bewijs, zoals foto’s, camerabeelden en rapportages. Zo kunnen ondernemers eindelijk ingrijpen. “In dat opzicht bespaar ik mijn opdrachtgevers veel geld. Kostbaar verzuim wordt een halt toegeroepen. Dat geldt eveneens voor inkomstenderving omdat ex-werknemers de afspraken uit het concurrentiebeding aan hun laars lappen. Met de bewijzen op tafel kunnen ze worden aangepakt.” Ministerie van Justitie Wie op eigen houtje speurwerk verricht, komt bedrogen uit. De rechter bestempelt dit materiaal veelal als onrechtmatig verkre- gen bewijs. Bart Homan is echter door het Ministerie van Justitie erkend als particulier onderzoeker. “Een vergunning, diploma’s, POB-registratie én natuurlijk een zorgvuldige aanpak onderscheiden mijn bureau van dat van de hobbyíst.” Volgens de privé-rechercheur kloppen ondernemers doorgaans vrij laat bij hem aan. Aan de ene kant vindt hij dat begrijpelijk. Werkgevers vertrouwen hun mensen im- mers, zeker als het om familie gaat. “Maar ik heb vaak genoeg gezien dat zelfs broers en zussen een greep in de kassa doen. Zestig tot tachtig procent van de bedrijfsdiefstal- len wordt door eigen personeel gepleegd. Achteraf zeggen klanten tegen me: ik had je veel eerder moeten inschakelen.” Camera’s leggen de diefstallen haarscherp vast. H.B. Investigations maakt voor came- raobservatie gebruik van een specialistisch partnerbedrijf. Ook kan er nauw worden samengewerkt met advocaten van opdracht- gevers. Mariniersdiscipline Het Functioneel Leeftijdsontslag, VUT voor militairen, dwong Bart Homan in 2003 het Korps Mariniers te verlaten. Na uitgebreid ervaring te hebben opgedaan in de recherchebranche, besloot hij een jaar later zijn eigen bureau H.B. Investigations in Zevenbergen op te richten. Tot nu toe loste hij al zijn cases op. “Het gebeurt wel eens dat een zaak stroef loopt, maar ik weet altijd materiaal te verzamelen om de schuld of onschuld van iemand aan te tonen.” De mari- niersdiscipline komt hem van pas wanneer hij bij nacht en ontij op pad moet.“In een particuliere zaak waarbij een vader zijn kinderen in het bui- tenland had achtergelaten, moest ik wekenlang ’s nachts op onderzoek uit. Op mijn aanwijzingen kon de politie de man aanhouden. Zijn ar- restatie betekende dat de kinderen legaal naar Nederland konden terugkeren.” Homan voert in de particuliere sfeer veel alimentatieonderzoek uit. Woont mijn ex samen, is dan de hamvraag. Een antwoord laat soms even op zich wachten. “Je moet zeker zijn van je zaak. Komt een vrouw, want daar gaat het meestal om, af en toe langs of deelt ze haar leven met een nieuwe partner? Een enkele keer is de uitkomst opvallend. De ex in kwestie was ingetrokken bij een BN’er.” het ONDERNEMERS BELANG 07 BedrijfsreportageTekst: Martin Neyt • Fotografie: Hans Boutkan BartHomanstelthetromantischebeeldvandeprivédetectivegraagevenbij.Nee, hijlooptniet,gekleedinregenjasengleufhoed,meteenpistoolrond.Ja,hijvolgt opverzoekmogelijkoverspeligeechtelieden,maardiezakenvoerthijslechtsspo- radischuit.DeeigenaarvanH.B.Investigationsonderzoektvooralverdenkingen vanondermeeronrechtmatigziekteverzuim,hetschendenvanconcurrentiebe- dingen en diefstal door eigen personeel. Slagingspercentage: honderd procent. De private investigator in actie bij het maken van een foto vanuit zijn verdekt opgestelde auto De resultaten worden op de computer bekeken
 10. 10. 08 Rondetafelgesprek Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Marco Magielse D e plek nodigt uit tot reflectie. De bibliotheek, in de hoek van het gezellige café van De Borgh. Lederen banden, als baken van rust in een woelige tijd. Zakelijke dienstverleners merken het als geen ander dat er sprake is van zwaar weer. Ze zijn vertrouwens- persoon van de ondernemer en hebben hun informatie uit de eerste hand. Ze hebben ook geen gemakkelijke taak. Want hoe hou je de ondernemer vandaag de dag een spiegel voor? Wat zeg je als de administratie in rode cijfers is geschreven en blauwe enveloppen niet meer worden opengemaakt? Ton Haverkamp maakt het in zijn werk geregeld mee: ondernemers die wegvluchten voor hun problemen en liever hun kop in het zand steken. ”De boekhouder zoekt het wel uit.’’ Wat Ha- verkamp het eerst aanpakt: een duidelijke scheiding aanbrengen tussen privé -en zakelijk betalingsverkeer. Het lijkt simpel en toch is het dat voor veel ondernemers niet. ”Zoals je soms ook nog moet vertellen dat omzet niet hetzelfde is als winst.’’ Overzicht Vooropgesteld: er zijn gelukkig nog veel ondernemers en bedrijven die het goed doen. Maar ook in een crisis is het volgens Marco Goovers zaak dat een ondernemer ook de hand in eigen boezem steekt. “En dan zie je dat ondernemers soms niet over de competenties beschikken die nu van belang zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van administratie en marketing ligt er nog wel eens een uitdaging. Onze taak is het om dat ontbreken van inzicht om te zetten in over- zicht. Veel bedrijven zijn in de goede tijd bijvoorbeeld met allerlei nevenactiviteiten begonnen, waardoor de winst uit de kern- activiteit juist onder druk komt. Nu moet je ondernemers vaak weer vertellen waar hun kracht ligt en dat daar de groeimogelijkheden het ONDERNEMERS BELANG Eerst werd het vet weggesneden en daarna stukjes van het vlees. Ondertussen is soms het bot zichtbaar. De recessie woedt voort en het eind lijkt nog niet in zicht. Een vijftal bedrijfs- adviseurs en financiële dienstverleners uit de regio wisselden onlangs in Hotel De Borgh in Zevenbergen hun ervaringen uit. Wij luisterden mee naar het verhaal achter de cijfers. “Je hebt steeds meer te maken met emoties.’’ Rode cijfers en blauwe enveloppen: help,ik heb advies nodig! Anton van Gaalen, directeur A-Gave Accountants, Oosterhout
 11. 11. 09het ONDERNEMERS BELANG weet vaak niet dat hij bij de gemeente kan aankloppen.’’ Soms moet ook het roer bij de ondernemer om, zegt Haverkamp. “Het is in het verleden allemaal te gemakkelijk gegaan. Je moet mensen er vaak van overtuigen dat je ook in een middenklasser kunt ondernemen en niet per se in een Mercedes hoeft te rijden.’’ De gevolgen zijn vaak groot, ook in de privésituatie. Anton van Gaalen: “Daarom probeer ik bij cruciale gesprekken altijd de partner aan tafel te hebben. Ook al omdat in sommige kleinere bedrijven de echtgenote de administratie doet.’’ Flexibiliteit Volgens Marco Goovers hebben onderne- mers altijd zelf het stuur in handen. “Als adviseur kun je helpen de verschillende scenario’s te schetsen. Welke keuzes wor- den gemaakt hangt af van de flexibiliteit van de ondernemer en diens bedrijf. Hij moet ook het vermogen hebben om te bewegen en te veranderen. Tenslotte is dat de essentie van ondernemen.’’ Anton van Gaalen zit op hetzelfde spoor. “Neem de detailhandel, met zijn vaak torenhoge huren en ingezakte omzet in de winkel. De omzet via internet groeit nog steeds. Om in te spelen op de kansen reik je een detaillist allerlei marketingtools aan, zoals een webshop of het effectief gebruiken van social media. Maar of het daadwerkelijk een succes wordt, bepaalt de ondernemer zelf.’’ Betalingsmoraal Elke strategische beslissing begint volgens Ton Haverkamp met een persoonlijk gesprek, tussen de ondernemer en diens adviseur. Onderling vertrouwen is daarbij essentieel. “Vaak helpt het bieden van een luisterend oor al.’’ Een ondernemer, weet ook Haverkamp, stelt zich echter niet graag kwetsbaar op. En altijd is er de vrees voor het ‘uurtje-factuurtje’, zeker in een tijd dat de winstmarges toch al onder druk staan. “Onze intake is altijd gratis.’’ Omgekeerd merken ook zakelijke dienstverleners de veranderde betalingsmoraal, één van de meest zichtbare gevolgen van de crisis. Jan Timmermans: “In ons vakgebied zaten we altijd al achteraan als het om betalen ging. En juist omdat we een vertrouwenspositie hebben, oefen je nu nog wat meer geduld uit.’’ Anton van Gaalen: “Ook wij moeten ons flexibel opstellen in ons debiteuren- beheer en worden voor ons werk steeds meer vergoed op basis van een gefaseerde betalingsregeling.’’ Marco Goovers signaleert nog een andere ontwikkeling. “Veel ondernemers kijken terecht kritisch naar wat adviezen hen kosten en kiezen soms voor de dienstverlening van een kleiner en goedkoper kantoor, ook als ze dan de kwaliteit van een bepaald advies moeten missen. Zo’n dienst kopen ze dan liever apart in, als het nodig is.’’ Erik van der Weerd doet er soms zijn voordeel mee. “Wij krijgen soms klanten binnen van grotere kantoren die ons waarderen om de persoonlijke aanpak.’’ Emoties De verhalen achter de cijfers liegen er soms niet om en vragen extra kwaliteiten van de bedrijfsadviseur. Ton Haverkamp: “De oorzaak ligt soms dieper dan een admini- stratie die niet op orde is. Echtscheidingen, verslavingsproblematiek, het zijn soms hartverscheurende verhalen die je hoort, tot het suïcidale toe. Ik heb voor een klant wel eens direct het maatschappelijk werk gebeld. Behalve met cijfers heb je steeds meer te maken met emoties.’’ liggen, ook al is het lastig om het licht aan het eind van de tunnel te zien. Omgekeerd zie je nu dat veel zzp’ers juist van alles gaan aanpakken, om het hoofd maar boven water te houden.’’ Anton van Gaalen herkent het verhaal en geeft meteen aan dat de rol van de zakelijke dienstverlener is veranderd. “Ondernemers hebben vandaag de dag, naast deskundig advies, vooral een coach op mentaal vlak nodig.’’ Volgens Erik van der Weerd valt het echter niet mee om ondernemers een uitweg te wijzen. “De lasten uit het verleden wegen zwaar. Door investeringen uit de goede tijd zitten veel ondernemers vast aan dure leasecontrac- ten. Als de vraag dan wegvalt, heb je een serieus probleem.’’ Controle De omvang en intensiteit van de proble- men vragen om een nieuwe aanpak, bij zowel de ondernemer als zijn adviseur. Jan Timmermans: “We moeten nog meer werk maken van persoonlijke begeleiding. Een goede kosten-batenanalyse kan het vertrekpunt zijn.’’ Met het achteraf sturen op jaarcijfers schieten ondernemers vandaag de dag niet veel op, erkent Erik van der Weerd. “Bij onze klanten groeit de behoefte aan tussenrapportages en kwar- taalprognoses.’’ Ontwikkelingen als online administraties schieten daarbij volgens Ton Haverkamp soms hun doel voorbij. “Bij de grotere administratiekantoren kloppen on- dernemers vaak zelf de cijfers in. Het gevaar bestaat dat deugdelijke controle te laat, of zelfs helemaal niet, plaatsvindt.’’ Bij Anton van Gaalen gebeurt dat in ieder geval niet. “Er gaat geen aangifte de deur uit, voordat ik die zelf gezien heb. Daarmee weet ik ook dat de cijfers van de klant juist zijn. Op basis daarvan volgt direct advies.’’ Middenklasser Het zijn met name de kleinere onderne- mers die volgens Ton Haverkamp soms bij de hand moeten worden genomen. “Ze kennen vaak hun rechten niet en evenmin weten ze de weg te vinden naar subsidies of andere financiële ruggensteun. Een ondernemer die onder het bijstandsniveau verdient, en dat zijn er meer dan velen denken, Marco Goovers, directeur Grootzakelijk & Private Banking, Rabobank West-Brabant Noord, Etten-Leur Ton Haverkamp, directeur Haverkamp Bedrijfsadvisering, FijnaartErik van der Weerd, directeur Van der Weerd Administratie & Advies, Fijnaart Jan Timmermans, directeur Timmermans Verzekeringen B.V. Oosterhout
 12. 12. CLERXvanROYadvocaten van Sonsbeecklaan 48 6191 JM Beek Commerciële advocaten voor succesvolle ondernemers in binnen- en buitenland CLERXvanROYadvocaten is een commercieel full-service advocatenkantoor dat zowel op nationaal als internationaal niveau actief is. Vooraanstaande ondernemers worden geassisteerd op alle voor hen relevante rechtsgebieden. Uitzonderlijke specialistische knowhow wordt in overleg met cliënten adequaat ingewonnen indien de zaak dat vereist. Onze praktijk bedient ondernemers met juridisch hoogstaande kwaliteit voor een concurrerend uurtarief. Goed ondernemerschap vereist dat sprake is van een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ondernemingsrecht Arbeidsrecht Vastgoedrecht Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Contractenrecht Europees recht Verzekeringsrecht Insolventierecht Vervoersrecht Commerciële contracten Goederenrecht Internationaal privaatrecht Rechtsproces CLERX ROYvan advocaten COMMERCIËLE ADVOCATEN VOOR SUCCESVOLLE ONDERNEMERS T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl
 13. 13. Wielangseenbouwplaatslooptkansomsverwonderdzijnoverdekunstvanhetbouwenendeinventiviteitdiedaar- bijkomtkijken.Deuitbouwvaneenbedrijfspandopeenbovenverdieping,eencompleetwinkelcentrum,eenvoetbal- stadion. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Met behulp van Eldeko! Eldeko Verhuur BV Postbus 367 4940 AJ Brasem 12 4940 AJ Raamsdonksveer T 0162 - 51 97 17 F 0162 - 51 97 52 M 06 - 53 16 49 87 info@eldeko.nl www.eldeko.nl Eldeko voor veilige ondersteuning van uw bouwproject E ldeko verhuurt en verkoopt aanne- mersmaterieel. “De nadruk ligt op de verhuur van stalen steigers, stempels en schoren”, vertelt Leen Klop, oprichter van het bedrijf. “Op veel bouwplaatsen kom je onze producten tegen voor tijdelijke onder- steuning van een project in aanbouw. Wij zijn specialist in ondersteuning.” Schoren “Een betonnen gebouw - woning of bedrijfs- pand - wordt vaak prefab aangevoerd, of met lijmblokken opgetrokken. Voor de montage van prefab betonelementen en -kolommen hebben wij een uitgebreid pakket schoren. De lengten variëren van 0.85 tot en met 20 meter. Daarmee hebben wij het grootste pakket schoren in geheel Nederland. Dat gehele pakket wordt gemaakt in eigen productie en is volledig gecertificeerd.” Grote projecten In de bouw wordt vaak niet meer van onderaf gebouwd. Dat geeft dikwijls een spectaculair beeld. Maar er moet natuurlijk wel veilig ondersteund worden voordat de vloeren ge- stort worden. Leen Klop: “Je kon dat bijvoor- beeld zien bij de nieuwe meubelboulevard in Son, waar meer dan 800 torens van ons ter ondersteuning hebben gestaan. Op de Piushaven in Tilburg zie je stempels van ons staan ter ondersteuning van nieuwe balkons. In Utrecht gaat de grootste parkeergarage van Nederland gebouwd worden. Wij gaan daar de volledige ondersteuning verzorgen.” Eigen constructiewerkplaats Het specialisme van ondersteuning is ontstaan door 36 jaar ervaring en door echt mee te denken met de klanten. “Niet elke aannemer stelt dezelfde eisen”, weet Klop. “Dan spelen wij daar als bedrijf op in. Als er iets niet voorhanden is, dan gaan we aan de slag in onze constructiewerkplaats. Wij beschikken over hypermoderne apparatuur, waarmee wij degelijke artikelen kunnen fabriceren, zoals Deelco schoren, vele soorten en maten emballagebarrels, PAL- ondersteuningstorens, leuninghouders, alles op maat. Wij tekenen en produceren in onze werkplaats 45% materieel voor derden en 55% voor ons eigen pakket. Naast verhuur verkopen we ook nieuw en gebruikt aannemersmaterieel. Gebruikt ma- terieel is veel voor de export. Wij exporteren over de gehele wereld, met nadruk op Afrika, Brazilië en Oost-Europa.” Flexibel Klop: “Geen bouwplaats is hetzelfde, geen project is hetzelfde. Dat is het aantrekkelijke van ons vak. Wij produceren maatwerk en zijn flexibel in ons handelen. Het aanleveren en afvoeren van materieel kan door aannemers heel ad hoc ingepland worden. Daar weten wij goed mee om te gaan. Wij maken daarop afspraken, die wij hoe dan ook nakomen. Woord houden is bij ons erg belangrijk.” Compleet dienstenpakket Om de dienstverlening compleet te maken verhuurt Eldeko naast steigermaterieel, ondersteuningsmaterieel en prefab hulp- materieel ook beveiligingsmaterieel, bouw- machines, bouwliften, units, schaftwagens, toiletwagens en zeecontainers. Onderhoud, reparatie en keuren van aannemersmaterieel zitten in het dienstenpakket, evenals trans- port. het ONDERNEMERS BELANG 11 BedrijfsreportageTekst: IngerMarlies Leeuwenburgh • Fotografie: Laurens Janus Leen Klop: "Wij exporteren over de gehele wereld"
 14. 14. Lekkende kranen, kapotte riolering, niet sluitende deuren, plotselinge lekkages, een voetbal door de ruit. Moeilijkheden voor particuliere huiseigenaren, die op de meest onmogelijke tijdstippen plaatsvin- den.Dankunjemetjehandeninhethaar gaan zitten, maar een betere oplossing is: WoningComfort bellen. Deze organisatie voor zorgeloos wonen van de broers Ro- nald en Maurice Gallé uit Made helpt die huizenbezitters sinds kort uit de brand. WoningComfort B.V.  Postbus 43  4920 AA Made  T 0162 - 85 38 98 info@woningcomfort.nl www.woningcomfort.nl ‘Gemak dient de mens’ bij WoningComfort ‘Woning-APK voor slim onderhoud van je eigen huis’ D ie vervelende ongemakken halen wij weg bij particuliere huizenbezitters onder het motto van onze organisatie ‘Gemak dient de mens’ aldus Ronald en Maurice Gallé. “Je kunt WoningComfort het best vergelijken met een wegenwacht voor je woning. Wij lossen woningproblemen op en helpen die door een jaarlijkse keuring te voorkomen. Een APK-keuring van je huis is slim onder- houd van je woning. In een vergrijzende maatschappij met (jonge) gezinnen waarbij ouders allebei werken, ontzorgen wij de huizenbezitters. Zonder sores lekker, zorge- loos wonen. Onze comfortabonnementen dienen het gemak van de mens.” Riolering De broers Gallé weten waar ze over praten, want beiden hebben hun sporen in het ondernemen al verdiend. Maurice is al jaren actief in de bouwtechnische sector en Ronald al tijden in de financiële sector. Het idee voor WoningComfort rijpte plotseling door een rioleringsprobleem, een stuk riool bleek kapot te zijn. Een expert gebeld, maar die had het zo druk met het oplossen van dezelfde klachten voor een woningbouw- vereniging. Wij dachten meteen: het gat in de markt. Voor huurders is alles geregeld, die bellen de woningbouwvereniging; appartementbezitters waarschuwen de vereniging van eigenaren, maar particuliere huizenbezitters kunnen nergens terecht met hun problemen en moeten alles zelf regelen. Die leemte gaat WoningComfort nu invullen. Onze geselecteerde partners lossen de problemen direct op en de klant hoeft daarvoor slechts één nummer te bel- len. WoningComfort is hét aanspreekpunt!” Woningcontrole Huizenbezitters die gebreken en ongemak- ken aan de woning willen voorkomen zijn het beste af met een woningcontrole. Zo’n jaarlijkse huischeck helpt problemen te voorkomen. En mochten die zich voordoen, dan lost WoningComfort die professioneel op. Voorafgaand aan het één-, drie- of vijfjarig abonnement, wordt de woning volledig gekeurd. Eventuele gebreken kunnen door WoningComfort worden opgelost. De jaarlijkse APK zorgt ervoor, dat je weer een heel jaar zorgeloos van je woning kunt genieten. Ook zorgt de jaarlijkse controle voor een waardevermeerdering of -behoud van de woning. Jaarlijkse check-up De jaarlijkse check-up controleert de staat van de woning op veel essentiële zaken. 24 uur per dag, zeven dagen in de week staat WoningComfort klaar voor haar klanten. Alle alles-in-één abonnementen halen het gemak in huis waar ze op doelt in haar slogan. Service en onderhoud aan een onderkomen uitbesteden aan één professi- onele organisatie voor een vast maandelijks bedrag. Eén-, drie- en vijfjaarcontracten kunnen ook nog worden uitgebreid met extra diensten, zoals volledig tuinonder- houd, volledig schilderwerk buiten, etc. Goedkoper “Het ene aanspreekpunt bespaart de klant behalve veel tijd en moeite bij een repara- tie ook vele euro’s. Onze abonnementen zijn goedkoper dan verschillende losse on- derhoudscontracten,” besluiten Ronald en Maurice Gallé, “want de abonnees betalen géén voorrijkosten en géén arbeidsloon.” WoningComfort is te bereiken via 0162 - 85 38 98. Kijk voor uw eigen gemak ook eens op de website: www.woningcomfort.nl. het ONDERNEMERS BELANG12 Bedrijfsreportage Fotografie: Pappagaaio fotografie Maurice (links) en Ronald Gallé zijn de gezichten achter WoningComfort
 15. 15. Erik van der Weerd begon zijn carrière als zelfstandig ondernemer in 2001. Daarvoor was hij eerst tien jaar actief bij een groot accountantskantoor in Breda en enige jaren als kantoormanager bij Haverkamp & Partners, geves- tigd te Hoeven en Fijnaart. Met dit bedrijf werkt hij nog steeds volop samen, maarnualsonafhankelijkadministratie-enadvieskantoor.Doorlaagdrem- pelig te blijven en open te staan voor iedereen heeft zijn bedrijf een grote di- versiteit aan klanten en ondernemers aan zich weten te binden. Oprechte administratieve dienstverlening J uist vanwege die strategische samenwer- king heeft Erik een mooi totaalaanbod voor zijn relaties. “Alle administratieve dienstverlening en advies verzorg ik zelf na- tuurlijk. Wanneer een klant ook op het gebied van bijvoorbeeld assurantiën, hypotheken of makelaardij ondersteuning zoekt, vraag ik Haverkamp & Partners er bij. Daarnaast werk ik samen met een aantal accountants en fiscalis- ten, dus eigenlijk kunnen mensen voor alles bij me terecht.” De ondernemer vindt het fantas- tisch om in zijn eigen geboorteplaats zo veel te kunnen betekenen voor anderen. “We hebben nogal een open deur beleid, in die zin dat men hier zo binnen kan lopen met een vraag. Als er tijd voor is, beantwoorden we die meteen en anders maken we snel een afspraak. Lang wachten hoef je nooit. Dat is het voordeel van een kleinschalige dienstverlener die midden in de lokale samenleving is geworteld.” Starters Ook nieuwe bedrijven en mensen met plannen daartoe zijn van harte welkom. “Ik bied so- wieso een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Ieder uurtje factureren is niet mijn stiel. Het is mooi om mensen vol enthousiaste plannen op weg te kunnen helpen, door ze een en ander over ondernemingsplannen en belastingtechnische zaken mee te geven. Natúúrlijk hoop je dat ze daarna klant worden en gelukkig gebeurt dat in de meeste gevallen ook.” Het sociale, intermenselijke aspect is voor Erik een belangrijke drijfveer. “Dat is meteen het mooie aan het zelfstandige ondernemer- schap: je bepaalt je eigen koers. Het doet goed om te merken dat mensen die insteek waarderen. Ik krijg nieuwe klanten het meest via mond-tot-mondreclame. Dat zegt eigenlijk alles.” Een ander aspect aan de uitdaging die het vak met zich meebrengt is de diversiteit van zowel klanten als onderwerpen, vertelt de vakman enthousiast. “Naast starters adviseer ik ondernemers ook bij overnames, een ver- andering van rechtsvorm of bijvoorbeeld de verkoop van bedrijven. Saai wordt het nooit…” Spannende tijden Natuurlijk merkt Erik dat we in economisch ingewikkelde tijden leven. “Je komt, samen met je relaties, soms voor andere uitdagingen te staan. Wat vooral meer tijd en aandacht vraagt, is de veranderde houding van de ban- ken. Die zijn veel kritischer geworden, vragen eerder en uitgebreider om informatie. De eisen zijn behoorlijk strenger tegenwoordig. Dat is voor sommige klanten wel eens lastig. Ik zal een trouwe klant echter nooit laten vallen, ook niet als ze het écht zwaar hebben en ik zelf nog maar moet afwachten of mijn diensten betaald kunnen worden. Het zit niet in m’n aard om mensen te laten vallen, zeker niet als ze er alles aan hebben gedaan om van hun zaak een succes te maken. Je bent als administratief dienstverlener op de hoogte van hoe ze er voor staan en dat wederzijdse vertrouwen is me veel waard.” Hier spreekt duidelijk de oprecht betrokken dienstverlener met hart voor z’n vak en klanten. Het verklaart het succes van dergelijke lokale dienstverleners. Daar kan geen grote organisatie tegenop! het ONDERNEMERS BELANG 13 BedrijfsreportageTekst: Hans-Jorg van Broekhoven • Fotografie: Hans Boutkan Van der Weerd administratie & advies Korte Kerkstraat 2 4793 ZG Fijnaart Postbus 13 4793 ZG Fijnaart T 0168 - 46 33 19 F 0168 - 46 49 19 info@vanderweerdadvies.nl www.vanderweerdadvies.nl Erik van der Weerd: "Het is mooi om mensen vol enthousiaste plannen op weg te kunnen helpen"
 16. 16. 14 het ONDERNEMERS BELANG Advies A-GAVE Accountants Bredaseweg 33 4901 KN Oosterhout T 0162 - 45 44 71 F 0162 - 45 42 91 info@a-gave.nl www.a-gave.nl Twitter:@AntonvG Hieronder volgen enkele hoofdpunten: BTW • Dit jaar heeft u wellicht te maken gehad met bedrijven die niet betaalden of failliet gingen. Let op dat u de BTW terugvraagt bij de belastingdienst van de door u ingediende facturen. Voor de teruggaaf gelden wel speciale regels. • Als u voor uw bedrijf bezig bent in het buitenland, dan kunt u de BTW terugvragen. De afgelopen jaren is het simpeler geworden om de buitenlandse BTW terug te vragen. • Het privégebruik van de auto. Dit is een fictieve dienst. Over de waarde van de auto moet u onder bepaalde voorwaarden het percentage van 2,7% hanteren. Als de auto ouder is dan 5 jaar dan geldt het percentage van 1,5%. Heeft u alle kosten inzichtelijk en alle kilometers inzichtelijk dan moet u uit gaan van de werkelijke kosten. U kunt dan voordeliger uit zijn. Het nadeel is wel een meer uitgebreide administratie. • Per 1 januari 2013 gelden er nieuwe factureringsregels. Hoofdlijn van de wijziging: Als u gebruikmaakt van bijzondere regelingen, bijv.: marge regeling dan moet dat op de factuur worden vermeld. Dit geldt ook bij de BTW verlegd regeling. Bij onjuiste facturen kan de belastingdienst een boete opleggen tot € 4.290. • U kunt onder voorwaarde uitstel krijgen tot het betalen van de BTW tot € 20.000. Als er liquiditeitsproblemen zijn dan mag u een kwartaal later betalen. Inkomsten of vennootschapsbelasting Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia) toe Heeft u in 2012 geïnvesteerd in bedrijfs- middelen? Indien deze investering tussen de € 2.300 en € 306.931 bedraagt, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheids-investeringsaftrek. Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kia. De investeringen vanaf € 450 tellen mee als ze gezamenlijk de grens van € 2.300 overschrijden. Let ook op bepaalde grenzen. Als u die overschrijdt dan kan het soms beter zijn de investering uit te stellen of naar voren te halen. Innoveren in 2013 fiscaal aantrekkelijk Ook in 2013 krijgt u de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd te innoveren. De WBSO zorgt er namelijk voor dat u minder loonheffing hoeft te betalen over de loonkosten die zien op speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Vraag tijdig de regeling. De regeling is verbeterd. Directeur grootaandeelhouder Pensioen in eigen beheer Als u een pensioen in eigen beheer heeft en u heeft tegenvallende resultaten, dan kunt u een eenmalige korting doorvoeren zonder dat u daarvoor wordt aangeslagen door de belastingdienst. Het kan natuurlijk niet zomaar. Ook hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden. Er wordt met name gekeken naar het uitkeringsbeleid. Gebruikelijk loon Voor het jaar 2013 geldt een gebruikelijk loon van €42.000. Kijk eens of dat reëel is gezien de huidige malaise. Laat het zo nodig naar beneden bij stellen. Dit moet wel via een apart verzoek naar de belastingdienst. Als u meer wilt weten dan zijn wij graag bereid u verder te helpen. Het jaar loopt weer tot een eind. Het jaar is erg wisselend geweest. Voor veel bedrijven is het een lastig en moeizaam jaar geweest. Het is tijd om te kijken of wij samen met u nog fiscale voordelen kunnen behalen. De lijst is verre van compleet. Overzicht fiscale eindejaarstips 2012 Tekst: Anton van Gaalen
 17. 17. Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar ge- produceerd wordt ontstaan afvalstoffen. Als die afvalstoffen vloeibaar zijn én milieuvervuilende componenten bevatten die niet in de bodem of in lucht terecht mogen komen en bovendien niet ongezuiverd op het rioolstelsel mogen worden geloosd, heeft de producent een probleem. Dat probleem op te lossen is de specialiteit van MilieusystemenTiel.Opslaginsilo’senbassinsonder allerhande afdekkingen, zuivering op locatie en ook ter plaatse omzetten in biogas hoort tot de mogelijkheden. Milieusystemen Tiel BV   Polderweg 9   4005 GA Tiel  T 0344 - 63 33 63  www.milieusystemen.nl Milieusystemen Tiel Opslag en zuivering van afvalwater en andere milieuvervuilende vloeistoffen R egenwater, afvalwater, zuiveringsslib of mest, meldt Gilbert Jacobs. “We kunnen alles aan. We kunnen het verpompen, mixen, opslaan en zuiveren. Waar mogelijk maken we gebruik van duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld LDPE-folie, ofwel polyethyleen. Dat is niet alleen in de fabricage duurzamer, maar het is, anders dan PVC-folie, dat vrijwel overal wordt toegepast, bijna geheel te hergebruiken.” Milieusystemen Tiel levert ook rietvelden, een milieuvriendelijke oplossing die wordt toegepast voor de reductie van afvalwater van huishoudens, woonwijken of zelfs complete dorpskernen. “Thedingsweert gebruikt dit systeem. Het is een milieu- vriendelijke, duurzame natuurlijke methode, waarbij het afvalwater over een bak wordt geleid, gevuld met filtermateriaal en rietplan- ten. De combinatie van het filtermateriaal en de planten zorgen ervoor dat een biologisch proces in gang gezet wordt, waarbij het afvalwater wordt gezuiverd. Zo een systeem is overal toepasbaar en het past goed in een natuurlijke omgeving, ons bedrijf heeft vorig een rietveldsysteem geplaatst bij de molen van Geldermalsen, toen die daar opnieuw werd opgebouwd, en onlangs in Herwijnen bij GeoFort, een attractie op een fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het gebied van cartografie en navigatie.” Optimale opslag Tuinbouw, viskwekerijen, mestdistributie- en waterleidingbedrijven, maar ook overheden hebben te maken met vloeistoffen die moeten worden afgedekt om te voor- komen dat er schadelijke stoffen in de lucht komen – denk aan ammoniak, een van de factoren die zure regen veroorzaakt. “Hiervoor gelden strenge wetten en regels om het milieu te sparen; er wordt voort- durend gezocht naar innovatieve methoden en materialen om optimale opslag te kunnen garanderen. Milieusystemen Tiel is al ruim vijftien jaar specialist op dit gebied. Ook levert het bedrijf aanverwante artikelen zoals mixers, pompen en buizen. Daarnaast worden onder certificaat keu- ringen verzorgd voor opslagsystemen en afdekkingen. Directeur Gilbert Jacobs licht toe: “Wie bij ons een opdracht plaatst, kan er verzekerd van zijn dat de begeleiding gedurende het complete traject op een hoog deskundigheidsniveau ligt. Van vergunningen aanvragen en contacten onderhouden met de gemeente tot aan de productie en het realiseren van het opslagsysteem.” Mestoplossing Veel van de klanten van MST zijn actief in de agrarische sector. “Voor veehouders bouwen wij systemen waarin mest opge- slagen kan worden tijdens perioden waarin dit niet uitgereden mag worden. Daarnaast zijn andere opslagmethoden mogelijk, zoals buffertanks bij waterzuiveringen, watertanks voor brandpreventie, tanks voor afval- of proceswater en slib- en septictanks.” Betonsilo’s worden gebruikt voor opslag van mest, water en slib en afgedekt met een dak of drijfdek. Een flexobassin is voordelig en kan snel geplaatst worden. Zo’n bassin bestaat uit een frame met daarin kunststofplaten die door staalkabels bij elkaar worden gehouden. Een foliebassin is relatief goedkoop en eenvoudig te plaatsen. Ook geuren kunnen worden gereduceerd. “Dit doen we door afdekkingen”, legt Jacobs uit. “Er zijn twee methoden: drijvend, met een op maat gemaakt folie, of met een spankap aan een middelpaal, waarbij een zeildoek naar de rand van de silo wordt getrokken.” BedrijfsreportageTekst: Jelmer van Nimwegen • Fotografie: Guy Ackermans het ONDERNEMERS BELANG
 18. 18. Bedrijfsreportage Tekst: Loes van der Hoeven • Fotografie: Hugo Fermont Biopark Terneuzen investeert in een mooie groene toekomst B iopark Terneuzen is een platform van bedrijven in de Kanaalzone Gent-Teneuzen, dat zich inzet voor verdere verduurzaming en vergroening van productieprocessen, licht Dick Gilhuis toe. Hij is commercieel directeur van Zeeland Seaports, een van de initiatiefnemers van het project. “Zeeland Seaports is eigenaar van de grond, beheert de benodigde infrastructuur en faciliteert de bedrijven binnen Biopark Terneuzen. Dit is een uniek platform, het is namelijk het enige in Nederland dat praktijkvoorbeelden van ver- duurzaming kan laten zien. De procesindustrie, zoals DOW Benelux, is er onder andere bezig met de omvorming van fossiele naar groene grondstoffen. Ook andere bedrijven in de regio willen verduurzamen. Daarbij staat synergie tussen de bedrijven centraal. Met name onderzoeken wij of het mogelijk is om bij- en afvalproducten, de zogenaamde ‘smart links’ van de participanten in Biopark Terneuzen, uit te wisselen. Cargill bijvoorbeeld, levert zijn zetmeelresidu, water, energie en stoom aan het voormalige Nedalco, die dit weer gebruikt om alcohol te produceren. Inmiddels heeft Cargill Nedalco overgenomen, waardoor de residuen binnen eigen organisatie worden hergebruikt. Het succes van het Biopark Terneuzen is te danken aan het soort bedrijven dat er is gevestigd. Die zijn zonder uitzondering zeer coöperatief en maken deel uit van het platform. Deze bedrijven hebben zich bovendien door hun participatie gecommitteerd aan verduur- zaming van het productieproces. Het platform zelf ten slotte, is al de verbindende schakel voor samenwerking tussen die bedrijven.” Ontwikkelingen Een andere belangrijke speler in Biopark Terneuzen is het nieuwe en duurzame glastuinbouwgebied Glastuinbouw Zeeuws- Vlaanderen, waarvan inmiddels 30 hectare is gerealiseerd in de nabije omgeving van de industriële bedrijven in de Kanaalzone. De energiebehoefte van het glastuinbouw- gebied wordt geheel voorzien door de reststromen van kunstmestfabriek Yara Sluiskil. Deze hebben een temperatuur van 95 graden Celsius. De door de glastuinbouw verbruikte stromen hebben nog een temperatuur van 40 graden Celsius. Die gaan weer terug naar Yara Sluiskil om daar vervolgens als koelwater te worden gebruikt. Tevens wordt CO2 afgevangen en via pijpleidingen naar de glastuinbouw getransporteerd. “Ook hier fungeert Zeeland Seaports als ‘matchmaker’, vervolgt Dick Gilhuis, “want om de verbindingen tussen Yara Sluiskil en de glastuinbouwbedrijven te kunnen leggen, hebben wij samen met Yara WarmCO2 opgericht. Deze neutrale partij moet de nodige garanties kunnen afgeven, dat de gevraagde CO2 en warmte daadwerkelijk wordt geleverd aan de verschillende bedrijven binnen Glas- tuinbouw Zeeuws-Vlaanderen. Onlangs heeft Zeeland Seaports speciaal voor dit glastuinbouwproject een commercieel manager aangesteld in de persoon van Jenny Crone, die hiervoor verantwoordelijk is. Wij zijn namelijk graag de uitdaging aangegaan dat wij de garanties kunnen geven voor honderd procent leverbetrouwbaarheid. Dat kunnen wij ook, doordat wij met buffers en back-ups werken, terwijl de warmte en CO2 vanuit vier verschillende punten bij Yara worden verzameld. Als het bedrijf komt stil te liggen, zoekt WarmCO2 naar alternatieven voor levering. Een andere uitdaging die wij graag aangaan, is nog uitgeefbare hectares in de regio vol te krijgen met glastuinbouw of andere partijen, die zich in de regio willen vestigen, want daarin is met de recessie de klad gekomen. Deze laatste proberen wij te vestigen naast een bedrijf dat van toegevoegde waarde kan zijn om zo de duurzaamheid in dit gebied verder te verbeteren. Hierbij gaan wij uit van samenwerking tussen maximaal drie partijen, waardoor de communicatielijnen kort zijn en deze snel kunnen worden geïmplementeerd. In dit kader is onlangs een Green Deal gesloten tussen de Provincie Zeeland, de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw en & Innovatie en van Infrastructuur & Milieu en Zeeland Seaports. Daarin is geregeld dat de duurzame restwarmte van Lijnco Green Energy wordt getransporteerd naar ICL Industrial Products. Dit laatste bedrijf is gespecialiseerd in de productie en verwerking van een breed scala aan chemische producten. Dankzij het financiële duwtje in de rug van deze Green het ONDERNEMERS BELANG Een van de grootste uitdagingen van industriële bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is duurzaam groeien op een effectieve en economische manier. Daarbij dientdusrekeningtewordengehoudenmetonsmilieuendebeschikbaregrondstoffen. Met de oprichting van Biopark Terneuzen heeft Zeeland Seaports alweer een aantal jaar geleden de weg gevonden naar een unieke en innovatieve mogelijkheid daartoe: hetmetsuccessamenbrengenvanagroenindustriëlebedrijveneninstellingen,waarbij het restproduct van het ene bedrijf de grondstof voor het andere is geworden.
 19. 19. De eerste is een modulair opgebouwde proef- fabriek voor innovaties in duurzame biopro- cessen met als sleuteltechnologie industriële biotechnologie. De tweede legt vooralsnog de focus op een opleiding van procesoperators voor de bioprocesindustrie. “Door dit initiatief zijn de bedrijven in de regio Gent-Terneuzen nog nauwer met elkaar gaan samenwerken binnen dit grensoverschrijdende cluster. Dit maakt de betrokken partijen sterker waardoor wij ons nog beter kunnen profileren als hét centrum voor de biobased economie. Vanuit Biobase Europe kunnen wij grote duurzame stappen voorwaarts zetten in het duurzaam opereren op een economisch gezonde manier en nog meer investeren in een mooie groene toekomst”, besluit Dick Gilhuis. Deal kan de afronding van deze business case snel worden afgerond. In navolging van de on- langs afgesloten Green Deal LNG in Rotterdam, is Zeeland Seaports door rederijen benaderd voor het afsluiten van een vergelijkbare deal. Liquid Natural Gas zorgt voor schoner transport, stimuleert innovatie en versterkt de positie van Nederland als gasrotonde van Noordwest Europa. Bovendien kan het worden geproduceerd in Biopark Terneuzen. Hoewel dit een moeilijke opgave is vanwege de veilig- heid, onderzoekt Zeeland Seaports momenteel wel de mogelijkheden daartoe. Ten slotte besteden wij extra aandacht aan de Axelse Vlakte. Dat terrein willen wij onder meer ontwikkelen voor de opslag van afvalhout en andere houtachtige gewassen. Die zullen worden verbrand in de biomassa gestookte elektriciteitscentrale die Express Energy gaat exploiteren. Deze krijgt een verwerkings- capaciteit van 50-60.000 ton wat circa 5 megawatt groene elektriciteit zal opleveren.” Biobase Europe Samen met Ghent Bio-Energy Valley vormt het Biopark Terneuzen het grensoverschrijdende Biobase Europe. Deze samenwerking is een belangrijk onderdeel van de biobase gerela- teerde economie, die onder meer is gegrond op een duurzame biogebaseerde productie. Bio Base Europe waarin beide partijen 21 miljoen euro hebben geïnvesteerd, bestaat uit een pilot plant in de haven van Gent en een opleidingscentrum in Terneuzen. Schelpenpad 2 Postbus 132 4530 AC Terneuzen T 0115 - 64 74 00 F 0115 - 64 75 00 port@zeeland-seaports.com www.bioparkterneuzen.com het ONDERNEMERS BELANG Dick Gilhuis: “Het succes van het Biopark Terneuzen is te danken aan het soort bedrijven dat er is gevestigd”
 20. 20. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse DeNEN-normheeftgeenkrachtvanwetmaarisdevoorbijeeeuwweldiepverankerdgeraaktinonsbewustzijn.Alseenproductaan deze norm voldoet, biedt het de gebruiker een basisgarantie van veiligheid. NEN-normen lijken van bovenaf opgelegd maar komen in feite met verrassend veel inspraak vanuit de markt tot stand. Fabrikanten en distributeurs kunnen deelnemen aan werkgroepen en commissies of commentaar leveren op tekstvoorstellen, tot op Europees en internationaal niveau toe. Bovendien wordt elke NEN-norm om de vijf jaar bekeken om te beoordelen of deze herzien moet worden. Zo leveren NEN-normen een belangrijke bijdrage aan het creëren van eenduidigheid, zonder dat de innovatie of vrije concurrentie erdoor gehinderd worden. De normis een uitgangspunten geen eindpunthet ONDERNEMERS BELANG
 21. 21. het ONDERNEMERS BELANG dat mondeling wordt toegelicht tijdens een bijeenkomst maakt altijd meer kans om in de definitieve norm terecht te komen. Stand van de techniek Omdat NEN de markt voor een product goed in kaart brengt en het normalisatieproces heel open verloopt worden kleinere spelers niet benadeeld tegenover grotere. Dat neemt niet weg dat er voor veel producten (nog) slechts een beperkt aantal fabrikanten bestaat, meestal nog op Europees of wereld- wijd niveau. Normen zijn ook zo opgesteld dat ze de innovatie niet aan banden kunnen leggen. “Om de vijf jaar wordt nagegaan of de norm nog wel voldoet aan de stand van de techniek,” zegt Stephanie Jansen. “En die vijf jaar zijn een maximum. Als er aanwijzingen zijn dat de techniek sneller evolueert kan die herziening ook eerder plaatsvinden. Ook dat is een moment waarop de stakeholders van een product weer inspraak kunnen hebben in de formulering van de norm.” Onnodige verscheidenheid Vóór 1916 kende Nederland geen NEN-normen. Fabrikanten konden naar eigen inzicht maten, afmetingen, diktes en coatings toepassen. Dat ze die vrijheid vrijwillig opgaven heeft alles te maken met de chaos die hier het gevolg van was. Als machinebouwers met bouten en moeren van willekeurige afmetingen moeten werken trillen de onderdelen los of lopen ze muurvast. Verscheidenheid is nodig, onnodige verscheidenheid is echter schadelijk. De economie had in toenemende mate behoefte aan onderlinge afstemming over de eisen waaraan producten dienen te voldoen en dus aan normalisatie. Het Nederlands Normalisatie-instituut dat deze taak op zich nam is in de loop van de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een organisatie met een omzet van ruim € 32 miljoen, ongeveer 300 medewerkers en niet minder dan 1400 normcommissies. Dat indrukwekkende aantal groeit nog steeds omdat normalisatie tegenwoordig niet alleen meer betrekking heeft op materiële producten maar in toene- mende mate ook op immateriële, namelijk diensten. Daarnaast worden landennormen, zoals ‘onze’ NEN, steeds meer gekoppeld aan internationale, zoals ISO en CEN. “Wereldwijd zie je dat de Verenigde Staten vasthouden aan hun eigen normeringsysteem en een land als Rusland zich nog steeds groten- deels afsluit van wat er op dit gebied in de rest van de wereld gebeurt,” aldus Stephanie Jansen. “Nederland heeft zich vrij gemakkelijk kunnen aanpassen aan het Europese systeem omdat wij, anders dan bijvoorbeeld Duitsland, minder nationale normen hadden.” Ook in dit opzicht doen wij onze reputatie van open economie dus blijkbaar alle eer aan. De nazorg van een norm Voldoen aan normen is een noodzaak voor elke producent die een rol van betekenis wil spelen, zeker internationaal. Normen helpen bovendien om de kosten van productontwik- keling in de hand te houden, door het bedrijf duidelijke richtlijnen te bezorgen, terwijl het design van een product wel vrij blijft. Tenslotte fungeren normen ook nog als informatiebron voor gebruikers. Verwijzen naar een NEN-norm kan een marketingtool zijn, maar met het vaststellen ervan is nog niet bereikt dat de inhoud ook algemeen bekend is. Stephanie Jansen: “Als ik de handleidingen van persoonlijke beschermings- middelen als voorbeeld neem, dan blijkt de laatste jaren dat fabrikanten met papieren versies communicatief tekort schieten. Wie leest een handleiding? Vaak wordt die meteen na het uitpakken weggegooid of in een lade weggeborgen. Daarom denken we dat ze ook virtueel makkelijker beschikbaar moeten zijn of dat de producten bijvoorbeeld van een QR code voorzien moeten worden. Dat valt allemaal onder de nazorg van een norm, net als de voorlichting aan werknemers over het juiste gebruik en onderhoud van de producten. Er is altijd een zeker spanningsveld tussen het papier en de praktijk van een norm. Ook daar is de inbreng van de ondernemer dus welkom en noodzakelijk.” N EN-normen bestaan er voor nage- noeg alle producten, evengoed voor consumentenproducten als halal-vlees en cosmetische artikelen als voor persoonlijke beschermingsmiddelen die op de werkvloer worden gebruikt. Maar volgens Stephanie Jansen, consultant bij NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut) in Delft, en als zodanig belast met het begeleiden van het normalisatieproces van onder meer persoonlijke beschermingsmiddelen, is een norm een uitgangspunt en geen eindpunt als het op veiligheid aankomt: “Neem een helm. De NEN-norm kan bepalen dat dit hoofddeksel een bepaalde weerstand moet bieden als er vanaf een meter hoogte een voorwerp op valt. Maar die effectiviteit is niet automatisch permanent. Als een helm op de hoedenplank van een auto aan de UV stralen van de zon wordt blootgesteld wordt de beschermende laag en dus werking op den duur aangetast. Het gebruik heeft effect op de veiligheid. Daarom is het niet alleen belangrijk dat een helm aan de NEN-norm voldoet maar ook dat de werknemer die hem dagelijks opzet voorlichting krijgt over het beste gebruik ervan.” Commissies, werkgroepen en documenten NEN is al 96 jaar actief als opsteller van productnormen. Maar deze normen zijn allerminst dictaten. “Iedereen die belang heeft bij zo’n norm heeft de mogelijkheid om zijn of haar inbreng te leveren,” zegt Stephanie Jansen. “Het normalisatieproces is zo ingericht dat je er actief aan kunt deelnemen. Je kunt lid worden van een van de werkgroepen die onder de technische commissies hangen en het is voor degenen die als expert plaatsnemen in een nationale commissie zelfs mogelijk om als Nederlandse delegatie naar Europese vergaderingen te worden afgevaardigd. Het kost natuurlijk wel relatief meer tijd om je tot op Brussels niveau met het opstellen van een norm bezig te houden, maar voor sommige onder- nemers is dat de moeite meer dan waard. Een andere mogelijkheid is commentaar leveren op de voorlopige versie van een document dat door de vergadering wordt opgesteld. Daarvoor bestaat een termijn van drie maanden. Maar schriftelijk commentaar Voor meer informatie, surf naar: www.nen.nl/pbm Stephanie Jansen: “Het normali- satieproces is zo ingericht dat je er actief aan kunt deelnemen”
 22. 22. BOEKHOUDEN & FACTUREREN @snelstartWWW.SNELSTART.NL0222 36 30 61 OVERSNELSTART Probeer SnelStart 6 maanden gratis! Kijk op www.snelstart.nl of bel met Nelleke, Anoeska, Jakob Jan, Mirjam of Patriek: 0222 36 30 61 Slim Simpel Solide
 23. 23. V an oorsprong was OSB een tradi- tionele belangenbehartiger voor schoonmaakbedrijven. “Drie jaar geleden zijn we gestart met een positione- ringonderzoek bij klanten”, vertelt directeur Rob Bongenaar. “Daaruit werd duidelijk dat voor klanten van schoonmaakbedrijven betrouwbaarheid en kwaliteit het allerbelang- rijkste werden gevonden. Ook de ketenaan- sprakelijkheid was een item. Immers als een schoonmaakbedrijf met illegale werknemers werkt of belasting ontduikt, dan is de klant als opdrachtgever uiteindelijk aansprakelijk. Daarom is eind 2010 besloten een keurmerk in het leven te roepen, zodat de klant weet: ‘dat bedrijf heeft z’n administratie goed op orde, levert kwaliteit tegen een redelijke prijs en komt afspraken na. Daar krijg je dus geen gedoe mee.’ Voor opdrachtgevers is het derhalve heel prettig als z’n keurmerk gehanteerd wordt. De leden van OSB hebben hier ook massaal mee ingestemd.” OSB-keurmerk “Alle OSB-leden moeten vanaf 1 januari 2013 het OSB-keurmerk dragen”, aldus Bongenaar. “Of een bedrijf voldoet aan de OSB keurmerk- eisen wordt getoetst door een onafhankelijke inspectieinstelling, dat doen wij dus niet zelf. De inspectieinstelling hanteert daarbij strenge eisen en richt zich als eerste op de vraag of het schoonmaakbedrijf voldoet aan de NEN 4400-1 norm, dus of de administratie en personeelsadministratie op orde zijn en alle afdrachten aan belastingen en sociale premies goed geregeld zijn. Het doel hiervan is het beperken van risico’s voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidinstanties.” Code Verantwoordelijk Marktgedrag De schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die het OSB-Keurmerk willen dragen, moeten ook voldoen aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Hieronder vallen: goed opdrachtgeverschap, goed werkgever- en opdrachtnemerschap, goed werknemerschap en goed makelaarschap. Rob Bongenaar: “Dit deel van het keurmerk is met name voortgekomen uit de onrust en de stakingen in onze branche in 2010. De druk op de prijzen in de branche werd zo groot, dat de last voor de werknemers onevenredig zwaar werd. Met de Code Verantwoordelijk Markt- gedrag wordt er een moreel appèl op de werkgevers, opdrachtgevers, makelaars en schoonmakers gedaan om eerlijk werk te leveren tegen een eerlijke prijs. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag maakt het OSB-lid duidelijk hoe hij handelt bij aanbesteding en contractering, hoe de organisatie de implementatie en naleving van sociaal beleid conform de code waarborgt en hoe het schoonmaakbedrijf de algemene tevredenheid van haar medewerkers meet.” Schoonmaakspecialistische eisen OSB heeft de schoonmaakspecialistische eisen zoals die al langer bestaan aangevuld met extra eisen. Zo moet het bedrijf bij aanmelding minimaal drie jaar schoonmaak- activiteiten hebben uitgevoerd. Er vindt een CAO-controle plaats. Het bedrijf dient te beschikken over de juiste bedrijfsaansprake- lijkheid- en opzichtverzekering. “Ook hier”, aldus Bongenaar, “gaat het zowel om het belang van de bedrijven en hun werknemers als om de opdrachtgevers. Zorgvuldig omgaan met elkaar is het uitgangspunt. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de peilers.” het ONDERNEMERS BELANG BedrijfsreportageTekst: IngerMarlies Leeuwenburgh • Fotografie: Hans van Asch Rob Bongenaar: “Alle OSB-leden moeten vanaf 1 januari 2013 het OSB-keurmerk dragen” OSB Rompertsebaan 50 Postbus 3265 5203 DG ‘s-Hertogenbosch T 073 - 648 38 50 info@osb.nl www.osb.nl OSBstaatvoorOndernemersorganisatieSchoonmaak-enBedrijfsdiensten.OSB zorgtdatschoonmaak-englazenwassersbedrijvenzichkunnenOnderscheidenin deSchoonmaakBranche.DoordatOSBop1januari2013eenduidelijkkeurmerk invoert, weet u zeker dat u te maken heeft met een bedrijf dat betrouwbaar is enz’nzaakjesnetjesopordeheeft.Opdrachtgeverszullenhetprettigvindendat het keurmerk er komt. Het OSB-keurmerk is er ook voor u Het OSB-keurmerk, vraag ernaar bij uw schoonmaak- of glazenwassersbedrijf!
 24. 24. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse het ONDERNEMERS BELANG S pryng is het type bedrijf dat politici graag als voorbeeld nemen voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Het is opgericht door twee relatief jonge ondernemers die met hun dienst grotere organisaties in staat hebben gesteld hun efficiency aanzienlijk te verhogen. Het ‘no- show’- probleem dat Alexander Wanders en Marc Rottinghuis zes jaar geleden oplosten, kost de Nederlandse zorgsector in totaal namelijk zo’n 300 miljoen euro per jaar. “Uit ons eigen onderzoek bleek dat 10-15% van de patiënten niet komt opdagen bij een consult met een specialist,” aldus Marc Rottinghuis. “In een stad als Amsterdam lag dat deels aan ‘afsprakenshoppen’: ik maak in elk ziekenhuis een afspraak en ik ga naar dat waar ik het eerst terecht kan. Maar in verreweg de meeste gevallen blijken patiënten hun afspraak simpelweg te vergeten. Een Sms’je helpt om ze er aan te herinneren. Een gemiste afspraak kost gemiddeld honderdvijftig euro, een berichtje 7 cent.” Gratis account aanmaken Waarom werkt SMS in dit geval wel en e-mail niet? “Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon, zodat het bereik bijna totaal is,” zegt Alexander Wanders. SMSisalscommunicatiemiddelsteedsgoedkoper geworden terwijl de attentiewaarde ervan onver- minderd hoog is gebleven. E-mail daarentegen wordt door de groeiende hoeveelheid berichten die iedereen dagelijks ontvangt vaak niet of veel later gelezen. Dat maakt SMS bijzonder geschikt om klanten aan hun afspraken of beta- lingenteherinneren.Spryngzettezesjaargeleden SMS voor het eerst in om het probleem van niet opdagende patiënten in ziekenhuizen aan te pakken. De tekstberichtjes bleken zo effectief dat het bedrijf sindsdien met succes zijn diensten overalindezorgsectoraanbiedt,eningroeiende mate ook aan uitzendbureaus, sportbonden en incassobureaus, in binnen- en buitenland. Een hoge attentiewaarde voor een lage kostprijs SMS als Smart Money System:
 25. 25. heeft zal merken dat Spryng hiervoor eenvoudigweg een nieuwe applicatie ontwikkelt en die aan het softwareplatform toevoegt. Na zes jaar heeft SMS geen enkel geheim meer voor deze beide heren, maar minstens zo belangrijk is dat SMS nog altijd geen gedateerd of uitontwikkeld commu- nicatiemiddel is. Wie had tien jaar geleden bijvoorbeeld kunnen bedenken dat veel automobilisten inmiddels hun parkeergeld betalen via SMS? Die drie letters staan daarom tegenwoordig voor steeds meer ondernemers niet langer enkel voor ‘short message service’ maar evengoed voor ‘smart money system’. “Je kunt bovendien zien of een bericht is aangekomen en gelezen. Met de toenemende populariteit van ping en WhatsApp neemt het belang van SMS voor de consumentenmarkt sterk af, maar wordt de attentiewaarde ervan feitelijk hoger. Zakelijk neemt het gebruik van SMS juist toe. E-mail is zo geëxplodeerd dat berichten makkelijk als spam worden gezien en dus genegeerd. Een tekstbericht wordt echter altijd gelezen. En vervolgens slaat de geadresseerde het vaak op in de agenda van zijn telefoon.” Ook het kostenaspect speelt mee. Spryng rekent geen abonnementskosten aan, enkel de SMS-kosten. “Het aanmaken van een account is gratis,” legt Marc Rottinghuis uit. “Wij regelen alles voor de klant en kopen voor hem de SMS-bundel aan bij de grote SMS-centra. Als hij er honderdduizend per maand wil versturen is dat geen probleem, als hij er slechts honderd nodig heeft ook niet. Grote organisaties com- municeren met duizenden klanten tegelijk, maar ook voor een koeriersbedrijf met tien chauffeurs is SMS een uitstekend middel.” Uniek softwareplatform De oplossing voor het ‘no show’ probleem in de zorg kan makkelijk door een concurrent gekopieerd worden, het softwareplatform waaraan vier program- meurs jarenlang dagelijks bouwden niet. Die technologische voorsprong in combinatie met lage overheadkosten (Spryng bestaat ook in haar internationale expansiefase nog slechts uit tien mensen) zorgt ervoor dat het in Amsterdam geves- tigde bedrijf van Wanders en Rottinghuis ook nu nog uniek is in zijn soort. “We hebben moeten oppassen om niet te snel te groeien,” geeft Marc Rottinghuis toe. “Op een bepaald moment kwam er vanuit het buitenland zoveel belangstelling dat we een aantal markten tegelijk hadden kunnen bespelen, maar we hebben er doel- bewust voor gekozen jaarlijks slechts één land erbij te nemen. Daardoor zijn we nu al heel sterk in onze buurlanden. Ook voor het ontwikkelen van nieuwe applicaties nemen we onze tijd.” Liever niet bellen Nieuwe toepassingen zijn er echter legio, denkbaar maar ook concreet realiseerbaar. “We zijn bijvoorbeeld gaan onderzoeken hoe gemeenten hun burgers tijd kunnen besparen via SMS,” zegt Alexander Wanders. “Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen aan het loket worden teruggestuurd omdat ze niet de juiste documenten bij zich hebben. Dat kun je voorkomen door van tevoren een lijstje te Sms’en. Je kunt ook een berichtje sturen met de mededeling dat een paspoort klaar ligt.” SMS blijkt zo mogelijk een nog krachtiger communicatiemiddel voor verzekeraars, vult Marc Rottinghuis aan. “Die krijgen tienduizenden telefoontjes van klanten die zich afvragen hoe het met de afhandeling van hun schadeclaim zit. Je kunt wel verwijzen naar een website met een inlogcode, maar in de praktijk blijken mensen daar niet naar te surfen en liever te bellen – en helaas ook te blijven bellen. Dankzij een SMS-update kunnen verzeke- ringsmaatschappijen aanzienlijke kosten besparen doordat ze die telefoontjes niet meer hoeven te beantwoorden.” Tijdsaspect Maar een van de meest interessante toepassingen is toch wel die bij de planning van werkzaamheden. Een uitzendbureau dat vierhonderd flexwerkers nodig heeft voor een klus moest tot nog toe die mensen bellen en nabellen. “Nu fungeert het SMS- bericht al als eerste selectie,” legt Alexander Wanders uit. “Degenen die interesse hebben in het werk bellen zelf terug. Dat scheelt veel werk en veel tijd. Dat tijdsaspect is van nog groter belang bij een luchthaven als Schiphol. Dagelijks worden tal van vliegtuigen op het laatste moment omgeleid van de ene gate naar de andere. Dan is het bijzonder efficiënt al het betrokken personeel via een bulk-SMS daarvan te verwittigen.” Noch gedateerd of uitontwikkeld Spryng behoudt zijn positie als pionier door enerzijds nieuwe en bestaande klanten te helpen met technische zaken, zoals het leggen van een koppeling met de agendasystemen in outlook, en anderzijds te adviseren met ideeën. Wie nauwelijks kaas heeft gegeten van SMS-marketing kan daarvoor een beroep doen op de expertise van de beide ondernemers en samen met hen een campagne vormgeven. Wie met zijn branche buiten het bestaande klantenbestand valt of speciale wensen het ONDERNEMERS BELANG Voor meer informatie, surf naar: www.spryng.nl en lees hoe Spryng u helpt. Het platform staat gratis ter beschikking voor allen die verbetering van de work-flow, hogere rendementen zoekt en het effectief wil inzetten bij marketing doelstellingen, campagnes, informatieverstrekking of afspraakbevestigingen.
 26. 26. NORMAAL €470,- NU €450,- SAMSUNG S3 LEVERTIJD 5 TOT 7 WERKDAGEN NORMAAL €549,- NU €500,- IPHONE 4S LEVERTIJD 5 TOT 7 WERKDAGEN NORMAAL €679,- NU €669,- IPHONE 5 LEVERTIJD 3 WEKEN
 27. 27. “Daar heb ik nooit mee te maken!”, roept nagenoeg iedereen wanneer wij van Bazuin & Partners vertellen voor een Gerechtsdeurwaarder te werken. Vreemd, want in een aanhoudend slecht economische tijd is het toch wel erg zinvol om een goede relatie met je Gerechtsdeurwaarder te hebben.... Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders: Streng, rechtvaardig, transparant….. En een beetje eigenwijs H et oorspronkelijk wat stoffige beroep van deurwaarder maakt anno 2012 een ware metamorfose door. Van de traditionele “strenge man in de lange jas”, naar een adviserende partner die in het verlengde van uw bedrijfsprocessen meedenkt en u helpt uw doelstellingen te realiseren. Of het nu gaat om het verbeteren van uw ratio’ s voor een kredietaanvraag bij uw bank, het optima- liseren van uw liquiditeit of het opstellen (en uitvoeren) van een sociaal convenant voor een woningbouwcorporatie, wij hebben de ervaring. Deze ervaring zetten wij ook in om uw mening tegen te spreken, immers een adviseur die u naar de mond praat, voegt weinig toe. Noem dit gerust “eigenwijs”. Bazuin & Partners verzorgt vanuit haar vestigingen de minnelijke en gerechtelijke incasso voor ondernemers in het MKB en de grootzakelijke markt. De oorspronkelijk Rotterdamse ”geen woorden, maar daden” mentaliteit past goed bij het ambt van deur- waarder, niet vreemd dat ons hoofdkantoor dan ook bijna tegen de Erasmusbrug aan staat. Al zo’n 50 jaar bedienen wij van hieruit opdrachtgevers uit de meest uiteenlopende sectoren: banken, energieleveranciers, transportondernemers, woningbouwverenigingen en MKB-relaties in al hun diversiteit. Er valt nogal wat te kiezen als u onbetaalde vorderingen heeft. U kunt uw risico kredietverzekeren, de keuze maken voor een incassobureau, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder (wij weten nog wel een goeie…). De voordelen van het werken met een gerechtsdeurwaarder zijn legio… Een speciale klantengroep die wij van oudsher bedienen zijn de advocaten. Speciaal, omdat zij gebaat zijn bij snelheid en bereikbaarheid. Dat regelen we dan gewoon. Niets moeilijks aan. Een vaak wat onderbelichtte kant van ons vak is de juridische dienstverlening. Terwijl juist in deze tijden preventie op non-betaling en het gedegen vastleggen van afspraken ervoor kunnen zorgen dat uw bedrijf minder risico’ s loopt. Bazuin & Partners fungeert met haar eigen juristen als uw partner voor de zaken waar u zelf nou net even geen kaas van gegeten heeft. Door onze landelijke dekking en ver- regaande automatisering zijn wij in staat grote volumes vorderingen adequaat te behandelen wat ook zijn voordelen heeft voor de MKB ondernemer die nou net buiten zijn/haar regio een debiteur tot betalen wil manen (nu we er toch zijn….). Persoonlijk contact en duidelijke afspraken gelden voor iedere relatie, of u nu eenmalig een vordering voor ons heeft of enkele duizenden per maand. Bij alles wat we voor u doen, kunt u over onze schouder meekijken middels een online inkijk applicatie, wel zo transparant. Zelf vatten we deze manier van werken samen met de kreet: ”de professionaliteit van een grote organisatie met de betrokkenheid van een klein kantoor”. De vestigingen van Bazuin & Partners treft u in de regio’s Rijnmond, Haaglanden, Noord Holland, Hoekse Waard/Drechtsteden en Noord-Brabant. In dat deel van Nederland, waar u onze kantoren niet treft, werken wij met deurwaarders die van huis uit op pad gaan. Onze adviseurs bestrijken het gehele land. Maak eens kennis met deurwaarder die aan uw kant staat en mail ons op advies@bazuin.nl of bel met 010 - 433 24 88. Bedrijfsreportage het ONDERNEMERS BELANG
 28. 28. De klein zakelijke markt – zoals de Zelfstandigen ZonderPersoneelenhetMKB–betalenveelteveel voor hun mobiele telefoonrekeningen. Soms wel 50%.EllenvanEgmond,commercieeldirecteurbij het in Amsterdam gevestigde GSMWEB, zegt dat er volop besparingsmogelijkheden zijn, maar dat die in het woud van aanbieders en aanbiedingen niet eenvoudig te vinden zijn. “Wij slagen daar echter wel in,” zegt ze. “Wij zoeken het meest optimale voordeel voor deze ondernemersgroep. Aan de hand van slechts een aantal facturen uit het recente verleden, zien wij al binnen een half uur, waar op kan worden bespaard zonder in te leveren op belminuten of internetdata. Welke ondernemer wil dat nu niet horen?” ‘Ondernemers vaak stomverbaasd over besparingsmogelijkheden mobieletelefonie!’ I n de afgelopen maanden zijn er vier nieuwe medewerkers aangenomen om de toegenomen vraag uit de zakelijke markt op te kunnen vangen. “We hebben het drukker gekregen. Ook de kleine onder- nemers ontdekken dat er feitelijk nog veel te besparen valt op de kosten van mobiele telefonie. Dat geldt ook voor ZZP’ers; zij komen er achter dat het abonnement – dat ze hebben – eigenlijk niet het juiste of meest passende abonnement is. Die medewerkers hadden we hard nodig om aan de toegenomen vraag te voldoen.” Volgens Ellen is de meest gemaakte fout dat ondernemers instappen op een zo laag mogelijk tarief. “Dat ziet er aan ‘de voorkant’ interessant uit, maar achteraf blijkt dat vaak een duurkoop,” zegt ze. “Bovendien zie je dat bijvoorbeeld de ZZP’ers hetzelfde aankoopgedrag vertonen als de consument. Echter, omdat ze ondernemer zijn, blijkt in de praktijk toch een ander belgedrag te zijn ontstaan. Zonde van het geld dus. Of in ieder geval niet effectief. En daarnaast: het is er in de laatste jaren voor niemand eenvoudiger op geworden. De I-Phones en I-pads zijn opgekomen. Een groot aantal internetbundels is aan de markt aangeboden. En natuurlijk gebruiken velen nog steeds de laptop onderweg waar ook een data-abonnement aan hangt. Tja, waar moet je je keuze op baseren?” Ellen vertelt dat ondernemers ‘stomverbaasd’ zijn als blijkt dat ze jarenlang écht te veel hebben betaald. “Onze analyses zijn een eye-opener. Bovendien bieden we gemak. Wij hebben als reseller alle toestellen op voorraad. We zorgen er voor dat oude abonnementen eenvoudig worden omgezet naar nieuwe abonnementen, vaak ook bij andere providers. De ZZP’er en de MKB-er hebben er geen omkijken naar. Wij regelen het.” Ellen zegt dat een check van de laatste twee of drie nota’s al voldoende is om te kunnen constateren dat er te veel wordt betaald. “Bovendien zijn we niet gebonden aan be- paalde telecomaanbieders. We zijn compleet onafhankelijk. Wij kijken – als intermediair – louter naar het beste voor de eindgebruikers.” De huidige groei van GSMWEB verrast Ellen en haar collega’s dus niet. “In een periode als deze, kijkt iedereen – van ZZP’er tot onderne- mer met personeel – steeds scherper naar de bedrijfskosten die hij maakt. Logisch dat men dus ook op zoek is naar meer besparingen op de mobiele telefonie. Wel, wij hebben het ant- woord. We dagen alle ondernemers dan ook uit om bij ons de gratis factuurcheck te doen!” Bedrijfsreportage Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Blinkfotografie v.l.n.r.: Ellen, Belinda, Marc, Vedat, Hannah, Richard, Tom en Joost. GSMWEB Van Marwijk Kooystraat 10 A 1096 BR Amsterdam T 020 - 776 63 55 www.gsmweb.nl het ONDERNEMERS BELANG
 29. 29. De nieuwe Mazda6 Sportbreak staat sinds zaterdag 3 november in de showroom van Autobedrijf Fokkema inOosterhout.Deeerstepaarmaandenvoorlopiginéén uitvoering:deSportbreakmet2.0literbenzinemotormet 145pkenhandgeschakeldezesversnellingsbakindeuit- voering TS+ met Lease Pack en 20% zakelijke bijtelling voor een prijs van € 31.990,-. Alle andere uitvoeringen waaronder ook een 2.2 liter diesel met 20% zakelijke bij- telling,diebeginnenbij€28.990,-,volgeninjanuari2013. Autobedrijf Fokkema Oosterhout b.v. Kanaalstraat 24 4905 BJ Oosterhout T 0162 - 43 81 11 F 0162 - 45 59 99 info.0273@mazdanet.nl www.autobedrijffokkema.nl D e nieuwe Mazda6 is het topmodel van ons merk, met een opvallend design, intuïtieve uitrustingen en de uitstekende responsiviteit die bij Mazda horen, vertelt Barend Meiners van Autobedrijf Fokkema. “De nieuwe Mazda6 is een auto waarin mensen willen rijden zodra ze hem zien. Mazda overtreft zichzelf met een vlag- genschip gericht op een nieuwe generatie die meer rijplezier verwacht. Een prachtige com- binatie tussen een dynamische, emotionele aantrekkingskracht en de kwaliteit die bij het topmodel van Mazda horen”, aldus Barend Meiners. SKYACTIV technologie en i-ELOOP De nieuwe Mazda6 is de tweede van de nieuwe generatie auto’s van Mazda die beschikt over de baanbrekende SKYACTIV technologie: motoren, versnellingsbakken, chassis, onderstel en body, alles is nieuw ontwikkeld. Dankzij deze technologie slaagt Mazda erin om kracht en rijplezier te combineren met uitstekende milieu- en vei- ligheidsprestaties. Om zo zuinig mogelijk te zijn, combineert de nieuwe Mazda6 het lichte design, dat een kernonderdeel is van alle SKYACTIV componenten, met Mazda’s i-stop start-stop-systeem* en Mazda’s nieuwe en unieke i-ELOOP regeneratieve remsysteem. i-ELOOP is het eerste systeem voor personen- auto’s dat gebruikmaakt van een condensator in plaats van een accu of batterij om de door het afremmen opgewekte elektriciteit op te slaan, om het vervolgens te gebruiken om alle elektrische onderdelen van de auto van stroom te voorzien. “De Mazda6 is ook uitzonderlijk veilig, dankzij de SKYACTIV-Body, die beschikt over een zeer stijve structuur die impactenergie absorbeert en het van de cabine wegleidt voor de beste crashbestendigheid in zijn klasse”, vervolgt Barend Meiners. “Voeg daar de benijdens- waardige actieve veiligheidstechnologieën aan toe en je krijgt een omgeving waarin de bestuurder zich kan concentreren op de rijervaring, terwijl passagiers kunnen relaxen en genieten”. Kodo design Zowel de Sedan als de Sportbreak van de Mazda6 is de zuiverste toepassing tot nu toe van het designthema ‘Kodo - Ziel van beweging’, dat geïnspireerd is door de bewegingen van wilde dieren, en Mazda’s kenmerkende vitaliteit en lenigheid sym- boliseert. “De nieuwe Mazda6 beschikt net als de CX-5 over de kenmerkende grille met vleugel, het nieuwe familiegezicht van Mazda dat de kracht, diepte en doelgerichtheid van het merk uitstraalt. De opvallende wielkasten en lage, achterover leunende cabine verwijzen naar de kwaliteiten die verstopt zitten onder de heupen van dit nieuwste model,” aldus Barend Meiners. Koplampen met leds en nieuwe halo- ringverlichting*, nieuw voor Mazda, benadruk- ken de volwassen, zelfverzekerde houding, en verbinden de neus met de karakterlijnen op de zijkanten, die doorlopen tot aan de kenmer- kende achterlichten. i-ACTIVSENSE Mazda noemt zijn innovatieve op sensoren gebaseerde actieve veiligheidstechnologieën die de bestuurder ondersteunen ook wel ‘i-AC- TIVSENSE’. Vele van deze systemen zijn terug te vinden in de nieuwe Mazda6. Twee actieve veiligheidssystemen beleven hun Europees de- buut in de nieuwe Mazda6: Mazda Radar Cruise Control*, dat een veilige afstand behoudt tot het voorliggende verkeer, en Smart Brake Sup- port (SBS)*, dat bij snelheden van 15 - 145 km/u de bestuurder waarschuwt als de afstand tot de voorligger te klein wordt en automatisch remt indien er een aanrijding dreigt. SBS sluit aan bij Smart City Brake Support, een systeem dat zijn debuut maakte in de Mazda CX-5. het ONDERNEMERS BELANG 15 Bedrijfsreportage Nieuwe Mazda6 Sportbreak bij Autobedrijf Fokkema Oosterhout b.v.

×