Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R065 0412 Hob Limburg Zuid

1,094 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

R065 0412 Hob Limburg Zuid

 1. 1. NR. 4 2012 LIMBURG-ZUIDBusiness Experiencebrengt uwondernemingverder!Howicon bouwt op Chemie met de klant De meerwaarde van een Dirk Scheringa: Niet langer bankier,kwaliteit en vertrouwen logistiek maatpak nog steeds ondernemer•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. du ROI Accountants & Belastingadviseurs BV Leidenlaan 16, 6229 EZ Maastricht Postbus 1095, 6201 BB Maastricht Telefoon 043 - 350 21 50 Fax 043 - 350 21 50Waar stuurt u als ondernemer op en wat zijn de onzekerheden?Welke factoren zijn het meest bepalend voor uw resultaat? Welkeinformatie staat u ter beschikking voor deze taken/vraagstukkenen hoeveel moeite en geld kost het om deze informatie te produ-ceren? Heeft u de informatie om tijdig te kunnen bijsturen in dezeonzekere tijden?Het is vooral ons doel om u daar persoonlijk bij te adviseren en inbij te staan. Dat willen wij graag door altijd snel met u aan tafel tezitten, naar u te luisteren en met u mee te denken, waarbij weonze kennis en ervaring voor u zullen inzetten. Wij doen dat echterook door te ondersteunen met het snel verkrijgen van correcte enzinvolle bedrijfsinformatie, die wezenlijk is voor het nemen van dejuiste beslissingen.Het door ons ontwikkelde systeem van informatievoorziening kandaarnaast door haar efficiency ook een kostenbesparing voor urealiseren. Onze aanpak is daarbij gebaseerd op de gedachte datinformatie het resultaat moet zijn van een goed doordacht systeem, waarbij we voorkomen dat zinvolleinformatie alleen met behulp van veel repeterende handmatige handelingen boven water komt. Graaghelpen wij u bij het verkrijgen van goede informatie en staan u bij met kundig advies, zodat we samen met uin staat zijn uw onderneming op koers te houden. Heeft u interesse neem dan graag contact met ons op ofkijk op onze website.
 3. 3. COMMUNICATIEals key succesfactor! advies, redactie, ontwerp en productie van al uw communicatiemiddelen van zandvoort communicatie partner van Nxtmix Handelsstraat 34 - 6135 KL Sittard - T 045 7111 850 M 06 2753 4199 - E r.van.zandvoort@nxtmix.nl www.nxtmix.nl Meer dan zakelijk verzekerd met Univé! Univé helpt u graag. Wij denken mee, vertalen onze kennis naar uw specifieke situatie en geven u persoonlijk advies over verzekerbare risico’s. Onze pluspunten + Beste zakelijke verzekeraar 2012 + Geen winstoogmerk: ú staat centraal + Deskundig totaaladvies op maat + Alle verzekeringen op één overzicht + Pakketkorting tot maar liefst 12% Wilt u weten wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen, kom dan naar ons hoofdkantoor of kijk op www.unive.nl. Univé Zuid Postbus 541, 5600 AM Eindhoven zuid.zakelijk@unive.nl tel 0900 – 22 55 555 www.unive.nl/zuid 185102598_UNI_Adv_Zuid_105x156.indd 1 16-01-12 14:41
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanZuid-Limburg verschijntvijf keer per jaar Inhoud HOWICON BOUWT OP KWALITEIT EN VERTROUWENZesde jaargang, nummer 4, 2012 “Kwaliteit en vertrouwen! Dat is wat onze klanten van ons mogen verwachten. OPLAGE Kwaliteit van onze producten en dienstverlening en het vertrouwen dat wij 5.000 exemplaren hun verwachtingen waarmaken.” Voor bestuurder Esther Wiche van Howicon in Elsloo, een allround industriële dienstverlener, horen beide onlosmakelijk bij COVERFOTO elkaar. En zijn des te belangrijker, omdat het ook de kernwaarden waren van 07Business Experience oprichter en eigenaar John Wiche, die begin dit jaar overleed. Foto: Business ExperienceUITGEVERJelte HutNovema Uitgevers BVPostbus 309860 AA Grootegast BUSINESS EXPERIENCE BRENGT UW ONDERNEMING VERDER!Weegbree 1 Business Experience. Een naam die staat voor relevante sprekers van hoog 9861 ES GrootegastT 0594 - 51 03 03 niveau. Een platform waar je minimaal 600 directeuren, eigenaren, beslissings-F 0594 - 61 18 63 bevoegde managers en inkopers van toonaangevende Limburgse bedrijven info@novema.nl ontmoet. Een evenement dat met parallelsessies door aansprekende kennispart-www.novema.nl ners verrijking garandeert. Een concept dat u nieuwe wegen en inzichten laat 08 zien waarop uw onderneming de dag na het event iets mee kan.EINDREDACTIENovema GrootegastJørg van CaulilBLADMANAGERNovema Valkenswaard CHEMIE MET DE KLANTBob KockenT 040 - 845 04 57 Vroeger had elke DSM-fabriek haar eigen onderhoudsdienst. Inmiddels zijn op b.kocken@novema.nl industriepark Chemelot in Geleen site- en manufacturingservices gebundeld en ondergebracht in één verzelfstandigde organisatie: Sitech Services. De sy-WEBSITE nergievoordelen zijn groot, de kosten overall lager en kritische kennis blijft zo www.ondernemersbelang.nl behouden. Sitech Services biedt zijn klanten op Chemelot 7x24 (deels locatie- 11 gebonden) services aan en houdt de kwaliteit ervan en de hiervoor op uiteenlo-VORMGEVING pende gebieden benodigde expertise op peil. VDS Vormgeving!, DrachtenDRUKD+L Printpartner GmbH, Bocholt DE MEERWAARDE VAN EEN LOGISTIEK MAATPAKAAN DEZE UITGAVE WERKEN MEEHans van Asch Onbekend maakt onbemind zegt het spreekwoord maar in het geval van Arvelo Jur Engelchor Training & Advies gaat dat zeker niet op. Onbekend misschien bij een deel van Hein GijsbersJo Goossens ondernemend Limburg, maar wel zeer bemind bij zijn ruim 500 opdrachtgevers, Sandra Kagie van wie de meesten tot het mkb behoren. Bedrijven en instellingen die aan Jeroen Kuypers Arvelo hun logistieke processen en medewerkers toevertrouwen. De eerste om 20John Peters hun organisatie slagvaardiger te maken en de tweede voor aanvullende oplei-Patricia de Ryck ding of training, om hen op een hoger kwaliteitsniveau én veiliger hun logis-Henk Roede (strip) tieke werk te kunnen laten doen. Arvelo levert namelijk maatwerk. André Vermeulen (column)Loes WijdeveldRené van ZandvoortAdreswijzigingen, veranderingenvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aan Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlTiny Klunder, t.klunder@novema.nl. En dan zijn we nu aangekomen Hier worden altijd uw orders Komt u mee, dan gaan we op de afdeling orderbegeleiding! met de nodige nauwkeurigheid nu naar de productiehal.Vermeld svp ook de editie er bij, die en hoge spoed ingevoerd!vindt u bovenaan in het colofon. Waar natuurlijk net zo hard aan uw ordersISSN 1875 - 3841 wordt gewerkt! ?Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kanniet aansprakelijk worden gesteldvoor de inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Columnn En verder Verslaafd aan geldinfuus04 Nieuws Bijna twee jaar geleden trad het kabinet-Rutte aan met de boodschap dat de Staat 18 miljard euro moest bezuinigen. 10 Zakelijk genieten op Romeinse grondvesten Daarover was vier maanden onderhandeld. Oorzaak: 12 Waarom neem jij die verplichting op je? de mega-geldinjecties van de voorgaande regering in ABN Amro en ING.13 SPIE Nederland In de afgelopen lente zaten VVD en CDA 47 dagen met14 Europese ketenregisseur van staal Geert Wilders in het Catshuis te bakkeleien over een nieuwe ronde van bezuinigen van 14 miljard euro. Reden: het tekort15 Samen kijken hoe het beter kan van het Rijk moet volgend jaar terug naar 3 procent van16 Verdient het mkb meer steun? de begroting. Het mislukte, het kabinet viel en er kwamen vervroegde verkiezingen.18 Delta Payroll & HR BV Op een achternamiddag in juni gingen minister De Jager19 “Trouwe klanten moet je verdienen” en premier Rutte in Brussel akkoord met een reddingsplan voor de Spaanse banken. Die stonden op het punt om 22 Siliconhenge ICT Architects failliet te gaan. In totaal gaat er 130 miljard euro naar Madrid. 23 Van alle bouwmarkten thuis Officieel gaat het om leningen, maar niemand gelooft dat het geld ooit terugkomt. De Aegeïsche Zee is inmiddels25 Doe mij maar een Flex-bv bijna gedempt met de tientallen miljarden euro’s die sinds27 Een dag niet geleerd hebt, is een dag niet geleefd vorig jaar al richting Athene zijn gesluisd. Vier jaar na het ontstaan van de kredietcrisis in de VS zit 28 MKB-Certificatie Europa in een duistere tunnel zonder zicht op enig licht aan het einde ervan. Intussen gaan bankiers gewoon door op de oude voet. Vanuit Londen zijn de interbancaire rentetarieven voorn In het hartkatern bedrijfskredieten, hypotheken en consumptieve leningen vele jaren lang opzettelijk te hoog vastgesteld opdat Dirk Scheringa: Niet langer bankiers in de City hun privé-schatkisten zó uitpuilend bankier, nog steeds ondernemer konden vullen dat Dagobert Duck erbij verbleekt tot eenHoge bomen vangen veel wind en in de schlemielige straatzwerver. De hoogst verantwoordelijke,Westfriese polders zijn de bomen hoger en die dan ook nog Bob Diamond heet, kreeg bij zijn ontslagwaait de wind harder dan elders. Dirk Scheringa als straf 2 miljoen pond mee, in plaats van de 20 miljoenbouwde jarenlang aan een voor Nederland waarop hij recht meende te hebben.unieke en succesvolle bank, maar de val van de Tientallen jaren lang hebben de banken bedrijven en consu-relatief kleine DSB in 2009 werd een groter menten een rad voor ogen gedraaid en hen niet als klanten(media)drama dan de ondergang van het grote Fortis een jaar eerder. Hoe is het de maar als melkkoeien behandeld. Wat het extra verbijsterendex-bankier intussen vergaan? maakt, is dat de regeringen in Europa niet durven of willen ingrijpen. Hele industrieën laten zij moeiteloos failliet gaan, maar voor de megalomane aanvoerders van de banken zijn- Global Deals: smartphones, tablets en laptops voor de scherpste prijs van Nederland ze kennelijk doodsbenauwd.- Fahari Foundation gelooft in zelfredzaamheid Een topsalaris alleen is in de bankwereld niet genoeg. Zelfs wie aantoonbaar slecht of zelfs crimineel presteert, komt “We moeten ons uit de crisis innoveren” nog weg met een bonus. Deze zieke mentaliteit zal niet Geen sector lijkt de Grote Recessie zo goed te doorstaan veranderen zolang regeringen de banken de hand boven als de industrie, dankzij de groeiende export naar het hoofd houden. Eurocommissaris Michel Barnier kwam opkomende markten maar ook dankzij het hoge innovatie- onlangs met het understatement van het jaar: “Banken zijn tempo. Maar dat succes wordt van twee kanten bedreigd: instellingen met slechte gewoonten die ze niet zomaar door het toenemende tekort aan technici en door dat aan kapitaal om in innovatie te investeren. Ineke Dezentjé kwijtraken.’ Hamming-Bluemink, sinds een klein jaar voorzitter en Slechte gewoonten kunnen tot verslaving leiden. In de algemeen directeur van de ondernemingsorganisatie bankwereld liggen heel wat mannen nog steeds aan het voor de technologische industrie FME-CWM, pleit voor geldinfuus. Ze horen langdurig thuis in een afkickkliniek. doortastende actie op allebei de fronten. Haar concrete Met TBS. voorstellen gaan van gratis technisch onderwijs tot een fulltime minister van buitenlandse handel. André Vermeulen info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsAlle disciplines SPIE naar Targos en Talent People bundelen hun krachten Campagneéén locatie ToekomstBedrijven breidt uit naar PolenMet ingang van 1 oktober zijn de vestigingen Elsloo en Maastricht van In Zuid-Nederland betrektSPIE naar een nieuw pand verhuisd. Syntens Innovatiecentrum actiefAlle disciplines zitten dan op één ondernemers bij bestaande innova-locatie: SPIE-Controlec Engineering, tienetwerken met de campagne DeSPIE-Industry en SPIE-Building Systems. ToekomstBedrijven. Deze campagneDe contactgegevens: Sanderboutlaan verloopt zeer voorspoedig en nu8A, 6181 DN Elsloo, T 088-1192300, wil ook een regio in Polen dezeF 088-1192301 en www.spie-nl.com. ervaringen inzetten om hetzelfdeHet postadres blijft ongewijzigd: resultaat aldaar te realiseren. DePostbus 85, 6200 AB Maastricht. Zuid-Nederlandse ervaringen met de campagne worden als het ware geëxporteerd. Syntens gaat in deLWV en MECC Maastricht Poolse regio Kujawen-Pommerenbundelen krachten Targos en Talent People zijn begin sep- van uitzenden, werving & selectie tot een aantal Business Support Orga- tember een intensieve samenwerking payrolling. Dankzij een gedegen back of- nisaties helpen om effectiever enDe Limburgse Werkgeversvereniging aangegaan met als doel dit jaar nog tot fice kunnen de vakmensen die geplaatst efficiënter innovatie te stimuleren.(LWV) en MECC Maastricht bundelen een volledige juridische fusie te komen. worden een nog betere begeleiding ver- Aanleiding voor het contact was dehun krachten en organiseren samen Naast synergetische voordelen op intern wachten. Tevens zorgt de fusie ervoor nominatie van Syntens in 2011 voorhet nieuwe eendaagse congres gebied en meer specialistische markt- dat Targos & Talent People sterker voet de European Enterprise Awards met‘Business Experience 2012’. Dit kennis, vergroot het ook de slagkracht aan wal op de Oost- en Zuid-Europese de campagne De ToekomstBedrij-evenement van en voor Limburgse in de bundeling van elkaars netwerken recruitment markten krijgen, iets wat ven. De ToekomstBedrijven is eenondernemers vindt op 20 november en versteviging van de continuïteit. De direct verzilverd kan worden op de campagne van Syntens in samenwer-2012 plaats in MECC Maastricht. organisaties sluiten intern naadloos op Nederlandse arbeidsmarkt. king met de Kamer van KoophandelMet Business Experience slaat Mecc elkaar aan en kunnen op die manier een Lees meer op en regionale ontwikkelingsmaat-Maastricht een nieuwe weg in voor complete dienstverlening aanbieden www.targos.nl. schappijen. Zij is bedoeld om meerhet topsegment van de zakelijke mkb-bedrijven te betrekken bij hetmarkt. Het was voor de LWV aanlei- bestaande innovatienetwerk voording om haar jaarcongres 2012 te Subsidieregeling Ook uw nieuws in het een beter toekomstperspectief.koppelen aan Business Experience. ‘Bespaar en Verdien!’ Ondernemersbelang? Business Experience staat synoniem krijgt vervolg De campagne richt zich op bedrijvenvoor een uitermate boeiend pro- Gaat u verhuizen, een nieuwe die niet participeren in innovatie-gramma met (nationale) topsprekers. De in 2011 geëindigde subsidieregeling vestiging openen of heeft u een netwerken. In vier jaar tijd zijn 5000Lees meer over Business Experience Bespaar en Verdien! van de Kamer van nieuw product? Laat het ons weten bedrijven benaderd in Zuid-Neder-2012 vanaf pagina 8 in deze uitgave. Koophandel Limburg en de Provincie en mail uw persberichten naar: land. Daarvan zijn 2200 bedrijven Limburg wordt wegens succes vervolgd. b.kocken@novema.nl. Dan staat geïnteresseerd in innovatie en zijn Tot en met 31 januari 2013 kunnen on- wellicht ook uw nieuws binnenkort 1000 bedrijven gestart met innovatieInnoverend Eijdems dernemers die willen investeren in ener- in Het Ondernemersbelang. activiteiten.Internet op zijn plaats in giezuinige verlichting of zonnepanelenInnovatoren hiervoor een aantrekkelijke subsidie ontvangen. Daarnaast is er financiële L’Ortye Transport en Milieu zet in op persoonlijkeSinds dit jaar is Eijdems Internet ge- steun beschikbaar voor innovatieve ontwikkeling medewerkersvestigd op de zesde verdieping van samenwerkingsverbanden tussen onder-de Innovatoren op het Floriadeter- nemers met als doel energiebesparing.rein in Venlo. Een belangrijke reden Conventionele verlichting vervangen regelgeving is gewijzigd; een chauf-om te verhuizen, was de verwachte door energiezuinige verlichting, zoals feur dient nu iedere vijf jaar, 35 uurexposure door de Floriade en de TL5, HF- en LED-verlichting, is de meest nascholing te volgen om zijn vakbe-naam van het kantoorgebouw: In- succesvolle maatregel gebleken uit de kwaamheid te behouden. Chauffeursnovatoren. Internet en innovatie zijn eerste Bespaar en Verdien!-regeling. in het goederenvervoer die vóórnamelijk onlosmakelijk met elkaar Daarom is besloten om wederom in september 2009 hun rijbewijs hebbenverbonden. Doordat twaalf Indiase te zetten op deze eenvoudige maar behaald moeten op 1 septemberprogrammeurs deel uitmaken van doeltreffende vorm van energiebespa- 2016 voor de eerste keer aan dehet team, werkt Eijdems Internet ring. Daarnaast is er binnen de regeling nascholing hebben voldaan. anders dan de meeste bedrijven. nadrukkelijke aandacht voor zonnepane- Als eerste transportbedrijf in Limburg  “We zijn ontzettend blij datWat dat betreft is er sprake van een len. Dankzij een gunstige wijziging in de combineert L’Ortye Transport en nagenoeg al onze chauffeurs deinnoverende aanpak die zorgt dat prijsontwikkeling van zonnepanelen, is Milieu de verplichte nascholing opleiding met een goed resultaatde klant veel kwaliteit krijgt tegen de terugverdientijd korter dan voorheen (Code 95) van chauffeurs met een hebben afgerond. Het voelt goed dateen zeer scherp uurtarief. Nationaal en winnen de zonnepanelen binnen gediplomeerde mbo-opleiding met iedereen nu op een hoger niveau zijnis Eijdems Internet actief van Maas- het bedrijfsleven aan populariteit. De afsluitend examen Chauffeur Be- werkzaamheden kan verrichten. Dezetricht tot Texel. Maar ook in België en subsidie van zowel de energiezuinige roepsgoederenvervoer. Tot 2009 gold opleiding leidt tot de dynamiek dieDuitsland. Ad Words en het scherpe verlichting als de zonnepanelen dat een chauffeur aan het begin van we nodig hebben om ons te blijvenuurtarief helpen met het binnenha- bedraagt maximaal een kwart van de zijn carrière het chauffeursdiploma ontwikkelen voor onze klanten zodatlen van langlopende projecten. investering met een maximale hoogte haalde en hiermee voor de rest van we de voorsprong die we hebbenMeer informatie: van 5.000 euro. Kijk voor meer informatie de loopbaan aan de gestelde eisen opgebouwd behouden”, aldus Jeanwww.eijdems-internet.nl op www.bespaarenverdien.nu. voor vakbekwaamheid voldeed. De en Vivien L’Ortye.04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. Samenwerking Ivengi met House of Social Media Marjolein van Appeldorn werkt sinds over social media & marketing. Tevens juli met haar bedrijf House Of Social blogt zij voor PowerPR over succesvolle Media vanuit Ivengi Venlo. Ivengi, met Social Media Cases & de laatste ontwik- vestigingen in Maastricht en Venlo, kelingen op social media & marketing Uw transport & logistieke partner is gespecialiseerd in de ontwikkeling gebied. Door de samenwerking met Van van internet- en software oplossingen. Appeldorn versterkt Ivengi de positie House of Social Media is in 2011 opge- in Noord- en Midden-Limburg. Zij zal richt door Van Appeldorn. Zij werkte op de locaties onder andere trainingen voorheen als internetondernemer en en workshops verzorgen op het gebied heeft veel ervaring als salesmanager. van social media. Naast House Of Social Van Appeldorn combineert creatief Media werkt Ivengi al samen met Just denken met een gedegen kennis van Connecting. Hierdoor kan Ivengi met social media. Als eigenaar van House haar partners nu een volledig pakket aan of Social Media houdt zij zich bezig Social Media trainingen en (incompany) met het ontwikkelen van social media opleidingen verzorgen. Total Logistics Services: opslag, laden, lossen, strategieën, verzorgen van (in-company) orderpicking, herverpakken. Marjolein van Appeldorn Distrubutie in Europa via Paletsystem. presentaties en trainingen en advies Meer informatie: www.ivengi.comProvincie investeert in Limburgbrede activiteiten expatcentraProvincie Limburg trekt ruim 260.000 Eindhoven krijgt een bijdrage van lasten en brede wegen’ op orde te euro uit voor Limburgbrede activitei- 77.899 euro. Daarmee gaat het de hebben. Dat is immers wat bedrijven ten van de expatcentra in Maastricht komende drie jaar zijn diensten aan- en investeerders zoeken. Naast het en Eindhoven waardoor internationaal bieden aan internationals en bedrij- binden en boeien van werknemers Transport van alle soorten stukgoed deelladingentoptalent zich thuis voelt in Limburg ven in Noord- en Midden-Limburg. uit eigen land en regio, vragen de in en volle vrachten (ook ADR) naar en van B-NL-L-FRen zich hier wil vestigen. De bedoeling is dat ook regionale deze regio aanwezige en geïnteres- met specialisatie Frankrijk.De gemeente Maastricht krijgt een partners de komende jaren in beide seerde multinationals om toptalent bijdrage van 183.000 euro voor het projecten participeren. uit de hele wereld. Die mensen project International Service Desk Gedeputeerde Economische moeten zich hier vooral thuis voelen. Zuid-Limburg. Zij gaat hiermee voor Zaken Mark Verheijen: “Al onze De centra voor expats in Maastricht de komende drie jaar haar dienst- economische pijlen zijn gericht en Eindhoven dragen daaraan bij. verlening naar de expats in de Zuid- op een nieuw verdienmodel voor Het is van belang dat heel Limburg Limburgse gemeenten verbreden. Limburg. Dan is het van belang om van deze expertise en activiteiten Het Expat Center Zuid-Nederland in de basics ‘slimme mensen, lage gebruik gaat maken.” Tanktransporten in heel Europa (ook ADR).Directiewisseling bij Van EnckevortDirecteur-eigenaar Francine van uitgebreid met Willem van Riet (com-Enckevort – Beurskens heeft zich per mercieel directeur) en Lei Verstraelen 1 augustus teruggetrokken uit de (financieel directeur). Beiden hebben directie van de werkmaatschappijen in de afgelopen jaren hun sporen ruim Containervervoer wereldwijd.van Van Enckevort groothandel B.V., verdiend bij Van Enckevort en aange-Mawi B.V. en Betiva B.V. Van Enckevort toond zeer vakkundige mensen te zijn blijft echter wel betrokken bij de die op een inspirerende manier leiding bedrijfsvoering en zal, als directeur geven. Jos Geusens, in zijn functie als van de Holding J. van Enckevort algemeen directeur, zal samen met Blerick B.V., de activiteiten wat meer Enckevort toegetreden tot de Raad Van Riet en Verstraelen de bedrijven op afstand volgen. Tevens is Van van Commissarissen. De directie is blijven leiden. Laden en lossen treinen. Trimodaal vervoer via Railport Lanaken.Berekening milieulasten verplicht bij bouwaanvragen “Eerste Belgische bedrijf datVolgens het nieuwe Bouwbesluit 2012 die zelf projecten ontwikkelen. Met dit gemeenten bekroond werd met demoeten bouwaanvragen voortaan programma is door opdrachtgevers een- zoals Tilburg vergezeld gaan van een berekening van de voudig te berekenen wat de bouwkosten en Maasgouw. Lean and Green award!”milieulasten. Voor Assay Plan- en Vastgoed- en de milieulasten van nieuwbouwprojec- Tevens Economie in Venray was dit aanleiding om ten zijn.” Assay PVE is een gerenommeerd verzorgt Assay samen met elf andere bouwkostenadvies- bouwkostenadviesbureau dat aange- bouwkoste-bureaus een gratis rekenprogramma op te sloten is bij de Nederlandse Vereniging nadvies voor zetten waarmee de opdrachtgever zelf een Bouwkostendeskundigen (NVBK) en inge- instellingen en Tongersesteenweg 53 – IZ nr 1.551 3620 Lanakenindicatie van de milieulasten kan bereke- schreven is in het Register Kostenmanager bedrijven. Het gratis rekenprogramma Tel : +32/89/71 00 11 Fax : +32/89/72 19 66nen. Creon Swaghoven, eigenaar van Assay Nederland (RKN). Het bureau verzorgt is beschikbaar op www.gobo.eu • info@gobo.euPVE: “Het gratis rekenprogramma is in de onder meer het bouwkostenmanagement www.bouwprojecteconomie.nl, eerste plaats bedoeld voor opdrachtgevers van de renovatie van het gemeentehuis een gezamenlijke site van de twaalf in de bouw, architecten en bouwbedrijven Venray en werkt voor diverse andere initiatiefnemende bureaus. het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. teambuilding MAG HET OOK GEWOON LEUK ZIJN? MAG New Life vinden van wel want bepaalde werkhouding vandaan komt Wij van HET OOK GEWOON LEUK ZIJN?ondernemenNew Life vinden van wel want Wij van is vandaag de dag al moeilijk bepaalde werkhoudingom een plaats in maakt het makkelijker vandaan komtondernemen20 jaar werken met groepen ingenoeg. Na is vandaag de dag al moeilijk maakt het makkelijker om een plaats in het team in te nemen.genoeg. Na 20 jaar werken met groepen in het team in te nemen.de buitensport kennen wij als geen ander Wij zien de laatste jaren, met name bijde buitensport kennen wij als geen anderde noodzaak en het succes van goed Wij zien de laatste jaren, met name bij bedrijven, dat de individualisering nu eende noodzaak en het succes van goed deteamwork. Met de individualisering van bedrijven, dat de individualisering nu een andere groepscultuur laat zien dan zon 10teamwork. Met de individualisering van demaatschappij wordt het wel steeds andere groepscultuursaamhorigheid en 10 jaar geleden. Minder laat zien dan zonmaatschappij de neuzen dezelfde kant opmoeilijker om wordt het wel steeds jaar geleden. Minder saamhorigheid en minder bereidheid om met elkaar rekeningmoeilijker om de neuzen dezelfde kant op minder bereidheid om met elkaar rekeningte laten wijzen en vooral de identiteit van te houden, te delen of samen te werken.te laten wijzen en vooral de identiteit vanons bedrijf te bewaren. Ook voor ons dus te houden, te delen ofdaaraante werken. Reden misschien om samen te werken.ons bedrijfom bewaren. Ook voor ons dusbelangrijk te te werken aan teambuilding Reden misschien houden de dingen graag Wij van New Life om daaraan te werken.belangrijk om te werken aan teambuildingen constant in gesprek te blijven met onze Wij van New Life houden de dingen graag eenvoudig en ervaren dat onze rol alsen constant in gesprek aan onze met onzemensen. Trouw blijven te blijven visie. eenvoudig en ervaren dat onze rol als organisator van buitensport enmensen. Trouw blijven aan onze visie. organisator van buitensport enNormen en waarden blijven hanteren waar groepsactiviteiten een niet teNormen en waarden blijven hanteren waarwe achter staan en een voor iedereen groepsactiviteiten is. Zonder het al te onderschatten rol een niet tewe achter staan en een voor iedereenduidelijk beleid hanteren. Een belangrijke onderschatten maken is het delen van een ingewikkeld te rol is. Zonder het al teduidelijk beleid hanteren. Een belangrijkeboodschap naar onze eigen mensen is dat ingewikkeld te maken is hetgenoeg omeen bijzondere ervaring vaak al delen vanboodschap naar onzemaar dat daar ookdatindividualisme oke is eigen mensen is bijzondere ervaringelkaar al genoeg om mensen dichter bij vaak te brengen.individualisme oke is maar dat daar ook mensen dichter bij elkaar te brengen.verantwoordelijkheid bij hoort. Gelukkig Zonder onnodige en vooral dure franjeverantwoordelijkheid bij hoort. Gelukkigworden mensen nog wel graag gestuurd Zonder onnodige en vooral aandacht voor maar wel met veel zorg en dure franjeworden mensen noghen maar serieusen gecoacht mits je wel graag gestuurd maar wel met veel het groepsproces. voor de deelnemers en zorg en aandachten gecoachthelpt is om de persoonlijkeneemt. Wat mits je hen maar serieus de deelnemers en het groepsproces.neemt. Wat van onze werknemers goed tedoelstelling helpt is om de persoonlijke Het mag immers ook gewoon leuk zijn!doelstelling van onze werknemers goed te Het mag immers ook gewoon leuk zijn!kennen. Duidelijkheid en weten waar een Bep Broersenkennen. Duidelijkheid en weten waar een Bep BroersenNew Life Outdoor Activity Centre 0032-80-684435New Life Outdoor Activity CentreAvenue Pierre Clerdent 14 0032-80-684435 www.newlife.beAvenue Pierre-Clerdent 144970 Stavelot Coo www.newlife.be info@newlife.be4970 Stavelot - Coo info@newlife.be
 9. 9. Tekst: René van Zandvoort • Fotografie: Jo Goossens Bedrijfsreportage“Optimaal communiceren met klanten, leveranciers en medewerkers is van levensbelang”Howicon bouwt opkwaliteit en vertrouwen“Kwaliteit en vertrouwen! Dat is watonze klanten van ons mogen ver-wachten. Kwaliteit van onze pro-ducten en dienstverlening en hetvertrouwen dat wij hun verwachtin-gen waarmaken.” Voor bestuurderEsther Wiche van Howicon in Elsloo,een allround industriële dienstver-lener, horen beide onlosmakelijk bijelkaar. En zijn des te belangrijker, directeur Will Janissen. “Wij denken in omdat het ook de kernwaarden oplossingen voor problemen en voelen ons zeer betrokken bij de projecten van onze In memoriam John Wiche opdrachtgevers. Samen met onze ervaren en Oprichter en eigenaar John Wiche startte Howicon 27 jaar waren van oprichter en eigenaar John deskundige medewerkers zorgen wij voor geleden en overleed na een kort ziekbed in januari dit jaar. kwalitatief hoogwaardige eindproducten.” John heeft altijd zijn eigen koers gevaren en is nooit opge-Wiche, die begin dit jaar overleed. houden te geloven in zijn bedrijf en personeel. Door zijn Investeren in mensen betrokkenheid, integriteit en zijn persoonlijkheid is Howicon V anaf het begin zat de groei er bij Afgasfabrieken, W-installaties voor industrie een prachtig bedrijf geworden. Daar was hij ongelofelijk Howicon al in. Maar groei komt niet en utilliteit, turnarounds, grondstof- en do- trots op. Om deze redenen heeft zijn echtgenote Esther vanzelf. Daarvoor moet continu seerinstallaties, kanalen- en leidingsystemen, Wiche Howicon na zijn overlijden voortgezet. Dit was voor worden gemoderniseerd en geïnvesteerd. En filtersystemen, staalconstructies, trappen en haar een zware emotionele beslissing. Haar belangrijkste uitgebreid, en daartoe verhuisde Howicon bordessen, transportsystemen als transport- beweegreden is vooral het bedrijf in de familie te houden enkele jaren geleden naar Business Park Stein, banen, rollerbanen en transportschroeven, en daarmee de toekomst van Howicon veilig te stellen waar de mogelijkheden voor verdere groei ovens, bunkers, silo`s en vaten behoren tot het voor personeel, klanten en leveranciers. “Zo leeft John toch veel groter zijn. De werving van nieuwe klan- uitgebreide en specialistische vakwerkpakket. nog voort”, zegt zij. Nu, in 2012, gaat het bedrijf verder in ten, mede op het nabijgelegen industriepark Producten waarvoor veel expertise en ervaring het gedachtegoed van John. “Met respect voor klanten en Chemelot, waren er het directe gevolg van. gevraagd is. Howicon investeert daarom ge- personeel.”Inmiddels is Howicon al jaren een actieve richt in zijn medewerkers door middel van een speler in de metaalindustrie. gedegen interne opleiding en begeleiding. “Zij vormen ons belangrijkste kapitaal”, weet onze medewerkers is van levensbelang. Alleen Klantgericht en flexibel Will Janissen. “Dus moeten zij zich maximaal zo kun je projecten goed opleveren en cor-Howicon helpt zijn klanten bij projecten die op kunnen ontwikkelen. En aangezien kwaliteit al- recte nazorg verrichten. Dat is onze missie: een turnkey-basis kunnen worden uitgevoerd. leen samengaat met veiligheid, garanderen wij betrouwbare, flexibele en innovatieve allround Met een eigen ontwerp-, fabricage-, montage- hen als sociaal betrokken werkgever, op basis industriële dienstverlener zijn in het midden- en onderhoudsafdeling in een moderne en van ons veiligheidscertificaat VCA, steeds een en grootsegment en onze klanten ontzorgen.” zeer goed geoutilleerde vestiging. Centraal veilige en milieuvriendelijke werkplek.”gelegen en zeer goed bereikbaar. “Onze kracht ligt vooral in onze klantgerichte Missieen flexibele instelling”, zegt algemeen Howicon is tevens ISO-9001 gecertificeerd en beheerst het productieproces vanaf de aanvraag van de klant tot en met de nazorg. Howicon B.V. Kwaliteit met een hoofdletter K. Daarmee Business Park Stein 129, 6181 MA Elsloo (L) streeft Howicon het ultieme vertrouwen van Postbus 511, 6180 AA Elsloo (L) de klant na. “Reeds in het aanvraagtraject T 046 - 457 26 10 denken wij graag mee, om de kwaliteit te F 046 - 457 26 49 verhogen en/of kosten te besparen. Optimaal info@howicon.nl communiceren met klanten, leveranciers en www.howicon.nl het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Interview Business Experience brengt uw onderneming verder! g no z ijn le els Er nke etaf e ati ar. nt ba el ese schik er sn pr e b rme de en. o r Inf naa khed j eli m ogTijdens Business Experience ontmoet u hier niet alleen bestaande, maar ook nieuwe contacten die voor u in de toekomst het verschil kunnen maken. 08 het ONDERNEMERS BELANG ANDRE KUIPERS BERNARD WIENTJES CHANTEL
 11. 11. Dagprogramma 11.00 - 12.30 uur Exclusief netwerkmoment voor participanten van Business Experience 2012, inclusief lunch Het auditorium dat zich op 20 november vult met informatie die u als ondernemer niet mag missen. 12.30 - 13.30 uur Ontvangst congressanten 13.30 - 14.45 uur Plenaire opening met Chantal Janzen en start inspiratiesessies met o.a. Coen van Veenendaal (Alpe d’HuZes) en The Iceman 14.45 - 15.30 uur LWV- kennissessies: diverse parallelsessies over thematieken die trending zijn in het hedendaags ondernemersklimaat. Met medewerking van Boels Zanders NV , Deloitte, Stepco en ING Bank. 15.30 - 16.00 uur Netwerkmoment met koffi e en thee Business Experience. Een naam die staat voor relevante sprekers van hoog niveau. 16.00 - 17.30 uur Plenair Auditoriumprogramma met voorzitter Een platform waar je minimaal 600 directeuren, eigenaren, beslissingsbevoegde werkgeversorganisatie VNO-NCW Bernard managers en inkopers van toonaangevende Limburgse bedrijven ontmoet. Wientjes, ondernemers Wim van der Leegte (VDL/NedCar) en ruimtevaarder André Kuipers. Een evenement dat met parallelsessies door aansprekende kennispartners 17.30 - 20.30 uur verrijking garandeert. Een concept dat u nieuwe wegen en inzichten laat zien Social event in de ambiancerijke Expo Foyer. waar uw onderneming de dag na het event iets mee kan. Initiatiefnemers van B usiness Experience is in haar brede als geen ander wat ondernemers nodig kwalitatieve opzet qua inhoud hebben in deze economische tijden. En wat Business Experience 2012 van het programma en aanwezige te denken van de onderzoeken die ruimte- bezoekers omarmd door de Limburgse vaarder André Kuipers heeft verricht die er Werkgevers Vereniging (LWV). Wij zijn zeer o.a. voor zorgen dat de innovatiekracht van verheugd dat we met het LWV als partner de ondernemers op peil blijft. een eerste editie van dit nieuwe business- platform mogen presenteren dat meteen Kennispartners staat als een huis. Het plenaire auditoriumprogramma belooft dus uitermate boeiend te worden. Maar Sprekers ook de namen van partners die in parallel- Dinsdag 20 november, de dag van Business sessies de kennissessies verzorgen, liegen Experience 2012. De Tweede Kamer er niet om. LWV-Kennispartners als Boels verkiezingen liggen dan nog vers in het Zanders, Deloitte, ING bank en Stepco geheugen en het is niet ondenkbaar dat de brengen u op uiteenlopende thematieken coalitiebesprekingen nog in volle gang zijn. inspiratie en handvaten voor de toekomst Maar ook al zou Den Haag ‘er uit’ zijn, de van uw onderneming. thematieken die voor iedere onderneming van belang zijn, zullen interessante ge- Inspiratiesessies gevolgd door Social Event spreksstof opleveren. Wat kunnen onder- Inspiratiesessies van o.a. Coen van Vee- nemers met het dan afgetekende nieuwe nendaal (Alpe d’HuZes) en The Iceman die politieke landschap, waar liggen de kansen, vanuit een bak met 700 kg ijs ondernemers waar de valkuilen? Niemand minder dan inspireert om ook hun grenzen te verleg- Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW, zal gen zet ondernemers in beweging. Tot zijn visie geven en de dialoog met u aan- u genomen informatie, discussies, denk- Praktische info / Contact gaan. Maar hij is niet de enige spreker van beelden en zienswijzen krijgen nog meer Business Experience aanzien. Ook topondernemer Wim van der waarde als u deze met elkaar deelt. Hier- Dinsdag 20 november Leegte (VDL), die een grote rol speelt bij de voor is de gelegenheid tijdens het Social overname van NedCar is aanwezig en weet Event, de afsluiting van deze congresdag. Participanten: 10.30 uur -20.30 uur Congressanten: 12.30 uur- 20.30 uur MECC Maastricht Forum 100 6229 GV Maastricht T 043 - 38 38 381 F 043 - 38 38 300 be@mecc.nl het ONDERNEMERS BELANG 09JANZEN ICEMAN WIM VAN DER LEEGTE
 12. 12. Bedrijfsreportage Tekst: René van Zandvoort • Fotografie: Jo GoossensDerlon Hotel Maastricht verwelkomt en ontzorgt de Bourgondische ondernemerZakelijk genieten opRomeinse grondvesten Flexibel, open, gastvrij. Elk zichzelf respecterend hotel presenteert zich graag zo, maar je moet het Kwaliteit De concurrentie is groot en dus zweert wél waarmaken en dat doet viersterrenhotel Derlon in hartje Maastricht. Gelegen aan het knusse, Derlon Hotel Maastricht bij een platte organisatie, waarin kostenbewaking en door prachtige platanen omgeven Onze Lieve Vrouweplein, verwelkomt Derlon Hotel Maastricht snel reageren op aanvragen centraal staan. “Je moet snel kunnen reageren zijn gasten al 140 jaar lang in een ambiance van oudheid en design. De geest van de oude Romei- en met onze organisatie kan dat”, zegt Tom Heijnens. “Aangesloten bij de keten nen waart er door de gewelven en geeft het verblijf in deze in alle opzichten unieke accommoda- van World-hotels hanteren we daarbij tegelijkertijd een bepaalde kwaliteits-tie een stevige plus. Vooral voor bedrijfsuitjes, zakelijke meetings, vergaderingen en de zakenman op standaard. Je moet elke dag weer elke ster waarmaken. Dat is ons keurmerk. doorreis is het een uitgelezen plek om tot onverwachte business te komen. Plus het feit dat we midden in de stad zijn gesitueerd, met goede parkeergele- genheid om de hoek.” D erlon Hotel Maastricht is dé uit- Meerwaarde van de oudheid Net als de duizendjarige fundamenten valbasis voor mensen die houden Die sfeer wordt grotendeels bepaald door van het oude Romeinse rijk, mag Derlon van het Bourgondische leven. Voor de designinrichting van het hotel in com- Hotel Maastricht ervan uit gaan dat levensgenieters, die de culinaire, culturele binatie met de oudheid waarop het hotel door de bedrijfsvoering van dezelfde en shoppingmogelijkheden van Maastricht letterlijk is gefundeerd. In het souterrain is duurzame kwaliteit 140 jaar nog maar waarderen, evenals onze gastvrijheid, zegt de historie van Maastricht als oudste stad het begin is van een nog veel langere salesmanager Tom Heijnens. “De zakelijke van Nederland blootgelegd, die bij de bouw toekomst, waarin het zakelijk Limburg markt weet ons ook in toenemende mate van het hotel bewust bewaard is gebleven. en de Randstad blijft ontzorgen. weer te vinden. Ons hotel leent zich per De restanten dateren uit de periode van definitie voor een mooie combinatie van vóór onze jaartelling tot in de vierde eeuw leisure en zakendoen.” na Christus. Het geeft het verblijf in dit unieke hotel een absolute meerwaarde. Een ‘Geniet, leef, beleef’ is het motto van het meerwaarde die het hotelmanagement ook hotel en dat doen de gasten dan ook. Maas- creëert door als partner van zijn zakelijke tricht en Derlon bieden daartoe ruimschoots gasten op te treden. “We willen als hotel de gelegenheid. Niet te sjiek en geschikt meer zijn dan een plek vanwaaruit je als gast voor elke beurs, wat ook geldt voor de kaart uitstapjes maakt”, zegt Tom Derlon Hotel Maastricht op het buitenterras, waar een betaalbaar Heijnens. “We willen Onze Lieve Vrouweplein 6 driegangenmenu wordt geserveerd. “Maar onze zakelijke gasten 6211 HD Maastricht voor die grotere toegankelijkheid doen we echt ontzorgen en T 043 - 321 67 70 geen concessies aan de kwaliteit”, zegt Tom extra service bieden, F 043 - 325 19 33 Heijnens. zodat zij ook weer info@derlon.com terugkomen. We www.derlon.nl Duidelijke groei hebben de ervaring Het hotel telt 55 kamers en twee vergader- en kennis om er zalen waar tot zeventig mensen terechtkun- voor iedereen nen. Ook zijn er diverse soorten bedrijven een geslaagd die er op gezette tijden een ruimte reserve- verblijf van te ren. Grote, maar ook veel mkb-bedrijven, die maken.” er vergaderen, projectbesprekingen doen of hei-sessies houden. “Bedrijven in een straal van 80 km rond Maastricht”, licht Tom Heijnens toe. “Maar ook enkele uit de Randstad, die de specifieke sfeer van Maastricht en van ons hotel zoeken. We zien in het aantal boekingen een duidelijke groei, ondanks de economi- sche stuiptrekkingen.”10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. Tekst: René van Zandvoort • Fotografie: Jo Goossens BedrijfsreportageVroeger had elke DSM-fabriekhaar eigen onderhoudsdienst. In-middels zijn op industrieparkChemelot in Geleen site- en manu-facturingservices gebundeld en on-dergebracht in één verzelfstandigdeorganisatie: Sitech Services. De sy-nergievoordelen zijn groot, de kostenoverall lager en kritische kennis blijftzo behouden. Sitech Services biedt zijnklanten op Chemelot 7x24 (deelslocatiegebonden) services aan enhoudt de kwaliteit ervan en de hier-voor op uiteenlopende gebieden be-nodigde expertise op peil.Sitech Services, expertise centre voor de procesindustrieChemie met de klantD eze expertise kan overigens in doel met onze klanten komt mede door de Beste uit zichzelf halen sommige gevallen ook uitkomst gekozen constructie, waarbij een aantal grote De betrokkenheid van de ruim 750 mede- bieden aan bedrijven die niet op site users aandeelhouder zijn van Sitech. In werkers zorgt daarbij voor de chemie met Chemelot gevestigd zijn en wordt ook steeds de procesindustrie ligt de focus op optimaal de klant. Zonder uitzondering vakmensen in vaker benut door andere bedrijven in de en vooral veilig produceren. Wij nemen al die verschillende disciplines en ondersteunende procesindustrie. bedrijven deze zorg uit handen, zodat zij zich diensten, van techniek tot veiligheid, van volledig kunnen concentreren op hun produc- informatiebeheer tot procesbeheer. “Naast de Sitech Services is voortgekomen uit een tie. Onze belangrijkste dienst is het complete nodige kennis en kunde delen zij de wil om aantal DSM-afdelingen op Chemelot en is een onderhoud van de fabrieksinstallaties. Maar het beste uit zichzelf en de procesinstallaties te betrouwbare en professionele partner, die zijn wij verlenen onze klanten ook steun bij het halen”, zegt Peter Versloot. “Alleen een goede klanten ondersteunt met vele uiteenlopende aanvragen van vergunningen of het managen samenwerking tussen hen en de klant leidt tot diensten. Deels verplicht, deels optioneel. Maar van een crisissituatie. Een heel gevarieerd optimale resultaten en continue verbetering. Zij altijd kostenbesparend en afgestemd op de pakket, maar altijd gericht op verbetering van worden in de regel ook direct aangestuurd door wensen en behoeften van de klant. Deze pro- de bedrijfsprestaties van de installaties van de de klant en zijn daar deels dedicated aanwezig. fessionele organisatie heeft ruime ervaring in klanten.” Maar we blijven flexibel genoeg om adequaat de procesindustrie en de diensten zijn onder op omstandigheden op de Chemelot-site of op te verdelen in Park Services en Manufacturing Maximale opbrengst separate vragen daarbuiten in te kunnen spe-Services. “De procesindustrie is een veranderlijke len. We zoeken in het laatste geval wel steeds wereld”, weet Peter Versloot uit ervaring. naar mogelijkheden tot langetermijnrelaties. Park Services regelt voor alle op Chemelot “Niet alleen wisselen de afzetmarkten vaak, Zeker als een externe partij een meerwaarde gevestigde bedrijven (site users) locatiege- maar ook de omstandigheden waaronder kan hebben voor onze klanten op de site, van-bonden diensten, zoals brandweer, security en moet worden geproduceerd. Een optimaal wege diens expertise. Dan snijdt het mes ook infra. Elke site user maakt standaard gebruik bedrijfsresultaat is de voortdurende uitdaging aan twee kanten. Een mooi voorbeeld daarvan van deze diensten. Sitech Manufacturing die we met de klant aangaan. Wij creëren is DSM Venlo, waar Sitech sinds begin 2012 ook Services verzorgt het onderhoud en de de ideale omstandigheden door adequaat de ondersteunende diensten verzorgt.”optimalisatie van installaties en doet dit voor onderhoud en productie-ondersteuning, waar-een aantal bedrijven op de site, waaronder door belangrijke kostenvoordelen ontstaan. DSM, OCI Nitrogen en Lanxess. “Ons doel is Wij zorgen echter ook voor naleving van de Sitech Services B.V.het creëren van een ongestoorde productie en regelgeving, voor een effi ciënte infrastructuur Postbus 18, 6160 MD Geleensynergievoordelen voor de site users en in het en adviseren in de procesoptimalisatie. Een Koestraat 1, 6167 RA Geleenop peil houden van onze kennis”, licht Peter geïntegreerde aanpak dus, waardoor onze T 046 - 476 60 66Versloot, manager New Business Development klanten zich volledig kunnen richten op hun sitech.communications@sitech.nlSitech Services, toe. “Dit gemeenschappelijke core business.” www.sitech.nl het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. Advies Waarom neem jijOndernemers die hun juridische zaken goed oporde hebben, krijgen minder snel te maken meteen juridisch geschil. In het geval het onverhoopttoch tot een rechtszaak komt, wint meestal de- die verplichtinggene die zijn risico’s het beste heeft gemanaged.Een rechter vindt correcte registratie namelijk bui- op je?tengewoon belangrijk. Zakenadvocaat Philip vanRoy legt uit op welke manier een ondernemer ju- je voor een levering zegt ‘Ik zal me inspannen eentje niet altijd meer kunnen overzien. Het ridische risico’s kan reduceren. “Het beste kun je al om het te realiseren’ of dat je zegt dat je is daarom verstandig om een advocaat in te resultaat garandeert.” schakelen voordat je de juridische snelweg een advocaat inschakelen voordat je de juridische oprijdt.” Philip van Roy neemt daarom Exitstrategie regelmatig deel aan strategische directie-snelweg oprijdt!” “Zodra je een contract juist wel graag wilt vergaderingen van bedrijven.“Wanneer je afsluiten, kun je herhaaldelijk zinnen gebrui- bijvoorbeeld een bedrijf wil overnemen of ken zoals: ‘Fijn dat het rond is’ of ‘Dus dat is voor de eerste keer een bepaald product V raag je altijd af welke verplichtingen dan afgesproken!’” Van Roy maakt duidelijk gaat exporteren, is het belangrijk dat je op je op je neemt en waarom je dat ei- dat het voor ondernemers geen overbodige de hoogte bent van alle juridische ins en genlijk doet, aldus Philip van Roy van luxe is om periodiek te overleggen met een outs. Hoe zit het met Europese wetgeving, advocatenkantoor Clerx van Roy Advocaten jurist. Anders bestaat de kans dat zaken zijn er eventueel beperkingen en hoe zit het in Beek. “Het is de kunst om juridische proble- over het hoofd worden gezien. “Sommige met de regels in de landen waar je naartoe men te voorkomen. Wanneer er producten ondernemers vergeten bijvoorbeeld om een exporteert? Soms kan het slim zijn om je worden geleverd die niet in orde zijn, is het goede exit-strategie te formulieren”, vertelt activiteiten binnen de mogelijkheden van de belangrijk dat in het contract staat dat jij daar de zakenadvocaat. “Bij het optuigen van een wet te plooien zodat je minder risico loopt niet verantwoordelijk voor bent. Tijdens een vennootschap zonder firma moet je daar en bijvoorbeeld meer kans maakt op subsidie legal audit kunnen wij bekijken of de juridi- eigenlijk al rekening mee houden; zodat je als of fiscale voordelen. Uiteindelijk zijn wij er sche risico’s omtrent algemene voorwaarden, je vertrekt niet persoonlijk aansprakelijk kan altijd om de ondernemer te helpen onder- arbeidscontracten, zakelijke overeenkomsten, worden gesteld. Gelukkig komt het meren- nemen. Als het maar even kan voorkomen exportdocumenten, huurovereenkomsten, deel van onze cliënten naar we rechtzaken en pogen we conflicten op rechtspersoonlijkheid, de aanneming van ons toe voordat er een praktische wijze te schikken. Een ondernemer werk, verzekeringen en tal van andere probleem is. Limburgse wil tenslotte niet de hele dag met juridische activiteiten goed zijn gemanaged. Ook zakenmensen begrijpen zaken bezig zijn, maar al zijn energie in het screenen we desgewenst de in- en uitgaande als geen ander dat ondernemen zelf steken. Wij als zakenadvoca- e-mails. In de oriëntatiefase is er meestal nog de maatschappij ten begrijpen dat!” weinig aan de hand. Zodra je echter in de in hoog tempo zogeheten commitmentfase komt wordt het juridiseert en dat oppassen geblazen. Soms kunnen in die fase ze dat in hun al schadevergoedingen worden geëist als CLERXvanROYadvocaten een partij zich terugtrekt. In een latere fase van Sonsbeecklaan 48 kun je opeens gewoon aan een transactie 6191 JM Beek vastzitten. Let dus in e-mails en briefwis- T 046 - 436 33 88 selingen op het taalgebruik. Spreek met F 046 - 436 33 89 voorzichtige woorden als je nog niet zeker info@clerxvanroyadvocaten.nl weet of je een transactie gaat doorzetten. www.clerxvanroyadvocaten.nl Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik kom hier nog op terug’. Het maakt ook een groot verschil of 12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. Tekst: Loes Wijdeveld • Fotografie: Jo Goossens BedrijfsreportageIn oktober heeft SPIE haar intrek genomen in het nieuwe bedrijfspand, inclusief werkplaats, aan de Sanderboutlaan in Elsloo. De redenvoor de verhuizing van Maastricht naar Businesspark Stein is volgens Edwin van der Knijff en Bert Hartman, respectievelijk Business UnitManager Buiding Systems en Business Unit Manager Industrie&Engineering, onder meer de stormachtige groei van het internationaalopererende ingenieursbureau en contractor dat anno 2012 alleen al in Zuid-Limburg ongeveer 300 medewerkers telt.W e groeien snel, aldus het duo. “Om die groei bij te benen investeren we voortdurend in mens en materieel. Een must. De technische ontwikkelingen gaan snel en opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen. Niet alleen op het gebied van kwa-liteit, veiligheid, duurzaamheid en milieu maar ook in zake snelheid, flexibiliteit en probleemoplossend vermogen. We kijken naar de applicatie en zoeken een oplossing. Tegelijkertijd houden we rekening met de wensen van de klant natuurlijk, maar we geven tevens een duidelijk advies over hoe de plannen gerealiseerd kunnen worden met de hoogst mogelijke economische waarde. Alles draait immers om verbetering van het productierendement enerzijds en om kostenreductie anderzijds.”SPIE Nederland is onderdeel van SPIE SA groep, die met meer dan 28.500 medewer-kers vanuit ruim 400 locale vestigingen waaronder 16 in Nederland, actief is in in meer dan 30 landen. De hoofdzetel van SPIE “Alles draait omSPIE SA is gevestigd in Cergy (Frankrijk). In 2010 realiseerde het bedrijf een omzet van circa 3.75 miljard euro. De activiteiten rendementsverbeteringvan SPIE zijn ondergebracht in vijf divisies: Building Systems, Infra, Industry, Technology en Controlec Engineering. en kostenreductie”De core business bestaat uit engineering, services en expertise op het gebied van ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen en onderhouden van elektrotechnische, industriële, infra en IT-installaties op laag-, midden- en hoogspanningsgebied, werktuigbouwkunde, HVAC-techniek, sprinklertechniek en spoorweginfrastruc- SZF5 van Oci Nitrogen op het Chemlot “Hoe klein of groot het project ook is. tuur. Tot de klanten behoren bedrijven in terrein in Geleen. Uiteraard heeft het Dankzij de flexibiliteit en diversiteit van petrochemie, industrie en automotive maar bedrijf ook alle installaties in het nieuwe SPIE heeft de opdrachtgever slechts één ook productiebedrijven, zorg- en onder- SPIE-onderkomen in Elsloo ontworpen en aanspreekpunt”, vertellen de SPIE-mannen wijsinstellingen en overheden vinden in uitgevoerd. “Bij al die projecten zetten we tot slot. “Door onze grootte beschikken we SPIE een multidisciplinaire, onafhankelijke verschillende disciplines in. Daar immers bovendien over een gigantische expertise partner. zit onze kracht”, verzekeren Edwin van en know how die we te allen tijde kunnen der Knijff en Bert Hartman. “We zijn thuis inzetten. Onze bedrijfsslogan luidt dan ook: Thuis in het complete proces in het complete proces. Bij de Willem “veilig en goed samen naar de top.”Bekende projecten die het bedrijf de Alexander Centrale is een proeffabriek afgelopen jaren heeft gerealiseerd zijn gerealiseerd om CO2 af te vangen uit onder meer: de engineering en bouw van het vergassingsproces van kolen en een CO2 catch up unit voor de Willem biomassa. Spie Industrie en Spie Alexander Centrale (NUON) in Buggenum, Controlec Engineering hebben met een mini plant voor de productie van een vereende krachten de complete SPIE Nederlandnieuwe polymeer YXY (DSM Engineering detailengineering, inkoop en constructie Businesspark SteinPlastics), een fabrieksuitbreiding bij aangepakt. Bij Huntsman in de Botlek Sanderboutlaan 8AHutsman Holland in Rotterdam en de bestond het team uit specialsiten van T 088-1192300vervanging van het controle en beveili- diverse disiplines waaronder engineering, F 088-1192301gingssysteem van de fabrieken SZF4 en piping, E&I en automatisering.” www.spie-nl.com het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. Bedrijfsreportage Tekst: Loes WijdeveldSteel Logistics Europe… voor staaloplossingen in meest brede zinEuropese ketenregisseur van staalSteel Logistics Europe (SLE) wijzigt zijn naam in Steel- bewerking. Vervolgens leveren wij het af op de Steel-Solutions BV definitieve bestemming.” Ankerkade 10Solutions. De reden voor de naamsverandering van het 6222 NM Maastricht Outsourcing T 043 60 96 208Maastrichtse bedrijf is volgens directeur/eigenaar Wibo Het outsourcen van het complete logistieke F 043 36 31 499 proces aan één gespecialiseerde partner www.steel-solutions.nlFeijen dat de oude naam de lading van de activiteiten heeft volgens Wibo Feijen enorme voordelen omdat de internationale klant hierdoor niet meer volledig dekt. “De afgelopen jaren heeft SLE eenvoudig gebruik kan maken van de locale kennis van Steel Solutions. “Maastricht is zich steeds meer ontwikkeld van een logistieke dienst- het met belangrijke Europese staalspelers verlener naar logistieke engineers voor de staalindustrie als Tata Service Center, Tata-Tubes, Vogten Staal en Laura Steel Centre het tweede staal-tot ver buiten de Europese continentgrenzen.” centrum van Nederland. De corebusiness van deze staalbedrijven bestaat uit afrollen, slitten, beitsen, knippen et cetera. De totale W e schrijven 2004 als Wibo Feijen productiecapaciteit bedraagt jaarlijks 1,5 aantreedt bij SLE in Maastricht. miljoen ton. Tot enkele jaren geleden Onder zijn leiding maakt het regelden deze bedrijven het transport ieder bedrijf een enorme groei door. In 2011 is SLE voor zich. Het werd niet op elkaar afgestemd verantwoordelijk voor de regie van 600.000 met als gevolg opstoppingen en overlast. ton staal. Medio 2012 heeft hij het bedrijf over- Steel-Solutions heeft de logistieke processen genomen en omgedoopt tot Steel-Solutions. geclusterd en probeert lading zoveel moge- Een sterke troef van het bedrijf is het regisse- lijk te bundelen. Dat resulteert in minder ren van de im- en export van staal. “Wij vormen transportbewegingen, hogere effi ciency de schakel tussen niet-Europese staalfabrieken en een sterk verbeterde rentabiliteit.” en honderdduizenden staalgebruikers in het Europese achterland. Onze regie begint Steel Solutions is sinds 2004 enorm al voordat het staal aankomt in de seaports gegroeid. Wibo Feijen verwacht van Rotterdam en Antwerpen en eindigt bij verdere expansie. “Vooral de contai- de levering van het bewerkte product op de nermarkt groeit gestaag. Rond de eindbestemming in Europa. Maar we regelen eeuwwisseling bedroeg het volume ook de logistiek in omgekeerd richting. Dat van goederen via containers dat Eu- wil zeggen: het complete uitvoertraject van ropa binnenkwam circa 150 miljoen Europese metalen naar de rest van de wereld.” ton. Dit jaar was het 200 miljoen ton. Volgens de prognose vindt in Het servicepakket van Steel Solutions is een 2030 ruim 300 miljoen ton goede- totaalpakket dat begint bij de keuze van rederij ren via zeecontainers de weg naar en vervolgens varieert van douaneformalitei- diverse bestemmingen in Europa. ten, fiscale vertegenwoordiging, warehousing Maar ook in de breedte zijn nog volop en processing tot de fijnmazige distributie mogelijkheden. Op dit moment zijn in Europa. “Vanuit de mainports gaan de onze staalpartners voornamelijk gespe- materialen per binnenschip naar onze locaties, cialiseerd in afrollen. In de toekomst grenzend aan de barge terminals in Born (con- echter willen we ook partnerships tainers) of naar onze trimodale staalterminal in aangaan met de meer ambachtelijke Maastricht (breakbulk) waar het staal in eigen staalbewerkers die zich toeleggen loodsen wordt opgeslagen. Wij beschikken op andere bewerkingen zoals over het juiste materieel om de (zware) lading snijden, plooien, coaten en assem- veilig in en uit containers te laden. Vanuit onze bleren. We willen uiteindelijk onze magazijnen gaat het materiaal naar diverse internationale partners maximaal staalfabrieken voor verdere, klantspecifieke ontzorgen.”14 het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. BOEKHOUDEN & FACTURERENSlim SimpelSolide Automatiseren om te besparen! bel 0222 36 30 61 www.snelstart.nl gratis proberen
 18. 18. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Hans van AschGeen sector lijkt de Grote Recessie zo goedte doorstaan als de industrie, dankzij degroeiende export naar opkomende marktenmaar ook dankzij het hoge innovatie-tempo. Maar dat succes wordt van tweekanten bedreigd: door het toenemendetekort aan technici en door dat aan kapitaalom in innovatie te investeren. InekeDezentjé Hamming-Bluemink, sinds eenklein jaar voorzitter en algemeen directeurvan de ondernemingsorganisatie voor detechnologische industrie FME-CWM, pleitvoor doortastende actie op allebei de fronten.Haar concrete voorstellen gaan van gratistechnisch onderwijs tot een fulltime ministervan buitenlandse handel. Krapte aan technici en krediet werkt bedreigend: “We moeten onsde crisis innoveren” O ok tijdens deze verkiezingscam- en zich daarna voor minstens drie jaar aan Opleiden voor de bijstand pagne ging het weer te vaak over een Nederlands bedrijf in de industrie te Meer jongens zouden voor een technische het onderwijs en de zorg en te verbinden, pas daarna krijgt hij zijn college- richting moeten kiezen maar ook veel meer weinig over de maakindustrie, vindt Ineke geld terugbetaald. Daarnaast vind ik dat we meisjes. En die aanwas aan leerlingen tech- Dezentjé. “En dat terwijl we het van die technisch onderwijs aantrekkelijker moeten niek zou deels moeten worden bekostigd maakindustrie moeten hebben. We groeien maken door meer op de beeldvorming en door drastisch te wieden in de overvloed niet vanuit de zorg en het onderwijs. Door de emoties eromheen te focussen. Waarom aan opleidingen zonder economische op die sectoren te focussen discussieert gaat iemand eigenlijk chemie studeren? meerwaarde. “Sinds The Voice of Holland Den Haag vooral over de vraag hoe we Misschien omdat hij graag op een olie- hebben zich nog nooit zoveel kandidaten het geld verdelen en niet over hoe we het boorplatform in Brazilië wil werken en dus aangemeld voor het conservatorium, en dan verdienen.” avontuur in zijn leven en werk wenst. Dáár zijn er nog velen die bij een ROC kiezen voor moeten we op inspelen, maar dat kunnen een opleiding als paardenmanagement. Avontuur in het werk we enkel op een succesvolle wijze als we de Al die richtingen zijn aan het opleiden voor En ook als het over onderwijs gaat zou leerlingen op verschillende tijdstippen in de bijstand, want voor het overgrote deel de maakindustrie meer aandacht moeten hun leven met de maakindustrie in aanra- van die gediplomeerden is straks geen krijgen. Ineke Dezentjé heeft bijvoorbeeld king brengen, op de basisschool evengoed werk. Daar moet de overheid paal en perk voorgesteld het technisch onderwijs gratis als op de middelbare school. Dat vergt en stellen, net zoals ze de technische te maken, een idee dat direct door de initiatieven van de bedrijven, want van een opleidingen vol moet zien te krijgen, want PvdA werd omarmd. “Maar gratis moet je schoolmeisje dat naar de PABO gaat om als de maakindustrie hier geen vakkrachten wel verdienen. Een student zou verplicht vervolgens weer les te geven op een basis- meer kan krijgen, trekt ze weg naar landen moeten worden zijn studie af te ronden school mag je zoiets nu niet verwachten.” waar die wel aanwezig zijn.” het ONDERNEMERS BELANG

×