Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R065 0212 Hob Limburg Zuid

1,432 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

R065 0212 Hob Limburg Zuid

 1. 1. NR. 2 2012 LIMBURG-ZUID Transportsector vergroent op alle vlakkenFlexibiliteit en eerlijkheid De mannen van Mekes Frissen spreekt de Communiceren zonder logo’swinnen van prijsvechters weten er weg mee taal van de klant•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Meer dan zakelijk AVANTIS verzekerd met Univé! YOUR LINK TO THE SUN Univé helpt u graag. Wij denken mee, vertalen onze kennis naar uw specifieke situatie en geven u persoonlijk advies over verzekerbare risico’s. Onze pluspunten + Beste zakelijke verzekeraar 2011 + Geen winstoogmerk: ú staat centraal + Deskundig totaaladvies op maat Avantis: the best of both worlds in the Netherlands and Germany. + Alle verzekeringen op één overzicht This cross-border science & business park offers unparalleled + Pakketkorting tot maar liefst 12% opportunities. The proof of the pudding is the eating, something that Wilt u weten wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen, Solland Solar Energy is taking full advantage of by basing its kom dan naar ons hoofdkantoor of kijk op www.unive.nl. operations on the Dutch-German border. Would you like to know what advantages Avantis can offer you? Visit www.avantis.org Univé Zuid Postbus 541, 5600 AM Eindhoven zuid@unive.nl tel 0900 – 22 55 555 www.unive.nl/zuid 185102598_UNI_Adv_Zuid_105x156.indd 1 16-01-12 14:41 COMMUNICATIE als key succesfactor! advies, redactie, ontwerp en productie van al uw communicatiemiddelen van zandvoort communicatie partner van NxtmixNEW  LIFE  OUTDOOR  ACTIVITY  CENTRE,  Avenue  Pierre  Clerdent  14,  4970  Stavelot     Handelsstraat 34 - 6135 KL Sittard - T 045 7111 8500032(0)80684435  -­‐    info@newlife.be  -­‐  www.newlife.be   M 06 2753 4199 - E r.van.zandvoort@nxtmix.nl www.nxtmix.nl
 3. 3. uitzenden • detacheren • payrolling • werving en selectie • opleidingen 24 uur per dag, 7 dagen per week! • Bosstraat 1 • 6101 NV Echt • Tel.: 0475-416000 • Fax: 0475-416009 •
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanZuid-Limburg verschijntvijf keer per jaar Inhoud TRANSPORTSECTOR VERGROENT OP ALLE VLAKKENZesde jaargang, nummer 2, 2012 De sector transport & logistiek ziet zich voor een dubbele uitdaging gesteld: het OPLAGE milieu zo min mogelijk belasten en tegelijk de kosten zo laag mogelijk houden. 5.000 exemplaren Dat vergt dagelijks inspanningen en doet vooral constant een beroep op de in- ventiviteit en het professionalisme van de betrokken ondernemers. Want terwijl COVERFOTO de aandacht van de publieke opinie zich tamelijk eenzijdig richt op de nieuwe Deelnemers rondetafelgesprekFoto: Jo Goossens 08 aandrijftechnieken weten deze ondernemers als geen ander dat die slechts de helft van het verhaal vormen. UITGEVERJelte HutNovema Uitgevers BVPostbus 30 FRISSEN SPREEKT DE TAAL VAN DE KLANT9860 AA GrootegastWeegbree 1 Het ene transport is het andere niet. Er zijn vele verschillende bedrijven die zich 9861 ES Grootegast met transport bezighouden. Frissen Intern transport is gespecialiseerd in ver-T 0594 - 51 03 03 koop, verhuur, het servicen van heftrucks, magazijntrucks, reinigingsmachines F 0594 - 61 18 63 en het monteren, onderhouden en keuren van magazijnstellingen. Het laatste is info@novema.nl zelfs uitgegroeid tot een geheel nieuwe bedrijfsactiviteit. 12www.novema.nlBLADMANAGERNovema ValkenswaardBob KockenT 040 - 845 04 57b.kocken@novema.nl FLEXIBILITEIT EN EERLIJKHEID WINNEN VAN PRIJSVECHTERSWEBSITE Betrouwbaarheid, eerlijkheid, geven en nemen; creatief meedenken met de www.ondernemersbelang.nl klant in innovatieve oplossingen… Dat zijn slechts enkele van de antwoorden die Henny Wijsen geeft op de vraag hoe Wijsen Logistics anticipeert op de hui-VORMGEVING dige marktontwikkeling. “De prijs wordt steeds belangrijker maar ‘goedkoop is VDS Vormgeving!, Drachten duurkoop’. Een cliché natuurlijk dat echter ook op transport van toepassing is.“DRUKD+L Printpartner GmbH, Bocholt 13AAN DEZE UITGAVE WERKEN MEEGerrit BoerJo Goossens DE MANNEN VAN MEKES WETEN ER WEG MEEJeroen KuypersIngerMarlies Leeuwenburgh De transportwereld kent vele gezichten en niet zelden is er sprake van spoed of Marco Magielse van speciale of niet-alledaagse opdrachten. Transportonderneming Mekes BV John Peters in Heerlen weet wel weg met spoedjes. Letterlijk. “Als de klant roept ‘Spring!’ Henk Roede (strip) dan vragen wij niet eerst ‘Wat?’ maar vragen onder het springen ‘Hoe hoog?,” André Staas illustreert directeur Jos Mekes de vergaande klantgerichtheid van zijn onderne- 25André VermeulenLoes Wijdeveld ming. Zijn dertien wagens zijn op elk moment inzetbaar voor de meest uiteenlo-Ruud Voest pende transporten.René van ZandvoortAdreswijzigingen, veranderingenvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Vermeld svp ook de editie er bij, die Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlvindt u bovenaan in het colofon. Met onze ondernemingsraad En we hebben ook geen hebben we toch maar mooi de wegbezuiniging goedkope prut koffie Jawel, op de van onze koffieautomaat tegen in de automaat! bekertjes...ISSN 1875 - 3841 gehouden! Zou er dan nergens op zijnNiets uit deze uitgave mag worden bezuinigd?verveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kanniet aansprakelijk worden gesteldvoor de inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Columnn En verder Verkeerde beeldvorming04 Nieuws Er gaat geen dag voorbij in Nederland of een of andere ‘deskundige’ beweert iets wat door een andere ‘deskun-07 Wessem Port Service Group dige’ een dag later weer wordt tegengesproken. Zo weet14 Groenste advocatenkantoor ligt in Limburg je nooit wat waar is. Wie heeft er nu gelijk? Ik weet het, de waarheid bestaat niet, want zij is voor iedereen weer15 Tijdig nascholen een must anders. Maar toch, zwaarwegende beslissingen met 16 Is sponsoring zinvol voor uw onderneming? vergaande gevolgen worden niet zelden genomen op basis van wat ‘deskundigen’ menen te moeten opmerken. 18 Techniekbeurs wijst op potentie Limburgse economie Niet zelden ook gaat het dan later hartstikke fout of 19 Goed verzekerd op weg ontstaat er in de publieke opinie een verkeerd beeld. Neem nou het gekrakeel over de pensioenen. Het beeld20 Discriminatie komt vaker voor dan je denkt is dat de pensioenfondsen door het ijs zijn gezakt door de 21 Van transporteur naar global 4PL-regisseur kredietcrisis, de bankencrisis en de eurocrisis. Sommige pensioenfondsen gaan nu over tot verlaging van de uit- 22 De crisis voorbij keringen aan 65-plussers. Wie de positie van de pensi-23 BTB zet in op groei oenfondsen bestudeert, ziet dat een kleine minderheid van vooral bedrijfspensioenfondsen het uitstekend doet. 24 Een band voor het leven Zij hebben dekkingsgraden van 110 tot 130 procent. 26 Ondernemers Vakdagen Shell, Rabobank, KLM, Unilever, C&A, maar ook het pensioenfonds van de slagers, ze lijden geen centje pijn. 27 Logistieke dienstverlening met hoofdletters Kennelijk zitten daar mensen aan het stuur die precies weten hoe zij in deze ‘barre tijden’ verantwoord met het geld van anderen moeten omgaan. De meerderheid heeft er eenn In het hartkatern puinhoop van gemaakt. Menig pensioenfonds zin met z’n dekking onder de 90 procent.Communiceren zonder logo’s Ander voorbeeld. Poolse werknemers zijn wandelende wodkaflessen en werken ver onder de marktprijs. Dat isSocial media hebben marketing en reclameingrijpend en permanent veranderd. Steeds meer het beeld. ING en Rabobank hebben samen eens bekekenondernemers ontdekken Facebook, Linkedin en hoe het echt zit. De 150.000 Polen in Nederland betalen 1,2Twitter en maken een eigen profiel aan. Maar helaas miljard euro belasting op jaarbasis (hoezo zwart werken?)gaan velen vervolgens op de oude wijze met deze en besteden 1,8 miljard voordat zij bij Enschede de grens nieuwe media om, met onpersoonlijke boodschappen passeren op weg naar Warschau. Zij nemen vrijwel geen ar-die bedroevend weinig respons uitlokken. Die omgang beidsplaatsen in van Nederlanders, maar scheppen nieuwis volgens Jeanet Bathoorn, social mediatrainer enschrijfster van het boek ‘Get Social’, typerend voor de werk. De lokale aannemer die daar een probleem mee heeft,overgangsperiode waarin we momenteel verkeren, moet bij zichzelf te rade gaan want hij is waarschijnlijk te duur.net als de angst voor het blootgeven van teveel Derde voorbeeld. De euro heeft Nederland meer welvaartpersoonlijke informatie. gebracht en is absoluut onmisbaar. Dat zegt premier Rutte en dat beweren de banken. Uit een opzienbarende studie van het CPB en het CBS samen, die zich steeds onafhanke-- Zalsman wil meer bedrukken…en meer betekenen lijker van de regering opstellen, blijkt eerder het tegendeel. Bovendien, zijn Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland en Zwitserland al tot de bedelstaf geraakt omdat Loonkosten dalen in 2012 zij niet meedoen met de euro? De cao-onderhandelingen liggen bijna overal stil. Neelie Kroes, toch niet de eerste de beste, zei in februari dat Werkgevers en werknemers wachten op de uitwerking Europa er niets van merkt als Griekenland uit de euro stapt. van nieuwe kabinetsmaatregelen, die burgers en bedrijven vele miljarden gaan kosten. Voor ondernemingen Rutte was het ineens met haar eens, hoewel hij en schatkist- is de situatie gunstig, want voorlopig gelden de oude bewaarder De Jager tot dan toe hadden volgehouden dat cao-afspraken. In dit lopende jaar 2012 zullen de we niet zonder de Grieken kunnen. Ze weten het zelf dus ook loonkosten vermoedelijk lager uitvallen dan in 2011. niet. Wie dan wel, vraag je je af. Alleen bedrijven die niet onder de werking van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen, André Vermeulen zullen hun loonkosten verder zien stijgen. info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsNovema Uitgevers neemt Kijk op het Vissers Olie opentNoorden en Kijk op Oost Nederland over groene tankstations in Sittard en HorstNovema Uitgevers uit Grootegast van Nederland heeft na de succesvolle overname in (Friesland, 2011 van Ondernemend Friesland Groningen, (OF), per 1 januari 2012 de magazines Drenthe, Overijssel Kijk op het Noorden en Kijk op Oost en Gelderland).Nederland overgenomen. Novema Uitgevers Hiermee versterkt Novema, tevens is een professionele, Het is een kwestie van slim recyclen om uitgever van het businessmagazine marktgedreven ons duurzaam en goed op de weg Het Ondernemersbelang, haar uitgever van met te kunnen verplaatsen. Dat klinkt positie op de Noord- en Oost-Neder- name zakenbladen, misschien cryptisch, maar het slaat landse markt voor (zaken)bladen.  waaronder Het volledig op groen gas. Vissers Olie Ondernemersbelang. gelooft heilig in deze bio-brandstof. Kijk op het Noorden en Kijk op Dit magazine voor Daarom is het verkrijgbaar op de pas Oost Nederland, die al ruim 40 ondernemers heeft een geopende groene stations in Horst (Sta-jaar worden uitgegeven, zijn toon- oplage van 200.000 exemplaren en tionsstraat 90) en Sittard (Middenweg aangevende magazines voor het verschijnt vijf keer per jaar in ruim 100). Mark Verheijen, gedeputeerde van bedrijfsleven, overheden en belan- 50 regio’s in Nederland. de provincie Limburg, verrichtte de ope-genorganisaties in Noord- en Oost- ningshandeling. Hij deed dit samen met Nederland. De bladen verschijnen Ondernemend Friesland en haar de wethouders van Sittard-Geleen en acht keer per jaar in een gezamen- subtitels verschijnen tien keer per Horst aan de Maas, Ruud Guijt en Leon lijke oplage van 25.000 exemplaren jaar in een oplage van circa 8.500 Litjens. Groen gas is een bio-brandstof per keer. Alle ontwikkelingen op het exemplaren. Belangrijk in de uitge- die gemaakt wordt uit ons afval. Denk gebied van economie, maatschap- versformule van Novema is de inzet aan rioolslib. Maar het wordt ook gewon-pij, cultuur, recreatie en politiek van een combinatie van middelen, Met deze formule creëert nen uit resten van groenten en fruit, afval worden gevolgd. Beide magazines zoals print (magazines), website, Novema een hoge toegevoegde van stortplaatsen en dierlijke restafval zijn een belangrijk podium voor de digitale nieuwsbrief, bedrijfsvideo waarde en een breed platform voor zoals koeienmest. Rijden op groengas is noordelijke en oostelijke provincies en social media. zowel de lezers als de adverteerders.  prettig. De auto loopt heerlijk en geruis- loos. Aan prestaties boet geen auto in. Gepruts met pc kost werkgevers veel geld Derlon Hotel: kunst voorWerknemers verdoen gemiddeld 8 op een computer werken vier minuten iedereenprocent van de tijd die ze achter een pc en 34 seconden. Laagopgeleiden verlie-zitten met ‘gepruts’ aan die computer. zen soms zelfs tot 10 procent van hun Per uur dat er gewerkt wordt, gaat er werktijd. Veel voorkomende problemen ongeveer 4,5 minuut verloren. Dat met hardware en software zijn traag tijdverlies komt voor de helft door opstartende pc’s, mailservers die eruit gebrek aan digitale vaardigheden bij liggen, computers die blijven hangen of de werknemer en voor de andere helft printers die het niet doen.door slecht werkende computers en heden noemen de onderzoekers het De onderzoekers noemen het schok-software. Dat blijkt uit een onderzoek niet kunnen vinden van bestanden of kend dat er zo veel tijd verloren gaat Tijdens de TEFAF in maart projecteerde van de Universiteit Twente. Volgens het vergeten om bestanden op te slaan. door computerproblemen. De onder- Derlon Hotel beelden van kunstwerken de onderzoekers zijn managers zich Ook voeren veel mensen omslachtige zoekers komen met aanbevelingen om op de gevel van het hotel. Het was een nauwelijks bewust van het producti- handelingen uit die ook veel simpeler het tijdverlies terug te dringen. Zo zou- fraaie geste van het hotel aan het zilveren viteitsverlies. De economische schade kunnen, hebben ze moeite met zoeken den werknemers vaker ICT-trainingen bestaansfeest van ‘s werelds meest toon-door computerproblemen wordt op internet of vergeten ze bijlages aan moeten krijgen. Nu heeft driekwart van aangevende kunst- en antiekbeurs TEFAF geschat op 19 miljard euro per jaar. Als e-mails toe te voegen. Volgens de on- de werknemers in de afgelopen drie jaar in MECC Maastricht.voorbeelden van gebrekkige vaardig- derzoekers verliezen we elk uur dat we helemaal geen training gehad.  Derlon Hotel is al 25 jaar betrokken bij de TEFAF. Vele galerie/standhouders verblijven ieder jaar weer in Derlon Hotel, Wiertz Personeelsdiensten 10 jaar in Maastricht waardoor er een warme band is ontstaan met deze gasten. Derlon Hotel had Wiertz Personeelsdiensten Maastricht tie Wiertz Personeelsdiensten viert dit familiebedrijf met als typische kenmer- samen met deze galerie/standhouders vierde in maart feest. Het is namelijk jaar ook het vijftienjarig bestaansfeest ken langetermijnvisie, stakeholdersva- foto’s samengesteld van kunstwerken tien jaar geleden dat de deuren van dit van de gehele organisatie. Dionne lue en Rijnlands denken. In 2006 heeft die zij tijdens de TEFAF presenteren. In filiaal voor het eerst openden. Gevestigd en Harm Wiertz gingen op 30 april het bedrijf de goede doelenstichting de avonduren waren de foto’s van deze aan het mooie Avenue Céramique, waar 1997 van start met het eerste filiaal in Orange Angel Foundation opgericht. kunstwerken te bewonderen op de gevel het in de loop der jaren heeft bewezen Kerkrade. “We vonden dat de mens op Deze stichting subsidieert talrijke van het hotel. Zoals onder meer de foto’s een vertrouwd adres voor werkzoeken- de eerste plaats behoort te staan,” aldus projecten op het gebied van vrijwilli- van de zeer zeldzame Delftsblauwe den en diverse opdrachtgevers te zijn. Harm Wiertz, “en dus begonnen we een gerswerk in Zuid- Nederland. Daarnaast hartvormige tulpenvaas, aangeleverd Het gedreven team bestaat uit Eveline uitzendorganisatie waarbij het vooral is Wiertz Personeelsdiensten de motor door Aronsons Antiquairs uit Amsterdam. Beckers en Tom Bovens en wordt geleid gaat om een perfecte begeleiding van achter de stichting Topregio Zuid- De geprojecteerde kunst maakt op deze door Micheline Brouwers. werkzoekenden en opdrachtgevers”. De Nederland, een initiatief ter stimulering wijze nog meer deel uit van het toch al zo De Zuid-Nederlandse uitzendorganisa- organisatie profileert zich sindsdien als van economie en werkgelegenheid. bekoorlijke straatbeeld van Maastricht.04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. Het nieuwe platform voor Limburgse ondernemers:Business Experience Kwaliteit van inhoudelijke kennisover- aan de beoogde kwaliteit input”. Het dracht, deelnemers en netwerkmogelijk- dagprogramma van Business Experience Uw transport & logistieke partner heden”, vertelt Ruud Coumans (Product 2012 bestaat uit drie onderdelen. Na een Manager) enthousiast. “Door in te zetten verrassend en prikkelend openingspro- op relevante thema’s voor Limburgse on- gramma in het Auditorium volgen twee dernemers met boeiende sprekers belooft rondes van vele kennissessies. Sessies met Business Experience een evenement met branchespecifieke thema’s, gevolgd door diepgang te worden. Kennis, inspiratie, kennissessies waar brancheoverstijgende netwerk en matchmaking zijn daarbij de onderwerpen door inspirerende sprekers MECC Maastricht organiseert op dinsdag vier speerpunten die als een rode draad onder de aandacht worden gebracht. Tot 30 oktober 2012 de eerste editie van de door de congresbeurs verweven zijn. slot kan men op de beurs voor het speer-ééndaagse congresbeurs ‘Business Ex- Overigens hebben wij er als organisatie punt ‘netwerk’ terecht. Ruim honderd perience’. Dit nieuwe platform voor Lim- voor gekozen om het nieuwe evenement exposerende bedrijven zullen zich hier Total Logistics Services: opslag, laden, lossen,burgse ondernemers is de opvolger van niet in de beurshallen, maar in het aan luxe netwerktafels presenteren. orderpicking, herverpakken.de BKD en wordt een jaarlijks terugkerend congrescentrum van MECC Maastricht De prijs voor een los toegangsbewijs Distrubutie in Europa via Paletsystem.item op de agenda van de Maastrichtse te laten plaatsvinden. Niet alleen past bedraagt 150 euro. Er worden duizend be-evenementenlocatie. “Kwaliteit is bij dit de configuratie aldaar perfect bij de zoekers verwacht tijdens het all inclusive nieuwe evenement het sleutelwoord. nieuwe opzet, ook geeft het fysiek uiting evenement.Ruim vijftig miljoen euro naar logistiek op ChemelotDe provincie Limburg en gemeentebe- de railterminal (Meulenberg Transport, Transport van alle soorten stukgoed deelladingenstuur van Sittard-Geleen hebben met Ewals Intermodal en Haven Antwerpen, en volle vrachten (ook ADR) naar en van B-NL-L-FRverschillende partijen op Chemelot over- verenigd in een joint venture) hebben met specialisatie Frankrijk.eenstemming bereikt over grootschalige de afgelopen tijd onderzocht of een investeringen op logistiek gebied. railterminal economisch gezien haalbaar Daardoor kan zowel de zuidelijke spoor- is. Met de toezegging van twee strate-ontsluiting van Chemelot als de Railter- gische klanten, SABIC en DSM, dat zij minal Chemelot gerealiseerd worden. De gebruik gaan maken van de railterminal, daar om de historisch gegroeide overlast investering in de Railterminal Chemelot is dat een feit. De joint venture heeft met voor de buurt Mauritspark op te lossen. (RTC) bedraagt 28 miljoen euro. Op de Chemelot overeenstemming over het Met behulp van FES-gelden (Fonds railterminal worden containers met gebruik van de gronden. Nu de komst Economische Structuurversterking) kan Tanktransporten in heel Europa (ook ADR).niet-gevaarlijke stoffen op of van de van de RTC vaststaat, is ook het al eerder gestart worden met de verwerving van trein geladen. De initiatiefnemers van aangekondigde natuurlijke moment de woningen in Mauritspark. Eerste bouldergym in Hendrix Bouw viert 50-jarig jubileumLimburgIn april opent Graviton bouldergym haar Hendrix Bouw bekisting– en beton- wende karakter van dit jonge Containervervoer wereldwijd.deuren. Het voormalige postsorteercen- werk uit Elsloo viert dit jaar het 50- bedrijf weer.trum aan de Geerweg, vlakbij station jarig jubileum. Als derde generatie Sittard, is omgebouwd tot een modern staat Ivo Hendrix momenteel aan bouldercentrum. Graviton bouldergym het roer van deze kwaliteitsspeler sluit hiermee aan op de toenemende op de betonmarkt in Limburg. interesse in de olympische sport boulde- Met projecten in Zuid-Nederland ren. Hierbij wordt zonder hulpmiddelen en België heeft dit familiebedrijf geklommen tot een hoogte van 4,5 meter. een goede naam qua vakmanschap Laden en lossen treinen.Graviton bouldergym wordt de eerste en het nakomen van afspraken. Hendrix Bouw Trimodaal vervoer via Railport Lanaken.Limburgse boulderlocatie. De hal van Bij Hendrix Bouw staat veilig- Business Park Stein 167 1.200 m2 biedt een ruim aanbod van klim- heid voorop. Het bedrijf is VCA 6181 MA  Elsloo Visit us atroutes aan, variërend van eenvoudig tot gecertificeerd en heeft onlangs het www.hendrixbouw.nl 23-24 mei 2012zeer moeilijk. De routes zijn ontworpen gehele wagenpark door ervaren routebouwers en worden re- vernieuwd.  Deze Limburghal Genkgelmatig aangepast. De sportgelegenheid bussen geven is zowel uitnodigend voor beginnende het vernieu-klimmers als zeer getrainde boulderaars. Er worden speciale programma’s voor scholen en bedrijven opgezet. Ook vinden Tongersesteenweg 53 – IZ nr 1.551 3620 Lanakener trainingen en wedstrijden plaats. Naast Tel : +32/89/71 00 11 Fax : +32/89/72 19 66het sportieve element is er ruimte voor www.gobo.eu • info@gobo.eugezelligheid. Op een ruim binnenterras kunnen toeschouwers in een ontspannen sfeer een hapje en drankje nuttigen. het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. 24-uurs Vervangend Vervoer,Berging en Transport• 24/7 Bereikbaarheid• Landelijk netwerk• Uitgebreid wagenpark• Lichte tot Zware Berging• Ruim 150 uitgiftepunten in Europa• Kostenverlagende combinatieritten Logicx vestigingen Uitgiftepunten Logicx Apeldoorn Logicx Eindhoven 055 - 369 4000 040 - 259 5151 Logicx Assen Logicx Nieuwegein 0592 - 347 775 055 - 369 4176 Logicx Badhoevedorp Logicx Rotterdam 055 - 369 4155 010 - 286 3939 Logicx Den Bosch Logicx Valkenburg 073 - 687 6687 043 - 601 4500 www.logicx.nl
 9. 9. Tekst: Loes Wijdeveld • Fotografie: Jo Goossens BedrijfsreportageOog houden voor noviteiten en kansen benutten. Dat zijn volgens Peter van Gemert, commercieel directeur Wessem Port ServiceGroup (WPS Group) de enige juiste antwoorden op de huidige economische situatie. “Anticiperen op vragen van klanten is vanlevensbelang voor elke organisatie. Niet alleen in tijden van crisis, maar constant. Alleen zo kun je langdurige relaties opbouwen.” Wessem Port Service Group“Door samenwerking valt nog een hele slag te halen”W essem Port Services Group (WPS de lading droog blijft. Kunstmest bijvoorbeeld Group) is een dochteronderne- mag niet nat worden. Met het nieuwe concept Kerngegevens WPS ming van Wessem Holding BV. is een behoorlijke investering gemoeid die we Opgericht: in 1968Gedurende de afgelopen 45 jaar heeft het samen met de opdrachtgever OCI financieren. Aantal medewerkers: 70bedrijf zich ontwikkeld tot een havenexploitant Ook de onlangs geopende railterminal in Omzet: 25 miljoen euroen logistieke ketenregisseur voor wereldwijd Lanaken genereert nieuwe business. Overslag: ruim 4,5 miljoen ton per jaargecombineerd transport. Vanuit eigen binnen- De exploitatie is in handen van WPS, havens in Stein, Wessem, Maastricht (2), Lana- Meulenberg Transport en Gobo Transport Faciliteiten: 6 multi-modale binnenhavensken (B) en Tessenderlo (B), vanuit zeehavens in & Logistiek.” 2300 meter loskadeNederland en België en op kades van klanten 25 ha bedrijfsterreinregelt het bedrijf overslag van droge bulkgoe- Groei 22.00 m2 overdekte opslagderen, waaronder, kunstmest, kolen, biomassa, Transport en logistiek wordt volgens Peter van 2,5 ha vloeistofdicht terreinglas, puingranulaat, wegenzout, zand, grind, Gemert een hot issue. “Limburg ligt strategisch 1400 m3 silo-opslagsiersplit et cetera. Containeroverslag vindt tussen de mainports Rotterdam, Antwerpen en voornamelijk plaats op de terminal in Stein en Amsterdam en de centrale Europese markten. Certificering: ISO 9001railterminal Lanaken. Opslag van goederen in Dat heeft ook de politiek erkend. Er wordt hard VCA**de openlucht, in hallen en silo’s gebeurt op gewerkt om de bereikbaarheid van Limburg GMPeen van de vele WPS locaties. Ook bewerken te verbeteren. Dat biedt groeiperspectief. en verpakken behoort tot de mogelijkheden. WPS onderzoekt dan ook de mogelijkheden Het transport naar de eindbestemming vindt voor nieuwe vestigingen in Noord-Limburg, plaats via weg, water of rail. De klanten van Belgisch Limburg en het Duitse grensgebied. WPS zijn te vinden in de chemische industrie, Autonoom groeien is een optie, beter is het (wegen)bouw, papier- en keramische industrie, om (internationaal) de samenwerking te recycling, agrarische sector, non-ferro industrie zoeken. Door inkoop van diensten en en containerbranche. goederenstromen te bundelen en op elkaar af te stemmen, valt voor alleNieuwe business genereren betrokken partijen nog een hele “We hebben het afgelopen jaren samen met slag te halen.”klanten veel geïnvesteerd in nieuwe business”, vertelt Peter van Gemert. “In samenwerking met een handelsbedrijf in non-ferro metalen (MCM) worden op een van onze locaties residuen verzameld, verpakt en vervolgens getransporteerd naar een zinkfabriek ter recy-cling. In overleg met enkele handelsbedrijven in mineralen hebben we op de Praamkade Maastricht een nieuwe opslaghal gerealiseerd, waardoor het mogelijk is het aanbod vanuit de zeehavens in Rotterdam en Antwerpen beter af te stemmen op de vraag uit het Europese achterland. Maar ook in logistieke noviteiten geloven. Op dit moment zijn we druk met WPS Groupde bouw van een nieuwe kunstmestoverslag Buitenhaven 7in Stein. De overslaghal wordt voorzien van 6171 DW Steineen automatische scheepsbeladingssysteem T 046 - 474 77 77met overkapping over het Julianakanaal. F 046 - 474 98 98Het voordeel hiervan is dat we schepen niet info@wessem.comalleen sneller kunnen beladen, maar ook dat www.wessem.com het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Rondetafelgesprek Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Jo Goossens Bandenspanning, brandstof en beladingsgraad:Transportsector vergroent op alle vlakkenVoor vlnr: Peter Wissen, Peter van Gemert, Monique Huiskens, Gertie Lutgens-Willems, Henny Wijsen. Achter vlnr: Harald Erkens, Wynand Wimmers, Jan Huyveneers, Norman Verstoep en Erik Muitjens. DDe sector transport & logistiek ziet zich voor een dubbele uitdaging gesteld: het milieu zo e ondernemers die op verzoek van Het Ondernemersbelang met elkaarmin mogelijk belasten en tegelijk de kosten zo laag mogelijk houden. Dat vergt dagelijks van gedachten wisselden deden dat in een kelderverdieping van het gerenom-inspanningen en doet vooral constant een beroep op de inventiviteit en het professionalisme meerde Hotel Derlon in Maastricht, op een paar meter afstand van de overblijfselen vanvan de betrokken ondernemers. Want terwijl de aandacht van de publieke opinie zich een Romeins heiligdom, gewijd aan Jupiter. De legioenen die de standaard van deze tamelijk eenzijdig richt op de nieuwe aandrijftechnieken (van aardgas tot waterstof) weten oppergod met zich meedroegen bewogen zich destijds stapvoets voort. Het zou ander-deze ondernemers als geen ander dat die slechts de helft van het verhaal vormen. De rest halfduizend jaar duren eer daar, met de komst van de stoomtrein, verandering in zou komen.bestaat uit andere maatregelen, van een optimale planning tot het geregeld nazien van Maar vanaf dan ging het transport van mensen en goederen steeds sneller. De laatste decenniade bandenspanning, en van een objectiever waardemeting door de verzekeraar tot een draait de technologische ontwikkeling echter niet meer alleen rond snelheid maar vooraldefensievere rijstijl van de chauffeur op vrachtwagens en heftrucks. Werkelijk groen rond uitstoot en energieprestatie. Hybrides, elektromotoren, aardgas, tezamen met deondernemen blijkt geen werk voor groentjes te zijn. oplopende Euro nummering zijn dat de be-08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. “Vergroenen is niet alleen een kwestie van aandrijving. Het gaat ook om de beladingsgraad en de planning.”grippen die de aandacht trekken van ieder die hold gezet.professioneel actief is in de sector transport en Daar komt bij dat de hele opschaling van delogistiek. Maar de veelheid van alternatieven Euro normering eenzijdig gericht is op het ver-op het gebied van aandrijving is tegelijk de minderen van de uitstoot van CO2, niet die vanachilleshiel van de groene evolutie. fijnstof. Bovendien is ze ten koste gegaan van een zuiniger verbruik. Als we zouden willenHet groene marketinginstrument dat vrachtwagens minder vervuilen zouden we“Als ondernemer volg je – uiteraard – alle eigenlijk moeten teruggaan naar Euro 3.” ontwikkelingen op de voet, maar kun je nietkiezen voor één specifieke techniek. De kans Lean & Green Awarddat je zwaar investeert en vervolgens op het Vergroenen is echter niet alleen een kwestieverkeerde paard blijkt te hebben gewed is van aandrijving. “Het gaat ook om dehelaas te groot”, zei Henny Wijsen, van Wijsen beladingsgraad en de planning”, zei NormanLogistics in Maastricht. “Natuurlijk zijn er Verstoep, van Barge Terminal Born. “Daar kunwel bedrijven die één of twee wagens met je zeker de helft van de gewenste besparingbijvoorbeeld een hybride aandrijving of een mee realiseren. Laten we ook niet vergeten dataardgastank aanschaffen, maar ik zie dat toch vrachtwagens weliswaar het meest zichtbarevooral als een marketinginstrument. De rest middel van transport vormen maar nietvan het wagenpark blijft immers gewoon op bepaald het enige. Een kwart van het totalediesel rijden. En dat is ook de enige zekerheid goederenvervoer vindt plaats via het water.die we hebben: dat we met dieselmotoren Per schip kun je grote hoeveelheden tegelijkin ieder geval nog twintig jaar vooruit kunnen.” vervoeren, 24 uur per dag en zonder dat hetPeter van Gemert, van Wessem Port Services overige verkeer er noemenswaard hinder vanGroup BV in Stein, wees op het feit dat elk land ondervindt. En ook binnen het scheepsvervoerzijn eigen wetgeving en groene speerpunten wordt er gewerkt aan energie-efficiency.heeft. “Duitsland zette bijvoorbeeld zwaar in Zo zijn wij, in het kader van de Lean & Greenop biodiesel, dat verplicht werd bijgemengd, Award, betrokken bij een proef om 10 procenten dat werd een paar jaar lang wel zwaar op brandstof te besparen en tegelijk degesubsidieerd door de Duitse overheid, en niet CO2-uitstoot met 20 procent te reduceren.”door de onze.” Erik Muitjens, van Transpo NuthBV in Nuth, voegde daar aan toe, dat diezelfde Zuiniger rijdenoverheid wispelturig kan zijn. “Ze eist bij een Rijstijl en onderhoud zijn twee andereaanbesteding dat je inspanningen doet je aspecten die van belang zijn bij het realiserenvrachtwagens te vergroenen maar heeft die van een zuiniger en dus ook goedkoperverplichting voor haar eigen wagenpark on brandstofverbruik. het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Rondetafelgesprek stationair laten draaien, opdat het warm blijft cursuskeuze te komen die ook voor hem in de cabine. Het is immers toch niet hun auto meerwaarde heeft”, zei Jan Huyveneers. “Voor maar die van de baas.” een chauffeur die bijvoorbeeld geregeld met grondwerken te maken heeft is een VCA- Cursuskeuze opleiding bijzonder op zijn plaats.” Sinds 2009 kan dit gedrag worden aangepakt via de verplichte nascholing. Nederland Gezonde levensstijl heeft een groter aanbod van nascholing dan Kort vóór de crisis was er sprake van een bijvoorbeeld België of Duitsland, zodat de acuut tekort aan chauffeurs, sindsdien is de sector hiervan een concurrentievoordeel kan arbeidsmarkt voor deze sector een stuk minder maken. “De Europese richtlijn stelt dat je als gespannen. Maar met de vergrijzing valt niet chauffeur in vijf jaar uit te sluiten dat er opnieuw minimaal vijfendertig “Je moet zorgen voor een krapte zal optreden. uur nascholing moet De levensgewoonten van volgen”, legde Monique bedrijfscultuur waarin een deze beroepsgroep behoren Huiskens, van Corde- gezonde en verantwoorde helaas niet bepaald tot de wener Verkeerschool meest gezonde: gehaktstaven en Chauffeursopleiding levensstijl de regel is en bij het tankstation, urenlang in Maastricht uit. “Die geen uitzondering.” achter het stuur zitten, roken zeven uur hoef je niet en drinken – het draagt jaarlijks aan hetzelfde allemaal niet bij tot het in onderwerp te besteden, zodat er steeds een fitte conditie bereiken van de pensioenge- een ander aspect aan bod kan komen, van rechtigde leeftijd. Toch investeren de meeste defensief rijden tot het Nieuwe Rijden, van werkgevers ook in het bevorderen van een ADR tot de digitale tachograaf. Zo levert gezonde levensstijl bij hun personeel. Ze zijn deze nascholing beide partijen een merkbare het er echter unaniem over eens dat dit beter toegevoegde waarde op.” kan en moet. “Een arbo-arts beweerde dat het “Een chauffeur die geregeld de spanning Cordewener neemt het rijgedrag kritisch leefpatroon van een chauffeur inherent is aan van zijn banden controleert zal én zuiniger onder de loep en leert de chauffeur hoe hij zijn vak”, aldus Henny Wijsen. “Dit is natuurlijk rijden én minder slijtage veroorzaken”, aldus zijn rijgedrag kan verbeteren. Voor alle andere onzin en de weg van de minste weerstand.” Harald Erkens, van Rass Bandenspecialist opleidingen, adviezen en certificeringen kan En Jan Huyveneers wees op een andere in Kerkrade. “Want écht slechte banden de werkgever een beroep doen op Logic-all tegenstrijdigheid. “Werkgevers zijn er niet van bestaan er tegenwoordig eigenlijk niet meer. in Maastricht en Lanaken België. “Daarbij is gediend dat chauffeurs met alcohol op achter De fabrikanten doen juist hun best om de het voor de vervoerder zinvol om tot een het stuur zitten. De verkeerswet verbiedt dit vervoerders in staat te stellen met kleinere banden meer volume mee te laten nemen. Natuurlijk kan er altijd nog een steen of een stuk ijzer tussen de banden terecht komen en daar schade veroorzaken, die risico’s houd je, maar er na vier maanden achter komen dat je al die tijd gereden hebt met één band waarop minder spanning staat dan op de rest, dat is het gevolg van nalatigheid.” Bevlogenheid versus ingesleten gewoonten Zijn chauffeurs nonchalant in het nazien van bijvoorbeeld het oliepeil, en het toepassen van Het Nieuwe Rijden? Volgens Peter van Gemert is het beroep de voorbije decennia geëvolueerd naar steeds meer verantwoorde- lijkheid en specifieke kennis en zijn de meeste chauffeurs daar zowel trots op als secuur in: “De omgang met kranen, het vervoer van gevaarlijke stoffen – de mannen die daar dagelijks mee bezig zijn, hebben een gedegen training en opleiding achter de rug. Die rijden niet meer simpelweg van A naar B.” Henny Wijsen voegde daar aan toe dat er in zijn ervaring ook geen verschil is tussen vaklieden van de ene of de andere generatie. “Wij hebben jongere chauffeurs die even bevlogen met hun vak bezig zijn als hun oudere collega’s. Maar gedrag bestaat nu eenmaal uit ingesleten gewoonten en die verander je niet zo mak- kelijk.” Erik Muitjens geeft een aansprekend voorbeeld: “In de winter de motor tijdens het laden en lossen rustig een kwartier of langer10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. ook. Terecht. Maar tegelijk voorkomt de wet op zijn dan in het zuiden van Limburg, hebbende privacy dat de werkgever de werknemers op deze systemen breed ingang gevonden. Maarhet gebruik van alcohol of drugs controleert.” ook dan heeft het zin oog te hebben voorVolgens Gertie Lutgens-Willems, van Willems het menselijke aspect en het rijgedrag vanInternationaal Transportbedrijf in Urmond, de heftruckchauffeurs te monitoren en bij teheeft de werkgever maar één optie om niet sturen. Dan gaat het meer om het voorkomenhelemaal het slachtoffer te worden van zo’n van schade en versnelde slijtage dan omjuridische contradictie: “Wij hebben in de brandstof, maar kan bijvoorbeeld ook blijkenhuisregels onder meer opgenomen dat het dat je per saldo één heftruck teveel hebt omdatdrinken van alcohol onder werktijd strikt ze allemaal tegelijk in pauzes stil staan en opverboden is. Die huisregels hangen goed zicht- bepaalde dagen minder gebruikt worden danbaar in de kantine en die anders.” leven we ook even strikt “De enige zekerheid die wena. Je moet, met andere Objectieverwoorden, zorgen voor een hebben is dat we met waardemetingbedrijfscultuur waarin een dieselmotoren in ieder En ten slotte kunnen trans-gezonde en verantwoorde portbedrijven kosten be-levensstijl de regel is en geval nog twintig jaar sparen door hun materieelgeen uitzondering.” vooruit kunnen.” op een realistischer wijze te verzekeren. Van WissenMonitoren en bijsturen Verzeker Persoonlijk, datEfficiënter omgaan met brandstof, materiaal zijn kantoor heeft langs de A-2 op Maastricht-en mensen beperkt zich niet tot de concrete Airport, is een assurantiekantoor dat volledigtransportdaad over de weg, het water of zelfs gespecialiseerd is in transport. “De verzekeraarsdoor de lucht, maar omvat ook de vervoersstro- met wie wij samenwerken zijn overgestapt opmen binnen een warehouse. Volgens Wynand een objectiever waardemeting”, zei Peter vanWimmers, van Frissen Intern transport BV in Wissen. “Ze kijken niet langer puur naar deValkenburg, investeren steeds meer logistieke cataloguswaarde, maar naar de aanschafprijs en hoe beter het schadepreventiebeleid, hoedienstverleners in geavanceerde systemen die de ondernemer via zijn dealer voor zijn ma- minder premie die betaalt en hoe beter deom op tijd en menskracht te besparen. “Er teriaal betaald heeft, zodat die laatste bespaart voorwaarden.” zijn er die functioneren op stem, er zijn er op zijn verzekeringspremie. Bovendien hebbendie compleet manloos werken. Vooral in en deze verzekeraars steeds meer oog voor de Ondernemerschap en inventiviteitrond Venlo, waar over het algemeen grotere kwaliteit van de onderneming. Hoe beter de De sector transport en logistiek draagt duslogistieke bedrijven en warehouses gevestigd onderneming organisatorisch in elkaar steekt, op alle vlakken bij aan het vergroenen van de bedrijfsvoering en het beperken van de kosten. De ogen van de publieke opinie zijn daarbij eenzijdig gericht op de vervanging of verkleining van de dieseltank, maar de aandrijving vertelt hooguit de helft van het verhaal, de rest bestaat uit planning, belading en gedrag. Voor dat laatste zijn investeringen in opleiding en nascholing noodzakelijk, maar ook in het creëren van een bedrijfscultuur waarin professionalisme hoog in het vaandel staat. De Nederlandse bedrijven ondervinden bij het aangaan van al deze uitdagingen minder (financiële) steun van de overheid dan hun Duitse collega’s en ondervinden op bepaalde vlakken zelfs hinder van de tegenstrijdige wetgeving. Om dat te compenseren leggen ze misschien wel nog meer ondernemer- schap en inventiviteit aan de dag dan hun buitenlandse concurrenten. Goedkope Oost- Europese concurrentie, opeenvolgende strenge milieueisen, waardoor de ene Euro normering nog maar net is ingevoerd of de volgende komt er alweer aan - geen enkele hindernis is onoverkomelijk gebleken voor de Nederlandse vervoerders. Zoals de Romeinse legioenen die over de Limburgse heerwegen naar de Rijn trokken om de bar- baren tegen te houden niet van plan waren voor de indringers te wijken, zo zijn deze Limburgse transporteurs en specialisten in logistiek dat niet van zins tegenover andere aanbieders. het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. Bedrijfsreportage Tekst: René van Zandvoort • Fotografie: Jo GoossensFrissen Intern transport Pallet-, inrij-, legbord- of draagarmstellingen, tussen- of entresolvloeren, Frissen heeft ze, nieuw en gebruikt. “We richten het magazijn spreekt de taal van de klant op maat in en garanderen zo de hoogste logistieke effi ciency,” zegt Wynand Wimmers. “Wij verzorgen ook de BMWT- veiligheidskeuringen door eigen keurmeesters. van de klant Want wil je magazijnstellingen veilig houden, dan moet je ze minimaal eens per jaar grondig laten nakijken. Dat houdt in controle op de montage en de voorschriften volgens NEN 5051. Wij controleren onder meer op schade, scheefstand, ontbrekende onderdelen, de aanwezigheid van stellingbeschermers en doorvalbeveiligingen. Er kan ook een actuele Het ene transport is het andere niet. Er zijn vele verschil- te kunnen doen. Het is belangrijk om daarin tekening gemaakt worden van de stelling- flexibel en snel te kunnen opereren, want configuratie voor een up-to-date technisch lende bedrijven die zich met transport bezighouden. heftrucks worden intensief gebruikt en hebben dossier. Bij aanrijdschade doen wij de veel preventief onderhoud nodig. Maar een schade-inspectie en maken vrijblijvend een Frissen Intern transport is gespecialiseerd in verkoop, sterke troef is ook onze lokale aanwezigheid offerte voor de reparatie. Bij gevaarlijke en de directe betrokkenheid bij onze klanten. situaties worden ook meteen maatregelen verhuur, het servicen van heftrucks, magazijntrucks, Wij spreken letterlijk dezelfde taal en merken genomen.” dat dat heel erg aanspreekt. Daarnaast zijn wij reinigingsmachines en het monteren, onderhouden altijd bereikbaar, 24/7.” Zo onderstreept Frissen Intern transport de bedrijfsfilosofie van de Frissen Groep, die en keuren van magazijnstellingen. Het laatste is zelfs Groei uitgaat van loyaal meedenken met de klant, Hoewel ook Frissen Intern transport de gefundeerd op de traditionele waarden van uitgegroeid tot een geheel nieuwe bedrijfsactiviteit. effecten van de economische crisis in 2009 het familiebedrijf. Met een warm persoonlijk nadrukkelijk ondervond, is er anno 2012 contact, oog voor de klantbelangen en een sprake van een gezond bedrijf, dat inmiddels service die aanvoelt als een warme deken. A ls je toch al de heftrucks levert om ook een kantoor opende in Genk. “We groeien de pallets in de magazijnstellingen vooral door de stijgende verhuur en verkoop te plaatsen, waarom zou je dan niet van hef- en magazijntrucks en de verkoop van ook die stellingen kunnen leveren? In de vraag aanvullende producten,” zegt Wynand Frissen Intern transport BV  van verkoopleider Wynand Wimmers zit het Wimmers. “Die laatste nemen we steeds meer De Valkenberg 4 antwoord al opgesloten. mee in ons aanbod. Want waarom zou je 6301 PM Valkenburg aan de Geul  niet inspelen op de veranderende vraag en T 043 - 608 92 00  Frissen Intern transport is onderdeel van de behoefte van de klant. Als je bijvoorbeeld toch F 043 - 609 91 81 Frissen Groep, waartoe ook Frissen Groen al de hef- en magazijntrucks levert waarom info@frissen.nl Techniek behoort. Met ‘intern’ transport wordt zou je dan niet ook stellingen en reinigings- in dit geval zeker niet internationaal transport machines kunnen leveren?” bedoeld. Frissen maakt geen ritten naar verre bestemmingen. Intern is ook echt intern. Het Maatwerkmagazijn bedrijf bedenkt solide oplossingen voor het En dus is sinds geruime tijd de verkoop en interne transport en beantwoordt alle vragen montage van magazijnstellingen van klanten rond de logistiek in hun bedrijf. een ander specialisme van Op basis van een gedegen analyse van de Frissen geworden. klantsituatie wordt advies gegeven en een doortimmerd voorstel gedaan. Dag en nacht Frissen Intern transport biedt daarbij een uitgebreid programma van hoogwaardige heftrucks, magazijntrucks, hoogwerkers en verreikers aan van gekende A-merken als Cat Lift Trucks en JCB. Ook reinigings- machines behoren tot het uitgebreide leveringsprogramma. “Wij zijn sterk in verkoop, verhuur en service; specifiek de service betreffende reparaties, onder- houd en keuringen”, licht Wynand Wimmers toe. “60 procent van de busi- ness is langetermijnverhuur van hef- trucks, qua hefvermogen uiteenlopend van 800 kilo tot 60 ton. Een grote pre van ons is de mogelijkheid om het onderhoud op locatie of in onze eigen moderne werkplaats 12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. Tekst: Loes Wijdeveld • Fotografie: Jo Goossens BedrijfsreportageFlexibiliteit en eerlijkheid winnen van prijsvechtersBetrouwbaarheid, eerlijkheid, gevenen nemen; creatief meedenken metde klant in innovatieve oplossin-gen… Dat zijn slechts enkele vande antwoorden die Henny Wijsengeeft op de vraag hoe WijsenLogistics anticipeert op de huidigemarktontwikkeling. “De prijs wordtsteeds belangrijker maar ‘goed-koop is duurkoop’. Een clichénatuurlijk dat echter ook op trans-port van toepassing is.“D e Nederlandse transportmarkt wordt gaandeweg de jaren op tot directieniveau. Daarnaast rijden we wekelijks op Duitsland, overspoeld door Oost-Europese Ruim 50 jaar later is de naam gewijzigd in Wij- Frankrijk, de Benelux, Oostenrijk, Scandinavië, truckers die tegen bodemtarieven sen Logistics en is het bedrijf uitgegroeid van Italië en Spanje. We werken bovendien samen goederen vervoeren. Volgens Henny Wijsen een lokaal naar een internationaal opererend met gerenommeerde partners zodat we kunnen dat best goede chauffeurs zijn, bedrijf met 40 moderne, duurzame trekkende ook de rest van Europa kunnen aanbieden maar kunnen zij niet de service leveren die eenheden en 80 opleggers. In vestigingsplaats in een one-stop-shopping concept en de klanten van Wijsen Logistics verlangen. Maastricht beschikt Wijsen bovendien over desgewenst ook overzee kunnen leveren. Voor “Onze klanten eisen stipte levering, ook in 5500 vierkante meter overdekte ruimte voor de klant blijft Wijsen Logistics dan het enige ad hoc situaties. Bovendien vervoeren wij warehousing en een eigen werkplaats met aanspreekpunt, ook als het gaat om garanties, ook bijzondere producten, zoals breekbare APK-faciliteiten. Het bedrijf telt 60 vaste verzekeringen en controle.”materialen, diefstalgevoelige ladingen en medewerkers, onder wie 47 Nederlandstalige gevaarlijke stoffen. Onze chauffeurs zijn stuk chauffeurs. De planners zijn 24 uur per dag be- Dat de huidige economische omstandigheden voor stuk in het bezit van een Europees ADR- reikbaar. De samenwerking met betrouwbare niet gemakkelijk zijn, geeft Henny Wijsen toe. certificaat en zijn hiermee bevoegd gevaarlijk partnerbedrijven maken Wijsen Logistics een “Ik blijf bij mijn standpunt dat flexibiliteit en stoffen over de weg te transporteren. En last mondiale speler, of het nu gaat om een enkel eerlijkheid in combinatie met een scherpe but not least, ze spreken hun talen en nemen pakje of een complete lading van 24 ton. prijs-kwaliteitverhouding het wint van de bijkomende papieren rompslomp voor prijsvechters. Om dat te bewerkstelligen hun rekening. Dat laatste is geen overbodige Zwitserland-specialist onderhouden we nauw contact met collega-luxe als Zwitserland - een niet-EU-land - een Wijsen Logistics is gespecialiseerd in transpor- bedrijven in de regio. We delen knowhow en regelmatige bestemming is. Alleen van a naar ten van en naar Zwitserland. “Onze chauffeurs bundelen de krachten. Hierdoor kunnen we b brengen is dus onvoldoende voor Wijsen. Wij onderhouden dagelijks een lijndienst tussen immers een sterke vuist maken en ons staande willen de klant non-stop ontzorgen, inclusief de Benelux-landen en Zwitserland. Op deze houden in een moeilijke markt. een stuk warehousing en dat tegen een zo route wordt tevens voor diverse klanten gelost Daarvan profiteren onze klanten.” scherp mogelijke prijs.” en geladen in de Elzas en Zuid-Duitsland (Schwarzwald). Zwitserland behoort niet tot Wijsen LogisticsWe schrijven 1957 als Wiel Wijsen van start de EU. Dat betekent complexe douanebepa- Slagmolen 1, 6229 PP Maastrichtgaat met Wijsen Transport. Eind jaren ’70 Weet lingen. Maar dankzij meer dan 40 jaar ervaring T 043 - 604 96 00hij zich gesteund door zijn zonen Henny en zijn alle regels, beperkingen, bepalingen, hef- F 043 - 363 57 50Bert. De twee broekies maken hun entree op fingen en bijvoorbeeld wegenbelasting (LSVA) info@wijsen.nlde laagste sport van de ladder en klimmen voor ons gesneden koek. www.wijsen.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. AdviesCLERXvanROYadvocaten, gevestigd in Beek, heeft een zonnestroominstallatie in gebruik die het volledige kantoorpand van elektrici-teit voorziet. Er blijft zelfs zonne-energie over om nog drie huishoudens in Beek van elektriciteit te voorzien. Bovendien rijdt advocaatmr. Philip van Roy tegenwoordig in een elektrische Tesla. Zes vragen voor de meest duurzame advocaat van Nederland.Groenste advocatenkantoorvan Nederland ligt in Limburg U heeft een paar maanden geleden gedaan, maar was aan vervanging toe. Daarom eenenvijftig zonnepanelen op uw heb ik besloten om een elektrische Tesla te kantoorpand laten leggen. gaan rijden. Die auto rijdt niet alleen fijn, maar Waarom eigenlijk? is ook fiscaal bijzonder aantrekkelijk.” “Door cliënten, vooraanstaande bedrijven, werd ik attent gemaakt op duurzame investe- Hoe zijn de reacties uit de buurt op uw groene ringen. We moeten zuinig zijn op onze planeet. initiatieven? En dan moet je bij jezelf beginnen. Ik ontdekte “Laatst kwam mijn buurman van 82 jaar dat zonnepanelen steeds beter met een grote smile op zijn gezicht met een en goedkoper zijn geworden en vond dit het verlengkabel binnen en zei: ‘Mag ik ook wat ideale instapmoment” van die groene stroom van je?’. Ondernemers uit de buurt klampen me spontaan aan en Met die zonnepanelen levert u stroom aan vragen advies. ondernemingsadvocatenkantoor. Essent. Hoe gaat een en ander precies in zijn Uiteindelijk bleven er drie over en op die short- werk? list stonden wij ook. Die accountants vroegen “We zijn nu geen afnemer meer van Ik maak daar graag tijd voor, want de aan hun adviseur: wie is eigenlijk de beste? Essent, maar leverancier. In totaal leveren we reacties zijn stuk voor stuk hartverwarmend. Waarop de adviseur antwoordde: ‘Ze zijn alle 10.404 kWh per jaar aan Essent. De Stichting Elaad zal zelfs een laadpaal drie zeer goed’. Vervolgens besloot de directie Dat is genoeg om ons hele kantoor en voor elektrische auto’s bij mijn kantoor gaan van het accountantsbureau: ‘Dan gaan we drie huishoudens in Beek van elektriciteit plaatsen.” voor dat kantoor met die zonnepanelen’. Dus te voorzien. De voorschotnota van zelfs voor onze acquisitie pakt dit maatschap- Essent is per direct teruggezet naar nul euro.” Heeft u tot slot ook zakelijk pelijk verantwoord ondernemen bijzonder profijt van uw groeneuit- goed uit. We zijn hieraan begonnen uit een Gaat u uiteindelijk geld verdienen straling? zeker idealisme en nu blijkt deze aanpak ook dankzij deze investering van vele “Laatst schreef een nog een fraai marketingvehikel te zijn.” duizenden euro’s? groot accoun- “Hoewel het daar eigenlijk niet om begonnen tantsbureau een (Bron: Peter Swelsen. Limburg Onderneemt) is, zijn de besparingen fantastisch. De energie- aanbesteding nota van ons kantoor met tien medewerkers uit voor een is nu geheel weggevallen. Deze investering verdient zich dus tussen de drie tot vijf jaar vanzelf terug.” CLERXvanROYadvocaten van Sonsbeecklaan 48 Sinds kort heeft u hier ook een fraaie 6191 JM Beek elektrische auto (een Tesla) voor de deur T 046 - 436 33 88 staan. Waarom heeft u uw Audi A8 F 046 - 436 33 89 daarvoor ingeruild? info@clerxvanroyadvocaten.nl “Elektrisch rijden is geweldig. Auto’s zijn een www.clerxvanroyadvocaten.nl hobby van mij. De Audi heeft het geweldig 14 het ONDERNEMERS BELANG

×