Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R065 0111 Hob Zuid Limburg

1,614 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

R065 0111 Hob Zuid Limburg

 1. 1. NR. 1 2011 het ONDERNEMERS LIMBURGZUID B E L A N G Communicatie na de crisis: Minder spektakel, meer authenticiteitVerzekerd van maatwerk “Van de energiefacturen ‘Look and Feel’ bij Burotronic Vrijwel geen loonstijging klopt zo’n 40% niet” in 2011•••••••••••••••• ▲ WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. IN GOEDE HANDENIedere ondernemer wil gewoon dat zijn of haar zaken in orde zijn. Dat de focus puur en alleen op hetondernemerschap gericht is. Financieel gezien moet alles kloppen. Simpel gezegd, maar is het ooksimpel gedaan? Wel als je heel bewust voor een betrouwbare financiële partner kiest. Kallen RaevenAccountants en Fiscalisten bestaat al meer dan 50 jaar en werkt nog steeds voor klanten van het eersteuur. Kijk, dat schept vertrouwen. Kallen Raeven Accountants & Fiscalisten maakt als zelfstandigeorganisatie deel uit van het (inter)nationale HLB-netwerk met ruim 440 vestigingen in meer dan 100landen. Dan ken je écht alle kneepjes van het vak. De communicatielijnen zijn kort, de wijze van handelenflexibel en trefzeker. Zó doe je zaken! HLB Kallen Raeven Rijksweg Noord 45, 6162 AB GELEEN • Raadhuisplein 1, 6267 CW CADIER EN KEER Nieuw Eyckholt 282, 6419 DJ HEERLEN www.hlb-kallenraeven.nl
 3. 3. Arbo AdviesburoVan KalsbeekVoor bedrijfsadviezen op maatUw vertrouwen waard voor:• De Risico inventarisatie en evaluatie;• VCA opleiding, certificering en onderhoud;• Werkplekinspectie;• Veiligheidskundige supervisie tijdens bijzondere projecten;• Legionella onderzoek;• Machineveiligheid en CE;• Bedrijfsnoodplannen;• Ontruimingsplattegronden;• Voorlichting en onderricht voor u en uw personeel;• Ondersteuning tijdens controle arbeidsinspectie.Neem voor een offerte op maat vrijblijvend contact met ons op: Postbus 30080 | 6370 KB Landgraaf | M 06 - 38 791 013 info@arbo-advies.info | www.arbo-advies.info
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanZuid-Limburg verschijnt vijfkeer per jaar VERZEKERD VAN MAATWERK InhoudVijfde jaargang, nummer 1, 2011 Heuts Assurantiën is geen doorsnee assurantiekantoor. Dit familiebedrijf hanteert zo zijn eigen normen en dat levert een onderscheidende positie op in de markt.OPLAGE Betrokkenheid, betrouwbaarheid en servicegerichtheid, zo luiden de kernwoorden.5.000 exemplaren Geen kant en klare pakketten, maar maatwerk. Daar is Heuts Assurantiën als gevolmachtigd agent van de acht grootste Nederlandse verzekeringsmaatschappijenCOVERFOTOFotografie: Marco Magielse 06 ook prima toe in staat. Niet alleen voor particulieren, maar zeker ook voor de zakelijke markt. Want als ondernemer pur sang, kent Heuts Assurantiën deze markt als geen ander.UITGEVERJelte Hut MINDER SPEKTAKEL, MEER AUTHENTICITEITNovema Uitgevers BVPostbus 30 De technologische vooruitgang maar ook de crisis hebben de wijze waarop veel9860 AA Grootegast bedrijven met hun klanten communiceren verdiept. Budgetten voor reclame enWeegbree 1 PR zijn gekrompen en er worden hogere eisen voor een meetbaar resultaat gesteld.9861 ES Grootegast Het antwoord van deze creatieve sector bestaat uit een sterkere verankering vanT 0594 - 51 03 03 de communicatie in de identiteit van het bedrijf en een directere aansluiting bijF 0594 - 61 18 63info@novema.nl 08 de doelgroep, onder meer door de strategische inzet van social media. De erfenis van de crisis is dus niet meer spektakel maar meer authenticiteit en daardoor ook vaak (nog) meer effectiviteit.www.hetondernemersbelang.nlBLADMANAGER “VAN DE ENERGIEFACTUREN KLOPT ZO’N 40% NIET”Novema OirschotBob Kocken “Slordig met energie omgaan kost onnodig veel geld. Ramen open terwijl deT 0499 - 31 31 13 verwarming aan staat, dat soort zaken. Veel ondernemers realiseren zich niet dat ze met een uitgekiend energiebeleid een aanzienlijke reductie van de energiekostenb.kocken@novema.nl kunnen bewerkstelligen,” oordeelt Hein Allertz, directeur van energieadviesbureau Alenso, dat sinds een kleine vijf jaar breed georiënteerd en onafhankelijk aan de wegVORMGEVING timmert in binnen- en buitenland. “En dat vraagt echt niet altijd grote daden. VaakVDS Vormgeving!, DrachtenT 0512 - 38 11 14 21 hebben kleine aanpassingen ook al positieve consequenties, in allerlei opzichten.”info@vds-vormgeving!DRUK ‘LOOK AND FEEL’ BIJ BUROTRONIC, THE OFFICE CONNECTIONScholma Druk, Bedum “Als je op zoek bent naar kantoormeubelen is internet een ideaal medium om je teMEDEWERKERS AAN DIT NUMMER oriënteren, maar uiteindelijk wil je het toch zien, aan den lijve ervaren. En dat kanJo Goossens perfect in onze 1.000 m2 grote showroom, hét visitekaartje van ons bedrijf. In dezeJeroen Kuypers ruimte kunnen onze klanten ervaren dat wij gaan voor kwaliteit. We willen uitstralenMarco Magielse dat we op professionele wijze totaaloplossingen voor elke kantooromgeving kunnenLoes WijdeveldVan Zandvoort Media 23 bieden. Met een uitgekiend assortiment producten en diensten en tegen een optimale prijs/kwaliteit-verhouding.” Geen loze woorden van directeur René Kiel, leert een bezoek aan de fraaie, nieuw ingerichte showroom van Burotronic. Look and feel!Adreswijzigingen, veranderingenvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Vermeld svp ook de editie er bij, dievindt u bovenaan in het colofon.ISSN 1875 - 3841Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder Problemen bestaan niet04 Nieuws Hoewel er vorig jaar bijna 7000 faillissementen te betreuren07 Intertek zocht en vond nieuw bedrijfswagenpark waren, zul je nooit een bedrijf tegenkomen dat toegeeft in de problemen te zitten. Problemen bestaan niet in het10 Bedrijvenschool Maastricht bedrijfsleven. Uitdagingen des te meer. Wat men vroeger11 Snapt u er ook de ballen van? een probleem noemde, heet nu een uitdaging. Ik inter-12 Snelheid van groot belang bij re-integratie viewde laatst een manager van een offshorebedrijf. In zijn13 Picture perfect project zat van alles tegen. Er vielen dingen uit kranen, materialen werden niet op tijd geleverd zodat er vertraging14 Als ondernemer naar Duitsland! optrad, er was groot tekort aan capabel personeel, het15 Weten wie je bent, is de basis voor succes weer was beroerd, kortom, meneer de manager kreeg te-16 Ondernemerspanel genslag op tegenslag te verwerken. ‘Dat is een behoorlijke opeenstapeling van problemen’, constateerde ik, driftig18 The XL-effect meeschrijvend. ‘Schrijf dat maar niet op in je artikel, was zijn19 Mediamensen met lef antwoord. ‘Ik zie het liever als uitdagingen die we het hoofd20 Te late opzegging gaan bieden.’ Een schip dat is vastgelopen op een ondiepte?24 Goede voornemens Een uitdaging om los te komen! Moordende concurrentie en een steeds legere orderporte-25 Limburgs documentmanagement naar hoger level feuille? Toch je personeel uitbetalen, dat is jouw uitdaging.26 Kasteel Limbricht Een dakloze zwerver in de winter? Zijn uitdaging is het om27 GlobalizeMe maakt wereld nog kleiner warm te blijven. Gek word ik van al die uitdagingen. Of challenges, nog erger. Als je iets nóg mooier wilt voordoen dan het is, moet je het in het Engels doen.■ In het hartkatern Zo zijn er nog veel meer lege clichébegrippen. Woordinflatie! Ik noem een paar willekeurige voorbeelden.Vrijwel geen loonstijging in 2011 Innovatie. Alles en iedereen is innovatief bezig tegenwoordig.De salarissen in het bedrijfsleven zijn in 2010 ondanks de Andere verpakking om een toetje: pure innovatie. Een fietsCrisis met zo’n 3 procent gestegen. Dat is meer dan in 2009. zonder remmen: hartstikke innovatief. Een steunzeil op eenVooral in de horeca, de transportsector en de communicatie- tanker: innovatie. (Maar een zeilschip is ouderwets.)dienstverlening stegen de loonkosten. Voor dit nieuwe jaar Proactief. Ander woord voor meer doen dan waar je voorverandert deze trend in het voordeel van ondernemers:verdere loonstijging zit er niet in. “Steeds meer bedrijven betaald wordt. In je vrije tijd nadenken over uitdagingen vanhalen mensen uit China en India. Dit soort ontwikkelingen de baas, dat is waar de roep om proactiviteit vandaan komt.heeft natuurlijk invloed op de salarissen. Kwestie van vraag Co-creatie. Mooie omschrijving voor het verschijnsel dat jeen aanbod”, aldus Loes de Cock, managing partner van er zelf niet helemaal uitkomt en je opdrachtgever je moetEprom Organisatie Adviseurs in Den Haag. helpen. Noem het co-creatie en hij denkt: hé wat leuk, ik- Bedrijven maken inhaalslag in training en opleiding mag meedoen. Vooral in de mode bij reclamebureaus.- Tientallen lezers reageren op artikel “Tijd voor een mkb-bank”- GGN is streng, maar rechtvaardig Dit is mijn laatste column voor dit blad. Dat geeft niks, het betekent voor mij een leuke uitdaging om Speechen is een kwestie elders een podium te vinden voor mijn schrijfsels. van taal en lichaamstaal Ik ga daar op een proactieve, innovatieve manier mee aan de slag, waarbij ik niet vies ben van een Bijna geen ondernemer of manager ontkomt er aan: spreken in het stukje co-creatie. Iedereen hartelijk bedankt voor de openbaar. Een personeelsfeest, een productpresentatie of een vergade- ring met branchegenoten, de situaties waarop u het woord zou kunnen aandacht en de vele reacties in mijn mailbox de of moeten voeren zijn legio. Hoe vlotter de speech, hoe groter de kans afgelopen jaren. Ik heb met veel plezier voor het dat ze het gewenste effect heeft. Veel ondernemers staan echter met het Ondernemersbelang geschreven. zweet in de handen voor een groep en zijn meer bezig met het beheer- sen van hun zenuwen dan de inhoud van hun presentatie. “Speechen is geen gave maar een kunde”, zegt Carl van de Velde, internationaal Pam van Vliet keynote speaker en oprichter van het gelijknamige training instituut. www.pamvanvliet.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsMKB Financieringsgids Frank en Monique Radder winnaars Demarrage Ondernemersfinale 2010Voor het MKB zijn er talloze manieren Demarrage Ondernemersfinale 2010.om aan geld te komen. Zeker voor Vol passie hadden ze kort daarvoorinnovatieve bedrijven. Op de kapitaal- verteld wat Vaste Plantenkwekerij Raddermarkt is veel geld beschikbaar, zelfs uit Margraten zo vooruitstrevend en uniekmeer dan ondernemers vragen. Maar maakt. Uit handen van Bert Penders,hoe vind je dit geld? Als ondernemer directievoorzitter van Rabobank Centraalmoet u weten hoe u de kapitaalmarkt Zuid-Limburg, ontvingen zij als beloningbewerkt. Wie zijn de aanbieders van de prestigieuze Demarrage-trofee engeld, tot welke partij kunt u zich het een cheque ter waarde van 4.000 eurobeste richten, wat zijn de gevolgen van voor een goed doel naar keuze. Frank eneen financiering voor uw bedrijf, hoe Monique schenken dit bedrag aanpresenteert u zich het beste en wie scha- Stichting Adoptie Graven Amerikaansekelt u in om u te helpen? De MKB finan- Begraafplaats Margraten. Bodyworkx –cieringsgids wijst u de weg naar Op 15 december bruiste het Parkstad de spannende ontknoping van de avond: Health Center uit Margraten werdfinancieringsoplossingen voor uw Limburg Theater in Heerlen van energie. de verkiezing van de Winnaar van de verkozen tot Starter van het jaar. De jurybedrijf. Door het beantwoorden van een Ruim 650 ondernemers ontmoetten Demarrage Ondernemersprijs én de roemde de doordachte aanpak vanpaar eenvoudige vragen, krijgt u een elkaar tijdens het inspirerende netwerk- bekendmaking van de door de jury Bodyworkx - Health Center, waarbijoverzicht van financieringsoplossingen evenement dat Rabobank Centraal Zuid- verkozen winnaar van de Demarrage sporten slechts één onderdeel is van eenvoor uw bedrijf. Deze gids laat u ook Limburg organiseerde, de Demarrage Startersprijs. gezonde leefstijl. Iedereen kan bijzien hoe het financieringsproces werkt, Ondernemersfinale. Een afwisselend Frank en Monique Radder van Vaste Bodyworkx - Health Center terecht voorwelke financieringsbronnen er zijn, programma vol entertainment, inspiratie Plantenkwekerij Radder uit Margraten een gericht trainingsprogramma metwelke partijen er actief zijn en hoe u en interactie leidde de bezoekers naar werden uitgeroepen tot winnaar van de veel aandacht voor preventie.deze het beste kunt benaderen. Leesmeer op www.mkbfinancieringsgids.nl Nieuwe website over BMC Internet Marketing brengt u in contact arbeidsongeschikt- met nieuwe klantenLGH breidt salesteam heidsverzekeringuit met Wilco Rikken gevonden willen worden binnen Google én meer rendement willen behalen uit Een verkoudheid of griep valt nog te hun internet marketing- en marketing overzien. Maar wie zorgt er voor uw activiteiten. inkomen wanneer u langdurig arbeids- Eveneens kunt u terecht bij BMC voor ongeschikt wordt? Op de nieuwe site een uniek en onderscheidend webdesign. www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl Het onderscheidend vermogen van vindt u meer informatie over de webdesign kan in sterke mate bepalend arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn of bezoekers wél of geen klant worden. (AOV) voor ondernemers. U vindt Wilt u in contact komen met nieuwe antwoord op vragen als: hoe werkt de klanten of meer omzet behalen uit AOV? Welke vorm is handig voor mij? bestaande klanten? BMC Internet Is het wel of niet noodzakelijk om een Alain Nijholt is een gepassioneerd Marketing – where Business Meets dergelijke verzekering af te sluiten? En marketeer die vorig jaar gekozen heeft Customer: hoe zit het als mijn situatie verandert? voor het ondernemerspad, om bedrijven www.bmcinternetmarketing.nl Verzekeren voor Zelfstandigen is een in contact te brengen met nieuwe klanten initiatief van het Verbond van door inzet van internet marketing énVerhuurbedrijf van hijs- en hefmateriaal Verzekeraars, de Kamer van Koophandel, marketing. Zijn bedrijf BMC InternetLGH heeft zijn salesteam uitgebreid het Platform Zelfstandige Ondernemers Marketing richt zich met name op bedrijvenmet Wilco Rikken. Hij trad op 1 januari en FNV Zelfstandigen. organisaties en instellingen, die beterin dienst als sales engineer voor deregio Noord- en Zuid-Holland enZeeland. Kantooromgeving met de juiste emotie en sfeer geeft meer rendementOver zijn keus voor LGH zegt Rikken: “Onze passie is het creëren van sfeer glasbestickeringen.” Een inspirerende“Ik heb altijd al interesse gehad in en beleving in iedere ruimte waar werkplek geeft meer werklust entechniek, en zeker in de sectoren waar wordt geleefd en beleefd”, aldus betrokkenheid, meer creativiteit enLGH actief is: scheepvaart, offshore, Vincent van Herk van Visuallize – zorgt voor een positieve beleving.industrie. LGH wordt vaak ingeschakeld interior print concepts. Dat doet zijn Bewezen factoren voor een betervoor grote en complexe hef- en bedrijf door een passend ontwerp rendement. En dat niet alleen voor uwhijsklussen. Het is een uitdaging om te maken met een uniek dessin of werknemers en collega’s, maar zekerbinnen deze projecten als partner te sprekend fotobeeld. “Die plaatsen ook voor uw klanten en bezoekers.kunnen optreden. Daarnaast krijg ik bij we strategisch in het interieur door Allemaal met een minimale investering.LGH alle ruimte mezelf te ontwikkelen. middel van full colour print-decoraties.Er hangt een goede sfeer in het bedrijf.” Daarbij maken we onder andere Laat u inspireren op www.visuallize.nl gebruik van naadloze grootformaat of bel Vincent voor een kopje koffie:Rikken werkte hiervoor bij De Vos wandbekledingen, wisselbare 06 - 14 56 19 49.Groep in Houten bij de divisie cable (akoestische) textielframes, bedruktemanagement. lampenkappen en decoratieve04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. 7 miljoen m2 Novema Uitgevers neemt zakenblad ‘OF’ overkantoorruimte leeg Novema Uitgevers uit Grootegast neemt Het bureau Narvic communicatie vanIn Nederland staat bijna 7 miljoen het regionale zakenmagazine Onder- Menno Bakker, die de formule medevierkante meter kantoorruimte leeg. nemend Friesland (OF) over van de ontwikkelde en tevens de hoofdredactie Voornemens…Dat is 13,9 procent van de totale huidige eigenaren Ard Alderts en Ying voert, zal het blad voor ons blijvenvoorraad, heeft vastgoedadviseur DTZ Mellema. Met de overname versterkt maken. Wel verwachten we allerlei slagen of falenZadelhoff berekend. Zadelhoff Novema, tevens uitgever van het succes- synergievoordelen met de tientallenvoorspelt dat de leegstand alleen volle regionale businessmagazine andere zakenbladen die wij maken. Je Elk jaar opnieuw doemen ze weer op…maar zal toenemen, doordat het ‘Het Ondernemersbelang’, haar positie kunt van elkaar leren, kopij delen, voornemens. Een traditie waarin weaantal vaste werkplekken terugloopt. op de Friese markt voor zakenbladen. nieuwtjes uitwisselen en doordat je elkaar meeslepen en ook voor de gekHet wordt daarom onverstandig Ard Alderts, die het blad samen met volume hebt kun je voor adverteerders houden. Veelal wordt er gekozen voorgenoemd om nog kantoorruimte bij compagnon Ying Mellema meer dan leukere aanbiedingen doen.” een gezond voornemen of om geld tete bouwen zonder dat er wordt nage- vijftien jaar leidde, verklaart: “We hebben Ondernemend Friesland (OF) is een besparen. Hierdoor schieten sportscholendacht over een nieuwe bestemming er wel even over na moeten denken, succesvol Fries zakenmagazine. Het blad weer vol en zakt de sigarettenverkoop in.voor leegstaande kantoren. Het Rijk want OF voelt echt als ons kindje. Het was bestaat volgend jaar twintig jaar en Regelmatig stel ik mij de vraag hoezou daarom een veel sturender rol echter een goed moment; wij willen ons komt maandelijks uit in een oplage van realistisch al deze voornemens zijn.moeten spelen bij de uitgifte van verder concentreren op reclamebureau 5.500 stuks. Ook exploiteert het Want na de blauwe maandag zijn al veelbouwgrond en het zoeken naar een Media Collectief in Sneek en met de directie magazine met www.of.nl een van deze voornemens als sneeuw voornieuwe bestemming voor lege van Novema Uitgevers hebben we internetportaal voor ondernemers. de zon verdwenen.kantoren. bovendien een goede klik. Onze studio Novema Uitgevers is een professionele, advertentie zal OF de komende jaren blijven opmaken, marktgedreven uitgever van met name Mijns inziens ligt dit hoofdzakelijk aan wat we heel belangrijk vinden als onder- zakenbladen en magazines op het de onbewustheid en de impulsiviteit deel van de overname. Wij zien OF nog gebied van sport, recreatie en theater. waarmee mensen hun nieuwe voornemens altijd als een belangrijk communicatie- opstellen. We kijken niet naar de haal- middel naar de Friese markt, ook bij de Daarnaast exploiteert Novema een baarheid en willen binnen een korte promotie van netwerkevenementen die narrowcasting TV-kanaal voor met name termijn een groot effect realiseren. In wij steeds meer organiseren.” sportverenigingen. Het paradepaardje wezen praten we over het veranderen De formule van OF zal volgens directeur van Novema, het zakenblad van diskreet gedrag ofwel vastgeroeste Jelte Hut in eerste instantie niet veel ‘Het Ondernemersbelang’ ,verschijnt handelingen waar wij ons niet meer van gewijzigd worden. “Logisch dat we die landelijk vijf keer per jaar in bijna vijftig bewust zijn. Je moet je dus eerst bewust intact houden, want daar geloven we in. verschillende regionale edities. worden welk gedrag bij je nieuwe voor- nemen (doel) hoort. Hierbij ga je niet over één nacht ijs. Want hoe langer je in Opnieuw ISO- een bepaalde patroon zit, hoe moeilijker certificering voor het is om te veranderen. Keizersgracht Juristen Het winnende recept is dat je niet gelijk grote stappen neemt, maar je voornemens vertaalt in simpele en concrete doelen. Kleine handelingen bepalen het geluk, succes en effectiviteit. Ondanks het feit dat die handelingen vaak niet zo opvallend zijn, blijf je zo wel realistisch. Overweeg of dit het juiste moment is Keizersgracht Juristen is voor 2011 om gedrag te veranderen, maar ook wederom ISO-gecertificeerd. En wel waarom en voor wie je zo graag het met vlag en wimpel! Een passage uit het gedrag wilt veranderen. Beloon jezelf op rapport van de externe audit van het het moment dat je een stap voorwaarts NCI (Nederlands Certificatie Instituut): hebt gemaakt. Verder is zelfcontrole de ‘De audit bij De Keizersgracht is ieder succesfactor om een voornemen te jaar weer een bijzondere audit. Veel doen slagen. persoonlijk contact, wederzijdse betrokken- heid tussen de medewerkers onderling en Bent u nieuwsgierig waar mogelijke een aangename sfeer tussen de mensen. kansen liggen om uw levensstijl te Dit zijn ook de belangrijkste peilers van verbeteren? Kijk dan op: de blijvende hoge kwaliteit van de www.balancecheck.nl en doe de gratis dienstverlening bij De Keizersgracht demo-test! Juristen. Dit jaar zijn er voor het eerst geen tekortkomingen geconstateerd.’ Vitale Groet, Lianne de Groot Powered by OCDA.nl 9522 ISO 9001 is naar alle waarschijnlijkheid info@vitality4you.nl wereldwijd dé bekendste norm van ISO www.vitality4you.nl (International Organization for www.balancecheck.nl Standardization) voor management- systemen. Dit meesterlijke resultaat rechtvaardigt wederom onze slogan: met recht de beste! Zie ook: www.keizersgracht.nl. het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Bedrijfsreportage Tekst: Van Zandvoort Media • Fotografie: Jo GoossensVerzekerd van maatwerkHeuts Assurantiën is geen doorsnee assurantiekantoor. Dit familiebedrijf hanteert zo zijn eigen normen en dat levert eenonderscheidende positie op in de markt. Betrokkenheid, betrouwbaarheid en servicegerichtheid, zo luiden de kernwoorden. Geenkant en klare pakketten, maar maatwerk. Daar is Heuts Assurantiën als gevolmachtigd agent van de acht grootste Nederlandseverzekeringsmaatschappijen ook prima toe in staat. Niet alleen voor particulieren, maar zeker ook voor de zakelijke markt. Want alsondernemer pur sang, kent Heuts Assurantiën deze markt als geen ander. D e familie Heuts is een ondernemers- door de samenwerking met meer dan vijftig Een groot gedeelte van deze klanten zijn gezin in hart en nieren. Drie verzekeringsmaatschappijen weet Heuts collega-ondernemers,” vertelt Patrick Heuts. generaties bouwden Heuts zijn klanten altijd weer van een passend ”Doordat wij zelf erg ondernemend zijn, ga Assurantiën in ruim vijftig jaar op tot wat antwoord te verzekeren. “Er zijn meer dan je duidelijk anders met zaken om. Naast het het nu is: een vertrouwde financiële dienst- negenduizend assurantiekantoren, maar assurantiekantoor is Heuts ook eigenaar van verlener. Met twintig medewerkers behoort slechts een heel klein gedeelte heeft de de golfbaan, de golfshop, het bijbehorende het assurantiekantoor tot een middelgrote bevoegdheid om als gevolmachtigde op te conferentiecentrum met hotel in Brunssum onderneming. Onder hen zes familieleden, treden,” vervolgt Patrick Heuts. “Ook daarmee en een tankstation met wasboxen en garage die dagelijks met man en macht werken om onderscheiden we ons weer. Als gevol- in Nuth. Wij weten uit ervaring wat er speelt de hoge eisen die het bedrijf aan zichzelf machtigde kun je zelfstandig acteren en de en kunnen van verschillende kanten zien stelt, te waarborgen. “Die betrokkenheid is klant dus ook veel beter en sneller bedienen. hoe het bedrijfsleven in elkaar steekt. Je kenmerkend voor een familiebedrijf,” stelt Hierdoor kunnen wij de klant een compleet kunt je daardoor als geen ander in collega- directeur Patrick Heuts. ”Dat zien onze concept presenteren, dat volledig op hem ondernemers verplaatsen. Dat is sterk van medewerkers en dat zien ook onze klanten. is toegespitst. Zo hebben wij in de loop van invloed op de insteek. Wij verzekeren hen Vooral nieuwe klanten zijn hierdoor erg de jaren een mooie portefeuille kunnen van assurantiebeheer op maat. Dat is hét verrast. Ze zien vaak pas als ze bij ons klant opbouwen.” grote verschil.” worden dat het ook heel anders kan. Wij En dat werkt, zeker! denken met de mensen mee, gaan samen op Van alle markten thuis zoek naar de beste oplossing. Die vind je Met het betrekken van het nieuwe, moderne alleen door maatwerk te leveren. Iedereen is kantoorpand, dat opgebouwd werd op het anders, iedereen heeft zijn eigen behoeften oude adres, geeft het assurantiekantoor en stelt zijn eigen eisen. Daar past geen duidelijk aan dat het klaar is voor de toe- Heuts Assurantiën standaard antwoord bij, dus ook geen komst. Al wisten de klanten dat natuurlijk Nuinhofstraat 88 standaard pakket.” allang. “We hechten erg veel belang aan een 6361 BD Nuth goede communicatie en onderhouden dan T 045 - 524 46 36 Gevolmachtigd agent ook regelmatig contact met onze klanten. info@heutsverzekeringen.nl Als gevolmachtigd agent van de acht Dat is erg belangrijk voor hen, maar ook www.heutsverzekeringen.nl meest vooraanstaande verzekeraars en voor ons.06 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. Tekst: Van Zandvoort Media • Fotografie: Jo Goossens BedrijfsreportageIntertek Polychemlab BV in Geleen is een onderzoeker pur sang. In het voormalige bedrijfslaboratorium van DSM, dat sinds 2006opereert onder de vlag van Intertek, wordt 24/7 ondersteuning verleend bij onder andere onderzoek & ontwikkeling, product- enprocesoptimalisatie en kwaliteitsonderzoek. De hiervoor benodigde kwaliteiten worden echter niet alleen ingezet voor klanten, maarook voor de eigen organisatie. Voor de vervanging van het wagenpark ging Intertek Polychemlab BV niet over één nacht ijs.Projectmatig werden eisen en wensen in kaart gebracht en toog het laboratorium op onderzoek uit.Intertek zocht en vond nieuw bedrijfswagenparkOp onderzoek uitI ntertek is wereldwijd actief op het Wealer en Zuidlease splinternieuwe Volkswagen Caddy’s en vier gebied van testen, onderzoeken en “En dat bleek Wealer,” vertelt Maurice Hardy. Volkswagen Polo’s BlueMotion geparkeerd. certificeren van producten. Met meer “Niet helemaal verrassend, want tijdens de “De BlueMotion heeft een groen label endan 26.000 medewerkers biedt de organisatie kennismaking viel ons al een aantal zaken ook de Caddy heeft een motor die voldoetprofessionele en onafhankelijke veiligheids- en op. Zo lieten zij meteen zien een prima aan de EURO 5-milieunorm,” licht Mauricekwaliteitsdiensten aan een grote diversiteit partner te zijn. Ze stelden vragen, dachten Hardy toe. “Ook dat past weer goed bij onzevan industrieën en branches. “We zijn er mee en droegen alternatieven aan. Die bedrijfsstrategie. Zo vullen we elkaar optrots op dat we deel uitmaken van zo’n grote manier van werken past heel erg bij de alle gebieden uitstekend aan.”speler op de wereldmarkt,” vertelt Jos Vranken, manier waarop ook wij met onze klantenmanager Facility Services. “Die professiona- omgaan.”liteit en kwaliteit willen we ook uitdragen. Op basis daarvan kwam Polychemlab in Intertek Polychemlab BVDat doen we op verschillende manieren en contact met Zuidlease, ook voor Wealer Koolwaterstofstraat 1sinds kort ook middels ons nieuwe wagenpark.” geen onbekende. “En daarmee was de link 6161 RA Geleen gelegd,” vervolgt Maurice Hardy. “Ook deze T 088 - 126 88 88De beste partner firma liet zien dat ze prima bij ons passen. www.intertek-cb.com/polychemlabWant dat was nodig aan vervanging toe, Beide denken mee, hanteren korte en www.intertek.comstelt hij. “We reden rond in auto’s waarvan de snelle communicatielijnen en bieden eenleasecontracten nog vóór 2006 afgesloten gunstige prijs-kwaliteitverhouding. We zittenwaren. Het bedrijfswagenpark voldeed niet op dezelfde golflengte, spreken dezelfdemeer aan de eisen op het gebied van veilig- taal en hebben hetzelfde idee over hoe zo’nheid, welzijn en imago. Maar ook de samenwerking eruit moet zien.”additionele hoge onderhoudskosten hebbenuiteindelijk tot deze vervanging geleid.” Mooie matchProjectleider Maurice Hardy ging in opdracht “Dan is zo’n match snel gemaakt,” vult Josvan Jos Vranken op zoek naar de beste Vranken aan. “Op grond van de positieveoplossing. Projectmatig werden de eisen en resultaten is een tweede project gestart Industriestraat 31/B, 6135 KG Sittard - T: 046 - 4581767 F: 046 - 4528540 - info@zuidlease.nl - www.zuidlease.nlwensen in kaart gebracht en voorgelegd voor het leasen van een aantal auto’s dieaan diverse autodealers en leasemaat- we nu nog in eigendom hebben.”schappijen. De bevindingen werden in eenkeuzematrix geplaatst. Op grond van het Op vrijdag 26 november vond de officiëlehoogste puntenaantal rolde daar de beste overdracht plaats. Op de parkeerplaats vanpartner uit. Intertek Polychemlab werden negen het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse Fleur van Zandbeek Daniëlle DohmenCommunicatie na de crisis:Minder spektakel, meer authenticiteit Strategische invalshoek “Door te beseffen dat communicatie geen geïsoleerde activiteit is maar een die aansluiting moet vinden bij het product of de dienst die het bedrijf levert en bij de markt waarin het opereert,” antwoordde Fleur van Zandbeek, van Van Zandbeek communication & events in Maastricht. “Pas als die aansluiting er is kun je goed communiceren naar de markt wat het bedrijf uniek maakt.” Haar collega Remco Heijnen, van het zusterbedrijf Nexwork voegde daaraan toe: “BedrijfscommunicatieZes specialisten in bedrijfscommunicatie kwamen op verzoek van Het Ondernemersbelang vereist denken op de lange termijn, en dus eerst en vooral het bepalen van eenbijeen in hotel Stayokay aan de oevers van de Maas. Het zonlicht leek symbolisch voor het strategische invalshoek. De middelen die je daarvoor inzet kies je aan de hand van diefeit dat de economie de donkere recessietijd achter zich lijkt te hebben gelaten, maar de strategie. We merken dat er een neiging is die volgorde om te draaien. Dan horen we:aarzelende dooi was dat eveneens. “Ook al beginnen bedrijven weer meer geld uit te geven we ‘moeten iets’ met social media, net zoals we tien jaar terug hoorden: ‘doe’ ons maaraan communicatie, ik denk dat de tijd waarin overal wel een budget voor was definitief een website.” Tijdens de recessie is er ook een neigingvoorbij is,” zei Astrid Pinckaers, van Ricoh Document Center Limburg in Elsloo. Maar die geweest met grote kortingen zoveel mogelijk klanten over de streep te trekken.”ommekeer komt er ook in een decennium waarin het voor ondernemingen steeds moeilijker Dat is nu een vervelende erfenis,”zei Melanie Simons, van Imagic, Total Merchandisewordt op te vallen, door wat Roel Vink, van Roel Vink Fotografie in Born noemde “de overkill Concepts uit Sittard. “Je kunt een recessie ook benutten als startpunt van een positiefaan informatie en beelden.” Hoe creëer je als bureau onder die omstandigheden toch veranderingsproces. Kritischer naar de eigen bedrijfsprocessen kijken leidt danvoldoende aandacht voor de producten en diensten van je klant? vaak tot bewuster en betere beslissingen.”08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. Roel Vink Remco Heijnen Jorg Kuijl Melanie SimonsRespons berekenen weer net zo snel als muggen uit de lucht Van prijs naar gunnen“Een bureau moet zicht krijgen op het totaal vallen.” Het persoonlijke kan met het zakelijkevan de bedrijfsprocessen, zodat de worden vermengd, zolang het de identiteitcommunicatie daarin kan worden Plaats voor het persoonlijke van de onderneming en de ondernemergeïntegreerd,” meende Daniëlle Dohmen, Het explosief toegenomen gebruik van versterkt. En om te bepalen wat deelvan Mediamens in Sittard . En Jorg Kuijl, social media biedt bedrijven nieuwe en uitmaakt van die identiteit moetenArt Director bij Door communicatie en ongekende kansen hun doelgroep nog communicatiebureaus de tijd en devorm in Kerkrade, voegde daaraan toe: beter te bereiken, maar ook hier geldt mogelijkheid krijgen die te leren kennen.“Het beste is als je inzage krijgt in het volgens Fleur van Zandbeek dat de Volgens Astrid Pinckaers past die toenaderingbusinessplan, want daarin staan de doel- effectiviteit van de boodschap mede in de vergrote openheid van organisatiesstellingen van het bedrijf of product. Je bepaald wordt door een zo open mogelijke door de digitalisering. “Wij helpen bij hetmoet met elkaar in gesprek, pas dan kan er manier van communiceren die aansluit bij streven naar het papierloze kantoor, maareen passende strategie of concept worden de kernwaarden van de onderneming. dat houdt ook in dat voorheen papierenbedacht. Dat lukt je niet met een pitch. Professioneel advies is dus ook hier zeker archieven en bibliotheken toegankelijkerWanneer je als bureau wordt uitgenodigd op zijn plaats. Jorg Kuijl neemt als voorbeeld worden voor alle medewerkers en klanten.om in een paar minuten een aantal briljante een gemeente: “Als die twittert wanneer de De producent en de transporteur vanideeën te spuien kunnen die zelden de burgemeester een etentje heeft leidt dat bij bijvoorbeeld een pacemaker kunnen zotoegevoegde waarde hebben die de klant veel inwoners hooguit tot ergernis. Ze samen nagaan wat de meest veiligeervan verwacht. Daarom bekijken we per verwachten juist voor hen zinvolle informatie, verpakking is. In zo’n wereld moet je meergeval of we mee willen doen aan zo’n zoals het uitvallen van een vuilnisophaal- op elkaar kunnen vertrouwen en dus meeraanbesteding. Meerwaarde creëer je immers dienst. Dat wil echter niet zeggen dat er als partners met elkaar omgaan. Misschienmet elkaar.” De klant heeft volgens de geen plaats is voor het persoonlijke op de leidt het nieuwecommunicatiespecialisten echter wel recht social media. Ik blog bijvoorbeeld eens in communiceren zo totop meer accountability. “En in het online de week strikt over drie thema’s: mijn vak, minder nadruk optijdperk kunnen we de verwachte respons mijn zoontje en het fietsen, en ik doe dat kort, de laagste prijsook steeds beter berekenen,” aldus Remco helder en oprecht. Dit doe ik consequent, en meer op deHeijnen. “Ik kan de klant tamelijk nauwkeurig dus valt het op. Waarschijnlijk is de Stichting menselijkevoorrekenen wanneer het breakeven punt Zuid-Limburg Branding mede hierdoor op kant, hetbereikt wordt van en wanneer hij gaat mijn spoor gekomen. Ze heeft me gevraagd ouderwetseverdienen aan een campagne.” voor een portret ten behoeve van de gunnen.” imagocampagne. Ook bij social media gaatZolderkamerbureaus het uiteindelijk dus toch weer omDe megakortingen zijn maar één erfenis van authenticiteit.”de recessie, een andere is de neiging alleszelf te gaan doen.”Dat geldt in de eersteplaats voor fotografie. Ieder personeelslidmet een digitaal cameraatje kan zogezegdook fotograferen, alsof het geen vak is,”aldus Roel Vink. Maar het amateurisme gaatverder. “Je moet de taal van de drukker Astrid Pinckaersspeken om het gewenste drukresultaat tekrijgen,” zei Daniële Dohmen, “andersbetaal je veel geld voor een ontoereikendresultaat.” En de laatste erfenis is de hausseaan zogeheten zolderkamerbureaus. “Zehebben geen overhead, dus ze kunnen metstuntprijzen hun diensten aanbieden. Maarze denken bijna uitsluitend in uitingen enniet in strategieën,” steldeRemco Heijnen. “Het gevolgis dat deze bureautjes alspaddenstoelen uit degrond rijzen maar ook het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Bedrijfsreportage“Bedrijvenschool Maastricht” van gegaan startDe Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht D e Bedrijvenschool is bedoeld als loop van het nieuwe jaar zullen nieuwe extra collectieve service van de groepen procestechniek starten. Ook zullen(SIM) en Leeuwenborgh Opleidingen zijn samen bedrijven die lid zijn van de SIM. andere opleidingen worden aangeboden, Naast de schaalvoordelen van de collectieve zoals opleidingen logistiek en handel. “Nu wede Bedrijvenschool Maastricht gestart. Vrijdag energie-inkoop, afvalverwerking, beveiliging gestart zijn, zullen andere bedrijven sneller en bewegwijzering, is er nu dus het voordeel over de brug komen met specifieke opleidings-17 december is een groep werknemers van twee van de collectieve opleidingen. Werknemers vragen”, aldus de heer Winkel van Johnson van verschillende bedrijven vormen dan Mattey, tevens bestuurslid van de SIM. Debedrijven op de Beatrixhaven begonnen met de samen een groep. Daardoor kunnen opleiding wordt door Leeuwenborgh opleidingsvragen van bedrijven sneller en uitgevoerd op de locatie van dit bedrijf. Hijopleiding procestechniek: Johnson Matthey en kostenaantrekkelijker worden uitgevoerd. sprak tegenover de werknemers zijn Andere bedrijven die één of enkele waardering erover uit dat zij de komendeRubber Resources. De aftrap is verricht door werknemers willen laten opleiden, kunnen twee jaar veel tijd en energie willen zich bij deze groep nog aansluiten. In de investeren in de beroepsopleiding.mevrouw Demandt, parkmanager van de SIM ende heer Benedictus van Leeuwenborgh Opleidingen.10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. Bedrijfsreportage ide tie gelua tbeal ISE in RT leid ge PE tbe jec EX pro het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. Stefan Kleintjens, algemeen directeur van Maas groep Re-integratie en Outplacement Advies“Neem zo snel mogelijk contact op met een re-integratiebureau als uw medewerker arbeidsongeschikt dreigt te worden. Té laat inactie komen of té weinig doen, kan een sanctie van het UWV opleveren. Dit kan betekenen dat u de loonkosten nog langer moetdoorbetalen. Snelheid is dan ook van groot belang bij re-integratie.” Dat stelt Stefan Kleintjens, algemeen directeur van Maas groepuit Limburg.Snelheid van groot belang bij re-integratie A ls uw medewerker arbeids- willen, maar ook wat ze kunnen en of er ongeschikt dreigt te raken, is het daarvoor plaats is op de regionale arbeids- van belang om zo snel mogelijk in markt. actie te komen. Elke dag dat u langer wacht Een voorbeeld: We hebben eens iemand en de werknemer dus langer thuis zit, gehad die graag met zijn handen wilde wordt het voor hem of haar lastiger om werken, het liefste buiten. De bouw leek weer aan het werk te komen. hem wel wat. Maar hij had geen enkele ervaring. Dan wordt het lastig om iemand Maatwerk in de bouw geplaatst te krijgen. We vroegen Op de persoon toegesneden maatwerk hem toen of hij ook wel eens aan de groen- door een gespecialiseerd bedrijf op het voorziening had gedacht, ook omdat daar gebied van re-integratie en outplacement in deze regio veel vacatures in waren. Dat is daarbij het uitgangspunt. had hij nog niet, maar het leek hem wel Stefan Kleintjens, Collectieve trajecten bijvoorbeeld hebben wat. Vervolgens konden we hem na een algemeen directeur van geen zin. Mensen hebben immers ook korte opleiding snel aan werk helpen. Maas groep geen collectief probleem. En alleen Re-integratie en solliciteren op openbare vacatures is veelal Oogkleppen Outplacement ook niet de oplossing. Iemand van 50 jaar die Als je lang in een sector actief bent, loop je vanwege een beperking niet meer in zijn oude vaak met oogkleppen op en zie je de beroep kan werken en geen ervaring heeft mogelijkheden niet die er elders zijn. Het is in de baan waarop hij solliciteert, moet de taak van onze branche om mensen daar concurreren met tachtig anderen, waaronder bewust van te maken en te kijken in welke vast iemand van achttien jaar die sector ze wel aan het werk kunnen. Soms kerngezond is. komen mensen dan ook in een compleet Dat wint hij dus nooit. Alleen maatwerk ander vak terecht, maar zijn ze daar heel levert wat op. Op de vraag waarom het blij mee. iemand niet lukt om een andere baan te Actie, realiteitszin en een ruime blik vinden is het antwoord voor iedere werk- helpen mensen dus bij hun zoekende anders. Dus moeten ook de te re-integratie. zetten stappen anders zijn. En verder geldt nog altijd: Start mensen met een beperking Realiteitszin is daarbij van groot belang. kunnen altijd veel meer Dat begint al bij het eerste gesprek. De start wel dan niet. van een re-integratietraject is belangrijk. Als je het daar laat liggen, moet je later heel veel Maas groep BV moeite doen om het weer recht te trekken. www.maasgroep.nl Het uitgangspunt is niet alleen wat mensen info@maasgroep.nl12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. Tekst: Van Zandvoort Media • Fotografie: Roel Vink Fotografie Bedrijfsreportage“Als fotograaf kijk je anders naar dingen, het gaat om de details, de finesses”Picture perfectFoto’s zijn een communicatiemiddel bij uitstek, althans goede foto’s. Want en drie uur later fotografeer je gerechten. Die diversiteit maakt het juist leuk. Productfoto’salleen die kunnen ook daadwerkelijk iets toevoegen. Het scherpe oog van de maak ik meestal in mijn eigen studio, maar op wens van de klant kan ik ook een studio opfotograaf, diens creativiteit en de juiste aanpak zijn leidend. Voor een locatie inrichten. Datzelfde gebeurt ook vaak voor bedrijfsportretten. Als vijftig medewerkersgeschikte foto heb je veel meer nodig dan een goede fotocamera. Fotografie op de foto moeten, is het veel handiger om ter plekke een studio op te zetten.”is een vak apart. Dat weten veel fotografen en dat zien uiteindelijk ook de Less is moreklanten. “Want een goede foto herken je, dat zie je en dat voel je. Het roept “Ik houd van mijn vak, van mooie composities, rechte lijnen, goed licht en details. Dat laatsteiets op, geeft een bepaalde sfeer weer.” Kijk samen met fotograaf Roel Vink speelt in mijn werk ook een grote rol. Hotel- eigenaren bijvoorbeeld willen vaak eendoor het oog van de lens voor het perfecte plaatje. bepaalde sfeer neerzetten, een gevoel creëren. Om dat te bereiken, moet je oog hebben voor detail. Het gaat er niet om zoveel mogelijk opN a de succesvolle afronding van een “Makelaars kunnen zo een pand uitstekend in de foto te krijgen, maar juist in te zoomen op driejarige opleiding fotografie maakte beeld brengen. Ook steeds populairder zijn de de accenten. Die vallen de klanten zelf vaak Roel Vink van zijn passie zijn beroep. zogenoemde 360-180 graden foto’s, waardoor niet eens op. Als fotograaf kijk je anders naarSinds twee jaar runt hij zijn eigen fotostudio, de klant op internet zelf in een woning kan zaken. Less is more. Het gaat om de finesse.Roel Vink Fotografie, gespecialiseerd in bedrijfs- rondkijken. Hiervoor koppel ik foto’s via een Dat laat ik zien met mijn foto’s. Fotografie isfotografie. Inmiddels vond hij zijn weg in de speciaal programma aan elkaar. Je kunt van- op die manier een mooie communicatievorm.vastgoedsector, maar ook de horecabranche achter je computer zo de woonkamer van een Beeldmateriaal zegt vaak meer dan duizendheeft zijn ‘scherpe’ oog ontdekt. “Een groot huis ‘binnenwandelen’ en naar wens in- en woorden. Bezoek dus vooral ook even dedeel van mijn klanten is werkzaam in de uitzoomen. Steeds meer makelaars kopen website voor enkele mooie (voor)beelden,”makelaardij,” vertelt Roel Vink enthousiast. professionele fotografie in. Goede foto’s trekken besluit hij lachend.“Hun doel is om huizen zo goed en aantrekkelijk meer aandacht en zorgen voor een optimalemogelijk in beeld te brengen. Niet alleen van weergave. Een mooie woning levert niet perbinnen, maar ook van buiten. Voor dat laatste definitie mooie plaatjes op. Foto’s kunnenmaak ik, op wens van de klant, gebruik van zelfs afbreuk doen. Het is een kwestie vaneen hoogtemast. Zo kun je foto’s maken tot goed kijken en creatief denken.”op 18 meter hoogte. De camera, die bevestigdwordt op een professionele mast, kan ik via Studio op locatiede laptop besturen. Dat betekent dat ik deze Die eigenschappen zet hij ook optimaal in bijkan laten kantelen, maar ook 360 graden kan het maken van productfoto’s en bedrijfs- Roel Vink Fotografielaten draaien.” reportages voor diverse magazines en websites. Marcus Aurelius 18a “Het is continu een uitdaging,” vertelt hij. “Elke 6121 NX BornDigitale binnenkomer opdracht is weer anders. Zo sta je foto’s te T 06 - 57 33 38 52“En dat biedt veel mogelijkheden,” weet Roel Vink. maken van een therapeutische behandeling info@roelvinkfotografie.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. AdviesAls we in een radius kijken van 150 km rondomLimburg, dan is ons grootste economisch achter-liggend gebied Duitsland. Waar bij Nederlandvaak de associatie is met “kaas” is bij onze ooster-buren voor velen meteen een associatie met tra-ditionele export producten zoals Bier und Wurst!Niet verkeerd voor de vleeseters en bierdrinkersonder ons, maar er is uiteraard veel meer.Meer dan“Bier und Wurst” ?Als ondernemer naar Duitsland! D uitsland is voor ons het grootste economisch afzetgebied. Voor de Limburgse ondernemer liggen winst die aan die vestiging toerekenbaar is. persoon is - zeg maar een mens van vlees hier veel kansen. Stel u bent als ondernemer Fiscalisten spreken in dit verband van een en bloed - is het dividend belast met succesvol in Nederland. U waagt een poging vaste inrichting. Nederland geeft in zo’n inkomstenbelasting. Dit is fiscaal niet in Duitsland en de Duitsers blijken al even geval een korting op de belasting waardoor voordelig zodat het verstandig is een verzot op uw product als de Nederlanders. dubbele belastingheffing wordt voorkomen. andere structuur te kiezen. U vraagt zich af of u de in Duitsland behaalde Wel kan dubbele belastingontstaan als de resultaten in uw Nederlandse aangifte- betrokken belastingdiensten tot een Hoe dan ook, een ondernemer die inter- inkomstenbelasting moet verantwoorden. verschillende winsttoerekening komen. nationaal zijn vleugels uitslaat moet zich Misschien wil de Duitse fiscus de desbetref- Het verhaal wordt anders als men in het goed laten begeleiden door zijn accountant. fende inkomsten belasten? Voor de btw buitenland niet slechts een vestiging heeft Een juiste structuur is essentieel om risico’s moet de ondernemer zich in elk geval in maar een rechtspersoon, in Duitsland af te dekken en rendementen veilig te Duitsland registreren als hij aan Duitse bijvoorbeeld een GmbH. Een rechtspersoon stellen. particulieren levert. Levert hij aan Duitse wordt als een zelfstandige entiteit in de ondernemers, dan is er sprake van een belastingheffing betrokken. De GmbH zal zogenaamde intracommunautaire levering. dus aan alle Duitse heffingen onderworpen Hierbij hoeft geen btw te worden berekend. zijn. Dat de aandeelhouder een buitenlander is, maakt geen verschil. Fiscalisten noemen Voor de inkomstenbelasting gelden andere dat een deelneming. Als de GmbH aan haar regels. Een ondernemer is daar belast waar Nederlandse aandeelhouder dividend hij is gevestigd. Een Nederlandse ondernemer uitkeert, is dit in Nederland vrijgesteld op www.hlb-kallenraeven.nl is dus in Nederland belast. Dat geldt in grond van de zogenaamde deelnemings- principe ook voor in het buitenland behaalde vrijstelling. Dit geldt als de Nederlandse Drs. Dion J.H.L. Daemen RA winst. Als de ondernemer echter een aandeelhouder een BV of andere vestiging in het buitenland heeft, zal het rechtspersoon is. Als de Nederlandse Vennoot HLB Kallen Raeven Accountants & Fiscalisten buitenland hem willen belasten voor de aandeelhouder echter een natuurlijk d.daemen @ hlb-kallenraeven.nl14 het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. Tekst: Van Zandvoort Media • Fotografie: Marco Magielse BedrijfsreportageCommuniceren doe je vanuit je identiteit, de authenticiteit van je organisatie,want daar ligt je kracht, je onderscheidend vermogen. Op de vraag ‘wie ben ik?’moet echter menig ondernemer het antwoord schuldig blijven. De ZandbeekCommunication Group gaat samen met zijn klanten op zoek naar hetantwoord op die vraag en naar die unieke en onderscheidende positionering.De manier waarop dat gebeurt, is net zo onderscheidend. De organisatieontwikkelde op basis van zijn jarenlange ervaringen een eigen werkwijze,genaamd Rootz.Weten wie je bent, is debasis voor succesD e Zuid-Limburgse roots van de Dat is relevant, omdat we communicatie en Goede communicatie stoelt op een juiste Zandbeek Communication Group branding daarmee laten aansluiten op de interactie tussen on- en offline activiteiten. liggen in Maastricht. De zuster- externe omgeving van onze klant: zijn markt. Daar zit ook precies de kracht van onzebedrijven Van Zandbeek communication & Net zo belangrijk is het na te denken over de samenwerking.”events en Nexwork werken daar met dertig doorvertaling naar de organisatie, de mensen.medewerkers aan de communicatieve en Interne communicatie is vaak onderbelicht, Cocreatievisuele invulling van communicatie zoals terwijl het juist van cruciaal belang is bij het “In een tijd waarin de maatschappijcommunicatie moet zijn: puur, uniek en uitdragen van je positionering.” voortdurend in verandering is, economischeonderscheidend. “Wij willen met ons werk omstandigheden schommelen en markteneen bijdrage leveren aan het succes van De juiste combi verschuiven, is goede communicatieonze klanten,” vertellen Fleur van Zandbeek, Strategisch advies is één, maar hoe geef je essentieel,” vervolgt Fleur. “Rootz helptdirecteur van Van Zandbeek communication het vervolgens handen en voeten in de onze klanten om efficiënt en effectief te& events en Remco Heijnen, directeur van praktijk? Daar trekken Van Zandbeek en communiceren. Onze klanten – klein enNexwork enthousiast. “Dat doen we door onze Nexwork samen in op. “Nexwork is daarbij groot - moeten wel openstaan voor samen-kennis en kunde van het communicatievak verantwoordelijk voor het ontwikkelen van werking. Want ons advies is een proces vante combineren met regionale kennis van de alle online media,” vult Remco aan. “Online cocreatie en coproductie. Zo maken wijmarkt.” communicatie heeft de afgelopen jaren optimaal gebruik van de kennis van onze een explosieve groei doorgemaakt. Tien klant en vice versa, en samen realiseren weTerug naar je roots jaar geleden werd van het resterende bud- zo (nog meer) succes. Dat zorgt voor veel“Samen met de klant gaan we op zoek naar get nog ‘even’ een website gebouwd. Dat enthousiasme en motivatie. Na bijna vijftigzijn roots. Onze methode helpt ons daarbij, idee is allang achterhaald. Rootztrajecten is bovendien onmiskenbaarmaar is geen toverformule op zich”, licht Tegenwoordig wordt gericht geïnvesteerd dat deze werkwijze tot de beste resultatenFleur toe. “Het is een middel om samen met in online activiteiten. Want die zijn essenti- leidt. En daar doen we het voor.”onze klanten te komen tot de kern van zijn eel voor het bereiken van ondernemers-activiteiten. Die pakken we vervolgens op doelstellingen. Als je ziet dat mensen het Van Zandbeek communication & events / Nexworkom ze communicatief op te spelen. Met als afgelopen jaar 35 procent minder fysiek zijn Hoogbrugstraat 43doel voor onze klant maximaal onderscheid gaan shoppen en in plaats daarvan hun 6221 CP Maastrichtte creëren in zijn markt en slim aansluiting aankopen online doen, geeft dit overduide- T 043 - 328 41 50te vinden bij hun eindklanten.” lijk de kentering weer. Vroeger stond online f.zandbeek@zandbeek.comBij Van Zandbeek kijken ze overigens verder communicatie in dienst van offline commu- www.zandbeek.comdan communicatie alleen. Fleur vervolgt: nicatie. Nu is dat fifty-fifty, maar de techni- Van Zandbeek is eveneens gevestigd in Nijmegen, Den Haag,“We onderscheiden binnen Rootz merken, sche ontwikkelingen zullen de digitale Amsterdam, Brussel en heeft haar hoofdkantoor in Eindhoven.markten en mensen. communicatie nog meer stimuleren. het ONDERNEMERS BELANG 15
 18. 18. Ondernemerspanel2011 wordt een veel beter jaar!Lezers en adverteerders van het Ondernemersbelang geven in toenemende mate aan uiterst positief te zijnover de economische vooruitzichten voor het MKB in ons land. Een negatieve stemming omtrent hetondernemersvertrouwen is omgebogen naar een positieve stemming voor het nieuwe jaar. Deelt u diemening en ziet u nieuwe kansen in 2011 of liggen er nog gevaren op de loer die de economischeontwikkelingen in 2011 kunnen beïnvloeden? De mening van ons panel. ■ Norbert van Kalsbeek Norbert van Kalsbeek - Arbo Adviesburo als ondernemer niet aan onderdoor zult gaan. Het zal Van Kalsbeek je eerder sterker maken en scherp houden. Prognose Of 2011 zakelijk een veel beter jaar wordt valt nog 2011; iets beter dan 2010 denk ik, maar de tijden dat maar te bezien. 2010 was niet echt slecht (hooguit het veel beter wordt binnen een jaar liggen voorlopig minder) en ondanks het feit dat de economische achter ons. Zorgen maak ik mij voor de komende jaren geluiden over het algemeen negatief blijven merk ik over de woningmarkt en de gevolgen daarvan voor dat er wel weer meer aanvragen binnenkomen. Het is ons allemaal. Door vergrijzing zal het woningaanbod wat moeilijker om daadwerkelijk tot zaken te komen, komende jaren gaan toenemen, dus moeilijker er wordt wat meer onderhandeld en de opdrachtgever verkoopbaar. Een economisch “zwaard van Damokles” is kritischer geworden. Op zich allemaal zaken waar je dat ons allemaal boven het hoofd hangt! ■ Bob Dijk Bob Dijk - HumanCapitalCare en beperking van bezuinigingen op onderwijs en In het gesloten regeerakkoord is een duidelijke keuze onderzoek zullen bijdragen aan het economisch gemaakt voor gezondmaking van de overheidsfinanciën herstel. Ook het Nederlandse imago in het buitenland en het versterken van de economie. Hierbij is extra is van belang voor onze welvaart omdat 75 procent aandacht voor ondernemersschap en ondernemingen. van onze inkomsten daar worden verdiend. Naast onze Daarnaast dienen de bureaucratische regels voor eigen organisatie krijg ik ook van andere ondernemers ondernemers en burgers tot een acceptabel niveau te te horen dat de orderportefeuille beter gevuld is dan worden gebracht. Het behoud van de hypotheek- in 2010. Indien de overheidsgarantie niet alleen woorden renteaftrek is een positief signaal voor burgers en voor blijken te zijn maar ook in daden worden omgezet, kan belangrijke sectoren als bouw en daaraan gerelateerde 2011 wel eens het jaar worden waarin een sprong sectoren. Meer beschikbare financiën voor infrastructuur voorwaarts wordt gezet. ■ Arjan Verhagen Arjan Verhagen - Verhagen Grafische Media BV in 2011 nog niet rooskleurig zijn. Ook in 2011 zal de Binnen Verhagen Grafische Media B.V. zijn we positief grafische industrie onder druk blijven staan door een gestemd over onze mogelijkheden voor 2011. We structurele overcapaciteit. We dienen de markt dus merken dat investeringen weer plaatsvinden en zeer goed in de gaten te houden en we zien hierin we merken ook dat er weer tijd en geld in marketing voldoende kansen. We merken dat onze klanten weer gestopt wordt. We beseffen echter goed dat de positief gestemd zijn en dat geeft ons vertrouwen. economische vooruitzichten voor de grafische sector Verhagen is klaar voor 2011.16 het ONDERNEMERS BELANG
 19. 19. ■ Ad PootAd Poot - Additional risk-insurance en als we op meerder vlakken niet hebben geleerd vanDat we de stijgende lijn te pakken hebben, is gelukkig het verleden, zitten we snel weer in een nog grotereduidelijk en definitief. 2010 was het jaar van de dip. Op macroniveau zijn terreur of oorlogsrisicos eenommekeer en in 2011 zullen we weer een stap in de groot gevaar, hangt veel af van de prijzen van grond-goed richting kunnen maken. Maar uit de stelling wil ik stoffen en is het van groot belang dat de "Europesewel het woordje "veel" halen. In 2009 en ook in 2010 was Unie" niet instort. Ook moeten we rekening houdenik realistisch, maar toch zocht ik altijd naar de kansen met de schuldenlast die de vele overheden op zichdie er toen ook waren. Op mijn vakgebied kwam het hebben moeten nemen en waar we nu de rekeningbewustzijn omtrent kosten en risicos en konden de voor moeten betalen. Laten we vooral als onder-goede risico- en verzekeringsadviseurs hun nemers dicht bij onszelf blijven: dus weten waar onzetoegevoegde waarde in moeilijke tijden tonen. grenzen liggen, durf te investeren, maar wel opKomend jaar moeten we positief blijven maar ook verantwoorde manier en risicos goed inschatten envooral scherp op "onszelf". Niet vergeten dat we door deze beheersbaar maken. Risicomanagement noem ikeen "graai-cultuur" en "het nog meer willen hebben", dat in mijn vak, met als doel: de continuïteit van dedachten dat alles kon op financieel gebied en de sky onderneming en wat mij betreft ook van de economiede limit was. Eind 2010 zagen we dat de banksector waarborgen, dan wordt het zeker weer beter!alweer teruggreep op een gevaarlijke bonusstructuur Een succesvol 2011 toegewenst. ■ Nico Jordaan Nico Jordaan - CleanTech Jordaan vooruitzichten”. Met enige voorzichtigheid zijn wij bij Vooruit kijken naar de toekomst is voor een onder- CleanTech positief gestemd over 2011. Nog beter dan nemer noodzakelijk. Te optimistisch zijn kan gevaarlijk 2010 durven we eigenlijk alleen maar te dromen. zijn voor de continuïteit van je bedrijf; met te Voor ons was 2010 al een topjaar! Wellicht dat u daar voorzichtig mis je kansen die je wel had willen zelf de conclusie voor uw bedrijf uit kunt trekken? benutten. Lastig in te schatten die “economische Een gezond 2011 toegewenst! ■ Jeroen BoddeJeroen Bodde - Vamos Coaching worden naar anderen, en dat doe je alleen maar zelf.Nee, 2011 wordt een perfect jaar! Nieuwe kansen Het geloof of de overtuiging bij de ander kun je nietkun je zelf zo zien, en gevaren zijn gevaren als je direct veranderen, dat ligt ver buiten je eigen macht.ergens bang voor bent. Beïnvloeding van je eigen Het ombuigen van je stemming begint dus bij jezelf,kansen en vertrouwen heb je zelf in de hand, cliché en ik kan je daarbij helpen om dat op de juiste maniermaar nog steeds waar: voor sommigen is het glas te doen. Voor ondernemers die dat willen en kritischhalfvol, en voor anderen nog steeds halfleeg. naar zichzelf te durven kijken: ik zoek nog vijfOmstandigheden kun je soms niet zelf creëren, ondernemers of werknemers om het roer om temaar wél hoe je ermee omgaat. Je geloof in je zelf gooien op mentaal gebied. Begin 2011 dan meten je product of dienst zal overgebracht moeten een voorsprong! ■ Linda Bergmans-van schendel Linda Bergmans-van schendel - wordt tijd dat mensen met de voetjes op de grond Libeboek Counselling komen te staan. We zijn altijd maar bezig met de Ik zou het graag willen geloven, maar dat doe ik dus economie draaiende te houden in plaats van het leven niet. Wij houden al heel wat jaren onze welvaart draaiende te houden. Investeer voorlopig dus vooral in kunstmatig in stand. Deze welvaart is al lang niet groeipotentie van je belangrijkste werkkapitaal; jezelf meer gebaseerd op het kapitaal dat wij en Nederland en je werknemers! Als bedrijfscounsellor en –trainer als geheel bezitten. Betreurt ik dit? Eigenlijk niet, het ben ik u daarbij graag van dienst. het ONDERNEMERS BELANG 17
 20. 20. Bedrijfsreportage Tekst: Van Zandvoort Media • Fotografie: Jo Goossens The XL -effect Een juiste mix van uitingen, ontwikkeld vanuit één marketinggedachte. Dat is de kracht van communicatie en daar geeft CPFxl graag vorm aan. Al twaalf jaar is deze organisatie een betrouwbare grafische partner voor klein én groot, want CPFxl heeft alle disciplines in huis om elke klant op maat te bedienen. Van vormgeving tot digitaal drukwerk, van persoonlijke mailings tot tijdschriften. CPFxl ontwerpt, geeft vorm, drukt, print, coördineert projecten en bewaakt en beheert klantvoorraden. Snelheid, flexibiliteit, creativiteit en deskundigheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Samen geven ze communicatie dat XL-effect. C PFxl is een grafische alleskunner. die geperforeerd en in hoge oplages volgende maand, in aangepaste vorm, weer “We bieden full-service in de geproduceerd moeten worden, inclusief 1.500 drukken. Zo kan optimaal worden breedste zin van het woord,” couverteren en postverzenden, weten de ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De vertelt directeur Ron Franssen. “Zo worden weg naar ons te vinden. Wij beschikken over klant is veel flexibeler en kan zich daardoor vormgeving en productie volledig in eigen een specifiek drukwerkprocedé waarmee nog beter en makkelijker onderscheiden.” beheer uitgevoerd en beheren we, indien dit alles in één gang geregeld kan worden. de klant dat wenst, ook diens voorraad Zulke opdrachten kun je met een standaard Groot in kleine prijzen drukwerk. Dat scheelt hem tijd en ruimte. procedé gewoonweg niet realiseren.” Dat vereist ook een flexibele en resultaat- Eén belletje en wij zorgen ervoor dat het gerichte aanpak van de leverancier, daar is gewenste materiaal, eventueel diezelfde Groot in marktontwikkelingen CPFxl zich terdege van bewust. “Die rol spelen dag nog, netjes bij hem wordt afgeleverd. “Om je klant optimaal te kunnen bedienen, we graag en goed,” besluit Ron Franssen. Het gemak van de klant staat altijd voorop. moet je in staat zijn in te spelen op de “Van vormgeving tot verzending. Wij zorgen Bij het XL-effect hoort ook XL-service.” behoeften van de markt. Die behoeften zijn voor dat XL-effect, met uitzondering van de de laatste jaren nogal veranderd. Zo is het prijs,” voegt hij toe. “Want die houden we in Groot in bijzondere wensen accent van offset verschoven naar digitaal verhouding het liefst zo klein mogelijk.” XL is ook de snelheid waarmee de klant wordt drukken. Een logische verschuiving, gezien bediend. De meeste producties worden de ontwikkeling die deze drukvorm de doorgaans binnen 24 uur gerealiseerd. afgelopen jaren doormaakte. De machines “Daar zit ook een groot gedeelte van onze zijn dermate verbeterd dat er geen zichtbaar XL IN COMMUNICATION kracht,” legt Ron Franssen uit. “We draaien kwaliteitsverschil meer is met offset hier zestien uur per dag en indien nodig drukwerk. Maar het biedt wel veel meer CPFxl zo’n drie keer per maand zelfs 24 uur. De mogelijkheden. Deze drukvorm is namelijk Streeperstraat 48 afgelopen twaalf jaar hebben we, mede bijzonder geschikt voor kleinere oplages. 6371 GN Landgraaf hierdoor, een aantal grote klanten aan ons Twaalf jaar geleden drukten we 10.000 T 045 - 533 09 85 weten te binden. Vooral ook klanten met brochures en meldde de klant zich bij ons info@cpfxl.nl specifieke wensen als persoonlijke mailings, als die op waren. Nu kiest hij voor een oplage www.cpfxl.nl voorzien van barcodes en/of nummering, van bijvoorbeeld 1.500 stuks en laat hij er18 het ONDERNEMERS BELANG

×