Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R065 0110 Limburg Zuid New

1,955 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

R065 0110 Limburg Zuid New

 1. 1. NR. 1 2010 het ONDERNEMERS B E L A N GAlles pleit voorgevelisolatieFlexpoint anticipeert opmarktontwikkelingenHamburg Verhuur:sleutelpositie in de marktEen sterk merk biedtweerwerkONLINEWWW.ONDERNEMERSBELANG.NL Kerkrade plant vooruit
 2. 2. Bedrijfscontactpunt Maastricht advies & informatie ondersteuning vestigingsmogelijkheden subsidies vergunningen & regelgeving relevante ontwikkelingenEen heldere kijk op ondernemen Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht tel. 043 350 40 50 fax 043 350 43 85 e-mail bedrijfscontactpunt@maastricht.nl
 3. 3. pagina de ruimteom uw aandacht te trekken. Zo doen wij dat.Effectief aanpakken. ectief Geleen | www.24u.nl
 4. 4. Colofon het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanZuid-Limburg verschijnt vierkeer per jaar Inhoud 8Vierde jaargang, nummer 1, 2010 Kerkrade plant vooruitOPLAGE Ondernemers in Kerkrade mogen hun borst de komende jaren natmaken.5.000 exemplaren Kerkrade heeft potentie en in Kerkrade gaat het dan ook gebeuren. Het gemeentebestuur draagt ondernemend Kerkrade een warm hart toe en faciliteert het bedrijfsleven waarCOVERFOTO mogelijk, zeker in deze barre economische tijden. Vooral het mkb mag wat van hetBurgemeester Jos Som van Kerkrade gemeentebestuur verwachten.Fotografie: Jos NelissenUITGEVERJelte HutNovema Uitgevers BV 13Postbus 309860 AA Grootegast Alles pleit voor gevelisolatie 8Weegbree 1 Eén van de meest efficiënte manieren om energieverbruik en hiermee ook de CO2-uitstoot9861 ES Grootegast van een pand te verlagen en zo én het milieu én de eigen beurs te ontzien, is gevelisolatie.T 0594 - 51 03 03 Eigenlijk zijn er drie goede redenen voor gevelisolatie, zegt Guus Henssen, directeur vanF 0594 - 61 18 63 Bouwservice Fons van der Heijden BV, Limburgs enige aanbieder van gevelisolatiesystemeninfo@novema.nl van het Duitse merk Caparol.www.hetondernemersbelang.nlBLADMANAGERNovema OirschotBob KockenT 0499 - 31 31 13 14b.kocken@novema.nl Flexpoint anticipeert op marktontwikkelingenVORMGEVING Dat ook Flexpoint te maken heeft met het zware economische klimaat in 2009 wil MarcelVDS Vormgeving!, Drachten Michiels, operationeel directeur Nederland, niet ontkennen. In de uitzendbranche voel je deT 0512 - 38 11 14 gevolgen van een dalende arbeidsmarkt nu eenmaal het eerst. Gaat het beter met de economie,info@vds-vormgeving! dan profiteer je echter ook als eerste. Flexpoint maakt zich momenteel klaar voor de toekomst. Want dat de komende jaren arbeidskrapte zal ontstaan, is zeer waarschijnlijk.DRUKScholma Druk, BedumMEDEWERKERS AAN DIT NUMMERJo Goossens 26Marco Magielse Hamburg Verhuur: sleutelpositie in de marktJeroen Kuypers Hij heeft gewonnen, gewonnen, de zilvervloot. De beroemdste zin in de Zilvervloot overJos Nelissen ons aller Piet Hein is (nog?) niet van toepassing op Hamburg Verhuur, maar een vlootJohn Peters hebben ze al. En met de vloot doelen directeur Leen van Wamelen en accountmanagerLoes Wijdeveld Alex Smit in de kersverse vestiging in Susteren op de vele maten en soortenVan Zandvoort Media huisvestingruimtes die het bedrijf de markt aanbiedt.Adreswijzigingen, veranderingenvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Vermeld svp ook de editie er bij, dievindt u bovenaan in het colofon.ISSN 1875 - 3841Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.
 5. 5. Column En verder Fysieke arbeid 4 Nieuws Het blijft intrigerend: van die onwaarschijnlijke 6 Schildersbedrijf Piekaz BV ommezwaaien. Ik ken aardig wat mensen die een 7 Highlite International abrupte carrièremove maakten. Ik noem een 11 Hilhorst Tegels & Sanitair BV concertviolist die timmerman werd, een eindredacteur 12 Pennino Advocaten die omschoolde tot luchtverkeersleider, een zeeman die nu voor een kleuterklas staat, een scheepsbouwer 16 Bedrijfscontactpunt Maastricht die opeens zijn roeping vond als boekhouder en een 17 Cro-Tech BV Neerlandica die nu een schildersbedrijf heeft. Over 19 Arthur Jansen Advies vrouwen (en mannen) met een universitaire titel en veelbelovende loopbanen die kozen voor full time 23 Vranken B.V. Dichtingsproducten moederschap (vaderschap) heb ik het nu even niet. 24 Limpens & Partners accountants en belastingadviseurs 25 Sandler Training Soms worden rigoureuze ommezwaaien gemaakt in de 28 Rentmeesters Combinatie Limburg BV hoop daarmee een doorbraak te forceren en wat sneller rijk te worden. Dat zijn meestal mensen die hun vaste 29 Van Zandvoort Media baan kwijtraken of opzeggen en zich dan opeens 31 Wiertz Personeelsdiensten adviseur in iets noemen. Consultant. Vaag beroep 32 Albert America VOF vind ik dat. Ik begrijp nooit hoe die lui aan klanten komen. Blijkbaar hebben ze een bijzonder talent om de mensen problemen aan te praten en ze ervan te over- In het hartkatern tuigen daarvoor een consultant nodig te hebben. Maar vaker gaat het bij een grote verandering omEen sterk merk biedt weerwerk de overstap van een hoge functie naar een lagere. Van hersenwerk naar met-de-handen-werk. Zou een mensVerreweg de bekendste merkenrechtdeskundige daar dan toch gelukkiger van worden? Ja natuurlijk.van ons land is Bas Kist, niet alleen omdat hij Dat besef dringt regelmatig tot me door, als ik memede-eigenaar is van Zacco/Shield Mark, het grootste helemaal suf en duf zit te werken aan de computer enbureau van Europa, maar vooral omdat hij diverse de buurman (een boer) buiten iets met zijn koeien ziepopulaire boeken over het onderwerp schreef en ge- doen of een hek zie vervangen. Jaloezie steekt dan deregeld stukken erover publiceert in NRC Handelsblad kop op. Wat moet het geweldig zijn om gewoon ietsen Adformatie. Wie het kantoor van Kist aan te pakken wat op een gegeven moment zichtbaarbinnentreedt merkt in één oogopslag hoe áf is. Klus geklaard, bakje koffie verdiend. Lekker ingepassioneerd de jurist over zijn werk is. Hij heeft de buitenlucht aan het werk; je fluit een liedje vaner op vensterbanken en kasten een honderdtalbewijzen van merkinbreuk uitgestald. plezier en straks zit moeder de vrouw klaar met koffie en koek. Ja, buurman boer heeft het goed geschoten.- Heurkens & van Veluw: Ik wou dat ik ook echt iets kon. Dingen maken die Slim in RVS, aluminium en staal echt nuttig zijn, dingen waar mensen wél op zitten te wachten. Een stoel of een brood of een boot. Dan zou ik s avonds moe maar voldaan aan de warme Het probleemoplossend vermogen van ervaring prak zitten en hoefde ik niet nog de deur uit om te gaan sporten, want dan had ik al een strak lijf van Met de kennis en de ervaring van met name hoog opgeleide werkne- de fysieke arbeid overdag. mers gaan we om alsof we ons nog midden in de wegwerpmaatschap- Een mooi droombeeld. Ik staar nog maar eens naar pij bevinden. Wie van middelbare buiten, en zie de buurman zwoegen achter een leeftijd is en zijn baan verliest is gewoonlijk zo goed als kansloos op de kruiwagen met poep. Het regent inmiddels. Ben ik arbeidsmarkt. Anco Goldhoorn (53) en even blij dat ik binnen zit te werken, lekker warm en Philip de Winter (57) namen hier geen droog. En vanavond gezellig sporten met de meiden. genoegen mee. Na een succesvolle carrière leek hun loopbaan voortijdig te stranden. Eind 2008 zijn Pam van Vliet zij een full service organisatie van en voor ervaren hoogopgeleide www.pamvanvliet.nl 45+-ers met managementervaring en ondernemers gestart, Level45. het ONDERNEMERS BELANG ❘ 3
 6. 6. NieuwsGEPOMA en Life Style Verfpunt introduceert revolutionaire coatingsVerzuimregie De Limburgse groothandel Verfpunt in- zorgen voor een gezonde leef- en werk-GEPOMA en Life Style Verzuimregie zijn troduceert unieke coatings die omgeving en zijn vriendelijk voor zowelsamen met TNO van start gegaan met hoogwaardige verftechnologie mens als milieu. Zeker op plaatsen waarhet project Gezond Ondernemen voor combineren met bewezen bacterie-, veel mensen samenkomen en op plaatsenhet Limburgse MKB. In zeven bedrijven schimmel- en algenbestendigheid. waar hygiëne een belangrijke rol speeltwordt de komende maanden onderzocht De coatings beperken de toegenomen zijn ze van grote waarde. De productenwelke plaats gezondheid inneemt in de gezondheidsrisico’s die worden veroor- zijn bijvoorbeeld toepasbaar in zieken-bedrijfsvoering en wat deze bedrijven zaakt door bacteriën, schimmels en huizen, zorginstellingen, scholen,kunnen doen om de gezondheid van de algen. Er zijn in Nederland meer mensen horecagelegenheden, huisartsenpraktijkenindividuele werknemers te bevorderen. die overlijden aan de gevolgen van een en sporthallen. Toepassing van de coat- Bakkerij ExtraDe resultaten worden in het voorjaar van bacterie dan door een verkeersongeluk. ings voorkomt bovendien vervuiling en2010 op een congres bekendgemaakt. Men is zich in toenemende mate bewust bederf van voedselproducten. Hofleverancier van de gevolgen van schadelijke Verfpunt biedt de volgende antimicrobe Bakkerij Extra in Schinnen is bij gelegenheid bacteriën. Denk bijvoorbeeld aan MRSA, producten aan: Bacteria (bacterie-be- van de viering van het 100-jarig bestaan e-coli, salmonella en legionella. Van de strijdende coating), Fungi (schimmelwe- benoemd tot Hofleverancier. Om in aanmerking bacteriën die in aanraking komen met rende coating), Algea (algenwerende te komen voor het voeren van het predikaat de coatings wordt 99,8% geëlimineerd. coating), BactiClean (bacteriebestrij- Hofleverancier moet een onderneming onder De coatings zijn daardoor vele malen ef- dend schoonmaakproduct). meer minimaal 100 jaar bestaan en in de fectiever dan reguliere coatings en Daarnaast biedt Verfpunt een speciale branche of bedrijfstak een eerste of voor- schoonmaakproducten. De coatings deurklinkspray die wereldwijd uniek is. aanstaande plaats in de regio innemen. Twintig miljoen euro voor midden- en kleinbedrijf Nieuw kantoor De Provincie Limburg heeft het Innovatie- voldoen. Het moet gaan om een innovatief Arvalis Gulpen fonds Limburg opgericht. In het fonds project en het fonds draagt maximaal de Arvalis Gulpen heeft een nieuwe zit een bedrag van twintig miloen euro. helft van de kosten. Ook komt er een kantoorlocatie gelegen aan de Oude Het unieke initiatief is bedoeld om het subsidieplafond van maximaal vier Rijksweg 32 in Gulpen in gebruik genomen. MKB in Limburg te stimuleren zich meer miljoen euro. Het fonds past in het Arvalis is 100 % dochter van de LLTB toe te legen op innovatieve projecten. beleidsprogramma Koersvast waarmee en beschikt over drie vestigingen inGroene mode groeit Wie een beroep doet op het Innovatie- de Provincie de gevolgen van de krediet- Roermond, Oirlo en Gulpen. fonds moet aan bepaalde voorwaarden crisis voor het MKB wil verzachten.Mensen gaan steeds bewuster leven enkopen steeds meer duurzame producten; 18 miljoen voordat geldt voor alle branches. Kijk maar Revitaliseringsprojecten Parkstadnaar het succes van de biologische melk, mechatronicaduurzame bouwmaterialen en sinds kort Bedrijventerrein Spekholzerheide in een investering van 5 miljoen euro. Mechatronica voor het MKB is een nieuwook in de mode. Modewinkel watMooi.nl Kerkrade is beter bereikbaar, Ook een groot deel van Bedrijventerrein project voor mkb-bedrijven aan beide kantenziet de omzet stijgen met dubbele cijfers. de uitstraling is verbeterd, het water- Strijthagen in Landgraaf is fors opgeknapt. van de Nederlands- Duitse grens. VoorDe webshop verkoopt groene mode voor beheer is geoptimaliseerd, verouderde De revitalisering van bedrijventerrein deze bedrijven is 18 miljoen euro subsidievrouwen. Wat maakt duurzame kleding en moeilijk verkoopbare panden zijn Lindelaufer Gewande in Voerendaal is beschikbaar. Ondernemingen kunnenbijzonder? Dat komt vooral door het verhaal gesloopt en het ruimtegebruik is voor het grootste deel afgerond. hierop een beroep doen voor de bekosti-dat er achter zit: weten dat mensen een geïntensiveerd. De revitalisering vergde In januari is de feestelijke opening. ging van kennis, advies, begeleiding eneerlijk loon hebben gekregen en dat de eventuele ontwikkeling van prototypen.stoffen zonder schadelijke chemicaliën Het project is onderdeel van het Interreg-zijn gemaakt. Dat is beter voor de wereld programma Duitsland-Nederland en telten het zit natuurlijk ook een stuk lekkerder. dertien projectpartners waaronder Syntens.watMooi besteedt veel tijd aan het informerenvan haar klanten. Er staat veel informatieop de website en klanten worden uitgeno- Der Sjtieldigd om hun vragen te stellen. Dat wordtgewaardeerd door klanten. Iedereen zou zich Onlangs is Stichting Der Sjtiel gestartde vraag moeten stellen waar en hoe met een nieuwe werkplaats voor mensenproducten worden gemaakt. Als je deze met psycho- en/of sociale problematiekvragen zelf kunt beantwoorden, kan je de in het gebouw van Vixia gelegen aan debewuste kritische consument beter voorzien Millenerweg 8 in Sittard. Der Sjtiel werktvan informatie. Zo bouw je niet alleen een in dit kader samen met een aantal par-duurzame relatie op met je klanten maar werk tijen waaronder Gemeente Sittard-Ge-je ook aan een stabiele basis van je bedrijfs- leen, Vixia, Prins Clauscentrum (Orbisvoering. Want MVO heeft de toekomst. GGZ), MEE Zuid-Limburg, Triade en MOV.4 ❘ het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. NieuwsKORT NIEUWS Opnieuw miljoenen voorObvion heeft de Performance Award kenniswerkersgewonnen. Onderzoeksbureau BlauwResearch reikt deze prijs in het Zalmhuis Minister Maria van der Hoeven vanin Rotterdam voor het eerst dit jaar uit Economische Zaken trekt opnieuwaan een financiële aanbieder met de geld uit om bedrijven en kennis-beste dienstverlening. Naast Obvion in instituten te helpen om in economischHeerlen zijn Aegon en WestlandUtrecht Expositie duurzame kunst in Kapellerput moeilijke tijden toch te investeren ingenomineerd. onderzoek. Van der Hoeven kondigt Ter ere van het behalen van de gouden dinsdag aan dat ze 45 miljoen euroTijdens het drie dagen durende PINT Green Key is er momenteel in Kapellerput beschikbaar stelt, waarmee 539Bokbierfestival in de Beurs van Berlage te een bijzondere kunstexpositie te zien met kenniswerkers en 55 jonge onderzoekersAmsterdam heeft Brand DubbelBock goud als thema Duurzaamheid. De expositie en ontwerpers aan de slag kunnen bijgewonnen in de categorie Dubbelbock. bestaat o.a. uit werk beschikbaar gesteld 51 instellingen en bedrijven. door Studio Hergebruik uit Rotterdam. Vooral het midden- en kleinbedrijfEasy-ink in Beek heeft recentelijk het Zo staat er het Boekenbankje van heeft veel belangstelling voor hetWebshop Keurmerk ontvangen. Easy-ink is Jacqueline le Bleu. Dit bankje is project, waarvoor Van der Hoeven enlandelijk aanbieder van goedkope toner en gemaakt door boeken her te gebruiken. haar collegabewindsman Ronaldinkjet cartridges van grote merken zoals Tevens zijn de prachtige bustiers van kinderatelier Kunstkwartier uit Helmond Plasterk (Onderwijs) eerder al 135HP, Canon, Lexmark, Brother et cetera. glas en porselein van kunstenares Patula hebben dit kunstwerk gemaakt van miljoen euro uittrokken. Het kabinet Berm te bewonderen. Ook haar spiegelwand afvalmateriaal, zoals lege pakken melk, wil met de maatregel de kenniswerkersOnlangs is Angela Roso Coaching in is tentoongesteld. Blikvanger in de Foyer flessen en karton. De expositie is opge- behouden voor de NederlandseGeleen van start gegaan. De activiteiten is de 4,70 lange dinosaurus. Kinderen met steld in de foyer bij de vergaderzalen en is bedrijven en tevens wetenschappelijkebestaan voornamelijk uit coaching, een autisme spectrumstoornis van het de komende maanden nog te bezichtigen. kennis gebruiken om maatschappelijkeloopbaanbegeleiding en re-integratie. themas op te lossen. Bijvoorbeeld inDaarnaast richt het bedrijf zich op PGB de gezondheidszorg, maar bijvoorbeeld(Persoon Gebonden Budget), met name Andi Druk Maastricht-Airport FSC-gecertificeerd ook door onderzoekers te laten kijkende begeleiding. naar het gebruik van lichte materialen Andi Druk, gevestigd op bedrijventerrein men. FSC zorgt ervoor dat tropische en voor voertuigen. Die zouden daardoorWiertz Personeelsdiensten heeft een Maastricht-Airport in Zuid-Limburg, is offi- niet-tropische bossen goed worden beheerd. minder energie verbruiken.nieuwe service center geopend in het cieel FSC-gecertificeerd. Een fraaie kroon Doordat het hout en de houtproducten wordenvoormalige politiebureau in Kerkrade. op het streven van deze grafische professi- gecertificeerd, kunnen deze gedurende het onal om milieuvriendelijk, duurzaam en complete traject gevolgd worden. De Betonprijs 2009‘t Smulhuis in Brunssum is de beste maatschappelijk verantwoord te onderne- certificering is toegekend door SCS-Benelux.cafetaria van Nederland. Vorig jaar Hendrix Bouw in Elsloo heeft ditbehaalde het bedrijf nog de tweede jaar de Betonprijs 2009 in de categorieplaats in de Snackkoeriers Cafetaria Top woningbouw met hun project Woonhuis100. ‘t Smulhuis van Hans en Jacqueline Osseforth in Stein in de wacht gesleept.Boumans volgt Snackplaza Willem de De Betonprijs 2009 heeft het grootsteBoer uit Urk op en is tevens winnaar aantal inzendingen ooit mogenvan de regioaward beste cafetaria in registreren. Niet minder dan 135Zuid-Nederland. projecten waren ingediend in de 6 verschillende categorieën. De Betonprijs wordt elke twee jaarBCT uit Amstenrade in georganiseerd op initiatief van delijst van snelgroeiende Betonvereniging, het overkoepelendeNederlandse bedrijven en coördinerende orgaan binnen de (beton)bouw.BCT uit het Limburgse Amstenrade iséén van de 691 bedrijven, die dit jaarin de lijst van FD Gazellen staat. Het isvoor het eerst dat BCT in de lijst staat.De lijst, die elk jaar door Het FinancieeleDagblad wordt samengesteld, bestaatuit Nederlandse bedrijven, die in drie Bent u eenachtereenvolgende jaren minimaal 20%gegroeid zijn en in die drie jaar geen netwerker? Als ondernemer kunt u niet zonder netwerk. Het hoortverlies geleden hebben. BCT is één van bij succesvol zakendoen. U kunt het niet uitbesteden.de grootste Nederlandse spelers in de Netwerken moet u zelf onderhouden. Gelukkig geldtmarkt voor Document Management dat niet voor uw ict-netwerk. Laat dat maar aan onsSystemen en Enterprise Content over. Op het gebied van ict nemen wij u alles uitManagement systemen. Het bedrijf levert handen. Wij kunnen u onder meer ondersteunen metzijn systemen vooral aan overheids- calamiteiten support, preventief onderhoud, remote management, ‘zonder-zorgen-pakket’, implementatiesinstellingen, gemeenten, politie- en en een security scan. Voor meer informatie kijkt u opbrandweerkorpsen, waterschappen, www.amr-ict.nl. Of wie weet zien we elkaar binnen-scholen en ziekenhuizen. BCT, dat in kort op een netwerkbijeenkomst.1985 werd opgericht, realiseerde in2008 een omzet van 18 miljoen euro AMR ict, automatiseren is vooruitzienen biedt werk aan 180 personen. Europalaan 24 | 6199 AB Maastricht-Airport | T 043 327 03 23 | www.amr-ict.nl het ONDERNEMERS BELANG ❘ 5
 8. 8. BEDRIJFSREPORTAGE Tekst: Van Zandvoort Media Fotografie: Jos Nelissen Vertrouwde kwaliteit in schilderwerk De naam Piekaz is een begrip in Kerkrade en verre omstreken als het gaat om kwaliteitsschilderwerk. Met maar liefst 46 jaar ervaring als specialistisch schildersbedrijf is het een vertrouwde partner voor binnen- en buitenschilderwerk bij particulieren, bedrijven en monumentale panden. Daarnaast biedt Piekaz een breed pakket aan aanverwante diensten waaronder restauratie- en behangwerkzaamheden, onderhoud, speciale muurafwerking (Italiaanse technieken) en beton- en houtreparaties. S team. Er wordt wel eens laatdunkend over Vakwerk gedaan, maar schilders moeten meer in huis “Het prijsbewustzijn van de consument is childersbedrijf Piekaz BV – in 1958 hebben dan een goede techniek en het juiste enorm gegroeid,” vervolgt Kitty Pasmans. opgericht door Leo Piekaz – werd in 1984 materiaal. Ze moeten óók gemotiveerd en “Dat zie je overal en ook in de schildersbranche. overgenomen door Kitty en Jef Pasmans en nauwkeurig zijn, inzicht hebben en beschikken Dat is op zich een goede zaak zolang de kwaliteit verhuisde datzelfde jaar naar de huidige locatie over goede contactuele eigenschappen, omdat niet uit het oog verloren wordt. De goedkoopste aan de Kokelestraat in Kerkrade. Het team van ze direct met bewoners te maken hebben.” schilder is natuurlijk niet altijd de beste. vaste schilders bestaat nog grotendeels uit Door voortdurende innovaties is de kwaliteit dezelfde mensen als destijds. “We hebben Steeds opnieuw beoordeeld van het materiaal – wij werken uitsluitend vakbekwame en zeer ervaren schilders in Piekaz werkt voor particulieren, woning- met topmerken als Sikkens, Sigma, Caparol en dienst,” zegt Kitty Pasmans. “Dat is de corporaties, aannemers en gemeenten aan Trimital – de laatste jaren sterk toegenomen. bepalende factor in onze kwaliteit.” onder meer utiliteitsbouw, renovatie- en Met moderne werkmethodes, apparatuur en nieuwbouwprojecten. “Vroeger, en dan heb ik materialen, wordt strak werk geleverd. Méér in huis het over een jaar of tien geleden, moesten we Het gaat dus al lang niet meer alleen om het In de drukke periodes – en voor een schilders- nog wel eens werk afzeggen omdat we het te materiaal, wél om het werk van de vakman. bedrijf concentreert het werk zich nog altijd druk hadden. Tegenwoordig moet het werk Dat is het onderscheidend vermogen van in de warmere maanden – worden extra handen echt binnengehaald worden en is er veel Piekaz.” ingehuurd via gespecialiseerde uitzendbureaus concurrentie van andere partijen en internet. voor de schildersbranche. Dan verdubbelt Eigenlijk begint je schildersbedrijf elk jaar en het vaste team van vijftien schilders soms. bij elk project opnieuw, omdat veel werk Uitzendkrachten zijn een uitkomst voor wordt uitgezet via aanbestedingen. Er wordt Schildersbedrijf Piekaz BV de ondernemer in de schildersbranche, bijna niet meer met langlopende contracten Kokelestraat 89 vindt Kitty Pasmans. “Het zijn goed opgeleide gewerkt. Je wordt dus steeds opnieuw op je 6462 EP Kerkrade mensen met feeling voor het vak,” benadrukt ze. kwaliteiten beoordeeld. En het is heel simpel: T 045 - 546 33 13 “We werken vaak met dezelfde flexibele krachten, als je goed werk levert voor de juiste prijs, info@piekaz.nl die ook helemaal opgenomen zijn in het vaste dan vragen ze je het volgende jaar wéér.” www.piekaz.nl 6 ❘ het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. BEDRIJFSREPORTAGETekst: Van Zandvoort MediaFotografie: Jo GoossensHoe een hobby een miljoenenbedrijf werdHighlite InternationalEen uit de hand gelopen hobby. Zo noemt voormalig onderwijzer in gebruik wordt genomen, is daarvan een voorbeeld. Het is de derde verbouwing vanHub de la Haije het bedrijf in audiovisuele producten dat hij Highlite in zeven jaar. “Zo spelen we in op de vergrijzing en verbeteren we – door nóg snelleresamen met z’n vrouw in 1994 begon. Nu behoort het tot de top leveringen – de klanttevredenheid.” Is die investering niet gewaagd in het huidigevijf van licht- en showequipmenthandels in Europa, doet het zaken economische klimaat? “De crisis is een uitdaging, een leermoment,” vindt hij. “Het is helemaalin 76 landen en biedt het emplooi aan 130 mensen in Parkstad. niet zo erg dat we ons realiseren dat groei niet vanzelfsprekend is. En het gaat er nu omKomend jaar wordt een nieuwe, volledig geautomatiseerde loods hoe slim en verstandig je met zaken omgaat, daarop worden we allemaal gewezen.”van 7000 vierkante meter ingebruikgenomen, waar nog meer Liefde voor het vakorders gepicked zullen worden. “Nieuwe technieken dagen mij uit.” Hij heeft nooit een vastomlijnd plan gehad met zijn bedrijf. “Het is allemaal gebeurd. We zijn gemiddeld elke drie jaar in omzet verdubbeld, maar nooit money-driven geworden. Het sociale aspect en de liefde voor het vakW draaitafels verkocht, maar weer meer luidspre- zijn voorop blijven staan. “Daar gaat het voor kers en versterkers. Vaak gaat het ook om het mij om, het neerzetten van mooi product, e leveren alles op het gebied van bereikbaar maken van bestaande technieken samen met een mooi team.”audiovisueel equipement en verlichting voor voor een groot publiek. Met een ontwikkelingonder meer tv-productiebedrijven, verhuur- en als LED zijn we bijvoorbeeld al jaren bezig.installatiebedrijven, dancings en theaters.” En kijk eens naar het fenomeen lasershows.In dit professionele segment, waar het vooral In de begintijd kostte een laser 100.000 euro,gaat om een goede verhouding tussen prijs en nu krijg je er al één voor duizend euro. Hetkwaliteit, levert Highlite uitstekende midden- gaat dus ook vaak om vernieuwende toepas- Highlite Internationalklassers. “Eigenlijk zijn we gewoon een singen van bestaande technieken.” Vestastraat 2dozenschuiver,” lacht Hub de la Haije. 6468 EX Kerkrade Slim en verstandig T 045 - 566 77 00Chinese keuken De la Haije heeft een eigen kijk op zaken. De info@highlite.nlBegin jaren negentig ging hij voor de eerste nieuwe state-of-the-art-loods die dit voorjaar www.highlite.nlkeer naar het Verre Oosten, waar vrijwel degehele productie van Highlite plaatsvindt.“Dat was echt pionieren,” zegt hij.“De communicatie, in gebrekkig Engels enbody language, was aanvankelijk moeilijk.”Toch lukte het Highlite om er duurzame partner-ships op te bouwen. Tegenwoordig bestelt hetbedrijf jaarlijks zo’n zevenhonderd containers,met meer dan vijfduizend verschillendeproducten, in China. “China is onze keuken.De Chinezen zijn goede zakenlui, die – in te-genstelling tot wat wel eens wordt gedacht –enorm kwaliteitsgedreven zijn.”Nieuwe techniek“Nieuwe technieken dagen mij uit, ik heb al-tijd iets met techniek gehad,” aldus Hub de laHaije. De technologische ontwikkeling in zijnvakgebied gaat snel, maar staat tegelijkertijdnog steeds in de kinderschoenen en biedtvoortdurend nieuwe mogelijkheden, vindt hij.“Nieuwe digitale technieken bepalen de markt.Door de opkomst van het MP3-gebeuren wordenbijvoorbeeld steeds minder cd-spelers en het ONDERNEMERS BELANG ❘ 7
 10. 10. I N T E R V I E W Tekst: Van Zandvoort Media Fotografie: Jos Nelissen Kerkrade plant vooruit Ondernemers in Kerkrade mogen hun borst de komende jaren natmaken. Kerkrade heeft potentie en in Kerkrade gaat het dan ook gebeuren. Het gemeentebestuur draagt ondernemend Kerkrade een warm hart toe en faciliteert het bedrijfsleven waar mogelijk, zeker in deze barre economische tijden. Vooral het mkb mag wat van het gemeentebestuur verwachten. Het mkb is de motor van de plaatselijke economie en die moet je goed onderhouden, is het credo van burgemeester Jos Som. Eind dit jaar bijvoorbeeld gaat de eerste spade de grond in voor de bouw van het nieuwe winkelcentrum en dat moet Kerkrade de ‘boost’ geven die het zo hard nodig heeft. geleverd over de hele wereld? We hebben een multinational op Kerkraads grondgebied.” Bedrijventerreinen MKB Met Dentgenbach is het grootste bedrijventerrein Maar er is meer dan het midden- en grootbedrijf in Kerkrade genoemd. Ontstaan in de jaren in een gemeente. Jos Som weet als zoon van zeventig en tachtig zijn de 115 ha op het een bakker in het Gelderse Didam alles van de voormalige mijnterrein van Staatsmijn problemen waar vooral de kleinere ondernemer Wilhelmina, na een moeizame start in de tijd mee kan zitten. “Vertel mij niet hoe hard je als van de herstructurering als gevolg van de ondernemer soms moet werken. Als hij het moeilijk mijnsluitingen, tegenwoordig op 2 ha na heeft, moet je hem als gemeente dan ook steunen. helemaal ingevuld. Mede dankzij de facelift die Vragen: wat kunnen we voor je doen. Je moet het het kreeg. Dentgenbach biedt nu werk aan ruim samen doen. Elkaar stimuleren en enthousiast 2600 mensen. En zo zijn er nog zeven bedrijven- maken. Je moet ook ‘out of the box’ durven denken. D terreinen in Kerkrade – in volgorde van grootte Niet altijd makkelijk, maar je moet het wel doen. Julia, Spekholzerheide, Willem-Sophia, In deze tijd van crisis hebben ook veel ondernemers e gemeente Kerkrade begrijpt heel goed Locht-Zuid, Haanrade-Worm, Locht en Euregiopark - in Kerkrade het erg moeilijk. En dus moeten we dat een goed contact met het plaatselijke die samen goed zijn voor nog eens circa 4700 er het beste mee voor hebben. Vooral met het bedrijfsleven voor het juiste leven in de brouwerij arbeidsplaatsen. “Het is belangrijk dat we onze mkb, wat toch de motor van onze economie is. zorgt. “Ik bezoek twee bedrijven per maand met bedrijventerreinen in orde hebben en goed Maar als gemeente kun je natuurlijk niet in je de bedrijvencontactfunctionaris, de directeur onderhouden,” vindt Som. “Dat heeft alles te eentje de huidige economische crisis oplossen. bedrijven en de verantwoordelijke wethouder,” maken met werkgelegenheid en die is vooral Maar je kunt wel laten zien wat het je waard is steekt Jos Som van wal. “Dat zijn hele leuke voor Kerkrade, met zijn structureel hoge dat het de ondernemers in je stad goed gaat. bezoeken. Je leert elkaar goed kennen. werkloosheidscijfer, heel belangrijk. Zoals het Continium. Daar gebeurt iets. Prettig, zulke korte lijnen. Als je met ondernemers Bedrijventerreinen zijn de graadmeters van Dat moet je ook als stad uitstralen. praat, begrijp je ook veel eerder waar ze mee de potentie van een stad. Daarom pakken Hier in Kerkrade gebeurt iets. Je moet zaken zitten. In Kerkrade hebben we heel veel mooie ook wij de revitalisering ervan op. hiernaartoe halen en daartoe moet je investeren en internationaal actieve bedrijven, waarvan Die verloopt goed. Het is ook geen verhaal in de infrastructuur en in de succesformules je het bestaan soms niet eens weet. van of-of maar van en-en. Je doet het samen die er zijn. Neem de nieuwe Rodahal, Zonde. Zie Mobil Plastics, een Amerikaans met de ondernemers op die bedrijventerreinen. waar recent Alice Cooper op de bühne stond. bedrijf dat zich alweer heel wat jaren geleden Je moet echter eerst weten waar ze mee Niet alleen dat feit op zich is belangrijk, maar heeft gevestigd op bedrijventerrein Dentgenbach. zitten en daar zijn de diverse vooral ook dat die 2.500 mensen die op dat Wie in Kerkrade – behalve de mensen die er werken ondernemersverenigingen hele goede concert afkomen ook geld uitgeven in de stad. - weet dat vanuit dat bedrijf kunststoffen worden klankborden voor.” En dat doen ze niet alleen in de Rodahal zelf. 8 ❘ het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. Jos Som: “Je moet laten zien wat het je waard is dat het de onderne- mers in je stad goed gaat”De hotelcapaciteit op Rolduc bijvoorbeeld was omliggende ondernemers daar heel wat over wonen, fiscaal en sociaal. Een voorbeeld vanvolgeboekt. Wat je moet doen als stad, is je zich heen gekregen. En dat in een tijd van wat is bereikt, is dat de intercity vanuit Aken alkracht gebruiken. En dat doen we. Gravenrode crisis. Daar mag je je ogen niet voor sluiten. doorrijdt tot in Herzogenrath, onze buurgemeenteheeft toch maar mooi die award (de Eden Award Maar straks heeft West een eigen koopcentrum in Duitsland. Zo komt het internationale Duitsevoor meest duurzame toeristische bestemming, van hoge kwaliteit. Dat heeft die wijk ook hard treinennet weer wat dichterbij. Je kunt al inred) gewonnen. Daar mag je best trots op zijn, nodig. Het hele sociale verkeer in West wordt er Herzogenrath opstappen en in één ruk naar Berlijnzonder aan borstrammerij te doen.” positief door beïnvloed. Ook daar werken we treinen. Ik denk dan meteen door en denk aan met korte lijnen, waardoor snel begrip voor zoiets als de Zoo-lijn. Op het tracé richting BerlijnCentrumplan elkaar ontstaat.” heb je grote dierentuinen liggen, zoals die vanEn dat laatste doen ze in Kerkrade zeker niet. Keulen en Berlijn zelf. Je hebt als Kerkrade echterIntegendeel, het mag wel een ietsje meer zijn. Verder kijken ook de mooiste kleine dierentuin van Europa aan“Kwaliteit moet als stad je handelsmerk zijn. Kerkrade kijkt echter verder dan de gemeente- te bieden. Waarom zouden mensen uit BerlijnFeit is dat Kerkrade als koopcentrum wat dat grenzen. Som: “Breder gezien moeten we elke daar niet in zijn geïnteresseerd? Dat moet jebetreft achterloopt bij de ontwikkelingen om cent die we hebben in Parkstad investeren in de als stad goed verkopen.”ons heen. Daar gaat wat aan gebeuren met de economie. Met dat uitgangspunt voor ogen moetenbouw van het nieuwe winkelcentrum tussen we ons vervolgens oriënteren richting Herzogenrath Aan jas trekkenMarkt en Rodahal. Dat zit er nu aan te komen. en Aken. De komende jaren zal vanwege de Kerkrade is een stad met voorzieningen opEn Kerkrade verdient dat ook. Eind 2010 wordt demografische ontwikkelingen in deze streek provinciaal niveau, aldus de burgemeester.daarmee begonnen. Er is al geld voor vrijge- veel moeten worden gedaan in het kader van de “Met betaald voetbal op het hoogste landelijkemaakt. We moeten ook wel, want we kunnen het herstructurering. De herstructurering van het niveau, de Rodahal, GaiaPark Zoo, de oudsteons niet permitteren nog langer te wachten of woningbestand, maar ook van de infrastructuur. abdij van Nederland, het Continium en Gravenrode,om helemaal niet te beginnen,” weet Jos Som. Willen we dat ondernemers hier blijven en nieuwe met een centrum dat straks is toegespitst op ondernemers zich hier willen vestigen, dan moeten veiligheid en kopen, met alle sociale voorzieningenCarboonplein we investeren in mobiliteit. Ondernemers moeten die het nodig heeft. We willen als stad warmteMaar niet alleen in het centrum wordt zich snel kunnen verplaatsen en goed bereikbaar uitstralen, daar hebben we ook de ondernemersgeïnvesteerd. Som: “De ontwikkeling van het zijn. Daarom ook is de lightrailverbinding met Aken bij nodig. Zij moeten hun zaken aan de manCarboonplein in Kerkrade-West is een schitterend heel belangrijk. Zeker voor Kerkrade. Als er een brengen. Dus als zij iets willen, moeten wijvoorbeeld van wat met een goede visie door stad is die zich al lange tijd echt Europees hen als gemeente steunen. Ze moeten ons snelondernemers mogelijk wordt gemaakt en oriënteert, dan is het Kerkrade wel. Waar ande- kunnen vinden en ons bij problemen aan de jasgerealiseerd. Al heeft dit project een moeizame ren erover blijven praten, dóen wij het gewoon. kunnen trekken. De ondernemers moeten onzeaanloop gekend en hebben de betrokken en Op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, ambassadeurs zijn” het ONDERNEMERS BELANG ❘ 9
 12. 12. BEDRIJFSREPORTAGEFotografie: Jo GoossensUniek:Totaalconcept in clisch investeren loont, waarbij wij veel toege-vloeren te Kerkrade voegde waarde kunnen geven aan het bouwproces. Nu hebben we in ieder geval op het gebied van vloeren een totaalconcept waarbij, middels één aanspreekpunt alle denkbare vloerafwerkingen gerealiseerd kunnen worden. Dit is voor de projectmarkt, als ook voor deVoor zowel de projectmarkt als ook de particuliere klant zijn particuliere markt een verlichting.”Hilhorst Tegels & Sanitair bv en Condor Vloeren bv een uniek Breed aanbod Pascal Franssen (37): “de samenwerking met collega-samenwerkingsverband aangegaan. Twee naast elkaar liggende bedrijf Hilhorst werkt voor ons zeer positief, zo kunnen we elkaars netwerk uitbreiden, maar ookbedrijven, gespecialiseerd in levering en verwerking van vloeren, ontzorging bieden voor onze klant, doordat deze op één plek voor alle soorten vloeren terecht kan.die hun krachten bundelen, waardoor de mogelijkheid bestaat Door ons brede aanbod zijn wij niet gebonden aan een materiaalsoort en hierdoor kunnen wijom uw project, groot of klein, in één hand te laten uitvoeren. onze klanten voorzien van een zeer objectief advies, toegepast op ieders unieke situatie.Wanneer u met plannen loopt om te gaan (ver)bouwen en niet Wij richten ons op een zeer brede doelgroep, van doe-het-zelver die zelf zijn huis wil verbouwen,bekend bent met de vele mogelijkheden op het gebied van vloeren, tot o.a. zorginstellingen of utiliteitsbouw waar projecten op grote schaal worden uitgevoerd.”dan bent u bij bovengenoemde bedrijven aan het juiste adres. Condor Vloeren BV en Hilhorst Tegels & Sanitair BV staan garant voor de beste kwaliteit, service en persoonlijke aandacht. Kortom, de moeite waardH uitstraling en goede service, wordt het bedrijf om eens een kijkje te nemen in de showrooms op ook steeds bekender in de particuliere markt. het terrein achter het stadion van Roda JC, waar ilhorst Tegels & Sanitair werkt dagelijks deze twee bedrijven naast elkaar gevestigd zijn.met 60 vakbekwame en geschoolde tegelzetters Volgens Gijs Hilhorst (52): “Het idee kwam 2 jaarvoor zowel kleine als grote projecten voor o.a. geleden bij me op, doordat er in de markt veelarchitecten, aannemers, utiliteitsbouw, maar ook faalkosten ontstonden door miscommunicatievoor particulieren. Hierbij wordt vakkundig tegel- tussen verschillende partijen die op een project Condor Vloeren BV Hilhorst Tegels & Sanitair BVwerk geleverd en verwerkt. Ook beschikt Hilhorst samen dienden te werken, waarbij de opdracht- Wiebachstraat 24g Wiebachstraat 28over een divisie welke complete badkamers van gever steeds geconfronteerd werd met problemen, 6466NG Kerkrade 6466NG KerkradeA tot Z vernieuwd volgens de laatste trends. zoals geen goede kwaliteit, te late oplevering en T 045 - 541 11 00 T 045 - 544 45 42 vooral veel tijdsinvestering in communicatie met www.condorvloeren.nl www.hilhorst.nlCondor Vloeren bv heeft begin 2009 zijn showroom alle diverse partijen. Hiertoe hebben wij naast onzevan 300 m2 afgebouwd, waar een groot scala huidige vestiging op de Roda Boulevard eenaan diverse vloeren te vinden is. Hierbij kan men fantastische locatie gerealiseerd, waardoor opdenken aan o.a. natuursteen, tapijt, linoleum, afbouw-niveau heel veel verkrijgbaar is.giet- en troffelvloeren en kunststofvloeren. Wij geloven dat net nu, in deze tijd vanHet bedrijf is met name actief in de projectmarkt, recessie, anticy-alwaar het naast vloeren ook voorziet inzonwering en gordijnen. Metzijn mooie het ONDERNEMERS BELANG ❘ 11
 13. 13. Advies Elk nadeel heeft zijn voordeelEen ongeval is snel gebeurd, en komt altijd ongelegen. Stel dat uw vaste medewerker van de technische dienst bij een verkeersongeval betrokken raakt. Op grond van de wet bent u gehouden om tijdens ziekte het loon c.a. door te betalen, en van u wordt verwacht dat u zich ten maximale inspant om te komen tot re-integratie. De HogeRaad is zelfs van mening dat van u gevergd kan worden dat u de inrichting en orga-nisatie van uw bedrijf zodanig aanpast dat de werknemer daadwerkelijk tot re-inte- In de praktijk kan het dus zinvol zijn om “de koppen bij elkaar te steken”, en als werkgever gratie kan komen. Dat is nu eenmaal het bedrijfsrisico van de ondernemer. in overleg te treden met de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij teneinde een “plan de campagne” te maken. O De bedrijfsarts wil, al of niet met de hete Kortom, een regresvordering van de werkgever adem van de werkgever in zijn nek, iemand vraagt om maatwerk en een proactieve hou- p grond van artikel 6:107a BW heeft de weer snel (soms te snel) laten hervatten. ding . Dan zijn er ook voordelen te behalen. werkgever van de bij een ongeval betrokken Ook ziet men dat werknemers, uit vrees voor Vergelijk het met een incasso. Het domweg werknemer recht op verhaal van de loonkosten, het verlies van hun baan (met name tijdelijke sturen van een sommatie, gevolgd door menig indien de werknemer aan het ongeval geen krachten), weer snel gaan werken. rappel, zet geen zoden aan de dijk. Er zal schuld treft. De aansprakelijke partij – vaak een doortastend en met visie opgetreden moeten verzekeraar – dient de werkgever te compenseren Een en ander kan tot spanningen leiden. worden. in de loonkosten die hij tijdens ziekte De werkgever kan behoorlijk gefrustreerd verschuldigd is. Het gaat dan om de netto raken, terwijl het te snel hervatten van de Voordelen zijn: loonkosten, namelijk die loonkosten die de werknemer het medisch of arbeidsdeskundig • werkgever is van meet af aan betrokken bij, werknemer zelf had kunnen vorderen indien probleem niet wegneemt. Er volgt dan een en kan deelnemen aan, de discussie omtrent hij geen aanspraak had op doorbetaling van periode van uitval, op uitval, op uitval. aansprakelijkheid, medische klachten, zijn loon. De werkgever kan dus niet de De frustratie neemt nog verder toe, en voor causaal verband etc.; verschuldigde belastingen en premies over men het goed en wel in de gaten heeft is er • werkgever wordt direct betrokkene bij de het loon vorderen. sprake van een arbeidsconflict. Terwijl het afwikkeling van de letselschade van de zo wezenlijk is dat de werknemer zich werknemer, en krijgt hierin een actieve rol; Een en ander is wel bekend. Minder bekend begrepen en gesteund voelt. • er ontstaat een gevoel van samenwerking, echter is dat de werkgever ook aanspraak kan zodat ook inzage in het medisch dossier maken op kosten die hij moet maken in verband In essentie hebben werkgever en werknemer gemakkelijker kan worden verkregen; met de re-integratie. Dit aspect van de regres- één en hetzelfde doel, namelijk te komen tot • kosten in verband met re-integratie kunnen vordering is ingevoerd in juni 2008, maar wordt een verantwoorde re-integratie. één op één ten laste van de verzekeraar in de praktijk nog weinig in stelling gebracht. worden gebracht; Samenwerking • werkplekaanpassingen en dergelijke zijn Belangen niet tegengesteld De verzekeringsmaatschappij die voor de onderwerp van gesprek, waarbij ook de Iemand is ziek, of iemand is niet ziek. schade van het verkeersongeval (dus ook de zienswijze van de werkgever kan worden Dat is een constatering op basis van medisch, inkomensschade) moet opkomen, streeft tege- meegenomen. en/of arbeidsdeskundig onderzoek. lijkertijd hetzelfde na, zodat de kans op toe- komstige inkomensschade kan worden Kantoor Kerkrade Kantoor Maastricht In de praktijk lijken de belangen uiteen te lopen, voorkomen of beperkt. En in dat verband is Schaesbergerstraat 16 Gaetano Martinolaan 95 en zelfs tegengesteld te zijn. De werkgever men bereid te investeren: inschakeling ar- 6467 EC KERKRADE 6229 GS MAASTRICHT schakelt zijn bedrijfsarts, of arbodienst in beidsdeskundige, belastbaarheidonderzoek, (t) +31 (0)45 563 93 03 (t) +31 (0)43 365 63 85 en houdt langs die weg in de gaten dat de bekostiging aanpassing werkplek, training van (f ) +31 (0)45 563 93 04 (f ) +31 (0)43 365 63 10 werknemer voldoende wordt geprikkeld om de werknemer om beter om te kunnen gaan zijn werk weer snel op te pakken. met zijn/haar klachten etc. www.pennino.nl mail@pennino.nl12 ❘ het ONDERNEMERS BELANG
 14. 14. BEDRIJFSREPORTAGETekst: Van Zandvoort Media Alles pleit voorFotografie: Jo Goossens gevelisolatie Eén van de meest efficiënte manieren om energieverbruik en hiermee ook de CO2-uitstoot van een pand te verlagen en zo én het milieu én de eigen beurs te ontzien, is gevelisolatie. Eigenlijk zijn er drie goede redenen voor gevelisolatie, zegt Guus Henssen, directeur van Bouwservice Fons van der Heijden BV, Limburgs enige aanbieder van gevelisolatiesystemen van het Duitse merk Caparol. “Je bespaart energie, verbetert tegelijkertijd het binnenklimaat, wat zorgt voor een hoger wooncomfort en verhoogt de waarde van het pand. Alles pleit voor gevelisolatie.”A aan de bouwkundige constructie. Ook alg- en Bij het doorvoeren van energiebesparende mosgroei op de buitenmuren wordt voorkomen maatregelen is gedegen advies daarom van ls bezuinigd moet worden op energiekosten, door gebruik te maken van een alg- en moswerend groot belang. “Voordat een keuze gemaaktis gevelisolatie een absolute must. Samen met verfsysteem als eindafwerking. Last but not wordt, is een analyse van de energiesituatie vaneen moderne verwarmingsinstallatie, dubbelglas least verhoogt een warmte-isolatiesysteem het pand nodig. Wij adviseren in de breedste zinen dak- en vloerisolatie is gevelisolatie een zeer de waarde van een pand, omdat een laag van het woord en regelen ook zaken als ont-efficiënte ingreep voor een duurzame verlaging energieverbruik gunstig is bij verkoop of werp, vergunningen, subsidieaanvragen en rc-van energieverbruik. “Het is een belangrijk verhuur. Gevelisolatie geeft verder een berekeningen, vaak in combinatie met andereonderdeel van een pakket maatregelen,” meent esthetische meerwaarde aan een gebouw besparende maatregelen aan bijvoorbeeld dak ofGuus Henssen. “De grootste energieverliezen in als het wordt toegepast in de renovatiesector. kozijnen. Het complete traject dus, van A tot Z.een pand ontstaan doordat dure warmte door De moderne systemen bieden enorm veel Daarbij hebben wij bewust gekozen voor de pro-slecht geïsoleerde bouwelementen verloren mogelijkheden voor gevelverfraaiing.” ducten van Caparol, een Duits merk dat kwali-gaat. Met gevelisolatie kan tot wel vijftig teit en innovatie hoog in het vaandel heeftprocent energie bespaard worden.” Duitse ‘Gründlichkeit’ staan. Inderdaad, ‘Deutsche Gründlichkeit’ in Als een gevel dan toch aan een opknapbeurt toe is, gevelisolatie.”Oók beter voor binnen is het slim om isolatie meteen aan de renovatieGevelisolatie heeft daarnaast een positief effect te koppelen, meent Henssen. “Door te besparen Bouwservice Fons van der Heijden BVop het werk- en wooncomfort van het pand, op verwarmingsenergie renderen de kosten al na Specialist op het gebied van gevelisolatie,benadrukt Henssen. “Wanneer bijvoorbeeld op een paar jaar.” Ook het feit dat de overheid betonrenovatie, renovatie, onderhoud,koude dagen de temperatuur aan de binnenkant heeft besloten het btw-tarief voor dit werk te verbouw, kozijnvervangingvan een niet-geïsoleerde muur maar twee graden verlagen van 19 naar 6% en de mogelijkheid op Nusterweg 125lager is dan de binnentemperatuur, ontstaat al subsidie maakt het interessant om isolatie te 6136 KT Sittardeen onaangename luchtcirculatie, waardoor het laten uitvoeren. Hoe groot de uiteindelijke T 046 - 452 40 44lijkt alsof het tocht. Op koude muren vormt zich besparing is, hangt van meerdere factoren af. www.fonsvanderheijden.nlbovendien vaak condens, waaruit weer gevaarlijkeschimmels kunnen ontstaan. Een goedegevelisolatie zorgt ervoor dat, ook bij vorst, oude situatie nieuwe situatiede temperatuur aan de binnenkant van de muuramper onder de kamertemperatuur ligt.Dat zorgt voor een behaaglijk warm gevoel eneen gezonder binnenklimaat.”Mooi geïsoleerd“Anders dan een eenvoudige verflaag biedteen warmte-isolatiesysteem een gebouw echtebescherming. Zowel bij nieuwbouw, waarbijsteeds vaker gebruik wordt gemaakt vanbuitengevelisolatiesystemen, als bij bestaandegebouwen. Het systeem reduceert de invloedvan vochtdoorslag en temperatuurschommelingen het ONDERNEMERS BELANG ❘ 13
 15. 15. BEDRIJFSREPORTAGE Tekst: Van Zandvoort Media Fotografie: Jos Nelissen Flexpoint anticipeert op marktontwikkelingen “We zetten in op nog meer kwaliteit en flexibiliteit” Dat ook Flexpoint te maken heeft met het zware economische klimaat in 2009 wil opereert, zijn proces- en maakindustrie, logistiek, finance en callcenterbusiness. Marcel Michiels, operationeel directeur Nederland, niet ontkennen. In de uitzend- Kernwaarden branche voel je de gevolgen van een dalende arbeidsmarkt nu eenmaal het eerst. “Onze kracht ligt in onze kernwaarden: authenticiteit, ondernemerschap en Gaat het beter met de economie, dan profiteer je echter ook als eerste. klacht-gerichtheid,” vertelt Marcel Michiels. “Iedere medewerker zoekt op zijn eigen manier Flexpoint maakt zich momenteel klaar voor de toekomst. Want dat de komende jaren een oplossing voor de vragen van zijn klanten. We sturen aan op persoonlijk ondernemerschap. arbeidskrapte zal ontstaan, is zeer waarschijnlijk. “En dan willen wij vooraan in Dat wil zeggen dat iedere medewerker zich gedraagt alsof hij zijn eigen bedrijf runt. de rij staan,” aldus Marcel Michiels. “Met méér kwaliteit en flexibiliteit.” We denken met de klant mee, in alle opzichten. Personeelsvraagstukken worden snel en efficiënt opgelost. We leveren maatwerk, want geen opdrachtgever is hetzelfde. Ons doel is om F in Parkstad, waar het in 1995 werd opgericht. een langdurige samenwerkingsrelatie met De organisatie is in bijna vijftien jaar tijd klanten aan te gaan.” lexpoint is een internationale uitgegroeid van een lokaal uitzendbureau tot dienstverlener op het gebied van uitzenden, een euregionale speler met 25 vestigingen in Transparant proces detacheren, werving & selectie en onsite- Nederland, België en Duitsland. “Met de prijs kun je je in onze branche nauwe- services. De wortels van het bedrijf liggen De belangrijkste segmenten waarin Flexpoint lijks meer onderscheiden. Wel met kwaliteit en 14 ❘ het ONDERNEMERS BELANG
 16. 16. flexibiliteit van de dienstverlening. Door onze regelmatig om advies en welke trends en openingstijden van vestigingen wordenplatte organisatie zijn we slagvaardig en ontwikkelingen wij binnen de arbeidsmarkt zien.” be-studeerd. “Kandidaten zoeken de kantorendaadkrachtig en staan we in nauw contact minder op dan vroeger, willen liever onlinemet de klant. Vorig jaar hebben we een De juiste kandidaat inschrijven,” legt Marcel Michiels uit.aanvraagvolgsysteem ingebruikgenomen, Een sollicitant moet zoveel mogelijk aansluiten “Per doelgroep moet je vaststellen hoe deze hetgenaamd ESRA. Hierin kunnen klanten de bij de wensen en eisen van de opdrachtgever. liefst benaderd wil worden. Onze unitstructuur,status van hun opdracht monitoren. Dit maakt “Softskills worden steeds belangrijker,” aldus gericht op marktsegmenten, sluit daar bij aan.de totale procesgang inzichtelijk en transparant. Marcel Michiels. “Maar ook de sollicitant wil Om onze flexibiliteit te vergroten, willen we deDaarnaast kunnen opdrachtgevers online de méér, bijvoorbeeld ontwikkelingsmogelijkheden. openingstijden verruimen. In de industrie wordtadministratieve afwikkeling volgen, zoals De juiste doelgroep vinden we onder andere onder andere in diensten gewerkt en als blijktfacturering en verloning.” op basis van wervingsprofielen. Zo weten we dat om zeven uur ’s ochtends mensen nodig zijn, waar - bij welke activiteiten en hoe - we dan moet de klant direct bij ons terechtkunnen.”Kerkrade bepaalde groepen kandidaten kunnen vinden.In Kerkrade is Flexpoint gevestigd in het En welke arbeidsvoorwaarden in welke markt- 2010Parkstad Limburg Stadion. Vanhier wordt een segmenten belangrijk zijn. Daar spelen wij op “In 2010 gaan we de slag naar herstel maken.omvangrijke klantenportefeuille met grote in en daar willen we op anticiperen.” Als de markt aantrekt, willen we er helemaal klaarnamen bediend. Een van hen is Roda JC, voor zijn. We gaan doorgroeien tot multi-waar Flexpoint zich meer partner voelt dan Grenzen loslaten specialist en bieden klanten méér kwaliteit enleverancier. “De belangrijkste segmenten in Bij het zoeken naar geschikte kandidaten flexibiliteit. Op die manier kunnen we nog beterKerkrade zijn industrie en logistiek,” zegt kijkt Flexpoint over de landsgrenzen heen. meebewegen met onze klanten en de markt.Monique Luijten, regiomanager Parkstad. “In Nederland, België en Duitsland maken we We zijn in bijna vijftien jaar hard gegroeid en“We oriënteren ons momenteel op een vestiging gebruik van elkaars netwerk,” geeft Monique kunnen ons als euregionale speler meten metin het centrum van Kerkrade, waarmee we Luijten aan. “In Maastricht bijvoorbeeld is veel de landelijke concurrenten. In 2009 hebbenonze klanten nog beter kunnen bedienen. vraag naar Franstalige mensen. Daarom werkt we een behoorlijke tik gehad, maar we zien deBovendien is dit laagdrempeliger voor de ons kantoor hier nauw samen met dat in Luik. toekomst rooskleurig. Wij zijn er klaar voor!”spontane aanloop van gekwalificeerde Hetzelfde geldt voor de kantoren in Kerkradesollicitanten.” en Aken. De afstanden in de Euregio zijn klein Flexpoint en we laten de geografische grenzen los. Roda JC Ring 1bMultispecialist Sollicitanten krijgen een Nederlands, Duits of 6466 NH KerkradeWanneer het herstel van de economie doorzet, Belgisch contract, afhankelijk van wat de op- T 045 - 543 20 85voorziet Marcel Michiels dat krapte op de drachtgever en/of sollicitant wil.” F 045 - 543 20 88arbeidsmarkt zal ontstaan. Flexpoint bereidt kerkrade@flexpoint.nlzich daar nu al op voor. “De komende jaren Flexibele benaderingwillen wij multispecialist worden; we speciali- Flexpoint bereidt zich zorgvuldig voor op de Kijk op www.flexpoint.nl voorseren ons verder binnen de marktsegmenten toekomst. Ook de functieinvulling en de dichtstbijzijnde vestigingwaarin we actief zijn. De organisatie focust opdeskundige medewerkers, die kennis en kundecombineren met het op de voet volgen vanrelevante marktontwikkelingen.”“Daardoor zijn we steeds meer een serieuzegesprekspartner voor bedrijven,” voegtMonique Luijten toe. “Ze vragen onsMonique Luijten (regiomanager Parkstad) enMarcel Michiels (operationeel directeur Nederland) het ONDERNEMERS BELANG ❘ 15
 17. 17. Advies CrisisimmuniteitHet einde van ieder jaar kent altijd hetzelfde beeld: lange rijen voor de kassas, traag schuifelend winkelpubliek, uit de voegen barstende binnensteden, overvolle parkeerplaatsen, last-minute-aankopen en de na afloop altijd even dolenthousiaste detaillisten die net klaar zijn met geld tellen. Het was één van de weinige sectoren, die het jaar nog enigszins positief konden afsluiten. Want 2009 bracht toch behoorlijk wat economische narigheid. De natte dromen van rijkdom werden zwetende nachtmerries. Ron de Joode D eens leiden tot een niet gewenst resultaat. fundamenten dan weer stevig genoeg zijn, In tijden dat het te lang te goed ging, is er ook weer ruimte voor nieuwe kansen. e kortstondige kooperuptie aan werd dat wel eens vergeten. het eind van het jaar ten spijt, het was En crisis of geen crisis: ondernemen kan onvoldoende om de huidige economische Tekort werd overschot en waarschuwingen onder alle omstandigheden. Het geld zal Dust Bowl tot bedaren te brengen. Want ook werden in de wind geslagen, want doem- daarom weer echt verdiend moeten worden. al leek het er even niet op, er was nog steeds verhalen over een stagnerende economie Met 2010 gaat het wel goed komen. een crisis aan de gang. Of was crisis alleen  verstoorde het feestgedruis van Nieuw de hommeles van krijtstreepbankiers, beurs- Geld alleen maar. De onverdroten honger bengels en vastgoedboeren, wiens banale bo- naar nog meer werd uiteindelijk op een nussen, irreële rendementen en skyhigh wrede manier niet meer gevoed en ambitieuze beurskoersen not done meer zijn en zij plannetjes moesten eveneens met veel tegen- daartoe gedwongen hun hedonistische zin worden bijgesteld of helemaal worden levensstijl moeten indammen? geschrapt. Opportunisme wordt nu optimisme en in deze nieuwe orde onderscheiden  Bij de echte terugblik op het voorbije jaar ondernemers zich van goudzoekers. overheerste de echte chaos van de dag en Ondernemen doe je namelijk niet om rijk te keerde de teneur van beroerdheid weer terug. worden, maar je kunt er wel rijk van worden. Ook al knalden in de fantasie-economie van een losgeslagen sjeik nog een paar champag- Nu er niks meer te feesten valt, zullen zowel nekurken om de oplevering van een pas de private sector als de publieke sector de opgeleverde vastgoedfallus te vieren, het leek zeilen moeten gaan bijzetten om op koers de laatste stuiptrekking en afscheidsgroet van te blijven en daarbij te zorgen dat het de waanzin van Nieuw Geld te zijn. The show vertrouwen niet verloren gaat. Er zullen cant go on en in 2010 wordt het business as dus keuzes gemaakt moeten worden. usual en moeten de mouwen weer worden op- Nu moesten deze wel vaker worden gemaakt, gestroopt. Voor dubieuze businessmodellen en maar dat kwam niet altijd uit. Nu moet het vage financiële constructies is geen plaats en komt het evenmin uit want het geld meer. Het zal moeite kosten om daaraan te is op, en kan er niks meer worden uitgegeven. wennen. De meest simpele economisch wetmatigheid. En niks hebben, betekent ook niks kunnen en Mosae Forum 10 Ondernemen wordt doorgaans gekenmerkt al helemaal niks nieuws willen. Wat nog moet Postbus 1992 door het nemen van bepaalde mate van risico. komen, is er nog niet, kan zich nog niet be- 6201 BZ Maastricht Maar niet iedereen die risico neemt is een wijzen en levert daardoor dus nog geen T 043 - 350 40 50 ondernemer en het nemen van risico is iets bijdrage aan een solide basis. Zorg voor wat F 043 - 250 40 48 anders dan gokken. En rendement is niet er wel al is en ervoor zorgen dat dit ook www.maastricht.nl hetzelfde als resultaat. Ondernemen kan wel blijft is dan vaak belangrijker. Wanneer de bedrijfscontactpunt@maastricht.nl16 ❘ het ONDERNEMERS BELANG
 18. 18. BEDRIJFSREPORTAGETekst: Van Zandvoort MediaFotografie: Jos NelissenRevisiebedrijf Cro-Tech BV uit Eijsden24 uur per dag, 7 dagen per week merken. Daardoor kunnen we vanuit een onafhankelijke positie meedenken over de vormgeving van een fabriek of de standaardisatie van een installatie. Uit kwaliteitsoogpunt concentreren we ons met de in- en verkoop van pompen en installaties wél op de Europese merken. Slechte pompen worden tegenwoordig niet meer gemaakt, maar wat betreft levertijden en het snel kunnen beschikken over spare parts is er veel verschil tussen merken. Daarom kiezen wij uitsluitend voor A-merken. Vrijwel alle onderdelen hebben we op voor- raad. Dat betekent dan ook dat we altijd meteen kunnen reageren bij calamiteiten. Dat is échte 24-uursservice.” Voor en na De vooruitzichten zijn goed, want fabrieken worden steeds moderner en de rol vanCro-Tech BV is specialist op het gebied van rotating: het reviseren en milieuaspecten wordt ook in de rotating- techniek steeds groter. Dat betekent dat erhet in- en verkopen van pompen, pompinstallaties en appendages. veel productontwikkeling en innovatie gaande is en dat de regelgeving voortdurendEen technisch specialisme waar veel vraag naar is, volgens Cro-Tech wordt aangescherpt. Cro-Tech BV werkt, VCA-gecertificeerd en conform ISO-richtlijnen,BV-directeur Guy Crousen, “Elke fabriek heeft wel een pomp en onder meer voor de foodsector, de chemie en de publieke sector. “Algemene industrie dus,”eigen technische diensten van bedrijven worden steeds verder zegt Crousen. “We komen echt overal. In de meeste industriële processen zijnuitgekleed. Wij leveren pure rotatingexpertise.” wel een of meerdere pompen te vinden, als onderdeel van leidingennetwerken waardoor vloeistoffen, slurries of vluchtigeG monteurs. “Die zijn allemaal allround," zegt stoffen gaan. We doen geen leidingen, daar Crousen. “We hebben geen binnendienst zijn weer andere specialisten voor. Ik zeg het uy Crousen begon vijfentwintig jaar of buitendienst. Iedereen kan hier alles. altijd zo: wij zijn gespecialiseerd tot eengeleden zelf als rotatingmonteur, werkte Onze mensen worden ingezet voor het meter vóór en een meter ná de pomp.”vervolgens als sales in de pompenbusiness inbouwen, ombouwen, onderhouden enen startte op 1 januari 2000 als zelfstandig reviseren van pompen, installaties enondernemer. Een professional die alle facetten appendages. Dat gebeurt zowel in de eigenvan het vak doorlopen heeft, iemand die weet werkplaats als op locatie. Daarnaast leverenvan de hoed en de rand. “Van smerige handen we onderdelen, testen we pompen entot stropdas,” lacht Crousen. “Een van de redenen installaties, adviseren we over materiaal-om zelf te beginnen was omdat ik zag dat uitvoering en voorraadbeheer en verlenen Cro-Tech BVservice vaak het ondergeschoven kindje was. we technische ondersteuning bij storingen Revisie en verkoop van pompen,Dat is nadrukkelijk anders in dit bedrijf. en fabrieksstops. We ontwikkelen op verzoek pompinstallaties en appendagesBij Cro-Tech BV ligt een duidelijke nadruk op een compleet rotatingbehandelplan,service en kwaliteit.” helemaal toegesneden op de klant.” Zoerbeemden 8 6245 LR EijsdenBehandelplan Ongebonden en altijd paraat T 043 - 409 87 77Inmiddels heeft het bedrijf tien mensen in Een belangrijk punt is dat wij niet merk- info@cro-tech.comdienst, waaronder zeven ervaren rotating- gebonden zijn, onze service geldt voor álle www.cro-tech.com het ONDERNEMERS BELANG ❘ 17
 19. 19. geen gezicht? communicatie is beeldbepalend redactie, ontwerp en productie van uw communicatiemiddelen raadhuisplein 18, 6411 hk heerlen t (045) 574 24 80 f (045) 571 00 70 e info@vanzandvoortmedia.nl www.vanzandvoortmedia.nl

×