Zarządzanie ryzykiem i audytem wewnętrznym - Manage or Die Inspiration

3,362 views

Published on

Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytania:

Co to jest audyt wewnętrzny?
Co to jest zarządzanie ryzykiem?

Jak łączą się oba elementy w podnoszeniu efektywności organizacyjnej?

Jakie cele warto stawiać przed RM (risk management)?

Jak organizować RM w firmie?

to powiniennaś/eś zapoznać się z najnowszą prezentacją z cyklu Manage or Die Inspirations 2012, pt. Zarządzanie ryzykiem i audytem wewnętrznym.

jeżeli jesteś specjalistą z tych dziedzin, prosimy o konstruktywną polemikę do tego materiału.

Serdecznie polecamy

Prezentację przygotował: Sebastian Pilorz

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zarządzanie ryzykiem i audytem wewnętrznym - Manage or Die Inspiration

 1. 1. inspirations ZARZĄDZANIE RYZKIEM i AUDYTEM WEWNĘTRZNYM PROSTO O TRUDNYCH SPRAWACH…Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz
 2. 2. inspirations RYZYKO – Co to jest? • dotyczy każdej organizacji • dotyczy wszystkich obszarów, procesów i projektów • wynika z działania lub jego braku • wynika z otoczenia lub wnętrza organizacji • obejmuje negatywne konsekwencje oraz niewykorzystane możliwości.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 2
 3. 3. inspirations RYZYKO – Co to jest? W języku naturalnym oznacza jakąś miarę/ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji. Najogólniej, ryzyko jest wskaźnikiem stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat. strat Jest ono proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i do wielkości strat, które może spowodować.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 3
 4. 4. inspirations RYZYKO – kluczowe pytanie Dlaczego warto systemowo zarządzać ryzykiem biznesowym?Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 4
 5. 5. inspirations RYZYKO – motywacje Zarządzając ryzykiem możemy: - adekwatnie alokować środki - skutecznie zapobiegać - poprawiać jakość podejmowanych decyzji na wszystkich poziomach organizacji - zwiększać wartość przedsiębiorstwaWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 5
 6. 6. inspirations RYZYKO – elementy procesu Z draftu procedury Zarządzania Ryzykiem i Audytem Wewnętrznym firmy XXX: „Proces zarządzania ryzykiem składa się z następujących po sobie etapów : – Identyfikacji i analizy – Oceny – Planowania zabezpieczeń – Monitorowania zabezpieczeń – Raportowania ”Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 6
 7. 7. inspirations ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – cele Cele formalne • Określenie ryzyk funkcjonujących w organizacji. • Skatalogowanie ryzyk w organizacji. • Zasilenie systemu zarządzania ryzykiem w informacje. • Określenie znaczenia poszczególnych ryzyk dla organizacji. • Opracowanie rekomendacji w zakresie niwelowania ryzyk lub prawdopodobieństwa ich wystąpieniaWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 7
 8. 8. inspirations ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – cele Cele nieformalne • Budowa świadomości istnienia ryzyk u wszystkich zaangażowanych. • Refleksja u poszczególnych osób nad ryzykami dotyczącymi poszczególnych stanowisk/funkcji. • Pobudzenie do myślenia: – czy zajmujemy się danym ryzykiem? – czy nie angażujemy zbyt dużych/małych zasobów do zarządzania danym ryzykiem? – czy to co postrzegamy jako ryzyko stanowi ryzyko?Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 8
 9. 9. inspirations IDENTYFIKACJA RYZYKA Nie możemy zarządzać ryzykiem, którego nie znamy!Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 9
 10. 10. inspirations IDENTYFIKACJA RYZYKA NARZĘDZIA i ŹRÓDŁA INFORMACJI • Karta Ryzyka • ryzyka@firma.pl • Raporty z audytów wewnętrznych i zewnętrznych • Raporty szkodowe • Informacja od właścicieli obszarów i procesów • Dane z otoczenia - branży i rynku • Dane historyczneWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 10
 11. 11. inspirations IDENTYFIKACJA RYZYKA GWARANCJA DOSTĘPU DO DANYCH Z draftu procedury Zarządzania Ryzykiem i Audytem Wewnętrznym w firmie XXX: „Zestawienie danych i informacji jest niezbędne do właściwej i rzetelnej identyfikacji ryzyk. Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem i Audytu jest upoważniony do uzyskania pełnej informacji i dostępu do niezbędnych danych”Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 11
 12. 12. inspirations OCENA I KLASYFIKACJA RYZYKA Nie możemy zarządzać ryzykiem, którego nie możemy zmierzyć.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 12
 13. 13. inspirations OCENA I KLASYFIKACJA RYZYKA Źródło: Raport „Firma XXX - Mapowanie ryzyka oraz ocena systemu zarządzania ryzykiem”; AoN 2009Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 13
 14. 14. inspirations SKUTKI FINANSOWE OCENA I KLASYFIKACJA RYZYKA AoN 2009 (2) BBJ 2010-11 (1) 1 Nieznaczące Poniżej 50 tys. zł Poniżej 100 tys. zł 2 Niewielkie 50 tys. zł – 500 tys. zł 100 tys. zł – 1,0 mln zł 3 Istotne 500 tys. –1 mln zł 1,0 mln –5 mln zł 4 Duże 1 mln – 3 mln zł 5 mln – 15 mln zł 5 Bardzo duże Ponad 3 mln zł Ponad 15 mln zł 1) Źródło: Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego metodą COSSO II; Menedżer XXX 2010 2) Źródło: Raport „Firma XXX. Mapowanie ryzyka oraz ocena systemu zarządzania ryzykiem”; AoN 2009Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 14
 15. 15. inspirations REZULTATY WARSZTATÓW OCEN RYZYKA OCENA I KLASYFIKACJA RYZYKA Mapa - skutki finansowe 5 4 Skutki finansowe 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 Prawdopodobieństwo Źródło: Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego metodą COSSO II; Menedżer XXXWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 15
 16. 16. inspirations OCENA I KLASYFIKACJA RYZYKA • Zanim rozpocznie się proces oceny i klasyfikacji, znaczenie poszczególnych ocen prawdopodobieństwa i skutku musi być precyzyjnie określone. W przeciwnym wypadku poszczególne punkty skali ocen mogą mieć różne znaczenie dla różnych osób. • Definicje skali prawdopodobieństwa oraz skali skutku powinny zostać jasno zdefiniowane w regulacjach wewnętrznych przedsiębiorstwa. W INNYM PRZYPADKU…. ŚMIECI NA WEJŚCIU = ŚMIECI NA WYJŚCIUWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 16
 17. 17. inspirations PROBLEMY PRZY ANALIZIE I OCENIE RYZYKA Bariery negatywnie wpływające na proces analizy i oceny ryzyka: •Brak kultury organizacyjnej, w której doganiałoby się korzyści płynące z zarządzania ryzykiem, •Niedojrzałe praktyki zarządzania ryzykiem, •Brak zasobów i czasu, potrzebnych na kwantyfikację ryzyka, •Brak jasno zdefiniowanej polityki, procesów i planów, •Brak wśród najwyższego kierownictwa przywódcy zainteresowanego zarządzaniem ryzykiem, •Brak szkoleń, wiedzy oraz formalnych narzędzi i technik pomiaru ryzyka, •Brak jasnych wytycznych dla kierownictwa i personelu, •Brak zachęt do uczestnictwa w pomiarze ryzykaWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 17
 18. 18. inspirations PLANOWANIE ZABEZPIECZEŃ STRATEGIE zarządzania ryzykiem i ZABEZPIECZENIA STRATEGIA OPIS strategia polega na świadomej akceptacji możliwych negatywnych skutków materializacji ryzyka, np. akceptacja ryzyka kradzieży firmowego akceptacja samochodu strategia polega na powstrzymaniu się od działań (unikaniu ich), które eksponują firmę na dany rodzaj ryzyka, np. nie zawieranie umów z unikanie kontrahentami o niskiej reputacji strategia polega na usunięciu całej kategorii ryzyka generowanego przez dany rodzaj działalności, np. zawieranie umów z podmiotami o niskiej reputacji, ale wyłącznie w przypadku, gdy podmiot ten w całości eliminacja zabezpieczy swoje zobowiązania wobec naszej firmy strategia polega na zmniejszeniu negatywnego wpływu materializacji ryzyka lub prawdopodobieństwa jego wystąpienia, np. poprzez dywersyfikację redukcja źródeł zaopatrzenia, rynków zbytu, itp. strategia polega na przekazaniu (wytransferowaniu) ryzyka do innego podmiotu, np. do firmy ubezpieczeniowej, poprzez zawarcie umowy transfer ubezpieczenia majątku, utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej, itp. strategia polega na zwiększeniu ponoszonego ryzyka w celu uzyskania zwiększenie dodatkowych korzyści brak strategii Brak świadomej decyzji odnośnie strategii zarządzania ryzykiem.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 18
 19. 19. inspirations RYZYKO - monitorowanie MONITOROWANIE wpisane w AUDYT WEWNĘTRZY • Obejmuje CAŁY łańcuch wartości (również audyt dostawców traktujemy jak wewnętrzny) • Jak się zmieniają ryzyka • Czy pojawiają się nowe, nieznane dotąd ryzyka • Czy działania zaradcze i środki kontroli są: – Adekwatne do ryzyk – Przestrzegane/wykonywane – SkuteczneWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 19
 20. 20. inspirations AUDYT WEWNĘTRZNY - idea Audyt wewnętrzny jest wyrazem kryzysu do metod zarządzania w organizacji. Wymaga uruchomienia strony trzeciej, bardziej obiektywnej, gwarantującej mechaniczną obiektywność. Audyt jest de facto nośnikiem wartości psychologicznych i socjologicznych – dostarcza zaufania. Audyt wewnętrzny jest UWIARYGODNIENIEM standardów zarządzania.Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 20
 21. 21. inspirations AUDYT MA UMACNIAĆ ZAUFANIEWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 21
 22. 22. inspirations AUDYT WEWNĘTRZNY – obszary aktywności Zgromadzenie informacji o wszystkich koniecznych Audytach wewnętrznych w Firmie XXX Identyfikacja procesów wymagających audytów poza systemowych. Przygotowanie Harmonogramu Audytów w Fimie XXX Szkolenie i Koordynacja pracy Zespołów Audytu Włączenie wyników AW do procesu identyfikacji ryzyka Nadzór nad terminowością i kompletnością przeprowadzanych audytów Nadzór, kompletowanie i weryfikacja dokumentacji z audytówWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 22
 23. 23. inspirations AUDYT WEWNĘTRZNY vs RYZYKO – interakcje i synergia • Monitorowanie procesów • Weryfikacja skuteczności ZR w procesach • Weryfikacja zgodności działań w obszarze ZR z przyjętą polityką • Udział we wdrożeniu metodologii (etap powdrożeniowy) • Przygotowanie planu audytu • Aktualizacja rejestru ryzyk na podstawie wyników przeglądów • Wczesna rejestracja nowych zagrożeń • Wyznaczanie nowych ryzyk i priorytetów audytu • Wymuszanie nowego pojmowania, sposobów weryfikacji i ocen podczas Audytów • Skupienie się na rezultatach – decyzjach, działaniach, zmianie a nie tylko na procedurachWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 23
 24. 24. inspirations RYZYKO i AUDYT - komunikacja „Największy problem związany z komunikacją to iluzja, że do niej doszło” George Bernard ShawWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 24
 25. 25. inspirations RYZYKO i AUDYT – KOMUNIKACJA Forma Częstotliwo komunika ść Nadawca informacji Cel cji Odbiorca informacji Raport: z monitoringu ryzyk i realizacji strategii wobec Prezentacj DZRiA poszczególnych ryzyk. a Zarząd Firmy XXX Uchwała/ Apetyt na ryzyko - określenie i akceptacja kryteriów oceny Zarządzen Raz w roku Zarząd Firmy XXX ryzyka ie Organizacja/DZRiA Informacja o zaakceptowanych przez Zarząd tabela/ DZRiA zabezpieczeniach - do realizacji mail Zarząd, WR Zarząd Informacja o zaakceptowanych zabezpieczeniach DZRiA mapa/ Mapy ryzyka ze wskazaniem ryzyk mających charakter mail lub DZRiA kluczowy i strategiczny wraz z rekomendacją zabezpieczeń spotkanie EPPIDO, Zarząd Raz na Raport z aktualnego stanu ryzyk oraz odchyleń w realizacji raport kwartał WR zabezpieczeń. exl./mail DZRiA raport DZRiA Aktualna Macierz i Mapy Ryzyka+ aktualne zabezpieczenia exl./mail Zarząd, WR DZRiA; BB; Zarząd Spółki; Raz w raport Dyrektor odpowiedzialny miesiącu Audytorzy wewnętrzni Raporty z przeprowadzonych audytów wewnętrznych exl./mail za dany obszar informacja Dyrektorzy obszarów Zapotrzebowania co do audytów /mail DZRiA WR/Man ds. formularz Ubezpieczeń Zgłoszenie zdarzeń, incydentów / mail DZRiA intranet; Na bieżąco/ szkolenia/ Wszyscy pracownicy codziennie DZRiA Informacja o BZR/ wdrożenie procedury spotkania Firmy XXXWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 25
 26. 26. inspirations ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - role ZARZĄD odpowiedzialność za przyjętą strategię Zarządzania Ryzykiem i określenie „apetytu” na Ryzyko MANAGER RYZYKA WŁAŚCICIEL RYZYKA odpowiedzialność za standard i odpowiedzialność za Zarządzanie komunikację Ryzykiem w swoim obszarze i procesie w procesie Zarządzania RyzykiemWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 26
 27. 27. inspirations WŁAŚCICIEL RYZYKA - rola • Właściciel Ryzyka – osoba odpowiedzialna za postępowanie wobec ryzyka, jest z niego rozliczana • Kryteria wyboru – Kompetencje w obszarze którego dotyczy ryzyko • Władza managerska do podejmowania i realizowania decyzji w tym obszarze – Budżet na realizację decyzji – Realna władza (nie nominalna) – Rozliczany za decyzje czy i jak kontrolować ryzyko tzn czy, jak i ile inwestować w minimalizację ryzyka – Rozliczany za występowanie „jego” ryzyka (czyli za realizację) – Ryzyko alokowane tym wyżej w hierarchii im wyższy ma wpływWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 27
 28. 28. inspirations WŁAŚCICIELE RYZKA W OBSZARACH Obszary Ryzyka Firma XXX Strategiczne Zarząd Firmy XXX Personalne Dyrektor Personalny Prawny Biuro Zarządu Finanse( windykacja, finansowanie) Dyrektor Finansowy Sprawozdawczość Finansowa Dyrektor Finansowy Operacyjne Dyrektor Operacyjny Inwestycje (CAPEX) Dyrektor Controllingu Ubezpieczenia Menedżer ds. Ubezpieczeń Środowiskowe Menedżer ds. Ochrony Środowiska Komunikacyjne/PR Dyrektor Marketingu IT Dyrektor IT Zakupowe (Łańcuch Dostaw) Dyrektor Supply Chain Infastruktura Dyrektor ds. Zarządzania Bieżącym Utrzymaniem InfrastrukturyWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 28
 29. 29. inspirations MENEDŻER RYZYKA - rola Identyfikacja Ryzyka Ocena Ryzyka, planowanie Komunikacja i Raportowanie zabezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem monitorowanie Mapa Ryzyka Wdrożenie i promowanie ogólno dostępnego Rejestru Zagrożeń Przygotowanie i Rejestr Zagrożeń przeprowadzenie warsztatów oceny dla ryzyk kluczowych Merytoryczne wsparcie i weryfikacja wypełniania Kart Odchylenia przy realizacji Ryzyka przez Właścicieli zabezpieczeń Wsparcie Właścicieli ryzyka w Promowanie i szkolenia z opracowaniu zabezpieczeń metodologii Zarządzania Ryzykiem Agregacja, analiza i wstępna ocena otrzymanych danych z Kart Ryzyk i rejestru zagrożeń Informowanie o – wybór ryzyk kluczowych Bieżący nadzór nad zidentyfikowanych ryzykach zarządzanych centralnie vs wdrażaniem zabezpieczeń Organizacji (podnoszenie ryzyka monitorowane świadomości) Monitorowanie zabezpieczeń Raportowanie w górę (Zarząd, RN, udziałowcy)Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 29
 30. 30. inspirations ZARZĄD - rola • Rola Zarządu we wdrażaniu i funkcjonowaniu Zarządzania Ryzykiem – Cele Zarządzania Ryzykiem – Ustalenie apetytu na ryzyko (kryteria) – Umożliwienie startu – Odpowiedzialność za ryzyka krytyczne – Zarządzanie kryzysami Brak wsparcia Zarządu uśmierca Zarządzanie RyzykiemWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 30
 31. 31. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. Zdjęcia i ilustracje: www.dreamstime.com, www.microsoft.comWyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem podania źródła - FRM Manage or Die Opracował: Sebastian Pilorz 31

×