Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Парій Валентин Дмитрович

229 views

Published on

Особливості організації господарської діяльності закладів охорони здоров’я в статусі бюджетної установи та комунального некомерційного підприємства

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Парій Валентин Дмитрович

 1. 1. Чому комунальне підприємство? В. Парій професор Зав. кафедри менеджменту охорони здоров”я НМУ імені О.О. Богомольця
 2. 2. Діюча СОЗ України її характерні риси Конституція України Основи законодавства України про ОЗ Бюджетний Кодекс України Закон України про Державний Бюджет ПКМ України Про нормативи ліжкового фонду Наказ МОЗ України № 33 про штатні нормативи
 3. 3. Видатки на охорону здоров’я у загальному фонді зведеного бюджету 6 460,2 17 502,3 33 127,5 40 489,0 43 075,1 51 972,4 56 407,4 59 600,0 0,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 30000,0 35000,0 40000,0 45000,0 50000,0 55000,0 60000,0 2002 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 млн.грн.
 4. 4. Видатки на охорону здоров’я на душу населення (загальний фонд) 131,1 356,8 720,8 884,5 941,0 1138,9 1241,7 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 2002 2006 2009 2010 2011 2012 2013 грн.
 5. 5. Відсоток видатків на охорону здоров’я до ВВП 2,9 3,2 3,6 3,7 3,3 3,7 4,2 3,5 0 1 2 3 4 5 2002 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 %
 6. 6. Співвідношення бюджетних видатків на охорону здоров'я в Україні у 2002-2014 рр., %. 17,0 83 18,0 82 11,0 89 12,0 88 12,0 88 19,0 81 20,0 80 22,0 78 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2002 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Державний бюджет Місцеві бюджети
 7. 7. Наслідки політики ОЗ 100% незадоволеність суспільства СОЗ Де – юре система ОЗ безоплатна Де - факто – платна!!! 93,7% населення України сплачує за медичну допомогу і не розуміє чому стільки необхідно платити До 3% послуг сплачують за рахунок ДМС, ЛК.
 8. 8. Структура приватних витрат на охорону здоров'я за джерелами, % Джерело: Держкомстат, 2012
 9. 9. Що робити? Внести зміни до:  Конституції України? Основ законодавства України про ОЗ? Бюджетного Кодексу України? ПКМ України Про нормативи ліжкового фонду Наказ МОЗ України № 33 про штатні нормативи
 10. 10. Примірна модель охорони здоров”я країн ЄС Парламент Уряд Громадське здоров”я (ГЗ) Центри ГЗ Спеціалізовані клініки ГЗ Медична допомога (послуги) Екстрена медична допомога Вторинна медична допомога Клініки Лікарні планового лікування Лікарні сестрин- ського догляду (хоспіси) Первинна медична допомога Проект концепції розвитку системи ГЗ України
 11. 11. Нова система ОЗ
 12. 12. 1. Реорганізація ЗОЗ Служби Громадського здоров”я в дуржавні, комунальні установи ЗОЗ, які надають медичні послуги на первинному, вторинному і третинному рівнях - в державні, комунальні некомерційні підприємства – суб”єкти самостійного господарювання.
 13. 13. Конституція України Ст.49 Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності…»
 14. 14. Бюджетна установа - орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими. Бюджетний кодекс України
 15. 15. Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково- дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. Господарський Кодекс України
 16. 16. Бюджетний кодекс України 38) одержувач бюджетних коштів - суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету;
 17. 17. Досвід країн ЄС В країнах ЄС постачальники медичних послуг у публічному секторі функціонують як „неприбуткові організації” (non- for-profit organizations). При цьому „неприбутковий статус” не означає, що вони не мають права отримувати будь-які доходи чи прибутки. Відповідно до статуту такої організації всі отримані доходи та прибутки направляються виключно на фінансування головної мети її діяльності, та не підлягають розподіленню між її засновниками у вигляді дивідендів. Функціонування неприбуткових організацій та підприємств у переважній частині країн ЄС регулюється спеціальним законом про неприбуткові організації, який визначає види, форми, мету діяльності та інші ознаки неприбуткових організацій, а також специфіку їх роботи.
 18. 18. Порівняльна характеристика організації господарської діяльності бюджетної установи та комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Ознака Бюджетна установа Комунальне комерційне (некомерційне) підприємство Мета існування Здійснення соціальних функцій (медичне обслуговування) Здійснення соціальних функцій (медичне обслуговування "орієнтоване на результат") Виконання функцій Надання медичних послуг безкоштовно Наданням медичних послуг замовнику на оплатній основі Відсутність статусу суб'єкта підприємницької діяльності Наявність статусу суб'єкта підприємницької діяльності (для комерційних підприємств) Речові права на майно Майно закріплюється за установою тільки на праві оперативного управління Майно закріплюється за підприємством на праві господарського відання (для комерційних підприємств) або на праві оперативного управління (для некомерційних підприємств) Регламентаці я діяльності Бюджетний кодекс Цивільний кодекс, Господарський кодекс, Цивільний кодекс, Бюджетний кодекс
 19. 19. Порівняльна характеристика організації господарської діяльності бюджетної установи та комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Ознака Бюджетна установа Комунальне комерційне (некомерційне) підприємство Джерела фінансува ння Державний бюджет України та місцеві бюджет, фонд медичного страхування, благодійні фонди, будь-які інші джерела, не заборонені законодавством. Державний бюджет України та місцеві бюджет за угодами, фонд медичного та соціального страхування, благодійні фонди, інші кошти фізичних та юридичних осіб та будь-які інші джерела, не заборонені законодавством. Метод фінансува ння Кошторисне фінансування Глобальний бюджет під узгоджений обсяг робіт; система оплати за ДСГ – групами; система оплата за пролікований випадок; оплата за кількість закріпленого населення Кошторис складається економічною класифікацією видатків Кошторис складається за скороченою економічною класифікацією видатків (поточні, капітальні видатки) Необхідність оформлення міжбюджетних трансферів Можливість об’єднувати фінансові ресурси без оформлення «міжбюджетних трансфертів» між відповідними місцевими радами
 20. 20. Порівняльна характеристика організації господарської діяльності бюджетної установи та комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Ознака Бюджетна установа Комунальне комерційне (некомерційне) підприємство Ступінь самостійності при розподілі ресурсів Дуже низький Високий Підбір кадрів Власне або делеговане власником. Наймані працівники бюджетної організації. Власне або делеговане власником. Можливий трудовий договір персоналу з адміністрацією. Рівень кадрового забезпечення Наказ МОЗ України № 33 Залежить від замовника послуг та обсягу послуг Методи мотивації персоналу Переважають нематеріальні методи мотивації Переважають матеріальні методи мотивації персоналу Система оплати праці Затверджена на національному рівні: посадові оклади, тарифні розряди, надбавки. Затверджується керівником підприємства: -Базова ставка; -Коригуючи коефіцієнти; -Надбавки в залежності від об’єму , якості і т.п. узгоджених з власником.
 21. 21. Порівняльна характеристика організації господарської діяльності бюджетної установи та комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Ознака Бюджетна установа Комунальне комерційне (некомерційне) підприємство Структура організації Затверджена на національному рівні. Кваліфікаційні характеристики, посадові інструкції. Посадові інструкції залежать від потреб медичного закладу, а відповідальність від оцінки результатів діяльності. Навчання та організаційний розвиток Затверджено на національному рівні Формальна освіта та підвищення кваліфікації у відповідності до вимог законодавства. Завдання управління Адміністрування коштів в рамках статей (КЕК) та їх забезпечення відповідності нормативно-правовій базі. Адміністрування бюджетних коштів в рамках як отримувача за скороченою економічною класифікацією(поточні та капітальні видатки) Договірні відносини із замовником послуг. Перспективи розвитку Залежність від власника (обмежена перспектива подальшого розвитку) Залежить від менеджменту (має майбутнє)
 22. 22. Деяке узагальнення Діюча Конституція України працює. Інші законодавчі акти – вносяться певні зміни і реалізуються Іде розробка проекту закону Про загально - обов”язкове медичне страхування Суспільство в очікуванні на краще!?
 23. 23. Роль управління З гарними законами і поганим адміністративним персоналом Держава буде знищена; з поганими законами, але гарним адміністративним персоналом Держава буде процвітати. Отто фон Бісмарк.
 24. 24. Дякую за увагу!

×