Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia didàctica presentacions interactives

145 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guia didàctica presentacions interactives

  1. 1. ! ! ! ! ! ! ! Guia Didàctica ! ! Taller de Presentacions MM Interactives! ! ! ! ! ! ! ! ! !
  2. 2. 1) Fitxa tècnica! ! Nom: Classificació dels animals. Presentació Interactiva ! Autor: Miquel Angel Muñoz Llompart ! Any de creació: 2013 ! Idioma: Català ! Duració aproximada: 3 sessions ! Especificacions tècniques: ! Per realitzar el powerpoint has de tenir instalat el programa de keynote, en el cas que el teu ordinador sigui de la marca apple. No és un programa gratuït, per tant, a l’hora de descarregar-ho hauràs de pagar. Una vegada instalat no farà falta estar conectat a la xarxa per poder treballar amb el programa. Aquest et donarà infinites opcions per poder retocar, modificar, editar les teces presentaciones smb l’objectiu d’aconseguir un material smb bona presentación, pràctic i adequat. En el moment de voler expossar la presentació realitzada, l’únic que ens fara falta sirà un USB per poder ficar-hi la presentació i tenor coneixement de si a l’ordinador que ho voldrem obrir quin programa tindrà instalat, ja que et dona la possibilitat d’exportar al programa que vulguis. Però el que nosaltres em fet per intentar ser més pràctics es penjar-ho a la pàgina slideshare, que et permet visualitzar-ho a la xarxa. ! ! ! !
  3. 3. Breu descripció del material: ! És una presentació interactiva que treballarem la Classificació dels animals a l’àrea de Coneixement del Medi. Està compost per 14 diapositives avançant progressivament, no es passarà a la següent diapositiva mentre no s`haguin aclarit tots el dubtes possibles. Té una durada aproximadament de 3 sessions de 55 minuts cada una, però aquesta durada és flexible ja que dependrà del nivell d’aprenentatge dels alumnes. ! 2)Descripció del material ! La presentació està basada en la classificació dels animals segons les seves característiques (carnívor, vertebrat, etc.). Mitjançant un personatge anomenat "Dora" intent explicar quines classificacions existeixen i les seves característiques. He intentat afegint efectes visuals aconseguir la motivació de l'alumne i amb el suport de l'explicació auditiva aconseguir un aprenentatge significatiu, és a dir, que interioritzin els coneixements. Finalment he realitzat dues activitats de "sopes de lletres" perquè puguin demostrar l'après. ! 3) Guia d’ús didàctic ! Destinataris: ! El taller està destinat alumnes de 2n cicle més concretament de 3r de primària amb edats de entre 8 i 9 anys a l’àrea de Coneixement del Medi. El grup està compost per 26 alumnes, repartit entre 10 nines i 16 nins. A més d’aquests 26 n’hi ha 5 que són de procedencia extrangera, no tenen problemes en parla i entendre la nostra llengua però si que es veuen en
  4. 4. dificultats per integrar-se amb els altres companys, durant aquest taller intentarem mitjaçant la feina conjunta que s’integrin de la millor manera. ! Competències ! El tema contribueix molt directament també a la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, ja que molts dels aprenentatges que integra estan totalment centrats en la interacció de l'ésser humà amb el món que l'envolta. La competència es construeix a través de l’apropiació de conceptes que permeten interpretar el món físic. El treball durant el transcurs del taller haurà d’orientar-se a afavorir el desenvolupament de tècniques per aprendre, per treballar en equip, per organitzar, memoritzar i recuperar la informació, com ara resums, esquemes, o mapes mentals, que afavoreixen el desenvolupament de la competència per aprendre a aprendre. Per una altra part, la reflexió sobre allò que s’ha après, com s’ha après i l’esforç per contar-ho, oralment i per escrit, contribuirà al desenvolupament d’aquesta competència. ! El pes de la informació en aquest taller singularitza les relacions existents entre el tractament de la informació i competència digital i la competència en comunicació lingüística. A més de la contribució de l’àrea a l’augment significatiu de la riquesa del vocabulari específic. ! Objectius ! - Coneixer quins tipus de classificacions hi ha segons la seva reproducció. ! - Prendre consciència de dels grups d’animals que ens trobam segons la seva alimentació. !
  5. 5. - Tenir coneixement de les diferente estructures corporals dels animals. ! - Saber apreciar els conceptes destacats de la presentació powerpoint. ! - Tenir cura del llenguatge específic que s’utilitza durant la presentació del tema. ! Continguts ! - Presència dels animals al món ! - Classificació dels animals ! - Tipus de reproducció dels animals ! - Tipus d’alimentació dels animals ! Utilització del material ! L’alumne sirà particep del seu propi aprenentatge, ja que cada nin i nina tindrà el seu ordinador i podra visualitzar de forma personal la presentació, escoltant amb atenció les indicacions que ens donende forma auditiva. Després de la vista previa dels alumnes, el professor realitzarà una explicación seguint els pasos de la presentació i posant en comú el powerpoint. El següent pas sirà resoldre dubtes que segurament sorgiràn de forma que aniguem avançant. I per finalitzar realitzarem unes spes de lletres com activitat i per veure si em entés el que em estudiat, ja que l’objectiu d’aquest material es aconseguir una major motivació per finalment tenir com a resultat una aprenentatge significatiu.
  6. 6. Avaluació ! Dels alumnes: en aquest taller simplement avaluarem el comportament i l'atenció dels alumnes, i de forma grupal la correció de les sopes de lletres. ! Del material: una vegada finalitzada l'activitat, el professor avaluarà el material a partir de l'observació i el seguiment que ha anat fent, revisant i detectant errors o possibles millores.

×