Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vinyet Coma

1,363 views

Published on

CACERA DEL TRESOR DE L'EDAT MITJANA

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vinyet Coma

  1. 1. 1.-Busca una línia del temps i assenyala els segles que compren l'edat Mitjana. L’edat mitjana va del segle IX al XV 2.-Cerca una piramide social de l'edat Mitjana(una imatge) i després escriu per ordre les diferents classes socials. 3.-Has de trobar imatges d'un castell i escriure les parts més importants del mateix. Plaça d’armes merlets porta clavedissa fossat pont llevadis
  2. 2. 4.-Com eren les esglèsies romàniques? Busca tres fotos d'esglèsies romàniques catalanes i escriu-ne tres característiques. c Columnes amples, algunes decorades als capitells (normalment les de l'absis) i d'altres no (les que més pes aguanten, com les que delimiten les naus). d Les columnes s'uneixen amb arcs de mig punt. d Els sostres de la nau central en volta de canó i els de les naus centrals en forma de mitja volta de canó. c Un absis al final de la nau central, a vegades rodejat per un girola. g El capitells decorats amb animals mitològics i escenes bíbliques. 5.- Com eren les catedrals gòtiques? Busca quatre fotos de catedrals gòtiques catalanes i escriu-ne tres característiques.
  3. 3. -Espais compartimentats -Formes exteriors a diverses profunditats -Manca de superfícies llises -Ús de cobertes de fusta sobre arcs diafragma 6.-Què era un monestir? Parts del monestir. Allà on vivien els monjos i les monjes. Pla tipus cistercenc basat en el llibre Vida de Bernat[6] Llegendes - Zona de monjos - Zona de conversos 1.-Església, 2.-Altar principal, 3.-Altars secundaris, 4.-Sagristia, 5.- Llavatori,
  4. 4. 6.-Escala de matines, 7.-Clausura alta, 8.-Cor de monjos, 9.-Banc de malalts, 10.-Entrada del claustre,11.-Cor de conversos 12.-Carreró de conversos, 13.-Pati, 14.-Armarium per als llibres, 15.-Claustre, 16.-Sala capitular, 17.-Escala dormitori, 18.-Dormitori monjos, 19.-Latrines, 20.-Locutori, 21.-Pas, 22.-Scriptorium, 23.-Sala de novici, 24.-Calefactori, 25.-Refectori de monjos, 26.-Púlpit de lectura, 27.-Cuina, 28.-Rebost, 29.-Locutori de conversos, 30.-Refectori de conversos, 31.-Pas, 32.-Magatzem, 33.-Escala, 34.-Dormitori conversos, 35.-Latrines 7.-Què eren les ordres religioses? Escriu el nom d'una i digues quin sant la va fundar. Francisicans i dominicans S'anomena família franciscana és el conjunt de grups i comunitats catòlics que segueixen alguna de les regles inspirades per Sant
  5. 5. Francesc d'Assís. Tenen el seu origen en l'orde mendicant fundat per Francesc d'Assís l'any 1208. Orde de Predicadors (Ordo Praedicatorum, O.P.), coneguts popularment com a Dominics o Dominicans, és un orde mendicant fundat per Sant Domènec de Guzmán a Tolosa de Llenguadoc, a Occitània. El seu hàbit és blanc amb una túnica, escapulari, caputxa i capa de color negre. Com a símbol més conegut fan servir la creu de Calatrava, pintada amb els colors de l'orde. 8.-Saps el nom de sis llibres i els seus autors que es van escriure a l'edat Mitjana als Països Catalans?Busca imatges i enganxa-les al treball. Explica alguna cosa de cada un d'ells. Ramon Llull: Llibre de les Meravelles Bernat Metge : Lo somni Joanot Martorell : Tirant lo Blanc Curial e Güelfa: tornetg i batalles 9.-Escriu tres característiques de la pintura romànica. Predomina el dibuix, amb línia grossa, colors plans i sense volum. L'espai es crea per la distribució de les figures en l'espai. La tècnica més utilitzada és la del fresc, el que requereix una certa preparació del mur: l'estucat. Els colors també poden aplicar-se al temple. Donada l'amplitud dels murs, la composició de l'escena adquirirà una importància singular. També es pintà sobre una tabla, per posar en els altars. La composició seguia les convencions del relleu.

×