Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abalar

113 views

Published on

Breve presentación sobre o Proxecto Abalar

Published in: Education
  • Be the first to like this

Abalar

  1. 1. PROXECTO ABALAR Obxetivos Equipamento Contidos Educativos Cultura Dixital Integración e Participación
  2. 2. Obxetivos  Integración plena das TIC na práctica educativa  Recolle e incrementa os recursos educativos  Aproveitamento efectivo dos contidos dixitais  Estratexia educativa global e integradora  Maximizar o aproveitamento dos recursos
  3. 3. Equipamento  Ultraportátilpara o alumno  Portátil para a aula  Pizarra Dixital Interactiva  Proxector  Armario de carga  Rede Wifi
  4. 4. Contidos Educativos  Plataforma de Recursos Educativos en contorno Web:  Introducir e catalogar materiais educativos dixitais  Personalizable para cada usuario  Posibilidade de compartir  Deseñado para que o alumno participe na súa aprendizaxe  Distintos criterios de búsqueda de contidos
  5. 5. Cultura Dixital  Formación  Para dar resposta as necesidades do profesorado e das familias  Fomento  Nos docentes, formándoos e proporcionándolles recursos  Nas familias, difundindo os novos canles de comunicación e favorecendo o acceso aos servicios da Administración Exemplo: Plan Navega con rumbo  Para tomar conciencia dos beneficios e riscos que supón a navegación polo ciberespacio
  6. 6. Integración e Participación  Portal propio – ESPACIOABALAR  Familias  Información directa do absentismo e seguimento académico  Comunicación directa cos titores e profesores (pedir citas titoría, xustificación de faltas…)  Profesorado  Novas canles de comunicación cos pais e a dirección do centro  Consulta de información persoal e de ligazóns  Centros  Taboleiro virtual  Comunicación directa con profesores e responsables con posibilidade de avisos colectivos ou por grupos  Todos  Ferramentas e mecanismos para o acceso aos materiais e recursos por medio do repositorio de contidos dixitais
  7. 7. Integración e Participación  Portal propio – ESPACIOABALAR  Familias  Información directa do absentismo e seguimento académico  Comunicación directa cos titores e profesores (pedir citas titoría, xustificación de faltas…)  Profesorado  Novas canles de comunicación cos pais e a dirección do centro  Consulta de información persoal e de ligazóns  Centros  Taboleiro virtual  Comunicación directa con profesores e responsables con posibilidade de avisos colectivos ou por grupos  Todos  Ferramentas e mecanismos para o acceso aos materiais e recursos por medio do repositorio de contidos dixitais

×