Nivells d'organització dels sers vius: La cèl·lula

9,106 views

Published on

Sota llicència Reconeixement-No comercial 2.5 Espanya de Creative Commons.
Presentació amb PWP de Citologia bàsica, dissenyada per a cicles formatius de grau mitjà, gràcies a una llicència de la Generalitat de Catalunya. Totes les imatges que l'il·lustren poden ser usades de forma lliure amb finalitats educatives, sempre que se'n faci l'atribució que consta al peu de la imatge (de domini públic, o llicència Cc o GNU).

Published in: Education
 • Be the first to comment

Nivells d'organització dels sers vius: La cèl·lula

 1. 1. LA CÈL·LULA <ul><ul><li>Lourdes Sánchez Salvador </li></ul></ul><ul><ul><li>DEPARTAMENT D’IMATGE PERSONAL </li></ul></ul><ul><ul><li>IES CAL·LÍPOLIS </li></ul></ul>
 2. 2. CÈL·LULA: CONCEPTE <ul><li>L’estudia la Citologia </li></ul><ul><li>Són subunitats microscòpiques de la matèria viva, que poden fer totes les funcions d’aquesta, destinades a l’autoconservació i a l’autoreproducció: </li></ul><ul><ul><li>Funció de nutrició </li></ul></ul><ul><ul><li>Funció de relació </li></ul></ul><ul><ul><li>Funció de reproducció </li></ul></ul>
 3. 3. LA TEORIA CEL·LULAR <ul><li>Una mica d’història... </li></ul><ul><ul><li>1665 – Hooke – El primer en observar cel·les al suro </li></ul></ul><ul><ul><li>1774 – Corti i Fontana – Medi intern cel·lular </li></ul></ul><ul><ul><li>1831 – Brown – Observa nuclis </li></ul></ul><ul><ul><li>1838 – Purkinge – Citoplasma </li></ul></ul><ul><ul><li>1839 – Schleiden i Schwann – Primera formulació de la teoria cel·lular </li></ul></ul><ul><ul><li>1855 – Virchow - Amplia la teoria cel·lular </li></ul></ul><ul><ul><li>1861 – Brucke – Completa la teoria cel·lular </li></ul></ul>
 4. 4. LA TEORIA CEL·LULAR <ul><li>“ La cèl·lula és la unitat </li></ul><ul><li>vital, </li></ul><ul><li>morfològica, </li></ul><ul><li>fisiològica </li></ul><ul><li>i genètica </li></ul><ul><li>de tots els éssers vius” </li></ul>
 5. 5. TEORIA CEL·LULAR <ul><li>Unitat vital: </li></ul><ul><ul><li>La cèl·lula és l’ésser viu més petit i senzill que hi ha. </li></ul></ul><ul><li>Unitat morfològica: </li></ul><ul><ul><li>Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules. </li></ul></ul>
 6. 6. TEORIA CEL·LULAR <ul><li>Unitat fisiològica: </li></ul><ul><ul><li>Les cèl·lules tenen tot el que cal per a mantenir-se vives. </li></ul></ul><ul><ul><li>El bon funcionament de l’organisme depèn del bon funcionament de les seves cèl·lules. </li></ul></ul><ul><li>Unitat genètica: </li></ul><ul><ul><li>Totes les cèl·lules provenen d’una altra preexistent. </li></ul></ul>
 7. 7. PROCARIOTES I EUCARIOTES <ul><li>PROCARIOTES </li></ul><ul><li>Tenen el material genètic dispers en l’interior de la cèl·lula, sense nucli delimitat </li></ul><ul><li>EUCARIOTES </li></ul><ul><li>Tenen el material genètic dins el nucli, que està envoltat per la membrana nuclear </li></ul>Totes les cèl·lules humanes són eucariotes
 8. 8. COMPOSICIÓ DEL MEDI Composició de l’escorça terrestre
 9. 9. COMPOSICIÓ CEL·LULAR Composició dels sers humans
 10. 10. CÈL·LULA: FUNCIÓ DE RELACIÓ MEDI EXTERN MEDI INTERN Informació Sensibilitat Resposta Capacitat cel·lular de reacció enfront de canvis del medi o estímuls
 11. 11. CÈL·LULA: FUNCIÓ DE RELACIÓ <ul><li>Tipus d’estímuls </li></ul><ul><ul><li>Lumínics </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis químics del medi extern </li></ul></ul><ul><ul><li>Tèrmics: Fred, calor </li></ul></ul><ul><ul><li>Mecànics: Pressió, vibració </li></ul></ul><ul><ul><li>Elèctrics ... </li></ul></ul>
 12. 12. CÈL·LULA: FUNCIÓ DE RELACIÓ <ul><li>En el cos humà, hi ha cèl·lules molt especialitzades en la sensibilitat: </li></ul><ul><ul><li>Cèl·lules retinals de l’ull </li></ul></ul><ul><ul><li>Papil·les gustatives a la llengua </li></ul></ul><ul><ul><li>Cèl·lules ciliars bronquials </li></ul></ul>
 13. 13. CÈL·LULA: FUNCIÓ DE NUTRICIÓ MEDI INTERN Matèria Energia Matèria Energia INGESTA EXCRECIÓ METABOLISME
 14. 14. Funció de nutrició: Ingesta <ul><li>Vies d’entrada de les substàncies a la cèl·lula: </li></ul><ul><ul><li>Transport passiu : A favor de gradient, sense despesa d’energia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Difusió simple </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proteïnes transportadores </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Transport actiu : En contra de gradient, requereix energia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Endocitosi </li></ul></ul>
 15. 15. Metabolisme cel·lular <ul><li>Transformacions de la matèria i l'energia a l'interior de la cèl·lula (reaccions químiques)‏ </li></ul>
 16. 16. Metabolisme cel·lular <ul><li>Inclou dos tipus de processos: </li></ul><ul><ul><li>Anabolisme : Reaccions de síntesi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A partir d’estructures simples s’obtenen estructures complexes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implica despesa d’energia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Catabolisme : Reaccions de destrucció (lisi)‏ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A partir d’estructures complexes s’obtenen estructures simples </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produeix alliberament d’energia </li></ul></ul></ul>
 17. 17. La respiració cel·lular <ul><li>Obtenció d’energia a partir de les vies metabòliques (nutrients)‏ </li></ul><ul><li>Es produeix especialment a partir de la glucosa </li></ul><ul><li>Es pot produir en presència o absència d’oxigen </li></ul>
 18. 18. La respiració cel·lular (II)‏ <ul><li>Si hi ha oxigen Respiració aeròbia </li></ul><ul><ul><li>Cicle de Krebs </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>GLUCOSA + O 2 CO 2 + H 2 O + ENERGIA </li></ul></ul></ul><ul><li>Si no hi ha oxigen Respiració anaeròbia </li></ul><ul><ul><ul><li>GLUCOSA ÀCID LÀCTIC + ENERGIA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L'energia que no gasta la mateixa cèl·lula, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>surt en forma de calor </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Funció de nutrició: Excreció <ul><li>Excreció : Expulsió al medi extern o intern dels productes de rebuig (CO 2, urea,...)‏ </li></ul><ul><li>Secreció : Expulsió al medi extern dels productes aprofitables (hormones, greix,...)‏ </li></ul>
 20. 20. CÈL·LULA: FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ <ul><li>Cromosomes : Són la forma d'organització del material genètic. Constitueixen un “codi” genètic real comú a totes les cèl·lules del cos. En l'ésser humà: </li></ul><ul><ul><li>Cèl·lules diploides : 23 parelles de cromosomes dins el nucli cel·lular (23x2). P. ex. cèl·lules de la pell (queratinòcits). </li></ul></ul><ul><ul><li>Cèl·lules haploides : 23 cromosomes no aparellats (23). P. ex. òvuls i espermatozoides </li></ul></ul>
 21. 21. CÈL·LULA: FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ Cromosomes by BYMEC
 22. 22. CÈL·LULA: FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ <ul><li>MITOSI : </li></ul><ul><ul><li>A partir d’una cèl·lula diploide obtenim dues cèl·lules diploides </li></ul></ul><ul><li>MEIOSI : </li></ul><ul><ul><li>A partir d’una cèl·lula diploide obtenim quatre cèl·lules haploides </li></ul></ul>
 23. 23. Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial 2.5 Espanya de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/deed.ca La realització d’aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008) )

×