Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obesitat

1,736 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Obesitat

 1. 1. OBESITAT
 2. 2. Per què interessa tant? <ul><li>Perquè és un factor de risc </li></ul><ul><li>Perquè és un problema amb prevalença molt elevada </li></ul><ul><li>Perquè encara no té cura (sí té control) </li></ul><ul><li>Perquè és un problema estètic </li></ul><ul><li>Perquè és un problema econòmic </li></ul><ul><li>Perquè hi ha tot un mercat de productes relacionats </li></ul>
 3. 3. Obesitat <ul><li>Concepte: </li></ul>Excés de pes per augment del teixit greixós
 4. 4. Plicometria
 5. 5. Definició ponderal <ul><li>Excés de pes respecte de la talla </li></ul><ul><li>Es valora mitjançant: </li></ul><ul><ul><li>Referències de les taules de pes ideal </li></ul></ul><ul><ul><li>Índex de massa corporal (IMC o BMI) </li></ul></ul>
 6. 6. Segons el BMI <ul><li>Malnutrició BMI < 20 </li></ul><ul><li>Pes correcte BMI 20-25 </li></ul><ul><li>Sobrepès BMI 25-30 </li></ul><ul><li>Obesitat BMI 30-40 </li></ul><ul><li>Obesitat mòrbida BMI > 40 </li></ul>BMI = Pes / Alçada ²
 7. 7. Segons el BMI
 8. 8. Epidemiologia <ul><li>Prevalença: </li></ul><ul><ul><li>Afecta un 10-20 % d’adults (i augmentant!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Segons l’estudi clàssic de Framingham, major prevalença en homes de 29 a 35 anys i en dones de 45 a 49 anys </li></ul></ul><ul><li>És la quarta patologia crònica per freqüència </li></ul><ul><li>Suposa un 1.54% de totes les consultes d’assistència primària a Barcelona </li></ul><ul><li>És més freqüent en classes socials baixes </li></ul>
 9. 9. Obesitat a Catalunya No valorable <10% No disponible 9.8% Prevalença d'obesitat en la població infantil i juvenil (6-17) Estable 16% 16.5% 16.6% Prevalença d'obesitat en la població de 18 a 74 anys Desfavorable <25 26 26.1 Mitjana poblacional d'IMC Tendència 2010 2006 2002 INDICADORS
 10. 10. Obesitat a Catalunya
 11. 11. Sobrepès a Catalunya <ul><li>A Catalunya, l'any 2006, més de la meitat de la població entre 18 i 74 anys tenia excés de pes: el 39,6% té sobrepès i el 16,5% està obesa . </li></ul><ul><li>L'excés de pes és superior en els homes que en les dones. </li></ul><ul><li>Entre 1994 i 2006 ha augmentat el sobrepès i l'obesitat s'ha mantingut estable. </li></ul><ul><li>Entre la població infantil i juvenil de 6 a 17 anys, el 19,5% pateix sobrepès o obesitat, el sexe femení en proporcions superiors que el masculí. </li></ul>
 12. 12. Risc d’emmalaltir <ul><li>Per disminució de l’esperança de vida a l’associar-se a altres malalties </li></ul><ul><li>Risc moderat per altres problemes </li></ul><ul><li>Risc per alteracions bioquímiques i metabòliques </li></ul><ul><li>Anomalies associades, lleus, però molestes </li></ul>
 13. 13. Risc per disminució de l’esperança de vida <ul><li>Diabetis mellitus tipus II </li></ul><ul><li>Hipertensió arterial </li></ul><ul><li>Insuficiència respiratòria, hipercàpnia, síndrome de Pickwick </li></ul><ul><li>Troboembolisme pulmonar </li></ul><ul><li>Toxèmia gravídica </li></ul><ul><li>Insuficiència cardiaca </li></ul>
 14. 14. Risc moderat per altres problemes <ul><li>Anestèsia </li></ul><ul><li>Hèrnies engonals i umbilicals </li></ul><ul><li>Artropaties </li></ul><ul><li>Anomalies menstruals </li></ul><ul><li>Colelitiasi </li></ul><ul><li>Psicopaties </li></ul>
 15. 15. Risc per alteracions bioquímiques i metabòliques <ul><li>Hiperlipidèmia </li></ul><ul><li>Resistència a la insulina (síndrome X) </li></ul><ul><li>Hipercortisolèmia </li></ul><ul><li>Augment del número </li></ul><ul><li>d'adipòcits </li></ul><ul><li>Augment de la grandària </li></ul><ul><li>dels adipòcits </li></ul>
 16. 16. Altres anomalies associades <ul><li>Major freqüència de peus plans (hiperlaxitud plantar) </li></ul><ul><li>Dermatitis i altres problemes cutanis </li></ul><ul><li>Intolerància a la calor per alteració dels mecanismes d’adaptació </li></ul><ul><li>Disminució de l’agilitat, caigudes més fàcils </li></ul><ul><li>Major incidència de neoplàsies de mama i de colon. Probablement també d’endometri </li></ul>
 17. 17. Problemes socials (I) <ul><li>Menys oportunitats laborals </li></ul><ul><li>Menys oportunitats de formació </li></ul><ul><li>Pitjor qualitat de l’assistència mèdica (tot s’atribueix a l’obesitat) </li></ul><ul><li>Més pressupost per vestir </li></ul><ul><li>Dificultats de viatjar </li></ul>
 18. 18. Problemes socials (II) <ul><li>Més susceptibilitat a la publicitat d’aliments calòrics </li></ul><ul><li>Més susceptibilitat a la publicitat d’aliments dietètics </li></ul><ul><li>Problemes de </li></ul><ul><li>relació sexual </li></ul><ul><li>Problemes </li></ul><ul><li>d’identitat i relació </li></ul><ul><li>en nens obesos </li></ul>
 19. 19. Riscs del tractament <ul><li>Risc associat als fàrmacs </li></ul><ul><li>Risc quirúrgic </li></ul><ul><li>Major necessitat de tractament psicològic coadjuvant </li></ul><ul><li>Cost econòmic del tractament </li></ul><ul><li>Complicacions de la pèrdua de pes ràpida: crisis gotoses, hipotensió ortostàtica, síncope i lipotímia, disminució de la proteïna visceral </li></ul>

×