Bages

2,603 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bages

 1. 1. A la Pilar Porcel, promotora de la CTIC del Bages, Agraïm molt sincerament la teva ajuda i que ens hagis transmès els teus valors,l’entusiasme, la il·lusió i, sobretot, les ganes de treballar a favor de la infància, que és la “nombrosa minoria feble i silenciosa”. Desembre de 2004
 2. 2. ÍndexPresentació ....................................................................................................................... 5Introducció ........................................................................................................................ 7Marc normatiu i definició funcional dels equips............................................................. 9I. Departament de Salut .................................................................................................... 11 1. Recursos primaris ................................................................................................ 11 2. Recursos secundaris ............................................................................................ 20 3. Recursos terciaris................................................................................................. 22II. Departament de Benestar i Família............................................................................... 25 1. Recursos primaris ................................................................................................ 25 2. Recursos secundaris ............................................................................................ 33 3. Recursos terciaris................................................................................................. 37III. Departament d’Educació.............................................................................................. 45 1. Recursos primaris ................................................................................................ 45 2. Recursos secundaris ............................................................................................ 52IV. Departament de Justícia............................................................................................... 61 1. Recursos primaris ................................................................................................ 62 2. Recursos secundaris ............................................................................................ 63 3. Recursos terciaris................................................................................................. 64Pautes per a la derivació entre els serveis d’atenció a la infància i l’adolescència.Circuits de derivació......................................................................................................... 67Annexos ........................................................................................................................... 87 Annex I. Full d’interconsulta per a la coordinació de serveis per a la infància i l’adolescència .................................................................................... 89 Annex II. Coordinació de serveis per a l’infant i l’adolescent ............................ 91 Annex III. Xarxa de recursos de la infància i l’adolescència ............................... 93Llista de sigles .................................................................................................................. 94 1
 3. 3. Grup de professionals de la CTIC del BagesAndreu Toneu MirInspecció Educativa. Departament d’EducacióEva Sisó CreusServeis Socials. Ajuntament de ManresaPere Bonet DalmauServeis de Salut Mental. Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. AlthaiaSantiago Nevot FalcóServei de Pediatria. Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. AlthaiaTeresa Codinach MoncunillServeis Socials. Centre Hospitalari de Manresa. AlthaiaEmilia Ramon CaellesÀrea Bàsica de Salut de Súria. Institut Català de la SalutFlorinda Mérida BarreroServeis Bàsics d’Atenció Social Primària. Consell Comarcal del BagesJordi Pidelaserra FontServei d’Atenció a la Infància i Adolescència. Consell Comarcal del BagesJosefina Bonvehí PlanellCentre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages. Departament de Benestar i FamíliaFina Tapias CausDirecció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil. Departament de JustíciaAlba Cortina SerraAMPANSEva Piñero SubiranaCentre EstrepRemei Juncadella PlanellServei Català de la Salut 2
 4. 4. Assessorament lingüísticMaria Weisz RomeroServei Català de la SalutAgraïments per la col·laboració en aquest documentPilar Porcel OmarPilarin Bayés de LunaJosefina Ramírez RuizMarta Garcia SantanachMontse Andreu Raventós 3
 5. 5. Amb el Decret 307/1993, de 28 de setembre, el Govern de la Generalitat va crear la Comissió interdeparta- mental de coordinació d’actuacions de l’Administració de la Generalitat adreçades a la infància i l’adoles- cència amb discapacitats o amb risc de tenir-ne (CTIC). Aquest Decret es va modificar amb el Decret 96/1998, de 31 de març, en el qual es va incloure com a activitat pròpia de les CTIC l’atenció als infants en situació de risc. Un any més tard, d’acord amb el Decret 211/1999, de 27 de juliol, s’adequa l’estructura de la CTIC a les modificacions que s’han produït en l’organització dels diferents departaments implicats.P R E S E N TA C I Ó També cal recordar que amb el Decret 93/2000, de 22 de febrer, pel qual es crea la Secretaria de la Família, s’assenyala que el secretari d’aquest òrgan, que depèn del Departament de Benestar i Família, és el presi- dent de la CTIC Central, la qual cosa representa per a les diferents comissions locals tenir un president estable i la implicació formal dels secretaris de cada un dels departaments implicats. Amb el Decret 284/2002, de 12 de novembre, de reestructuració parcial de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat, es modifica el nom del Departament de Benestar Social, que passa a ser Departament de Benestar i Família, i pel qual s’hi adscriuen la Direcció General d’Atenció al Menor (DGAM), que passa a anomenar-se Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), i l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció; també es crea la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i la Direcció General de Justícia Juvenil, adscrites al Departament de Justícia. Aquesta Comissió té com a objectiu coordinar els diferents dispositius d’atenció a la infància que depenen dels departaments de Salut, Benestar i Família, Educació i Justícia, per tal que la intervenció dels diferents serveis i equips bàsics i especialitzats es desenvolupi amb la màxima homogeneïtat de criteris, comuni- cació i coordinació. En l’actualitat, la feina desenvolupada durant deu anys per la CTIC posa de manifest la necessitat d’ade- quar la normativa vigent, per tal que les directrius de la Comissió interdepartamental esmentada vinculin els departaments implicats, a fi de millorar els nivells de col·laboració i complementarietat entre els diferents equipaments, adequar els serveis i les estructures a les noves demandes d’atenció i necessitats dels infants i les seves famílies, establir estratègies per garantir la vinculació i la continuïtat en els processos d’atenció i, si és necessari, plantejar nous models d’organització dels serveis. La CTIC té una estructura funcional que preveu que l’execució dels objectius que li són propis es realitzin a nivell territorial. Per aquest motiu, s’ha posat en funcionament la CTIC del Bages amb la finalitat de garantir la prestació de serveis d’una manera eficaç. En tot aquest entramat de recursos dedicats als infants i adolescents, no podem oblidar les famílies que moltes vegades han sofert davant d’un problema la duplicitat d’intervencions des dels equips que els tracten per manca de coneixement dels recursos i per la comunicació insuficient dels professionals. L’objectiu d’aquesta guia de recursos és ser el punt de partida per tal de millorar el treball dels professio- nals implicats en l’atenció a la infància i l’adolescència dels diferents departaments de la Generalitat i altres recursos de la comunitat que incideixen en aquest col·lectiu. Antoni Sans Miret Gerent adjunt de les regions sanitàries Costa de Ponent i Centre del Servei Català de la Salut 5
 6. 6. Aquesta guia és un instrument de treball per a tots aquells professionals i institucions que treballen en l’atenció a la infància i l’adolescència de forma directa o indirecta i que en el seu exercici professional detecten situacions de risc. El seu objectiu és facilitar la derivació i la coordinació entre serveis, així com aportar informació actualitzada sobre aquests.INTRODUCCIÓ La guia ha esta elaborada per la CTIC del Bages, un grup de treball constituït per professionals de diferents serveis d’àmbit comarcal que treballen per a la infància i l’adolescència, i que té la finalitat de vetllar per la qualitat de l’atenció a la infància i l’adolescència. Cal remarcar que els professionals de la Comissió comparteixen una idea central d’actuació: tots entenen que la intervenció que es fa amb un nen o adolescent no es pot desdoblar per àmbits d’actuació, sinó que cal contemplar-la en la seva globalitat i tractar el nen des d’un àmbit multidisciplinari. Aquests professio- nals tenen com a prioritat “els nens” per damunt de la coordinació, i per aquest motiu pretenen treballar en xarxa amb un esperit d’autèntica cooperació. Per fer-ho possible, intenten que hi hagi una màxima permea- bilitat entre els diferents equips que representen, ja que tots estan fent la mateixa feina des de diferents àmbits. En crear-se aquest grup de treball es va detectar el desconeixement dels recursos entre els diferents àmbits d’actuació, les seves funcions principals i els seus circuits d’accés. Això va fer plantejar a tots els integrants de la Comissió l’elaboració d’un document amb l’única pretensió de millorar la informació i facilitar la tasca de coordinació entre els professionals que intervenen en l’atenció als infants i adolescents. Per altra banda, mitjançant una millora de la coordinació també es pretén aconseguir no perdre el cas d’un nen amb problemes o amb risc de tenir-ne, com passa sovint quan es fa una derivació del cas a d’altres serveis, sinó tot el contrari, que retorni el nen amb una orientació feta pels professionals més adients per tal de tractar-lo amb la màxima agilitat possible. Els professionals han de compartir la informació per tal de sumar percepcions i tenir la visió de conjunt, tot i que en cada cas un d’ells ha d’actuar com a professional de referència i interlocutor permanent amb els pares i amb la resta de professionals implicats en la seva atenció. Aquesta guia pretén donar una visió de conjunt sobre els serveis d’atenció als infants i adolescents de la comarca i, per tant, ser una eina útil per als professionals que treballen en aquest àmbit. 7
 7. 7. És per això que considerem important donar a conèixer: • Els diferents serveis i recursos existents a la comarca que fan un treball d’atenció directa o indirecta a la infància i l’adolescència i les seves competències. • Els circuits d’actuació i derivació d’aquests serveis en situacions multiproblemàtiques que requereixen la intervenció de més d’un servei o recurs.INTRODUCCIÓ És el convenciment de la necessitat de promoure l’apropament entre els diferents serveis, unificar criteris d’actuació i de treballar en xarxa el que ha motivat l’elaboració d’aquesta guia. CTIC del Bages 8
 8. 8. MARC NORMATIUI DEFINICIÓ FUNCIONAL DELS EQUIPS I. Departament de Salut
 9. 9. I. Departament de Salut1. Recursos primaris1.1. Àrea bàsica de salut (ABS)a) Marc normatiuEl Decret 84/1985, de 21 de març, referent a mesures per a la reforma de l’atenció primària de salut aCatalunya, determina que l’atenció primària de salut com a primer esglaó d’accés del ciutadà a l’assis-tència sanitària integra l’atenció preventiva, curativa, rehabilitadora i la promoció de la salut.Amb aquest nou enfocament integral de l’atenció sanitària, es va passar d’una atenció orientada bàsica-ment a l’assistència clínica, és a dir, a la restauració de la salut quan aquesta s’havia perdut, a introduirelements de prevenció de les malalties i de millora de l’estat de la salut individual i comunitari.Per tant, les funcions principals del servei de pediatria d’atenció primària són: l’atenció sanitària individuali col·lectiva en règim ambulatori, domiciliari i d’urgència, en coordinació amb els serveis d’especialitatsmèdiques del sector, així com l’execució dels programes de promoció de la salut i prevenció de la malaltia(cribratges esglaonats, immunitzacions i consells de salut) i l’educació sanitària directa de la població.Segons l’Ordre de 8 d’octubre de 1985, sobre fixació de criteris per a la determinació de les plantilles orgà-niques dels equips d’atenció primària (EAP), a cada ABS correspon 1 pediatre-puericultor d’atencióprimària per cada 1.250-1.500 infants, menors de 14 anys, que formarà una unitat assistencial juntamentamb 1 diplomat d’infermeria. Cal tenir en compte que l’atenció als infants majors de 14 anys queda cobertapels metges generals d’atenció primària, als quals corresponen 2.000 persones; l’atenció als infants esrealitza a través de la unitat assistencial bàsica, formada per un metge general o un pediatre i un diplomaten infermeria; cada ABS compta amb un diplomat en infermeria per cada 1.750-2.000 persones adscrites.Així mateix, li correspon un assistent social per cada 25.000 persones protegides pel sistema de laSeguretat Social.b) CompetènciesL’EAP té la responsabilitat de prestar atenció de salut a la població que resideix en l’àmbit territorial del’ABS.Segons el Decret 84/1985 les funcions de l’EAP són les següents:• L’atenció sanitària individual i col·lectiva en règim ambulatori, domiciliari i d’urgència a la població adscrita a l’equip, en coordinació amb els serveis d’especialitats mèdiques del sector.• L’execució dels programes de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia i l’educació sanitària directa de la població. 11
 10. 10. I. Departament de Salut• Les tasques dels programes de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia i l’educació sanitària directa de la població.• La participació en programes de docència i formació dels professionals d’atenció primària.• L’elaboració i execució de programes d’investigació en l’àmbit d’atenció primària.• La realització dels estudis clínics i epidemiològics que es determinin.• L’elaboració del diagnòstic de salut de l’àrea bàsica.• L’autoavaluació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, així com la participació en els programes generals d’avaluació i control de qualitat de l’assistència primària.• La formalització i tramesa als òrgans del Departament de Salut i l’Institut Català de la Salut de la docu- mentació que se sol·liciti per a l’avaluació exhaustiva de les activitats de l’equip i el seu rendiment.• Totes aquelles altres funcions, d’anàloga naturalesa, que es determinin per tal d’assolir una millor atenció primària de la població.c) UsuarisPoblació compresa entre 0 i 14 anys de la comarca del Bages. Segons la revisió del Padró municipal d’1 degener de 2001 realitzada per l’Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut, la població de 0 a 14 anys de lacomarca del Bages és de 21.941 (13,5%); segons el Registre central d’assegurats (RCA) del Catsalut, defebrer de 2004, és de 23.744. 12
 11. 11. I. Departament de Salutd) RecursosPoblació de 0-14 anys del Sector Sanitari del Bages i recursos humans assignats Població 0-14 anys RCA Nombre Nombre ABS Padró 2001 Febrer 2004 de pediatres d’assistents socials Artés 1.381 1.390 2 0,5 (compartida amb Moià) Cardona 759 650 1 0,5 (compartida amb Súria) Manresa 1 2.208 2.479 3 1 Manresa 2 2.476 2.884 3 1 Manresa 3 1.589 1.465 3 1 Manresa 4 2.589 2.758 3 1 Moià-Castellterçol 1.007 1.335 1 0,5 (compartida amb Artés) Montserrat 1.130 1.458 1 0,5 (compartida amb St. Vicenç de Castellet) Navarcles-St. Fruitós de Bages 2.492 2.741 3 1 Navàs-Balsareny 1.237 1.263 1 0,5 (compartida amb Sallent) Sallent 826 840 1 0,5 (compartida amb Navàs) Sant Joan de Vilatorrada 1.593 1.781 2 1 Sant Vicenç de Castellet 1.532 1.614 2 0,5 (compartida amb Montserrat) Súria 1.121 1.146 2 0,5 (compartida amb Cardona) Total Sector Bages 21.941 23.744 28 10 Font: Padró 2001 i RCAL’Institut Català de la Salut gestiona la gran majoria de recursos de l’atenció primària de salut, concreta-ment dotze dels catorze equips d’atenció primària de la comarca del Bages. Althaia gestiona els altres dos:Manresa 1 i Manresa 3. 13
 12. 12. I. Departament de Salut Àrees bàsiques de salutArtésCentres Adreça Codi Població TelèfonCAP Artés Arquitecte Gaudí, 76 bis 08271 Artés 93 820 20 60Consultori Avinyó Passeig, 19 08279 Avinyó 93 838 88 55Consultori Calders Pl. Major, s/n 08279 Calders 93 830 80 93Consultori Monistrol de Calders De la Vinya, 9 08279 Monistrol de Calders 93 839 90 00Consultori St. Feliu Sasserra Manresa, 10 08274 Sant Feliu Sasserra 93 881 91 54Consultori Sta. Maria d’Oló Pg. Carme Vidal, 30 08273 Santa Maria d’Oló 93 838 52 00CardonaCentres Adreça Codi Població TelèfonCAP Cardona Compte Viladomat, s/n 08261 Cardona 93 869 24 50Consultori de la Coromina Taulissos, 5 08261 La Coromina 93 869 28 56Consultori Montmajor Camí de Berga, 2 08612 Montmajor 93 824 60 00Manresa 1Centres Adreça Codi Població TelèfonCAP Sant Andreu Remei de Dalt, 8-14 08240 Manresa 93 847 41 00Consultori Castellfollit del Boix Dispensari Municipal 08255 Manresa 609 33 59 62Consultori de Maians Escola 08255 Castellfollit del Boix 609 33 59 62Consultori de Sant Salvador De Dalt, 16 08253 St. Salvador 93 835 82 05de Guardiola de GuardiolaConsultori El Calvet Pau Casals, s/n 08253 St. Salvador de Guardiola 93 835 40 00Manresa 2Centre Adreça Codi Població TelèfonCAP Plaça Catalunya Lepant, 7 08240 Manresa 93 873 86 00 14
 13. 13. I. Departament de SalutManresa 3Centre Adreça Codi Població TelèfonCAP Les Bases de Manresa Creu Guixera, 51 08240 Manresa 93 877 22 22Manresa 4Centre Adreça Codi Població TelèfonCAP Sagrada Família Foneria, 2 08240 Manresa 93 874 78 13Moià-CastellterçolCentres Adreça Codi Població TelèfonCAP Moià Pl. Hospital, s/n 08180 Moià 93 830 03 43CAP Castellterçol, s/n Ctra. Castellcir, s/n 08180 Castellterçol 93 866 63 50Consultori de Castellcir Ajuntament 08183 Castellcir 93 866 81 51Consultori de l’Estany Pg del Prat,1 08189 L’Estany 93 30 30 30Consultori de St. Quirze Safaja Ajuntament 08189 Sant Quirze Safaja 93 866 03 68MontserratCentres Adreça Codi Població TelèfonCAP Monistrol de Montserrat Manresa, 4 08691 Monistrol de Montserrat 93 828 40 40CAP Castellbell i el Vilar Rosa d’abril, s/n 08183 Castellbell i el Vilar 93 828 20 80Consultori Vacarisses Salvador Badia, s/n 08233 Vacarisses 93 828 02 74Consultori Rellinars Pl. de l’Església, s/n 08299 Rellinars 93 834 50 00Navarcles-Sant FruitósCentres Adreça Codi Població TelèfonCAP Navarcles Fortià i Solà, 2 08270 Navarcles 93 831 00 30CAP St. Fruitós de Bages Bertrand i Serra, 8 08272 St. Fruitós de Bages 93 876 09 12CAP Santpedor Pl. de la Pau, 1 08251 Santpedor 93 832 11 33Consultori Mura Muntanya, 17 08279 Mura 93 831 72 26Consultori Talamanca Raval, 4 (casal) 08279 Talamanca 93 827 04 37 15
 14. 14. I. Departament de SalutNavàs-BalsarenyCentres Adreça Codi Població TelèfonCAP Navàs Pau Duarri, 36 08670 Navàs 93 839 03 33CAP Balsareny Pl. Roc Garcia, s/n 08660 Balsareny 93 839 61 27SallentCentre Adreça Codi Població TelèfonCAP Sallent Josep Potelles, 9 08650 Sallent 93 837 21 20Sant Joan de VilatorradaCentres Adreça Codi Població TelèfonCAP St. Joan de Vilatorrada Av. del Torrent Canigó, 2 08250 St. Joan de Vilatorrada 93 872 67 50Consultori d’Aguilar de Segarra Edifici Ajuntament 08289 Aguilar de Segarra 93 836 62 02Consultori de Fals Casal del Poble 08259 Fals 93 836 90 18Consultori Fonollosa De l’Església, s/n 08259 Fonollosa 93 836 80 44Consultori de Rajadell Major, 10 08289 Rajadell 93 836 80 44Consultori Camps Les escoles, s/n 08259 CampsSant Vicenç de CastelletCentres Adreça Codi Població TelèfonCAP St. Vicenç de Castellet Cardener, s/n 08259 St. Vicenç de Castellet 93 833 17 32CAP El Pont de Vilomara Pl. Cooperativa, s/n 08259 El Pont de Vilomara 93 831 75 52Consultori Castellgalí Av. Montserrat, 2 08252 Castellgalí 93 833 32 21SúriaCentres Adreça Codi Població TelèfonCAP Súria Ernest Solvay, 9 08260 Súria 93 869 60 86CAP Callús Pl. Major, 1 08262 Callús 93 836 01 06Consultori Valls Palà Torres, 1 08269 Valls de Torroella 93 869 64 05 16
 15. 15. I. Departament de Salut1.2. Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)a) Marc normatiuEls CSMIJ van ser creats el 1989, a partir d’equips assistencials preexistents pel Programa de salut mentaldel Servei Català de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.b) DependènciaEquip concertat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia, depenent del Programade salut mental (Gerència d’Atenció Psiquiàtrica i Salut Mental), en el marc del Servei Català de la Salut.c) Competències• Diagnòstic psicopatològic• Tractaments individuals, familiars o de grup• Coordinació i derivació a altres nivells de la xarxa o a xarxes complementàries• Prevenció dels casos de risc psiquiàtric i promoció de la salut mental.d) UsuarisPoblació compresa entre 0 i 18 anys de la comarca del Bages, en situació de crisi i/o procés agut, en elsquals pugui haver risc psicopatològic greu, així com processos i desenvolupaments psicopatològics encurs terapèutic. Segons el Registre central d’assegurats del CatSalut de l’any 2004, la població de 0 a 18anys de la comarca del Bages és de 30.006 habitants. 17
 16. 16. I. Departament de SalutPoblació infantojuvenil (de 0 a 18 anys) del Bages ABS Població Artés 1.747 Cardona 851 Montserrat 1.825 Manresa 1 3.217 Manresa 2 3.439 Manresa 3 1.873 Manresa 4 3.537 Moià 1.634 Navàs-Balsareny 1.618 Sallent 1.066 Navarcles-Sant Fruitós 3.457 Sant Joan de Vilatorrada 2.221 Sant Vicenç de Castellet 2.078 Súria 1.453 Total general 30.006 Font: RCA febrer 2004.e) RecursosEquip assistencial del CSMIJ Professionals Nombre de professionals Coordinador/Cap clínic 1 Psiquiatre adjunt/DGAIA 1 Psiquiatre adjunt 1 Psicòleg 1 Psicopedagog 1 Treballador social 1 Diplomat d’infermeria 1 (compartida amb d’altres serveis d’SM) Personal administratiu 2 (compartits amb d’altres serveis d’SM) Total personal assistencial 7 18
 17. 17. I. Departament de Salutf) Coordinació i col·laboració del CSMIJ• Pediatres i assistents socials d’atenció primària.• Pediatres de l’atenció especialitzada (Hospital Sant Joan de Déu de Manresa): interconsultes hospitalàries.• Secció de l’escola de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per al Programa psicoeducatiu per a nens amb trastorn hiperactiu “Atura’t i pensa” de Kendall (EUA).• Equips de medi obert (EMO) del Departament de Justícia.• Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència: usuaris dels centres residencials i d’acollida per menors (STREP).• Atenció especial (disminució): AMPANS.• Equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) del Departament de Benestar i Família.• Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) del Departament de Benestar i Família.• Serveis socials dels ajuntaments.• Escoles i Equip d’Orientació i Assessorament Psicopedagògic del Bages (EAP).• Hospital de Dia Infantil i Juvenil.• Altres CSMIJ de la xarxa. 19
 18. 18. I. Departament de Salut2. Recursos secundaris2.1. Activitat ambulatòria, d’urgències i hospitalitzacióL’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Althaia) disposa de les especialitats de tocoginecologia, pedia-tria i psiquiatria.El nombre de llits destinats a l’etapa pediàtrica és de 40.Recursos del Servei de Pediatria de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa Unitats Recursos físics Nombre de professionals Coordinació de serveis 1 Unitat d’Hospitalització Pediàtrica 15 llits (6 lactants, 9 escolars) 2 Unitat de Neonatologia 6 incubadores 8 llits (tractament de mitjana intensitat) 2 Unitat d’Observació-Hospital de Dia 8 llits d’observació-Hospital de Dia (3 lactants, 5 escolars) 2 Unitat de Cirurgia Infantil 3 llits especialitats quirúrgiques (CIR-COT) 2 Servei d’Urgències Pediàtriques 6 pediatres 6 neonatòlegs 1 cirurgià infantil localitzable Servei de Consultes Externes Pediatria general Pediàtriques Pneumologia, al·lergologia, immunologia clínica Neuropediatria Endocrinologia i desenvolupament 11 Nefrologia Gastroenterologia Neonatologia i cirurgia infantil Total 40 llits 11A més, Althaia disposa d’un equip format per 7 diplomats en treball social que dona suport als serveisd’urgències hospitalització i serveis de salut mental.Hospital Sant Joan de Déu. Althaia (Xarxa Assistencial de Manresa)Dr. Joan Soler, s/n 08243 ManresaTelèfon: 93 874 21 12 20
 19. 19. I. Departament de Salut2.2. Recursos vinculats als serveis de salut mental• Hospitalització d’aguts: disposa de la Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantil i Juvenil (URPI) amb 4 llits d’ingrés en el Servei de Pediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, a banda dels 24 llits d’hospitalització d’aguts. Aquesta Unitat atén les necessitats d’hospitalització psiquiàtrica dels infants i adolescents de les comarques del Bages, Berguedà, Cerdanya i Solsonès.• Hospital de Dia Infantojuvenil: disposa de 10 places a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. L’hospitalització parcial o hospital de dia té la finalitat de realitzar un abordatge intensiu en cas de descompensació de la malaltia, a diferència del Centre de Dia on s’atenen trastorns crònics que reque- reixen abordatges rehabilitadors (no hi ha Centre de Dia Infantil i Juvenil, que és considerat un recurs terciari; el Centre de Dia d’Adults disposa de 25 places concertades a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa).Hospital Sant Joan de Déu. Althaia (Xarxa Assistencial de Manresa)Dr. Joan Soler, s/n08243 ManresaTelèfon: 93 874 21 12 21
 20. 20. I. Departament de Salut3. Recursos terciaris3.1. Activitat ambulatòria, d’urgències i hospitalitzacióHospitals de tercer nivell per a l’atenció a la patologia d’alta complexitat.• Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron Pg. de la Vall d’Hebron, s/n 08035 Barcelona Teléfon: 93 489 31 00• Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat Pg. de Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat Telèfon: 93 253 21 003.2. Recursos vinculats als serveis de salut mental• Unitat de crisis per a adolescents (UCA): hi ha una UCA d’aguts (curta estada) i una UCA de subaguts, amb una capacitat total de 50 places; ambdues unitats donen cobertura a tota la població de Catalunya. Són dispositius assistencials especialitzats en l’atenció a població adolescent amb greus trastorns mentals que, per la seva gravetat i complexitat, necessiten un recurs altament especialitzat. Dependència: Unitats gestionades per Benito Menni, Complex Assistencial en Salut Mental de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. Dr. Pujades, 38 08830 Sant Boi de Llobregat Telèfon: 93 640 24 00• Unitat Funcional d’Abusos a Menors (UFAM) Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat Pg. de Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat Telèfon: 93 253 21 00 22
 21. 21. MARC NORMATIU I DEFINICIÓ FUNCIONAL DELS EQUIPSII. Departament de Benestar i Família
 22. 22. II. Departament de Benestar i Família1. Recursos primarisAtenció Primària de Serveis Socials (APSS) o Atenció Social PrimàriaEls Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP) constitueixen el punt d’accés immediat al sistema català deserveis socials i conformen el primer nivell d’atenció de la xarxa bàsica de responsabilitat pública.En aquest nivell d’atenció, s’han de prestar els serveis següents: serveis bàsics d’atenció social primària(SBASP), servei d’atenció domiciliària (SAD), serveis residencials d’estada limitada, serveis de menjador,serveis d’assessorament tècnic d’atenció social primària (SATASP) i serveis de centres oberts per a infantsi adolescents.L’àmbit territorial d’intervenció dels serveis d’atenció primària és l’àrea bàsica. Cada àrea bàsica de serveissocials està formada per un municipi de més de 20.000 habitants o pel conjunt de municipis fins a 20.000habitants que s’integren en una comarca.En els municipis de població superior als 20.000 habitants, l’administració competent és l’ajuntamentrespectiu. En el conjunt de municipis de població inferior als 20.000 habitants, agrupats per comarques,l’administració competent és el consell comarcal respectiu.El conjunt de recursos personals i serveis d’atenció primària adscrits en una zona geogràfica formen unaunitat bàsica de serveis socials (UBASP), i el conjunt d’UBASP d’una mateixa àrea bàsica de serveis socialscomponen un servei d’atenció primària.A la comarca del Bages els serveis socials d’atenció primària (SSAP) estan agrupats territorialment en duesàrees bàsiques de serveis socials:• ABSS de Manresa, formada pels serveis d’atenció primària del municipi, tant públics com privats. L’Ajuntament n’és l’administració competent.• ABSS de la resta de municipis de la comarca, denominada ABSS comarcal, formada pel conjunt de serveis socials d’atenció primària, tant públics com privats, dels 34 municipis menors de 20.000 habi- tants. L’administració competent d’aquesta àrea bàsica és el Consell Comarcal. El conveni aprovat el mes de juliol de 2002 entre el Consell Comarcal del Bages, l’Àrea de Benestar Social i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants estableix que els ajuntaments han de prestar els serveis d’atenció social de primer nivell i els atorga la titularitat en atenció social primària del seu àmbit territorial, i el Consell Comarcal ha de prestar els serveis socials de segon nivell (atenció especialitzada) que s’estableix per llei.Referent a l’atenció a la infància i adolescència cal destacar: les ABSS que estan formades pels serveisbàsics d’atenció social primària, el Servei d’Assistència Domiciliària Municipal i el Servei de Centres Obertsper a infants i adolescents. 25
 23. 23. II. Departament de Benestar i Família1.1. Unitats bàsiques: serveis bàsics d’atenció social primària (SBASP)• Manresa: 4 SBASP (Centre, Llevant, Ponent, Nord)L’ABSS de Manresa està dividida en 4 zones i equips bàsics d’atenció social primària (EBASP) i a cadazona hi ha ubicat un servei Bàsic d’Atenció Social Primària (SBASP). El responsable d’aquesta ABSS ésl’Ajuntament de Manresa. El conjunt d’aquests serveis, juntament amb altres actuacions i serveis d’atenciósocial primària, tant públics com privats, formen el Servei Social d’Atenció Primària de Manresa.Recursos humans: Els equips estan formats per un diplomat de treball social i un educador social. Tots elsserveis són d’accés directe, gratuïts. Per accedir al servei d’acollida, cal informar-se’n per telèfon prèviament.Serveis centralsAjuntament de ManresaPl. Major, 508240 ManresaTelèfon: 93 878 23 78 Serveis bàsics d’atenció social primàriaZona LlevantCentre Adreça TelèfonCentre Cívic “Joan Amades” Sant Blai, 14-16 93 874 30 00La zona Llevant inclou barris com: Balconada, Cal Gravat, Sagrada Família, Font dels Capellans, PujadaRoja-Guix, part de Vic-Remei i d’Escodines, Viladordis i Sant Pau.Zona CentreCentre Adreça TelèfonCentre Serveis Socials Santa Llúcia, 21, baixos 93 872 45 98La zona Centre inclou barris com: Escodines, Vic-Remei, barri Vell, part de Passeig i Rodalies i ElsComdals. 26
 24. 24. II. Departament de Benestar i FamíliaZona PonentCentre Adreça TelèfonCentre Cívic “Selves i Carner” Bernat Oller, 14-16 93 872 24 77La zona Ponent inclou barris com: Plaça Catalunya-Saldes, Mion-Puigberenguer, Poble Nou, Valldaura,Pare Ignasi Puig, Passeig i Rodalies, Rodalia Sud-Ponent (Farreras, Suanya, Pirelli, Pont Nou).Zona NordCentre Adreça TelèfonCentre Serveis Socials Torres i Bages, 30 93 878 43 40La zona Nord inclou barris com: Ctra. Santpedor, Poble Nou i part de Passeig i Rodalies.Recursos humans: Els equips estan formats per un o dos diplomats en treball social, un educador social iel suport d’un informador social. Tots els serveis són d’accés directe, gratuïts, i s’hi accedeix a través delServei d’Acollida, els dimarts d’11 a 14 h. Cal demanar hora per telèfon prèviament.• Comarca Bages: Àrea Bàsica de Serveis Socials Comarcal. 14 SBASPServeis centralsConsell Comarcal del BagesMuralla de Sant Domènec, 2408241 ManresaTelèfon: 93 693 03 63SúriaCentres Adreça Codi Població TelèfonAjuntament de Súria Ernest Solvay, 13 08260 Súria 93 868 28 00CallúsCentre Adreça Codi Població TelèfonAjuntament de Callús Plaça Major, 1 08262 Callús 93 836 00 12 27
 25. 25. II. Departament de Benestar i FamíliaCardona / Sant Mateu de Bages / Palà de TorruellaCentres Adreça Codi Població TelèfonAjuntament de Cardona Pl. de la Fira, 1 08261 Cardona 93 869 10 00Servei de Cardona Rodes, s/n 08261 Cardona 93 869 21 47Aj. de Sant Mateu de Bages Afores, s/n 08263 St. Mateu de B. 93 836 00 10Aj. de Palà de Torruella 93 869 67 36Sant Joan de VilatorradaCentre Adreça Codi Població TelèfonAj.de St. Joan de Vilatorrada Major, 91-93 08250 St. J. de Vilatorrada 93 876 40 40Fonollosa/Rajadell/Aguilar de Segarra/Castellfollit del Boix/St. Salvador de GuardiolaCentres Adreça Codi Població TelèfonAjuntament de Fonollosa Església, s/n 08259 Fonollosa 93 836 60 05Casal de Fals 93 836 80 03Ajuntament de Rajadell Estació, s/n 08289 Rajadell 93 836 91 13Aj. d’Aguilar de Segarra Raval, s/n 08289 Aguilar de Segarra 93 836 60 80Ajuntament deCastellfollit del Boix Pl. de l’Ajuntament 08259 Castellfollit del B. 93 835 60 33Aj. de St. Salvador de Guardiola De Dalt, 16 08253 St. Salv. de Guardiola 93 835 80 25S. St. Salvador de Guardiola Av. Generalitat, s/n 08253 St. Salv. de Guardiola 93 835 82 05S. St. Salvador de Guardiola Pau Casals, s/n 08253 St. Salv. de Guardiola 93 835 40 00La MasiaAjuntament de Sant Vicenç de CastelletCentre Adreça Codi Població TelèfonAj. de St. Vicenç de Castellet Pl. Ajuntament, 10 08295 St. Vicenç de Castellet 93 693 06 11S. de St. Vicenç deCastellet Pl. Onze de Setembre 08295 St. Vicenç de Castellet 93 833 11 02 28
 26. 26. II. Departament de Benestar i FamíliaCastellgalí / Marganell / Castellbell i el Vilar / Monistrol de MontserratCentres Adreça Codi Població TelèfonAjuntament de Castellgalí Av. de Montserrat, 2 08297 Castellgalí 93 833 00 21Aj. de Marganell,Servei a Castellbell i el Vilar Pl. Ajuntament, s/n 08298 Marganell 93 835 70 63Aj. de Castellbell i el Vilar Joaquim Borràs, 40 08296 Castellbell i el Vilar 93 834 03 50Aj. de M. de Montserrat Pl. Font Gran, 2 08691 M. de Montserrat 93 835 00 11Navarcles / Talamanca / MuraCentres Adreça Codi Població TelèfonAj. de Navarcles Plaça de la Vila, 1 08270 Navarcles 93 831 00 11Aj. de TalamancaServei a Navarcles Pl. de l’Església, 1 08278 Talamanca 93 827 00 36Aj. de MuraServei a Navarcles V. de Montserrat 08278 Mura 93 831 72 26Sant Fruitós de BagesCentre Adreça Codi Població TelèfonAj. de St. Fruitós de Bages Ctra. de Vic, 34 08272 St. Fruitós de Bages 93 878 97 00Santpedor / Castellnou de Bages / Pont de VilomaraCentres Adreça Codi Població TelèfonAj. de Santpedor Pl. Gran, 1 08251 Santpedor 93 827 28 28Aj. de Castellnou de Bages Pl. de l’Església, s/n 08251 Castellnou de Bages 93 827 20 91Aj. de Pont de Vilomara Pl. de l’Ajuntament, 1 08254 Pont de Vilomara 93 831 88 11SallentCentre Adreça Codi Població TelèfonAj. de Sallent Pl. de la Vila,1 08650 Sallent 93 837 02 00Navàs / Balsareny / GaiàCentres Adreça Codi Població TelèfonAj. de Navàs Pl. de l’Ajuntament, s/n 08670 Navàs 93 839 00 22Aj. de Balsareny Pl. de l’Ajuntament, 2 08660 Balsareny 93 839 61 00Aj. de Gaià (Servei a Navàs) Pl. de l’Ajuntament, s/n 08679 Gaià 93 839 01 51 29
 27. 27. II. Departament de Benestar i FamíliaArtés / Avinyó / Sant Feliu SasserraCentres Adreça Codi Població TelèfonAj. d’Artés Barquera, 41 08271 Artés 93 830 50 01Aj. d’Avinyó Pl. Major, 11 08274 Avinyó 93 838 77 00Aj. de Sant Feliu Sasserra Pl. Major, 1 08279 St. Feliu Sasserra 93 881 90 11Moià / Santa Maria d’Oló/ l’Estany / Calders / Monistrol de CaldersCentres Adreça Codi Població TelèfonAj. de Moià Pl. Sant Sebastià, 1 08180 Moià 93 830 00 00Servei de Moià Pl. Pare Sagrera, 1, 2n 08180 Moià 93 820 83 62Aj. de Sta. M. d’Oló Av. Manel López, 1,1a 08273 Sta. Maria d’Oló 93 838 50 00Aj. de l’Estany Doctor Vilardell, 1 08148 L’Estany 93 830 30 00Aj. de Calders Pl. Major, 1 08275 Calders 93 830 90 00Aj. de Monistrol de Calders De la Vinya, 9 08275 Monistrol de Calders 93 839 90 001.2. Serveis de centres oberts per a infants i adolescentsManresa: 5 centres oberts• Centre Obert Municipal “XALESTA” La Balconada, locals comercials Telèfon: 93 873 52 54 Horari: de les 15.45 h a les 19.45 h, de dilluns a divendres• Centre Obert Municipal “L’ALBER” El Xup. Vdes. Pare Ignasi Puig, locals comercials Telèfon: 93 872 93 06 Horari: de 16 a 20 h, de dilluns a divendres• Centre Obert Municipal “TROGLODITES” La Font dels Capellans, octagonal, 11, baixos Telèfon: 93 875 77 16 Horari: de les 15.45 h a les 19.45 h, de dilluns a divendres 30
 28. 28. II. Departament de Benestar i Família• Centre Obert Municipal “SERGI AGUILERA” Valldaura. Centre Cívic “Selves i Carner” C/ Bernat Oller, 16 Telèfon: 93 872 24 77 Horari: de les 15.45 h a les 19.45 h, de dilluns a divendres• Centre Obert concertat amb Creu Roja “CASAL-OT” Barri Vell. Plaça Milcentenari Telèfon: 93 872 85 98 Horari: de 16 a 21 h, de dilluns a divendresa) CompetènciesSón serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimuleni potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenen-tatges bàsics i d’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses.b) RecursosCada centre obert compta amb 2 educadors socials i té capacitat per a 20 nens, en edats compreses entreels 4 i els 12 anys. L’accés es fa a través del SBASP de la zona.La comarca no disposa de centres tipificats com a centres oberts, tot i que disposa d’altres recursos desti-nats a infants que en alguns casos poden suplir les funcions que aquests serveis tenen.c) Coordinacions / Col·laboracionsDins del marc de les funcions pròpies de l’atenció social primària, als SBASP es porten a terme coordina-cions amb tot un conjunt de serveis/equipaments públics i privats de la comunitat i projectes de col·labo-ració i serveis específics per a l’atenció a la infància i l’adolescència.Coordinacions:• Departament de Salut: els equipaments que configuren tota la xarxa sanitària pública (ABS, hospitals, centres sociosanitaris, etc.)• Departament d’Educació: llars d’infants, IES, EAP, serveis d’inspecció educativa• Departament de Justícia: presons, DAM (delegat d’Assistència al Menor)• Disminuïts: escoles especials, tallers ocupacionals, CAD 31
 29. 29. II. Departament de Benestar i Família• Serveis socials especialitzats: SAIA, CDIAP, CSMIJ• Serveis socials d’iniciativa privada (Càritas, Creu roja, associacions, etc.).Col·laboracions i serveis específics municipals a la comarca:• Consell dels Infants (òrgan de participació de la ciutadania infantil: Súria, etc.)• Projecte “L’aventura de la vida” (dins del programa de les drogodependències i intervenció amb infància en risc: Sant Vicenç de Castellet, Sallent, Moià, Sta. Maria d’Oló, Súria, Calders, Monistrol de Calders, etc.)• Projecte “Espai de les famílies amb nens” (activitat d’intercanvi d’experiències entre les famílies i el seus fills: Súria, etc.)• Programa de suport a pares amb fills de 3 a 12 anys (s’organitza a través de l’AMPA amb col·laboració dels serveis socials municipals: Moià, etc.)• Aula socioeducativa: activitats de reforç escolar (Navarcles, Santpedor, el Pont de Vilomara, etc.)• Projecte “Cap nen sense joguina”: projecte conjunt amb Creu Roja Joventut (Navarcles, Sant Fruitós de Bages, etc.)• Programa de beques escolars per a colònies i sortides (nens que presenten problemàtiques econòmi- ques: Santpedor, el Pont de Vilomara, etc.)• Programa d’atenció a domicili “Xec-servei Mig Cardener”.Col·laboracions i serveis específics a Manresa:• Projecte Eduka, de col·laboració amb les escoles del municipi• Servei de famílies col·laboradores “Fer de tiets”• Servei maternoinfantil• Espai Jove, d’atenció a la infància i adolescència immigrant, en col·laboració amb Càritas• Projecte de col·laboració “Petita infància” amb l’ABS de salut, llars d’infants i CDIAP• Programa d’atenció a domicili “Xec-servei”.L’accés es fa a través del SBASP corresponent. 32
 30. 30. II. Departament de Benestar i Família2. Recursos secundarisEl segon nivell el formen els serveis de caràcter individual, comunitari, diürn o residencial que impliquenfuncions de diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació.2.1. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)• Manresa: 1 Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç del BagesEl CDIAP del Bages va iniciar la seva activitat l’any 1986.L’entitat que gestiona el CDIAP del Bages és l’Associació per al CDIAP del Bages.a) Marc normatiuEl Servei d’Atenció Precoç va ser creat per l’Ordre de 29 de juliol de 1985, de creació del Programa secto-rial d’estimulació precoç, publicada en el DOGC número 579, de 23 d’agost de 1985.Posteriorment el Programa es va convertir en un programa sociosanitari i es va crear la Comissió de coor-dinació de programes i actuacions sociosanitàries pel Decret 202/1989, de 7 de juliol, de la Presidència dela Generalitat.L’any 1992 es va revisar i actualitzar la sectorització dels equips per tal d’ordenar i adequar la xarxa a lesnecessitats existents.L’any 1995 es va derogar la creació del Programa i es va integrar l’atenció precoç al Departament deBenestar Social, d’acord amb el Decret 206/1995, de 13 de juny. Els serveis passen a formar part de laxarxa bàsica de serveis socials i s’adscriuen les funcions del Departament de Sanitat en matèria d’atencióprecoç al Departament de Benestar Social. Es va crear la Comissió de coordinació de programes i actua-cions sociosanitàries pel Decret 202/1989 de 7 de juliol, de la Presidència de la Generalitat.La Llei del Parlament de Catalunya 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, dóna un gir substan-cial i avança en la definició, naturalesa i abast dels serveis d’atenció precoç de manera que es conformencom a serveis que tenen caràcter universal i gratuït per als infants fins els sis anys i llurs famílies.Amb el Decret 261/2003, de 21 d’octubre, es regulen els serveis d’atenció precoç. En el model d’atencióa la infància un dels àmbits que requereix una especial dedicació és el de l’atenció precoç, entesa com unconjunt d’actuacions de caire preventiu, de detecció, diagnòstic i de intervenció terapèutica, de caràcterinterdisciplinari, que s’estén, en un sentit ampli, des del moment de la concepció fins que l’infant compleixels sis anys, abastant, per tant, l’etapa prenatal, perinatal, postnatal i petita infància. 33
 31. 31. II. Departament de Benestar i Famíliab) DependènciaEls serveis d’atenció precoç depenen funcionalment del Departament de Benestar i Família des de l’any1995 i, concretament, de l’ICASS. Els equips propis de la Generalitat es troben vinculats als CAD, mentreque els altres estan concertats (entitats privades) o tenen convenis (ens locals: ajuntaments i consellscomarcals).c) CompetènciesAtenció a la població infantil des de la concepció fins als 6 anys, en els àmbits de la prevenció, detecció,diagnòstic i tractament dels infants que tenen trastorns en el desenvolupament de qualsevol etiologia, quepresenten problemes de criança o que es troben en situació de risc pels seus propis antecedents o pelsde la seva família.Funcions:• Diagnòstic biopsicosocial (mèdic, psicològic i social)• Avaluació del desenvolupament• Intervenció terapèutica interdisciplinària a l’infant, al seu entorn immediat (pares i professionals)• Intervenció amb els pares (parentalitat i relació)• Avaluació i seguiment dels infants• Seguiment dels infants de risc biològic i/o social• Col·laboració amb els recursos de la zona que tenen competència en les primeres edats (àmbit sanitari, educatiu, social i altres)• Activitats de prevenció i detecció• Formació continuada, docència i treballs de recerca.d) UsuarisLa població infantil, des de la concepció fins als 6 anys, en els àmbits de la prevenció, detecció, diagnòstici tractament dels infants que tenen trastorns en el seu desenvolupament de qualsevol etiologia, quepresenten problemes de criança o que es troben en situació de risc pels seus propis antecedents o pelsde la seva família.e) RecursosRecursos humans: Formen l’equip del CDIAP del Bages: 2 psicòlegs, 2 psicòlogues logopedes, 1 psicològapsicomotricista, 1 pedagoga logopeda, 3 fisioterapeutes, 1 treballadora social i 1 metge neuropediatre.Horari: El Centre està obert de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 18 h. Atenció gratuïta.CDIAP del BagesPujolet, 8 A, 1r i 2nTelèfon: 93 874 71 04/ 93 875 72 3408240 Manresa 34
 32. 32. II. Departament de Benestar i Famíliaf) Coordinacions• Departament de Salut: CAP, CSMIJ, hospitals, altres• Departament d’Educació: EAP (Equip d’Assessorament i d’Orientació Psicopedagògica), llars d’infants, escoles ordinàries, escoles especials, Centres de recursos específics per a alumnes amb deficiències sensorials auditives (CREDA) i visuals del Departament d’Educació• Departament de Benestar i Família: SAIA (Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència), Servei d’Adopcions, Servei d’Acolliment Infantil, CAD (Centre d’Atenció a les Persones Disminuïdes), UBASP, casals infantils• Teixit social: ONCE, Creu Roja, Càritas, altres.2.2. Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SAIA)• 1 Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SAIA) del Bages i BerguedàEl SAIA és un servei social d’atenció especialitzada de l’àmbit de la família, infància i adolescència. Aquestservei és el de referència per al Bages i Berguedà.El titular de la gestió del servei és el Consell Comarcal del Bages amb cooperació amb el Consell Comarcaldel Berguedà.a) Marc normatiuEl SAIA és un servei social especialitzat regulat pel Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, el Decret284/1996 de 23 de juliol, ambdós específics dels serveis socials i el Decret 338/1986 i l’Ordre de 27 d’oc-tubre de 1987, de regulació específica d’atenció a la infància en alt risc social a Catalunya, i per la norma-tiva complementària que pugui dictar-se des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.b) DependènciaOrgànicament i funcionalment depèn del Consell Comarcal del Bages amb cooperació amb el ConsellComarcal del Berguedà, i la dependència tècnica de la Direcció General d’Atenció a la Infància il’Adolescència.c) Competències• Col·laborar en la prevenció i detecció de les situacions d’alt risc social.• Informar i orientar sobre temes relacionats amb la problemàtica dels menors en alt risc i, especialment, quant a recursos públics o privats al seu abast.• Orientar, diagnosticar, proposar mesures i elaborar els programes individuals de tractament. 35
 33. 33. II. Departament de Benestar i Família• Fer el seguiment i control dels tractaments, ja siguin prestats amb mitjans propis o aliens.d) UsuarisInfància i adolescència (dels 0 als 18 anys) en alt risc social i les seves famílies.e) RecursosEl SAIA és un equip multidisciplinari dedicat a l’atenció d’infants i adolescents en situacions d’alt risc social,que es responsabilitza de la seva prevenció, l’estudi de les possibles situacions de menors desemparats,l’emissió de les propostes de protecció més adients i el seguiment en el seu àmbit territorial.Recursos humans: 2 pedagogs, 2 psicòlogues i 1 treballadora social. Cal tenir en compte que els recursosdel SAIA del Bages també presten atenció a la comarca del Berguedà.Consell Comarcal del BagesMuralla St. Domènec, 2408241 ManresaTelèfon: 93 693 03 63Horari: de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19 hores, els dilluns.f) Coordinacions• Serveis socials d’atenció primària: equips bàsics d’atenció social primària• Àrees bàsiques de salut, CSMIJ de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa• Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages• Escoles i instituts• Equips d’assessorament psicopedagògic (EAP)• Centres residencials d’acció educativa (CRAE)• Centres d’acollida per a infants i adolescents• Institut Català d’Acolliments i Adopcions (ICAA)• Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)• Fiscalia Protectora de Menors• Jutjats d’instrucció/Jutjats de família• Direcció General de Mesures Penals Alternatives i Justícia Juvenil (delegada d’Atenció al Menor)• Cossos de seguretat (Grup de Menors de la Policia Local i Mossos d’Esquadra)• Altres. 36
 34. 34. II. Departament de Benestar i Família3. Recursos terciarisEl tercer nivell el formen els serveis d’abast superior que impliquen funcions de valoració, diagnòstic, trac-tament, suport o rehabilitació.3.1. Centre d’acolliment d’infància (ESTREP)a) Marc normatiuEl centre d’acolliment ESTREP és un centre col·laborador de la Direcció General d’Atenció a la Infància il’Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.b) DependènciaDepèn tècnicament del Servei de Recursos de la DGAIA i la titularitat i gestió del centre correspon a laFundació Mercè Fontanilles.c) CompetènciesDonar resposta immediata i transitòria d’acollida a qualsevol menor que estigui en situació de risc o quehagi de ser separat del seu nucli familiar, i exercir temporalment la funció substitutòria de la família. Per altrabanda, fer l’observació i el diagnòstic interdisciplinari (psicològic, sociofamiliar, pedagògic, educatiu i mèdic)de la situació dels menors atesos i les seves famílies per tal d’elaborar la proposta de mesura administra-tiva més adient.Posteriorment serà la DGAIA la que, segons l’informe realitzat per l’equip tècnic del centre, assignarà elrecurs al menor.d) ServeisGuarda i educació, acolliment i convivència, descans i lleure, higiene. Atenció psicològica, social, pedagò-gica, sanitària i educativa. Observació i diagnòstic interdisciplinaris, tant del menor com de la seva família.Escolarització immediata en escoles i instituts de la comarca dels nens que estan en edat obligatòria d’es-colaritat, durant l’internament en el centre. Preparació i incorporació dels majors de setze anys al mónlaboral a partir de la participació en recursos prelaborals dins del centre, i derivació a recursos externs deforma progressiva.En relació amb els menors estrangers, ratificar la situació de desemparament, contactar amb els seus refe-rents familiars en el país d’origen, sol·licitar documentació a la família que identifiqui el menor per tal deregularitzar la seva situació en el cas d’ingrés al centre indocumentat (passaport, permís de residència i/otreball). 37
 35. 35. II. Departament de Benestar i Famíliae) UsuarisInfants i adolescents en risc social; nois de 12 a 18 anys en situació de desemparament, dels quals l’ad-ministració ha assumit la guarda administrativa a través de la direcció del centre.f) RecursosAl centre hi ha un equip de professionals format per educadors socials i un equip tècnic interdisciplinariformat per: un psicòleg, una pedagoga, un assistent social, un metge i una infermera.Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)Aragó, 332, 4a08009 BarcelonaTelèfon: 93 483 10 00g) CoordinacionsAmb els altres serveis i professionals que intervenen en el procés d’atenció i protecció als menors.3.2. Centres residencials d’acció educativa (CRAE)a) Marc normatiuEls CRAE són centres residencials d’acció educativa on conviuen menors d’edat en situació de desempa-rament. Estan regulats per la Llei 37/91, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció de menorsdesemparats i de l’adopció per la normativa complementària que pugui dictar-se des de la Direcció Generald’Atenció a la Infància i l’Adolescència.D’acord amb el Decret 284/96, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, es defi-neixen els centres residencials com “els serveis residencials d’acolliment, per a la guarda i educació delsseus usuaris, mentre no poden retornar amb la seva família o se’ls troba una família acollidora”.b) Competències• Exercir la guarda dels menors desamparats que la DGAIA els atorgui.• Tenen la obligació de vetllar pel menor, tenir-lo en la seva companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar- li una atenció integral.• Disseny del projecte educatiu individual dels menors a partir del diagnòstic o l’avaluació inicial.• Promoció, en els casos en què sigui possible, del retorn del menor a la família d’origen o, en el cas contrari, l’acolliment en família externa o aliena. 38
 36. 36. II. Departament de Benestar i Famíliac) UsuarisMenors d’edat en situació de desemparament, dels quals l’administració ha assumit la tutela i atorgat laguarda administrativa a la direcció del centre.d) RecursosUbicats a Manresa, però l’àmbit d’atenció és de tot Catalunya, tot i que la prioritat és la comarca del Bages.• Pis per a joves 2 places Edat: més de 18 anys Joc de la Pilota, 7 08240 Manresa Horari: 24 hores• Llars familiars: 5, de dilluns a divendres, i 1 els caps de setmana • Residència Assistencial Manresa-Llar Alba Enric Morera, 15 – 17, 1r 1ra 08240 Manresa Telèfon: 93 874 31 01 7 places. Edat: 3-18 anys • Residència Assistencial Manresa-Llar S. Família St. Cristòfol, 42, 1r 08240 Manresa Telèfon: 93 874 31 02 7 places. Edat: 3-18 anys • Residència Assistencial Manresa-Llar La Pau La Pau, 44, 1r 4a Telèfon: 93 874 30 10 08240 Manresa 8 places. Edat: 3-18 anys • Residència Assistencial Manresa-Llar Vedruna Sant Joan d’en Coll, 21 08240 Manresa Telèfon: 93 874 30 05 7 places. Edat: 3-18 anys 39
 37. 37. II. Departament de Benestar i Família • Residència Assistencial Manresa-Llar Estel Oleguer Miró, 9, 4rt 2a. (Barri la Balconada) 08240 Manresa Només caps de setmana 8 places. Edat: 3-18 anys • Residència Assistencial Manresa-Residència Juvenil Sant Benet, 10 08240 Manresa Telèfon: 93 877 00 50 14 places. Edat: 14-18 anyse) CoordinacionsAmb els altres serveis i professionals que intervenen en el procés d’atenció i protecció als menors.3.3. Centre d’Atenció a Persones Disminuïdes (CAD)a) Marc normatiuEl CAD constitueix l’àmbit físic i funcional per a l’actuació del Servei Especialitzat Públic d’Atenció alsDisminuïts, d’acord amb la Llei 13/82, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, i també la Llei 12/83del Parlament de Catalunya, que regula l’organització d’aquests serveis mitjançant l’Institut Catalàd’Assistència i Serveis Socials (ICASS), i atribueix al Servei d’Atenció a Persones Disminuïdes la gestió iadministració dels serveis i centres propis, d’acord amb el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulaciódel sistema català de serveis socials.Les competències dels CAD queden establertes en l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social,de 15 de novembre de 1982, per la qual s’unifiquen les competències i facultats per al reconeixement delsdrets derivats de la condició de disminuït, i per l’Ordre de 29 de juliol de 1985, del Departament de Sanitat,de creació del Programa sectorial d’estimulació precoç.b) DependènciaSón centres d’atenció individualitzada per a persones amb disminució i depenen del Departament deBenestar i Família.Els CAD s’integren en l’estructura de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), amb depen-dència del corrresponent Servei Territorial, mitjançant la Secció Operativa, i del Servei d’Atenció a PersonesDisminuïdes, mitjançant la Secció de Valoració i Serveis Personals. 40
 38. 38. II. Departament de Benestar i Famíliac) CompetènciesEl seu objectiu és donar resposta a les necessitats i demandes d’aquelles persones que pateixen una defi-ciència, una discapacitat o disminució. Aquesta atenció es realitza tenint en compte el criteri territorial, edati tipus de capacitat.Per tal de desenvolupar adequadament la seva tasca, els CAD es divideixen en CAD infantil (de 0 a 16 anys)i CAD d’adults (més de 16 anys).• Informació i orientació a les persones amb disminució, relatives a les seves necessitats i als recursos existents.• Diagnòstic, valoració de les discapacitats i emissió dels dictàmens tecnicofacultatius, a l’efecte de la qualificació de la persona amb disminució.• Realització de tractaments d’estimulació primària.• Assessorament, seguiment i supervisió dels tractaments d’estimulació primària, llevat de l’assistència sanitària, dels CDIAP externs.• Assessorament i orientació en matèria d’integració laboral.d) ServeisLa persona amb disminució pot sol·licitar al CAD els serveis següents:• Informació i orientació sobre les seves necessitats.• Diagnòstic de la discapacitat.• Valoració de la disminució.• Orientació sociolaboral i professional per tal de donar una atenció especialitzada.e) UsuarisPoblació afectada per deficiències, discapacitats o disminucions físiques, psíquiques (malaltia i deficiènciamental) o sensorials.Població menor de 4 anys amb risc de patir algun tipus de disminució.f) RecursosA cada CAD hi ha un equip de valoració i orientació (EVO), format per professionals de la medicina, la psico-logia i el treball social, que fa el diagnòstic de la discapacitat. 41
 39. 39. II. Departament de Benestar i Família• Servei d’Atenció a les Persones Disminuïdes de les comarques de Barcelona Dependència: ICASS Pl. Pau Vila, 1 (Palau de Mar) 08039 Barcelona Telèfon: 93 483 10 00• Centre d’Atenció a Persones Disminuïdes (CAD) de Terrassa Aquest centre és de referència per a la comarca del Bages. Atén persones de totes les edats (menors i adults). Prat de la Riba, 30-32 08222 Terrassa Telèfon: 93 785 83 00• Residència per a disminuïts psíquics profunds “Julio Payas” Ctra. de Santpedor km 4,4 Sta. Maria de Comabella 08251 Santpedor Telèfon: 93 827 28 00 42
 40. 40. MARC NORMATIUI DEFINICIÓ FUNCIONAL DELS EQUIPS III. Departament d’Educació
 41. 41. III. Departament d’EducacióEl Departament d’Educació desplega un conjunt d’iniciatives i suports tècnics adreçats als centres d’en-senyament infantil i primari i als centres d’ensenyament secundari, per tal de millorar la qualitat de l’ensenya-ment que s’ofereix als infants i joves escolaritzats a Catalunya.Aquestes iniciatives es materialitzen en l’actuació dels equips d’assessorament i orientació psicopedagò-gica (EAP) i els centres de recursos e ducatius per a deficients auditius (CREDA), serveis educatius regu-lats pel Decret 155/1994, de 28 de juny (DOGC núm. 1918, de 8 de juliol de 1994), i els equips de suporti assessorament de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC).Tots aquests serveis s’inscriuen en la línia d’oferir suport al professorat dels centres docents de Catalunyaper tal d’adequar la seva tasca a les diferents necessitats educatives del seu alumnat. Actuen territorial-ment i sectorialment, aplegats per zones geogràfiques predeterminades i ofereixen assessorament alprofessorat i atenció als alumnes dels centres docents. Estan formats per professionals i especialistes endiversos camps de les ciències de l’educació. Treballen en equip i de forma coordinada amb els centres.1. Recursos primarisCentres docents. Tipologia:• Llars d’infants: 28 públiques i 20 privades• Escoles d’educació primària: 42 centres públics i 18 centres concertats• Centres d’ensenyament secundari (IES): 14 centres públics i 14 centres concertats• Centres d’educació especial: 2• Unitat d’educació especial: 1• Unitat d’escolarització compartida (UEC): 1.a) Marc normatiuA partir de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre d’ordenació del sistema educatiu (LOGSE), l’ensenya-ment obligatori per a tots els infants és des dels 6 fins als 16 anys. Aquest ensenyament comprèn duesetapes: l’ensenyament primari, dels 6 fins als 12 anys, i l’ensenyament secundari, dels 12 als 16 anys.A més de l’ensenyament obligatori, l’oferta educativa a la comarca del Bages és molt àmplia tant a nivelld’ensenyaments no obligatoris per als infants de 0 a 6 anys, com a nivells postobligatoris en l’oferta debatxillerats i cicles formatius a partir dels 16 anys.Els centres docents que identificarem a continuació són tots aquells centres de la comarca que, indepen-dentment de la seva titularitat, estan autoritzats pel Departament d’Educació. 45
 42. 42. III. Departament d’Educaciób) Recursos Llars d’infants. Centres públicsEntitat Adreça Codi Població TelèfonLlar d’Infants d’Artés Hospital, 16 08271 Artés 93 830 57 57Llar d’Infants l’Estel Del Mig, 23 08279 Avinyó 93 838 71 76Llar d’Infants Pare Coll Pl. Ricard Viñas, 3 08660 Balsareny 93 839 60 06Llar d’Infants Mainada Anselm Clavé, s/n 08262 Callús 93 836 04 50Llar d’Infants Aliret Ramon Folch II,3 08261 Cardona 93 869 13 50Llar d’Infants Colors Av. Pare Claret, 18 08296 Castellbell i el Vilar 93 843 02 62Llar d’Infants Castellfollit del Boix Escoles, s/n 08259 Castellfollit del Boix 93 835 60 48Llar d’Infants Castellnins Av. Montserrat, s/n 08927 Castellgalí 93 833 15 67Llar d’Infants El Pont d Vilomara Av. de la Pau, s/n 08254 El Pont de Vilomara 93 831 76 81Llar d’Infants Reixics Mestra Àngela Torras, s/n 08259 Fonollosa 93 836 60 79Llar d’Infants L’Espurna Pl. Catalunya, s/n 08240 Manresa 93 872 63 61Llar d’Infants La Ginesta Concòrdia, s/n 08240 Manresa 93 874 04 05Llar d’Infants Picarol Viladordis, s/n 08240 Manresa 93 874 22 04 (Parc de Sant Ignasi)Llar d’Infants El Solet Av. Pare Ignasi Puig, s/n 08240 Manresa 93 875 17 26Llar d’Infants l’Estel Pl. de la Independència, 1 08240 Manresa 93 872 20 96Llar d’Infants La Lluna Josep Guitart 08240 Manresa 93 877 17 89Llar d’Infants Esquitx Esperanto, 15 08180 Moià 93 830 11 50Llar d’Infants Monistrol Llevant, s/n 08279 Monistrol de Calders 93 839 92 27Llar d’Infants El Cuc Verd Escoles, 27 08691 Monistrol de Montserrat 93 835 04 05Llar d’Infants La Quitxalla Pg. Ramon Vall, s/n 08670 Navàs 93 820 43 75Llar d’Infants L’Esquitx Pg. de la Biblioteca, s/n 08650 Sallent 93 837 18 50Llar d’Infants Les Oliveres Camí de les Oliveres, s/n 08272 Sant Fruitós de Bages 93 878 89 51Llar d’Infants Barrufet Pg. de Gallifa, s/n 08250 Sant Joan de Vilatorrada 93 872 81 52Llar d’Infants Xiulet Ptge. Mas Sant Joan, 7 08250 Sant Joan de Vilatorrada 93 876 71 00Llar d’Infants Dentetes De Dalt, 13 08253 S. Salvador de Guardiola 93 835 82 72Llar d’Infants El Niu Gran, 104 08295 Sant Vicenç de Castellet 93 833 04 62Llar d’Infants El Cuc Av. Manuel López, 1 08273 Santa Maria d’Oló 93 838 50 29Llar d’Infants Petit Estel Ernest Solvay, 15 08260 Súria 93 869 51 01 46
 43. 43. III. Departament d’Educació Llars d’infants. Centres privatsEntitat Adreça Codi Població TelèfonLlar d’Infants El Carme Mare de Déu del Carme, s/n 08261 Cardona 93 869 28 76Llar d’Infants Ave Maria Major, 54-60 08240 Manresa 93 874 21 61Llar d’Infants El Sonall Camps i Fabrés, 7 08240 Manresa 93 874 64 01Llar d’Infants l’Esquitx Pau Casals s/n 08240 Manresa 93 874 09 06Llar d’Infants La Baldufa De la Pau, 17 08240 Manresa 93 873 06 45Llar d’Infants Joviat Rubió i Ors, 5-7 08240 Manresa 93 872 69 88Llar d’Infants l’Espill Sant Joan, 51-59 08240 Manresa 93 877 31 19Llar d’Infants Santa Rosa de Lima Bruc, 45-47 08240 Manresa 93 872 84 00Llar d’Infants Esquitx Esperanto, 15 08180 Moià 93 830 11 50Llar d’Infants Escola Pia Sant Sebastià, 12 08180 Moià 93 830 03 48Llar d’Infants Monistrol de Calders Camp de Futbol, s/n 08275 Monistrol de Calders 609 289 634Llar d’Infants Tinet Ametller, 8 08270 Navarcles 93 831 06 15Llar d’Infants Sant Josep Crta. del Viver, 20 08670 Navàs 93 839 07 47Llar d’Infants Antònia Soler Jacint Verdaguer, 1 08650 Sallent (Cabrianes) 93 837 07 20Llar d’Infants St. Feliu Sasserra Plaça Major, 1 08279 Sant Feliu Sasserra 93 881 90 11Llar d’Infants Sagrat Cor Sant Benet, 8 08272 Sant Fruitós de Bages 93 876 01 41Llar d’Infants Paidos Ctra. de Manresa a Berga, 08272 Sant Fruitós de Bages 93 876 02 71 km 1,2Llar d’Infants Els Floquets Ctra. de Callús, 3, baixos 08251 Santpedor 93 832 05 65Llar d’Infants La Lloca Fira, 28 08251 Santpedor 93 827 28 16Llar d’Infants Sagrat Cor Ctra. de Balsareny, 10-12 08260 Súria 93 869 59 28 Escoles d’educació primària. Centres públicsEntitat Adreça Codi Població TelèfonCEIP Doctor Ferrer Barcelona, 23 08271 Artés 93 830 53 77CEIP Barnola Indústria, 6 08279 Avinyó 93 838 72 79CEIP Guillem de Balsareny Ferrocarril, 8 08660 Balsareny 93 839 61 88CEIP Anton Busquets i Punset Pl. Major, 2 08279 Calders 93 830 92 76 47
 44. 44. III. Departament d’EducacióCEIP Joventut Pg. Anselm Clavé, s/n 08262 Callús 93 836 01 68CEIP Mare de Déu del Patrocini Pl. Ramon Folch, 3 08261 Cardona 93 869 18 29CEIP Joan de Palà Bisbe Guix, s/n 08261 Cardona (la Coromina) 93 869 21 85CEIP Jaume Balmes Sant Antoni M. Claret, 18 08296 Castellbell i el Vilar 93 834 02 35CEIP de Castellfollit del Boix Santa Maria, s/n 08259 Castellfollit del Boix 93 635 60 38CEIP Maians Pl. de Grau Casals, s/n 08259 Castellfollit del Boix 93 835 60 60 (Maians)CEIP Sant Miquel Montserrat, s/n 08252 Castellgalí 93 833 05 00CEIP Pompeu Fabra Jesús, 95-115 08254 El Pont de Vilomara 93 831 76 00CEIP Agrupació Sant Jordi Mestra Àngela Torras, s/n 08259 Fonollosa 93 836 60 79CEIP L’Estany Balmes, s/n 08289 L’Estany 93 820 82 66CEIP Bages Sèquia, 55 08240 Manresa 93 873 57 96CEIP Pare Algué Jacint Verdaguer, 22 08240 Manresa 93 877 16 89CEIP Pare Ignasi Puig Vivendes Pare Ignasi Puig 08240 Manresa 93 872 05 41CEIP Puigberenguer Núria, s/n 08240 Manresa 93 878 71 25CEIP Renaixença Pl. de la Independència, 5 08240 Manresa 93 875 21 15CEIP Sant Ignasi Mestre Albages, 1-3 08240 Manresa 93 878 71 28CEIP Serra i Húnter La Balconada, s/n 08240 Manresa 93 878 71 29CEIP La Font Font dels Capellans, s/n 08240 Manresa 93 874 44 66CEIP Josep Orriols Roca Miquel Villarubias, s/n 08180 Moià 93 830 05 19CEIP L’Esqueix Llevant, s/n 08279 Monistrol de Calders 93 839 92 27CEIP Sant Pere Escoles, 27 08691 Monistrol de Montserrat 93 835 04 05CEIP de Mura Pl. de l’Ajuntament nou, s/n 08279 Mura 93 831 72 26CEIP Catalunya Piscines i Esports, 30 08270 Navarcles 93 831 02 77CEIP Sant Jordi Puigreig, s/n 08670 Navàs 93 839 13 87CEIP Sant Esteve Església, s/n 08269 Sant Mateu de Bages 93 869 69 65CEIP Torres Amat Pg. de la Biblioteca, 3 08650 Sallent 93 837 05 44CEIP Els Pins Montserrat s/n 08650 Sallent (Cabrianes) 93 837 15 53CEIP Els Roures Sant Roc, s/n 08279 Sant Feliu Sasserra 93 813 90 07CEIP Monsenyor Gibert Pl. Pau Casals, 1 08272 Sant Fruitós de Bages 93 876 02 97CEIP Flama Ctra. de Manresa 08272 Sant Fruitós de Bages 93 878 40 20 a Santpedor, km 3 48
 45. 45. III. Departament d’EducacióCEIP Juncadella Escoles, s/n 08250 Sant Joan de Vilatorrada 93 872 77 07CEIP Collbaix Salvador Espriu, 22 08250 Sant Joan de Vilatorrada 93 872 86 15CEIP Montserrat De Dalt, 19 08253 S. Salvador de Guardiola 93 835 40 40CEIP Sant Vicenç Pl. Onze de Setembre, s/n 08295 Sant Vicenç de Castellet 93 833 05 65CEIP Sesmón d’Oló Maurici Camprubí Fornell, s/n 08273 Santa Maria d’Oló 93 838 50 60CEIP Riu d’Or Les Verges, 2 08251 Santpedor 93 832 02 53CEIP M. de Déu de Montserrat Font del Ferro, 1 08260 Súria 93 868 22 16CEIP Sant Josep de Calassanç Ctra. de la Mina, s/n 08260 Súria 93 869 66 36 Escoles d’educació primària. Centres concertatsEntitat Adreça Codi Població TelèfonEscola Vedruna Carme, 16 08271 Artés 93 830 52 12Escola Mare de Déu del Carme Av. Mare de Déu 08261 Cardona 93 869 17 80 del Carme, s/nEscola Nostra Senyora del Pilar Sant Joan, 62 08240 Manresa 93 873 04 04Escola Manuel Oms i de Prat Oms i de Prat, 2 08240 Manresa 93 873 11 00Escola Joviat Rubió i Ors, 5-17 08240 Manresa 93 872 69 88Escola l’Espill Sant Joan, 51 - 59 08240 Manresa 93 877 31 19Escola Ave Maria Major 58/ptge. Ferrer, 5 08240 Manresa 93 873 26 29Escola Sagrat Cor Sta. Joaquima, 2-4 08240 Manresa 93 873 99 47Escola La Salle Pau, s/n 08240 Manresa 93 874 03 51Escola Santa Rosa de Lima Bruc, 45 08240 Manresa 93 872 84 00Escola Pia Sant Sebastià, 14 08180 Moià 93 830 03 48Escola Sagrat Cor de Jesús Germanes Dominiques, 1-3 08691 Monistrol de Montserrat 93 835 01 79Escola Sant Josep Ctra. de Viver, 16 08670 Navàs 93 839 07 47Escola Vedruna Santa Joaquima 08650 Sallent 93 837 05 20 de Vedruna, 2Escola Paidos Ctra. de Manresa 08272 Sant Fruitós de Bages 93 876 02 71 a Berga, km 1Escola Mare de Déu del Roser Doctor Trias, 76 08295 Sant Vicenç de Castellet 93 833 03 05Escola Llissach Fira, 22 08251 Santpedor 93 832 01 57Escola Sagrat Cor de Jesús Ctra. de Balsareny, s/n 08260 Súria 93 869 59 28 49
 46. 46. III. Departament d’Educació Centres d’ensenyament secundari (IES). Centres públicsCentre Adreça Codi Població TelèfonIES Miquel Bosch i Jover Arquitecte Gaudí, 2-4 08271 Artés 93 820 21 93IES Sant Ramon Pl. Comte Viladomat, 2 08261 Cardona 93 869 19 00IES Guillem Catà Barriada Cots, s/n 08240 Manresa 93 877 37 05IES Lluís de Peguera Pl. Espanya, 2 08240 Manresa 93 877 36 37IES Pius Font i Quer Amadeus Vives, s/n 08240 Manresa 93 874 23 11IES Lacetania Av. Bases de 08240 Manresa 93 877 37 50 Manresa, 51-59IES Moianès De l’Institut, 2 08180 Moià 93 830 06 39IES Navarcles Sardana, 30 08270 Navarcles 93 827 00 22IES Llobregat Estació, 11-21 08650 Sallent 93 837 06 50IES Gerbert d’Aurillac Lluís Companys, s/n 08272 Sant Fruitós de Bages 93 878 84 64IES Quercus Av. de Montserrat, 95 08250 Sant Joan de Vilatorrada 93 876 45 56IES Castellet Bisbe Perelló, s/n 08295 Sant Vicenç de Castellet 93 833 07 51IES d’AURO Del Convent, s/n 08251 Santpedor 93 832 05 54IES Mig-Món Ramon i Cajal, 9-11 08260 Súria 93 869 63 50 Centres d’ensenyament secundari (IES). Centres concertatsCentre Adreça Codi Població TelèfonEscola Vedruna Carme, 16 08271 Artés 93 830 52 12Escola Mare de Déu del Carme Av. Mare de Déu 08261 Cardona 93 869 17 80 del Carme, s/nAve Maria Major, 58 / Ptge. Ferrer, 5 08240 Manresa 93 873 26 29Escola Santa Rosa de Lima Bruc, 45 08240 Manresa 93 872 84 00Escola Joviat Rubió i Ors, 5-17 08240 Manresa 93 872 69 88La Salle De la Pau, s/n 08240 Manresa 93 874 03 51Manuel Oms i de Prat Oms i de Prat, 2 08240 Manresa 93 873 11 00Nuestra Señora del Pilar Sant Joan, 62 08240 Manresa 93 873 11 00Escola Pia Sant Sebastià, 14 08180 Moià 93 830 03 48 50
 47. 47. III. Departament d’EducacióEscolania de Montserrat Monestir, s/n 08199 Monistrol de Montserrat 93 835 02 51Escola Tecnicoprofessional Vicenç Vidal, 2 08670 Navàs 93 839 0100DiocesanaCol·legi Paidos Ctra. de Manresa 08272 Sant Fruitós de Bages 93 876 02 71 a Berga, km 1Acadèmia Montserrat Enginyer Llansó, 24 08295 Sant Vicenç de Castellet 93 833 12 59Mare de Déu del Roser Doctor Trias, 76 08295 Sant Vicenç de Castellet 93 833 03 05 Centres d’educació especialCentre Adreça Codi Població TelèfonNou Camí Pl. Escassany, s/n 08261 Cardona 93 869 19 64Jeroni de Moragas Ctra. de Manresa 08251 Santpedor 93 827 23 00 a Santpedor, km 4,4 (AMPANS) Unitat d’educació especialCentre Adreça Codi Població TelèfonCEIP La Flama Ctra. de Manresa 08272 Sant Fruitós de Bages 93 878 40 20 a Santpedor, km 3 Unitat d’escolarització compartida (UEC)Són serveis diürns per a joves en situació de risc de fracàs escolar o en la formació professional, adreçatsa promoure el seu desenvolupament integral i la seva autonomia adulta, per tal de possibilitar-los la inte-gració a la comunitat i a la vida laboral.UEC La ClauLa Font dels Capellans, octogonal, baixos08240 MANRESATelèfon: 93 874 00 60 51

×