Upotreba
informaciono-komunikacionih
    tehnologija u
  Republici Srbiji, 2010.

  •Domaćinstva/pojedinci
  •Pred...
Domaćinstva/pojedinci
www.stat.gov.rs  pub@stat.gov.rs
Metodologija

■ Period istraživanja: 07.04.-21.04. 2010.
■ Tip istraživanja: Telefonski intervju
■ Veličina uzorka: 2400 d...
Uređaji u domaćinstvima
             2010

             2009

             2008
50,4% domaćinstava poseduje računar
(povećanje od 3,6% u odnosu na 2009. godinu)
     Računari u domaćinstvima
Procenat domaćinstava koja poseduju računar u zemljama Evrope
    Holandija                      ...
Broj računara u domaćinstvima
Procenat domaćinstava koja poseduju računar,
     prema teritorijalnoj celini
                  ...
Procenat domaćinstava koja poseduju računar,
       prema prihodu
                       ...
Procenat domaćinstava koja poseduju računar,
      prema tipu naselja
                     ...
39% domaćinstava poseduje Internet priključak
(povećanje od 2,3% u odnosu na 2009. godinu)
     Internet u domaćinstvi...
Procenat domaćinstava koja poseduju Internet priključak u zemljama Evrope
    Švedska                 ...
Procenat domaćinstava koja poseduju Internet priključak,
       prema teritorijalnoj celini
          ...
Procenat domaćinstava koja poseduju Internet,
       prema prihodu
                      ...
Procenat domaćinstava koja poseduju Internet priključak,
         prema tipu naselja
            ...
Uređaji pomoću kojih se pristupa Internetu
Tip Internet konekcije u domaćinstvima
                     2010

                ...
27,6% domaćinstava ima širokopojasnu (broadband) Internet konekciju
     (povećanje od 4,7% u odnosu na 2009. godinu)...
Procenat domaćinstava koja poseduju brodband Internet konekciju u zemljama Evrope

    Švedska            ...
Procenat domaćinstava koja poseduju broadband Internet konekciju,
          prema teritorijalnoj celini
  ...
Za 1% povećao se broj korisnika računara
    u odnosu na 2009. godinu.
   Kada ste poslednji put koristili računar?
Procenat lica koja su koristila računar (u poslednja tri meseca) u zemljama Evrope
     Švedska            ...
Preko 2 900 000 lica koristilo je računar u poslednja 3 meseca
  (povećanje od 50 000 korisnika u odnosu na 2009. godinu...
Udeo korisnika računara (u poslednja 3 meseca),
       prema radnom statusu
                  ...
Korišćenje računara (u poslednja 3 meseca),
          prema polu i starosti

                  ...
Preko 2 280 000 lica koristi računar svakog dana
(povećanje za 200 000 korisnika u odnosu na 2009. godinu)

Koliko ste čes...
Gde ste koristili računar u poslednja 3 meseca?
Kada ste poslednji put pohađali neki kurs (najmanje 3 sata)
       u vezi s korišćenjem računara?
Preko 4 785 000 lica koristi mobilni telefon
(povećanje za 25 000 korisnika u odnosu na 2009. godinu)

       Upotr...
Upotreba mobilnog telefona, prema polu i starosti

                      žene

           ...
Za 2,3% povećao se broj korisnika Interneta
    u odnosu na 2009. godinu
   Kada ste poslednji put koristili Interne...
Procenat lica koja su koristila Internet (u poslednja tri meseca) u zemljama Evrope
     Švedska           ...
Preko 2 360 000 lica koristilo je Internet u poslednja 3 meseca
  (povećanje za 160 000 korisnika u odnosu na 2009. godin...
Udeo korisnika Interneta (u poslednja 3 meseca),
       prema radnom statusu
                  ...
Korišćenje Interneta (u poslednja 3 meseca),
      prema polu i starosti

                     ...
Preko 1 700 000 lica koristi Internet svakog dana
(povećanje za 250 000 korisnika u odnosu na 2009. godinu)
Koliko ste čes...
Korišćenje mobilnih uređaja za pristup Internetu
Preko 325 000 lica koristi elektronske servise javne uprave
   (povećanje za 40 000 korisnika u odnosu na 2009. godinu)
...
Za koju ste od sledećih usluga javne uprave
       koristili Internet?
Preko 280 000 lica kupovalo je ili poručivalo robe/usluge
     putem Interneta u poslednjih godinu dana
      (p...
Koju ste vrstu robe ili usluga naručili
(u privatne svrhe) putem Interneta u poslednjih 12 meseci?
Da li ste tokom poslednjih 12 meseci naišli na bilo koji od navedenih problema u
    vezi sa bezbednošću prilikom upot...
Da li koristite bilo koji IT bezbednosni softver ili instrument (antivirus, antispam,
   firewall itd.) da biste zaštit...
Koji IT bezbednosni softver ili instrument koristite?
Preduzeća
www.stat.gov.rs   pub@stat.gov.rs
Metodologija

■ Period istraživanja: 21.05.-04.06. 2010.
■ Tip istraživanja: Telefonski intervju
■ Veličina uzorka: 1400 p...
Delatnosti preduzeća koje su obuhvaćene
          istraživanjem


– Sektor D: Prerađivačka industrija
– Sektor F:...
97,8% preduzeća koristi računar u svom poslovanju

       Računari u preduzećima
Zastupljenost računara u preduzećima prema
       teritorijalnoj celini
Informaciono-komunikacione tehnologije u preduzećima
                        2010

      ...
11,5% preduzeća koristilo je ERP sistem
      tokom januara 2010. godine
Da li je vaše preduzeće u januaru 2010. kor...
8,5% preduzeća koristilo je CRM sistem
         tokom januara 2010. godine
Da li je vaše preduzeće u januaru 2010...
17% preduzeća koristilo je Linux ‘’open source’’
       operativni sistem
  Da li je vaše preduzeće koristilo open...
96,8% preduzeća ima Internet priključak
    (povećanje od 2,3% u odnosu na 2009. godinu)

        Internet u p...
Zastupljenost Internet priključka u preduzećima
      prema teritorijalnoj celini
Vrste eksternih konekcija sa Internetom u preduzećima
                         2010

     ...
70,6% preduzeća (koja imaju Internet priključak) koristi elektronske
servise javne uprave (povećanje od 1,5% u odnosu na 2...
Da li vaše preduzeće koristi usluge javne uprave
    putem Interneta iz sledećih razloga?
67,5% preduzeća koja imaju Internet priključak poseduje veb sajt
      (povećanje od 0,5% u odnosu na 2009. godinu)
 ...
Da li vaše preduzeće posredstvom veb sajta pruža
         sledeće usluge?
23,3% preduzeća (koja imaju Internet priključak) naručivalo
 je tokom 2009. godine proizvode/usluge putem Interneta
   ...
20% preduzeća (koja imaju Internet priključak) primalo je
  porudžbine putem Interneta tokom 2009. godine
     (pov...
Da li je vaše preduzeće zvanično utvrdilo politiku o bezbednosti
        informacionih sistema u januaru 2010?
...
Da li su politikom o bezbednosti IKT-a obuhvaćeni sledeći rizici?
Da li je vaše preduzeće tokom 2009 godine imalo neki od
       sledećih incidenata u vezi sa IKT sistemima


  Gubi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacija ICT srbija 2010

1,941 views

Published on

Republički zavod za statistiku Srbije je juče objavio podatke istraživanja o upotrebi IKT u Srbiji iz aprila (pojedinci) i juna (kompanije) 2010. g.


Read more: RSZ – Statistike korišćenja Interneta u Srbiji 2010. | Dragan Varagic http://www.draganvaragic.com/weblog/index.php/2545/rsz-statistike-koriscenja-interneta-u-srbiji-2010/#ixzz0znx9iNvn

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,941
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentacija ICT srbija 2010

 1. 1. Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, 2010. •Domaćinstva/pojedinci •Preduzeća
 2. 2. Domaćinstva/pojedinci www.stat.gov.rs pub@stat.gov.rs
 3. 3. Metodologija ■ Period istraživanja: 07.04.-21.04. 2010. ■ Tip istraživanja: Telefonski intervju ■ Veličina uzorka: 2400 domaćinstava; 2400 pojedinaca ■ Ciljna populacija – domaćinstva: Sva domaćinstava s najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine života; – pojedinci: Svi pojedinci koji imaju između 16 i 74 godine života ■ Tip uzorka: dvofazni, stratifikovan ■ Domen istraživanja: Republika Srbija (bez AP Kosovo i Metohija)
 4. 4. Uređaji u domaćinstvima 2010 2009 2008
 5. 5. 50,4% domaćinstava poseduje računar (povećanje od 3,6% u odnosu na 2009. godinu) Računari u domaćinstvima
 6. 6. Procenat domaćinstava koja poseduju računar u zemljama Evrope Holandija 91% Švedska 88% Danska 86% Nemačka 84% Engleska 81% Finska 80% Austrija 74% Slovenija 71% Belgija 71% EU (27 članica) 71% Francuska 69% Poljska 66% Španija 66% Slovačka 64% Mađarska 63% Italija 61% Češka 60% Portugal 56% Hrvatska 55% Makedonija 54% Srbija (2009 god.) 47% Grčka 47% Rumunija 46% Bugarska 32% Izvor: EUROSTAT, 2009 god.
 7. 7. Broj računara u domaćinstvima
 8. 8. Procenat domaćinstava koja poseduju računar, prema teritorijalnoj celini 2010 2009 2008
 9. 9. Procenat domaćinstava koja poseduju računar, prema prihodu 2010 2009 2008
 10. 10. Procenat domaćinstava koja poseduju računar, prema tipu naselja 2010 2009 2008
 11. 11. 39% domaćinstava poseduje Internet priključak (povećanje od 2,3% u odnosu na 2009. godinu) Internet u domaćinstvima
 12. 12. Procenat domaćinstava koja poseduju Internet priključak u zemljama Evrope Švedska 86% Danska 83% Nemačka 79% Finska 78% Engleska 77% Austrija 70% Belgija 67% Irska 67% EU (27 članica) 65% Slovenija 64% Estonija 63% Francuska 63% Slovačka 62% Poljska 59% Mađarska 55% Češka 54% Španija 54% Italija 53% Hrvatska 50% Portugal 48% Makedonija 42% Grčka 38% Rumunija 38% Srbija (2009 god.) 37% Bugarska 30% Izvor: EUROSTAT, 2009 god.
 13. 13. Procenat domaćinstava koja poseduju Internet priključak, prema teritorijalnoj celini 2010 2009 2008
 14. 14. Procenat domaćinstava koja poseduju Internet, prema prihodu 2010 2009 2008
 15. 15. Procenat domaćinstava koja poseduju Internet priključak, prema tipu naselja 2010 2009 2008
 16. 16. Uređaji pomoću kojih se pristupa Internetu
 17. 17. Tip Internet konekcije u domaćinstvima 2010 2009 2008
 18. 18. 27,6% domaćinstava ima širokopojasnu (broadband) Internet konekciju (povećanje od 4,7% u odnosu na 2009. godinu) Širokopojasna (broadband) Internet konekcija u domaćinstvima
 19. 19. Procenat domaćinstava koja poseduju brodband Internet konekciju u zemljama Evrope Švedska 79% Danska 76% Finska 74% Engleska 69% Nemačka 65% Belgija 63% Estonija 62% Austrija 58% Francuska 57% Slovenija 56% EU (27 članica) 56% Irska 54% Poljska 51% Mađarska 51% Španija 51% Češka 49% Portugal 46% Slovačka 42% Hrvatska 39% Italija 39% Makedonija 34% Grčka 33% Bugarska 26% Rumunija 24% Srbija (2009 god.) 23% Izvor: EUROSTAT, 2009 god.
 20. 20. Procenat domaćinstava koja poseduju broadband Internet konekciju, prema teritorijalnoj celini 2010 2009 2008
 21. 21. Za 1% povećao se broj korisnika računara u odnosu na 2009. godinu. Kada ste poslednji put koristili računar?
 22. 22. Procenat lica koja su koristila računar (u poslednja tri meseca) u zemljama Evrope Švedska 91% Holandija 90% Danska 87% Engleska 84% Finska 84% Nemačka 81% Belgija 76% Austrija 75% Slovačka 74% Francuska 72% EU (27 članica) 68% Slovenija 65% Češka 64% Mađarska 63% Španija 63% Poljska 59% Makedonija 55% Portugal 51% Hrvatska 50% Srbija (2009 god.) 49% Italija 49% Grčka 47% Bugarska 44% Rumunija 42% Izvor: EUROSTAT, 2009 god.
 23. 23. Preko 2 900 000 lica koristilo je računar u poslednja 3 meseca (povećanje od 50 000 korisnika u odnosu na 2009. godinu) Udeo korisnika računara (u poslednja 3 meseca), prema nivou obrazovanja 2010 2009 2008
 24. 24. Udeo korisnika računara (u poslednja 3 meseca), prema radnom statusu 2010 2009 2008
 25. 25. Korišćenje računara (u poslednja 3 meseca), prema polu i starosti žene 11,8% 55-74 muškarci 18,0% 55,9% 25-54 62,7% 91,0% 16-24 94,4%
 26. 26. Preko 2 280 000 lica koristi računar svakog dana (povećanje za 200 000 korisnika u odnosu na 2009. godinu) Koliko ste često, u proseku, koristili računar u poslednja 3 meseca?
 27. 27. Gde ste koristili računar u poslednja 3 meseca?
 28. 28. Kada ste poslednji put pohađali neki kurs (najmanje 3 sata) u vezi s korišćenjem računara?
 29. 29. Preko 4 785 000 lica koristi mobilni telefon (povećanje za 25 000 korisnika u odnosu na 2009. godinu) Upotreba mobilnog telefona
 30. 30. Upotreba mobilnog telefona, prema polu i starosti žene muškarci
 31. 31. Za 2,3% povećao se broj korisnika Interneta u odnosu na 2009. godinu Kada ste poslednji put koristili Internet?
 32. 32. Procenat lica koja su koristila Internet (u poslednja tri meseca) u zemljama Evrope Švedska 86% Danska 82% Finska 79% Engleska 76% Nemačka 71% Belgija 70% Austrija 67% Estonija 67% Slovačka 66% Francuska 65% Irska 60% EU (27 članica) 60% Slovenija 58% Mađarska 57% Španija 54% Češka 54% Poljska 52% Makedonija 47% Hrvatska 44% Portugal 42% Italija 42% Bugarska 40% Srbija (2009 god.) 38% Grčka 38% Rumunija 31% Izvor: EUROSTAT, 2009 god.
 33. 33. Preko 2 360 000 lica koristilo je Internet u poslednja 3 meseca (povećanje za 160 000 korisnika u odnosu na 2009. godinu) Udeo korisnika Interneta (u poslednja 3 meseca), prema nivou obrazovanja 2010 2009 2008
 34. 34. Udeo korisnika Interneta (u poslednja 3 meseca), prema radnom statusu 2010 2009 2008
 35. 35. Korišćenje Interneta (u poslednja 3 meseca), prema polu i starosti žene muškarci
 36. 36. Preko 1 700 000 lica koristi Internet svakog dana (povećanje za 250 000 korisnika u odnosu na 2009. godinu) Koliko ste često, u proseku, koristili Internet u poslednja 3 meseca?
 37. 37. Korišćenje mobilnih uređaja za pristup Internetu
 38. 38. Preko 325 000 lica koristi elektronske servise javne uprave (povećanje za 40 000 korisnika u odnosu na 2009. godinu) Da li biste bili zainteresovani da koristite Internet usluge javne uprave umesto da ostvarujete lične kontakte?
 39. 39. Za koju ste od sledećih usluga javne uprave koristili Internet?
 40. 40. Preko 280 000 lica kupovalo je ili poručivalo robe/usluge putem Interneta u poslednjih godinu dana (povećanje za 16 000 korisnika u odnosu na 2009. godinu) Kada ste poslednji put (u privatne svrhe) kupili/naručili robu ili usluge putem Interneta? 2010 6,1% 4,5% 87,0% 2,4% 2009 6,5% 4,0% 87,4% 2,1% 2008 6,3% 4,9% 86,3% 2,5% 2007 3,7%3,2% 89,7% 3,4% 2006 5,6% 4,6% 88,4% 1,4% U poslednja 3 meseca Pre više od 3 meseca Pre više od godinu dana Nikad nisam koristio
 41. 41. Koju ste vrstu robe ili usluga naručili (u privatne svrhe) putem Interneta u poslednjih 12 meseci?
 42. 42. Da li ste tokom poslednjih 12 meseci naišli na bilo koji od navedenih problema u vezi sa bezbednošću prilikom upotrebe Interneta u privatne svrhe?
 43. 43. Da li koristite bilo koji IT bezbednosni softver ili instrument (antivirus, antispam, firewall itd.) da biste zaštitili svoj privatni računar i podatke u njemu?
 44. 44. Koji IT bezbednosni softver ili instrument koristite?
 45. 45. Preduzeća www.stat.gov.rs pub@stat.gov.rs
 46. 46. Metodologija ■ Period istraživanja: 21.05.-04.06. 2010. ■ Tip istraživanja: Telefonski intervju ■ Veličina uzorka: 1400 preduzeća ■ Ciljna populacija – Preduzeća sa 10 i više zaposlenih ■ Tip uzorka: stratifikovan ■ Domen istraživanja: Republika Srbija (bez AP Kosovo i Metohija)
 47. 47. Delatnosti preduzeća koje su obuhvaćene istraživanjem – Sektor D: Prerađivačka industrija – Sektor F: Građevinarstvo – Sektor G: Trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila – Grupe 55.1 i 55.2: Hoteli, kampovi i drugi smeštaj za kraći boravak – Sektor I: Saobraćaj, skladištenje i veze – Sektor K: Poslovi u vezi sa nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti – Grupe 92.1 i 92.2: Kinematografske i video aktivnosti, radio i TV aktivnosti – Banke i osiguravajuća društva
 48. 48. 97,8% preduzeća koristi računar u svom poslovanju Računari u preduzećima
 49. 49. Zastupljenost računara u preduzećima prema teritorijalnoj celini
 50. 50. Informaciono-komunikacione tehnologije u preduzećima 2010 2009 2008
 51. 51. 11,5% preduzeća koristilo je ERP sistem tokom januara 2010. godine Da li je vaše preduzeće u januaru 2010. koristilo ERP sistem?
 52. 52. 8,5% preduzeća koristilo je CRM sistem tokom januara 2010. godine Da li je vaše preduzeće u januaru 2010. koristilo neku softversku aplikaciju za upravljanje informacijama o klijentima, tzv. CRM, koja omogućava:
 53. 53. 17% preduzeća koristilo je Linux ‘’open source’’ operativni sistem Da li je vaše preduzeće koristilo open source operativne sisteme kao što je Linux?
 54. 54. 96,8% preduzeća ima Internet priključak (povećanje od 2,3% u odnosu na 2009. godinu) Internet u preduzećima 96,8% 94,5% 91,5% 90,2% 90,6% 2006 2007 2008 2009 2010
 55. 55. Zastupljenost Internet priključka u preduzećima prema teritorijalnoj celini
 56. 56. Vrste eksternih konekcija sa Internetom u preduzećima 2010 2009 2008
 57. 57. 70,6% preduzeća (koja imaju Internet priključak) koristi elektronske servise javne uprave (povećanje od 1,5% u odnosu na 2009. godinu) Da li vaše preduzeće koristi Internet usluge javne uprave?
 58. 58. Da li vaše preduzeće koristi usluge javne uprave putem Interneta iz sledećih razloga?
 59. 59. 67,5% preduzeća koja imaju Internet priključak poseduje veb sajt (povećanje od 0,5% u odnosu na 2009. godinu) Da li vaše preduzeće ima svoj veb sajt?
 60. 60. Da li vaše preduzeće posredstvom veb sajta pruža sledeće usluge?
 61. 61. 23,3% preduzeća (koja imaju Internet priključak) naručivalo je tokom 2009. godine proizvode/usluge putem Interneta (povećanje od 0,9% u odnosu na 2008. godinu) Da li je vaše preduzeće naručivalo proizvode/usluge putem Interneta?
 62. 62. 20% preduzeća (koja imaju Internet priključak) primalo je porudžbine putem Interneta tokom 2009. godine (povećanje od 0,1% u odnosu na 2008. godinu) Da li je vaše preduzeće primalo porudžbine putem Interneta?
 63. 63. Da li je vaše preduzeće zvanično utvrdilo politiku o bezbednosti informacionih sistema u januaru 2010? DA 21% NE 79%
 64. 64. Da li su politikom o bezbednosti IKT-a obuhvaćeni sledeći rizici?
 65. 65. Da li je vaše preduzeće tokom 2009 godine imalo neki od sledećih incidenata u vezi sa IKT sistemima Gubitak ili oštećenje podataka usled zaraze nastale zbog zlonamernih 10,5% programa ili neovlašćenog pristupa IKT sistemu Neraspoloživost IKT usluga, gubitak ili oštećenje podataka 10,3% kao posledica kvara na hardveru ili softveru Neraspoloživost IKT usluga zbog napada 7,0% spolja Otkrivanje poverljivih podataka usled neovlašćenog upada 1,6% (farming, fishing napada)

×