Bedömning för lärande i praktiken

1,490 views

Published on

Från lärmöte 1 på Nösnäsgymnasiet 2013-08-16.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
98
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bedömning för lärande i praktiken

 1. 1. Bedömning för lärande i praktiken Nösnäsgymnasiet, lärmöte, 2013-08-16 torsdag den 15 augusti 2013
 2. 2. Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syftet att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig av bedömning som ett redskap i lärprocessen under tiden den pågår så att eleverna utvecklar den metakognitiva förmågan lära @lära. torsdag den 15 augusti 2013
 3. 3. EU:s åtta nyckelkompetenser Kommunikation på modersmålet. Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens Lära att lära! Social och medborgerlig kompetens Initiativförmåga och företagaranda Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer torsdag den 15 augusti 2013
 4. 4. En del av uppdraget Skolans mål är att varje elev •Kan använda bok-och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Gy 11, 2.1 s.10) •Utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering. (Gy 11, 2.4, s.13) •Tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat. (Gy 11, 2.5, s.14) •Kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. (Gy 11, 2.5, s.15) torsdag den 15 augusti 2013
 5. 5. torsdag den 15 augusti 2013
 6. 6. ”En bedömning som görs under pågående arbetsprocess, dv.s under tiden ett undervisnings- område pågår.” Källa:IUP-processen, Skolverket, s.37 Vad är formativ bedömning? torsdag den 15 augusti 2013
 7. 7. Tre centrala frågor Förståelse avVAR eleven befinner sig i sitt lärande. Förståelse avVAD som är nästa steg i lärprocessen. Förståelse av HUR man kommer till nästa steg i lärprocessen. torsdag den 15 augusti 2013
 8. 8. Fem nyckelstrategier Tydliggör mål och kunskapskrav Synliggör lärandet Ge kontinuerlig återkoppling Aktiverar eleven som lärresurser för varandra Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande torsdag den 15 augusti 2013
 9. 9. Vinster med BFL Ökad motivation Lärprocessen synliggörs Gemensamt språk Eleverna blir aktiva ägare av sitt lärande! Verktyg för att styra undervisningen i riktning mot de långsiktiga målen. Eleverna utvecklar valkompetens Tidsbesparande torsdag den 15 augusti 2013
 10. 10. Vad säger forskning? Skolöverstyrelsens lilla forskningsskola över de senaste 20 åren inom bedömning. John Hattie kom i sin studie ”Visible learning” fram till att formativt förhållningssätt är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i lärprocessen. BFL ger en dubbelt så stor effekt på lärandet än att minska klasserna med 30 % (D. William Does assessment hinder learning, 2006). Lusten för skolan och lärandet ökar både hos elever och lärare (Assessment for learning Putting it into practice 2003). torsdag den 15 augusti 2013
 11. 11. Summativ bedömning torsdag den 15 augusti 2013
 12. 12. Summativ bedömning Summativa bedömningar är bedömningar som sammanfattar elevernas kunskapsnivå i förhållande till ett kriterium, en norm eller ett statiskt värde (t.ex.poäng). torsdag den 15 augusti 2013
 13. 13. Summativ bedömning Summativa bedömningar är bedömningar som sammanfattar elevernas kunskapsnivå i förhållande till ett kriterium, en norm eller ett statiskt värde (t.ex.poäng). torsdag den 15 augusti 2013
 14. 14. Summativ bedömning Summativa bedömningar är bedömningar som sammanfattar elevernas kunskapsnivå i förhållande till ett kriterium, en norm eller ett statiskt värde (t.ex.poäng). Oftast har de funktionen som en utvärdering i efterhand. torsdag den 15 augusti 2013
 15. 15. Summativ bedömning Summativa bedömningar är bedömningar som sammanfattar elevernas kunskapsnivå i förhållande till ett kriterium, en norm eller ett statiskt värde (t.ex.poäng). Oftast har de funktionen som en utvärdering i efterhand. torsdag den 15 augusti 2013
 16. 16. Summativ bedömning Summativa bedömningar är bedömningar som sammanfattar elevernas kunskapsnivå i förhållande till ett kriterium, en norm eller ett statiskt värde (t.ex.poäng). Oftast har de funktionen som en utvärdering i efterhand. En summativ bedömning innehåller ingen information om hur eleven kan utveckla lärandet. torsdag den 15 augusti 2013
 17. 17. Summativ eller formativ bedömning? torsdag den 15 augusti 2013
 18. 18. Summativ eller formativ bedömning? Båda behövs, men har olika syften! torsdag den 15 augusti 2013
 19. 19. Gör det summativa formativt! Ett summativt prov kan göras formativt. Här är några sätt •Låt eleverna skapa provet som ett sätt att tydliggöra målen och kunskapskraven. •Ge eleverna provet senast 75 % in på arbetsområdet. •Ge inte poäng utan formativa kommentarer på provet.Vilka delar av förmågan visar eleven att den kan?Vilka delar av förmågan kan utvecklas? torsdag den 15 augusti 2013
 20. 20. Tydliggöra mål och kunskapskrav Pedagogisk planering Arbeta språkmedvetet! Visa exempel på olika kvalitéer genom elevexempel Inled arbetet med att låta eleverna konstruera ”en perfekt lösning på uppgiften” alt. ett formativt prov. Starta och avsluta lektionen med en målbild. Återkoppla till målen genom att regelbundet göra Exit Tickets i Socrative eller Google formulär. Måldialog i Tricider Kurswiki Gissa kommentaren! Sambedöm! Handlar om att kommunicera mål och kunskapskrav med eleverna under hela kursen/arbetsområdet. torsdag den 15 augusti 2013
 21. 21. Använd digitala verktyg för att lättare involvera, aktivera och engagera eleverna i målen och planering av arbetet. torsdag den 15 augusti 2013
 22. 22. Fastna inte i LPP och matristräsket! torsdag den 15 augusti 2013
 23. 23. Fastna inte i LPP och matristräsket! Det är hur ni använder era LPP:er/ pedagogiska planeringar och matriser som gör skillnad! torsdag den 15 augusti 2013
 24. 24. Skapa aktiviter som synliggör lärandet Lärande samtal: Feta frågor! No hands up! Arbeta med webbpublicering med t.ex Webbstjärnan Ha elevaktiva genomgångar med hjälp av t.ex mentimeter.com Synliggör lärandet genom att Flippa klassrummet Synliggör lärandets framsteg med exit tickets Synliggör lärandet genom att arbeta kontinuerligt med realtidskommentering Google Drive ”Det synliga lärande äger rum när läraren ser lärandeprocessen genom elevernas ögon och när eleverna ser sig själva som sin lärare” Visible learning, John Hattie, 2009:238) torsdag den 15 augusti 2013
 25. 25. Ge återkoppling som för lärandet framåt Ska innehålla information om lärandet. Minute by minute, day by day! Kan ges i korta, mellan och långa cykler. Ge kontinuerlig återkoppling i dokumentfunktionen på Google Drive. Voicecomment i Chrome :). Använd kommentarsfunktionen på webbsidor. Gör skärminspelningar av "uppsatsrättning" med hjälp av t.ex Screen Cast o Matic – Lärare gör skillnad, men all undervisning är inte effektiv. Ett avgörande inslag är att lärare medvetet söker återkoppling från eleverna om vad de vet, kan, förstår och inte behärskar. Visible learning, J.Hattie torsdag den 15 augusti 2013
 26. 26. Svarar på tre frågor: Vart är jag på väg? (lärandemålen) Feed Up Hur går det? (progression mot lärandemålen) Feed Back Vart ska jag? (hur större framsteg kan nås) Feed Forward Uppgiftsrelaterad återkoppling Processrelaterad återkoppling Metakognitiv återkoppling Personlig återkoppling Lärande feedback The power of feedback, J. Hattie & H.Timberley, 2007 torsdag den 15 augusti 2013
 27. 27. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kamratrespons Two stars and a Wish! Låt elever producera digitalt lärmaterial åt varandra, real world task. EPA, enskilt, par, alla Organiserat ”fusk” Diskussionskarusell Speed dating Använd digitala samarbetsytor Skype education Sociala medier Webbpublicering kring projekt ”Handlar om att organisera undervisningen så att eleverna stödjer varandras lärande. ” torsdag den 15 augusti 2013
 28. 28. Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande Coachande förhållningssätt och aktivt mentorskap C3B4ME Självbedömning Loggbok/loggblogg Checklistor Videologga! Kontinuerligt arbete i skrivverktyg som går att realtidskommentera i. Regelbunden reflektion och analys kring det egna lärandet torsdag den 15 augusti 2013
 29. 29. Hjälps åt! Väv in BFL i undervisningen och i planeringen! Sambedöm! Skapa ett årshjul över de bedömningsaktiviteter ni gör. Synliggör dem! Skapa en lärande organisation genom att själva ”lära att lära”. Dela, dela dela! torsdag den 15 augusti 2013
 30. 30. Frågor? malin.frykman@grkom.se Twitter: @bedomningforlar Skype: malin.frykman torsdag den 15 augusti 2013

×