Skolutveckling och ledarskapför framtidens lärande    Tillfälle 4: Bedömning för lärande
”The only skills of the 21                 st century is the skill of                 lear...
Flow sker när våra                       ”skills” möter rätt                    ...
SAMR-modellen                                    TextOch även för att kunna genomföra o...
Källa: Ruben PuenteduraRuben Puenteduras sex linser: Dessa delar bör finnas med i omdefinieradeuppgifter.Undersökande och re...
Puenteduras sex linserna ur ett formativt             perspektiv              Arbetssätt som   ...
IUP-processen
Tydliggör mål och            kunskapskrav                     so Ak        de m  ...
ExempelLPP/pedagogisk plan/planerinsgprocessElevexempel för att visa progressionenBakvänd måldialog”Gissa kommentaren”  ...
Vad är LPP?             ”En Lokal pedagogisk planering är en              tolkning och identifier...
Arbetsgång LPPFormulera syftet med arbetsområdet. Utgå från läroplansdelen!Välj ut de långsiktiga mål (ämnesspecifika förmå...
Vanliga utmaningar....Svårt att formulera sig. Man fastnar ”språkligt” och i långa dokument.Man glömmer att eleven är mott...
Gör LPP:n ihopmed eleverna!
Dagens lektionMål vi arbetar mot detta pass: Jag kan berätta, beskriva och förklara hur samhället och vardagslivet i Antik...
Involvera, aktivera ochengagera eleverna i måleni stället för informera om
ExempelFrågor som väcker frågor. Majevtik!Konvergens och divergensfrågor med Corkboard?Analyserande aktiviteter utan ”rätt...
Exempel”Minute by minute, day by day”Röstmemo? Audiovisuell återkoppling?Videomail?                    ...
All återkoppling ärinte positiv!Lärarledd struktur och handledning behövs. Se upp förbristfokuseringen!Superviktigt med br...
ExempelKollaborera i wiki eller blogg!Använd samarbetsytor på nätetIUP-partnerKamratrespons                ...
ExempelNaturlig pedagogisk dokumentering med hjälp av digitala resurser.Videologga!                  Akti...
Tydliggör mål och            kunskapskrav                     so Ak        de m  ...
Hur skapar vi flow i                      lärarnas väg mot en                    ...
Fem nyckelstrategierTydliga, kända mål och kunskapskrav: Utvecklingsplanen i sin helhet, bedömningspolicy?Effektiva lärakt...
Fundera över.........Vad krävs för att vi ska lyckas med BFL inom våra organisationer?Hur ser bedömningspraktiken ut i dag...
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4
Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4

784 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
784
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skolutveckling och ledarskap för framtidens lärande, träff 4

 1. 1. Skolutveckling och ledarskapför framtidens lärande Tillfälle 4: Bedömning för lärande
 2. 2. ”The only skills of the 21 st century is the skill of learning how to learn.” Dylan Wiliam, University of London, professor i Bedömning för lärande (Assessment for learning)Jag tänker börja med ett citat av Dylan Wiliam. En av världens absolut kunnigaste personer inom formtivbedömning eller Assessment for learning. ”The only skills of the 21 st century is the skill of learning how tolearn”. Det är det formativ bedömning och mycket av det praktiska arbetet med omdefinerade IT-uppgifterhandlar om. Dylans citat får vara ledord för det budskap jag vill förmedla här idag. Jag vill att ni bär med erdet under hela min presentation. Och helst hela vägen hem till era skolor.
 3. 3. Flow sker när våra ”skills” möter rätt nivå av utmaning Mihalay Csikszentmihalyi , ”upphovsman” till begreppet flow.Gott lärande sker när individen är aktiv, känslomässigt engagerad ochutmaningarna hanterbara, oftast är det då de ligger lite över vår”skillsnivå”. Mening och mål en förutsättning. Genom att lära elever läraoch synliggöra lärandet kan vi ”pricka rätt”. Tar vi dessutom hjälp avdigitala verktyg för att visualisera och analysera så kan vi oftas anta störreutmaningar i förhållande till våra skils..
 4. 4. SAMR-modellen TextOch även för att kunna genomföra och arbeta emd omdefinierade uppgifter krävs kkunskap att lära. Denna typ av arbetsuppgifter kräver att man självkan tänka ut nästa steg och har kommit en bit på vägen i sin egen process att ”lära sig lära”.
 5. 5. Källa: Ruben PuenteduraRuben Puenteduras sex linser: Dessa delar bör finnas med i omdefinieradeuppgifter.Undersökande och reflekterande arbetssätt, skrivande process,meningsskapande, tillgänglighet, digitalt berättande och digitaltmedborgarskap. Alla dessa delar har och kan ges ett formativt perspektiv.
 6. 6. Puenteduras sex linserna ur ett formativt perspektiv Arbetssätt som Aktiv utvecklar förmågan att kunskapsreflektion ”lära sig lära”. kring lärandet i blog och forum på te.x. Undersökande Unikum och Fronter. ns / och reflekterande Skrivande po de es n e ts process atr dera rbet e mr r a b arbetssätt Ka lvvä der u tu is sjä ck un B, Yo , wik s. a a F um nity db vi r u Digitaltfee ång psfo mm Aktivt ansvar för den g ns ka a co r medborgarskap Meningsfullhet egna lärprocessen. ku and Eleven ”kör” själv mot oc h målen, läraren ger feedback och väg- beskrivningar utifrån Digitalt elevens behov . Tillgänglighet berättande Handledning samt hjälp av läraren och kamrater med att Kontinuerligt växande tolka, förstå och förankra självbedömnings-portfolio i form målen. LPP, begreppslistor och av videologg, bildspel och matris på elevnära språk. Wordle. Målen ska vara tillgängliga för alla!
 7. 7. IUP-processen
 8. 8. Tydliggör mål och kunskapskrav so Ak de m an so m tiv äg er t lär er a a lär re a ele ör tet pr v s ven gg ivi oc in nli kt es egsy pa a s en a Sk ra Aktive m Återkop a so pling elevern er för lärandet som för lärresu rs framåt
 9. 9. ExempelLPP/pedagogisk plan/planerinsgprocessElevexempel för att visa progressionenBakvänd måldialog”Gissa kommentaren” Tydliggör mål ochMålbild i wordle kunskapskravkurswikiOrd och begreppslistaMålplanschMatrisCirkelmatris
 10. 10. Vad är LPP? ”En Lokal pedagogisk planering är en tolkning och identifiering av de kunskaper som eleverna ska utveckla enligt målen i läroplan och kursplan”. Källa: IUP-processen , Skolverkets stödmaterial om arbetet med IUP och skriftliga omdömenEnligt Skolverket är en LPP en tolkning och identifiering av de kunskapersom eleverna ska utveckla enligt styrdokumenten .Planeringen kan gälla enårskurs eller ett arbetsområde. Den tydliggör kopplingen mellan denationella målen, undervisningens innehåll och bedömningen av elevenslärande. LPP:n är tänkt att stödja elevernas utveckling mot de nationellamålen.
 11. 11. Arbetsgång LPPFormulera syftet med arbetsområdet. Utgå från läroplansdelen!Välj ut de långsiktiga mål (ämnesspecifika förmågor) som ni vill utveckla hos elevernaunder arbetsområdet (finns under syftesdelen i Lgr 11).Konkretisera målen:Vilka delmål har ni detta arbetsområde? Vilket centralt innehållbehandlas?Bestäm arbetsformer och metod: Hur lär sig eleverna detta bäst? Vilket stoff/materialanvänds?Bedömning:Vad och hur kommer att bedömas? Kunskapskrav? Hur kan man visa att mankan?Dokumentering: Hur ska arbetet dokumenteras? Källa: Skolverket, diskussionsunderlagen
 12. 12. Vanliga utmaningar....Svårt att formulera sig. Man fastnar ”språkligt” och i långa dokument.Man glömmer att eleven är mottagare av LPP och inte kollegor.Visuell LPP? Film? Glogster? Bildspel?Man fastnar i det centrala innehållet och glömmer att förmågan skavara ledstjärna i planeringen.Osäkerhet kring hur den ska se ut. Den kan se ut hur som helst!
 13. 13. Gör LPP:n ihopmed eleverna!
 14. 14. Dagens lektionMål vi arbetar mot detta pass: Jag kan berätta, beskriva och förklara hur samhället och vardagslivet i Antikens Greklandfungerade samt jämföra med vardagslivet i Sverige i dag.Metod vi använder:Läsa upp ”Mitt liv som tonåring” för bordskompisarna. Diskutera livet i Sparta och Aten ochjämföra med samhället i dag.Tid: 8.20-9.40
 15. 15. Involvera, aktivera ochengagera eleverna i måleni stället för informera om
 16. 16. ExempelFrågor som väcker frågor. Majevtik!Konvergens och divergensfrågor med Corkboard?Analyserande aktiviteter utan ”rätt och fel” svar.Mer basket än pingis!Exit tickets med hjälp av Google formulär?Blogg Skapa aktiviteter somWikiForum synliggör lärandetPodcastFilm
 17. 17. Exempel”Minute by minute, day by day”Röstmemo? Audiovisuell återkoppling?Videomail? Återkoppling som förÅterkoppling via chatt? lärandet framåtSkype, mentorsamtal?Forumsrespons via lärplattform eller google docsMåldialoger med återkopplingKommentarsfunktionerWebbpublicering, använd historikfunktionen:)
 18. 18. All återkoppling ärinte positiv!Lärarledd struktur och handledning behövs. Se upp förbristfokuseringen!Superviktigt med bra frågeställningar som handlar om målen ochvägen dit.Återkoppling till mål, kriterier och förmågor i den dagliga informellafeedbacken viktigt! Ordlista, målbild och matris underlättar.Eleverna behöver få träna ofta! Det är inte så lätt!
 19. 19. ExempelKollaborera i wiki eller blogg!Använd samarbetsytor på nätetIUP-partnerKamratrespons Aktivera elevernaDela dokument Voicetread som lärresurser förBygge en temawiki varandraSpeed dating i chattenSpela in instruktionsfilmerLåt elever producera digitalt lärmaterial åt varandra
 20. 20. ExempelNaturlig pedagogisk dokumentering med hjälp av digitala resurser.Videologga! Aktivera elevenLjudinspelningar som ägare av sin egenLärblogg? lärprocessSynliggör ihop!
 21. 21. Tydliggör mål och kunskapskrav so Ak de m an so m tiv äg er t lär er a a lär re a ele ör tet pr v s ven gg ivi oc in nli kt es egsy pa a s en a Sk ra Aktive m Återkop a so pling elevern er för lärandet som för lärresu rs framåt
 22. 22. Hur skapar vi flow i lärarnas väg mot en utvecklad bedömnings- kompetens? Mihalay Csikszentmihalyi , ”upphovsman” till begreppet flow.Gott lärande sker när individen är aktiv, känslomässigt engagerad ochutmaningarna hanterbara, oftast är det då de ligger lite över vår”skillsnivå”. Mening och mål en förutsättning. Genom att lära elever läraoch synliggöra lärandet kan vi ”pricka rätt”. Tar vi dessutom hjälp avdigitala verktyg för att visualisera och analysera så kan vi oftas anta störreutmaningar i förhållande till våra skils..
 23. 23. Fem nyckelstrategierTydliga, kända mål och kunskapskrav: Utvecklingsplanen i sin helhet, bedömningspolicy?Effektiva läraktiviteter som synliggör lärandet. Vilka aktiviteter kan ni väva in i planen?Återkoppling som för lärandet framåt (feed forward). Hur vet ni hur det går?Effektmål? Delmål? Fira framgång?Att pedagogerna aktiveras som lärresurser för varandra.Sharing is caring? Nätverk?Att pedagogerna aktiveras som ägare av sin egen lärprocess.Kompetensutveckling på nya sätt istället för ”kurs”.
 24. 24. Fundera över.........Vad krävs för att vi ska lyckas med BFL inom våra organisationer?Hur ser bedömningspraktiken ut i dag i din verksamheten? Hurskulle du vilja att den såg ut?Hur bör en bedömningspolicy se ut? Hur kan vi med hjälp avbedömning forma helhetsprocessen?

×