Successfully reported this slideshow.
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

Colegiul Tehnic „Ion Mincu” – Invăţământ Post...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

şcolii, se afişează la avizierul şcolii şi la...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

(4) Comisia de contestaţii se compune din :
•...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

(2) Subiectele şi baremele de evaluare sunt p...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

examen, dacă subiectele multiplicate sunt com...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

(3) Semnarea declaraţiei pe propria răspunder...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

Anexa 1
CALENDARUL ADMITERII
LA COLEGIUL TEHN...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

Anexa 2

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU CONC...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

Cercetării şi Tineretului
Anexa 3

Variante d...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

8. Boala Parkinson se manifesta prin:
a. inte...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

17. Terapia pentru glaucom consta in:
a. cont...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

a. fata cu aspect de “luna plina”
b. scadere ...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

a. apare frecvent la femeile de pana in 30 de...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

b. greturi
c. scaune tari mai rar de trei ori...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

c. depasirea valorilor normale ale tensiunii ...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

d. evitarea vaccinarii
63. TBC se caracterize...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

72. Glomeurulo- nefrita se caracterizeaza pri...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

81. Se incadreaza in categoria afectiunilor s...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

a. evitarea realatiilor sexuale cu persoane n...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

10. Se dau următorii compuşi:
CH3 – CH2 – CH ...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

hidrogen
E. Legături ionice
21. Prima alchină...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

A. Heptanul
B. Decanul
E. Metanul

C. Eicosan...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

+ HNO 3 / H2SO 4
- H2O

F

+ HNO3 / HSO4
- H2...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

SPECIALIZAREA: MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, IN...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

4.28 + 15.95=

12.50 : 50 =

PARTEA I I
1. Ca...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

EXAMEN DE ADMITERE
LA ŞCOALA POSTLICEALĂ
DOME...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

9. Care dintre următorii factori tehnici infl...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

b. citirea şi scrierea datelor;
c. scrierea d...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

c. setarea ceasului şi a datei calculatorului...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

a. o fereastră;
b. dispozitive periferice;
c....
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

d. un protocol virtual (Internet Personal).
5...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

c. Network Neighborhood.
64.Ce este URL ?
a. ...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

c. alegem opţiunea Borduri şi umbrire din sub...
Metodologia de admitere
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal

85.Pentru a sublinia în Word un text de culoa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metodologie

1,409 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metodologie

 1. 1. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal Colegiul Tehnic „Ion Mincu” – Invăţământ Postliceal METODOLOGIA DE ADMITERE IN INVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL AN ŞCOLAR 2012 - 2013 Elaborată conform O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.11.2011 Aprobată în Consiliul de Administraţie din data 30.05.2012 Capitolul I Dispoziţii generale Art.1. (1) Admiterea în învăţămantul postliceal în anul şcolar 2012-2013 se face pe baza criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.11.2011 şi a prezentei metodologii elaborate de Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, aprobată de catre Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ la data de 30.05.2012. (2) Admiterea în învăţământul postliceal se face: a. pe locuri fără taxa; b. pe locurile cu taxa. (3) Invăţământul postliceal cuprinde şcoala postliceală şi şcoala de maiştri. Concursul de admitere se organizează pentru calificarile: a. asistent medical generalist; b. asistent medical de farmacie; c. tehnician devize şi masurători in construcţii; d. tehnician echipamente periferice şi birotică; e. tehnician în aparatură biomedicală; f. maistru construcţii civile, industriale şi agricole. (4) Criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal cuprinse în ordinul M.E.C.T.S. nr. 5346/07.09.2011, Anexa I sunt parte integrantă a prezentei metodologii. (5) Numărul de locuri pentru învăţământul postliceal de stat se stabileşte în condiţiile art. 1. alin. (2) şi se aprobă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj pentru fiecare an şcolar. (6) In cazul in care nu se vor ocupa locurile sau se decide suplimentarea locurilor pentru concurs, Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic „Ion Mincu” va organiza şi alte sesiuni de admitere, după aprobarea obţinută de la ISJ Gorj. (7) Unitatea de învăţământ face publică până la data de 30 mai prevederile metodologiei de admitere, tematica probelor de concurs, bibliografia recomandată şi calendarul sesiunilor de admitere pentru admiterea în anul şcolar următor. (8) Admiterea la Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, învăţământ postliceal şi de maiştri se face pe baza de concurs, ce constă într-o probă scrisă, în cazul în care numărul candidaţilor înscrişi pentru o calificare profesională depăşeşte numărul de locuri. (9) Proba scrisă constă într-un test, iar tematica este stabilita pe calificări profesionale la nivelul unităţii de învăţământ (Anexa 2 şi anexa 3 - variante model). (10) Tematica pentru proba scrisă se stabileste de comisiile metodice din unitatea de învăţământ, cu consultarea operatorilor economici şi este aprobată de Consiliul de Administraţie, în funcţie de specificul calificării profesionale a învăţământului postliceal. Tematica şi bibliografia sunt anexate prezentei metodologii care se face publică pe site-ul 1
 2. 2. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal şcolii, se afişează la avizierul şcolii şi la ISJ. (Anexa 2). Capitolul II Înscrierea candidaţilor şi probele de concurs Art.2 Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor documente: • Cerere de înscriere; • Diploma de bacalaureat (adeverinţă de absolvire) sau diploma de absolvire a liceului pentru cei care nu au fost admişi la examenul de bacalaureat, însoţite de foaia matricolă (toate în original); • Copie dupa buletin sau cartea de identitate; • Copie dupa certificatul de naştere; • Copie dupa certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui; • Adeverinţa medicală din care să reiasă că este apt pentru şcolarizare şi profesie. Pentru şcoala de maiştri se va aduce o adeverinţă din care să rezulte o vechime de minim 3 ani în domeniul de pregătire din care face parte calificarea. Art.3 Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere. Art.4 Inscrierea candidaţilor pentru admiterea in învăţământul postliceal, anul scolar 2012-2013, se face conform calendarului de admitere, parte integranta a prezentei metodologii (anexa 1). Art.5 Cererile de înscriere, insoţite de documentele solicitate se depun la secretariatul şcolii, între orele 8-16, respectand termenul de înscriere. Actele de studii se depun în original, iar celelalte documente sunt certificate pentru conformitate de catre unul dintre membrii comisiei de admitere. Capitolul III Comisiile de concurs Art.7 Concursul de admitere se organizează la sediul Colegiului Tehnic „Ion Mincu”, respectand prevederile legale şi pe cele ale prezentei metodologii. Art.8 (1) Pentru desfăşurarea admiterii în învăţământul postliceal, în unitatea de învăţământ se constituie prin decizie a directorului unităţii de învăţământ Comisia de admitere, Comisia de elaborare a subiectelor şi baremelor de evaluare şi Comisia de contestaţii, care îşi desfăşoară activitatea conform metodologiei de admitere. (2) Comisia de admitere se compune din : • presedinte – directorul adjunct al unitaţii de învăţământ; • secretar - secretarul unitaţii de învăţământ; • membrii evaluatori – doi profesori de specialitate pentru fiecare disciplină la care se organizează concursul de admitere; • asistenţi - doi profesori pentru fiecare sală de examen, de altă specialitate decât disciplina la care se susţine concursul. (3) Comisia de elaborare a subiectelor şi baremelor de evaluare se constituie la propunerea conducerii unităţii de învăţământ, prin decizia directorului, având următoarea componenţă: • preşedinte: directorul unităţii de învăţământ; • membri: doi profesori pentru fiecare dintre disciplinele de examen: biologie, chimie, fizică, anatomia şi fiziologia omului, specializări tehnice: electronică şi automatizări, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, construcţii, instalaţii şi lucrări publice, desen tehnic. 2
 3. 3. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal (4) Comisia de contestaţii se compune din : • preşedintele comisiei: directorul instituţiei de învăţământ; • membrii evaluatori: doi membri de specialitate, pentru fiecare probă de examen scrisă, alţii decât membrii evaluatori ai comisiei de admitere; • secretar: secretarul unitaţii de învăţământ. (5) In comisie nu se cooptează persoanele care au rude în rândul candidaţilor. Cadrele didactice responsabile cu organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere care comit fapte cu caracter infracţional vor fi sancţionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În acest sens membrii comisiei examenului de admitere vor semna declaraţii în nume propriu. Art. 9 Comisia de admitere are urmatoarele atributii: a) Preşedintele comisiei de admitere: - asigură aplicarea metodologiei de admitere elaborată de unitatea de învăţământ; - instruieşte membrii comisiei de admitere şi cadrele didactice care asigură supravegherea în sălile de concurs; - asigură multiplicarea subiectelor probei scrise cu jumătate de oră înaintea fiecărei probe, le introduce în număr corespunzător în plicuri, pe care le sigilează şi asigură păstrarea secretului; - calculează, după caz, mediile generale şi le trece în cataloage; - elaborează şi transmite inspectoratului şcolar, în termen de şapte zile de la afişarea rezultatelor, raportul privind desfăşurarea examenului de admitere; - coordonează activitatea tuturor persoanelor care au sarcini în organizarea concursului de admitere; b) Membrii comisiei şi secretarul comisiei de admitere: - afişează numărul de locuri aprobate, pe calificări profesionale; - analizează cererile de înscriere şi actele necesare, verifică autenticitatea acestora şi respectarea condiţiilor de înscriere; - la sfârşitul etapei de înscriere afişează listele cu candidaţii înscrişi şi documentele legate de examenul de admitere; - afişează rezultatele examenului de admitere; - înregistrează contestaţiile; - intocmeste şi afiseaza tabelul nominal cu rezultatele finale ale concursului; - depune pentru arhivare documentele de examen. c) Membrii evaluatori: evaluează şi notează lucrările, răspund de aplicarea baremelor de evaluare, calculează şi trec pe lucrări şi în borderouri de notare notele obţinute de candidaţi. d) Asistenţii: - asigură supravegherea examenului de admitere, respectând atribuţiile asistenţilor, conform metodologiei examenului de bacalaureat din anul curent. Art. 10 (1) Membrii Comisiei de admitere au obligaţia de a respecta cu stricteţe Criteriile generale de admitere şi Metodologia elaborată de unitatea de învăţământ. În timpul examenului de admitere candidaţii respectă reglementările de la proba scrisă a examenului de bacalaureat din anul curent. 0 (2) Membrii comisiei de admitere implicaţi în organizarea şi desfăsurarea Concursului de admitere care comit fapte cu caracter infracţional (furnizări de soluţii ale subiectelor, înlocuiri de lucrări, modificari nejustificate de note, facilitarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor etc.) sau manifestă neglijenţă în îndeplinirea răspunderilor, vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Membrii Comisiei de admitere vor semna declaraţii în nume propriu cu privire la respectarea Criteriilor generale de admitere şi a Metodologiei de admitere elaborată de unitatea de învăţământ. Art.11 (1) Comisia de elaborare a subiectelor şi baremelor de evaluare elaborează cel putin 3 variante de subiecte, în ziua susţinerii probei. 3
 4. 4. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal (2) Subiectele şi baremele de evaluare sunt prezentate preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, cel mai târziu la ora 8:00 în ziua concursului. (3) Variantele de subiecte sunt secretizate, fiecare variantă se introduce intr-un plic, care se sigileaza şi se semneaza de catre profesorii care au elaborat subiectele, aplicandu-se ştampila unităţii de învăţământ. (4) Subiectul de concurs şi subiectul de rezervă sunt alese de preşedintele Comisiei de admitere, prin tragere la sorţi, în plenul comisiei. (5) Comisia de admitere asigură confidenţialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei de subiecte până la încheierea probei. (6) După încheierea concursului, toate plicurile ce conţin variantele subiectelor de concurs sunt păstrate de conducerea unităţii de învăţământ în aceleaşi condiţii ca şi lucrările la probele scrise. (7) Aprecierea fiecărei probe scrise se face cu note de la 1 la 10, iar nota minimă de promovare la proba scrisă este 5 (cinci). Candidaţii vor fi admişi în ordinea descrescătoare a notelor, în limita locurilor disponibile. (8) În cazul în care sunt candidaţi care au medii egale la concurs, departajarea se face după ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de bacalaureat / ordinea descrescătoare a mediilor generale de absolvire a învăţământului liceal (având prioritate cei cu diplomă de bacalaureat). Art.12 Inaintea intrarii în sali, profesorii supraveghetori vor fi instruiţi de preşedintele Comisiei de admitere în legatură cu îndatoririle ce le revin şi cu prevederile Metodologiei de admitere. Desfăşurarea concursului de admitere Art.13 Proba scrisă se desfăşoară în ziua stabilită conform calendarului de desfasurare. Art.14 (1) Se interzice accesul în sala de concurs a candidaţilor care au asupra lor mijloace de comunicare la distanţă sau alte materiale informative. (2) In vederea desfăşurarii probelor scrise, va fi asigurată supravegherea fiecarei săli de către 2 profesori supraveghetori. (3) Pe uşa fiecarei săli vor fi afişate tabele nominale cuprinzând candidaţii repartizaţi. (4) Repartizarea în săli a profesorilor supraveghetori se face de către preşedintele comisiei de admitere, cu o oră inaintea începerii probei scrise. (5) Accesul candidaţilor în săli, se face conform listelor afişate. (6) Profesorii supraveghetori vor verifica identitatea acestora pe baza buletinului de identitate şi a tabelului nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă. Actele rămân pe masa candidatului pe toată durata desfăşurării probei respective, pentru control. Candidaţii care nu au asupra lor toate actele prevăzute nu sunt primiţi în sala de concurs. Art.15 (1) Accesul candidaţilor în sala de concurs pentru proba scrisă este permis cu maximum 30 minute înainte de începerea probei. (2) Candidaţii vor fi aşezati câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte foaia de examen şi subiectul de examen. Pe foaia de examen candidatul îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele, iniţiala tatălui, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate. (3) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 ore. Candidaţii vor putea părăsi sala de examen după o oră şi jumătate de la primirea subiectelor. (4) Se va atrage atenţia candidaţilor că pentru elaborarea lucrării scrise pot folosi numai cerneala de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. (5) Nu se admit semne particulare pe lucrarea scrisă. (6) Evaluarea şi notarea testului scris se realizeaza de catre profesorii din comisia de evaluare. Art.16 (1) Preşedintele, secretarul sau un membru al comisiei de admitere verifică, în toate sălile de 4
 5. 5. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal examen, dacă subiectele multiplicate sunt complete şi corecte. (2) Se interzice preşedintelui, secretarului şi membrilor comisiei, să ofere candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor, să facă modificări ale subiectelor sau ale baremelor. (3) Din momentul distribuirii subiectelor candidaţii nu mai pot intra în sală şi nu pot părăsi sala decât dacă predau testul şi semneaza de predarea acestuia. (4) In cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este insoţit de unul dintre profesori, până la înapoierea în sala de examen, în aceasta situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit. (5) Profesorii supraveghetori care intră în săli după ce au fost instruiţi şi au semnat fişa de atribuţii, primesc din partea preşedintelui listele cu candidaţii, modelul de proces-verbal pentru predarea-primirea lucrărilor scrise. (6) La predarea lucrărilor se va consemna nr. pagini scrise şi semnătura candidatului. (7) Profesorii evaluatori vor primi lucrările numerotate de la 1 la n, vor primi baremul de corectare şi notare, vor întocmi borderouri individuale şi finale. Art.17 Rezultatele se vor afişa în termen de maxim 24 de ore de la încheierea examenului, la avizierul şcolii. Art. 18 În ziua următoare afişării rezultatelor se pot depune contestaţii la secretariatul şcolii, între orele 9-12. Art.19 (1) In situatia in care scoala va solicita aprobarea unei clase cu taxa candidatii admisi in urma concursului vor solicita inscrierea in anul I facand dovada faptului ca au semnat un contract de scolarizare pentru anul scolar 2012 – 2013 si au platit prima rata din taxa de scolarizare. (2) Contractul de scolarizare se semnează în 3 exemplare, între elev şi Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, un exemplar revenindu-i elevului. (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de către candidat atrage după sine pierderea locului. Capitolul IV Comisia de contestaţii Art.20 (1) Pentru soluţionarea eventualelor contestaţii ale notelor obţinute la testul scris se constituie Comisia de contestaţii, care îşi desfăşoară activitatea în baza prezentei metodologii de admitere. (2) Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi vor fi înregistrate la secretariatul unităţii de învăţământ. (3) Membrii comisiei de contestaţii reevaluează lucrările contestate pe baza baremului subiectelor probei scrise, întocmesc documentele de examen după evaluarea lucrărilor contestate şi operează eventualele modificări a notei pe lucrările reevaluate. (4) Secretarul comisiei de contestaţie: înregistrează contestaţiile, sigilează lucrările contestate, afişează rezultatul după rezolvarea contestaţiei. Art.21 Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei repartizează lucrările sigilate membrilor comisiei de contestaţie. Rezultatele la contestaţii se afişeaza la avizierul unităţii, conform calendarului. Comisia de admitere operează în cataloage schimbările ce se impun şi recalculează media generală de concurs, în cazul în care, după reevaluare, se constată o diferenţă de cel puţin 0,5 puncte faţă de evaluarea iniţială. Art. 22 Rezultatele finale vor fi afişate după rezolvarea contestaţiilor. Art.23 Preşedinţii şi secretarii comisiilor de admitere şi de contestaţie răspund de: (1) întocmirea proceselor verbale de deschidere a subiectelor de concurs, predarea-primirea lucrărilor scrise; (2) Semnarea angajementelor membrilor comisiilor cu privire la respectarea prevederilor metodologiei de admitere şi secretului cu privire la subiectele de examen; 5
 6. 6. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal (3) Semnarea declaraţiei pe propria răspundere a membrilor comisiilor cu privire la inexistenţa, printre candidaţi, a unor rude/afini până la gradul IV, pentru a se evita conflictul de interese; (4) Asigurarea confidenţialităţii subiectelor din momentul extragerii variantei de subiecte până la încheierea probei; (5) Păstrarea plicurilor ce conţin variantele subiectelor de concurs în condiţiile legii documentelor şcolare. Art.24 În cazul locurilor repartizate de MECTS, cheltuielile necesare organizării concursului de admitere sunt asigurate de la bugetul local, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale. (2) In cazul locurilor cu taxă, taxa de admitere se afişează odată cu planul de şcolarizare şi acoperă cheltuielile de admitere. Capitolul V Dispoziţii finale Art.25 Presedinţii comisiilor de admitere, de elaborare a subiectelor si baremelor de corectare si a contestaţiilor poartă raspunderea principală pentru corectitudinea desfăşurării concursului, conform atribuţiilor specifice. Art.26 Preşedinţii comisiei de admitere şi de contestaţii sunt direct raspunzători de respectarea prezentei metodologii şi de corectitudinea desfăşurării concursului de admitere. Art.27 Lucrările scrise, borderourile de notare şi celelalte documente întocmite de Comisia de admitere, Comisia de elaborare a subiectelor si baremelor de corectare şi de Comisia de contestaţii se arhivează şi se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ până la sfârşitul şcolarizării candidaţilor admişi, conform prevederilor privind durata de şcolarizare, iar cataloagele de examen se păstrează permanent. Art.28 Anexele fac parte din prezenta metodologie. Anexa 1 - Calendarul Concursului de admitere Anexa 2 - Tematica şi bibliografia pentru Concursul de admitere Anexa 3- Variante de subiecte model 6
 7. 7. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal Anexa 1 CALENDARUL ADMITERII LA COLEGIUL TEHNIC „ION MINCU” ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL AN ŞCOLAR 2012 -2013 Data limita/ perioada Ora Afişarea metodologiei de admitere în învăţământul postliceal, a tematicii probei scrise şi a bibliografiei recomandate 30 mai 16 – 24 AUGUST 30 august Activitatea 1000 -1600 900 -1200 INSCRIEREA CANDIDAŢILOR Susţinerea probei scrise 31 august 1600 1 septembrie 900-1200 3 septembrie 1800 3-4 septembrie 1000 -1600 Confirmarea locurilor ocupate 5 septembrie 1000 -1600 Redistribuire şi confirmare Afişarea rezultatelor Termen limita pentru depunerea contestaţiilor Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 7
 8. 8. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal Anexa 2 TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE Calificarea - Asistent medical generalist I. Tematica: 1. Noţiuni elementare de igiena şi patologie ale sistemelor: nervos, locomotor, digestiv, circulator, excretor, respirator, reproducator şi endocrin şi ale analizatorilor vizual, auditiv, cutanat. Bibliografie:   Biologie, clasa a XI-a Anatomia şi fiziologia omului, clasa a XI-a, aprobate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului. Calificarea - Asistent medical de farmacie II. Tematica : Formule chimice Tipuri de reacţii chimice Hidrocarburi. Clasificare. Formula generala. Proprietati fizice si chimice generale 4. Derivaţi funcţionali ai hidrocarburilor 1. 2. 3. Bibliografie: • Chimie, clasa a IX-a şi a X-a, aprobate de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Calificarea - Tehnician devize si masuratori in constructii Calificarea - Maistru constructii civile, industriale si agricole Tematica 1. Norme generale privind intocmirea desenelor tehnice. 2. Cotarea desenelor tehnice. 3. Reprezentarea corpurilor in vedere si sectiune Bibliografie • Desen tehnic, clasa a IX a, aprobat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului III. IV. Calificarea - Tehnician echipamente periferice şi birotică Tematica 1. Rolul si functiilor sistemelor de calcul 2. Sistemul de operare Windows 3. Procesorul de texte Word 4. Reteaua Internet Bibliografie • Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, clasa a IX a, aprobat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului V. VI. Calificarea - Tehnician în aparatură biomedicală Tematica Electricitatea Bibliografie • Fizica, clasa a X a, aprobat de Ministerul Educaţiei 8
 9. 9. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal Cercetării şi Tineretului Anexa 3 Variante de subiecte model Notiuni elementare de igiena si patologie ale sistemelor: nervos, locomotor, digestiv, circulator, excretor, respirator, reproducator si endrocrin si ale analizatorilor visual, auditiv, cutanat Varianta I 1.Meningita: a. afectiune inflamatorie a tesutului nervos cerebral b. afectiune inflamatorie a meningelor c. consta in revarsare de sange in parenchimul cerebral d. consta intr-o succesiune de contracti puternice musculare involuntare 2. Hemoragia cerebrala este cauzata de: a. un puseu de hipertensiune arteriala b. ingestie de alcool c. epilepsie d. factori alergeni 3. Efectele consumului de alcool asupra sistemului nervos sunt urmatoarele, cu exceptia: a. diminuarea reflexelor b. diminuarea atentiei c. leziuni ale organelor nervoase d. neurodegenerescenta 4. Encefalita se manifesta prin: a. lipotimie b. convulsii, come, tulburari de echilibru c. pete conjunctivale d. tulburari de ritm cardiorespirator 5. Prevenirea aparitiei oboselii nervoase si a surmenajului se realizeaza prin, cu exceptia: a. un program de activiate riguros care sa alterneze cu cel de repaus- odihna b. respectarea bioritmului natural de viata al omului c. realizarea de excursii d. tratament dermatologic avizat de medic 6. Epilepsia este cauzata de: a. malformatii congenitale ale SNC b. degenerarea progresiva a sistemului nervos extrapiramidal c. ruperi de vase sanguine d. astupare de vase sanguine 7. Scleroza in placi se manifesta prin: a. monoplegie b. hemiplegie c. leziuni si cicatrici sub forma de placi in substanta alba d. tetraplegie 9
 10. 10. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal 8. Boala Parkinson se manifesta prin: a. intepenirea corpului b. muscarea limbii c. mers rigid cu pasi mici, cu corpul aplecat inainte d. pierderea cunostintiei 9. Sunt boli ale SNC: a. meningita, rinita b. encefalita, cataracta c. epilepsia, boala Parkinson d. scleroza in placi, glaucomul 10 Coma consta in: a. pierderea completa sau partiala a cunostintiei b. tremuraturi la maini c. agitarea membrelor d. intr-o succesiune de contractii puternice musculare involuntare 11. Acneea este: a. afectiune datorata unei ciuperci b. boala infectioasa virotica c. inflamatie foliculara de orgine seborerica d. inlamatie a mucoasei nazale 12. Micoza este cauzata de: a. ciuperci patogene din genul Candida b. modificari hormonale c. virusul herpetic d. stafilococi 13. Otita are urmatoarele caracteristici: a. cresterea tensiunii intaoculare b. atrofierea nervului optic c. atrofierea nervului acustic d. dureri, vajaituri in ureche, infundarea urechii 14. Conjunctivita consta in: a. inflamatia mucoasei olfactive b. inflamatia urechii medii c. inflamatia acuta sau cronica a conjunctivei d. inflamatie foliculara 15. Sunt afectiuni ale pielii, cu exceptia: a. herpes b. piodermita c. conjunctivita d. acnee 16. Cataracta este cauzata de: a. diabet zaharat b. miopie severa c. infectii d. boli vasculare 10
 11. 11. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal 17. Terapia pentru glaucom consta in: a. control medidical ORL b. tratament de specialitate antihistaminic c. imunoterapie d. interventie chirurgicala 18. Piodermita este cauzata de: a. steptococi beta hemolitici b. ciuperci patogene c. factori alergeni d. obiecte contaminate cu bacterii patogene 19. Glaucomul se caracterizeaza prin: a. atrofierea nervului acustic b. crestera acuitatii vizuale c. cresterea tensiunii intraoculare d. manifstari purulente ale mucoasei conjunctivale 20. Cataracta poate fi prevenita prin: a. cunoasterea factorilor de risc si evitarea lor b. evitarea substantelor iritante c. tratarea afectiunilor otorinolaringologice d. evitarea introducerii onor obiecte in ureche 21. Nanismul hipofizar este cauzat de: a. hipersecretie de STH b. hiposecretie de STH c. hiposecretie de ADH d. hipersecretie de ADH 22. Nanismul hipofizar are urmatoarele caracteristici, cu exceptia: a. apare la copii b. copii sunt pitici c. apare la adulti d. copiii afectati sunt anormali din punct de vedere intelectual 23. Nanismul tiroidian se caracterizeaza prin: a. crestere exagerata a glandei tiroide b. cretinism c. decalcifiere osoasa d. fata cu aspect de “luna plina” 24. Diabetul insipid este cauzat de: a. hiposecretie de ADH b. hipersecretie de ADH c. hiposecretie de STH d. hipersecretie de STH 25. Boala Basedow- Graves este cauzata de: a. hiposecretie de tiroxina b. hipersecretie de iod c. hipersecretie de tiroxina d. aport insuficent de iod din alimentatie 26. Sindromul Cushing se caracterizeaza prin: 11
 12. 12. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal a. fata cu aspect de “luna plina” b. scadere in greutate c. hipotensiune d. hipoglicemie 27. Diabetul zaharat este cauzat de: a. hipersecretie de insulina b. hiposecretie de glucagon c. hipersecretie de glucagon d. hiposectretie de insulina 28. Sindrromul androgenital se caracterizeaza prin: a.. pierdere de sare si apa b. colorarea pielii in brun c. la femei se contureaza o infatisare masculin d. tulburari gastrointestinale 29. Se impune un regim alimentar strict, cu cantitati mici de allimente bogate in hidrocarburi sau lipide in cazul urmatoarei boli: a. diabet zaharat b. diabet insipid c. boala Adisson d. acromegalie 30. Gigantismul este produs de: a. hiposecretie de ADH b. hipersecretie de ADH c. hiposecretie de STH d. hipersecretie de STH 31. La adult lipsa unei alimentatii bogate in vitamine si calciu conduce la boala numita: a. osteoporoza b. osteomalacie c. osteoartrita d. rahitism 32. Platfusul: a. apare numai la copii b. apare numai la adulti c. se caracterizeaza prin ridicarea boltei plantare d. se caracterizeaza prin coborarea boltei plantare 33. Deformari ale coloanei vertebrale in plan anteroposterior sunt: a. scolioze b. platfus c. lordoze d. entorse 34. Artrozele: a. apar in urma unei infectii streptococice b. apar la orice varsta c. reprezinta un caracter cronic degerativ al articulatiilor d. au o incidenta mare intre 5-15 ani 35. Osteoporoza se caracterizeaza prin: 12
 13. 13. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal a. apare frecvent la femeile de pana in 30 de ani b.este determinat de cresterea cantitatii de calciu din oase c. este insotita de anchiloze d. apare mai frecvent la femeile de peste 50 de ani 36. Luxatiile: a. se produc prin intindera ligamentelor b. se produc prin ruperea ligamentelor c. sunt rupturi ale capsululei articulare d. sunt rupturi ale oaselor 37. Obosela musculara este cauzata de; a. acumulare de acid acetic b. acumulare de acid lactic c. sedentarism d. obezitate 38. Oboseala musculara poate fi prevenita prin: a. pregatirea muschilor pentru efort prin antrenamente adecvate b. supraveghere medicala c. crioterapie d. diagnosticare cat mai timpurie a bolii 39. Atrofia musculara Becker secaracterizeaza prin: a. retroprogresia scapulelor b. modificari ale proteinelor contractile musculare c. moartea individului in jurul varstei de 20 de ani d. degenerescenta musculara 40. Intinderile si rupturile musculare sunt cauzate de: a. cazaturi in anumite pozitii nefavorabile b. determinism genetic c. paralizii d. perturbari nervoase 41.Boli ale sistemului digestiv sunt urmatoarele cu exceptia: a. gastrita b. diabetul zaharat c. hepatita d. apendicita 42. Stomatita reprezinta: a. inflamarea mucoasei faringiene b .inflamarea mucoasei cavitatii bucale c. inflamarea mucoasei gastrice d. inflamarea mucoasei esofagiene 43. Ocluzia intestinala este cauzata de, cu exceptia: a. hernie b. consum exagerat de dulciuri c. tumori d. aderente 44. Constipatia se caracterizeaza prin: a. scaune neregulate apoase 13
 14. 14. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal b. greturi c. scaune tari mai rar de trei ori pe zi d. uneori febra 45. Pancreatita poate fi prevenita prin: a. tratarea la timp a unor afectiuni ale cailor biliare, hepatice, gastroinestinale b. consum de ceai de menta c. prevenirea deshidratarii d. evitarea sedentarismului 46. Enterocolita se manifesta prin: a. amigdale si ganglioni mariti b. diminuarea secretiei si absorbtiei mucoasei intestinale c. congestionarea peretelui intestinal d. lipsa poftei de mancare, greata, duereri de cap, apoi abdominale 47. Cariile dentare pot fi prevenite prin, cu exceptia: a. folosirea unei paste de dinti cu continut bogat in flor b. eliminarea consumului exagerat de dulciuri c. evitarea abuzurilor alimentare, mai ales a alimentelor bogate in grasimi d. curatarea danturii de pelicula dentara si resturile alimentare 48. Apendicita se manifesta prin: a. dureri mari in partea dreapta a abdomenului b. materii fecale decolorate c. marirea volumului ficatului d. dureri gastrice 49. Gastrita poate fi produsa de: a. virusurile hepatice b. actiunea coroziva a HCl c. consumul de alimente alterate d. inflamarea apendicelui vermiform 50. Prevenirea bolilor sistemului digestiv consta in, cu exceptia: a. mentinerea igienei dintilor si gurii b. asigurarea igienei apei potabile c. calirea organismului prin aer, apa, soare d. evitarea consumului abuziv de alcool 51. Sunt boli ale sistemului circulator: a. TBC b. aritmii c. pneumonia d. gripa 52. Hemoragiile reprezinta: a. iesirea sangelui din vase prin ruperea lor b. scaderea conentratiei de oxigen din sange c. tulburari de ritm cardiac d. boli cutanate ale mucoaselor 53. Hipertensiunea arteriala se manifesta prin: a. scaderea elasticitatii vaselor de sange b. micsorarea calibrului vaselor de sange 14
 15. 15. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal c. depasirea valorilor normale ale tensiunii arteriale d. tulburari senzoriale 54. Accidentul vascular este cauzat de: a. ortostationarismul indelungat b. hipertensiune dupa infarct miocardic c. sedentarism d. infiltrarea peretilor arterelor mari cu lipide 55. Infarctul miocardic se manifesta prin: a. astuparea arterei coronare cu un cheag de sange b. paralizii c. pareze d. micsorarea calibrului vaselor de sange 56. Aritmiile se manifesta prin: a. tahicardii b. hemoragii c. angina pectorala d. insuficenta cardiaca 57. Anemiile sunt cauzate de: a. dezechilibru intre distrugerea hematiilor si producrea lor b. boli febrile c. hipertesiune d.intoxicatii cu Pb 58. Bolile sistemului circulator pot fi prevenite prin: a. calirea organismului prin apa, aer, soare b. spalarea pe maini inaintea meselor c. o viata ordonata fara excese de alcool, tutun d. evitarea consumului de ciuperci neavizate 59. Leucemiile reprezinta: a. boli in care scad hematiile b. boli in care scade hemoglobina c. boli cutanate ale mucoaselor d. boli de sange cu o crestere exagerata a numarului de leucocite 60. Anemiile pot fi prevenite prin: a. alimentatie bogata in Fe si vitamine b. repaus total c. perfuzii de sange d. evitarea intoxicatiilor cu unele substante 61. Emfizemul pulmonar poate fi cauzat de: a. raceala b. diferite tulpini virale c. bronsite cornice d. unele partticule fine care patrund in plamani 62. Gripa poate fi prevenita prin: a. evitarea fumatului b. evitarea locurilor cu pulberi fine c. evitarea locurior aglomerate, cand apar epidemiile 15
 16. 16. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal d. evitarea vaccinarii 63. TBC se caracterizeaza prin, cu exceptia: A. lipsa poftei de mancare b. temperatura ridicata c. scade capacitatea de munca d. organismul slabeste 64. Pneumonia: a. este favorizata de frig, umezeala, surmenaj b. este provocata de spasmul bronhiilor c. este produsa de basilul Koch d. este insotita de vorbire ragusita pana la disparitia vocii 65. Valorile normale respiratorii sunt: a. 40 respiratii/ min. b. 10-12 repiratii/ min. c. 12-14 respitatii/ min. d. 5-8 respiratii/ min. 66. Astmul bronsic se manifesta prin: a. tuse seaca b. senzatii de sufocare in crize care survin in special noaptea c. temperature ridicata d. junchi toracic 67. Pneumonia este cauzata de: a. stafilococi b. inlamarea mucoasei arborelui bronsic c. bacilul Koch d. inflamarea mucoasei laringelui 68. Gripa se caracterizeaza prin, cu exceptia: a. apare de obicei toamna si iarna b. tahicardie c. raguseala d. curgerea nasului 69. Emfizemul pulmonar reprezinta: a. boala contagioasa foarte raspandita b. proliferare a tesutlui conjunctiv c. dilatarea alveolelor pulmonare pana la rupere d. dispnee 70. Fibroza pulmonara poate fi cauzata de : a. unele boli ca: tuberculoza, bronsite cornice, sifilis b. diferite tulpini virale c. raceala d. imunitatea scazuta a organismului 71. Sunt boli ale sistemului excretor, cu exceptia: a. cistita b. nefrita c. anexita d. litiaza urinara 16
 17. 17. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal 72. Glomeurulo- nefrita se caracterizeaza prin: a. marirea rinichilor b. dureri lombare si de cap c. tulburari digestive d. tulburari respiratorii 73. Cistita: a. este o afectiune glomerulara b. afecteza in special tubii renali c. se manifesta prin suprimarea brusca a functiilor renale d. reprezinta infectia vezicii urinare 74. Nefrite se caracterizeza prin: a. usoara inrosire a pielii b. dimineta, cu deosebire la pleoape c. mictiuni iritative d. lipsa poftei de mancare 75. Litiaza renala se manifesta prin: a. incetarea brusca a functiei rinichiului b. anurie c. paloare d. formarea de calculi in sistemul urinar 76. Cistita poate fi prevenita prin: a. evitarea bailor reci si protejarea impotriva frigului b. eradicarea focarelor de infectie c. evitarea alcoolui d. alimentatie fara condimente 77. Nefrita poate fi cauzata de: a. angine b. amigdalite c. intoxicati cu plumb sau cadmiu d. infectii dentare 78. Insuficenta renala poate fi cauzata de: a. afectiuni vasculare b. deshidratari masive c. sinuzite d. scarlatina 79. Glomeurolo- nefrita poate fi cauzata de: a. evitarea contactului sexual pasager b. igiena organelor genitale c. tratarea infectiior amigdaliene d. repaus si evitarea stresului, a frigului,a umezelii 80. Insuficenta renala se poate manifesta prin: a. acumularea de produsi toxici in urina b. paloare c. mictiuni iritative d. usturimi si jena la urinare 17
 18. 18. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal 81. Se incadreaza in categoria afectiunilor sistemului reproducator: a. anexita b. cistita c. nefrita d. sindromul Cushing 82. Vaginita este cauzata de: a. streptococci b. reactii alergice la contraceptive c. colibacili d. Neisseria gonorheae 83. Adenomul de prostate se caracterizeaza prin: a. iritatii vaginale b. secretii neobisnuite c. mictiuni dese mai ales noaptea d. mancarimi 84. Candidoza se manifesta prin: a. scurgere galben verzuie din vagin b. dureri abdominale c. scurgere vaginala groasa, albicioasa d. depresie imuna majora 85. Sifilisul: a. primar, apare la 12 saptamani dupa contactul sexual infectant b. secundar, apare intre 1-2 luni dupa cntactul sexual infectant c. in stadiul secundar sunt afectate inima, creierul d. in stadiul tertiar apare o eruptie rosie pe corp 86. Vaginitapoate fi prevenita prin: a. consumul unor ceaiuri b. folosirea contraceptivelor vaginale indicate de medic c. folosirea prezervativului d. utilizarea seringilor si a acelor de unica folosinta 87. Gonoreea se manififesta prin: a. mancarime in zona genitala b . scurgere vaginala groasa, albicioasa c. inflamatia vulvei d. scurgere galben verzuie din vagin 88.Sida se manifesta prin: a.dezvoltarea infectiilor virale, bacteriene, micotice b mictiuni dese c. iritatii vaginale d. dureri la nivelul inferior al abdomenului 89. Adenomul de prostat poate fi tratat prin: a. consumul unor ceaiuri b. igiena vaginala prin spalaturi c. evitarea medicatiei exagerate cu cortizon d. grija in alegerea partenerului sexual 90. Prevenirea bolilor sistemului reproducator se poate realiza prin, cu exceptia: 18
 19. 19. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal a. evitarea realatiilor sexuale cu persoane necunoscute b. folosirea prezervativului c. evitarea consumului de droguri d. intretinerea unei igiene corespunzatoare a organelor genitale SUBIECT MODEL _ CHIMIE Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 2 puncte pentru fiecare răspuns corect Subiectele au un singur răspuns corect. Timpul de lucru este de 3 ore. 1. Combustia unei hidrocarburi va produce obligatoriu: A. SO2 B. CO2 C. CO D. SO3 E. NO2 2. Cifra de nesaturare a unei alchene este: A. 1 B. 2 C. 3 E. 5 D. 4 3. Care este numărul minim de atomi de carbon ai unui alcan, pentru ca în urma reacţiei de cracare să rezulte şi butenă: A. 8 atomi B. 7 atomi C. 6 atomi D. 5 atomi E. 3 atomi 4. Are numai atomi de carbon primari: A. Metanul B. Acetilena C. Etanul Metilciclohexanul D. Propena E. 5. Pentru metan, unghiurile dintre legăturile covalente din moleculă au valorile: A. 90° B. 150° C. 109°28' D. 90° şi 105° E. 90° şi 180° 6. Alcanii liniari nu pot participa la reacţii de: A. Adiţie B. Dehidrogenare C. Oxidare Cracare 7. Prin amonoxidarea metanului rezultă: A. Negru de fum B. HCN NOx C. CO2 şi H2O D. Substituţie D. CO şi H2 E. E. 8. Se barbotează un alcan gazos printr-o soluţie alcalină de KMnO4. Ce se observă? A. Soluţia se decoloreazăB. Soluţia se închide la culoare C. Nici schimbare D. Se formează un precipitat E. Se produce o explozie 9. Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4, în mediu bazic, se formează: A. acizi carboxilici B. Aldehide C. Cetone Dioli E. Acizi carboxilici şi cetone 19 o D.
 20. 20. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal 10. Se dau următorii compuşi: CH3 – CH2 – CH = CH2 (I) CH3 – CH = CH – CH3 (II) CH3 – CH = CH – CH2 – CH3 (III) Formează prin oxidare cu K2Cr2O7 în mediu de H2SO4, numai acid acetic: A. I B. II C. III D. II şi III E. I şi III 11. Este alchenă ramificată: A. Etena B. 2 – metil – 2 – butena D. 2 – pentena C. 2 – butena E. Propena 12. Prin trimerizarea propinei rezultă: A. Benzen B. o – xilen trimetilbenzen E. 1,3,5 – trimetilbenzen C. p – xilen 13. Formula moleculară a fenantrenului este: A. C12H14 B. C12H10 C. C16H14 D. C14H14 D. 1,2,3 – E. C14H10 14. Raportul molar fenantren:hidrogen la hidrogenarea completă a fenantrenului este: A. 1:1 B. 1:2 C. 1:3 D. 1:5 E. 1:7 15. Glicerina: A. Este un alcool terţiar B. Cu HNO3 formează un nitroderivat C. Prin deshidratare se formează propadiena D. Se utilizează ca antigel E. se utilizează ca medicament în cardiopatia ischemică 16. Care dintre următorii compuşi dă prin reducere 2 – propanol: A. Propanal B. Propanona C. Acid propanoic D. Clorura de propil E. Propena 17. 3 – pentanolul este: A. Un trialcool monoalcool ciclic D. Un monoalcool secundar saturat B. Un monoalcool terţiar C. Un E. Un monoalcool primar 18. Prin oxidarea aerobă a etanolului sub acţiunea unei bacterii (Nicoderma aceta) rezultă: A. Etandiol B. Acid acetic C. Etena D. Eter etilic E. Acid butanoic 19. Hidrocarburile conţin în molecula lor: A. Atomi de carbon B. Atomi de oxigen C. Atomi de hidrogen D. Atomi de carbon şi oxigen E. Atomi de carbon şi hidrogen 20. În molecula unei alchene întâlnim: A. Numai legături covalente simple C. O legătură dublă carbon – carbon 20 B. Numai legături covalente duble D. O legătură simplă carbon –
 21. 21. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal hidrogen E. Legături ionice 21. Prima alchină din seria sa omoloagă este: A. Propina B. Butina C. Etina 22. Alchenele nu pot participa la reacţii de: A. Substituţie B. Oxidare E. Cracare D. Pentina C. Polimerizare 23. Dintre următoarele substanţe poate sublima: A. Naftalina B. Acetona C. Acidul acetic E. Metanul D. Adiţie D. Alcoolul etilic 24. Compusul cu formula C6H5 – COOH se numeşte: A. Acid fenilacetic B. Acid perbenzoic D. Acid fenoxiacetic E. Acid benzoic 25. În urma cracării alcanilor rezultă: A. Doar alţi alcani B. Doar alchene şi alcani E. Alcani şi H2 E. Hexina C. Peroxid de fenil C. Doar H2 şi CO D. Alchene 26. În condiţii normale de temperatură şi presiune, sunt lichide ambele componente ale amestecului: A. Acid etanoic, etină B. Acid acetic, alcool etilic C. Etan, alcool etilic D. Metanol, metan E. Etanol, propan 27. Ştiind că în molecula unui alcan se găsesc 7 atomi de carbon, formula moleculară a acestuia este: A. C7H12 B. C7H14 C. C7H16 D. C7H18 E. C7H8 28. Substanţa cu formula moleculară C2H2 este cunoscută sub denumirea: A. Acetilenă B. acetonă C. Alcool etilic D. Metanol Stiren E. 29. În urma reacţiei dintre un acid tare şi o bază tare rezultă: A. Nu reacţionează B. Acid C. Bază Oxid E. D. Sare şi apă 30. Elementele care intră în compoziţia substanţelor organice se numesc elemente: A. Organogene B. Anorganogene C. Structurale D. Cheie Carbonice 31. În cazul monoclorurării formază un singur derivat monoclorurat: A. Propan B. Pentanul C. Butanul E. Hexanul D. Metanul 32. În condiţii normale de temperatură şi presiune, se găseşte în stare gazoasă: 21 E.
 22. 22. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal A. Heptanul B. Decanul E. Metanul C. Eicosanul D. Octanul 33. În urma oxidării cu K2Cr2O7 în mediu acid a alcoolului etilic se formează: A. Acetonă B. Propanal C. Acid etanoic D. Etanal Acid propanoic 34. Prin deshidratarea glicerinei se obţine: A. Alcool alilic B. Acroleina D. Aldehida crotonică E. Clorura de alil E. C. Acidul acrilic 35. Pentru formula moleculară C3H7O2N sunt posibili un număr de izomeri aminoacizi egal cu: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 36. Pentru identificarea amidonului se foloseşte reacţia cu: A. Reactiv Tollens B. FeCl3 sulfat de cupru D. iod E. Reactiv Fehling C. O soluţie bazică de 37. Suma tuturor covalenţelor elementelor chimice dintr-un compus organic trebuie să fie: A. un număr întreg B. un număr întreg pozitiv C. un număr întreg, par, negativ D. un număr întreg, impar, pozitiv E. un număr întreg, par, pozitiv 38. Formula brută reprezintă: A. Tipul şi raportul masic al atomilor dintr-o moleculă B. Numărul atomilor din substanţa respectivă C. Tipul şi numărul numeric al atomilor componenţi ai substanţei respective D. Felul şi numărul atomilor din molecula unei substanţe E. Cota de participare a fiecărui element într-un mol de substanţă. 39. Este un radical aromatic: A. – C6H11 B. C6H5 – O – CH2 – C. – C6H13 D. CH3 – C6H4 – E. C6H5 40. Se dă succesiunea de transformări: o 2CH4 1300 C A + 3H2 o 3A 600 - 800 C Substanţa E este: A. fenilcianhidrina fenilacetic D. acid benzoic B + CH3Cl / AlCl3 - HCl C B. Benzamida E. Acid fenilacetic 41. Se dă schema de reacţie: 22 + 3Cl2 / lumina -3HCl D +2H2O -3HCl C. Amida acidului E
 23. 23. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal + HNO 3 / H2SO 4 - H2O F + HNO3 / HSO4 - H2 O + Cl2/ AlCl3 - HCl G H Compusul H este: A B C NO2 D NO2 NO2 NO2 E Atât compusul de la punctul C, cât şi cel de la punctul A. NO2 Cl O2N Cl Cl Cl NO2 NO2 42. Se consideră şirul de transformări: o CH3 CH2 CH2 CH2 +NaOH / etanol C -NaBr - H2O Substanţa D este: A. 1,1 - dibromobutan dibromobutan D. 1 – bromobutan B OH H2SO4, t C - H2O + HBr A B D B. 1,2 – dibromobutan C. 2,3 – E. 2– bromobutan 43. Prin arderea unui amestec echimolecular a două hidrocarburi saturate omoloage se obţin 2376 grame CO2 şi 1188 grame H2O. Denumirea hidrocarburii cu număr de atomi de carbon mai mic este: A. Heptan B. Hexan C. Pentan D. Butan E. Propan 44. Densitatea faţă de aer a unei substanţe organice, în fază gazoasă, este 2,076. Ştiind că în componenţa ei intră hidrogenul, carbonul şi oxigenul, şi că unei părţi în greutate hidrogen îi corespund 6 părţi în greutate carbon şi 8 părţi în greutate oxigen, formula moleculară a substanţei organice este: A. CH2O B. C2H4O C. C6H12O6 D. C2H4O2 E. C3H6O 45. La amonoxidarea a 24 kg metan se consumă un volum de amoniac de: A. 44,8L B. 22,4L C. 33,6m3 D. 44,8m3 E. 22,4m3 VARIANTA – MODEL 23
 24. 24. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal SPECIALIZAREA: MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE • Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din partea I si partea a- II- a se acorda 90 de puncte. • Din oficiu se acorda 10 puncte. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. PARTEA I 1. Identificati din desenul de mai jos. (35 puncte) (10 puncte) A,B,C,D 2.Stabiliti o corespondenta intre elementele coloanei A si B (10 puncte) 3.Calculati: 13.24 : 0.5 = 13.68 : 0.60= 24 1385.29 – 16.98 =
 25. 25. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal 4.28 + 15.95= 12.50 : 50 = PARTEA I I 1. Calculati diferenta de cota +0.00m – 2.80m= (15 puncte) (55 puncte) (10 puncte) +2.38m+4.25m= 2. Desenati semnele conventionale pentru : • Dulap de haine cu 2 usi; • Usa batanta; • Fereastra simpla; • Spalator cu platforma (in plan); • Cada de dus (in plan). 3. Sa se reprezinte la scara 1:50 planul unei camere cu lungimea de 5,00m si latimea 4,00m, o usa de 1,00x2,10 si o fereastra de 1,50x1,50 m, amplasate pe peretii de 4,00m (distanta masurata la fata tencuielii interioare). Peretii exteriori au grosimea de 30 cm. 25
 26. 26. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal EXAMEN DE ADMITERE LA ŞCOALA POSTLICEALĂ DOMENIUL DE CALIFICARE: INFORMATICĂ Calificarea profesională: TEHNICIAN ECHIPAMENTE PERIFERICE ŞI BIROTICĂ 30 AUGUST 2012 Proba scrisă Model • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. • Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. • Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Alegeţi răspunsul corect: 1. Hardware reprezintă: a. programe, proceduri, rutine; b. fluxuri informaţionale cu o anumită organizare; c. norme şi proceduri de prelucrare a datelor; d. ansamblul elementelor fizice ale unui calculator. 2. Software este: a. totalitatea programelor ce asigură funcţionarea calculatorului; b. totalitatea componentelor fizice ale unui calculator; c. totalitatea datelor aflate în memoriile ROM şi RAM. 3. Procesorul îndeplineşte funcţiile: a. de memorare şi control; b. de prelucrare şi de comandă şi control; c. de intrare-ieşire; 4. Ce înseamnă UCP (CPU) ? a. Unitatea de Calcul a Proceselor (Calculating Process Unit); b. Unitatea de Control al Programelor (Control Program Unit); c. Unitatea de Control al Procesului (Control Process Unit); d. Unitatea Centrală de Prelucrare (Central Processing Unit). 5. 1 byte reprezintă: a. dispozitiv; b. o cifră binară; c. o succesiune de 8 biţi. 6. Componentele principale ale Unităţii Centrale de Prelucrare sunt: a. UAL şi RAM; b. RAM şi ROM; c. UCC şi ROM; d. UAL şi UCC. 7. Datele utilizate de unitatea aritmetico-logică a CPU sunt stocate temporar în: a. memoria RAM; b. memoria ROM; c. hard disk; d. memoria de acces imediat (memoria cache). 8. Care dintre următoarele unităţi de măsură a memoriei calculatorului este cea mai mare? a. gigabyte; b. terabyte; c. megabyte; d. kilobyte. 26
 27. 27. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal 9. Care dintre următorii factori tehnici influenţează performanţele calculatorului: A. dimensiunea memoriei RAM; B. ecranul de protecţie; C. viteza procesorului; D. distanţa dintre monitor şi tastatură; E. dimensiunea memoriei cache. Alegeţi combinaţia corectă: a. toate variantele sunt corecte; b. A+B+C; c. A+C+E. 10. Memoria internă este constituită din: a. memorie RAM şi memorie ROM; b. memorie internă şi memorie externă; c.memorie de bază şi memorie de aplicaţii; d. nu se clasifică. 11. Care dintre următoarele propoziţii despre ROM este adevărată? a. ROM este un dispozitiv periferic; b. ROM este memorie care poate fi atât citită cât şi scrisă; c. ROM va pierde datele atunci când calculatorul este închis; d. ROM va reţine datele atunci când calculatorul este închis. 12. Memoria RAM are următoarele caracteristici: a. conţine informaţiile de pornire a calculatorului; b. este un dispozitiv periferic al calculatorului; c. nu păstrează informaţia atunci când calculatorul este închis; d. poate fi doar citită. 13. Care dintre următoarele dispozitive nu se găseşte pe placa de bază: a. memoria internă; b. CPU; c. difuzoarele; d. placa video. 14. Care din următoarele echipamente este exclusiv echipament de ieşire: a. modemul; b. placa de sunet; c. tastatura; d. imprimanta. 15. Scannerul este un dispozitiv de: a. intrare; b. intrare-ieşire; c. ieşire; d. memorare şi intrare. 16. PDA reprezintă: a. un dispozitiv de ieşire; b. un calculator personal creat pentru executarea unor funcţii specializate; c. tipul clasic de calculator, la care monitorul este aşezat, în general, pe carcasa unităţii centrale; d. un tip de calculator de dimensiuni mici, cu aplicaţii limitate, dar care combină facilităţi multimedia (asistent digital personal). 17. Cum se pot interconecta calculatoarele dintr-o instituţie: a. WAN; b. GUI; c. CBS; d. LAN. 18. Ce tip de monitor este indicat pentru protecţia ochilor? a. LCD; b. CRT. 19. Pe un disc CD-RW putem realiza : a. citirea datelor; 27
 28. 28. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal b. citirea şi scrierea datelor; c. scrierea datelor. 20. Virusul este: a. un dispozitiv; b. un program care îmbunătăţeşte performanţele calculatorului; c. un program distructiv pentru calculator. 21. Dreptul de utilizare al unei aplicaţii software se numeşte: a. Patent; b. Copyright; c. Autorizare; d. Licenţă. 22.Care dintre următoarele componente este de tip hardware: a. baza de date; b. un browser; c. imprimanta; d. un fişier de tip .doc. 23.Ce reprezintă versiunea unui soft? a. un număr care indică data când a fost creat software-ul; b. un număr care indică un anumit stadiu al dezvoltării software-ului; c. un număr care identifică autorul software-ului. 24.Memoria utilizată de un program activ este: a. Cache; b. ROM; c. RAM. 25.Acronimul GUI semnifică: a. General User Information; b. Global Universal Interface; c. Global User Interface; d. Graphic User Interface. 26.Sistemul de operare este: a. un program special cu rol de dirijare şi control asupra resurselor hardware şi software ale calculatorului şi care asigură interfaţa între utilizator şi calculator; b. un editor de texte; c. dispozitiv ce stabileşte legătura cu microprocesorul. 27.Fişierele care permit lansarea unei aplicaţii sau a unui program, au extensia: a. .bmp; b. .rar; c. .exe; d. . xls. 28.Un meniu înseamnă: a. o listă de comenzi folosite pentru a executa diferite acţiuni; b. o fereastră în care apare opţiunea Properties; c. o bară cu butoane; d. o aplicaţie proprie sistemului de operare Windows XP. 29.Settings →Control Panel, permite: a. redenumirea fişierelor; b. configurarea editorului graphic; c. configurarea echipamentelor instalate. 30.În Windows, comanda dublu click pe un obiect are ca efect: a. închiderea ferestrei curente; b. lansarea în execuţie a unui program; c. ştergerea obiectului. 31.Search→For files and folders, permite: a. găsirea unui folder, fişier; b. ştergerea informaţiilor de pe HDD; 28
 29. 29. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal c. setarea ceasului şi a datei calculatorului. 32.Care dintre următoarele exemple reprezintă un sistem de operare? a. Word; b. Windows; c. Paint. 33.Ce înţelegeţi prin ”plug-and-play”? a. posibilitatea instalării mai multor dispozitive periferice pe un calculator; b. capacitatea unui sistem de operare de a detecta şi instala automat noile componente hardware ataşate; c. faptul că pe un calculator se pot rula programe de redare a muzicii. 34.Care dintre funcţiile de mai jos este specifică unui sistem de operare? a. introducerea şi prelucrarea textului; b. prelucrarea imaginilor; c. asigurarea interfeţei grafice. 35.Caracteristica multitasking a sistemului de operare înseamnă: a. folosirea sistemului pe mai multe calculatoare; b. rularea în acelaşi timp a unor programe; c. parcurgerea secvenţială a mai multor programe. 36.Aplicaţiile ce se achiziţionează o dată cu Windows-ul sunt: a. Notepad, Paint, Wordpad; b. Notepad, Paint, Microsoft Word; c. Notepad, Paint, Microsoft Office. 37.Opţiunea Run din meniul Windows permite: a. închiderea calculatorului; b. închiderea tuturor programelor; c. lansarea în execuţie a unui program. 38.Opţiunea My Network Places are ca rol: a. instalarea unui modem; b. accesarea Internetului; c. instalarea unei plăci de reţea; d. vizualizarea calculatoarelor din reţea. 39.Ce tip de software controlează alocarea resurselor în calculator? a. browser; b. sistem de operare; c. editor de texte. 40.Alegeţi caracteristicile sistemului de operare Windows: a. monotasking, monoutilizator, multiprocesor; b. multitasking, multiutilizator, multiprocesor; c. monotasking, monoutilizator, monoprocesor; d. multitasking, multiutilizator, monoprocesor. 41.Un sistem de operare se mai numeşte: a. software de bază; b. compilator; c. editor de text. 42.Ce este un sistem de operare? a. ansamblul elementelor hardware încorporate în calculator, b. ansamblul elementelor software încorporate în calculator; c. un program sau un grup de programe care asigură exploatarea eficientă a resurselor hardware şi software ale unui sistem de calcul. 43.Un sistem de operare oferă: 29
 30. 30. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal a. o fereastră; b. dispozitive periferice; c. interfaţa grafică cu utilizatorul; d. sortarea şi verificarea datelor. 44. În Windows, comanda click dreapta pe un obiect deschide: a. meniul Help; b. o fereastră de informaţii; c. un meniu contextual. 45.Un calculator utilizabil trebuie să aibă sistem de operare: a. true; b. false. 46.În Windows-ul secţiunea Programs conţine: a. toate imprimantele; b. programele instalate pe calculator; c. editoare de texte. 47. Windows este un sistem de operare: a. true; b. false. 48.Printre serviciile oferite de Internet se evidenţiază: A. WWW (World Wide Web); B. E-mail; C. Chat; D. FTP. Alegeţi varianta corectă: a. A+B+C; b. A+D; c. A+B; d. toate variantele sunt corecte. 49.Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine noţiunea de extranet? a. o extensie a unui sistem de operare ce facilitează comunicarea cu utilizatori specifici în afara reţelei intranet; b. o extensie a reţelei intranet utilizând tehnologiile Internet pentru a facilita comunicarea cu utilizatori specifici în afara reţelei intranet; c. o reţea concepută pentru procesarea informaţiilor într-o companie sau organizaţie; d. o reţea globală de servere care stochează o colecţie de documente hypertext legate între ele. 50.World Wide Web (WWW) reprezintă: a. o reţea globală de calculatoare; b. un program care permite utilizatorilor să găsească diferite informaţii pe Internet; c. un serviciu pentru copierea fişierelor sau a programelor de pe Internet; d. serviciu multimedia care permite lucrul cu documente formatate într-un limbaj special, numit HTML. 51. Un motor de căutare pe web reprezintă: a. o aplicaţie care caută o conexiune la Internet; b. o aplicaţie care utilizează cuvinte sau fraze cheie pentru căutări pe Internet; c. o opţune a unei aplicaţii de editare a paginilor web; d. o opţiune a unei aplicaţii de tip antivirus care depistează paginile web virusate. 52.IP-ul este: a. un protocol de comunicare (Internet Protocol); b. un protocol de conexiune (Internet Proxi); c. un protocol de logare (Internet Power); 30
 31. 31. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal d. un protocol virtual (Internet Personal). 53.Care dintre următoarele propoziţii despre Internet este adevărată? a. Internet este un sistem de operare pentru reţele; b. Internet este reţeaua privată a unei companii; c. Internet este o reprezentare vizuală a documentelor interconectate; d. Internet este o reţea globală de reţele de calculatoare interconectate. 54.O adresă de e-mail creată pe Yahoo are forma: a. yahoo@nume_utilizator.com; b. nume_utilizator@yahoo.com; c. nume_utilizator@home.ro; d. nume_utilizator@gmail.com. 55.Download înseamnă: a. copiere; b. descărcare; c. decupare; d. ştergere. 56.Inbox-ul conţine: a. mesajele expediate; b. mesajele şterse; c. mesajele ce urmează a fi trimise; d. mesajele primite. 57.Care dintre adresele următoare este a unui motor de căutare? a. www.google.ro; b. www.edu.ro; c. www.antena1.ro; d. www.ziare.ro. 58.Dintre următoarele programe, nu este browser: a. Opera; b. Mozilla Firefox; c. Windows Media Player; d. Internet Explorer. 59.Informaţia circulă în reţeaua Internet sub formă de: a. fişiere; b. directoare; c. pachete. 60.Care dintre următoarele enunţuri reprezintă în mod normal un avantaj al cumpărării bunurilor prin intermediul Internetului? a. bunurile pot fi cumpărate 24 de ore din zi; b. bunurile pot fi examinate îndeaproape înainte de a fi cumpărate; c. drepturile dumneavoastră de cumpărător sunt aceleaşi în întreaga lume. 61.Pentru a căuta informaţii pe Internet utilizăm: a. poşta electronică; b. un motor de căutare; c. bază de date. 62.Ce tip de aplicaţie se poate utiliza pentru a comunica cu prietenii? a. de calcul tabelar; b. poşta electronică; c. de editare. 63.Cu ajutorul cărei aplicaţii ne putem conecta la Internet? a. Recycle Bin; b. Internet Explorer; 31
 32. 32. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal c. Network Neighborhood. 64.Ce este URL ? a. adresa unei resurse de informaţie; b. o aplicaţie software; c. un acronim pentru Unlimited Resource for Learning. 65. Reţeaua Internet s-a dezvoltat din reţeaua de calculatoare: a. ARPANET; b. APASCHE; c. APLE; d. MICROSOFT. 66.Pachetul conţine: a. informaţia propriu-zisă; b. informaţia propriu-zisă şi informaţiile de control; c. informaţiile de control. 67.Care din următoarele acţiuni implică utilizarea comerţului electronic ? a. trimiterea unui e-mail; b. discuţii directe prin Internet; c. cumpărarea unor articole sportive online; d. căutarea de informaţii pe Internet. 68.Ce înţelegeţi prin E-mail ? a. un serviciu de poştă electronică oferit de Internet; b. un program de navigare pe Internet; c. un sistem de servere Internet care permite lucrul cu documente HTML; d. un program pentru accesarea conturilor bancare. 69.Meniul Edit (Editare) conţine opţiuni pentru: a. operaţii de editare; b. formatarea textelor; c. lucrul cu fişiere. 70.Înlocuirea unui şir de caractere dintr-un text se realizeazã folosind: a. opţiunea Replace (Înlocuire) din submeniul Edit (Editare); b. opţiunea Find (Găsire) din submeniul Edit (Editare). 71.Pentru a deschide un document creat anterior procedãm astfel: a. alegem opţiunea Deschidere din submeniul Fişier; b. acţionăm pictograma Deschidere din bara standard. 72.Inserarea numărului de pagină se poate realiza astfel: a. alegem opţiunea Page Numbers (Numere de paginã) din submeniul Insert (Inserare); b. alegem opţiunea Page Setup (Setare paginã) din submeniul File (Fişier); c alegem opţiunea Header and Foother (Antet şi subsol) din submeniul View (Vizualizare). 73.Unirea unor celule dintr-un tabel presupune: a. selectarea celulelor respective şi alegerea opţiunii Merge Cells (Îmbinare celule) din submeniul Tables (Tabel) sau din meniul rapid; b. alegerea opţiunii Merge Cells (Îmbinare celule) din submeniul Tables (Tabel) sau din meniul rapid; c. selectarea celulelor respective şi alegerea opţiunii Split Cells (Scindare celule) din submeniul Tables (Tabel) sau din meniul rapid. 74.Orientarea textului într-o celulă se realizeazã astfel: a. alegem opţiunea Aliniere celulã din submeniul rapid; b. alegem opţiunea Orientare text din submeniul Format sau din meniul rapid; 32
 33. 33. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal c. alegem opţiunea Borduri şi umbrire din submeniul rapid. 75.Un fişier deja salvat se redenumeşte cu ajutorul comenzii: a. Rename (Redenumeşte); b. Save As... din meniul File (Fişier); c. Save (Salvare) din meniul File (Fişier). 76.Care este comanda prin care se afişează diverse informaţii despre documentul curent? a. Comanda Find (Găsire) din meniul File (Fişier); b. Comanda Properties (Proprietăţi) din meniul File (Fişier); c. Comanda Contents and Index din meniul Help. 77.Pentru a mări spaţiul dintre caractere utilizăm opţiunea: a. Expanded (Extinsă); b. Condensed (Condensată) 78.Extensia unui fişier creat în Word este: a. .pdf; b. .jpg; c. .doc; d. .exe. 79.Etapele inserării unei imagini din folderul My Pictures în documentul Word, sunt: a. Inserare → Imagine → Din Fişier → My Pictures; b. Inserare → Imagine → WordArt → My Pictures; c. Inserare → Imagine → My Computer → My Pictures; d. Inserare → Imagine → ClipArt → My Pictures. 80.Adăugarea unei bare de instrumente în fereastra Microsoft Word se face din meniul: a. Vizualizare; b. Editare; c. Inserare; d. Instrumente. 81.Pentru a aranja în ordine alfabetică numele unor persoane scrise într-un tabel pe o coloană, parcurgem următoarele etape: a. selectăm coloana, deschidem meniul Format, alegem Marcatori şi numerotare; b. selectăm coloana, deschidem meniul Tabel, alegem Sortare; c. selectăm coloana, executăm clic-dreapta pe selecţie, alegem Aranjare pictograme după nume; d. selectăm coloana, deschidem meniul Fereastră, alegem Aranjare totală. 82.Opţiunea Antet şi subsol se găseşte în meniul: a. Tabel; b. Inserare; c. Editare; d. Vizualizare. 83.Distanţa dintre liniile unui paragraf se stabileşte din: a. meniul Format (Formatare), opţiunea Font; b. meniul Format (Formatare), opţiunea Paragraph(Paragraf); c. meniul View (Vizualizare), opţiunea Outline d. meniul Tools (Instrumente), opţiunea Options(Opţiuni). 84.Mărimea caracterelor selectate se stabileşte din: a. Meniul Format (Formatare), optiunea Font; b. Meniul Format (Formatare), optiunea Paragraph (Paragraf); c. Meniul View (Vizualizare), optiunea Zoom; d. Meniul Tools (Instrumente), optiunea Options (Optiuni). 33
 34. 34. Metodologia de admitere Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Invatamant Postliceal 85.Pentru a sublinia în Word un text de culoare albastră cu linie roşie se foloseşte: a. combinaţia de taste CTRL + U; b. butonul Underline de pe bara de instrumente Format; c. Format – Font. 86. Fiind dat următorul tabel realizat în Microsoft Word: Nume Nota1 Nota 2 Nota 3 Medie candidat Popescu 5 7 4 Silescu 8 6 8 Lundrescu 7 9 8 Care este cea mai potrivită formulă pentru a completa coloana Medie? a. SUM (ABOVE); b. AVERAGE (LEFT); c. SUM(RIGHT); d. SUM(LEFT/3). 87.Selectarea unei propoziţii se face executând: a. clic oriunde în interiorul propoziţiei; b. dublu-clic oriunde în interiorul propoziţiei; c. se apasă tasta Ctrl şi se execută clic oriunde în interiorul propoziţiei. 88. În Microsoft Word, lucrând cu tabele nu avem una din facilităţile de mai jos: e. sortare; b. numerotare automată; c. filtrare; d. inserare rând. 89.Clic pe butonul de pe bara cu unelte de desenare are ca efect: a. inserarea WordArt; b. definirea culorii corpului de literă; c. crearea unei casete de text. 90.Inserarea de formule matematice se face prin activarea editorului de ecuaţii Microsoft Equation astfel: a. Inserare→Imagine→WordArt ; b. Inserare→Obiect; c. Inserare→Imagine→Miniatură. 34

×