Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Industriella revolutionen

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Industriella revolutionen

 1. 1. SIndustriellaRevolutionensenare delen av 1700-talet – till ?
 2. 2. Vad är revolution?En snabb förändring, man kan också säga att detär en fullständig förändring av ett landsS Politiska systemS Ekonomiska systemS Sociala systemS Eller teknik och vetenskap som finns med i denindustriella revolutionen.
 3. 3. Vad är industrialisering?Muskelkraft Maskin kraftBildkälla: Örebro statsarkiv Bildkälla:http://www.nilehnteknik.se/?p=5091
 4. 4. Industrialiseringens början• Var: Storbritannien• När: under 1780-talet• Industrialiseringen =Revolution? Delar avvärlden håller än idag påatt industrialiseras• Varför revolution, troberor på att man villbetona dess vikt.
 5. 5. Jordbruket förändrasTegar (åkerlappar) SkifteBildkälla: http://www.kunskapsnavet.se/gymint/Historia/Historia/1800-tal/6a.htm#by
 6. 6. Arbetskraft• I med skiftet blevmånga arbetslösa, deflyttade in till städerna(Urbanisering) ochbörjade arbeta påfabrikerna.• Ett utavindustrialiseringensviktigafundament, arbetskraft.http://www.tobaksochtandsticksmuseum.se/sv/hisoria/Tandmedel/Fabrikorer-och-tillverkning/
 7. 7. Fabrikerna• Den nya uppfinningenångmaskinen gjordeatt man kundekoncentrera alltillverkning tillfabrikerna.• Alla kunde nu arbetaunder samma takvilket var merkostnads ocharbetseffektivt. http://www.historia2.se/historia123/?p=537
 8. 8. SVarför blev det enindustriell revolution?1. Behövdes idéer och teknisk kunskap2. Kapital, pengar för att investera i nya maskiner ochfabriker.1. Råvaror för att driva maskinerna och till produktion. Arbetskraft, människor som kunde sköta maskinernaVad inte en plan!
 9. 9. Varför blev det en industriellrevolution?S Det måste finnas enmarknad förprodukterna, dvsmänniskor som kundeoch ville köpa deproducerade varorna.S Och så måste detfinnaskommunikationer, alltsåtransportmöjligheter.

×