stres w pracy nauczyciela

6,586 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

stres w pracy nauczyciela

 1. 1. Stres w pracy nauczyciela <ul><li>Małgorzata Konik </li></ul><ul><li>Agnieszka Pasta-Pasternak </li></ul>
 2. 2. Stress <ul><li>jest to zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, które zakłócają jego równowagę i wystawiają na poważną próbę lub przekraczają jego zdolność radzenia sobie </li></ul>
 3. 3. Bodziec stresor <ul><li>Stressor – zdarzenie bodźcowe, które wymaga od organizmu jakiegoś rodzaju reakcji przystosowawczej… </li></ul><ul><li>Reakcja organizmu na stresory zewnętrzne nosi nazwę napięcia </li></ul>
 4. 4. Źródła stresu główne stresory…. Nagłe zmiany sytuacji życiowej: Zmiana miejsca zamieszkania Sukcesy i porażki w pracy Wygrana na loterii.. + powszechne frustracje +chroniczne stresory społeczne.
 5. 5. Zmienne modyfikujące stres <ul><li>Ocena poznawcza- odgrywa główną rolę w rozpoznawaniu sytuacji- jakie jest wymaganie? </li></ul><ul><li>jakie duże zagrożenie? </li></ul><ul><li>jakimi dysponujemy środkami? </li></ul><ul><li>Twoja ocena stresora i własnych zdolności stawiania mu czoła jest b. ważna .Przekonanie, że z jakimś stresorem sobie nie poradzisz gwarantuje porażkę, nawet wtedy, gdy obiektywnie byłbyś w stanie skutecznie uporać się </li></ul><ul><li>z nim.. </li></ul>
 6. 6. Zmienne modyfikujące- ocena poznawcza <ul><li>Może określić dany sensor nie jako zagrożenie, lecz jako interesujące nowe wyzwanie </li></ul><ul><li>Wtedy doznawaną emocją może być radosne ożywienia, podniecenie, podwyższona samoocena.. </li></ul>
 7. 7. Zmienne modyfikujące.. <ul><li>Ocena poznawcza </li></ul><ul><li>Dobre zdrowie </li></ul><ul><li>Typ osobowości </li></ul><ul><li>Najważniejszy czynnik, jeśli chodzi o uporanie się ze stresem.. </li></ul>
 8. 8. TWARDOŚĆ <ul><li>WIĄŻE SIĘ Z TRAKTOWANIEM ZMIANY JAKO WYZWANIA , A NIE ZAGROŻENIA ze zdecydowanym zaangażowaniem się w celowe działania i z poczuciem wewnętrznej kontroli. </li></ul>
 9. 9. REAKJE STRESOWE STRES OSTRY I CHRONICZNY Są to reakcje wyuczone, w dużej mierze zależą od sposobu postrzegania i interpretowania świata oraz od naszej zdolności radzenia sobie ze stresem. Reakcje psychiczne można podzielić na behawioralne, emocjonalne i poznawcze. Nasze fizjologiczne reakcje stresowe są automatycznymi reakcjami, nad którymi nie mamy normalnie świadomej kontroli. Polegają na aktywizacji wielu procesów fizjologicznych REAKCJE PSYCHICZNE REAKCJE FIZJOLOGICZNE
 10. 10. Reakcje fizjologiczne <ul><li>Są one regulowane przez podwzgórze i obejmują wiele mobilizacyjnych zmian w organizmie, realizowanych dzięki aktywności autonomicznego układy nerwowego i przysadki mózgowej. </li></ul><ul><li>Reakcje te zmniejszają wrażliwości na ból i dostarczają dodatkowej energii do ucieczki lub walki.. </li></ul>
 11. 11. Reakcje psychiczne <ul><li>wzorce behawioralne </li></ul><ul><li>( zależą od poziomu stresu) </li></ul>Hamuje i tłumi zachowanie może prowadzić do całkowitego znieruchomienia Zakłóca zachowanie wymagające koordynacji. Może wywoływać powtarzane wielokrotnie stereotypowe reakcje tj. kiwanie się. Wygłaszanie przed publicznością i przemówienia to znane przykłady. Aktywizuje zachowania ważne, z biologicznego punktu widzenia tj. jedzenie, agresja. Czyni organizm bardziej czujnym i żwawym, następuje koncentracja energii i wyniki działania mogą się poprawić Może być doświadczany jako inspirujący i przyjemny. Silny stres Stres umiarkowany Stres łagodny
 12. 12. Reakcje psychiczne 2. Aspekty emocjonalne Stres przeważnie jest doświadczeniem dotkliwie przykrym, wywołującym negatywne emocje. Przeżycie serii stresujących zdarzeń jest także zapowiedzią depresji emocjonalnej. Ofiary gwałtu, kazirodztwa i Ci którzy przeżyli katastrofę lotniczą lub wypadek samochodowy oraz inne osoby po przeżyciach traumatycznych mogą reagować emocjonalnie ZESPOŁEM STRESU PAZUROWEGO. JEST TO ZESPÓŁ OPÓŻNIONYCH REAKCJI STRESOWYCH, KTÓREY POWRACA WIELOKROTNIE NAWET PO UPŁYWIE DŁUŻSZEGO CZASU
 13. 13. Reakcje psychiczne 3. skutki poznawcze <ul><li>Poznawcze reakcje stresowe obejmują zwężenie zakresu uwagi, jaką możemy poświęcić skutecznemu radzeniu sobie z bieżącymi zadaniami ( uwaga skupiona na zagrażających aspektach sytuacji). Na ogół, im większy stres tym większy spadek sprawności intelektualnej i zakłócenie elastyczności myślenia. </li></ul><ul><li>Stres wpływa ujemnie na pamięć, ponieważ skierowanie części uwagi na nowe bodźce ogranicza pamięć krótkotrwała. </li></ul>
 14. 14. JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM..
 15. 15. Jak radzić sobie ze stresem. Są 2 główne sposoby kategoryzowania w zależności od wyznaczonego celu. <ul><li>BEZPOŚREDNIE SKONFRONTOWANIE SIĘ ZE STRESEM </li></ul><ul><li>ZŁAGODZENIE PRZYKRYCH DOZNAŃ ZWIĄZANYCH ZE STRESEM </li></ul>CEL 1. ROZWIĄZANIE PROBLEMU 2. REGULACJA EMOCJI
 16. 16. Ad1. „Wziąć byka za rogi” Ten sposób obejmuje wszystkie strategie, zmierzające do uporania się bezpośrednio ze stresorem. Patrz tab. Takie sposoby postępowania polegające na rozwiązywaniu problemów są użyteczne w odniesieniu do stresorów, na które możemy mieć wpływ…. <ul><li>walcz (zniszcz, usuń lub osłab zagrożenie) </li></ul><ul><li>uciekaj ( oddal się od zagrożenia) </li></ul><ul><li>Szukaj innych rozwiązań niż walka lub ucieczka ( negocjacje, pertraktacje, kompromis) </li></ul><ul><li>Zapobiegaj przyszłemu stresowi (działaj tak, by zwiększyć swoją odporność lub zmniejszyć siłę oczekiwanego stresu). </li></ul>Radzenie sobie skoncentrowane na problemie.
 17. 17. Ad2. zmień siebie za pomocą czynności, które sprawią, że poczujesz się lepiej, lecz nie zmienisz stresora.. <ul><li>Ten rodzaj podejścia jest użyteczny wtedy, gdy chodzi o poradzenie sobie z oddziaływaniem stresorów na które trudniej nam wpłynąć. Nie szukamy wówczas sposobów zmiany sytuacji bodźcowej, lecz staramy się zmienić nasze uczucia i myśli odnoszące się do niej. Celem mechanizmów obronnych, jest chronienie nas przed lękami. Są one ukierunkowane na samą obronę przed cierpienie, a nie na rozwiązywanie problemów, które go wywołały. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>czynności orientacji somatycznej (stosowanie leków, relaksacja, biologiczne sprzężenie zwrotne) </li></ul><ul><li>Czynności orientacji poznawczej (zaplanowane odwrócenie uwagi, fantazje, myśli o sobie samym). </li></ul><ul><li>Nieświadome procesy, które zniekształcają rzeczywistość i mogą spowodować stres wewnątrzpsychiczny . </li></ul>Radzenie sobie skoncentrowane na emocji..
 19. 19. WAŻNYM CZYNNIEM ŁAGODZĄCYM STRES JEST WSPARCIE SPOŁECZNE Współczesne badania dowodzą, że jeśli należy się do sieci wsparcia społecznego, jeśli żyje się i pracuje w zdrowym środowisku … Prowadzi to, do lepszego radzenie sobie ze sytuacjami stresowymi…
 20. 20. OPARCIE W ŚRODOWISKU <ul><li>Wsparcie społeczno-emocjonalne: opieka, miłość </li></ul><ul><li>Wsparcie konkretne: pieniądze, mieszkanie </li></ul><ul><li>Wsparcie informacyjne: rada, informacja </li></ul><ul><li>Każdy z kim pozostajesz w jakiejś istotnej relacji społecznej, może być w razie potrzeby częścią Twojej sieci społecznego wsparcia.. </li></ul><ul><li>Badania dowodzą, iż wsparcie społeczne jest w stanie łagodzić wrażliwość na stres.. </li></ul><ul><li>KIEDY SĄ OSOBY DO KTÓRYCH MOŻEMY SIĘ ZWRÓCIĆ, LEPIEJ RADZIMY SOBIE ZE STRESAMI ZWIĄZANYMI Z PRACĄ, CHOROBĄ, ROZBICIEM MAŁŻENSTWA ITP…. </li></ul>
 21. 21. STRES a NUCZYCIEL
 22. 22. Stres powstaje na ogół na tle jakiegoś wydarzenia. Na początku reakcja jest silna, po czym powoli opada. Im bardziej jesteśmy zdenerwowani, tym większa jest nasza wrażliwość na nowe stresory. NIEUMIEJĘTNOŚĆ ODPRĘŻENIA jest typowym zjawiskiem towarzyszącym zawodowi nauczyciela ….
 23. 23. Potwierdzają to ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli, z których wynika: 72% ankietowanych, nie jest w stanie się odprężyć po trudnym dniu w szkole 51% przyznało, iż ich myśli ciągle krążą wokół pracy 53% denerwuje się na długo przed trudnymi zawodowymi problemami. Prowadzi to błędnego koła: od rozdrażnienia przez zdenerwowanie, niepokój, wyczerpanie aż do ponownego jeszcze większego rozdrażnienia…!!!
 24. 24. <ul><li>Zacząć dzień w skupieniu i ze spokojem </li></ul><ul><li>Już przed południem robić sobie minutowe wakacje </li></ul><ul><li>Duchowo zakończyć dzień szkolny i wypocząć po nim </li></ul><ul><li>Znaleźć sobie odpowiednie miejsce na przygotowania do lekcji i sprawdzenie prac </li></ul><ul><li>Regularnie wykonywać ćwiczenia odprężające </li></ul><ul><li>W uporządkowany sposób zakończyć dzień pracy i samemu nagrodzić się za osiągnięte rezultaty. </li></ul>Jest kilka sposobów na wyrwanie się z tego zamkniętego koła…
 25. 25. Jak zacząć dzień w skupieniu i ze spokojem…? <ul><li>OTO KILKA WSKAZÓWEK: </li></ul><ul><li>Przygotuj niezbędne materiały już w przed dzień </li></ul><ul><li>Pobudka o właściwej porze, wykorzystanie poranka i spokojna droga do szkoły/ pracy </li></ul><ul><li>WSZYSTKIE PROSTE CZYNNOŚCI WYMAGAJĄ CZASU, GDY PRÓBUJESZ GDZIEŚ GO ZAOSZCZĘDZIĆ POPADASZ W STRES </li></ul>
 26. 26. PRZEDPOŁUDNIOWA PRZERWA  <ul><li>Czasem ekscytująca rozmowa na przerwie może podrażnić Twoje nerwy.. </li></ul><ul><li>W miarę możliwości postarajcie się ograniczyć użytkowanie głosu. Udzielajcie głosu uczniom, nie tylko w celach dydaktycznych, ale również aby zaoszczędzić własne siły </li></ul><ul><li>Chwila wyciszenia, spacer podczas wolnej lekcji </li></ul><ul><li>Ćwiczenia odprężające.. </li></ul>
 27. 27. Jak duchowo zakończyć dzień..? <ul><li>Do zdenerwowania, które ewentualnie przynosicie ze szkoły, dokładacie jeszcze sporą dawkę stresu związanego z problemami życia codziennego. Dlatego b. ważne, aby zregenerować ciało i umysł zaraz po pracy. </li></ul><ul><li>Wypocząć </li></ul><ul><li>Odreagować stres.. Spacer, jogging.. </li></ul><ul><li>Drzemka 15-20min </li></ul><ul><li>Szukaj społecznego wsparcia, znajdź sobie jakąś odskocznie </li></ul><ul><li>Ćwiczenia odprężające.. Szeroki zakres.. ;)) </li></ul>

×