Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El ordenador

261 views

Published on

Presentación sobre el ordenador.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El ordenador

 1. 1. El Ordenador
 2. 2. Índice 1-Introducción 2-Hardware y Software 3-Cómo funciona un ordenador (esquema de funcionamiento) 4-Elementos de un ordenador 4.1-El procesador 4.2-Dispositivos de entrada 4.3 Dispositivos de salida 4.4-Dispositivos de almacenamiento -Disco Duro -Memoria Ram 5-Conexión de dispositivos (conexión externa) 6-Placa base 7-Montaje del ordenador 7.1-La carcasa 7.2-El procesador 7.3- El disco Duro 7.4-La memoria Ram
 3. 3. Introducción: ¿Qué é un ordenador? Trátase de unha máquina que recibe e procesa datos para transformalos en información útil, capaz de seguir unha serie de instrucciones pregrabadas (programas) ao pé da letra. Está formado por Hardware (parte física) e Software (Datos e instrucciones).
 4. 4. Hardware e Software -Hardware- Son os compoñentes e dispositivos físicos que conforman o computador. Divídese en: ❏ Básico : Son as pezas imprescindibles para o funcionamento do ordenador (Placa base o Placa madre, monitor, teclado e ratón). ❏ Complementario : Son as pezas adicionales non esenciales para o funcionamento do Pc (Impresora, escáner, webcam…).
 5. 5. -Software- Soporte lóxico que permite desempeñar tareas intelixentes ao Pc. Divídese en: ❏ Sistema : Conxunto de programas que sirven para interactuar co sistema. ❏ Aplicación : Programas deseñados por ou para usuarios para realizar tareas específicas de forma mais rápida e sencilla. ❏ Programación : Permite escribir programas usando diferentes linguaxes de programación.
 6. 6. ¿Cómo funciona un ordenador?
 7. 7. Elementos de un ordenador ❏ Procesador (CPU) : Se encarga de procesar a información e analizar as instruccións recibidas polos programas para poder emitir ordes para a sua completa realización. ❏ Dispositivos de entrada : Permiten ao usuario introducir datos, comandos e programas no CPU. Algún exemplos son o teclado, o ratón, o micrófono… ❏ Dispositivos de saida : Permiten ao usuario ver os resultados dos cálculos e manipulacións de datos do Pc. Algúns exemplos son o monitor, a impresora, os altavoces…
 8. 8. ❏ Dispositivos de almacenamento : Almacenan de forma temporal o permanente os datos de programas manexados no sistema. Os principais son: ❖ Disco duro: Está considerado o dispositivo de almacenamento máis importante do ordenador e nel gárdanse arquivos de programas. ❖ Memoria RAM: Almacena as instruccións que o microprocesador precisa executar e os datos que nos introducimos e que queremos procesar. A parte dos principais, tamén existen outros dispositivos diferentes de almacenamento. Estos poden ser os CDs/DVDs de todo tipo ou os dispositvos extraibles coma os Pen Drive.
 9. 9. Bus informático O bus informático refírese ao conxunto de conexións físicas que poden compartirse con múltiples compoñentes do hardware para que se comuniquen entre sí. O seu propósito é reducir o numero de rutas necesarias para a comunicación entre os compoñentes.
 10. 10. Tarxetas PCI Son os compoñentes hardware que se conectan a placa base do ordenador, son do tamaño dunha caixa de CD e unha variedade de usos. tódolos procesos fanse a través do BUS interno da propia placa base.
 11. 11. Tipos de tarxetas PCI ● Red de área local. Un dos tipos de tarxetas PCI máis populares e a tarxeta de conexión inalámbrica a Internet. Algunhas veces chámaselle tarxeta de rede inalámbrica de área local. ● USB. As tarxetas PCI / USB utilízanse por tres razóns principais: proporcionan a capacidade de brindar conectividadeUSB aos equipos de escritorio que non tenen portos USB; as tarxetas poden actualizar o ancho de banda USB dunha computadora; y poden utilizarse no lugar dun controlador de USB interno que non esté funcionando ben. ● Tarxetas sintonizadoras de TV. Os usuarios que desean recibir señais de televisión por medio de su equipo teñen que insertar unha tarxeta sintonizadora de TV. ● Red. As tarxetas de red son tipos de tarxetas PCI que están integradas na tarxeta principal da computadora do escritorio. ● PCI Express. Un desenrolo para as tarjetas PCI es PCI Express, que é máis rápido y capaz de manexar máis ancho de banda.
 12. 12. Conexión de dispositivos externa.Porto serie: O término serie quere dicir que a comunicación con este tipo de conector realizase só nunha dirección. Poden conectarse periféricos como ratóns ou módems. Porto paralelo: Este tipo de porto foi ampliamente utilizado para conectar impresoras. Porto PS/2: Unha placa base soe conter dous, nos que se conectan o teclado e o ratón. Porto USB: Permiten a conexión en “quente” de dispositivos que soportan este estándar. Porto para xogos o MIDI: A este porto se conectan joysticks e mandos de xogos, aunque tamén permite a conexión de dispositivos de audio. Conectores de audio minijack: Soen ser estéreo, sendo os máis habituais os de entrada e/o saida de línea, entrada de micrófono e saida de altavoces. RCA audio: Estes conectores transmiten a señal de audio por dous canais que van separados .
 13. 13. Placa base É unha tarxeta á que se conectan os componentes que forman a computadora. É una parte imprescindible para armar calquer computadora persoal. Ten instalados unha serie de circuitos integrados, entre os que se atopa o chipset, que serve coma centro de conexión entre o microprocesador , a memoria de acceso aleatorio, as ranuras de expansión e outros dispositivos. Está instalada dentro dunha carcasa que polo xeral está feita de chapa ten un panel para conectar dispositivos externos e moitos conectores internos e zócalos para instalar componentes internos.
 14. 14. Montaxe do ordenador ❏ A carcasa. É a estructura metálica ou plástica, que ten como función albergar e protexer os compoñentes internos como a CPU, a RAM, a placa base, a fonte de alimentación, as placas de expansión e as unidades de almacenamiento. ❏ O procesador. Tamén chamado CPU , é o compoñente nunna computadora que interpreta as instruccións e procesa os datos inluidos nos programas da computadora. A operación fundamental é executar unha secuencia de instruccións almacenadas chamadas "programa". ❏ O disco duro. Está considerado o dispositivo de almacenamento máis importante do ordenador e nel gárdanse aquivos de programas. ❏ A memoria Ram. Almacena as instruccións que o microprocesador precisa executar e os datos que nos introducimos e que queremos procesar.
 15. 15. VIDEOS https://www.youtube.com/watch?v=9133kq8fMxk&noredirect=1 Disp. externo e internos dun ordenador https://www.youtube.com/watch?v=3WN4JYLs3Yo Montaxe dun ordenador https://www.youtube.com/watch?v=dZza9W_1b-s ¿Cómo funciona o ordenador? https://www.youtube.com/watch?v=9133kq8 Mxk&noredirect=1

×