Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 Els Rius: Vessant Mediterrani

118,582 views

Published on

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

6 Els Rius: Vessant Mediterrani

  1. 1. RELLEU I RIUS D’ESPANYA Els rius Vessant mediterrani
  2. 2. CICLE HIDROLÒGIC
  3. 3. Els rius peninsulars presenten diferències a causa del tipus de clima . El relleu també influeix en els rius. Els rius peninsulars pertanyen a tres vessants fluvials, els rius de les quals van a desembocar en el mateix mar o oceà. CARACTERÍSTIQUES DELS RIUS PENINSULARS
  4. 5. RIUS DEL VESSANT MEDITERRANI <ul><li>Els rius que aboquen les aigües al Mediterrani, llevat de l’Ebre, són curts, de poc cabal i de regim irregular . Presenten estiatge a l’estiu, però en èpoques de pluja tenen crescudes que poden provocar inundacions. </li></ul>
  5. 6. RIUS DEL VESSANT MEDITERRANI <ul><li>Entre els rius del vessant mediterrani destaquen: </li></ul><ul><ul><li>L’ Ebre . És el riu més llarg i de més cabal. Alguns dels seus afluents per la riba esquerra són l’Alagón, el Gállego i el Segre. Per la riba dreta, el principal afluent és el Jalón. </li></ul></ul><ul><ul><li>El Xúquer . L’afluent principal és el Cabrial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres rius mediterranis: el Ter i el Llobregat a Catalunya. El Millars , el Turia i el Segura a la Comunitat Valenciana. L’ Almanzora , l’ Andarax i el Guadalhorce a Andalusia. </li></ul></ul>
  6. 8. Els rius que aboquen les aigües al Mediterrani, llevat de l’ Ebre, són curts , de poc cabdal i de règim irregular. Presenten estiatge a l’estiu però en època de pluges tenen crescudes que poden provocar inundacions.
  7. 9. No existeixen cursos naturals d’aigua permanents a la superfície ILLES BALEARS

×