Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STAPLECROPS
KALO• Taro (Colocasia esculenta)• In Hawaiʻi, taro has been the staple from earliest times to the present, and here its ...
KALO: GROWING PRACTICES Lo`i : Irrigated terrace, especially for taro
KALO: PREPARATION &     CONSUMPTIONPa`i `ai• Hard, pounded but undiluted taro; heavy, as poorly made cake.Poi• Poi, ...
TOOLS• Ku`i – to pound• `Ai – food; often refers specifically to poi; to eat• Pōhaku ku`i `ai• Pōhaku ku`i `ai puka• Papa...
KALO: FOODS•  Kalo poi•  Cooked in an imu•  Lū`au•  Laulau•  Kūlolo•  Kalo chips
`ŌLELO NO`EAU• Pau `ole nō ka `umeke i ke kahi, pau `ole nō ka lemu i ka hāleu. When one does not clean the sides of the...
`ŌLELO NO`EAU• Ko koā uka, ko koā kai Those of the upland, those of the shore• I komo ka `ai i ka pa`akai It is the sal...
`UALA• The sweet potato (Ipomoea batatas), a perennial, wide- spreading vine, with heart- shaped, angled, or lobed lea...
`UALA: PLANTING PRACTICES• E Kamapua`a, Eia ka māla a kāua Ma `ane`i `oe e `eku ai Mai kēlā ī kā a kēlā ī kā A hiki i ...
`UALA: PREPARATION• Cooked in an imu• Poi `uala• Piele – Pudding of grated taro, sweet  potato, yam, banana, or  brea...
`ŌLELO NO`EAU• He `uala ka `ai ho`ōla koke i ka wī The sweet potato is the food that ends famine quickly• Ola nō ka lawa...
`ULU• Breadfruit (Artocarpus altilis)• It belongs to the fig family, and is grown for its edible fruits, sometimes for ...
`ULU PREPARATION• `Ulu poi• Baked `ulu• `Ulu chips
If you have anyquestions, please ask them on theDiscussion Board.   Mahalo!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Staple crops

809 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Staple crops

 1. 1. STAPLECROPS
 2. 2. KALO• Taro (Colocasia esculenta)• In Hawaiʻi, taro has been the staple from earliest times to the present, and here its culture developed greatly, including more than 300 forms.• All parts of the plant are eaten, its starchy root principally as poi, and its leaves as lūʻau.
 3. 3. KALO: GROWING PRACTICES Lo`i : Irrigated terrace, especially for taro
 4. 4. KALO: PREPARATION & CONSUMPTIONPa`i `ai• Hard, pounded but undiluted taro; heavy, as poorly made cake.Poi• Poi, the Hawaiian staff of life, made from cooked taro corms, or rarely breadfruit, pounded and thinned with water.
 5. 5. TOOLS• Ku`i – to pound• `Ai – food; often refers specifically to poi; to eat• Pōhaku ku`i `ai• Pōhaku ku`i `ai puka• Papa ku`i `ai
 6. 6. KALO: FOODS• Kalo poi• Cooked in an imu• Lū`au• Laulau• Kūlolo• Kalo chips
 7. 7. `ŌLELO NO`EAU• Pau `ole nō ka `umeke i ke kahi, pau `ole nō ka lemu i ka hāleu. When one does not clean the sides of the poi bowl properly, he is not likely to wipe his backside clean after excreting.
 8. 8. `ŌLELO NO`EAU• Ko koā uka, ko koā kai Those of the upland, those of the shore• I komo ka `ai i ka pa`akai It is the salt that makes the poi go in
 9. 9. `UALA• The sweet potato (Ipomoea batatas), a perennial, wide- spreading vine, with heart- shaped, angled, or lobed leaves and pinkish-lavender flowers. The tuberous roots are a valuable food, and they vary greatly in many ways, as in color and shape.
 10. 10. `UALA: PLANTING PRACTICES• E Kamapua`a, Eia ka māla a kāua Ma `ane`i `oe e `eku ai Mai kēlā ī kā a kēlā ī kā A hiki i kēia kuaiwi Mai hele aku `oe ma waho O pā `oe i ka pōhaku
 11. 11. `UALA: PREPARATION• Cooked in an imu• Poi `uala• Piele – Pudding of grated taro, sweet potato, yam, banana, or breadfruit, baked in ti leaves with coconut cream• Kō`elepālau – A pudding of sweet potatoes and coconut cream
 12. 12. `ŌLELO NO`EAU• He `uala ka `ai ho`ōla koke i ka wī The sweet potato is the food that ends famine quickly• Ola nō ka lawai`a i kahi kū`ō`ō A farmer can subsist on small, broken potatoes
 13. 13. `ULU• Breadfruit (Artocarpus altilis)• It belongs to the fig family, and is grown for its edible fruits, sometimes for ornament.• The leaves are large, oblong, more or less lobed; fruits are round or oblong, weighing up to 4.5 kilos, when cooked tasting something like sweet potatoes
 14. 14. `ULU PREPARATION• `Ulu poi• Baked `ulu• `Ulu chips
 15. 15. If you have anyquestions, please ask them on theDiscussion Board. Mahalo!

×