Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naana aike

 • Login to see the comments

Naana aike

 1. 1. NĀ`ANA: PEPEKE `AIKE HAW 102
 2. 2. PEPEKE `AIKE HE <ul><li> Po`o Piko </li></ul><ul><li>HE (MAU) object + subject </li></ul>
 3. 3. LA`ANA <ul><li>He pōpoki kēlā. That (f) is a cat. </li></ul><ul><li>He pōpoki `ele`ele kēlā. That (f) is a black cat. </li></ul><ul><li>He pōpoki `ele`ele kēlā ma ke alanui. That (f) is a black cat on the road. </li></ul>
 4. 4. LA`ANA <ul><li>He mau pōpoki kēlā. Those (f) are cats. </li></ul><ul><li>He mau pōpoki `ele`ele kēlā. Those (f) are black cats. </li></ul><ul><li>He mau pōpoki `ele`ele kēlā ma ke alanui. Those (f) are black cats on the road. </li></ul>
 5. 5. LA`ANA <ul><li>He kupunawahine `o Leinā`ala. Leinā`ala is a grandmother. </li></ul><ul><li>He kupunawahine `olu`olu `o Leinā`ala. Leinā`ala is a kind grandmother. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>He kumu ko`u makuakāne. My father is a teacher. </li></ul><ul><li>He kumu hula ko`u makuakāne. My father is a hula teacher. </li></ul>
 6. 6. LA`ANA <ul><li>He mau kumu ko`u mau mākua. My parents are teachers. </li></ul><ul><li>He mau kumu hula ko`u mau mākua. My parents are hula teachers. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>He kula `o Ke Ana La`ahana. Ke Ana La`ahana is a school. </li></ul><ul><li>He kula maika`i `o Ke Ana La`ahana. Ke Ana La`ahana is a good school. </li></ul><ul><li>He kula maika`i `o Ke Ana La`ahana ma Hilo. Ke Ana La`ahana is a good school in Hilo. </li></ul>
 7. 7. PEPEKE `AIKE HE: REMINDERS
 8. 8. PEPEKE `AIKE `O <ul><li>Po`o Piko </li></ul><ul><li>`O object + subject </li></ul>
 9. 9. LA`ANA <ul><li>`O ka`u pōpoki kēlā. That (f) is my cat. </li></ul><ul><li>`O ka`u pōpoki pupuka kēlā. That (f) is my ugly cat. </li></ul><ul><li>`O ka`u pōpoki pupuka kēlā ma ke kumulā`au. That (f) is my ugly cat in the tree. </li></ul>
 10. 10. LA`ANA <ul><li>`O kēia ka hale. This is the house. </li></ul><ul><li>`O kēia ka hale o ko`u māmā. This is the house of my mother. </li></ul>
 11. 11. LA`ANA <ul><li>`O Ku`ulei ko`u māmā. Ku`ulei is my mom. </li></ul><ul><li>`O kāna kumu `o ia. She is her teacher. </li></ul><ul><li>`O `Okakopa kēia mahina. This month is October. </li></ul><ul><li>`O nā keiki hau`oli ka`u mau keiki. The happy children are my children. </li></ul>
 12. 12. REMINDERS <ul><li>Note that `o is used when an i`oa (proper noun) occurs in the piko position for both the pepeke `aike he and `o. </li></ul><ul><ul><li>He kauka `o Palani. Palani is a doctor. </li></ul></ul><ul><ul><li>`O au `o Palani. I am Palani. </li></ul></ul>
 13. 13. REMINDERS <ul><li>Note that with pepeke `aike `o, the words used as po`o and piko can be switched, without the basic meaning being changed. With pepeke `aike `o, the thing that is right after “ `o” is the thing that is emphasized as shown in bold below. You CANNOT switch the words in this way with pepeke `aike he. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>`O Kalani `o ia. He is Kalani. </li></ul><ul><li>`O ia `o Kalani. He is Kalani. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>`O kēia kona ka`a. This is her car. </li></ul><ul><li>`O kona ka`a kēia. This is her car . </li></ul>
 14. 14. REMINDERS <ul><li>Some ka`i can stand by themselves if the following meme`a (noun) is dropped as understood. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>`O kēia (mea) ko`u (mea). This (thing) is mine (thing). </li></ul><ul><li>He mākeke kēlā (hale). That (building) is a market. </li></ul><ul><li>`O Nani kekahi (haumāna). Nani is one (student). </li></ul>
 15. 15. HE AHA vs. `O WAI <ul><li>Note that “he aha” means “what” and “ ‘o wai” means “who.” Although in English you ask, “What is your name?” in Hawaiian you ask, “Who is your name?” as in “ `O wai kou inoa?” To say “He aha kou inoa?” means something quite different as shown in the following example: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>`O wai kou inoa? What is your name? </li></ul><ul><li>(Keoki? Sean? Pua? Lynn?) </li></ul><ul><li>He aha kou inoa? What is your name? </li></ul><ul><li>(a Chinese name? a Japanese name? an old family </li></ul><ul><li> name? a name from the Bible?) </li></ul>
 16. 16. HE AHA vs. `O WAI <ul><li>In Hawaiian, you always use “ `o wai” when asking for the personal name of a specific individual person, place, or thing. In other words, when you use “ `o wai,” you are asking for an i`oa (proper noun). “He aha” is used when asking for a general term or description known as the name for all things that have the same traits. See the following examples: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>`O wai ka inoa o kēia `īlio? What is the name of this dog? </li></ul><ul><li>(Spot? Spuds? Bruiser? Princess?) </li></ul><ul><li>He aha ka inoa o kēia `īlio? What is the name of this dog? </li></ul><ul><li>(a Labrador? a Doberman? a Chihuahua?) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>`O wai ka inoa o kēia mele? What is the name of this song? </li></ul><ul><li>(Aloha `oe? Jingle Bells? Itsy Bitsy Spider?) </li></ul><ul><li>He aha ka inoa o kēia mele? What is the name of this song? </li></ul><ul><li>(a ballad? a lullaby? a church hymn?) </li></ul>
 17. 17. REMINDERS <ul><li>As was the case with pepeke painu, you do not need to have an `awe, but can choose to add one (or more) to indicate when, where, or with whom someone or something is.   </li></ul><ul><li>He pua kēnā ma kona lauoho. That (n) is a flower in her hair. </li></ul><ul><li>`O Kumu Makua ka`u kumu ma ke kula. Kumu Makua is my teacher at school. </li></ul>
 18. 18. COLLOQUIAL <ul><li>In informal conversations, the ‘o or he at the beginning of the sentence can be dropped. </li></ul><ul><li>Formal: ‘O ko`u ka`a kēlā. That is my car. </li></ul><ul><li>Colloquial: Ko`u ka`a kēlā. That’s my car. </li></ul>
 19. 19. REMINDERS <ul><li>Notice that when you want to give the proper name of something, you need to use `o before it. For example, if you want to say high school, you would say “ke kula ki`eki`e.” If you want to say a particular high school (the name of it), you say “ke kula ki`eki`e `o ____” as in the example below: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>`O kēlā ke kula ki`eki`e `o Waiākea. That (f) is Waiākea High School. </li></ul><ul><li>`O kēia ka mahina `o `Okakopa. This is the month of October. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Please note that this applies to other types of sentences as well: </li></ul><ul><li>Aia ka hōkele `o Naniloa ma ke alanui `o Banyan. Naniloa Hotel is on Banyan Drive. </li></ul>

×