Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kikino vocab

1,107 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kikino vocab

 1. 1. VOCAB: Kikino Words HAW 102
 2. 2. KA `ŌPALA rubbish
 3. 3. KA HALEKA`A garage
 4. 4. KA HALE LEKA post office
 5. 5. KA LEKA mail, letter
 6. 6. KA `ELEMAKULE old man
 7. 7. KA LUAHINE old lady
 8. 8. KA MĪKINI machine
 9. 9. KA PĀKEKE bucket
 10. 10. KA LĀ`AU wood
 11. 11. KA LĀLĀ branch
 12. 12. KE KUMU, KE KUMULĀ`AU tree (of any kind)
 13. 13. KA MOKUNA chapter
 14. 14. KA MĀHELE portion, part, section
 15. 15. KA `ĀPANA piece
 16. 16. KA HONUA earth, ground
 17. 17. KA HULU feather
 18. 18. KE KAHUA PĀ`ANI playground
 19. 19. KA LAINA line
 20. 20. KE KAHAWAI stream, river
 21. 21. KA UKANA baggage, carried belongings
 22. 22. KA PĀIKI, PĀISI purse, suitcase
 23. 23. KE KEKONA second
 24. 24. KA MINUKE minute
 25. 25. KA HOLA hour
 26. 26. KA LĀ day
 27. 27. KA PO`E people
 28. 28. <ul><li>Images taken from the following websites: </li></ul><ul><li>www.clipartguide.com </li></ul><ul><li>www.fotosearch.com </li></ul><ul><li>www.artclips.com </li></ul><ul><li>www.flickr.com </li></ul>

×